Gott Nytt År!

STOCKHOLM: Till tonerna av Strauss musik från Wien inleds i dag lite stillsamt det nya året.

Året som gick hade sina både minus och plus på det sätt som brukar vara fallet.

Ser man det ur perspektivet Sveriges utrikespolitik låg på pluskontot tydligt hur vi tydligare satte friheten på nätet på den globala agendan, hur vi firade Raoul Wallenbergs gärning och hur vi började ta nya steg i det nordiska också säkerhetspolitiska samarbetet.

På minussidan mer generellt är det specifikt den fortgående tragedin i Syrien som dominerar och mer generellt utvecklingen i den delen av världen.

En förstärkt bekymmersam trend när det gäller öppenhet och mänskliga rättigheter i de östligare delarna av vårt Europa måste nog också läggas till bilden.

Noterbart denna nyårshelg är att den under de senaste åren sedvanliga störtflöden av tvärsäkra uttalanden om eurosamarbetets eller t o m EU:s snara undergång lyser med sin frånvaro.

Ett och annat återfall finns förvisso, men det förefaller som om det finns en sakta ökad förvissning om det europeiska samarbetets styrka och förmåga att klara också dessa utmaningar.

Och att det är viktigt för Sverige behöver jag inte understryka särskilt. Vår utveckling är ju i så många avseenden beroende av detta samarbetes framtid.

Frågor kring detta kommer att fortsätta att vara viktiga under detta år.

Det är ju med betydande bekymmer vi följer den tilltagande insulära brittiska debatten om landets framtida orientering.

Vi strävar ju efter ett så brett europeiskt samarbete som möjligt, och ett Storbritannien som sakta driver iväg ut i Atlanten skulle försvaga oss alla.

Men ju mer av tendenser i den riktningen vi ser, desto större intresse har vi av att fördjupa samarbetet med de andra länder som då kommer att bli av än större betydelse för det europeiska samarbetets utveckling.

2013 blir året som leder oss fram till det 2014 som dels ju är också det europeiska valåret med ny ledning för EU-samarbetet i dess helhet och dels blir året då det kommer att finnas anledning att reflektera över utvecklingen under seklet sedan den stora katastrofen 2014.

Vi kommer att ha anledning att diskutera hur det andra steget i utvecklingen av den gemensamma europeiska utrikestjänsten EAS skall gestaltas, och tillsammans med Polen, Italien och Spanien har vi ju också initierat en diskussion om en samlad europeisk global strategi för att ge vår politik en tydligare riktning under kommande år.

I november i år samlas EU och det Östliga Partnerskapets länder till toppmöte i Vilnius, och det kommer på det ena eller andra sättet självfallet att bli en betydelsefull händelse. Utmaningarna är som bekant betydande.

Men skulle det vara möjligt att tills dess bli färdig med djupgående frihandels- och associationsavtal med Moldavien och Georgien, och dessutom bli möjligt att underteckna motsvarande avtal med Ukraina, skulle det vara en betydande framgång.

Innan vi kommit så långt kommer vi dock i maj att ha lämnat över ordförandeskapet i Arktiska Rådet till Canada, och förhoppningsvis kommer det vid ministermötet i Kiruna att vara möjligt att ta några viktiga steg framåt i samarbetet.

Och kanske kan detta möte också sätta mer av globalt fokus på de allt viktigare, men i den praktiska politiken ofta marginaliserade, klimatfrågorna. Utvecklingen är minst sagt oroande.

Att utvecklingen i hela området mellan Nilen och Indus är starkt oroande har jag dessvärre tvingats konstatera vid åtskilliga tillfällen. Och 2013 ser ut att bli ett år då problemen riskerar att fördjupas än mer.

Regimen Assad i Damaskus är redan historia, men vad vi ser är en utveckling mot olika stridande grupperingar som i avsaknaden av en politisk överenskommelse om en politisk övergång riskerar att föröda landet och regionen än mer.

Det krävs ingen större talang för att se hur spänningar bygger upp inom stora delar av detta område.

Och en central uppgift under det kommande året för europeisk diplomati måste bli att försöka förhindra att de leder till än mer av öppna konflikter. Risken för att det inte kommer att lyckas fullt ut skall dock inte underskattas.

Utrikespolitiken börjar alltid i det egna närområdet, och på flera sätt kommer det att vara i fokus under det kommande året.

Arktis-samarbetet är ett, men också Östersjö-frågorna i vid bemärkelse och därtill det intensifierade nordiska och nordeuropeiska samarbete vi söker.

Under året har Sverige ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet och därtill i det mer informella utrikespolitiska samarbetet inom såväl den nordiska som den nordisk-baltiska kretsen.

Sakta drar så arbetet igång igen efter helgerna.

På fredag och lördag kommer jag att befinna mig i Izmir i Turkiet för att tillsammans med min kollega från Brasilien Antonio Patriota bl a tala inför den årliga sammandragningen av Turkiets ambassadörer.

Och självfallet blir det också bilaterala överläggningar med min turkiske kollega Ahmet Davutoglu.

Det finns, milt uttryckt, mycket att tala om i den delen av Europa och världen.

Veckan därefter är det i olika sammanhang först Tallinn och sedan Vilnius som står på min agenda, och i det senare fallet inte minst överläggningar med den nya regering som trätt till i Litauen.

Ett Gott Nytt År till alla!

4 Responses to Gott Nytt År!

 1. Per Fredö skriver:

  Ett Gott Nytt År
  även till Carl !

  Någon skall ju bli den första och nu råkade det tydligen bli jag.

  Även jag har traditionsenligt lyssnat på nyårskonserten från Wien.

  Därefter blev det på tv ett samtal på krogen med två danskar, som diskuterade politik.

  0De kom också in på oss svenskar och
  båda deras omdöme var att här vårt välordnade land så råder det en pokulerad tråkighet.

  Vi svenskar menade-de och vem vågar säga emot dem–kan inte prata med varandra.

  Alltså den så välkända svenska tråkigheten.

  Så vi får snacket åtminstone här i denna blogg oss kompisar och f
  iender emellan flöda en aning mer.

  Ge och ta liksom och känna lite respekt för varandra så som det ska
  vara i en pluratiskt demokrati.

  Det var dessa danskar överens om.
  Likaså att det hör till en demokrati att då och då byta regering.

  Men det är klart då¨gäller det nåt vettigt att byta till.

  Nu hör det också till ibland inte minst på Carls domäner med samarbete över parti-och blockgränserna.

  Det har ju också gått bra på det intrernationella planet bara sverigedemokraterna, vänsterpartiet och ibland också miljöpartiet hålls utanför.

  Men i USA tycks det vara värre.
  Där är det det fiskala stupet som hotar.

  Som Anders Borg sade, de får nog röra på sig både demokrater och republikaner. De får inte leka valrörelse när så allvarliga frågor står på gtapeten.

  Vi får väl ändå hoppas att dessa partier
  är så förnuftiga så här inpå målsnöret att de inte drar in vår värld och sitt eget land i en ny recession.

 2. metusalem skriver:

  Att märka ord ansågs vara fult i min barndom, (stänk av 30-och 40-tal). Därför drar jag mig för att påpeka det självklara att Carl nog menade 1914 som tidpunkt för den stora katastrofen. Visserligen kan en katastrof via rödgrön valövervikt inte uteslutas, eller är CB framsynt på annat sätt. Mayaindianernas katastrof bidde ju till all lycka inte av.

  I god Göteborgsk anda ber man ju om ursäkt för alltför dåliga vitsar. Tveksamma inlägg i kåsörgenren bör nog ävenså föranleda ett förlåt.

 3. flyktingar skriver:

  Gott Nytt År 2013!

  Tillönskas Carl Bildt med familj

 4. Kachina skriver:

  Gott Nytt År Carl Bildt. Jag kommer nog inte att säga så mycket under 2013,………..istället håller jag andan och hoppas att det inte blir värre än det redan är.

%d bloggare gillar detta: