I Helsingfors om Island

HELSINGFORS: Det är sen kväll i Helsingfors efter sedvanligt uppsluppen middag med den s k konservativa partigruppen i Nordiska Rådet.

Ofta är det dessa middagar som har störst betydelse i det nordiska samarbetet.

Man får en möjlighet till ett högst informellt utbyte av erfarenheter, informationer och bedömningar över nationsgränserna.

Och till en icke oväsentlig del handlar det ju om personer som man på ett eller annat sätt lärt känna under en betydande tid.

Sådant saknar förvisso inte sin betydelse.

Fredrik Reinfeldt lämnade Helsingfors efter sina olika möten så gott som samtidigt som jag anlände, men vi hann i alla fall elektroniskt koordinera.

Och det hade varit bra möten med såväl de baltiska som dr nordiska statsministrarna.

I morgon står frågan om svar på Islands förfrågan om att också Sverige och Finland skall kunna delta i luftövervakningen över Island under en period på dagordningen på utrikesministermötet.

Och jag kommer att överlämna vårt positiva svar till Island angående vår avsikt i detta avseende. Det sker ju efter förankring också i utrikesnämnden.

Jag ser att det uppstått viss debatt under dagen om huruvida planen skall vara beväpnade eller ej.

Läget är ju att den insats de förväntas göra inte är en väpnad insats, d v s en insats i vilket vapenmakt på ett eller annat sätt behöver användas.

På den punkten råder ingen oklarhet.

Sedan har det diskuterats om de i alla fall skall ha viss beväpning för självförsvar.

Det är en annan fråga, och den debatten kommer säkert att fortsätta.

Vi har hitintills inte sett att det finns något sådant behov, men so oder so har den frågan inte med insatsens uppgift att göra.

Från Islands sida har jag redan mött mycket uppskattning av våra avsikter.

Och också från alla dem som ser ett betydande värde i ett fördjupat nordiskt samarbete på också detta område.

Men det är också mycket annat vi kommer att diskutera.

Och på eftermiddagen lämnar vi vår gemensamma redogörelse till Nordiska Rådet, d v s till parlamentarikerna.

Hos dem finns det en mycket påtaglig önskan att driva på vad gäller inte minst det utrikes- och försvarspolitiska samarbetet.

Och det är bra.

Det blir en jäktig dag i morgon, men jag hinner i alla fall börja med ett snabbt besök på Akademiska Bokhandeln på Esplanaden.

Det kan inte missas när man är i Helsingfors.

4 Responses to I Helsingfors om Island

 1. spanaren skriver:

  Anledningen till att det isländska luftrummet åter skall övervakas
  av väst stridsflyg är Rysslands ökande militära aktivitet i området
  – inget annat.

  I dagens omvärldsläge är det osannolikt att ryskt stridsflyg skulle
  vägra åtlyda en order om avvisning utan vapenhot men vet vi
  med tanke på läget i västra Asien hur det ser ut när insatsen
  skall äga rum?

  Det är viktigt att skilja mellan rysk förmåga och politiska avsikter
  men finns den militära förmågan kan politiken ändras över en natt….

  Länkar till en finsk bloggares inlägg som bla behandlar dagens ämne
  men även delen ”Östersjön fryser till” är intressant – eller hur?

  http://fmashiri.wordpress.com/2012/10/31/nato-makarov-i-repris/

 2. Bo W. Höglund skriver:

  ”Sedan har det diskuterats om de i alla fall skall ha viss beväpning för självförsvar.

  Det är en annan fråga, och den debatten kommer säkert att fortsätta.”

  Det är fortfarande en gåta varför beröringsskräcken för VAPEN (hur defensiva de än är) alltid blommar upp i Sverige?

  Eller litar man inte på att våra flygare skall kunna avhålla sig från avtryckaren när de möter en presumtiv fi?

 3. Våra flygare skulle med största sannolikhet avhålla sig från avtryckaren.

  De skulle inte heller bli angripna.

  Det skulle inte ligga i ryskt intresse att förorsaka en helt onödig konfrontation

  Om nu alliansen och sossarna hade misstanke om något sådant så skulle vi inte heller ställa upp.

 4. mrmhalland01 skriver:

  Det är självklart viktigt, inte minst för Sverige, att de Nordiska länderna samarbetar på försvarssidan.
  Inget av länderna har ett tillräckligt starkt försvar, men tillsammans kan det kanske bli en duglig enhet.

  Jag tror man ska se den aktuella operationen som en samnordisk övning och det välkomnar i alla fall jag.

%d bloggare gillar detta: