Mot stjärnorna

SANTIAGO: Från kyla i Stockholm och snöslask i Paris har jag nu landat i det södra halvklotets sommar och sol.

Det är inte så att Chile ligger direkt nästgårds från Sverige, men det hindrar inte att det är ett land som vi har både nära och viktiga förbindelser med.

Delvis har det att göra med de mänskliga band som kom att formas av flyktingar efter militärkuppen 1973 – i dag anses ca 45.000 personer i vårt land ha sin bakgrund här – men delvis har det också att göra med att Chile är ett land i Latinamerika som i största allmänhet känns aningen mer nordeuropeiskt.

Till detta kommer självfallet en mycket framgångsrik både politisk och ekonomisk utveckling efter avvecklingen av militärdiktaturen 1990. På många sätt har Chile kommit att bli modellandet i Latinamerika.

Av olika skäl var jag här ett antal gånger under 1980-talet – det handlade inte minst om stöd till demokratiseringsprocessen.

Och på samma sätt som Fredrik Reinfeldt varit här på framgångsrikt officiellt besök var jag som statsminister här på officiellt besök.

Chiles förste demokratiske president efter diktaturen Patricio Aylwyn kom också på ett mycket viktigt besök till oss. Jag minns väl hur han fyllde Konserthuset i Stockholm och talade inför alla dem som i vårt land fått en fristad under de svåra åren.

Så när jag nu träffar utrikesminister Alfredo Moreno kan vi vara konstatera att de bilaterala förbindelserna mellan våra bägge länder är så goda man gärna kan begära.

Efter mötet med utrikesminister Moreno flyger jag dock tillsammans med Catherine Ashton ca två timmar upp till Antofagasta i de allra nordligaste delarna av landet.

Här finns inte bara den gruvindustri som ju är så betydelsefull inte bara för landet utan också för världen, utan också stora European Southern Observatory.

Härifrån – högt uppe i öknen – kan man bättre än från någon annan plats på jorden blicka ut i universum.

Och det är det vi tänkte försöka göra i kväll tillsammans med astronomerna vid det jättelika observatoriet i Paranal.

Tyvärr hinner vi dock knappast med att besöka gruvorna där uppe.

Chile är ju världens största producent av koppar, och här finns såväl den relativt nyöppnade gruva Escondida, som i dag är världens största, som den jättelika Chuquicamata som ju stått för världens största produktion.

Den chilenska ekonomin har utvecklats mycket väl under de senaste decennierna.

Andelen fattiga har t ex pressats tillbaka från ca 40% till ca 14%. Förra året växte ekonomin med ca 5% och i år väntas en nästan lika hög siffra.

En tydligt liberal ekonomisk politik har varit en viktig faktor bakom denna framgång, men också den starkt ökade efterfrågan på råvaror som drivits främst av expansionen i Kina och som vi ju tydligt ser effekterna av också i vårt eget land.

Kina konsumerar i dag ca 40% av världens kopparproduktion, och därmed är det ju naturligt att Chile på samma sätt som blivit fallet med åtskilliga andra latinamerikanska ekonomier fått Kina som sin viktigaste handelspartner.

Men viktigt för Chile är självfallet att inte vara bara en råvaruproducent, utan att utveckla en ekonomi på bredare bas.

Man har ett omfattande nätverk av väl fungerande frihandelsavtal, och det i förening med den ekonomiska politiken har ju lett ett stort antal inte minst svenska företag att etablera sig här och bidra till landets utveckling.

Efter Brasilien och Mexico är Chile den största marknaden för svensk export i Latinamerika.

Men nu är det närmast Antofagasta och universum som står på mitt program.

I morgon förmiddag – efter mycket tidig start från Paranal – är jag tillbaks här i Santiago för mötet mellan EU:s och Latinamerikas och Karibiens utrikesministrar.

2 Responses to Mot stjärnorna

  1. metusalem skriver:

    En intressant redovisning av de beröringspunkter som finns mellan Sverige, resp EU och Sydamerika. I vår globala verklighet är det inte alltid de närmaste grannarna som är viktiga. Därför hurrar jag för att vi knyter kontakter med länder som vi kan få ett fint utbyte med.

  2. stig2entreprenoren skriver:

    Ingen hade väl kunnat tro att Atacamaöknen skulle bli så hett.
    Vore kul med en rapport från ALMA.

%d bloggare gillar detta: