Dialog mellan EU och Arabförbundet

KAIRO: Någon timme efter att det börjat anlände jag till mötet mellan EU och Arabförbundet i den senare organisationens klassiska byggnad vid det välkända Tahrir-torget här.

Dagens diskussioner här har dominerats av situationen i Syrien och frånvaron av en fredsprocess mellan Israel och Palestina.

Men också den iranska nukleära frågan har fladdrar förbi, och dessutom frågan om en kärnvapenfri zon i regionen som då självfallet skulle inkludera Israel.

Mötet i Doha resulterade i den nya och bredare oppositionskoalitionen för Syrien, och detta har allmänt och självklart välkomnats.

Men än är allt inte i hamn, och förhoppningen är att vi skall ha full klarhet när EU:s utrikesministrar träffas i Bryssel på måndag.

Innan jag anlände gjorde Lakhdar Brahimi en presentation av situationen i Syrien som starkt underströk vikten av en politisk överenskommelse om en politisk övergång i landet.

Alternativet är ett sönderfall och en söndring som det kommer att ta mycket lång tid att reparera såren efter. Och som dessutom kommer att påverka regionen i dess helhet.

Jag kommer att träffa honom för mer detaljerade diskussioner under de kommande dygnen.

Det förefaller nu som om palestinierna kommer att vilja ha en votering i FN:s generalförsamling mot slutet av månaden som också inkluderar möjligheter av en viss uppgradering av deras status i FN.

Hur resolutionen alldeles slutgiltigt kommer att se ut vet vi i skrivande stund inte, och det kommer självfallet att ha din betydelse.

För oss är det viktigt att få ett så enat EU som möjligt i den votering som kommer, och det sagt utan att det kanske kommer att vara möjligt att enas fullständigt.

Nästa vecka kommer vi möjligen att veta mer i den frågan.

Samtidigt som vi diskuterar i Kairo ter sig situationen kring Gaza allt mer allvarligt.

I motsats till vad som i allt väsentligt varit fallet tidigare förefaller det att vara Hamas som nu skjuter raketer mot Israel som sedan leder till vedergällningsattacker med stor styrka.

Riskerna för att detta trappas upp skall inte underskattas. Och det finns anledning att fråga i vems intresse denna utveckling verkligen ligger.

Efter åtskilliga diskussioner blev det möjligt att enas om ett gemensamt politiskt uttalande som speglar den breda och viktiga samsyn som finns mellan EU och Arabförbundet över ett tämligen brett spektra av frågor.

Och med ömsesidiga hyllningar och antagande av detta dokument avslutades det mer formella mötet.

Nu återstår i denna del bara galamiddag i vackra Manial-palatset här under kvällen.

I morgon vidtar så den s k Task Force som skall diskutera det fördjupade samarbetet mellan EU och Egypten.

Vi har ju ett mycket starkt intresse av att stödja och hjälpa utvecklingen i detta arabvärldens särklassigt mest folkrika och på många sätt viktigaste land.

Jag tillhör de utrikesministrar som kommer att delta i mötet inte minst för att diskutera de ekonomiska utmaningarna.

Klarar man inte dem kommer förr eller senare också den politiska situationen att bli besvärlig.

Det var ju också ekonomiska frågor som den växande arbetslösheten bland de allt fler unga som drev fram den s k arabiska våren.

Så om det var de regionala politiska frågorna som dominerade denna dag blir det de egyptiska främst ekonomiska frågorna som kommer att dominera den kommande.

14 Responses to Dialog mellan EU och Arabförbundet

 1. florimond77 skriver:

  ”det förefaller vara Hamas som skjuter..” En kille på 13 år som sköts ihjäl av en israelisk helikopter. Vilken vedergällning hade inte Israel svarat med om situationen var tvärtom? Även om det ser ut som om det var Hamas nu som attackerar och Israel slår tillbaka med som sitt vanliga olagliga övervåld, så kan man inte bedöma situationen annorlunda än att någonstans så vill man slå vakt om den terror och rädsla man dagligen skapar. Och det någonstans är inte från Gaza.
  Om Israel verkligen ville leva i fred med sina grannar skulle inte de otaliga palestinska flyktinglägren fortfarande existera och heller skulle man inte beväpna sig till tänderna och attackera sina grannar. När ska dom fatta i Tel Aviv att de bara förlorar på denna politik?

 2. flyktingar skriver:

  Carl, du frågar vem som tjänar på att Hamas skjuter raketer. Jag utgår från att frågan är retorisk. Naturligtvis är det Iran/Assad/Hizballah-axeln som bedriver en avledningsmanöver i Gaza. Alla bekriper ju att axeln genomlever ett kritiskt skede just nu – inrikespolitiskt – i Iran, i Libanon och inte minst i Syrien. Man kan även ana egyptiska intressen – återigen av inrikespolitiska skäl. Endast Israel vill ha lugn vid sina gränser och det är det sista hennes fiender kommer att erbjuda henne.

  Hamas kalkylerar enligt följande: Ytterligare raketbeskjutning kommer att så småningom leda till israelisk markoffensiv. Bildt kommer omedelbart att fördöma övervåldet och ytterligare bidrag kommer att gå till Hamas som belöning, från Iran, EU och Sverige enligt ett förutsägbart mönster – ”When will they ever learn?”

  Om man tror att ensidiga uttalanden och deklarationer i FN, Bryssel, Stockholm eller på bloggar kan skapa fred i Mellanöstern så tror man fel, Det är det motsatta som gäller. Få parterna till förhandlingsbordet. Sverige borde utnyttja sina goda kontakter med den palestinska sidan för att uppnå detta. Jag hoppas att detta också sker medelst den berömda svenska tysta diplomatin. Om så är fallet, så är jag imponerad över dess effektivitet. Det är knäpptyst. Inga läckor någonstans.

 3. kris08 skriver:

  Du må vara enögd men inte dum, flyktingar! Du vet att den israeliska krigsindustrin har betydligt större intresse av en fortsatt konflikt. Det enda den makt- och penninghungriga israeliska armén är rädd för är fred! Hjärntvätten av folket har tydligen lyckats eftersom inget fredsintresserat parti kan hävda sig i valen utan extremisterna vinner ständigt mark. EU svansar som vanligt en bra bit bakom det lobbystyrda USA och nöjer sig med ”bekymrade” kommentarer.

 4. stig2entreprenoren skriver:

  Blir glad att höra att du hittat ett forum för att diskutera de ekonomiska utmaningarna i denna ”Egyptiska” region.
  Frågan om hur ”islamisk lag” har hållit tillbaka Mellanösterns utveckling är intressant och viktig. Behovet av att introducera näringsfrihet och aktiebolagslagar för att möjligöra utvecklingen av företag och anställning av unga utbildade människor torde vara mycket viktig framöver. Vad är alternativet?
  Att just Tel Aviv är en av de mest expansiva och innovativa platserna i världen just nu är också intressant att notera. Vad beror detta på? Hur kan detta fenomen fås att sprida sig i regionen?

 5. claudius49 skriver:

  Israels mål är alltsedan staten inrättades/utropades att tillskansa sig hela det tidigare brittiska mandatet Palestina, dvs all mark mellan Medelhavet och Jordanfloden, och förmodligen därefter även en stor del av nuvarande Jordanien, det som tidigare kallades Transjordanien.

  Håller man bara detta i minnet så inser man att de olika händelserna på marken inte är några obegripliga företag, utan ingår i Israels överordnade plan. Häri ingår bl a att genom provokationer framkalla desperata handlingar från den palestinska sidan, som sedan kan tjäna som ”motiv” för angrepp på högre nivå, t ex mellan några flygraider och en fullskalig mangling typ ”Cast Lead”.

  En önskvärd utveckling i området förutsätter att ett genomförande av Israels överordnade plan omöjliggörs. Carl Bildt, det är vad Sverige och EU bör verka för.

  Låt oss f ö följa Storbritannien och Danmark och kräva korrekt ursprungsbeteckning på produkter som tillverkas på palestinsk mark, f n ockuperad av Israel. Sådana produkter märks ofta oriktigt ”Made in Israel”.

 6. florimond77 skriver:

  Storkrig, som krigen mot Afghanistan och Irak och även mot Gaza är också terrorism – bara med större budget!

 7. stig2entreprenoren skriver:

  Varför inte starta fler samägda företag och visa att det går att vara konstruktiv och att kunna se framåt?
  Det lär redan finnas några stycken företag med unga arabiska partners där i Tel Aviv?

 8. un2here skriver:

  Det tror jag säkert. En procent av vilken population som helst är kriminella.

 9. spanaren skriver:

  Carl Bildt pratar och byter papperslappar i Kairo….

  Samtidigt i den alternativa verkligheten verkar ett
  krigsutbrott omedelbart förestående i Gaza där
  Israel nu genomför ”Operation Molnstoden” i vars
  inledande fas en viktig palestinsk militär ledare stupat.

  Palestinska sidan i Gaza förväntas sätta in stora
  raketanfall mot Israel med ryskt raketartillerti typ ”Grad”
  (räckvidd 20 km) och iranska kortdistansmissiler av
  typ Fajr (räckvidd 45 km).

  I södra Libanon har Hizbollah tyngre iranska missiler
  med räckvidd hela Israel varmed bla Tel Aviv och
  kärnanläggningen i Dimona kan bekämpas.

  http://www.debka.com/article/22526/IDF-on-alert-for-Palestinian-reaction-after-destroying-some-missile-sites-Morsi-to-release-statement

  Samägda företag… Hur naiv kan man vara?

 10. un2here skriver:

  Ja de skjuter hejvilt nu mot civila – tydligen har en fyra-årig israelisk tjej bränts til döds:

  .. eller om hon var palestinier??

 11. Rulle skriver:

  Elimineringen av terroristledaren Ahmed Jabari är förmodligen lika viktig för den mänskliga världen som att Osama bin Laden raderades. Efter fullträffen fortsatte IDF och sköt sönder 20 underjordiska raketramper som tillhörde Hamas och Islamic Jihad.
  Flygraiderna riktades mot långdistans raketer, som innehades av terror organisationen, sådana som Fajr-5 och andra raketer kapabla om att nå Tel Aviv från Gaza. Israelerna bedömer att man lyckats slå ut de flesta långdistansraketernas ramper. En stor del av vapenupplagen var placerad i civila bostadshus.

 12. florimond77 skriver:

  Det var en palestinsk liten flicka på 4 år som nyss brändes till döds. Bilderna var ohyggliga. Fördöm Israel NU! De är komplett galna. Detta krig är en ren statsterrorism. Israel borde förlora sina rättigheter att representeras i FN. Denna lilla ettriga stat kommer att utlösa tredje världskriget om den inte stoppas. Och den kommer att förlora sig själv.

 13. […] jag inte vår utrikesminister kan förmå sig till. Jag läser hans blogg för den 13 november. Där skriver han […]

 14. Rulle skriver:

  Carl Bildt har varit i Kairo för att delta i ett möte mellan EU och Arabförbundet. Arabförbundet, alltså, vars stadga om mänskliga rättigheter har följande antisemitiska innehåll: ”alla former av rasism, sionism och utländsk ockupation och dominans utgör ett hinder för mänsklig värdighet och ett stort hinder för utövandet av folkens fundamentala rättigheter; all sådan verksamhet måste fördömas och åtgärder vidtas för deras eliminering”.

  Frågan är om Carl Bildt krävt att stadgan ändras.?? Att eliminera sionism är rasism och borde lika säkert även innehålla att eliminera alla araber eller kineser.

%d bloggare gillar detta: