Imponerande Lund

LUND: Det blev en utflykt till Lund för att ännu ett år vara med om den ståtliga GA-balen på Göteborgs Nation.

Trots att ju det under decennier omdebatterade kårobligatoriet avskaffades för några år sedan förefaller student- och nationslivet att bromsa i alla fall här i Lund.

Och den årliga GA-balen – till ära av den Gustav II Adolf som ju bland mycket annat grundlade staden Göteborg och Sveriges fönster mot väster – är nog landets största tilldragelse av sitt slag.

Att staden Lund har föga med Lejonet från Norden att göra kan man ju i det sammanhanget bortse från.

Här handlar det ju om platsen för ett ursprungligt danskt lärosäte – här grundades 1425 Nordens första högskola, väl före det fanns universitet i Köpenhamn och Uppsala – och sedermera grundades här också dagens svenska universitet.

Och närheten till Danmark kommer sannolikt att bli allt viktigare under kommande år.

I den globala konkurrensen om kunnande och kompetens gäller det ju också att bygga nätverk av forskning och högre utbildning som har förmåga att attrahera de yttersta av talanger.

Mitt i festyran blev det ju åtskilliga samtal om också detta.

Lund har visat vägen också när det gäller företagsbyn Ideon, och såväl telekommunikation som biomedicin har kunnat dra stor nytta av detta.

Nu randas ett nytt och viktigt skede för Lund med stora nya projekt framför allt på fysikens område.

Miljardinvesteringar i först den stora synktronljuskällan Max IV och sedan än större European Spallation Source kommer att göra Lund till ett globalt kraftcentra på dessa allt viktigare områden.

Men också när det gäller forskning och utveckling på nanoteknologins allt viktigare område är Lund ett mycket viktigt centrum.

Dagen efter festen ligger en för Skåne inte alldeles otypisk vintrig dimma över landskapet.

Och min färd bär tillbaka till de mer uppsvenska landskapen och huvudstaden där Mälaren möter Saltsjön.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: