Hemåt igen

SANTIAGO: Så har då detta toppmöte nått sitt slut, en ståtlig ceremoni har avhållits och strömmen hemåt åt olika håll har inletts.

Intressant i de informella diskussionerna var hur man nu kommit över akut oro för den finansiella situationen i Europa. Ledande företrädare för Latinamerika talade om euron med en tillförsikt som man inte skulle ha gjort för något år sedan.

Men intressant var också de spänningar vi kunde se i Latinamerika.

I dag blev vi t ex föremål för ännu en föreläsning av Argentinas president om olika globala ekonomiska och finansiella frågeställningar.

Den diplomatiska etiketten tillåter mig knappast att återge en del av de något innovativa teser som hon förde till torgs.

Men även andra inslag var värda att notera.

Bolivias president hade en påtagligt annan inställning till det narkotika-problem som annars var ett av de genomgående och viktiga temana åtskilliga latinamerikanska ledares inlägg.

Och här finns ju ett högst påtagligt problem som många av dem brottas med sen decennier tillbaka, och som ju också har bredare internationell betydelse.

Vi ser ju hur narkotikasmuggling underminerar redan svaga stater i t ex Västafrika. Situationen i Mali har många bottnar, men detta är en av dem, och visar ånyo hur viktigt det är att vi arbetar mer tillsammans för att bekämpa denna farsot.

Lite underligt var det kanske att Cuba:s Raoul Castro satt tyst genom alla våra diskussioner i går och i dag. Det hade varit intressant att höra hur han förhåller sig till de olika principer som vi nu lagt fast i det gemensamma dokument som mötet resulterat i.

Och det inte minst mot bakgrund av att man ju nu övertar ordförandeskapet i CELAC från Chile. Ett hopp som nog är minst lika stort ideologiskt som det är geografiskt.

Nästa toppmöte i Europa om två år kommer också mot denna bakgrund att bli intressant.

Även om det kanske var de något avvikande rösterna som satte sin prägel på inte minst dagens informella diskussioner återvänder jag hem med ett starkt intryck av dynamiken i ett antal av de tunga länderna här.

Chile, Peru, Colombia, Mexico och Brasilien är ju t ex länder som utvecklas på ett mycket imponerande sätt – stabila ekonomier med öppna och globalt orienterade ekonomier.

Och som vi ju har all anledning att på olika sätt försöka förstärka våra relationer med.

8 Responses to Hemåt igen

 1. flyktingar2 skriver:

  ”Den diplomatiska etiketten tillåter mig knappast att återge en del av de något innovativa teser som hon förde till torgs.”

  Det där låter intressant….

 2. Kerstin Broste skriver:

  Sydamerika har under lång tid haft en skakig demokrati med flera militärkupper. Honduras statskupp upprörde inte EU. I Colombia dödas fackföreningsledare. Chile har problem med att på ett civiliserat hantera ursprungsbefolkningens krav.

  Att då hela tiden kritisera Venezuela är märkligt. Det kan inte vara för mycket begärt att dess befolkning får ta del av landets rikedomar.

  Bolivia borde själva få bestämma sina lagar. Eftersom opiumproduktionen i Afganistan har ökat betydligt efter invasionen så kanske ett nytt upplägg behövs.

  EU med sin skakiga ekonomi borde visa lite ödmjukhet mot en världsdel så långt borta.

 3. spanaren skriver:

  Måhända finns det problem på närmare håll som
  för Sverige är viktigare än Latinamerika och som
  Carl Bildt borde ägna större intresse.

  Ukraina, Georgien…. blir Lettland nästa fd sovjetrepublik
  som återvänder till ”Moderlandet” där Vitryssland och Kazakstan
  redan nu befinner sig och dit Ukraina och Georgien är på väg?

  EU är kanske under upplösning allt medan Putins Euroasiatiska
  Union utvidgas i Alexander Dugins anda.

  http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/23/latvia-russian-playground

 4. Per Fredö skriver:

  http://www.vcrisis.com/

  Kerstin Broste hade sina funderingar på att jag ifrågasatte utvecklingen i Venezuela.

  Ovanstående länk ger en del av förklaringen.

  Carl noterade att Raoul Castro satt still båda dagarna i samband med diskussionerna om vilka dokument, som ska kunna bl styrande för de latinamerikanska ländernas framtida utveckling.

  Om nu Hugo Chávez hade haft tillfälle närvarande så hade han naturligtvis inte varit tyst, men samtidigt är det väl känt att Cháves har vari bröderna Castros närmaste allierade.

  De står båda för den så kallad socialistiska revolutionen.

  Jag vågar int uttala mig om valen i Venezuela, men oppositionen hävdar att det är ett utbrett valfusk.

  Venezuela är också ett av de länder i världen, som har de högsta mordtalen.
  Endast 96 % av de som blivit registrerade har resulterat i fällande domar.
  Det har inte minst sin förklaring i att mängder av dessa mord bregås av regimens säkerhetsstyrkor.
  Det beräknas att mellan 2000-2008 så har dessa stått för 7 000 mord, varav hälften ska stats-polisen antas ha stått för.

  Så det finns ännu flera latinamerikanska länder, vilka har en lång väg att gå för att nå en någorlunda godtagbar ekonomisk och demokratisk normalitet.

  Dit hör också en betydande korruption och droghandel.

  För vår del finns det emellertid goda möjligheter till en vidgad handel med flera latinamerikanska länder, inte minst vad gäller utbyggnad av deras infrastrukturer

 5. Bo W. Höglund skriver:

  Visst har vi väl, som spanaren påpekar, tillräckligt med närautlandsproblem så att vi inte behöver uppsöka andra, halvvägs på jordens andra sida.
  Det var f.ö. en intressant länk från the Guardian, där nämns även i förbigående vad gamle Zhirinowski sysslar med i dag!

 6. spanaren skriver:

  Tillägg till mitt 28 januari 2013 kl. 08:05

  Den kända svenska militära källan ”Observationsplatsen”
  gör en analys av vad den ryska inbrytningen i Lettland kan
  få för följder även för vårt land.

  Är inte detta av större intresse för svenska medborgare
  än utvecklingen i Latinamerika?

  http://oplatsen.wordpress.com/2013/01/28/rysk-soft-power-vaxer-sig-starkare-i-lettland/

 7. bildterberg skriver:

  Gissa vem som är med i bilderberggruppens ”hidden core group”:

  http://www.voltairenet.org/article169651.html

  När vi ändå slank in på NATO/Gladio/Stay-Behind:

  http://www.newsmill.se/artikel/2013/01/27/stort-politiskt-pris-om-staybehindr-relsen-utreds

 8. […] —- 2013-01-28 (under ”Hemåt igen”) […]

%d bloggare gillar detta: