De tilltagande farornas tid

ABU DHABI: På planet från Kairo och hit kom jag att läsa Thomas Friedmans reflektion i New York Times i dag om riskerna i denna region inför det kommande året.

Och den risk han ser har jag dessvärre inte alltför svårt att också se:

The whole Middle East erupts in one giant sound and light show of civil wars, states collapsing and refugee dislocations, as the keystone of the entire region – Syria – gets pulled asunder and the disorder spills across the neighborhood.”

Egypten befinner sig i ett känsligt övergångsregering, där mycket har gått hyggligt, men där viktiga frågeställningar återstår.

De avgörande frågorna är dels om man lyckas överbrygga den polarisering som finns i det egyptiska samhället i dag och dels om man lyckas få en ekonomi som uthålligt levererar en tillväxt på 7% eller mer.

Det är inte svårt att se att tilltagande tumult i regionen kommer att göra det svårare för arabvärldens ledande land att klara detta på det sätt som vi hoppas.

Just nu diskuteras alla diskussioner av det som pågår kring Gaza.

Och frågorna förblir många.

Vem startade detta och med vilken politisk målsättning? Jag ser inget alldeles självklart svar på den frågan ännu.

Och medan det är lätt att se varför Israel började sina operationer, är det inte alldeles lätt att se hur de skall avsluta dem.

Hur skall en seger definieras – och åstadkomnas? Israel har vid åtskilliga tidigare tillfällen misslyckats med att finna tillfredsställande svar på de frågorna.

Och för en israelisk premiärminister i det inledande skedet av en viktig valrörelse är det ingen oviktig fråga.

Arabvärlden sluter nu upp bakom Gaza på ett sätt som var lätt att förutse. Den egyptiska premiärministern har varit där i dag, och jag är övertygad om att fler besök på hög nivå kommer under de närmaste dagarna.

Och det är inte osannolikt att vi hamnar i en situation där det hela slutar med en starkare position för Gaza och därmed Hamas i den samlade arabvärlden.

Detta innebär ju i sin tur en försvagning av möjligheterna till en fredlig tvåstatslösning, och borde ju ytterst knappast ligga i Israels intresse.

Men allt detta är just nu bara frågor.

Jag minns väl hur dynamiken utvecklades under den konflikt vi hade i slutet av 2008 och 2009, och även om historien inte upprepar sig har den ju en tendens ibland att rimma.

Och nu var jag anlänt till årets upplaga av Sir Bani Yas Forum här i Abu Dhabi för öppna och informella diskussioner om inte minst dessa frågor.

Den alldeles avgörande uppgiften nu är att se vad vi möjligen kan göra för att de händelser vi nu ser utspelas på TV-skärmarna resulterar i det scenario som Tom Friedman med stor tydlighet tecknar.

35 Responses to De tilltagande farornas tid

 1. Rulle skriver:

  ”Just nu diskuteras alla diskussioner av det som pågår kring Gaza”.
  ”Vem startade detta och med vilken politisk målsättning? Jag ser inget alldeles självklart svar på den frågan ännu.” Men är Du Carl Bildt blind och döv eller dum?

  ”Hur skall en seger definieras?” Det är väl inte en fråga om att utse en segrare, utan att få stopp på den mördande terrorismen från Gaza.

 2. spanaren skriver:

  http://www.nytimes.com/2012/11/14/opinion/friedman-obamas-nightmare.html?ref=thomaslfriedman&_r=0

  Tänk om de nu pågående raketbeskjutningarna från Gaza
  bara är en inledande skärmytsling där Hesbollah ännu
  inte ingripit.
  I Libanon har Hesbollah iranska Zelzal med
  räckvidd hela Israel. Zelzal (sovjetisk FROG-7) kan armeras
  med kärnvapenstridsspets.
  Dessutom har Iran möjlighet att ingripa med sina Shahab-3
  som har räckvidd hela Mellan Östern inkl .alla amerikanska baser.

  De inledande striderna har visat att det israeliska missilförsvaret
  kan överbelastas och att många missiler når sina mål.
  Detta gäller troligen även vid massanfall från Iran med Shahab-3.

  Från Israel meddelas nu att ytterligare armepersonal utöver de
  redan beslutade 30.000 mobiliseras, sjukhus utryms för att kunna
  ta emot sårade mm osv.

  Från Egypten varnar man Israel för att invadera Gaza och
  Al Ahram uppgav tidigare att egyptiska 2:a armen förbereder
  sig för insats i Sinai ”om behov uppstår”.

  Carl Bildt ser tydligen liksom den amerikanske analytikern
  vilka faror som hotar varför vi alla får hoppas att sans och
  förnuft återvänder till både Tel Aviv/Gaza och Syrien

  Israel bör kanske ihågkomma Yom Kippur 1973 när ett
  nederlag på nordfronten mot Syrien var överhängande nära
  och även de senaste krigen i Libanon och Gaza……

  Vi skriver nu 2012 och inte 1956/1967…….

 3. stig2entreprenoren skriver:

  Eftersom Egypten är det största landet i norra Afrika och i denna region, dessutom något av en ”ledstjärna” för övriga arabländer, så bör EU anstränga sig extra för att hjälpa fram en bra utveckling där.
  Det gäller att vända på steken på något sätt?
  Varför inte ge Egypten lite näring till idén att i en framtid kunna bli medlem i EU? Kan vi få till en ”kapplöpning” mellan Turkiet och Egypten i att förbereda sig för EU kan det kanske bli lite fart?
  En bättre integration av länderna kring medelhavet kan säkert heller inte vara fel för att få till stånd en vitalisering av södra Europa?
  Att släppa in ett nordafrikanskt land i EU skulle säkert få fart på de andra länderna också? Alla goda och pragmatiska krafter skulle säkert komma bättre till sin rätt?

 4. spanaren skriver:

  Länkar till en analys av en mycket känd svensk analytiker
  som borde kunna väcka även de mest världsfrånvända drömmare.

  För generationer framåt i Mellan Östern är frånvaron av krig
  det bästa man kan hoppas på.

  Egypten i EU…….

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fred-ar-avsaknad-av-stridigheter_7676876.svd

 5. lion0808 skriver:

  Carl Bildt: Vän av ordning måste fråga sig hur Hamas och de övriga väpnade grenarna i Gaza har lyckats att skaffa sig sina raketer och missiler. Enda vägen är via Egypten, och med deras goda minne vad jag kan förstå. Det muslimska brödraskapet styr f.n. och har deklarerat att Israel nu har med ett annat Egypten att göra. Hamas tillhör en gren av detta muslimska brödraskap liksom Hez’bollah i Libanon. När Egyptens premiärminister besökte Gaza under några timmar, så deklarerade Israel att de skulle avstå från att bomba avfyrningsramper. Vad hände? Raket- och missilavskjutningar från Gaza fortsatte ändå. Och samtidigt fick Hamas publikt och offiiciellt stöd från egyptiskt håll. Syftet med alla dessa provokationer från Gaza, senast har de visat att man når TelAviv och Jeruslaem, är att framtvinga en invasion. Vad kommer Hez’bollah att vilja göra i sådant läge? Och vad kan Assad i Syrien frestas att göra för att försöka ena sitt folk mot den judiska staten Israel?

  Carl Bildt: Du har nyligen frotterat dig med dessa muslimska egyptiska ledare, och givetvis kommer de att ta emot alla pengar, som du har lovat bort av våra skattemedel. Du glömde/vågade kanske inte villkora biståndet med att Egypten och det muslimska brödraskapet till varje pris måste förhindra införsel av raketer, missiler och andra vapen till Gaza? När vi nu genom FN’s bleka insats i Libanon fått ett Hes’bollah som kraftigt beväpnat sig med Iranska och förmodligen ryska missiler i södra Libanon, så måste vi förstå den vånda, som Israel just nu genomgår. Det långsiktiga målet för dessa muslimska bröder är att knäcka den judiska staten och ta herravälde över det som idag är Israel + territorierna Judea och Samaria. Det Israel önskar, det är att få leva i fred med sina grannar. Finns den önskan om fred bland alla dessa militanta muslimska bröder???

 6. lion0808 skriver:

  Carl Bildt: Friend of order must ask how Hamas and the other armed branches in Gaza has managed to acquire their rockets and missiles. The only way is through Egypt, and with their good memory that I can understand. The Muslim Brotherhood controls presently and declared that Israel now has a different Egypt to do. Hamas belongs to a branch of the Muslim Brotherhood as well Hez’bollah in Lebanon. When Egypt’s prime minister visited Gaza for a few hours, so Israel declared that they would refrain from bombing launchers. What happened? Rockets and missiles from Gaza continued anyway. And while Hamas had publicly and moral support from Egyptian sources. The purpose of all these provocations from Gaza last, they have proven to reach Tel Aviv and Jerusalem, is to force an invasion. What will Hez’bollah want to do in this situation? And what can Assad in Syria tempted to do to try one of his people against the Jewish state of Israel?

  Bildt: You recently met these Muslim Egyptian leaders, and of course they will receive all the money, as you have promised away of our tax money. You forgot / daring may not condition aid to Egypt and the Muslim Brotherhood must at all costs prevent the entry of rockets, missiles and other weapons to Gaza? Now that we are through the UN’s effort pale in Lebanon received a Hes’bollah as heavily armed themselves with Iran and probably Russian missiles in southern Lebanon, so we must understand the anguish, which Israel is currently undergoing. The long term goal for these Muslim brothers is to break the Jewish state and take dominion over what is today Israel + Territories of Judea and Samaria. What Israel wants, it is to live in peace with their neighbors. Is the desire for peace among all those militant Muslim brothers??

 7. magnusredin skriver:

  Seger? Är det inte bara en fråga om att klara sig till nästa dag och år både existentiellt och politiskt? På den palestinska sidan har råbarkade politiker dominans och de har konflikt med fienden som källa för sin makt och nu ordnar de stöd till sig själva och visar vem som är tuffast. Att hata judar och Israel är även ett beprövat knep för att ena olika grupper och avleda uppmärksamhet från inrikespolitik så många stödjer palestinska krigshetsare. Även den Israeliska sidan har sina oförsonliga politiker som lever för kampen och får sitt stöd genom kampen. Det alla dessa har gemensamt är att fred är ett hot och inte en möjlighet, en fred skulle göra dessa människor obetydliga och kanske skulle även deras gärningar hinna ikapp dem.

  Samtidigt försöker civila överleva och människor med goda ambitioner hitta lösningar, hur kan man stödja dem?

  Om hatarna dominerar blir det seger först när endera sidan är utplånad.

 8. kris08 skriver:

  Håller med magnusredin.
  Båda sidor förbereder sig för val, och då är det extra viktigt att stärka sin position internt, även om det blir på bekostnad av yttre relationer (och ett antal döda civila naturligtvis).
  Eftersom Israel har sitt totala stöd från USA skulle verkligen EU kunna göra en insats med en mer kritisk hållning (i annat än ord!).

 9. florimond77 skriver:

  En anledning till att det råder så luddiga meningar om varför denna sk Operation Moln påle(pillar of cloud) startats kan bero på att det faktiskt är Israel som har provocerat fram den. Den stora upptrappningen skedde efter det att en 13årig palestinsk pojke skjutits ned av israelisk helikopter. Jag kommer inte ihåg att man på något sätt förklarade detta.I media skrivs att konflikten började sedan Ahmad Jaabari mördats, men det hade inträffat en rad provocerande incidenter före det.Det är oroväckande att västligt demokratiska media samt Sveriges Radio inte talar klarspråk.
  Vad jag vill säga är att hade det istället varit så att Hamas attackerat Israel på samma vis så hade inget ludderi rått. men pga detta är Israels fel verkar det som om världen har svårt att tala ur skägget.
  Under dessa få dagar har upp till nu 30 palestinier mördats varav en tredjedel är barn. Israel krigar alltså mot barn. Operationen bör kallas Skampålen (pillar of shame).

 10. lion0808 skriver:

  florimond77: Du förnekar dig verkligen inte. Oavsett vad som har startat de senaste dagarnas händelser, så är det i dina ögon alltid Israels och judarnas fel. EU’s höga representant i utrikes frågor har för en gångs skull uttalat att Israel har rätt att försvara sig mot alla missilangrepp mot sin civilbefolkning. florimond77, du tycks vara förtrogen med att ställa vissa andra vid skampålen. Varför inte fråga dig själv om det i själva verket är du som ska skämmas!? Dröm vackert!

 11. florimond77 skriver:

  Den stora obesvarade frågan är varför Israel med Nethanjahu gör detta. Försvara sig? Från barn? Inne i Israel, och det här rapporteras knappt om, pågår demonstrationer mot detta krig. De vill inte försvaras – inte så här. (haaretz)
  Av tidigare erfarenhet borde man kunna dra slutsatsen att ett sådant här anfall snarare utsätter den israeliska befolkningen för faror än försvarar dem.
  Om Nethanjahu har tänkt sig att reocupera Gaza och även Västbanken (det har framkommit att marktrupper är på väg även dit) borde han ha lärt sig av en rad krigsockupationer sedan Bush att detta inte är någon enkel kirurgisk operation utan snarare kontraproduktivt på många sätt för att uppnå det man vill.
  Man kan misstänka att karln egentligen inte vet vad han gör. Han har visat prov på bufflig drumlighet åtskilliga gånger och en påfallande likhet i intelligens i likhet med Bush.
  Med anledning av detta är det hög tid att han offentligt fördöms å det strongaste.

 12. florimond77 skriver:

  Det som hittils har hänt beträffande omvärldens reaktioner, förutom demonstrationer världen över till förmån för palestinierna, är en allmän uppmaning från Obama, Banki moon etc att Israel inte ska använda oproportioneligt våld. Men vem som helst kan se att det är precis vad Israel gör.
  Sjukhusvården i Gaza saknar redan den kapacitet som är normalt med anledning av ockupationen. I en sådan här situation blir det desperat. Till detta uppges nu att Israel har bombat al quadsjukhuset. Även en kyrkogård ska ha bombats. Vad nu det ska betyda? Bomba döda palestinier? Förra kriget bulldozade man kyrkogårdar. Jag tycker det känns otroligt respektlöst. En kyrka ska också ha bombats nu. Och naturligtvis moskeer.
  Israel tycks vara det enda land som använder bulldozers i krigssyfte. Eller? Det har rapporterats att sådana nu körs in tillsammans med tanks.

 13. florimond77 skriver:

  Det har rapporterats att palestinierna har skjutit ned en F16 och tillfångatagit 3 israeler. Börjar Nethanjahu nu kanske inse att han har trampat i gyttjan?

 14. florimond77 skriver:

  Förra blodbadet hade Israel riggat upp 10000 soldater. Nu står tydligen 75000 och väntar plus bulldozers plus allt annat jävulstyg. I Tel Aviv förekommer två slags demonstrationer. Den ena manar till fred . Kriget är ett problem inte en lösning manar man. Nej sällan har krig varit någon lösning. I synnerhet inte från en som inte vet vad han ger sig in på. Den andra gruppen vrålar som om det var fotbollsmatch och det är hemska saker de vrålar. De vrålar att alla ska dödas i Gaza,
  Det vilar ett stort hot över detta. Menar Nethanjahu att han tänker gå i slaktaren från Shabra och Shatila, Sharons fotspår?
  Vilken vansinnighet. Man säger att man vill inte gå in i Syrien, inte ens med flygförbud för att man inte vill bli inblandad, men här kan och måste man handla mer aktivt. Om inte något görs är man lika delaktig i blodbadet och det kaos som kommer att följa.
  Världen kommer inte att förlåta att en stor krigsmakt går in och massakerar ett instängt folk vars befolkning till större delen är under 18 år!
  Wake up Obama!

 15. bildterberg skriver:

  Några funderingar kring ”timing”-aspekten av den senaste
  händelseutvecklingen i Gaza:

  http://www.globalresearch.ca/war-in-gaza-why-now/5312024

 16. bildterberg skriver:

  Ytterligare timing-aspekter och kopplingen till situationen i Syrien

 17. bildterberg skriver:

  Om Israels relation till Hamas men också om konflikten i
  ett vidare perspektiv:

  http://landdestroyer.blogspot.se/2012/11/israel-vs-hamas-deadly-theater.html?utm_source=BP_recent

 18. mrmhalland01 skriver:

  Det rapporteras nu att det råder akut brist på läkemedel i Gaza.
  Svenska medier visar enl. tradition bilder på skadade barn som inte kan få hjälp.

  Dessvärre har jag inte sett motsvarande bilder från Israel.

  Frågan som omedelbart infinner sig är : Varför kan inte de som backar upp Hamas med moderna vapen skicka med läkemedel ?

  Självklart innebär Hamas attacker ett svar från Israel, det borde vapen-smugglarna inse.
  Att i det läget inte bistå med livsviktiga läkemedel är lika allvarligt som Israels vedergällningar.

 19. Rulle skriver:

  Eftersom Palestinierna i Gaza (Hamas) dagligen skjutit skjutit 50 – 200 raketer in över Israel i åratal är det omöjligt att peka ut när/var den nuvarande situationen började. Det är dock i dagens läge av bara akademiskt värde. Det gäller att få stopp på terroristerna innan Gaza måste raderas från kartan.
  Egypten har nu tillåtit vapensmuggling till den grad att även detta land kan bereda sig på stränga reprimander. Där har Carl Bildt, mot svenska folkets vilja, utlovat omfattande bistånd för att finansiera fortsatt smuggling.

 20. metusalem skriver:

  Till bröders hjälp… Egyptens premiärminister besökte Gaza i går. För att betyga sitt stöd kan man förmoda. Samtidigt nås vi då av uppgifter om brist på viktiga läkemedel bl.a. Nog vore det lämpligt att Egypten underlättade för att läkemedel och sjukvårdsartiklar kan nå de behövande. Man har ju uppenbart kunnat medverka till att mera effektiva raketer finns redo för att bekämpa Israel.

  I ett försök att komma på någon neutral åtgärd för att kunna nå en rimlig lösning för de två parterna vill jag upprepa, De grannar i form av arabstater som nu troligen kommer att stötta Hamas borde ha stora möjligheter att underlätta en fredsprocess. Jag föreslår en Marshallplan med ekonomiska förtecken som kunde hjälpa till att lösa upp knutar i form av den ”fördrivning” som givetvis drabbat många Palestinier.

  Dylik realpolitik lyser med sin frånvaro. Enorma ekonomiska resurser finns i bland annat SaudiArabien. Finns någon vilja att hjälpa till?

 21. florimond77 skriver:

  mrmhalland För det första är det långt ifrån ”moderna” vapen som finns i Gaza. För det andra skjuter inte Hamas raketer utan provocation från Israel. För det tredje hindrar Israels blockad sjukhus i Gaza från att bygga upp någon slags krigsbuffert. För det fjärde är även sjukvårdsmaterial liksom mat något som antingen måste smugglas in eller genom många byrokratiska hinder och krångligheter från Israels sida.
  Just nu har 30 människor fått sätta livet till. Däribland 10 barn. Att Israel fortsätter att kriga mot barn är helt uppenbart eftersom en tredjedel av offren är barn.

 22. florimond77 skriver:

  Egytierna öppnar sin gräns för att ta emot sårade. Med all sannolikhet försöker de också skicka läkemedel mm, men som många har svårt att förstå gör inte Israel det lätt eftersom de kontrollerar även gränsen här.

 23. mrmhalland01 skriver:

  florimond77 ,

  Det är inte via gränserna man smugglar vapen till Hamas, det ärt via tunnlar.
  Inget hindrar att man smugglar förnödenheter på samma sätt, om det nu är människorna på Gaza man bryr sig om.

  Dessvärre verkar det inte vara så.

 24. Kachina skriver:

  Väl talat, Magnus Redin. Du beskriver tydligt den krassa verkligheten.

 25. florimond77 skriver:

  When is Obama going to realize that Nethanjahu is no friend of his and are just using him and making a fool of him!

 26. claudius49 skriver:

  Den zionistiska rörelsens projekt framskrider inte rätlinjigt. Det går lite grann i krokar, och med varierande hastighet. MEN: Det slutliga. överordnade Målet är och förblir det samma, dvs att tillskansa rörelsen hela det område som upptogs av det antika Israel. Det innebär hela området mellan Medelhavet och Jordanfloden, plus stora delar av Transjordanien dvs området öster om floden.

  Om man inte glömmer bort detta framstår de olika mått och steg som strategerna och taktikerna i Tel Aviv vidtar som logiska delar i en lång kedja av åtgärder. Viktiga moment i den är att genom provokationer förmå den palestinska befolkningen att ”kasta sten”, dvs att mot Israel skicka de smärre raketer som de har tillgång till, vilket då anses utgöra motiv för Israel att ”försvara sig”. Nu senast uppges att man vill kalla in 75 000 reservister, i morgon är det kanske en ännu högre siffra. Ett nytt Gaza-krig, kanske ännu värre än 2008-2009. Att döda ca 1400 palestinier anses kanske för lite?

  Frågan ”Vem började?” är således meningslös. Men för dem som fråntas land, hus, åkrar, vatten, rörelsefrihet etc är situationen och händelseförloppet smärtsamt tydliga.

  Naturligtvis skulle de allra helst se att inkräktarna försvann.

 27. Rulle skriver:

  Vi har alla anledning att stötta de hårt prövade Israelerna i deras strävan att sätta STOPP för den palestinska aggressionen som nu i åratal gjort att alla judar måste leva under ständig skräck för raketbeskjutning. ”Enough is enough”, som Tzipora ”Tzipi” Livni sa för 4-5 år sedan.
  Egyptierna har brutit mot fredsavtalet med Israel genom att tillåta att vapen smugglats både över och under jord in i Gaza. Detta svek måste straffas så Carl Bildt bör omedelbart ge Brödraskapet en kraftig avhyvling och en lektion i mänskligt uppförande.
  Om inte Hamas som organisation utplånas en gång för alla så kommer stridigheterna att fortgå in i nästa århundrade. Det är inte rimligt att människor år 2012 skall måsta uppsöka skyddsrum nästan dagligen.
  Palestinierna har i dag, all den frihet de förtjänar och lite till. Med bara en liten ”pella grut” av samarbetsvilja skulle enklaven i Gaza kunna blomstra. Men ondska och hat har fått råda så länge att hela befolkningen snart måste bytas ut för att palestinierna skall få leva normalt.

 28. mrmhalland01 skriver:

  Var står Turkiet i denna fråga ?
  De har ju ett starkt ekonomiskt inflytande i området.

 29. magnusredin skriver:

  Jag är säker på att palestinierna inte har de ledare som de förtjänar, inget folk förtjänar sådana ledare.

 30. kris08 skriver:

  ”Men ondska och hat har fått råda så länge att hela befolkningen snart måste bytas ut för att palestinierna skall få leva normalt.”

  Precis, Rulle, ska man lösa konflikten militärt blir det en ”slutgiltig lösning”. Anledningen till att ”Gaza-remsan” överhuvudtaget existerar är att omvärlden där satte stopp för den israeliska framryckningen som drev den fördrivna befolkningen framför sig mot havet. Nu är det omvärlden som måste agera om inte palestinierna slutgiltigt ska krossas av den israeliska extremismen!

 31. mrmhalland01 skriver:

  Är det ingen som vet eller vill svara på frågan om var Turkiet står i denna fråga ?
  Jag tycker att det är intressant eftersom EU gör allt för att införliva dem i unionen…

 32. mrmhalland01 skriver:

  Intressant är också att man inte kan se en enda kommentar från EU eller Carl Bildt ang. att Erdogan vill införa dödsstraff i EU.

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/erdogan-dodsstraff-for-breivik

 33. spanaren skriver:

  mrmhalland

  Länkad artikel har uppspanats i en välkänd turkisk tidning som
  kanske ger en antydan om turkiska regeringspolitiken.

  Varför skulle Turkiet ansöka om medlemskap i ett bankrutt
  och sönderfallande EU när landet nu som regional stormakt
  har möjlighet att realisera en neo-ottomansk politik i samarbete
  med en annan större makt i området Egypten.

  Eftersom ”fiendens (Israel) fiende är min vän” kan även
  ett samarbete komma att ske med Iran.

  Nu drömmer ju globalisterna, även de svenska, om fred i vår tid
  och Turkiet och Egypten i EU i Fukuyamas anda.

  Läs Huntingtons ”Civilisationernas krig” istället eller
  Carl von Clausewitz ”Om kriget” för att förstå Historien som
  inte tog slut med Murens fall och Sovjets uplösning.

  http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-ready-to-stop-hamas-if-us-makes-guarantees-pm-says.aspx?pageID=238&nID=34879&NewsCatID=338

 34. spanaren skriver:

  vidare mitt 18 november 2012 kl. 05:43

  Debkafile har nu en längre artikel om bla Turkiets agerande
  i konflikten om Gaza.

  http://www.debka.com/article/22539/Israel-launches-fresh-major-air-sea-attack-in-Gaza-after-Hamas-spurns-ceasefire-

  Hade Carl Bildts besök i regionen någon som helst betydelse
  för den framtida utvecklingen?
  Var är EU nu?

  NB. Debkafile är en israelisk OSI-källa som påstås stå
  Mossad nära.

 35. mrmhalland01 skriver:

  Just så spanaren,
  Jag tolkar Erdogans uttalande som ett diplomatiskt sätt att säga ”Vi är inte längre intresserade av EU”.

  Jag tror dessvärre att det handlar mer om en geopolitik de aldrig skulle kunna driva som EU-medlem än ekonomi (kortsiktig).

  Ligger det något i vad jag tror går vi en stökig framtid till mötes.

%d bloggare gillar detta: