Viktigt och välkommet

PARIS: När jag anländer till Paris kommer den officiella bekräftelse på att de egyptiska ansträngningarna att få till stånd en vapenvila kring Gaza nu krönts med framgång.

Och det är självklart att detta är någonting som vi varmt välkomnar.

I överenskommelsen talas också om att blockaden av Gaza nu skall lättas, och att handel och humanitär hjälp nu får nya möjligheter, och det är självfallet en utomordentligt viktig del av överenskommelsen.

Inte minst från europeisk sida har vi ju understrukit denna del av den samlade problematiken.

Nu är det viktiga att överenskommelsen i alla delar – som ju är en överenskommelse mellan Israel och Hamas genom förmedling av Egypten – verkligen respekteras.

Sedan kommer säkert diskussionen om den politiska betydelsen av överenskommelsen.

I Israel kan premiärminister Netanyahu säga att det nu blir ett stopp på raketattacker från Gaza mot södra Israel, och det är självfallet av mycket stor också politisk betydelse.

Av minst lika stor betydelse från Hamas sida är vad som nu finns på papper om att öppna gränsen mellan Gaza och Israel för handel och humanitär hjälp.

Viktigt är att detta verkligen genomförs fullt ut. Skulle så inte ske är det ju lätt att se risken för att konflikten kommer tillbaka.

En del av överenskommelsen är att den ju förefaller att acceptera Hamas som de facto regering i Gaza, och det är självfallet att den marginalisering av den palestinska myndigheten i Ramallah som detta kan innebära är bekymmersam.

Till vinnarna – om nu detta uttryck kan användas – hör utan tvivel den egyptiska regeringen under president Morsi. Utan dess insatser hade denna överenskommelse inte varit möjlig.

Säkert kommer jag att ha anledning att diskutera vad denna överenskommelse innebär mer i detalj och de politiska konsekvenser den kan få när jag i morgon också träffar utrikesminister Fabius här i Paris.

Annars är jag här för att också med ledamöter av den svenska försvarsberedningen tillsammans med den franska nya säkerhetsöversynen diskutera hur vi kan förbättra det säkerhetspolitiska samarbetet i Europa.

Och det sker inom ramen för en diskussion vid ansedda universitetet Sciences Po om det arbete vi bidragit till att initiera för att ta fram vad vi kallar en European Global Strategy.

I morgon kväll kommer jag att vara tillbaka i Stockholm igen.

22 Responses to Viktigt och välkommet

 1. florimond77 skriver:

  Thankyou thankyou thankyou all the people who contributed to this ceasefire! Tonight the children can sleep without fear of getting killed. Im so happy!

 2. bildterberg skriver:

  Intressant analys, fastän den är några dagar gammal:

 3. carler skriver:

  Den rapport från Världsbanken (som är en sammanställning av tidigare ofta mycket kritiserade rapporter) som du nämner i Twitterspalten har sågats rejält internationellt och det är bara i Sverige som man inte har sett vad som sägs på deras hemsida: Information in this screening tool is provided for informational purposes only and does not constitute legal or scientific advice or service. The World Bank makes no warranties or representations, express or implied as to the accuracy or reliability of this tool or the data contained therein.

 4. spanaren skriver:

  I Gaza jublas det över Hamas över HAMAS framgångar
  i förhandlingarna om vapenvilan och att man militärt
  lyckats motstå IDF.

  Alla i Israel är inte nöjda med det israeliska ”nederlaget”
  där antimissilförsvaret ”Iron Dome” tydligen var det enda som
  hade framgångar.

  Debkafile är tydligen nedstämda.
  Vad har skribenterna ”Rulle” mfl här på CB Blogg att säga idag?

  http://www.debka.com/article/22549/Iron-Dome-was-the-only-real-Israeli-winner-of-the-Gaza-operation

 5. metusalem skriver:

  Naturligtvis är det en stor dag när man lyckats enas om att göra en vapenvila. Någon tidaspekt kan jag inte hitta, men det är bra ändå.
  Hamas har inför jublande undersåtar berättat om stor seger, och lite uppmuntrande tillrop behöver man nog efter att så många människor mist livet. För vad?

  Uppenbart är att Israels ambition att förhindra vapenimport har visat sig fungera dåligt. Får vi möjligen se en ökad import av raketer med ännu större räckvidd, och kanske datorstyrd navigering?

  Israel borde seriöst granska sin bosättningspolitik. Troligen är den det enskilt svåraste hindret för lyckade förhandlingar, och do lösning.

 6. Per Fredö skriver:

  Fredsavtalet äroaktat att det är en framgång ännu inte fullbordat.
  Det krävs en rad kompletteringar.

  Från Hamas sida vill man säkert att gränsövergångarna ska hållas öppna.
  Likaså vill sannolikt inte Hamas ge några garantier om fortsatt vapeninförsel från Iran, naturligtvis Israel vill ha.

  Hamas är juockså i dag splittrat i olika fraktuoner och i nuläget gäller det om de mer moderata får överhanden. Det lär krävas för en någorlunda långvarig fred, i sig unik.

  Dessutom finns det i dag i Gaza en al-Qaudia-fraktion, som knappast har något intresse av långvarigt respektera detta fredsavtal.

  Och så snart raketbeskjutningarna,kommer igång igen så tvingas Israel att svara på det.

  Så dagens glädje kommer att kräva fortsatta ansträngningar från de parter, som ligger bakom detta fredsavtal.

 7. claudius49 skriver:

  Carl Bildt skriver: ”Av minst lika stor betydelse från Hamas sida är vad som nu finns på papper om att öppna gränsen mellan Gaza och Israel för handel och humanitär hjälp.”

  Betyder detta att blockaden av Gaza nu lyfts, eller är det bara en delvis öppning? Kommer t ex en ny fartygskonvoj till Gaza att få angöra där, eller blir även den rånad av brutala sjörövare?

 8. un2here skriver:

  claudius49 skriver:- Betyder detta att blockaden av Gaza nu lyft [?] …

  Man skulle kunna tro så, men nej! Israel kommer att ignorera och vägra. Jag låter signaturen ”kolumn9” från +972’s kommentarsfält lägga ut texten

  – I present the glorious clause 1c: “Opening the crossings and facilitating the movement of people and transfer of goods, and refraining from restricting residents free movement, and targeting residents in border areas and procedures of implementation shall be dealt with after 24 hours from the start of the ceasefire.”

  ‘shall be dealt with’ is absolutely meaningless. Typing up the word ‘No’ also means that it has been ‘dealt with’…

  I och med detta är det förutsägbart att vapenvilan inte kan hålla.

 9. claudius49 skriver:

  Jag misstänkte det, misantrop som jag är. Men media gav intryck av att Hamas hade förhandlat fram väsentliga lättnader i blockaden.

  Det bör väl ligga i grannländernas intresse att Gaza ska kunna importera och exportera under normala villkor — ja, alla grannar utom Israel förstås.

 10. mrmhalland01 skriver:

  claudius49,

  Med undantag av ditt kompromisslösa ställningstagande i konflikten håller jag med dig.
  Jag har också fått uppfattningen att avtalet innebär lättnader av sanktionerna.
  Idag hörde jag dock att detta avtal endast är muntligt.

  Om inte Israel följer detta muntliga avtal, kan ingen klandra Hamas om de återupptar beskjutningen av Israel.

  Utan dessa lättnader blir vapenvilan endast till gagn för Israel, trots att Palestinerna förlorar fler liv.

  Svårt att förstå, men, de värderar inte liv på samma sätt som ex.vis vi Svenskar, eftersom de har ytterligare en dimension, matyrskapet.

 11. un2here skriver:

  mrmhalland01,

  De som ledde upproret i Warszawaghettot hade inte heller samma respekt för liv som vi. Det blir så när man befinner sig i en hopplös situation, en situation som din tendentiösa attityd endast förvärrar.

 12. claudius49 skriver:

  Bara en tidsfråga innan alltihop åter står på Ruta Ett, alltså? Såvida inte Israels stridskrafter kommer att tagas i anspråk för ett kommande fälttåg i Iran? Att klara av både Hamas och Iran på samma gång skulle förmodligen bli för mycket även för dessa stridisar.

 13. mrmhalland01 skriver:

  un2here,

  Jag tror att du missuppfattar mig.
  Jag pratar inte om respekt, bara att vi har olika syn.
  Självklart är det lika fruktansvärt vem som än faller offer i krig !

  Jag tänker mer på att Palestina har utropat sig till segrare i konflikten trots mycket större förluster, just med förklaringen att de dödade är martyrer.

  Jag tar ingen självklar sida i denna konflikt.

  Så länge de kan leva i vapenvila och se till att alla får det de behöver är jag tills vidare helt nöjd.

 14. Per Fredö skriver:

  http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=1484

  Vänsterintellektuella i demokratiska länder har i hög grad hatat staten Israel. Motven har skiftat som att judarna tagit ifrån palestiniernas eget land, att israelerna förtryckt dem och fört ett oacceptabel skyddspolitik.

  Däremot vill de inte diskutera om,israelhatet har en bakomliggande antisemitism och antisemitism.
  Den låter sig emellertid lätt att verifiera.
  Iran är det tydligaste exemplet med sitt stöd militärt och politiskt till Hamas.
  Mönstret från Syrien är tydligt.
  Av bifogad artikel framgår att en klar majoritet av palestinierna stod bakom Osla-avtalet.
  Det gällde inte minst inom arbetarklassen. Dren ville ha fred, bildand av en palestinsk stat och leva under normala sociala och arbetsmässiga villkor.

  Bara fjorton procent stod bakom Hamas med sin terrorpolitik.
  Vi får nu ,se om Hamas är beredd att totalt ändra på sitt mål att krossa staten Israel och hålla sig till framförhandlat fredsavtal.

  Svaret på det lär komma snart.

  ,

 15. un2here skriver:

  mrmhalland01,

  Ok! …

  Jag tror motsvarande term iklädd svensk retorik skulle vara ”hjältar” – men helt klart med en ton av ”som gud har tagit hem.”

  De flesta som dog var dock (i vanlig ordning) civila.

 16. florimond77 skriver:

  Per Fredö
  Du ger en ganka kortfattad bra analys till varför Palestinavänner kritiserar Israel, men du kan stryka ordet hata. Du efterlyser varför man inte diskuterar att antisemitism skulle vara en bakomliggande faktor. Tja svaret på det är helt enkelt att det inte finns den överlag. Antisemitism är i stort en överspelad företeelse, men används ofta i sammanhang när Israelvänner inte vill acceptera kritik av staten Israels brott mot mänskligheten.

 17. flyktingar skriver:

  florimond77

  I vad mån du väljer att kalla dig nationalsocialist, antisemit, svensson eller Jesus spelar ingen roll. Du, Hamas, un2here, Iran etc anser att varje levande israel är ett brott mot mänskligheten och att alla brott i världen förbleknat i jämförelse med en levande israel. Du påstår dig inte vara antisemit. Vem bryr sig?

  un2here

  De civila offren på arabiska sidan var i vanlig ordning mänskliga sköldar för Hamas och inga primära mål. För Hamas å andra sidan är civila judars död ett primärt mål. Något de skryter och jublar över varje gång de lyckas.

 18. Per Fredö skriver:

  Fredsavtalet är väl närmast en vapenvila. Den hänger på en mycket skör tråd .
  Israel hatar naturligvis inte palestinierna, däremot måste man skydda sig mot Hamasregimens terrorpolitik.

  Den har nu fått en ny fasansfull dimension i oh med att iranska medeldistansrobotar har smugglats in till Gaza.
  I det avseendet har Israel inte lyckats med sin skyddspolitik.
  Så var också fallet när smugglingen gick via tunnlarna från Sinari.

  Israel har med rätta kritiserat för en alltför omfattande bosättningspolitik.
  Denna fråga har inte kommit upp i samband med dessa fredssamtal, vilket är helt naturligt.

  Ändå är ,det en av de eftergifter, som Israel måst ,acceptera, om palestinierna blir beredda påbörja fredssamtal, som har någon substans i sig.

  Tyvärr är det svårt att detta skulle betyda något för Hamas. Alla parter, som har deltagit i fredssamtal-och det gäller också PLO-har insett det meningslösa i att ha med Hamas vid förhandlingsbordet.

 19. un2here skriver:

  flyktingar,

  Din argumentering är livsfarlig – om nu någon kan ta dig på allvar? – mest för dig själv. 1) Kommandocentralen för de droner som beskjuter Gaza från luften befinner sig i mitt i centrala Tel-Aviv. Jag antar att de israeler som inte vill utnyttjas som ”mänskliga skölder” av IDF redan har flytt eller kommer att göra det nu? 2) Journalister har dödats med hänvisning till att de sprider propaganda och därför är legitima mål. Nu undrar vän av ordning: Vad håller signaturen ”flyktingar” på med om inte propaganda, och är han då också ”ett legitimt mål” – är det farligt att dela på en taxi?

  Mer seriöst, det kommer på tok för mycket skitsnack från ert håll för att folk inte ska bli förbannade. Lägg ner …

 20. flyktingar skriver:

  un2here

  1948 tog vi en skärva av det arabiska mellanöstern och behöll det med våld. Europeerna hade nyss slaktat våra släktingar och nu vägrade araberna dela landet mellan oss.

  Sen dess har araberna ständigt försökt befria denna skärva, som judarna kallar Israel. Alla israeliska judar är allt sedan dess legitima mål för frivilliga befrielsekämpar, så kallade jihadister, Brunögda såväl som blåögda har de poserat med kalashnikovs. Inget konstigt i det.

  Själv växte jag upp i skyddsrum vid syriska gränsen. Det var helt begripligt och självklart att de sköt på oss barn och att de kommer att fortsätta göra det så fort de får chansen tills en dag muslimerna med benäget bistånd från allierade i när och fjärran befriat Palestina och Jerusalem från oss.

  Inshallah

  Dock, intill dess så kommer Israels flagga fortsatt att vaja över Eretz Israel och Jerusalem.

 21. un2here skriver:

  Ingen i min släkt deltog i någon slakt under ww2 annat än av ockupationsmakten och dess korrupta hantlangare – jag kanske inte är nån riktig Europé då?!? Samma gäller för en förkrossande majoritet av denna bloggs läsare… Alternativt kan man förstås tänka sig att signaturen ”flyktingar” handskas vårdslöst med historiska fakta – av princip eller kanske bara för att det blivit en dålig vana.

  Vilket är det?

  Att dina föräldrar hade svårt att se skillnad på ”mitt och ditt” är förstås olyckligt, inte minst när det som i ditt fall blir barnen som drabbas. Må du förlåta dom, de menade nog inget illa.

 22. flyktingar skriver:

  un2here

  Du är litte otydlig. På vilket sätt deltog dina släktingar i slakt ”… av ockupationsmakten och dess korrupta hantlangare” under ww2″?

%d bloggare gillar detta: