Strax hemåt igen

WASHINGTON: Ännu en solig dag här, efter det att den lite fuktiga morgondimman lyft.

Men jag hör att det är en snöig huvudstad som väntar mig när jag är tillbaka i Stockholm i morgon.

Efter frukost med gammal vän och möte med Jordaniens utrikesminister Naser Judah väntar nu lunch med Världsbankens f d chef Robert Zoellick och sedan bär det iväg till flygplatsen och via olika förbindelser så småningom hem igen.

Men det har varit nyttiga och bra dagar här.

Det har ett betydande värde att då och då på viss bredd kunna föra samtal med olika både beslutsfattare och opinionsbildare här.

Och mycket händer – som vanligt.

I centrum här står förhandlingarna om hur man skall klara de stora och växande budgetunderskotten.

Och än så länge förefaller de att gå påtagligt dåligt.

Det kan vara uttryck för normal inledande positionering inför den kompromiss som kommer – men de kan också tyda på så stora motsättningar att en överenskommelse nu inte är möjlig.

Att detta är betydelsefullt för USA säger sig självt. Men betydelsen för världsekonomin i övrigt skall inte underskattas.

Den andra fråga som dominerar här just nu är vem som kommer att efterträda Hillary Clinton som utrikesminister.

Det sades att ett besked skulle komma denna vecka, men så blev det inte.

Och Hillary Clinton fortsätter sitt arbete i samma imponerande takt som hitintills.

Jag har ju träffat henne två gånger dessa dagar, men hon har också hunnit med i alla fall fem andra utrikesministrar och ett otal olika anföranden i olika sammanhang.

Självfallet har det varit många och intressanta diskussioner om utvecklingen i Asien och då inte minst vilken kurs Kina under sin nya ledning kommer att styra.

Men det har varit de olika alarmerande utvecklingarna i och kring Mellersta Östern som dominerat samtalen under dessa dagar.

Att det behövs ett starkt amerikanskt engagemang har varit ett centralt budskap från min sida. Och det budskapet kommer unisont från Europa.

Men allt tar sin tid. Personfrågorna här måste klarna. Det israeliska valet i slutet av januari påverkar också.

Problemet är bara att problemen inte väntar. Nya israeliska besked om nya illegala bosättningar visar vart utvecklingen riskerar att gå.

Och tragedin i Syrien fördjupas.

Diskussionen om olika handlingsalternativ i den fråga har varit intensiv, om än inte konklusiv.

Medlaren Lakhdar Brahimi väntas hit inom de närmaste dagarna.

19 Responses to Strax hemåt igen

 1. rootlesroot skriver:

  Du har fel Carl B. De israeliska bosättningarna är inte mer illegala än de palestinska, så länge varje sida bygger inom sina respektive administrativa områden vilka gemensamt beslutats av israeler och plaestinier i Osloavtalet.
  Eftersom samtliga israeliska bosättningar befinner sig inom det av Israel tilldelade administrativa området area C är de inte illegala. Du borde sätta dig in i Osloavtalet.
  Tyvärr var det godkännade du bidrog med i FN om att höja plaestiniernas status kontraproduktivt, eftersom det är ett försök från palestiniernas sida att gå runt Osloavtalets krav om direkta bilaterala förhandlingar och genomföra kompromisser. Enligt Osloavtalet var Västbankens status omtvistat. Men nu har du och Sverige bidragit till att rycka undan mattan på Osloavtalet.
  Abbas går idag ut och påstår att godkännandet i FN förvandlat Västbankens legala status från omtvistat till ockuperat vilket varit Abbas syfte hela tiden. Dvs. ignorera Osloavtalet och gå runt det för att slippa förhandla med Israel, ett fulspel som du och Svenska regeringen deltagit i.
  Abbas syfte och strategi har varit klar sedan länge och är den verkliga orsaken till att han vägrat förhandla med Israel, vilket framgår av bifogade länk.
  http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=8111

  Nu med uppgaderingen påstår han sig vara villig till förhandlingar.
  Men han har inte sagt upp Osloavtalet som därför fortfarande är giltigt och ger Israel rätt att bygga inom sitt adminstrativa område bäst de vill. Så vill han förhandla är han välkommen att så göra. Israel har dock ingen som helst anledning att stoppa byggnationerna.
  Clinton mf.l tycker visserligen det är olyckligt men hon vet i motsats till dig att de inte är illegala.

 2. bograhn skriver:

  Med all respekt för ditt arbete men när träffar du dina barn?

 3. rootlesroot skriver:

  bograhn

  Högst relevant fråga. Barn från tidigare äktenskap som väl nu är vuxna.
  Ännu värre är det med minstingen som ochså har en frånvarande mor som ju är EU parlamentariker.
  Man kan ju undra varför man skaffar barn när karriären ligger en varmare om hjärtat.

  Svaret lär vi få vänta på till någon av dem är så vuxna de kan skriva en avslöjande biografi.

 4. nolies skriver:

  ”I centrum här står förhandlingarna om hur man skall klara de stora och växande budgetunderskotten.”

  USA står inför betydande ekonomiska utmaningar som Paul Craig Roberts beskriver på följande sätt:
  -The real crisis facing the US is the impending collapse of the US dollar’s foreign exchange value. The US dollar’s value in relation to silver and gold has already collapsed. In the past ten years, gold’s price in US dollars has increased from $250 per ounce to $1,750 per ounce, an increase of $1,500. Silver’s price has risen from $4 per ounce to $34 per ounce. These price rises are not due to a sudden scarcity of gold and silver, but to a flight from the dollar into the two forms of historical money that cannot be created with the printing press.

  Källa: http://www.paulcraigroberts.org/2012/12/01/our-collapsing-economy-and-currency/

 5. florimond77 skriver:

  Vid midnatt sköt israeliska tanks in i Gaza. Den israeliska terrorn måste stoppas!
  Källa Gaza news, Harry Fear, Maan news

 6. lion0808 skriver:

  rootlesroot: Äntligen någon som så tydligt klargör vilka villkor, som gäller på marken. Mycket välkommet!

  florimnd77: När har du någtonsin använt dig av Gazanews för att rapportera om alla 10-tusentals kriminella raketbeskjutningar från Gaza-remsan? Det är till att vara enögd och lomhörd kanske!?

 7. rootlesroot skriver:

  lion0808

  Det intressanta börjar nu. Abbas & co. vill börja förhandla med Israel. De anser efter uppgraderingen till observatörsstatus att de nu enligt internationell lag är en ockuperad stat och att föhandlingarna därmed kommer handla om hur ockupationen dvs. bosättningarna ska avvecklas. De tycker sig inte behöva förhandla om vilka. De tycker sig inte ens behöva förhandla om Jerusalem eller gränsdragningen.
  Går inte Israel med på att avveckla dessa eller acceptera delningen av jerusalem eller gröna linjen som gräns, kan de hota gå till ICJ i Haag och få det fastställt.
  Problemet för Abbas är att domstolens utslag är rådgivande och måste fastställas av UNSC. Men som bekant är har de fem permanenta staterna i UNSC vetorätt vilket betyder det är mycket svårt att få igenom ett domslut fastställt så länge ett beslut från ICJ går emot någon av stormakternas intressen.
  Och eftersom USA röstat emot uppgraderingen och stödjer linjen i enlighet med Osloavtalet och Färdplanen, att alla frågor ska lösas genom direkta förhandlingar mellan parterna, kommer alla försök att gå via ICJ istället för via förhandlingar att stoppas av amerikanska veton.

 8. rootlesroot skriver:

  Följande länk visar PA:s inställning och fruktlösa strategi:
  http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=294203

 9. flyktingar skriver:

  Hur optimistiskt var inte mötet i Damaskus i februari 2010. Middag i romantiska Damaskus gamla stad, besök på mångtusenåriga turistattraktioner och moskéer, möten med utrikesminister Muallem och presidet Assad i hans modernistiska palats högt över staden etc.

  https://carlbildt.wordpress.com/2010/02/27/dag-i-damaskus/

  Vad som hände därefter vet alla. Är Carl Bildt egentligen en av Odens budbärare, Hugin eller Munin? I gamla tider förebådade korpen en annalkande olycka, därav begreppet olyckskorp. Nu riktas så korpgluggarna mot vännerna vid makten i krutdurken Jordanien (enligt Carl Bildts twitter). Bäva månde Amman.

 10. florimond77 skriver:

  En vapenvila betyder enligt Israel tydligen att Israel bryter den men Palstina slåt inte tillbaks. Den israeliska politiken är ett lågvatten i moral och förnuft och borde snarast bekämpas ännu starkare världen över.

 11. bildterberg skriver:

  Här är två förkämpar för installation av demokrati i Syrien:

  http://www.globalresearch.ca/american-and-french-warmongers-openly-plot-the-destruction-of-syria/5313532

  De var även aktiva i demokratiseringen av Libyen och siktar
  på ett liknande resultat i Syrien.

 12. metusalem skriver:

  Troligen är enögdheten lika stor mellan Israel och Palestina som mellan en del kommenterande här på denna blogg. Bosättningspolitiken är dessutom möjligen mera komplicerad än tex. jag hade reda på.

  Misstänksamheten är uppenbart monumental från båda sidor. Finns det någon som helst möjlighet att starta vägvinnande förhandlingar efter den Palestinska uppgraderingen? Jag åberopar Karrman som brukar prestera fina sammanfattningar. Hjälp oss!

 13. flyktingar skriver:

  Metusalem

  Istället för att fördöma judiska bosättningar på Västbanken, så borde PA glädjas åt varje framtida judisk skattebetalare, som väljer att bosätta sig på områden som tillfaller PA.

  Detta synsätt borde också multikulturalismens starkaste förespråkare världen verka för. Men icke.

  Varför ska bara Sverige vara multi-etniskt? Är det ett uttryck för någon slags missunsamhet från UD:s sida?

  Istället för att verka för ett multikulturellt och multietniskt Levanten, så uppmuntrat Carl Bildt, EU och PA segregation. Varför det?

 14. lion0808 skriver:

  Abu Mazen, ordförande för den palestinaarabiska interimistiska myndigheten i Ramallah tog en rövare genom att ensidigt strunta i Osloavtalet och tigga sig till en symbolisk observatörsplats i Generalförsamlingen. Nu plötsligt talar han bombastiskt om att Palestina är en stat!? Det existerar inte idag någon stat, som heter Palestina. Däremot har vi en palestinaarabisk administrativ myndighet i Ramallah och en Hamasstyrd Gazaremsa. Och som grädde på moset basunerar han att Israel bygger på ockuperad mark. Man häpnar… Israel måste få bygga i Judea och Samaria för att tillvarata sina strategiska och säkerhetsmässiga intressen. Tyvärr så kommer bara Abu Mazen’s manöver med Erekats (”chefsförhandlare”) goda minne att förhindra varje möjlighet till förhandlingar mellan parterna, där ömsedigt kompromissande vad gäller gränsdragningar, erkännande och avväpning av palestinaaraberna att gälla. Nu plötsligt ser Ryssland sin chans att kalla på kvartetten för att hälla än mer bränsle på den tända ”brasan”. Ytterligare fokus på palestinaaraberna leder kanske till mindre fokus på Iran, Syrien, Gaza och Nordkorea. Carl Bildt har då tämligen lätt för att knuffa i denna fråga. I denna tråd, så sker det t.o.m. indirekt genom att han skriver:

  Carl Bildt: ”Men det har varit de olika alarmerande utvecklingarna i och kring Mellersta Östern som dominerat samtalen under dessa dagar.”

  Med alarmerande menar Carl kanske inte att Abu Mazen genom sitt trick faktiskt på det gruvligaste har brutit mot Osloavtalet. Men det säger inte Carl Bildt. Kan han möjligen mena det som händer i Kairo? Det Muslimska brödraskapet håller på att skriva om författningen och deras anhängare hindrar domare, som ska granska författningsförslaget, från att göra sitt jobb. Men Mursi, den valde presidenten och tillhörig det Muslimska brödraskapet, tänker köra över domarna i författningsdomstolen genom eget dekret. Men jag anar att Bildt säkert tycker att Israels kabinett inte får bygga i Judea. De borde liksom Bildt också ha röstat för palestinaarabernas nya status? I meningen därefter blir det klart, då Carl Bildt hoppas på ”att det behövs ett starkt amerikanskt engagemang. Carl Bildt kan nog inte räkna med att hans röst betyder särskilt mycket för att få att vi ska få en varaktig fred i MÖ.

  Araberna valde medvetet att förkasta delningsplanen för 65 år sedan. Judarna sa ja och utropade staten Israel, som sedan blev medlem i FN. Från 1948 till 1967 hade Jordanien annekterat den del, som araberna sa nej till. Egypten kontrollerade Gaza. Israel blev återigen angripet och sex-dagarskriget resulterade i en helt ny situation på marken. Israel har sedan fredsavtal med Jordanien och Egypten. Sinai-halvön är återlämnad till Egypten. Gaza ville inte Egypten alls ta ansvar för, så där härjar Hamas, en gren av det Muslimska brödraskapet, sedan Fatah blev utkastade genom en blodig kupp. Genom Osloavtalet fick den nybildade palestinaarabiska myndigheten möjlighet att administrera Gaza och delar av Samaria med Ramallah som huvudort. Abu Mazen /Fatah/PLO/ har ingen kontroll över vad som sker i dagens Gaza, vars befolkning ung. motsvarar 40 % av det folk, som Abu Mazen sägs representera
  ´
  Det är bäddat för fortsatt konflikt. Araberna vill ha hela biten, inklusive nuv. Israel, från Jordanfloden till Medelhavet. De har alltid valt bort freden. Israel å sin sida vill ha en varaktig fredsuppgörelse, liksom den med Jordanien och Egypten.

 15. rootlesroot skriver:

  Mycket insiktsfull artikel som bör läsas av den som är intresserad av konflikten mellan palestinier oh Israel:

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4314223,00.html

 16. rootlesroot skriver:

  Mer trubbel för Israel och Egypten.
  Som de intresserade vet tillhör Morsi Muslimska brödrarskapet i Egypten. Samma brödrarskap som mördade den Egyptiske presidenten för att han ingick en historisk fred med Israel vilket också
  gjorde att denne fick Nopbels fredspris.
  Nu sitter denne representant för en organisation som mördade en fredsstiftare och fredspristagare som president. Dessutom har brödrarskapet nu makten i Egyptens parlament tillsammans med Salafister.
  Som vän av ordningen kommer det sluta illa. Får Morsi sitta kvar kommer både Egyptier och Israeler få problem.
  Fredsavtalet med Israel kommer undergrävas
  och egyptierna kommer utsättas för ett alltmer tilltagande islamistiskt förtryck.
  Den tiden är inte långt borta innan kvinnor i Egypten tvingas bära slöja.

 17. bildterberg skriver:

  Apropå Morsis (Muslimska brödraskapets) utspel i Egypten:
  Hur blev det i Libyen efter ”befrielsen”?
  Hur kommer det bli i Syrien efter en eventuell ”befrielse”
  med Muslimska brödraskapet som dominerande maktfaktor?

 18. lion0808 skriver:

  bildterberg: Det kan inte bli annat än ”salighet” för alla, som längtar, springer och ropar efter den nye kalifen, Muhammeds sanne efterträdare i vår tid. Vi andra ”otrogna” månde bäva…

%d bloggare gillar detta: