Gaza-debatt i dag – CDU i Hannover i morgon

STOCKHOLM: Det blev en arbetsdag hemma i skuggan av händelseutvecklingen i Mellersta Östern.

Icke minst blev det en bra s k särskild debatt i riksdagen i dag.

Ämnet var situationen i och kring Gaza, men som jag förutskickat kom den att vidgas till den situation i stort vi nu står inför.

Parallellt med vissa andra EU-länder och efter vissa kontakter kallades Israels ambassadör upp till kabinettssekreterare Frank Belfrage på UD för att direkt få del av vår extrema oro över israeliska uttalanden främst om bosättningspolitiken.

Och det skedde samtidigt som diskussionen i riksdagen inleddes.

I den fanns det förvisso icke oväsentliga skillnader i beskrivningen av situationen i regionen, men det viktiga var att det trots detta inte fanns några skillnader i slutsatser om den politik vi bör föra.

Det är självfallet en styrka. Det ger vår röst inom EU eller i andra fora ökad tyngd.

I debatten sade jag att situationen i och kring Gaza är oacceptabel, att den är ohållbar och att den är en direkt fara för människors välbefinnande i området liksom för freden i regionen i dess helhet.

Detaljerna i detta vet vi ju alla.

Den israeliska blockaden av Gaza med de omedelbara humanitära, de påtagliga ekonomiska och de långsiktiga politiska konsekvenser denna får.

Hamas odemokratiska, auktoritära maktutövning i direkt konfrontation med den valda palestinska myndigheten i Ramallah.

Olika terrorgruppers utnyttjande av Gazas territorium för att med olika typer av raketer urskiljningslöst beskjuta civila områden – städer och byar – i Israel.

Och effekterna av detta vet vi också.

Det ena kriget efter det andra som har sitt ursprung kring Gaza. Det mycket brutala vintern 2008 – 2009. Det något mindre så men fortfarande oacceptabla den senaste månaden.

En humanitär och ekonomisk situation i Gaza som långsiktigt håller på att bli allt värre.

En FN-rapport nyligen tecknade en bild av en utveckling där olika faktorer riskerade att leda till att Gaza-området kring år 2020 med dess då mer än två miljoner invånare blir närmast obeboeligt.

Och självfallet en alldeles olidlig och en alldeles oacceptabel situation för de människor i Israel som lever inom de allt längre räckvidderna för raketerna från Gaza och som ständigt måste springa till skyddsrummen för att värna sina liv.

Vi har nu fått ännu en överenskommelse om vapenvila kring Gaza.

Jag välkomnade den, men inte minst här gjorde jag också mycket klart att det inte räcker.

Och det i två avseenden.

För det första måste man nu omedelbart gå vidare med att bryta den ekonomiska och humanitära blocken av Gaza.

För det andra måste man nu på allvar ge kraft åt ansträngningarna att få till stånd den bredare fredsuppgörelse vi väntat på alldeles för länge.

Viktigt i det första avseendet är att EU med stor tydlighet kräver ett omedelbart, uthålligt och ovillkorligt öppnande av de olika övergångarna till Gaza för humanitär hjälp, kommersiella varor liksom personer till och från Gaza.

Vissa begränsade förbättringar har skett, men dessa är icke tillräckliga.

När EU:s utrikesministerråd träffas i Bryssel på måndag kommer vi att ha denna fråga på bordet.

Och vi är självfallet, inte minst genom den mission EUBAM Rafah som redan finns på platsen, beredda att mycket konkret medverka i en lösning av denna fråga.

Innan måndagen kommer dock mycket att hända. Jag hoppas att våra diplomatiska kontakter skall leda till att man i Israel inser att en upptrappad konfrontation inte ligger i någons intresse.

Tidigt i morgon bär det av till Hannover i Tyskland för att i anslutning till regerande CDU:s partikongress där möta olika tyska företrädare, känna av stämningarna och föra diskussioner i olika frågor.

Våra relationer med Tyskland är ju både goda och viktiga, och detta ger ju möjlighet att föra samtal med viss bredd i ämnen av ömsesidigt intresse.

Jag hoppas att planen fungerar så att jag finns på plats när förbundskansler Angela Merkel håller sitt stora tal.

Och sedan blir det åtskilliga samtal med olika aspekter av EU-utvecklingen i fokus.

Där förblir jag under dagen, men på onsdag flyger jag så till Beijing för dels bilaterala samtal och dels för det första mötet med Stockholm China Forum som inte äger rum i Stockholm utan i stället i Kina.

Det är rätt kort efter den stora partikongressen, och det kommer att finnas mycket att diskutera med den intressanta grupp av kinesiska, amerikanska och europeiska bedömare som kommer att sluta upp där.

52 Responses to Gaza-debatt i dag – CDU i Hannover i morgon

 1. florimond77 skriver:

  Det mest effektiva sättet vore att förmå USA att strypa all ekonomisk hjälp till Israel och att inte bara kräva att man avvecklar alla planer på utbyggnad utan också slutar upp med att trakassera palestinierna. Vidare måste man ta skeden ur mun och börja förhandla med Hamas. Kan man prata med en stat som Israel så kan man säkerligen tala med Hamas.
  Utrymningen av Gaza och uppkomsten av Hamas är på sätt och vis Israels uppfinning. Det måste man förstå. Genom detta kunde man fritt bomba tätbevuxna områden utan att skada sina egna samt splittra palestinierna i två.
  Det skulle mycket väl gå att att få ihop en sammanhållande palestinsk stat eller en gemensam ny stat men för att det skall funka måste Israel tvingas till att ge upp sin tanke om ett etniskt rensat storisrael.

 2. rootlesroot skriver:

  Carl du försöker ta en lätt väg i den långdragna konflikten mellan israeler och araber. Men tyvärr finns inga genvägar här.
  Du försöker helt enkelt lösa problemen i fel ordning och gör man det kommer man inte lyckas.
  Vill man börja få en lösning i konflikten med Gaza och ett upphörande av blockaden måste man först av allt börja ta itu med islamisterna i terroriststatens regering. För så länge angreppen mot Israel och vapensmugglingen in till Gaza pågår får du inte slut på blockaden. Så enkelt är det.
  Och får du inget slut på islamiststyret i Gaza får du inget slut på vare sig förtrycket mot civila inne i Gaza eller angreppen mot Israel.
  Det finns inga genvägar. Fienderna mot fred och upphävd blockad är inte Israel utan terroristerna i Gaza.

  Tror du att du kommer närmare en lösning på misshälligheterna genom att öppna gränserna för terroristerna att förse sig med offensiva vapen av alla de slag tror du fel.
  En resultatinriktad politiker försöker sig inte på enkla oframkomliga genvägar. De fungerar inte. Men tyvärr tillhör du den skara EU politiker som går och bär på denna illussion. Vill du medverka till att lösa problem? Ja, då är det dags att ställa cocktailglaset åt sidan, kavla upp ärmarna och ta itu med hårdhandskarna mot terroriststyret i Gaza. Jobbigt? Självklart!

  Sedan har det kommit en mycket underlig begäran inte minst från vänsterhåll att man ska börja tala direkt med terroristerna i Gaza. Men det är nog lite magstarkt att begära det av herrarna Bildt, Ahlin m.fl. att börja förhandla med terrrorister när deras partier inte ens i Sveriges egen riksdag kan komma sig för att förhandla med ett i demokratiskt ordning valt demokratiskt parti som SD.

 3. metusalem skriver:

  Skyttegravskriget rullar vidare här på denna blogg. Här ovan finns två inlägg som väl sammanfattar varför Israel-Palestina förefaller omöjligt att lösa. Man saknar helt en antydan till att förstå att andra sidan kan ha visst fog för delar av sina åsikter.

  Ytterliga tider med samma oförsonlighet så har vi snart Uppenbarelsebokens Harmagedon.

 4. florimond77 skriver:

  Självklart måste man också kräva av Palestina att medverka till en rättvis fred mellan staterna, men så länge inte Israel erkänner Palestina kommer vi ingen vart.
  Vad gör Palestina som inte bidrar till freden? Ser vi några raketer? Ser vi att de inte vill förhandla? Nej, det ser vi inte. Vi ser palestinier som fredligt demonstrerar i Jerusalem för de hungerstrejkande fångarna och brutalt körs iväg. Vi ser Abbas säga att de är redo för förhandlingar, men Israel svarar inte. Vi ser ett Hamas som är villiga att gå med på 67 års gränser och som erkänner Israel.
  Vad gör Israel? Attackerar Västbanken med byggmaskiner. Dödar palestinier oprovocerat. Fängslar fiskare och förstör deras båtar utan tanke på att det är deras enda försörjning. Arresterar barn 12 år gamla.
  So Nethanjahu how does it feel to be all alone?
  I vår värld behöver vi varandra och den tiden då det bodde ett slags folk i varje land finns inte längre. Inte heller kan man genom våld gå in och ta över andras riken militärt. Det har två storkrig och Gaza bevisat. Den tiden är förbi. Det vore bättre att fokusera på att skrota världens vapenarsenaler och då är det en god ide att börja hemma.
  Israel har inte sin militära makt för att försvara sig utan för att attackera. Det har vi sett bevis för otaliga gånger.

 5. Rulle skriver:

  ”För det första måste man nu omedelbart gå vidare med att bryta den ekonomiska och humanitära blocken av Gaza”, skriver Carl Bildt.
  Det är totalt oacceptabelt att lätta på blockaden mot vapeninförsel till Gaza. Först när alla terroristgrupper ändrat sin policy kan kontrollen börja minskas. Det kommer dock aldrig att ske med EUs uppmuntran till fortsatta terroristdåd.
  Det krävs också att FN inför en 100%-ig kontroll av smugglingen via tunnlar och från medelhavet. Om FN kan rada upp soldater med armbågs lucka 24 timmar per dygn efter hela gränsen mellan Egypten och Gaza kan och först då kan kontrollen minska.
  Det är en utopi att tro att en två-stats lösning skulle kunna fungera. Det vore för mänskligheten ett framsteg om denna ogenomförbara doktrin kastas i Medelhavet.
  Palestinierna har redan från småskolans läroböcker lärt sig att hata judar så till den grad att alla borde inse dumheten i att 2 stater ALDRIG skulle fungera. Åtminstone inte de närmaste tre hundra åren.

 6. florimond77 skriver:

  Rulle ”ändrat sin policy”? Vad mer begär du än det som redan är gjort? Ska de kanske börja tänka och se ut som du innan du är nöjd?

 7. metusalem skriver:

  Carl Bildt har i denna bloggtråd betonat båda sidors ansvar för att lägga en förtroendegrund som möjliggör förhandlingar. Israels sturska attityd att vi bygger där vi anser oss ha rätt att bygga är tragisk eftersom det omöjliggör en uppstart av förhandlingar.

  Efter FN:s beslut om ”uppgradering” av Palestina borde man smida medan järnet är varmt. Något relevant initiativ från FN? Man efterfrågar onekligen en ny tidtabell med målsättningen konkreta steg mot en normalisering som kan accepteras av båda sidor. Intill start av dessa förhandlingar måste båda parter ålägga sig att inte vidta åtgärder som försvårar en förhandlingsstart.

 8. Dear Carl,
  when will you start do actually DO something about the very few remaining Christians in the middle-east (Syria, Egypt Palestine) and Turkey? Since you hold the chair that you do, I strongly think you should do something meaningful and ACT. If not, I’m sure there are plenty of people who who are willing and able to take over you chair.

 9. Rulle skriver:

  florimond77, Du behöver nog inte anstränga dig för att framstå dummare än Du är.
  Du kan till att börja med studera de stadgar Hamas jobbar efter. Tror Du verkligen inte att de borde revideras?
  http://www.sapereaude.se/hamas.html

 10. […] Bildt och Sveriges regering tycks hålla med. På sin blogg skriver Bildt följande: ”Parallellt med vissa andra EU-länder och efter vissa kontakter […]

 11. rootlesroot skriver:

  metusalem

  En grundförutsättning för att det ska kunna bli fred är ju att parterna vill erkänna en palestinaarabisk stat och den judiska staten Israel.
  Vill man uppnå en fred måste man börja i den änden.
  Israel har redan ett flertal gånger erbjudit palestinierna en egen stat vilket de avböjt. Skälet till det är att de vill ha allt och tänker inte erkänna en judisk stat.
  Det kan du se i såväl PLO, al-Fatha och Hamas stadgar. En judisk stat ser de som illegitim och skall därför bekämpas tills den inte längre existerar.
  Där har du pudelns kärna. Därför har samtliga freddiskussioner varit fruktlösa. Och det för att förutsättningarna för fred saknas.

  Så ska FN, Bildt och co. snacka om något så är det att få dessa palestinska organisationer att erkänna Israels rätt att existera som judisk stat. Först när de är beredda till det och justerat sina stadgar kan reella fredsförhandlingar bli meningsfulla.

 12. florimond77 skriver:

  Rulle följ med tiden det där är gamla uppgifter.

 13. florimond77 skriver:

  Det börjar bli dags att skicka FN soldater till Gaza för att skydda befolkningen. Borde bli bra med observatörer även i Västbanken. Nästa steg.

 14. Rulle skriver:

  florimond77, Lögn, dessa sataniska teser är vad som gäller i dec. 2012. Jag utmanar dig att redovisa ”nyare” stadgar!

 15. mrmhalland01 skriver:

  Som så många gånger förr inser jag det hopplösa att få fred i området.
  Hur ska dessa båda ”stater” kunna komma till enighet när människor i trygga Sverige omöjligen kan ta annat än en 100 % ensidig ställning ?
  Att inte kunna se argument från 2 håll i en konflikt tyder på att man antingen använder konflikten för att vinna inrikes politiska poäng eller att man helt enkelt inte har förmåga att känna empati.

  Det handlar trots allt inte bara om en kartbild.

  Det bor människor på båda sidor !

  Just bristen på empati gör nu att allt fler stödjer SD i alla mätningar, så, visst finns det gott om sådana människor i Sverige.

 16. florimond77 skriver:

  Rulle jag säger ju att tom Hamas har meddelat att man kommer att erkänna Israel om Israel erkänner Palestina och går med på 67 års gränser, men eftersom inte Israel svarar är det inte intressant att ändra gamla stadgar. Stadgar är inte statiska utan ändras genom gemensamma beslut.

 17. Rulle skriver:

  florimond77, Nu far Du fram med osanning igen. Dina inlägg vore mer trovärdiga om Du någonsin höll ihop med sanningen.
  Hamas stadgar är från 1988 men har aldrig ändrats !.
  Ej heller har terroristerna erbjudit sig att ändra sin hatiska inställning.
  ”Israel kommer att existera och kommer att fortsätta att existera till dess islam kommer att utplåna det, precis som det utplånade andra före sig.”
  Tag upp denna fråga med dina fanatiska vänner.

 18. Per Fredö skriver:

  Läget i Gaza skulle inte vara ohållbar som nu Carl framhåller om nu inte terrorrörelsen Hamas var styrande, att Israels tvingas till repressalier på grund av ideliga raketbeskjutningar, att dessa nu ökat i styrka via införsel av iranska medeldistansrobotar samt att smuggling sker via underjordiska tunnlar från Sinai.

  Vapenstilleståndet är naturligtvis ett steg i rätt riktning, men ännu saknas ett fredsavtal, vilket i sig kräver långvarig stabilitet och en kontakt mellan Hamas och Israel, som hittills visat sig vara helt omöjlig uppnå.

  Först om detta lyckas i kombination med att befolkningen i Gaza i demokratiska val väljer en ny regim, att denna får Hamas och övriga terrororganisationer under sin kontroll ja, först då, kan det bli mer normala förhållanden i Gaza.

  Det krävs också att förstörda byggnader restaureras, att sjukvården och skolorna kommer igång, att befolkningen i Gaza
  initialt får nödvändig humanitär hjälp samt att en fungerande arbetsmarknad inklusive privata företag och m arknadsekonomi kommer till stånd.

  Först i ett sådant läge kan befolkningen i Gaza också få jobb i Israel och gränsövergångnarna öppnas i vidgad utsträckning

  Likaså kan Gaza i ett sådant läge få öppnare förfindelser med omvärlden och med dagens Palestina.

  Allt detta är också nödvändigt för konstruktiva fredssamtal.

 19. florimond77 skriver:

  Det är uppenbart att det är svårt att få sanningar att komma fram. Alldeles nyligen, och även tidigare, har palestinierna svarat, både Hamas och Fatha, att det erkänner 67 års gränser. I det menas naturligtvis att även erkänna Israel som tycks vara det enda viktiga upprepade mantrat nuförtiden. Man kan väl inte ha en granne som man inte erkänner? Men det kan tydligen Nethanjahu.
  Det är djupt tragiskt även för Israel att de har en sådan vedervärdig kontraproduktiv politik, och att man påpekar detta innebär inte att man ”valt sida”.

 20. Per Fredö skriver:

  Minnet försvinner så lätt.

  Såväl presidenterna Bill Clinton samt George W. Bush gjorde kraftansträngningar i Israel-Palestina- frågan.

  Vad gäller Obama så har han år på sig.

  Av Tony Blairs medlarinsatser inga däremot inget setts av eller resulterat i något.

  Samtidigt gör Israel, Hamas, Egypten och Iran ungefär som de vill, var och en utifrån sina positioner, varav den israeliska trots all kritik som riktats mot den, ibland förvisso också berättigad, ändå är den mest acceptabla.

  Diskussionen i denna blogg avspeglar detta väl även om den ofta karakterisera av hat, fördummar och bristande insikter.

  En stark vänsterinriktad polarisering gör sig inte minst gällande.
  Åsikterna är väl kända som Carl så ofta skriver om allehanda ämnen och konflikter.

 21. rootlesroot skriver:

  florimond77

  Var i Hamas, PLO, al-Fathas stadgar finner du ett erkännande av Israel som judisk stat?
  Där står tvärtom att Israel r en illegal statsbildning som ska elimineras.
  Program och stadgar är till att följas, inte att brytas mot. Den som inte följer dem blir med största sannolikhet utesluten och det gäller inte minst i de palestinska organisationerna.

  Alla ev. erkännanden av Israel är därför endast taktiska och har endast syftet att flytta fram positionerna i kampen att erövra Israel.
  Först den dag dessa organisationer är beredda ändra sina stadgar och erkänna Israel som judisk stat kan förhandlingar leda mfram till en hållbar fred.

 22. Rulle skriver:

  Jag tror nog att det kan vara möjligt att tvinga fram ett fredsavtal mellan Israel och PLO, men aldrig med terrorister som Hamas och Hezbollah. Att sedan ett ”fredsavtal” skulle hålla mer än ett år är en utopi. Även PLOs stadgar förestavar att Israel skall elimineras.
  Mänskligheten måste inse att en tvåstadslösning, som skulle ge fred i mer än ett år, är en löjlig önskedröm och långt ifrån realistisk.
  FN bör, om man vill ha fred, verka för att Israel annekterar både Västbanken och Gaza. FN bör sedan under oöverskådlig tid garantera att Golanhöjderna för all framtid förblir en vapenfri zon.

 23. metusalem skriver:

  Man kan tycka att Hamas och PLO kunde göra en kraftansträngning och lyfta bort utplånandet av Israel ur sina stadgar. Florimond 77 hävdar att man de facto gjort uttalande som man måste tyda på att man är beredd att erkänna staten Israel. Har man möjligen de krigiska paragraferna i sin stadga för att tillfredsställa ett inhemskt behov?

 24. rootlesroot skriver:

  metusalem

  Det är bara att kolla loggan till PLO, al-fatah eller den till jubileet av Hmas grundande så ser man attt staten Israel inte finns med.

  Här ett exempel på denna Hamas logga. Den inbjuder knappasst till fred eller hur!
  http://elderofziyon.blogspot.se/2012/12/hamas-logo-for-its-25th-anniversary.html

 25. rootlesroot skriver:

  Den uppmärksamme ser också att Israel (som inte finns) har färgats grön, dvs. islams färg och indikerar hela området vara muslimskt.

 26. Rulle skriver:

  Den israeliske ambassadören Isaac Bachman kallats till UD för att mottaga bannor i anledning av att Israel avser bygga ytterligare några egnahem för judar på ”Västbanken”.
  ”Västbanken” ska som bekant förbli ”judenrein” som nazisterna i Tyskland uttryckte saken – och faktiskt uttalade sig Mahmoud Abbas, ledaren för Fatah, en organisation som vill utplåna Israel, på liknande sätt. Detta framgår av Abbas uttalande: ”Jag kommer inte att låta en enda israel att leva tillsammans med oss på palestinskt land”.
  Kabinettssekreterare Frank Belfrage på UD gör sig själv och Sverige löjligt med att unikt uttala ”extrema oro” över den israeliska bosättningspolitiken.” Sveriges regering är alltså extremt oroliga över att ytterligare några judar ska få bygga villor och radhus och bo i på ”Västbanken”! Detta trots att där planeras INGA raketramper.

  Denna extrema oro motsvaras av allt att döma dock inte alls av någon oro t.ex. när raketer skjuts från Gaza på civilbefolkningen i Israel, något som skett i mängd den senaste tiden. Har ”Palestinas” ambassadör kallats till UD?
  * Kina invaderar, ockuperar och annekterar olagligt Tibet.
  * Turkiet invaderar och ockuperar norra Cypern.
  * Regeringen och den EU-stödda oppositionen i Syrien mördar civilbefolkning hej vilt från två håll.
  Men eftersom där inte finns några judar så inger det ingen sån oro att protestera mot?
  Och varför Sverige på detta vis vill rikta sin mobbning mot just Israel kan man spekulera kring. Några svar kan vara populism, antisionism, antisemitism eller andra -ismer.
  Ett är dock säkert fet gynnar inte FRED !!

 27. bestofmankind skriver:

  Rulle,
  Ett tips angående grundläggade begrepp som antisemitism eller antisionism (motsatsen Zionism). För bästa förståelsen översatt på google. http://www.truetorahjews.org/our_mission

 28. Rulle skriver:

  Tack bestofmankind, men fäst inte så stor vikt vid just avslutningen på mitt inlägg. Min frustration är mest riktad mot den dubbelmoral, eller brist på moral, som gör att Sveriges riksdag premierar raketramper med en miljard kronor i årligt bidrag och vidtar så unika och obefogade åtgärder som att kalla på ambassadören för fredliga egnahemsbyggen på egen mark (utan uppskjutningsramper för raketer).
  ”Ismen” kanske är rasism i sin fulaste skepnad.

 29. florimond77 skriver:

  Och varför erkänner inte Israel Palestina?

 30. rootlesroot skriver:

  florimond77

  Israel skulle eränna ett palestina om det fanns någon palestinsk stat att erkänna. Men det enda som finns att erkänna är en palestinsk myndighet PA och PLO som representant för palestinerna. Och det har Israel gjort.

 31. florimond77 skriver:

  Israel vill inte erkänna någonting med den nuvarande regeringen. Och någon opposition finns inte. Man kan fråga sig varför. Israel vill inte ha fred. Och de fortsätter sin trakassering av palestiner på daglig basis. De senaste dagarna har inget hörts om mord. Kanske har de fått ta del av den kritik som inkommit. Likafullt går israeliska in i palestinska hem och härjar som barbarer. Källa facebook.
  Kolla själv!

 32. lion0808 skriver:

  bestofmankind, florimond77: Jag kommer att dela upp mitt inlägg i flera delar, då det annars stoppas i cyberrymden.

  Bästa bloggare: Det gör mig en aning förvånad att ni ännu inte är medvetna om vad som står i Arabförbundets eller Arabligans stadgar. http://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html?msource=UNWDEC19001&tr=y&auid=3337655
  Carl Bildt är inte särskildt besvärad av att hänvisa till Arabförbundets tankar och råd. De som ingår i Arabförbundet eller Arabligan är följande: Egypten, Irak, Jordanien, Libanon, Saudiarabien, Syrien, Jemen, Libyen, Sudan, Marocko, Tunisien, Kuwait, Algeriet, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Qatar, Oman, Mauretanien, Somalia, ”Palestina- representater från PLO”, Djibouti, Komorerna, Eritrea, Venezuela, Indien, de tre sistnämnda observatörer.

 33. lion0808 skriver:

  bestofmankind, florimond77: forts.
  Visst, det är tämligen respektfullt att lyssna till vad som kommer fram via denna liga. Men kvar står, vad har de gemensamt i vad som är skrivet i den undertecknade stadgan???
  Vi följer denna länk, så få du mer info på engelska:
  http://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html?msource=UNWDEC19001&tr=y&auid=3337655

 34. lion0808 skriver:

  bestofmankind, florimond77: forts.
  Portalförklaringen lyder så här:

  ”Based on the faith of the Arab nation in the dignity of the human person whom God has exalted ever since the beginning of creation and in the fact that the Arab homeland is the cradle of religions and civilizations whose lofty human values affirm the human right to a decent life based on freedom, justice and equality,

  In furtherance of the eternal principles of fraternity, equality and tolerance among human beings consecrated by the noble Islamic religion and the other divinely-revealed religions,

  Being proud of the humanitarian values and principles that the Arab nation has established throughout its long history, which have played a major role in spreading knowledge between East and West, so making the region a point of reference for the whole world and a destination for seekers of knowledge and wisdom,

  Believing in the unity of the Arab nation, which struggles for its freedom and defends the right of nations to self-determination, to the preservation of their wealth and to development; believing in the sovereignty of the law and its contribution to the protection of universal and interrelated human rights and convinced that the human person’s enjoyment of freedom, justice and equality of opportunity is a fundamental measure of the value of any society,

  Rejecting all forms of racism and Zionism, which constitute a violation of human rights and a threat to international peace and security, recognizing the close link that exists between human rights and international peace and security, reaffirming the principles of the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and having regard to the Cairo Declaration on Human Rights in Islam.

 35. lion0808 skriver:

  bestofmankind, florimond77: forts.
  Här kan vi konstatera att araberna per definition betraktar racism och Zionism likvärdiga, och som konstituerar brott mot mänskliga rättigheter och är ett hot mot internationell fred och säkerhet.

  Alltså, araberna har skrivit sin egen charta om mänskliga rättigheter och ansluter samtidigt till FN’s deklarationer med tillägg, DÅ DE EXPLICIT PEKAR UT ZIONISTERNA, som ett hot mot mänskliga rättigheter.

  FN via Generalförsamlingen, där majoriteten är positiva till Islam eller tillhör de nya fria staterna, OCH ARABLIGAN förlåt ARABFÖRBUNDET har bestämt sig för att gå emot denna zionistiska judiska stat, Israel. Må vara att det är en gammal FN-medlem och ett brott att vilja utplåna en FN-medlem??? Det är givetvis fråga om det som araberna betraktar som sitt arabiska hemland och där ingår givetvis det som idag kallas Israel.

 36. lion0808 skriver:

  bestofmankind, florimond77: forts.
  De palestinska araberna=palestinierna har hittills behandlats mycket styvmoderligt i de omgivande arabiska länderna. De palestinska araberna är bara nyttiga, så länge som den PanArabiska nationen kan flytta fram sina positioner. Målet är att tränga ut zionisterna, judarna från Israel, det land, som de bebott, men trängts bort ifrån under årtusenden. Det är beaktansvärt att notera att den gamla trätan mellan Ismael och Isak kvarstår. 1Mos. 16:11-16, 25:12-18, 19-34,; 28:9

  Talrika är Ismaels ättlingar, men märk väl: det är Isaks ättlingar, som är utvalda av ”jag är”, Ha’shem (Jahve, Jehovah, Adonai), världsaltets skapare och uppehållare, i denna släktfejd.

  Carl Bildt framstår som nästan komisk, då han navigerar mellan middagar och potentater ute i världen med våra skattepengar. Han försöker samla poäng hos Arabligan genom att kalla upp Israels ambassadör och ”bildt”likt ”ta Israel i örat”, då de planerat att bygga öster om Jerusalem. Dessförinnan har han haft sin agenda bland alla andra utrikesministrar inom EU och förefaller ha kunnat dupera flera av dem för att kortsiktigt inte förarja Arabligan. Det var ju på det sättet som araberna hanterade situationen i Jerusalem på den tiden (1940-talet) då britterna administrerade sitt mandat, som benämndes Palestine efter romarnas omdöpning av området e. Kr. död.

 37. lion0808 skriver:

  bestofmankind, florimond77: forts.

  Ingår Israel verkligen i det område, som Arabligan förlåt Arabförbundet benämner, som ”arabernas hemland” och som anspelas i Arabförbundets stadgar här ovan???

  Ska vi bejaka att judarna, zionisterna får fortsätta att leva i sitt land Israel i fred och säkerhet med sina grannar, Ismaels ättlingar???

  Eller ska vi bejaka och stödja Arabligans, Hamas, Hesbollah’s och Fatah’s mål att få bort judarna från MÖ???
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Zion

 38. lion0808 skriver:

  bestofmankind, florimond77: forts.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Sion
  Sion, Jerusalems sydöstra kulle där det en gång låg en fästning. Sion har använts som symbol för judarna, men även för den kristna kyrkan och för himmelriket. Namnet Sion har också använts för hela staden Jerusalem, och har ibland även fått symbolisera hela Israel eller Det heliga landet.

  Många kyrkor och kapell inom väckelserörelsen kallas Sion.
  Salaam, Shalom, Peace, Fred!!!

 39. Rulle skriver:

  lion0808, Det var en utförlig och bra redogörelse för det för mänskligheten förnedrande förbundet. I gamla tider hade ligan säkert kunnat förverkliga sina stadgars andemening. Dessbättre har nu den nya tidens kommunikationsmöjligheter gjort att vi alla är beredda och kommer att motsätta oss planerna på ett sätt som inte var möjligt tidigare.
  Det rasistiska brödraskapet i Egypten har nog räknat fel om de tror att nutidens ungdomar accepterar att presidenten forcerar fram lagar som är emot alla mänskliga rättigheter. Gamla insnöade skägg försvinner förhoppningsvis under nästa generation. Var den välrakade Carl Bildt står är svårt att förstå. Hans brist på skäggväxt gör att han nog inte riktigt smälter in i något sammanhang.

 40. lion0808 skriver:

  Carl Bildt: Du skriver ”Vi har nu fått ännu en överenskommelse om vapenvila kring Gaza.

  Jag välkomnade den, men inte minst här gjorde jag också mycket klart att det inte räcker.

  Och det i två avseenden.

  För det första måste man nu omedelbart gå vidare med att bryta den ekonomiska och humanitära blocken av Gaza.

  För det andra måste man nu på allvar ge kraft åt ansträngningarna att få till stånd den bredare fredsuppgörelse vi väntat på alldeles för länge.

  Viktigt i det första avseendet är att EU med stor tydlighet kräver ett omedelbart, uthålligt och ovillkorligt öppnande av de olika övergångarna till Gaza för humanitär hjälp, kommersiella varor liksom personer till och från Gaza.

  Vissa begränsade förbättringar har skett, men dessa är icke tillräckliga.

  När EU:s utrikesministerråd träffas i Bryssel på måndag kommer vi att ha denna fråga på bordet.

  Och vi är självfallet, inte minst genom den mission EUBAM Rafah som redan finns på platsen, beredda att mycket konkret medverka i en lösning av denna fråga.

  Innan måndagen kommer dock mycket att hända. Jag hoppas att våra diplomatiska kontakter skall leda till att man i Israel inser att en upptrappad konfrontation inte ligger i någons intresse.

  Tidigt i morgon bär det av till Hannover i Tyskland för att i anslutning till regerande CDU:s partikongress där möta olika tyska företrädare, känna av stämningarna och föra diskussioner i olika frågor.”

  Ständigt dessa krav på Israel? Du har väl aldrig på allvar tagit Arabförbundet, det Muslimska Brödraskapet, Fatah, Hamas eller Hesbollah i ”örat” för att inskärpa betydelsen av att respektera en annan FN-nation, som är ISRAEL!? Dessvärre uppmuntrar du allltför många i din närhet, här på din bloggsida, för att inte tala om en majoritet bland dina dito inom EU. Carl Bildt, du har ett dålig inflytande i denna fråga, även om du anser att din ståndpunkt är reationell!

  Det är väldigt tröttsamt att hela tiden måsta ta del av detta ensidiga, enögda och begränsade, nåväl till en del för att behaga arabligans ståndpunkter, men nu får det väl ändå vara nog med dubbelspelet!?

  Den judiska staten Israel måste respekteras! Carl Bildt, kan och vill Du uttala samma mening från Ditt hjärta inför Arabförbundets medlemmar och här på din blogg och twittersida?

  Har Du då inte tillräckligt lyssnat på Israel? Sjöblockaden utanför Gaza är dels för att förhindra införsel av vapen och raketer, dels för att förhindra en ohejdad invandring av s.k. palestinaarabiska flyktingar.

  När judar från Sovjet och Europa invandrade legalt till Palestina, så kom en motsvarande större illegal invandring av araber av ekonomiska skäl till det då av britterna kontrollerade mandatet Palestina (av romarna döptes området om till Palestina e. Kr. död.) Det märkliga var att området fick en ekonomiskt tillväxt när judarna dikade upp träsken och fick sina bosättnignar att blomstra, men när araberna välde in, så fick det motsatt effekt. Araberna har inte på något sätt tillfört något positivt till området. Carl Bildt: Du och din regerering skulle hoppa av lycka om ni kom i närheten av era motsvarande moderata ledare i Israel när det gäller tillväxt. Jag har ännu inte förstått varför Du, Carl Bildt har så svårt för att möta, lyssna på och acceptera dina politiska medbröder, Nethanjanu och Liberman. Carl Bildt – du är MODERAT (HÖGERPOLITIKER) OCH INGENTING ANNAT!

 41. Rulle skriver:

  lion0808, Jag tror nog att bestofmankind, florimond77,un2here, claudius m.fl. i grova drag känner till arabförbundets självgoda och elaka, ja rent av ondskefulla idéer, men deras judehat förblindar deras tänkande så till den grad att de till synes inte har egna kreativa tankar.

 42. lion0808 skriver:

  Rulle: Tack för din hälsning. Det är dessvärre så att t.o.m. Carl Bildt springer Arabförbundets ärenden. Han tycks i varje fall inte ha något emot att frottera sig bland dessa zionisthatare. Zion, Sion, Jerusalem – det förlovade landet Israel. Så klart att alla Ismaelättlingar – araber och islam-influerade nationer röstar mot detta Israel i FN’s Generalförsamling. Konstigt vore det väl annars!?

  Men att Carl Bildt så till den ”milda” grad öppet konfronterar Israel på samma sätt, det är något som väcker mina kräkreflexer!
  I Per Ahlmarks senaste bok kan vi läsa om vilken kyla Carl Bildt redan tidigare demonstrerat gentemot Israel i den regering som borgarna ledde i förra seklet. FY FÖR DEN LEDE!

 43. lion0808 skriver:

  Rulle: Var inte så säker på att de anförda personerna är medvetna om denna arabiska komplott! Det har bara skrivits om att Hamas och Fatah har haft som mål att utrota Israel på denna blogg dessöfrinnan. Men med mitt inlägg, så kan vi klart se att det ÄR EN PAN ARABISK STATEGI!!!
  Araberna ser judarna i Israel, Zionisterna, som en främmande fågel i det som de kalla sitt arabiska hemland. Judarna ser området som sitt av den Levande Guden, Ha’Shem, förlovade land, Eretz Israel.
  Araberna har sin olja och mängder av sand. Låt judarna frambringa fler Nobelpristagare, HiTech och energi till världen som suktar efter lösningar!

 44. flyktingar skriver:

  lion0808

  Intressant att ta del av Ahlmarks reflektioner kring redan tidigare israelfientlige Carl Bildt. Inte undra på att Israel ignorerar honom.

  Återstår bara för Sverige att punga ut bistånd till palestinska myndigheten, eftersom alternativet vore en palestinsk emigrationsvåg till det enögt propalestinska himmelriket på jorden, Sverige (ett öga rött och ett blint öga blått) vid rådande mindre lägliga tidpunkt.

  Läste förresten om en svensk konstnär som målar med aska av kremerade judiska kroppar från koncentrainslägret Majdanek. Symptomatiskt för det blinda blåslagna ögat.

 45. lion0808 skriver:

  Rulle: Om jag skulle drista mig till en viss kritik mot Carl Bildt!?
  Vad jag förstår, så behöver han resa runt omkring i världen för att kunna samla in synpunkter för att bilda sig en uppfattning. Det finns ingenting av eget tänkande utan allt är stoff som kommit utifrån. De negativa intrycken tycks ha samlats i en ”populistisk” påse, som han kallar Israel med dess ”illegala bosättningar” och dess ”illegala” blockad av kusten utanför Gaza. Ingenting som Carl Bidlt uttalar offentligt kommer från honóm själv, utan det är bara en positionering utifrån de intresen, som han tror gagnar hans politiska bana bäst. Så krasst kan jag faktiskt uttrycka det! De flesta upplärda politiker utan akademisk examen är väl i samma båt. Carl är väl inte sämre än dessa!? Att tänka och agera med Sveriges intresen för ögonen, tycks enligt Bildt-dokrtinen vara att gynna arabiska intresen. Är då den arabiska oljan så viktig för Sverige Carl Bildt? Har du ingenting annat än olja i din hjärna? Tänk om du lever och får ynnesten att inom de närmaste 10 åren förhandla med Israel om tillgång till deras nya olje- och gasfyndigheter i Medelhavet, som Israel kommer att förfoga över? Ödet (Ha’Shem) har gett Israel en helt ny positon när det gäller naturgas och oljefyndigheter, då arabiska fyndigheter håller på att sina i dessa våra ytterstra tider. Den som lever får se!

 46. lion0808 skriver:

  flyktingar:

  Tack för gensvar. Vi är inte ensamma om att med avsky reagera emot det som är fel och sjukt. Det ”blinda blåslagna ögat” vet inte bättre än att historielöst, oetiskt och okänsligt använda aska från krematorieugnar, där judar tidigare har förintats.

  Kan det vara så krasst att Carl Bildt är rädd för att Sverige ska måsta ta emot alla palestinaaraber, som vill komma bort ifrån MÖ? Han har aldrig mig veterllgt uttalat någon personlig reflektion, utan bara återgett populistiska fraser, som vinner gehör i den vidare kretsen bland likar inom EU.

 47. lion0808 skriver:

  flyktingar: Om två år, så är sagan Carl Bildt i svensk politik över. Givetvis måste han bry sig om vad han ska syssla med efter sin pensionering om han, Nils Daniel Carl* Bildt, inte pensionerar sig vid 65 år. Låt oss hoppas att Bildt inte hinner ställa till det alltför mycket innan dess. Men det skulle faktiskt kännas gott att se honom skriva och höra honom säga från sitt hjärta: Jag respekterar Israel och är beredd att försvara henne i FN’s olika fora! Säkert skulle det åtminstone överraska Per Ahlmark!

 48. lion0808 skriver:

  metusalem: Ditt öga tycks vara ”blåslaget”, men varför inte ställa större krav på araberna!? Vill de verkligen ge upp det långsiktiga målet att incoorporera nuvarande Israel i sitt ”Arabiska hemland”???

 49. rootlesroot skriver:

  florimond77. bestofmakning mfl.

  Läs följande länk och kom sedan aldrig mer och påstå Hamas eller någon annan terroristorganisation är beredd erkänna Israel.
  Dessa organisationer står endast för brutalt våld, massmord, erövring och terror:

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4317099,00.html

 50. bestofmankind skriver:

  Till motsatsen av alla pro-Israelier i tråden vet Araber att Zionister/Israel är inte samma sak som Judar. Ni behöver läsa på websidan nedan för att få andra perspektiv av er ensidiga insikter.

  Zionism is not Judaism.
  ”a) That in the negotiations, communiqués, and resolutions a clear semantic distinctions be expressed between ”Zionist-Israeli” and ”Jewish”. This will not only serve the truth, which the Arab peoples recognize, but will furthermore exonerate the United Nations position, inasmuch as it would clarify the issue and relieve tensions.”

  Klicka för att komma åt unga1175.pdf

 51. bestofmankind skriver:

  ”To All Those Who Believe in Justice:
  Jerusalem, January 17, 1974

  Nations of the world accepted the clear lie when they recognized the Zionists, those heretics who established their state through conquest under the name of “Israel,” as any part of the Jewish People. The nations thereby enabled the Zionist heretics to conquer the Jewish People themselves. Through this action those nations offended the authentic Jewish People, its Torah and faith in a way much worse than how the Jewish People has ever been injured by the Arabs, in view of the fact that these Zionist heretics and their establishment of their state through conquest have no connection to the Jewish People. It is known that only the Torah defines the Jewish People. The Jewish People have no involvement with Zionists, Zionism or their state conceived under the notion of nationalism. Judaism has nothing to do with nationalism.

  The Jewish People are absolutely opposed to any injury against the Arab nation. The Arab nation never harmed the Jewish People until the advent of Zionist nationalism. The Jewish People are commanded by the Torah to seek the peace of the governments where they are citizens, and not to rebel against any nation, G-d forbid, especially when this concerns the Holy Land, to which we are forbidden to engage in mass immigration.

  Jews who follow the Torah are not even suspected of murder or any injury against any person, and we are severely prohibited from engaging in any violent action, including in relation to the struggle over Palestine. Judaism is totally opposed to nationalism, and in fact Jews have refused to move to the Zionist state even though the state proclaims itself as the representative of the Jewish People.”

  http://www.jewsagainstzionism.com/rabbi_quotes/blau.cfm

 52. bestofmankind skriver:

  ”LETTERS TO THE UNITED NATIONS
  Prior to the recognition of the so-called ”state of Israel” by the United Nations in 1948, Orthodox Rabbis in Jerusalem, the United States, and Canada issued pleas to the U.N. Security Council and the Commission on Palestine opposing the creation of a state in Holy Land and offering compromises and solutions.

  These documents have been reproduced here. Copies of the original documents are on file and can be obtained from the United Nations Library and Archives.

  And For the Sake of Jerusalem I Shall Not Remain Silent
  The Question of Jerusalem by Chief Rabbi Yosef Tzvi Dushinsky
  of the Orthodox Jewish Community of Jerusalem
  Statement to the UN Special Committee on Palestine, July 1947
  Letter to the UN Secretary General, November 1947
  Petition to the Secretary General of the United Nations, 18 July 1949
  Letter to the UN Secretary General, ”Zionism is not Judaism” 10 November 1975 (Adobe PDF)
  Letter to the UN Security Council concerning the Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Effecting Human Rights in the Occupied Territories, 15 Sept 1981″

  http://www.jewsagainstzionism.com/zionism/unitednations/index.cfm

%d bloggare gillar detta: