OIC, Montenegro och Twitter

STOCKHOLM: Med undertecknandet av det nya samarbetsavtalet i dag har vi fått en fast och bra grund för de närmaste årens närmare samarbete med Thailand.

Och det var ett bra resultat av ett även i övrigt mycket bra besök av premiärminister Yingluck Shinawatra och hennes stora delegation.

I morgon är det så såväl den islamska samarbetsorganisationen OIC:s generalsekreterare Ekmeleddin İhsanoğlu som Montenegros utrikesminister Igor Lukšić som står på mitt program.

OIC har kommit att spela en allt mer betydelsefull roll, och inte minst därför har vi anledning att se på möjligheterna att ytterligare fördjupa vårt samarbete.

Dialogen mellan de olika religionerna, och stärkande av den mångsidiga toleransen i våra olika samhällen, är självklart viktiga frågor för vår dialog.

Och det gäller inte minst i en tid där det dessvärre finns tendenser som pekar i motsatt riktning, såväl mellan som inom de olika religionerna.

Jag ser fram mot intressanta samtal kring detta och annat.

På eftermiddagen kommer så Montenegros utrikesminister på besök, med landets EU-process i centrum för diskussionerna.

Vi har ju tillhört de som tryckt hårdast och tydligast på vikten av att bekämpa korruption och organiserad brottslighet.

Montenegro är förvisso inte ensamt på Balkan med dessa utmaningar, men landet har dock en situation i dessa avseenden som fortfarande kräver betydande uppmärksamhet.

Och morgondagens diskussioner ger ju möjlighet att fokusera också på vikten av fortsatta ansträngningar när det gäller dessa frågor.

Alldeles säkert kommer vi att beröra de vidare perspektiven för regionen också.

Under dagen hade jag också möjlighet att sitta ner och gå igenom hur vår satsning på sociala media går.

Med ett tekniskt undantag finns nu alla våra ambassader på twitter, och det är väl inte osannolikt att vi är först i världen med att åstadkomma detta.

På sina håll är situationen självfallet lite annorlunda.

I Beijing och Shanghai finns man i stället på det inhemska men mycket brett använda systemet Weibo, och det är i detta sammanhang ännu bättre.

Vad gäller ambassaderna i Pyongyang, Teheran och Havanna finns nu konton upprättade, men jag tror inte att jag behöver förklara närmare de restriktioner som kan finnas.

Där så är möjligt twittras det på det lokala språket – Kina och Japan alldeles självklart – men i flertalet fall är det självfallet engelska som används.

Alla är barn i början, men gradvis ser jag hur olika ambassader kommer igång och helt enkelt orienterar om sina olika utåtriktade aktiviteter eller olika arrangemang med anknytning till Sverige.

Och steg för steg kommer vi därmed att bygga upp ett stort antal personer runt om i världen som har möjlighet att lära sig mer om Sverige och vårt arbete.

Vi är ett samhälle som ligger i framkanten såväl vad gäller öppenhet som moderna teknologier, och denna satsning på den digitala diplomatin är ju ett alldeles utmärkt sätt att visa det.

9 Responses to OIC, Montenegro och Twitter

 1. Kachina skriver:

  Per Fredö

  Jag ifrågasätter inte alls UD:s engagemang och nytta i världspolitiken. Frågan jag ställde var naiv. Det insåg jag i efterhand. Carl Bildt kan naturligtvis inte yttra”” sig, vad gäller kommunikationen mellan USA/Rysslands presidenter.

  Nyheten, som snabbt försvann i media, ingav bara ett hopp om ett ”ljus i tunneln” som jag impulsivt försökte få förstärkt.

 2. Kachina skriver:

  Carl Bildt.

  Du och jag, och många fler, förstår religionens enorma makt i det geopolitiska och världspolitiska spelet. Massorna drivs genom dem, genom alstrad ”magkänsla”, mellan ytterligheterna.

  OIC är troligt ett lämpligt organ att överbrygga motsättningarna, men det är för sent påkommet.

  Vi får, för tillfället, inrikta oss på hur den geografiska frontlinjen mellan dessa politiskt styrda religioner skall dras.

  Globalisering av kultur, religion och politik tar tid. Mer mer tid än vi har i denna generationen, dominerad av oss 40-talister..

 3. gruelse skriver:

  EU är i praktiken en gigantisk jordbrukskolchos, där Sverige via EU:s jordbrukspolitik är bundet till livsmedelskontrakt, där vi tvingas importera en stor del av den mat vi konsumerar. Därmed slås vårt inhemska jordbruk i kras. EU:s jordbrukspolitik säger att producenterna ska ansvara för matsäkerheten, samt uppmuntrar många gränsöverskridande processteg och transporter i livsmedelshanteringen, vilket också lockar till sig kriminalitet.

  Sverige har jämte med Malta EU lägsta självförsörjningsgraden på livsmedel, ca 50 %. Den kommer troligen ytterligare minska, ty vårt jordbruksstöd från EU kommer sänkas med 17 % i långtidsbudgeten 2014-2020,.

  Sverige hade före EU-inträde 1995 ett förbud mot azofärger i livsmedel. EG/EU hade det inte. I samband med EU-valet 1994 blev Sverige lovat en ”Miljögaranti” i EG-fördraget artikel (95.4), som innebär bl.a. att Sverige kan ha strängare miljöregler och högre skyddsnivåer för människor än övriga EU. Avvikande nationella miljöregler måste vara motiverade utifrån:

  * miljö- eller arbetsmiljöskydd
  * hänsyn till allmän moral, ordning eller säkerhet
  * skydd för människors och djurs hälsa och säkerhet eller för att bevara växter
  * skydd av nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde
  * skydd av industriell och kommersiell äganderätt.

  Sverige åberopade miljögarantin för att få behålla förbudet mot de allergiframkallande azofärgerna i livsmedel, men förgäves. 1999 tvingades Sverige tillåta de smaklösa azofärgerna i livsmedel trots att färgernas ofarlighet är kraftigt ifrågasatt. Således upptäcktes för ca ett år sedan ungersk oxfilé i Sverige, som i själva verket var azofärgad fläskfilé, vilket till och med i EU är förbjudet.

  Pga. EU:s jordbrukspolitik köper svenska Findus och Dafgård nötköttet främst från relativt ohygieniska irländska slakterier, trots att Sverige är väl lämpat för nötboskap och mer gynnsamt ur transportsynpunkt. Eftersom EU:s livsmedelskontrollsystem stipulerar att producenterna ska stå för livsmedelskontrollen, inte importörerna, så ansvarar de irländska slakterna för kontrollen och certifikatutfärdandet.

  De irländska slakterierna slaktar inte bara nötkreatur utan också hästar, oftast tävlingshästar. Men hästkött är ingen storsäljare på de brittiska öarna. För att ändå kunna tjäna pengar på hästköttet, blandas det ned i vissa köttprodukter, med eller utan Dafgårds/Findus tysta medgivande, utan att det nödvändigtvis framgår av certifikaten,. Köttet kanske är 80 % nötkött och 20 % häst, men deklareras som 100 % nötkött. Genom att göra på detta sätt får slakterierna en högre vinstmarginal.

  Merparten av tävlingshästarna, som går till de irländska slakterierna, har under sin karriär, för att kunna prestera toppresultat på tävlingsbanorna, fått en läkemedelscocktail som oftast innehåller:

  * Fenylbutazon (antiinflammatorisk icke-steroid)
  * Clenbuterol (steroid)
  * Flunixin (antiinflammatoriskt medel)
  * Ivermectin (avmaskningsmedel)
  * Lasix (mot blödning)
  * ormserum
  * antibiotika

  Dessa substanser ska inte finnas i livsmedel, speciellt inte det carcinogena fenylbutazon, som har påträffats i franska livsmedelsslakterier, och befaras ha kommit in i livsmedelskedjan.

  Irländare är katoliker och hatar protestanter. Det svenska folket anses vara protestantiskt. Därför har irländare generellt sett låga tankar om oss. Sedan är det en spridd uppfattning i EU att svenskarna inte är så kvalitetsmedvetna vad importerat livsmedel anbelangar, utan det är priset som är det viktiga. Dessutom har det köttexporterande Irland en maktposition gentemot det köttimportberoende, jordbruksfattiga Sverige. Därför finns det tydliga incitament för irländska slakterier att ge irländska och kräsna kontinentaleuropeiska köttkonsumenter kött av god kvalitet. Till Sverige ger man då hellre kött av låg kvalitet, t.ex. falskmärkt tävlingshästkött.

  Sverige måste gå ur EU och satsa på egen jordbruksproduktion, ty det svenska folket förgiftas med stor sannolikhet av EU, via livsmedel som vi tvingas importera enligt EU:s kriminella jordbrukspolitik!

 4. Kachina skriver:

  Det handlar inte om häst-, svin eller nötkött. Det handlar om veterinärernas skyldighet att fylla i slaktpasset, som i sig visar om köttet går till livsmedel eller destruktion.

  Häst är ett utmärkt livsmedel i klass med kyckling, nöt och svin, har bara lite mer smak och passar utmärkt som smaksättare i blandfärs.
  Våra köttbullar skulle nog smaka lite urvattnade utan en del hästfärs.

  Det här handlar om medias överlevnad och att sätta magkänslan i uppror hos folket,……mer än känslan om att äta häst.

  Vad vet vi om vilka mediciner nöt- och svinkött innehåller, om inte veterinären fyller i passet?

  Denna sneddrivna syn på problemet leder till att seriösa företag som Dafgårds och Findus kanske tvingas till konkurs, bara för att folk tänker med magen. Dessa företag ger ensamstående ett mål mat per dag, för ca. 20-30 kronor.

  Vad vinner vi på att döda dem?

  Nej, EU måste ställa stenhårda krav på veterinärerna.

 5. spanaren skriver:

  Fäderneslandet har inom överskådlig framtid existensiella
  problem som vida överskuggar dagens obertydligheter som
  håller vår nuvarande utrikesminister sysselsatt.

  När får vi läsa ett inlägg från Carl Bildt om utvecklingen
  i Ryssland och hur det påverkar vår framtid imorgon.
  Notera slutklämmen på den ryska förhåningen av vårt
  nuvarande militära ”försvar” (låt ryssen komma in…)

  http://www.expressen.se/debatt/rakna-inte-bort-den-ryska-risken/

 6. spanaren skriver:

  Vidare mitt 05 mars 2013 kl. 16:00

  Carl Bildt intresserar sig för Balkan, som inte angår oss,
  och twitter på ambassaderna alltmedan en växande opinion
  bland hans arbetsgivare, vi svenska väljare, alltmer börjar
  oroa oss för helt andra händelser i vårt närområde.
  Länkar till en enligt min mening ypperlig och trovärdig
  beskrivning av Konungariket Sveriges utrikes/säkerhetspolitik.

  http://tnsexton.wordpress.com/

  Har utrikesministern något att anföra i ärendet?

 7. metusalem skriver:

  Det är utomordentligt glädjande med samtal och samarbete med den muslimska världen. Tyvärr lyckas sällan de seriösa muslimska organisationerna komma fram med sitt budskap om att vi bör samarbeta mellan religioner, stater och enskilda.

  Tyvärr verkar tex situationen i Egypten gå i stå på grund av svårigheten att få demokrati och religionsfrihet att leva i samarbete.Men låt oss hoppas på att positiva samtal bäddar för positiv demokratisk utveckling.

 8. gruelse skriver:

  @Kachina
  Ja, hästkött utan läkemedelsrester är bra människoföda. Det tycker jag också. Och det nötkött man äter vill man också att det ska vara fritt från salmonella, läkemedelsrester, kadavermjöl och antibiotika. Men om man märker häst- och griskött som nötkött har man begått en kriminell handling som jag ser det. Sådant ska inte uppmuntras eller skylas över.

  Du säger att veterinärerna måste kontrolleras hårdare av EU. Jag säger att EU:s jordbrukspolitik och livsmedelskontroll uppmuntrar till kriminella handlingar, som går ut över svenska matkonsumenters hälsa. Förmodligen kan man förvänta sig än mer livsmedelskriminalitet ju sämre det går för EU/EMU.

  I enighetsupplösningens Sverige, pådrivet av nyliberalism och EU-vurm, börjar det växa upp ett nytt klassamhälle i Sverige, dels de som har kontakt med någon svensk gård för att köpa närproducerat kött, dels resten som handlar köttet på stormarknader. En sådan divergerande utveckling skulle kunna hindras om Sverige fick bygga upp det inhemska jordbruket, vilket uppenbarligen kräver ett svenskt EU-utträde. Det skulle också svensk livsmedelsindustri tjäna på i det långa loppet.

  EES-medlemmen Norge har med sina höga tullar på importerat nötkött, agerat föredömligt å norska matkonsumenters vägnar.

 9. Kachina skriver:

  gruelse

  Finns det inga kriminella ligor i Norge? Finns det inget medicinspäckat kött i Norge? Finns det ingen falsk varudeklaration i Norge?

  Det är inte höga tullmurar som skyddar oss mot de kriminella leverantörerna, utan det är en hög kontrollnivå på hur slaktpasset sköts och registreras.

%d bloggare gillar detta: