I väntan på Bryssel

STOCKHOLM: Fredag eftermiddag vid Gustaf Adols torg. Vi följer bulletinerna från de fortfarande pågående samtalen nere i Bryssel om EU:s långtidsbudgeten.

Utgiftsnivån förefaller nu mer eller mindre fastlagd, men nu handlar det till större delen om hur detta skall betalas och de olika s k rabatter som vissa medlemsländer har.

Det säger sig själv att det kommer att finnas de som anser att angelägna verksamheter inte kommer att kunna rymmas inom den beslutade budgetramen.

Och så är det säkert. Det talas t ex om betydande besparingar på olika investeringar i infrastruktur mellan länderna.

Men så brukar det vara också efter en nationell budgetförhandling. Allt kan inte rymmas. Utgifter och inkomster måste gå ihop.

Själv är jag självfallet speciellt angelägen om budgeten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Insatser som t ex de i Somalia och Mali kräver att EU har de finansiella resurser som krävs.

Och jag skulle självfallet gärna se att vi kunde få ökade möjligheter till olika freds- och stabilitetsmissioner. Jag misstänker starkt att behovet av sådana kommer att öka under de sju år som denna budget skall omfatta.

Men i avvaktan på resultaten från Bryssel finns det åtskilligt att göra här hemma.

Och i eftermiddag går jag över till riksdagen för att delta i den minnesstund för nyligen avlidna Lars Werner som vänsterpartiet anordnar.

Politiskt hade vi måhända inte mycket gemensamt, men personligen uppskattade jag Lars Werner, och vid sidan av bataljerna hade vi under åren åtskilliga trevliga stunder tillsammans.

I de strider som inte sällan dominerar inte minst medias rapportering, och därmed kanske bilden av politiken generellt, finns det anledning att betona vikten av att skilja på sak och person.

Att man har olika meningar i sak behöver inte innebära att man inte uppskatter personen i fråga. Och för mig har det alltid varit viktigt att göra den distinktionen.

Vi är nog åtskilliga på minnesstunden som kommer återvända till ljusa minnen av personen Lars Werner.

Sedan randas helgen, och för min del blir det en helg också med media i TV4 lördag förmiddag och i SVT:s Agenda på söndag kväll.’

Då kommer det sannolikt att handla om den alarmerande utvecklingen i Syrien och den senaste utvecklingen i Tunisien.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: