Bra dag för Norden

KASTRUP: Det blev en mycket bra dag med nordiska möten i Helsingfors i dag.

Mycket av uppmärksamheten kom självfallet att ligga på det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet och enkannerligen på Sveriges och Finlands beredskap att svara positivt på Islands framställande om medverkan i luftövervakningen under ett skede.

Här var stödet också från det Nordiska rådets parlamentariker mycket stort.

De har ju i mångt och mycket varit pådrivande för samarbete också på dessa områden.

Avvikande röster finns alltid. Någon isländsk ledamot var mot Nato och varje form av luftövervakningen.

Det var en ståndpunkt som ju var långt starkare förr på Island, men som fortfarande finns.

Och diskussion är ju bara ett av de glädjande tecken på att vi lever i öppna nordiska demokratier där också frågor som dessa är föremål för öppen debatt.

Men vår diskussion handlade också om nya konkreta steg när det gäller ambassadsamarbete mellan våra länder.

Därtill stod inte minst utvecklingen i Mellersta Östern, vårt samarbete i olika fredsoperationer och Nordens position i FN på vår dagordning.

Efter vårt utrikesministermöte hade vi sedvanlig lunch med Nordiska Rådets presidium, och det blev en osedvanligt innehållsrik diskussion också om Arktis, Vitryssland och samarbetet med Ryssland.

I plenardebatten var det Norges utrikesminister Espen Bart Eide som presenterade vår gemensamma rapport, och den fick föga förvånande ett brett stöd i debatten.

Utöver detta mera formella var det som alltid av stort värde att lyssna på olika nordiska parlamentariker i olika frågor.

Betydelsen av makrillfrågan för de mer atlantiska delarna av Norden är ju någonting som sällan kommer fram i t ex svensk debatt. Och Sametingets representanter är alltid väl värda att lyssna på.

Därtill kommer ju den betydelse som de s k självstyrande områdena har i det nordiska samarbetet. Det handlar om Åland, men det handlar ju också om Grönland och Färöarna.

Möjligheten att på detta sätt kunna lyssna till också deras synpunkter är viktig.

Det är höstlov i skolorna i Stockholm, och för min del innebär det några dagar nere i ett Italien där hösten förhoppningsvis inte kommit lika långt.

Direkt därefter bär det sedan av till Laos och toppmötet mellan Europa och Asien där.

10 Responses to Bra dag för Norden

 1. mrmhalland01 skriver:

  Det är en otrolig spännvidd över ämnen som ska diskuteras.
  Vi som kommenterar och tycker att vi dagligen borde få svar på det område vi tycker är viktigast, kan nog av detta inlägg lätt förstå varför så inte kan ske.

  Hur som helst tycker jag att dessa Nordiska möten borde prioriteras högre och förekomma oftare.

  Det Nordiska samarbetet (union eller ej) känns viktigare än ett centralstyrt Europa.

 2. spanaren skriver:

  Idag inleds i Estland en militär övning med scenario ”Estlands
  säkerhet hotas av stormakten ”Bothnia” – (var ligger Bothnia?) av
  NATO med deltagande av Finland men tydligen inte av Sverige
  även om detta scenario är exakt vad som omtalas i den svenska
  ”Solidaritetsdeklarationen”…..
  Finland skall enligt artikeln i SvD.se med början 2013 delta
  i NATO:s snabbinsatsstyrka.

  De finska ”Hakkapiliita” som även köpt världens modernaste
  kryssningsmissiler med räckvidd Moskva från finskt område av USA har därmed gett ett handfast svar på allas vår general Makarovs budskap till Finland och (Sverige?) från Putin.

  När får vi se ett svenskt svar på den omtalade ”kartan” och
  något som visar att ”solidaritetsdeklarationen” är mer än bara
  ”prat och byte av papperslappar”?

  Det finns måhända läsare av denna blogg som skulle uppskatta
  om Bildt istället för att ägna sin tid åt för SVERIGE ovidkommande
  konflikter uppmärksammade det verkliga geopolitiska läget
  och de militära styrkeförhållandena i vårt omedelbara närområde.

  http://blog.svd.se/ledarbloggen/2012/11/01/26812/

  Varför övar NATO krigsfall Öst i vårt näromräde när Sverige
  utropat ”Fred i vår tid – inga hot för överskådlig framtid”?

  Har utrikesministern något besked att ge oss läsare?

 3. spanaren skriver:

  Tillägg till mitt 01 november 2012 kl. 05:45

  http://wp-blogg.nyheter24.se/6mannen/2012/11/01/det-sakerhetspolitiska-skamtet-sverige/

  Har utrikesministern någon kommentar till vad som skrivs
  i den länkade artikel till SvD.se eller sista stycket i det
  länkade inlägget från en (M)-blogg?

  Med vad skall Sverige komma ”Till Bröders hjälp”
  och vem kommer att hjälpa Sverige som varken vill
  ansluta till NATO eller som Finland vidmakthålla ett
  trovärdigt eget existensförsvar utan lever i drömmen
  om evig fred och att historien tog slut med Murens fall
  och Sovjets upplösning?

 4. FN-imsatserna i Mellersta Östern har tragiskt nog gett sämre resultat än på alla andra håll i vår konfliktladde värld.

  Det gäller naturligtvis nu främst i Syrien. Kofi Annans medlarinsats slutade med ett misslyckande.
  Den nuvarande kan lika gärna avbrytas.

  Assad lovar en mängd saker t o m att Syrien skulle gå i en demokratisk riktning men han har svikit allt.

  Assad har vidare fått militärt stöd från både Iran och från Ryssland.

  Och främst Ryssland men även Kina har blockerat alla resolutioner, som skulle kunna leda fram till någon typ av fredlig lösning.

  Diplomatin har blivit ett kamouflage för de realpolitiska vinningar som Putin fortfarande hoppas på.

  Vad som i detta läge ändå inger vissa förhoppningar är det alltmer skärpta ekonomiska sanktioner, som EU står för.

  Så den typen av internationell samverkan kommer sannolikt att innebära att den kriminella Assad-regimen inom en snar framtid störtas.

 5. mrmhalland01 skriver:

  Jag tror dessvärre att ekonomiska sanktioner från EU bara drabbar folket.
  Assad har medel så det räcker och blir över till sig och dem som är honom trogen.
  Men, självklart måste EU reagera på det som pågår och som du säger stoppas ju allt annat i FN p.g.a den fruktansvärda veto-rätten för stormakter.
  När ska FN inse att detta system är förlegat och snarast ökar spänningarna i världen ?

 6. Assad mördar nu sin egen befolkning med militärt stöd från Ryssland och Iran.

  Likheterna med vad som hände i Libyen är naturligtvis betydande,I det faller kunde emellertid Khadaffi störtas via internationella insatser, som därtill var sanktionerade av FN.

  Syrien är ett land som för sin överlevnad är beroende av en stor export.
  När den via EU-sanktionerna nästan kommer att upphöra så
  drabbas visserligen kortsiktigt en del av den egna befolkningen. Men att stridigheterna kan upphöra väger verkligen över.

  Sen har vi också flyktingströmmarna att ta hänsyn till.
  Inte minst dessa drabbar det syriska folket, eftersom också de humanitära och medicinska insatserna är otillräckliga

  Det senare gäller i än högre grad syrierna i de krigsdrabbade områdena. Inte ens FN och olika hjälporganisationer kan bistå där i nån större omfattning.

  Syrien måste byggas upp på nytt. Det kommer ta lång tid.
  Assad-regimen måste störtas. Assad ska ställas inför den internationella domstolen i Haag för brott mot mänsklia fri-och rättigheter.
  Det krävs vidare en försoning mellan rebellerna och i den kan också Baath-partiet medverka.

  Iran kommer dessvärre inte att delta i en fredsprocess och inte heller terroristgrupper som Hitzbollaha och Hamas.

  Och därmed blir också Putin snuvad på konfekten.
  Det förtjänar han.

 7. Leo Occam skriver:

  Suck, en skrift av Bildt som till 99% berör nordiska frågor, och genast sätter gnat och gnäll om mellanöstern igång. De ändlösa klagomålen runt denna gudsförgätna region.

 8. Leo Occam skriver:

  Bra Carl, att du även intresserar dig för vårt närområde. Du har givetvis ett stort stöd bland väljarna för att fokusera mer på Nordeuropa.

  Olof Palme var dock en man som blev allt mer likgiltig för frågor som närmade sig sveriges gränser. Grönklädda, skäggprydda militanter, ju längre bort dess bättre fick honom dock att varva upp i ren extas.

  Inte vill du väl traska i hans snedgångna fotspår ?

 9. Leo Occam tolkar Carl Bildt och de övriga nordiska utrikesministrarna så att de hade fokuserat sig sig på Nordeuropa och inte då på Mellersta Östern , denna enligt honom gudsförtjänta region.

  Nu var det emellertid så att det förutom en rad nordiska frågor så stod utvecklingen i just Mellersta Östern särskilt på dagordningen.

  Sedan är det en annan sak att någon liknande typ av diplomati och samverkan för att komma överens om hur olika konflikter sannolikt inte hade ägt rum när Olof Palme var statsminister.

%d bloggare gillar detta: