Inte sedan 1917…

MÜNCHEN: Den stora säkerhetskonferensen har nu tagit slut, och de olika deltagarna börjat att skingras åt de mest olika håll.

Denna den avslutande dagen dominerades av utmaningarna i Nordafrika och Mellersta Östern.

Israels avgående försvarsminister Barak ansåg att läget i regionen inte hade varit så osäkert sedan det osmanska väldets tillbakadragande 1917, och jag har ju vid ett antal tillfällen antytt samma sak.

Utvecklingen också i Syrien blev föremål för samtalet med Irans utrikesminister Salieh, som självfallet också hade olika samtal och uttalande relaterade till den nukleära frågan.

Och störst intresse knöts sannolikt till hans uttalande om att man var beredd till direkta överläggningar med USA i den frågan.

Den kunnige akademikern Vali Nasr var inte övertygad om att vi trots detta skulle få se snabba framsteg. Sommarens presidentval i Iran är en faktor. Men han var inte övertygad om att det på ömse sidor ännu fullt ut finns beredskap för den kompromiss som måste till.

Han förordade att man skulle gå fram steg för steg och söka bygga förtroende.

Och den politiken kan mycket väl fungera så länge vi inte ser några klara tecken på att Iran återupptar sitt direkta kärnvapenprogram eller börjar anrikning av uran till vapenkvalitet.

Så är ju i alla fall ännu inte fallet, och det är självfallet betydelsefullt.

Trots detta var det nog med en ganska bekymrad bild av läget i dessa regioner som åtminstone de mer eftertänksamma deltagarna lämnade årets konferens. En rad trender såväl i Levanten som i Nordafrika och Sahel pekar just nu åt fel håll.

En avslutande diskussion i mindre krets försökte fokusera lite mer på vad detta innebär för den politiska alliansen över Atlanten.

Medan de flesta nu åker hem stannar jag i regionen för mer informella samtal under morgondagen om aspekter på utvecklingen i Kaukasus.

Men sedan kommer jag faktiskt att tillbringa återstoden av denna vecka hemma i Stockholm. Och det känns skönt.

8 Responses to Inte sedan 1917…

 1. […] Somalia till helgens säkerhetskonferens i München som vi flaggade upp i fredags. Där har Carl Bildt tillbringat helgen med en späckat program. Ett par nedslag: Tillsammans med sin finländske […]

 2. Kachina skriver:

  När du nu kommer hem, väntar regeringssammanträde. Eftersom alla andra undviker frågan om inre säkerhet vad gäller grova brott.
  Storstadstriangeln med närområden liknar i dagsläget Chicago på 30-talet. Om inget görs kommer det snart att spridas över hela landet. Kriminaliteten blir, för vanligt folk, överordnad statsmakten.

  Per Fredö

  Viktigt svar på din fråga i annat inlägg. Det är värre i alla andra länder, men skeppet Sverige har slagsida och kommer snart att räknas till dem.

  ”Vad görs inom familjer,skolor, yrkesliv,företagsamhet, internationellt i en rad olika avseenden, inte bara vad gäller det ekonomiska ?”

  Du talar i princip om skattepengar, nödvändiga för familjer, skolor, sjukvård, yrkesliv, företagsamhet och infrastruktur.

  Men,……miljarder av dessa skattepengar som hör till den enhetliga nationen, delas ut till fria entreprenörer för att utföra nationens i arbetsuppgifter som utgör nationens skyldigheter och åtaganden. Inga nya arbetsuppgifter har skapats av dessa entreprenörer. Istället har de ökat arbetslösheten. Vi betalar inte bara entreprenörernas övervinster, som de pumpar ut till skatteparadis, utan även a-kassa och socialbidrag till de som blivit arbetslösa.

  Finanserna i sin helhet, i Sverige och övriga världen ligger i att lägga tyngden i toppen. Vilken seglare lägger tyngden längst upp i masten? Ballasten skal ligga längst ner, genom konsumtionen hos den stora massan.

  Världsfinanserna har inte kapsejsat på grund av den stora massan, utan på grund av en liten grupp finansmän som ”spelar monopol med riktiga pengar .” Ni försöker lösa detta genom att angripa den stora massan. Det är helt fel angreppspunkt.

 3. Kachina skriver:

  Önskar att man kunde redigera inläggen i efterhand

  Meningen; ”Eftersom alla andra undviker frågan om inre säkerhet vad gäller grova brott, skall lyda…….., bör du öppna frågan.

  Meningen; ”delas ut till fria entreprenörer,….. ” , skall lyda; ,,,,,,,, delas ut till fria entreprenörer för att utföra arbetsuppgifter som utgör nationens skyldigheter och åtaganden

 4. bildterberg skriver:

  Test av censur.

 5. metusalem skriver:

  Kachina torgför här sin bestämda uppfattning att alla privata satsningar inom offentlig sektor är till för att roffa åt sej, för att skicka förtjänsten till skatteparadis. Visst, så har det varit i några uppmärksammade fall.

  Men kan man så entydigt konstatera att företagande i offentlig eller korporativ regi alltid är bättre? I dagligvaruhandel och byggentreprenad har fackligt resp. korporativa satsningar haft svårt att klara ekonomiska realiteter.

  Problemet med välfärdssektorn är snarast att våra samhällsorgan inte skaffat sig rutiner för regelverk där man konstaterar vad man vill ha ifråga om kvalitet.

 6. Per Fredö skriver:

  Efter första världkriget möblerades inte bara Europa om via bildandet av en rad nya stater utan de stora multinationella imperierna bröt samman.

  Dit hörde som Carl påpekar det osmanska riket och det resulterade naturligvis i en kedjereaktion.

  Massfördrivningar hörde dit, etniska resningar, vilket skedde med en stor brutalitet och kostade ett stort antal människor livet.

  Den första var den på Balkan med rader av komplikationer, vilka ännu inte är helt lösta.

  Den grekiska befolkningen fördrevs från Turkiet, den turkiska från Grekland.
  Denna fråga är olöst och förorsakar spänningar.

  Turkiet har också inte heller kunnat komma överens med kurderna, vilka också kräver bildandet av en egen nation gentemot Irak, något som Saddam Hussein hade sin egen lösning på.

  Dagens Syrien var liksom flertalet länder i Mellersta Östern tillhörande Osmanska riket.

  Flera av dessa länder är i konfrontation med varandra, de stöder varandra på ibland goda, men mestadels onda grunder.

  Fera står för en islamiskt fundamentalism, riktad mot den västliga världen men även mot Israel.
  Terrorn är en del av deras vapen.

  Tvångsförflyttningar, inte hller migration, blev naturligtvis ingen lösning,
  Det blev under mellankrigsperioden ändlösa förhandlingar och ,kompromisser.
  Målet var homogenitet.
  Så är det inte i Mellersta Östern.

  I Tyskland blev det en först småborgerlig sedan nationalrevolutionär lösning.
  Med dess fuktansvärda följdverkningar.

  I Sovjetunionen även gigantiska tvångsförflyttningar, inte bara Gulag utan dit hörde också 5 miljoner kulaker, rika bönder, som levde pådn svarta jorden.
  Hilterismen fick sin ryska otsvarighet i en stalinism.

  Palestina- Israel-frågan anses av många vara den mest brännheta.
  frågan i dnna lite perifera del av Mllersta Östern.

  Det stämmer i varje fall inte i nuläget.

  Syrien är en stat i förfall, människor fördrivs inte därifrån utan de flyr.

  De befinner sig nu i flyktingläger i länder, vilka berörda länder endast kortvarigt kan bemästra.

  Vår egen insats, den från EU och den från FN är begränsad har det visat sig.

  Stormakterna blockerar varandra.

  Kommer Mellersta Östern någosin att få sin Versaillesfred och vika blir i så fall dess efterverkningar?

 7. Per Fredö skriver:

  Vad Kachina liksom många andra, inte förstår är vad socialiseringen av inkomster och förmögenheter betyder ovch får för konskvenser om de görs till ledstjärnan i en marknadsekonomi, det enda system, som också är förenligt med demokratier.

  Socialisering av inkomster har länge praktiserats i vårt land.
  Även av förmögenheter, men i väsentligt mindre grad.

  Vad gäller inkomstfördelning så är det låg-och medelinkomsttagare, som har drabbats värst.

  Det visste möjligen Marcus Wallenberg, men det betydd inte så värst mycket.
  Viktiast var at han gjo
  rde sina affärer med den tidens makthavare, nämligen sådana som Erlander, Sträng och faktiskt också Palme.

  Sen kom Fälldin på tur.

  Detta gagnade emellertid vårt land såtillvida att bankerna var solida, att de kunde ge sina lån till privatpersoner och företag och att våra exportföretag kunde konkurrera på en konkurrensutsatt världsmarknad.

 8. Kerstin Broste skriver:

  Per Fredö, Syrien är utsatt för ett övergrepp. Israel är tyvärr ett problem i saken. Golanhöjderna är ockuperat och ingen höjer på ett ögonbryn. Om jag vore konspiratorisk skulle jag tro att Per och Carl är samma person. Varje stycke en mening. inte många som skriver så eller är det samma kurs.

  Att säga att hitlerismen fick sin ryska motsvarighet i en stalinism är historielöst. Tyskland invaderade Sovjet och inte tvärtom. En mening som denna arbetar i ett syfte att förminska Hitlers verkan i Europa.

%d bloggare gillar detta: