Inför en ny månad

TABIANO: Den klara höstsolen lyste vackert över Po-slätten och de begynnande Appeninerna denna dag.

Och det finns mycket som behöver att följas upp – och knappast mindre som behöver förberedas.

Vi övertar ju nu ordförandeskapet för det informella nordiska utrikespolitiska samarbetet, och det gäller då att planera också för kommande möten.

Ett sådant blir med all sannolikhet ett gemensamt möte mellan de nordiska och baltiska utrikesministrarna och våra kollegor från de s k Visegrad-länderna.

Det är just nu Polen som har det roterande ordförandeskapet i det samarbetet, och vi har redan varit i kontakt i denna fråga.

Efter någon lugnare vecka med arbete hemma i oktober avtecknar sig nu en lite mer hektisk månad.

Härifrån bär det ju direkt till Vientiane i Laos och det stora toppmötet mellan Europa och Asien där i början av den kommande veckan.

Och det blir frågeställningar kring utvecklingen i Asien och vad den betyder för oss som kommer att dominera min kommande vecka.

Veckan därefter kommer så att domineras av olika aspekter på utvecklingen i arabvärlden med viktiga överläggningar också tillsammans med övriga EU-kollegor i Kairo.

Och resterande delen av den veckan kommer för min del att domineras av informella diskussioner i Abu Dhabi.

Direkt därifrån kommer det att bära av till Bryssel och utrikesministermöte där, men i anslutning till det också andra möten kring utvecklingen inom EU just nu.

Därifrån bär det till Paris för diskussion om hur det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet i Europa skulle kunna komma att utvecklas under kommande år.

Det är diskussioner som är viktiga såväl i Stockholm som i Paris.

Vid det laget kommer vi sedan ett bra tag att veta hur det gått i det amerikanska presidentvalet den 6 november, och månadens sista vecka är det Washington som är den viktigaste av mina destinationer.

Det är viktigt att ta pulsen på politiken efter valet, och att fortsätta dialogen i raden av frågor av ömsesidigt intresse.

Mellan allt detta skall det ju dessutom smygas in lite tid i Stockholm, och dessutom en och annan ytterligare resa.

Men just nu är det några skollovsdagar med alla de möjligheter detta innebär.

15 Responses to Inför en ny månad

 1. spanaren skriver:

  ”Därifrån bär det till Paris…….”

  Sverige är fortfarande alliansfritt och något EU-försvar finns
  inte i den verkliga världen och kommer aldrig att organiseras.

  Har något NATO-land ens bevärdigat den svenska sk
  ”Solidaritetsdeklarationen” med ett svar?

  Carl Bildt borde kanske ägna sig mer åt Östersjöområdet
  och Ryssland än åt Atlantpaktsmöten där vi inte har någon röst…

  Är inte det geopolitiska läget i vårt närområde viktigare för oss
  än inbördeskriget i Syrien och andra ”långbortistan” som vi inte
  på minsta sätt kan påverka hur många ”viktiga möten”
  Carl Bildt än deltar i…..

  Det finns inget europeiskt försvar i den verkliga världen än
  NATO som utan USA förvandlas till en ”papperstiger” i
  brist på resurser medan Rysslands krigsmakt stadigt bygger
  vidare mot sin forna supermaktskapacitet.

  Spanaren är inte ensam – även SvD och nu även DN har vaknat.
  När vaknar läsekretsen på denna blogg?

  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/

 2. mrmhalland01 skriver:

  I dag visar expressen.se bilder som försvarsmakten tagit på flygplan som befinner sig väldigt nära den Svenska gränsen över östersjön.
  Det är både NATO och Ryssland som flyger så.
  Man menar att försvarsmakten nu visar dessa foton för att påminna våra makthavare om att ett försvar är viktigt för Sverige.

 3. metusalem skriver:

  OK Spanaren, vi vet att du anser att Carl Bildt borde hålla sig till Östersjösfären. Dessutom vet vi att du anser att Sverige saknar försvarsförmåga. Men hur skall vi nu möta dessa brister. Ge oss en kort sammanfattning om en väg till ett bättre sakernas tillstånd.

  Utöver CB blogg finns en mängd försvarskunniga som du bör ägna krafter åt att omvända till att göra vårt land säkrare. Risken finns att du upprepar dina mantran så ofta att man hoppar, detta vet jag sedan länge! Lycka till med en aning bättre strategi.

 4. spanaren skriver:

  OK Metusalem,,

  Skall inte besvära med att upprepa oväsentligheter när det
  finns viktigare problem här i världen än Sveriges säkerhetspolitiska
  läge…

  Tiotals miljarder kunde inbesparas om Sverige förde en rimlig
  ”utlännings och gåvopolitik” som tex Finland och Danmark
  eller varför inte som det rika Japan?

  Rimlig nivå på Försvarsbudgeten är enligt min mening minst
  2½% av BNP – småstaten Israel har 6½% och Sverige har fordom
  klarat av att betala 4½% till det svenska Totalförsvaret.
  Om vi kunde göra det 1955 varför kan vi inte göra det idag?

  Även Svenska Dagbladet har insändarkolumn i anslutning till
  artiklar om säkerhetspolitik. Dessutom finns det ju många
  militära bloggar när nu utrikes/säkerhetspolitik inte bör avhandlas
  i utrikesministerns blogg.

  …_._

 5. metusalem skriver:

  Spanaren lämnar här ett förslag på var ribban bör ligga ifråga om satsningar på vårt försvar. 2,5% innebär väl ungefär dubbla kostnaden mot nuläget. V och MP önskar troligen sänka med åtskilliga miljarder. Men övriga partier bör bringas att ta ställning till hur vi skall utforma vår säkerhetspolitik.

  Lycka till med din ambition att sprida information i ett angeläget ärende. Och använd gärna även andra kanaler än CB blogg.

 6. Vår säkerhets-och utrikespolitik är långtifrån bara kostnaderna för vårt försvar..

  Det gäller också hotbilden och i det fallet torde alla bloggläsare ha klart för sig att spanaren anser den vara överhängande och att vi bör rusta oss för ett territoriellt angrepp från dagens Ryssland.

  Dessa bedömningar sker dock löpande och en ny försvarsberedning arbetar nu.

  Att öka våra försvarskostnader med 1 procent av vår BNP skulle motsvara ytterligare 35-37 miljarder, ett belopp, som motsvarar det svenska biståndet.

  spanaren är därför lite mer försiktig och nöjer sig med att det skulle räcka med ungefär en tredjedel av detta belopp, även om han också tror sig om att likt sverigedemokraterna kamma hem några tiotals miljarder genom att nästintill stoppa den svenska invandringen.

  Men utöver vår försvar så har vi ju också försvarsindustrier, varav i nuläget Saab är den viktigaste

  Detta företag är det viktiaste svenska försvars-exportföretaget, men det finns också andra.

  Vår vapenexports utveckling, liksom för övrigt den ekonomiska tillväxten, blir synnerligen betydelsefulla för den nödvändiga moderniseringen av vårt försvar.

  Det kräver kontakter med länder, som en del anser att vi inte ska göra affärer med, särskilt då via olika vapenexportavtal.

  Vad spanaren anser om detta är tills vidare ovisst.

 7. spanaren skriver:

  Ingen förutser ett isolerat ryskt angrepp mot Sverige från dagens
  Ryssland. Kriget kommer om det uppstår en ”Kuba-kris” i Östersjön
  pga USA:s robotsköldar eller idag icke förutsägbara oroligheter
  i Baltikum som nödvändiggör ett ryskt ingripande enligt gällande
  Putin/Medvedev-doktrin för den ryska krigsmaktens agerande
  utomlands – i synnerhet i det ”nära utlandet”.

  Det finns en anledning till att norska försvarsbudgeten höjts
  med 7% och att Finland skaffar moderna kryssningsrobotar…..

  Vad gäller vapenexport och krigsmaterielindustrin skall våra
  företag agera på det sätt som är gängse i ”stora världen”
  inkl. ”kickbacks” och utan hänsyn till olika länders statsskick.
  Det är de svenska geopolitiska intressena som skall styra
  verksamheten inte någon form av mission för ”västdemokrati”
  Kritiken mot Telia för dess affärer i fd sovjetrepubliker i svenska
  media är närmast löjeväckande i ett internationellt perspektiv.

  Särskilt viktigt är idag och imorgon liksom igår att Sverige har
  goda förbindelser med USA och dess högteknologiska
  vapenindustri vilket är en förutsättning för tex JAS 39 Gripen NG
  med tillhörande beväpning.

  Sveriges säkerhetspolitiska läge är på sikt fullständigt ohållbart
  även om det idag råder ”lugnet före stormen”.
  När ovädret är över oss är allting för sent…..

  Alternativen är omedelbar egen upprustning för att organisera
  åtminstone ett embryo till existensförsvar eller ansluta till NATO
  – om vi nu skulle få bli medlemmar.
  Nåja Island och Luxemburg är ju medlemmar ävenså Estland
  med tre gånger så många artilleripjäser som Sverige men inget flyg.

  Sverigedemokraterna har inte fel i allt…….

 8. Information via länkar från detta börsföretag går tydligen inte att hämta hem.

  Vad det gällde var att Saab hade fått en stor order från svenska försvaret.
  Den gällde arbetet med att utveckla Jas Gripen.

  Det lär finnas politisk majoritet att så ska ske.

  Sedan gäller det antalet plan och det är inte minst beroende av våra vapenexport-affärer.

 9. Torsten skriver:

  Metusalem,
  Du är kanske metvetet ”snäll” mot spanaren.
  Mellan raderna läser jag ”duktig idiot”.
  Håller fullständigt med om att det är väldigt tröttsamt att läsa hela inläggen (de få gånger jag gör det).
  Vill spanaren påverka vårt försvar, är detta forum helt fel…… eller det finns inget forum för spanaren att påverka vår försvarspolitik.
  Jag tror att denna blog skulle tjäna mycket på om vi slapp dessa fantasifulla inlägg.

 10. Urban Eriksson, Dalarna skriver:

  ”Inför en ny månad”… Jag tror inte att det hjälper, vi får nog nöja oss med de tolv vi redan har… I övrigt – må Spanaren icke förtröttas!

 11. spanaren skriver:

  Mina ”fantasifulla inlägg” speglar vad som skrivs av militära
  experter och säkerhetspolitiska analytiker på de svenska
  militära bloggarna bla ”Wiseman´s Wisedoms”, ”Försvar och
  säkerhet” (Kungl. Krigsvetenskapsakademien) med flera.

  Dessutom gör våra grannländer samma bedömning av det
  säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet som dessa experter
  och uttrycker oro för utvecklingen i det militära tomrummet
  i östra Skandinavien. Finska analytiker skräder inte orden…..
  Norge ökar försvarsbudgeten med 7% – Varför?

  Vilken säkerhetspolitisk analys gör Torsten vad gäller vårt
  omedelbara närområde?
  ”Historien tog slut med Murens fall och Sovjets upplösning”.
  ”Det råder fred i vår tid och inga hot finns inom överskådlig
  framtid mm osv”?

  Om inte Sveriges utrikes/säkerhetspolitik skall diskuteras på
  utrikesministerns blogg – vad skall då diskuteras?
  Har Torsten några förslag till ämnen?

  Urban Eriksson

  Tack för ditt stöd men kanske trots allt med tanke på det
  obefintliga intresset för utrikes/säkerhetspolitik på denna
  blogg det är lämpligare att läsarna får kommentera vår
  utrikesministers för VÅRT land ”mycket viktiga” resor – nu
  senast till Laos – än den militära utvecklingen i vårt omedelbara
  närområde och att Spanaren besparar läsekretsen obehagliga
  sanningar.

 12. Intresset för det amerikanska presidentvalet är stort i Sverige. Vi svenskar har en tendens att likt i olika idrotter dela in oss i favoritlag och inställning till våra sportidoler, nu de båda presidentkandidaterna.

  Först ansågs det nästintill självklart att den stora svenska idolen Obama skulle sopa golvet med överklass- gossen och den särskilt i utrikespolitik okunnige Mitt Romney.
  Obama skulle bara vinna med sisådär 7-9 procent, men hade valet ägt rum i vårt land så skulle nog nobelpristagaren och fredsälskaren Obama ha vunnit med minst 80 procent.

  Och visserligen så har de icke så där amerikaälskande vänsterpartisterna hållit klaffen, men annars så har det närmast varit självklart att allt från sossar till moderater hålla på Obamalaget.

  I denna bloggen är det måhända naturligt att inte diskutera huvudspåret i den amerikanska valdebatten, jobben, utan om det kommer att bli några mer betydelsefullare skillnader mellan Obama och Romney utrikespolitiskt.

  Våra tv-soffexperter visste förstås detmesta. Romney skulle kunna få för sig så där bara att starta krig mot Iran och Syrien. Och förstås göra det ihop med kompisen Netanyahu och Israel.

  Och han var inte heller att lita på;han var till och med snäppen värre än den där förfärlige Bush. Och så var inte spelat folklig.

  Nu är det sannolikt att Carl har en mer realistisk bild-han hade ju ett bra samarbete med Bush-administrrationen och särskilt då med utrikesministern Cordelia Rice.
  Och republikenen Henry Kissinger, som stöder Romney, hör till de mest insiktsfulla samtalspartnerna vad gäller världspolitiken.

  Men blir det då nån väsentlig skillnad vem som vinner presidentvalet utrikespolitiskt?

  Svaret är nästintill entydigt nej. Visst kan Romney aningen mer skärpa tonen mot och kraven mot länder som Ryssland och Iran, och förstås det förfärliga Kina, men realpolitiskt så kommer det inte ha nån särskild betydelse.

  Den som mjuk och fredsälskande Omnej har också i allt väsentlig tvingats föra samma politik som Bush.
  Även Romney kommer också att ha sina rådgivare inom alla de områden, vilka stormakten USA kommer att agera.Så nåra direkta grodor lär det inte bli därifrån.

  Båda blir också beroende av den amerikanska författningens maktfördelning, där senat, representanthus och HD kommer att att ha ett väsentligt inflytande,som varje amerikansk president.

  Och det gäller också sånt som anslag till den amerikanska krigsmakten,att starta och avsluta krig, att delta i lösandet av olika konflikter, att bekämpa terrorismen och mycket, mycket annat.

  Och demokraterna har nu majoriteten i senaten, republikanerna i representathuset. Och i båda partierna så finns det grupper som är varandra närstående exempelvis utrikespolitiskt. Och även demokraterna var för interventionen av Irak. Och det första Obama gjorde som president var att flytta över 20 000 soldater från Irak till Afghanistan Och han har inte stått fast vid vallöftet om att stänga Guatanamo-basen.
  Exemplen kan mångfaldigas.

  Och den utrikespolitiska erfarenhet som Obama saknade när han blev president och som han nu lärt sig, den lärdomen blir också
  Romneys.
  Och ser vi det ur vårt eget måhända snäva utrikespolitiska perspektiv lär det inte heller bli nån större skillnad.

  Så för Carls del lär det inte bli nån skillnad armbågspolitiskt.

 13. claudius49 skriver:

  Jag ser på Nätet att representanter för Ship to Gaza har skrivit till Carl Bildt med uppmaning till Sveriges regering att agera på visst sätt gentemot Israel p g a den sjörövarexpedition som nyligen genomfördes av Israelisk militär mot s/v Estelle, se http://shiptogaza.se/news/ship-gaza-uppmanar-sveriges-regering-att-protestera-mot-israels-piratd%C3%A5d-och-blockadpolitik

  Åtminstone jag avvaktar med intresse vilka åtgärder regeringen kommer att vidta med anledning härav.

%d bloggare gillar detta: