Vägar framåt i Syrien

ABU DHABI: Diskussionerna här har av skäl som är lätta att inse vacklat mellan dels vad som händer i och kring Gaza just nu och dels vad som kan göras för att få ett slut på våldet och tragedin i Syrien.

Att säga att diskussionen i den senare frågan präglats av någon större optimism vore inte alldeles sanningsenligt.

Sakkunskap i ärendet har inte saknats. 

Här finns såväl ledande företrädare för oppositionen som regionens ledande analytiker och företrädare för det internationella samfundets samlade ansträngningar.

Från olika utgångspunkter och med olika betoningar talar alla om nödvändigheten av en politisk lösning.

En påtagligt sakkunnig bedömare sade att regimen förvisso inte kan vinna militärt, att oppositionen möjligen kan göra det, men att det kommer att ta så lång tid att det då inte kommer att finnas mycket av Syrien kvar.

Faran för en ”somalisering” av regionen i ett sådant scenario skall inte underskattas.

Men i dag förefaller en politisk lösning knappast möjlig. Regimen säger visserligen inte nej till något, men respekterar och fullföljer heller ingenting man sagt eller gått med på.

Dess väg just nu är uppenbart våldets.

Vi har på alla de sätt vi kan försökt att öka trycket på regimen, men med FN:s säkerhetsråd splittrat finns det uppenbara begränsningar i det avseendet.

Vi måste trots detta fortsätta på den vägen.

Öka trycket, men också fortsätta ansträngningarna i FN:s säkerhetsråd. Alla borde ju ha ett intresse av att undvika en okontrollerad utveckling.

En betydande diskussion finns om våra möjligheter att på olika sätt förstärka stödet för oppositionen.

Den nya oppositionskoalitionen innebär ett viktigt steg framåt, och vi bör ge den allt det stöd vi kan. Sverige har varit tydligen på den punkten.

På sina håll talas om att vi skall ”erkänna” denna, men vad det innebär är inte alldeles klart. 

Vi erkänner allt för vad det faktiskt är – vare sig mer eller mindre.

När EU:s utrikesministrar möts i Bryssel på måndag kommer vi dock att ha anledning att diskutera hur vi skall kunna bli än effektivare i vårt stöd.

Jag tror att det är mycket viktigt inte minst för att öka förutsättningarna för en politisk lösning.

Lakhdar Brahimi har förvisso inget enkelt uppdrag från FN och Arabförbundet när det gäller att försöka åstadkomma en lösning. 

Jag har haft åtskilliga samtal om alla svårigheter med honom under de senaste dygnen.

Men med fullt medvetande om alla dessa har jag svårt att se något alternativ om vi skall kunna undvika en utveckling som förstör både Syrien och regionen i övrigt.

Om olika aspekter på detta har diskussionens vågor gått höga här under dagen och kvällen.

Så kommer det säkert att fortsätta under söndagen intill dess att vi skiljs åt och beger oss åt olika håll.

25 Responses to Vägar framåt i Syrien

 1. florimond77 skriver:

  Jag ät då less på sådana där gamla stofiler som Nethanjahu som drömmer om sina krig men där de unga männen dör.
  Förr i tiden slogs krigsherrarna med varann och bytte emellanåt tron efter att haft ihjäl den ene eller den andre. Folket fick de på köpet.

  I Gaza strider han inte mot en kung. Han strider mot ett statslöst folk. När man inte har folket med sig kan man aldrig vinna.
  Se bara på Syrien. Ett envist hårdnackat folk är värre än tusen kanoner.
  Det har gång på gång i vår moderna tid bevisats att det inte går så lätt att bara gå in och hälla ned en massa bomber för att vinna ett krig. Inte heller med en markoffensiv. Soldater mot gerillakrigare brukar bli mycket sega historier.
  Nethamjahu kan i och för sig gå in i Gaza och kriga sönder det mesta med bulldozers och tanks – men vad ska han sedan göra med alla människor? Sätta dem i fängelse? Ryms de där? Spärra in dem i förödelsen igen?
  Ja, och så är han tillbaks på ruta ett.

 2. inst1 skriver:

  Just nu försöker han han väl bomba och skjuta dem sönder o samman. Från luften och från havet kommer massiv beskjutning urskilljningslöst. Mediahuset är bombat, minst tre journalister är skadade. Det verkar som om man vill stoppa mediarapporteringen.
  Ytterligare två små barn har mist livet.
  Nu är det hög tid att världens ledare stoppar detta vansinne!

 3. florimond77 skriver:

  Ja det är ett totalt horribelt vansinne, som tyvärr ingen verkar vilja stoppa.
  I världen växer vreden. Ett folkmord där redan en tredjedel av de mördare är barn. Och det är en sk demokrati som genomför detta brott mot mänskligheten.
  Det finns ingenting för Nethanjahu att vinna på det här. Även inne i Israel växer protesterna.
  ”Vi ska skicka Gaza tillbaks till medeltiden” säger inrikesministern. Det sade man om Afghanistan också och det vet vi hur det gick med det, men det vet tydligen inte han.
  Och tack det behövs ingen medeltid. Gaza lever redan på medeltida vis tack vare ockupationen. Man slutar inte förvånas över den låga intelligensen hos israeliska makthavare.
  Nej, ju längre de går desto djupare kommer de att falla. Men så verkar de ju leva kvar på medeltiden om man ska döma efter deras tankesätt.
  Nej, Israel kommer bara att förlora på det här. De har bara inte insett det ännu.

 4. flyktingar skriver:

  Endast ett demilitariserat Palestina är uppenbarligen möjligt. Får man vapen så skjuter man mot Israel. Hamas får sätta upp sina raketramper någon annanstans. Egentligen borde Gazas fredsälskande befolkning se till att detta skedde men de verkar föredra att Israel gör jobbet.

  DEBKAfile November 17, 2012, 8:29 PM (GMT+02:00)

  Maj. Gen. Tal Rousso told reporters Saturday that Israel’s Gaza operation has achieved a lot and especially degraded Hamas’ arsenal of long-range Fajr rockets, but some still remain. There is still much to do to wipe out all the arsenals of Hamas and terrorist organizations and restore peace and normality to the population of southern Israel, which are the operation’s objectives. He stressed that this is not a matter of a day or two. A ground operation is definitely on the agenda, said the general in answer to a question.
  IDF updated figures: The Palestinians fired more than 800 rockets in four days, of which 250 were shot down by Iron Dome, including for the first time one in Tel Aviv. The Israeli air force struck 950 Gazan terrorist targets in that period. Osama Qadi, Hamas missile commander, was killed in one of those raids Saturday.

 5. leonardo34 skriver:

  Det är nog inte intelligensen hos Nethanjahu & Co som det är fel på. Men den olyckliga kombinationen av hat och religion sätter allt vad intelligens heter ur spel. Detta gäller dessvärre antingen man är israel eller palestinier.

 6. flyktingar skriver:

  Iran använder Gazas befolkning som levande skjöld bakom vilken man via sin bulvan Hamas obehindrat trakaserat södra Israel med dagliga raketbeskjutningar.

  På samma sätt använder Iran södra Libanon som levande skjöld i händerna på sin bulvan Hizballah. Det som sker i Gaza skulle ske i södra Libanon om Hizballah börjar skjuta på norra Israel. Det aktar de sig noga för att göra, som synes, trots att deras allierade Hamas militära kapacitet just nu pulveriseras.

 7. Rulle skriver:

  Hur vore det att öka trycket på den tyranniserade oppositionen i Syrien? Det är där fredsinviter måste sättas in eller slakta innevånarna. Vilket föredrar Du Carl Bildt?

  Det ironiska är att EU och mycket framträdande Carl Bildt, genom sitt agerande ligger bakom våldet i Israel/Gaza.

 8. ”Somalisering”, en typ av splittring, tycks ha blivit något av västs standardlösning vad gäller de många konflikthärdarna i Mellersta Östern.

  Dess främsta företrädaren är tyvärr den amerikanska presidenten Obama.

  Att ”erkänna” den syriska oppositionen som landets legitima företrädare leder inte heller någon vart.
  Det försvårar bara ytterligare möjligheterna till en förhandlingsuppgörelse- om nu ens samtal parterna emellan skulle vara möjlig.

  Att Hollande velat visa sin fingerfärdighet i med ett erkännande förvånar inte direkt.
  Han vill med det även leda bort uppmärksamheten från sin ännu misslyckade och löftesinriktade inrikespolitik.

  Rulles resonemang är svårförståligt.

  Det är alltid svårt med prioriteringar, men i nuläget gäller det naturligtvis att försöka få ett stopp på stridigheterna mellan Israel och Hamas.

  De riskerar annars av sin egen logik att trappas upp både politiskt och militärt.

  Men ska man kunna sätta tilltro till en del nyhetskällor, sannolikt icke särskilt vederhäftiga, så förekommer det ändå samtal parterna emellan.

  I övrigt är det gott om fredsmäklare.

  Att sedan EU och då specifikt Carl skulle ligga bakom det decennilång våldet mellan Israel och Hamas är lika obegripligt minst sagt.

 9. florimond77 skriver:

  The task is impossible. Logisticly impossible too. No matter how much Nethanjahu bombs,kills and bulldozers – he is a loser that has gone too far. So many times before it has been tried to win peace with destruction and ultimate madness towards people and always failed.

 10. florimond77 skriver:

  Det inser väl vem som helst att det är ett vansinnigt företag att sätta igång och bomba och massakrera ett tätbeolkat område som Gaza.
  I all synnerhet som det ligger vägg i väg med den egna härden. Vad man än säger så kommer det inte att lyckas och framför allt inte få någon credit what so ever.
  Det är inte mot en stat som kan slå tillbaks med samma medel som man krigar. Man säger att man krigar mot Hamas motståndsmän men i själva verket krigar man mot en hel civilbefolkning varav den största procenten är under 18 år.
  Ingen vettig strateg som hoppas vinna startar ett krig mot rebeller i ett tätbefolkat område på det här sättet.
  Förutom att hjärtat blöder för alla barn så är det minst sagt frustrerande att Obama inte ingriper, EU inte säger något vettigt och att bla BBC och andra media sprider ut vinklade information.
  Som om ingenting händer! Tja vem vet vilka Nethanjahu till slut lyckas dra med sig i avgrunden?

 11. Rulle skriver:

  Per Fredo,
  Tycker Du att det är svårt att förstå Carl Bildts agerande så behöver Du inte gå längre tillbaks än till ”satans teserna” som CB genomdrev i Bryssel 8 dec. 2009. Terroristerna har sedan dess uppeggats att i ökad utsträckning satsa mer på raketer än på mediciner. Nu tillåter EU [>CB<] att man bränner av 300 raketer per dag medan den egna befolkningen saknar nödvändig medicin. Kostnaden för en dags raketbeskjutning av Israel skulle räcka för en årsförbrukning av medicin.
  Till utrikesministerns meriter hör också alla de fredliga besöken i Jerusalem. Tyvärr kommer historien att tillskriva alla svenskar denna horribla krigs hets, som vi alla bör reservera oss ifrån. När man klagar och obefogat kritiserar Israel så hjälper man terroristerna att ladda nästa salva. Detta medan vanliga palestinier svälter trots enorma pengabidrag till att fortsätta kriga.

 12. Rulle skriver:

  florimond77,
  Eftersom Hamas och andra terroristgrupper i Gaza fegt gömmer sig i bostadsområden så drabbas de fåtalet normala krakar som bor i dessa kvarter. Dessa offer är tveklöst på Hamas konto. Israel syftar inte till att vinna utan att denna gång sätta definitivt STOPP för fortsatta raketbeskjutningar in över Israel.
  Nethanjahu gör, som demokratiskt vald ledare för Israel, bara vad som krävs av honom för att även judarna skall få leva i fred. Han har där också alla nyktra svenskars fulla stöd.

 13. florimond77 skriver:

  Rulle jag kan inte se att de gömmer sig. De är ute och försvarar sig hela tiden. Det spelar ingen roll om man tycker si eller så. Militärt strategiskt är det ett vanvettigt företag det han håller på med. Vill han få stopp på raketerna som du så naivt uttrycker det så är det bara för honom att sluta bomba och upphöra med alla trakasserier man hållit på med i 60 år. Nethanjahu är körd.

 14. Rulle skriver:

  Naturligtvis kan Du inte se de som gömmer sig!
  Tycker Du verkligen att det är bättre att Hamas satsar pengar på dyra, men dåliga raketer, i stället för mediciner åt de som behöver sådant?
  Det blir det Israeliska folket som avgör när de vill ha en ny ledare.
  Tills dess gör Nethanjahu det bästa av situationen. Du måste inse att nu är det snart slut på Hamas, även om medelhavet måste förlängas några få mil österut.

 15. metusalem skriver:

  Jag läste i GP nu på morgonen en intervju med en Hamasledare. Han ansåg att H är på väg att segra, och på direkt fråga blev svaret att Hamas aldrig kommer att erkänna staten Israel. Hur skall man bemöta en sådan verklighetsbeskrivning?

  Tyvärr kommer många Gazabor att få lida ytterligare, under tiden Israel försöker desarmera raketproblemet.

 16. Stephan Karlsson skriver:

  Syrien. Har denna opposition som är ett hopkok av diverse ideologier verkligen det syriska folkets stöd? Varför stöder i stort sett hela västvärlden dessa revolutionsmakare med vapen och propaganda? Hur mycket ska införande av västlig demokrati få kosta i människooffer och lidande och vilket stöd har det hos folket?

 17. Rulle skriver:

  Hamas behöver i nuläget inte erkänna Israel, men upphöra med beskjutningar av Israel är ett måste. Erkännandet kan ske i Gehenna.

 18. Kerstin Broste skriver:

  Rulle, Israel bestämmer ALLT som införs och också vilka mediciner. Vissa är ej tillåtna. Detta gäller också sjukvårdsutrustning. En Israelisk minister uttryckte för några år sedan att Gazaborna endast får in livsmedel för att upprätthålla livet inget mer. Det finns uträknat vilka ransoner som levereras. Bulldozers förstör åkermark och Gazaborna har ej tillgång till sitt eget fiskevatten som det finns beslut på genom förhandlingar. Gaza är ett fängelse (se Gettot i Warschava) och det är en skam att ”vi i väst” återigen blundar och tillåter en mediareportering som menar att Israelerna har det lika svårt eller svårare än den som bor i Gaza.

 19. flyktingar skriver:

  varför tror Broste att Hamas skjuter från tätbefolkade Gaza istället för från glesbefolkade Sinai? Varför besvärar man sig med att smuggla in raketer från Sinai för att skjuta från tätbefolkade områden. Ledtråd: tänk mänsklig sköld.

 20. Kerstin Broste skriver:

  Flyktingar. Tror Du att Hamas bara kan gå ut genom grindarna och ut i Sinaiöknen och sätta upp sina raketer. Sinai bevakas av både Israel och Egypten. Jag tycker att Du som har tagit namnet flyktingar verkar sakna medkänsla för de Palestinska flyktingarna. För Du kan väl ej på allvar kalla det judiska folket för flyktingar. Många Israeler demonstrerar och vill ej att detta blodbad ska ske i deras namn. Det är inget krig som sker utan en etnisk rensning.

 21. flyktingar skriver:

  Broste: menar du att Israels förmåga att bevaka Gaza är mindre än landets förmåga att bevaka Egypten? Varför då? Är det för att Hamas kan gömma sig bättre i Gaza än i Sinai? Gömma sig bakom vaddå? Ledning: tänk mänsklg skjöld

 22. Rulle skriver:

  Men snälla Kerstin så där illa ljuger inte en lady. Inga mediciner blir nekade att föras in i Gaza. Men vi ser att det är nödvändigt att kontrollera vad som förs in i form av sprängmedel, kemikalier och bakterier. och vapen. Om man följer reglerna så finns allt och det kunde bli mer om folk inte försökte att fuska.
  Israel har vårt och USA obrutna stöd i att minska mördandet. Men nu har Hamas gått för långt och måste utrotas.

 23. Kerstin Broste skriver:

  Vad menar Du med att Israel har…..minska mördandet. Hur ska det ske genom att hyresfastgheter och mediehus bombas. med bl a fosforbomber. Och hur menar Du att Hamas ska utrotas om inte genom ett ökat mördande. Vet Israel och USA och Du vilka som är Hamas. Jag antar att barn i förskoleåldern inte hör till denna kategori. Du framstår som blodtörstig och anser att mördande är en bra lösning. Flera medier bl a CNN har framfört att Hamas och Israel hade förhandlat fram en vapenvila men Israel valde att döda den person de hade förhandlat med.

 24. bildterberg skriver:

  Här är en artikel som anknyter till detta, Kerstin:

  http://www.globalresearch.ca/israel-approved-killing-of-hamas-commander-amid-talks-on-long-term-truce/5311922

  Detta ger onekligen ett intryck att den nuvarande israeliska
  regimen aktivt försöker undvika stabilisering av situationen.

 25. bildterberg skriver:

  För att knyta ihop denna konflikt med syrienkonflikten, som ju
  utgör ämnet för detta inlägg, vill jag (för 3:e gången på denna
  blogg) länka till följande artikel som jag anser ger en trovärdig
  analys av problematiken i denna region:

  http://landdestroyer.blogspot.se/2012/11/israel-vs-hamas-deadly-theater.html?utm_source=BP_recent

  Ett intressant och tankeväckande citat ur denna artikel är

  ”While Israel conducts combat operations against Hamas in Gaza, they are supporting their affiliates in Syria just across the border upon the Golan Heights, and across greater Syria in coordination with the US, France, England, Saudi Arabia, and Qatar. ”

%d bloggare gillar detta: