Nordiskt försvarssamarbete

STOCKHOLM: Vid utrikesnämndens sammanträde i dag informerade vi bl a om den framställning vi tillsammans med Finland fått från Island om att medverka i luftövervakningen av landet.

Frågan är förvisso inte ny.

Den fanns med som ett av förslagen i den s k Stoltenberg-rapporten 2009 om hur vi skulle kunna fördjupa det säkerhetspolitiska samarbetet i Norden. Och diskuterades en hel del i anslutning till denna.

Nu skulle det röra sig om att vi skulle medverka också tillsammans med Norge under en period i början av 2014.

Norge är viktigt i detta sammanhang, eftersom det ju bara är Norge som kan fullgöra de åtaganden som följer av förpliktelserna inom Nato. Sverige och Finland medverkar på i detta avseende annorlunda villkor.

En sådan medverkan skulle vara ett konkret exemplar på det utökade nordiska samarbete på dessa områden som vi ju strävar efter.

Det skulle också kunna ses som en logisk fortsättning på det nära samarbete med olika övningar som våra tre länders flygvapen etablerat uppe i norr, och som nu under en period skulle kunna fortsättas med utgångspunkt från flygbasen vid Keflavik.

Vi har i denna fråga nära samråd inte minst med Finland, men också med övriga nordiska länder, och kommer att diskutera saken mer konkret när vi nordiska utrikesministrar träffas i Helsingfors i samband med Nordiska Rådets session nästa vecka.

Sverige övertar nu ordförandeskapet i såväl det nordiska som det nordisk-baltiska utrikespolitiska samarbetet för ett år framåt. I samband med årsskiftet kommer vi också att överta ordförandeskapet i det Nordiska Ministerrådet.

Och det innebär att vi står inför ett år när uppgiften att ytterligare stärka samarbetet i vår region – inte minst när det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken – kommer att vara än mer i fokus.

Viktigt är självfallet att det finns en bred parlamentarisk förankring för detta, och det är inte minst därför som vi kommer att återkomma till riksdagen med en skrivelse i början av nästa år om detta.

Och då kommer vi också att mer konkret ta upp frågan om medverkan i luftövervakningen över Island.

Det handlar ju inte om en väpnad insats av den art som enligt regeringsformen kräver riksdagens godkännande, men vi tycker i alla fall att det är viktigt att riksdagen finns med i denna process.

43 Responses to Nordiskt försvarssamarbete

 1. svenike skriver:

  Carl Bildt, efter att ha hört försvarsministern i Ekots lördagsintervju finns inte mycket av trovärdighet kvar hos regeringen och dess försvarspolitik. Ansvaret faller hårt på Dig och övriga nymoderater.

 2. Leo Occam skriver:

  Men med djup besvikelse kan man följa Carl Bildt och hans kollegers ignorans inför det enda reella problemet.

  Potentater kan äta hur många middagar och samtala i samförstånd hur mycket som helst. Stoppas inte överbefolkningen så går vi in i en katastrof, ekologiskt, ekonomiskt, och humanitärt. Vi ser ju redan nu förspelet till katastrofen. Klimatkollaps, migrationskaos, budgetfiaskon, massarbetslöshet, pandemier, krig och terror är bara några exempel.

  Vad skall vi egentligen ha ”våra” blinda, döva och naiva politiker till ?

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jordens-befolkning-maste-begransas_7600824.svd

 3. spanaren skriver:

  Varför är det TABU att i klarspråk meddela den ovetande svenska
  allmogen om varför det isländska luftrummet skall patrulleras av
  NATOs flygstridskrafter?

  Orsaken är den starkt utökade ryska militära verksamheten med
  bla tungt bombflyg på ”övningsflygningar” nära Island och över Norska Havet nära den norska territorialvattengränsen ner mot
  Holland/UK.
  -Vad är det som övas?

  Vad gäller det alliansfria Sverige vore det kanske viktigare att
  patrullera luftrummet över Gotland eller om man önskar närmare
  fraternisering med västmaktsalliansen NATO delta i luftskyddet
  av Baltstaterna och avlasta Danmark som istället kan frambasera
  till sin forna ”koloni” Island i samverkan med NATO-landet Norge.

  Nu blir det väl. i den eviga fredens omvärld, varken eller för vår del…

  http://krigskonster.blogspot.se/2012/10/air-policing-air-policing-ej.html

 4. spanaren skriver:

  Detta är i vilket sammanhang en eventuell svensk insats på
  Island skall verka tillsammans med NATO:s flygstridskrafter.

  Vad gör de svenska JAS 39 Gripen (obeväpnade?) om ryskt
  stridsflyg kränker Islands luftrum?

  http://en.rian.ru/mlitary_news/20120912/175920165.html

  Det gäller eventuell luftstrid och INTE miljöövervakning!

 5. spanaren skriver:

  Tänk om de ryska strategiska bombplanen typ ”Bear” eller
  ”Blackjack” eskorteras av världens idag snabbaste jaktplan MIG-31
  baserade på nya ryska baser i Arktis med möjlighet till
  lufttankning över Nordatlanten…….

  Vad gör vi då?

  http://barentsobserver.com/en/security/russia-sends-mig-31-interceptors-arctic-25-09

 6. pangpangswe skriver:

  Jaha.
  Svenska ”solidaritetsprincipen” var sålunda inte ens värd papperet den skrevs på..

 7. un2here skriver:

  Chris Davies ‏@ChrisDaviesMEP

  I will vote against #ACAA today. EU should not reward Israel for its illegal occupation of Palestinian land by extending trade agreements.

 8. un2here skriver:

  Raül Romeva i Rueda ‏@raulromeva

  Per cert, q avui, al #PE, votaré contra #ACAA. #Israel no pot treure rèdits de les seves continues vulneracions dret internacional.

 9. un2here skriver:

  Graham Watson MEP ‏@grahamwatsonmep

  Today I will be voting in #EP against #ACAA. #Israel should not be rewarded for continued breeches of international law.

 10. un2here skriver:

  Survey: Most Israeli Jews would support apartheid regime in Israel

  Survey, conducted by Dialog on the eve of Rosh Hashanah, exposes anti-Arab, ultra-nationalist views espoused by a majority of Israeli Jews.

  [Haaretz]

 11. spanaren skriver:

  un2here,

  Har den konflikt i Mellan Östern som med avbrott pågått sedan
  pyramiderna byggdes något samband med Bloggägarens inlägg?

  En fredsperiod var Ottomanska Imperiet en annan Romarriket.

  Kartan som ritades av Frankrike och UK efter första
  världskriget är lika konstlad som de gränser som blev resultatet
  av vapenstillestånden 1949 och 1967.

  Hur de framtida gränserna som kommer efter nästa storkrig i
  området ser ut vet vi inte idag men är beroende på vilken av
  kärnvapenmakterna Israel och Iran som blir den dominerande
  militära Stormakten om/när USA uppger ”terrängen” ME och satsar på Stilla Havsområdet.

  Åter till det nordiska eventuella militärsamarbetet i Nordatlanten…

 12. un2here skriver:

  It’s official: Israeli govt confirms Jews are no longer the majority between the Jordan River and the Mediterranean Sea

  … The government of Israel confirms that between the Mediterranean Sea and the Jordan River there is no longer a Jewish majority. In other words, in the territory under Israel’s jurisdiction a situation of apartheid exists. A Jewish minority rules over an Arab majority.

  [Haaretz]

 13. un2here skriver:

  spanaren,

  Konflikten har pågått i drygt hundra år, pyramiderna är betydligt äldre. Du pratar i nattmössan!!

 14. spanaren skriver:

  un2here,

  Israel upprättades väl efter judarnas uttåg ur Egypten och
  judisk befolkning har funnits i området sedan denna tid –
  eller hur?
  Kung David regerade i Jerusalem omkring 1000 före VÅR tideräknings början.

  Araberna kom först till området i samband med Muhammedanernas svärdsmisson i de dåtida kristna länderna 1600 år senare.

  Hur som helst – vad har dina ensidiga propagandainlägg att göra på denna tråd som behandlar nordiskt försvarssamarbete?

  Mellan Östern är inte världens medelpunkt även om några tror det!

 15. un2here skriver:

  Israel upprättade 1948 av judar utan samband med antikens hebreer. Att Saladin erövrade Palestina innebar inte landsförvisning, lika lite som Britternas eller någon annan före dom.

  Du pratar som sagt i nattmössan!

 16. un2here skriver:

  Tal Ofer ‏@TalOfer

  @ChrisDaviesMEP this whole linkage is wrong. You put the lives of European patients at risk, for some political posturing

  Chris Davies ‏@ChrisDaviesMEP

  @TalOfer Not at all. ACAA is a preferential trade agreement and they should only be extended to countries who respect EU values.

 17. metusalem skriver:

  Ett nordiskt samarbete inom försvarsområdet verkar vettigt. Om ett svenskt plan upptäcker ett intrång från tex ryska plan förutsätter man att detta rapporteras till någon sambandscentral. Spanaren tycks förutsätta att Jasplanet komer med automatik att bli inblandad i luftstrid som givetvis slutar illa för ett obeväpnat svenskt plan.

  Spanaren anser dessutom att våra plan bör användas för att bevaka Gotland. Jag skulle bli oerhört förvånad om detta inte sker, nu och fortlöpande. Men beträffande Gotland är min lilla käpphäst att det skulle kännas bra och rimligt om Gotland fick en rimlig svensk försvarskapacitet. Detta för att utesluta att ”någon annan” makt blir bekymrad över denna klent försvarade härliga ö, och beslutar sig för att fylla ett tomrum.

 18. Det är i och för sig primärt NATO-länder, som har skyldigheten patrulllera isländskt luftrum.

  Nu har vi ändå de facto ett nära samarbete med NATO och det gäller inte minst på övningsområdet.
  Vårt samarbete gäller också de skandinsaviska länderna och Carl refererar i detta fall till Finland,

  Personligen kan jag inte se några hinder emot att vi tillgodoser denna begäran.
  Vårt jaktflyg får ju också på så sätt övningar, vilka kan bidra till att våra egna patrulleringar blir effektivare.

  Vi medverkade också när det gällde bretydlgt mer konfliktladde jaktflyginsatser i Libyen.

  I detta fall rådde det politisk enighet, frånsett de partier, som alltid ställer sig vid sidan om.

 19. spanaren skriver:

  Den avgörande frågan är om uppdraget gäller ”övervakning”
  eller ”försvar” av det isländska luftrummet.

  Vad gör JAS 39 Gripen med bestyckning om ryska strategiska
  bombplan tex TU-160 ”Blackjack” med eskort av MIG-31 ”Foxhound”
  kränker isländskt luftrum och inte följer order om avvisning?

  Kanske inte troligt idag med den moderate Putin vid makten men
  makten i Kreml kan som vi sett skifta över en natt.
  Vilken politik kommer en Alexandr Dugin eller en ”Silovki”-general
  föra efter ett regimskifte?

  Samma situation kan med nuvarande omvärldsutveckling när
  ske över Baltikum och/eller Gotland.
  Kommer Sverige nöja sig med en övervakningsrapport om/när
  en division ryskt stridsflyg spränger ljudvallen över Visby?

  En incident med ryskt strategisk bombflyg med jakteskort hände
  i somras över Östersjön. Lyckligtvis var det då en rote svensk
  beredskapsjakt som sprängde ljudvallen ovanför Visby på kurs
  österut. Det kom klagomål på ”störningarna” från Visby och
  inget skrevs i våra media om vad som hänt – Det skulle kunna få
  det sovande folket att vakna upp och se verkligheten….

  Mina två svenska länkar förklarar på ett yrkesmässigt sätt skillnaden mellan ”övervakning” och ”försvar” av en stats luftrum.

  Det är inte ”övning” utan något som KAN bli ”skarpt läge”.

  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/

 20. spanaren skriver:

  Vidare mitt 23 oktober 2012 kl.13:59

  Många i Väst drömmer om ett ”västdemokratiskt” Ryssland
  trots att utvecklingen går åt rakt motsatt håll……

  http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=15

  Vi gör nog klokt att vakna och se till att Sverige som fordom åter får
  ett trovärdigt existensförsvar.
  Vem hjälper Sverige imorgon?
  USA i Stilla Havet och NATO nedrustat till nästan ingenting…..
  Risken är då stor att vi får ”någon annans” försvar här i landet.

  Varje land har en arme – sin egen eller någon annans!

  Makten sitter i spjutstångs ände!

 21. mrmhalland01 skriver:

  Vad kommer det sig att nästan aldrig Danmark nämns när det pratas om Nordiskt samarbete ?

 22. Konflikterna i ME, t ex Israel-Palestina, genererar mångdubbelt flera kommentarer än de om ”Nordiskt försvarsamarbete”. Det oroar mig men förvånar mig inte ett dugg – som jag tidigare sagt ”snart har vi problemet i vårt eget knä”. Påminner om Sverige på tidigt 1500-tal – vi är 500 år från detta!!! Och blir det nödvändigt att putsa armborsten igen så må det väl bli så…

 23. mrmhalland01 skriver:

  Ja Urban Eriksson,

  Visst är det otroligt att så många Svenska medborgare engagerar sig så inlevelsefullt i denna, för Sverige ganska ”lilla” konflikt, och samtidigt inte bryr sig om Nordiskt säkerhetstänkande, eller andra betydligt blodigare konflikter i världen ?

  Jag antar att många som hela tiden tar upp denna konflikt, antingen har sina rötter i något av ”länderna”, eller är politiska extremister.

 24. gruelse skriver:

  Jag tror någon har fått för sig att det alliansfria Sverige är en regional stormakt vad det militära anbelangar. Så är inte fallet. Vi var det innan den strategiska blackouten drabbade vår säkerhets- och försvarspolitik för ca 20 år sedan. Försvarets andel av BNP sjunker hela tiden.

  Svenskt territorium är tämligen dåligt försvaret. Vi kan, och vill tydligen, inte ens med egen stadigvarande trupp försvara ett av våra mest strategiska områden – Gotland. Så Östersjön har numera två demilitariserade öar – Gotland och Åland – som har blivit det de facto respektive de jure.

  Vi har stridsflyg men ”allt runt omkring” är inte tillräckligt bra. Vi saknar bassystemet samt har en underutvecklad logistik, bemanning och ett bristande luftvärn. Att ta emot omfattande hjälp från ett vänligt sinnat flygvapen med krav på ändamålsenliga flygbaser, är således inte realistiskt.

  Regeringen har beställt 40 – 60 JAS Gripen E. Av dessa måste sannolikt ett antal avdelas för försäljnings- och utbildningssatsningar till utländska kunder. Kombinerat med löftet om luftbevakning till Natolandet Island, vad blir då kvar för skyddet av luftrummet över Sverige?

  Med tanke på att det svenska flygvapnet i första hand borde skydda svenskt territorium, vilket många tvivlar på att vi kan göra på ett respektingivande sätt i närtid, så kan det bli säkerhetspolitiskt äventyrligt att avdela resurser för bevakning av det isländska luftrummet.

  Strategi:
  * Upprusta det egna fösvaret!
  * Därefter bistå Island!

 25. spanaren skriver:

  Den svenska ”flyginsatsen” för övervakning av NATO-landet
  Islands luftrum med obestyckade halvmoderna JAS 39 Gripen C/D
  under tre veckor är ännu ett slöseri med ”Försvarets” minst
  sagt begränsade medel som behövs bättre för att återmilitarisera
  Nordeuropas militärstrategiskt viktigaste område – Gotland.

  Vad vet vi idag om vilka krafter som dominerar rysk utrikespolitik
  när den svenska insatsen blir aktuell? (Se tidigare inlägg om Dugin).

  OM Ryssland beslutar att testa NATO:s luftförsvar över
  Nordatlanten kommer man då ta hänsyn till att de svenska
  stridsflygplanen enbart är där för en ”övnings/vifta med flaggen”
  operation och att en verklig avvisning skall ske av NATO-flyg?

  Tar motståndsrörelsen i Afghanistan någon som helst hänsyn
  till om den utländske ”korsfararen” har en blågul eller rödvit
  korsflagga på uniformen?
  Afghanistan – en annan svensk ”vifta med flaggen”-operation som kostar svenska skattemedel som kunde användas bättre för att stärka det svenska territorial”försvaret”

  Den som gruelse kallar strategiska blackouten och undertecknad
  hjärnsläppet skall tydligen fortsätta i löpande tioårsperioder oavsett
  utvecklingen i vårt närområde.

  Den kände säkerhetspolitiske experten Pellnäs kallar den
  politik som förs ”Dårarnas Paradis” – har han fel?

  VARFÖR skriver Carl Bildt aldrig något om den militärstrategiska
  utvecklingen i vårt närområde eller den ryska upprustningen?
  När Bildt skriver något om Ryssland är det om möten med hans
  dissidentvänner från Jeltsintiden eller om den pågående vad Putin
  anser vara subversiv verksamhet i Ryssland med sikte på en
  rysk ”färgrevolution” som nu är under upprullning av de ryska
  ”säkerhetsorganen”.
  Vad säger Putin när det står klart att Sverige delvis finansierar denna verksamhet och att utrikesministern är inblandad?

  DÅ kanske, om Putins säkerhetspolitiske rådgivare Dugin har
  något att säga till om, de svenska JAS 39 Gripen behövs bättre
  över Visby än över Reykjavik…..

  Vad gäller evighetsdebatten om den västasiatiska ”Sandlådans”
  problem kanske vi skall överlåta åtgärder mot detta till Bloggägaren och vi ointresserade bara ignörera dessa inlägg…..
  Konflikten har inte lösts under de senaste 3000 åren…..

 26. spanaren skriver:

  Har tidigare länkat till försvarspolitiska nätsidan Wiseman’s Wisdoms.

  En kommentar till artikeln torde vara av intresse även här:

  Läs vad ”Onga 1” skriver om de vidare konsekvenserna för
  Sveriges säkerhetspolitik som ”treveckorsövningen” med
  obeväpnade JAS 39 Gripen C/D i Islandsområdet får….

  http://www.blogger.com/comment.g?blogID=773562694667860616&postID=4679775992136577498

  Även Spanaren torde räknas till ”Kalla Kriget”-relikerna – eller hur?

 27. metusalem skriver:

  När nu S är med på saken blir det tydligen aktuellt med att kunna hjälpa Island med kontroll av luftrummet. Övervakningsuppdrag visade sig ju våra ”omoderna” Jas 39 vara utomordentligt lämpade för under sin insats i Libyen. Jag förstår inte de som är så oroade över att de svenska planen inte är beväpnade, och därmed inte med framgång kan vinna i luftstrid.

  Sant är troligen att vår försvarskapacitet gradvis försämras. Men att oavbrutet ropa att vargen, eller snarare björnen, kommer ger efterhand en avtrubbande effekt. Låt oss hoppas att våra försvarsinriktade politiker tar till sig alla relevanta fakta och gör något vettigt av vår försvarsförmåga.

 28. spanaren skriver:

  Anledningen till att luftrummet över Island skall säkras med
  stridsflyg är detsamma som råder över Baltikum- hotet de återupprustande ryska flygstridskrafterna utgör –
  inte miljöövervakning….

  I Libyen hade motståndarsidan vid tidpunkten för den svenska
  insatsen med spaningsplan varken stridsflyg eller luftvärn varför
  det inte fanns något hot mot de obeväpnade svenska JAS 39 Gripen
  på ”fotospaningsuppdrag” för USA/NATO.

  OM Ryssland vid ett allmänt försämrat omvärldsläge uppträder
  mera aggresivt än idag över Nordatlanten övergår övervakningen
  till ”skarpt läge”. Omvärldsläget kan förändras över en natt….

  JAS 39 Gripen C/D är ett fjärde generationens stridsflygplan
  som ÚSAF F-16 och ryska MIG-29 – halvmoderna inte omoderna.
  Omoderna är idag tex Syriens MIG-23 och Turkiets F-4 Phantom.

  Det är kanske i dagens Sverige klokare att ropa ”Björnen” kommer
  än att som våra politiker som strutsen sticka huvudet i sanden.

  Ett obefintligt existensförsvar kan inte gradvis försvagas eftersom
  det redan nått bottenläget – ingen förmåga.

 29. stig2entreprenoren skriver:

  Gränsen för möjliga nordiska samarbetsprojekt är det nog egentligen bara fantasin som begränsar. Nordiska flygövningar i ny terräng och i nya sammanhang är säkert nyttigt. Att driva gemensamma forskningsprojekt och affärssamarbeten verkar mycket logiskt.
  Varför inte även bilda en nordisk socialstyrelse på försök?

 30. Kachina skriver:

  Vad spelar det för roll om vi baserar 40 – 60 JAS 39 Gripen på Gotland? Nordiskt försvarssamarbete spelar roll om Gotland angrips. Försvarssamarbete innebär för mig att då kommer Finlands, Norges, Islands och Danmarks flyg- och markstridstrupper att sättas in.

  Carl Bildt har förtjänstfullt arbetat och varit tongivande för detta försvarssamarbete och det skall han ha credit för,…….även om han inrikes- och socialpolitiskt är ”vilse i pannkakan.”

 31. gruelse skriver:

  ”Nordiskt försvarssamarbete”

  Dessa nedslag i den svenska nutidshistorien, att:

  * nedrusta det en gång så imponerande territorialförsvaret
  * avskaffa den sedan 1901 folkligt förankrade Värnplikten
  * smyganpassa på bred front till Nato (ordergivning, organisation, kommunikationskrypton etc.)
  * införa utlandsobligatoriet för svenska militärer
  * agera ”Comrades-in-arms” i Libyen och Afghanistan
  * införa IO-14
  * rekrytera huvudsakligen från samhällets bottenskick för att få tillräckligt många legosoldater
  * juridiskt öppna upp för att använda militär till att lösa ”inrikesproblem ”
  * trycka hårt på militärt samarbete med våra grannländer, nu senast i det ”isländska luftrummet”

  är som jag ser det, i själva verket en ondskefull och förslagen utstakad färdplan för att ge upp inhemsk försvarsförmåga och tvinga på Sverige ett Natomedlemskap på odemokratisk väg samt kröna utrikesministern med en hög post inom den Nordatlantiska fördragsorganisationen.

  Jag har absolut inget emot Island. Tvärtom, jag känner starkt för landet. Men att Sverige stadigvarande skulle avdela militära resurser till Island och därigenom än mer försvaga den svenska incidentberedskapen över svenskt territorium och det svenska försvaret, ser jag som dålig säkerhetspolitik med tanke på statusen på det svenska försvaret.

  Island ingår i en väl fungerande och bindande försvarsorganisation, vilket Sverige inte gör. Luftbevakningen bör då skötas av länder inom försvarsorganisationen, t ex. av USA, Kanada, Storbritannien, Danmark och Norge.

  Att ett militärt svagt Sverige ingår i ett löst hållet nordiskt försvarssamarbete (såsom den enkelriktade Solidaritetsförklaringen) är ingen garanti, vilket historiska paralleller visar, för att hjälp kommer till vår undsättning i händelse av ofred, trots att vi har täta och djupa kontakter med de nordiska grannländerna.

  Historien lär oss:
  Hösten 1939 uppträdde Sovjetunionen mycket hotfullt mot Finland, som då undersökte om Sverige kunde bistå med militär hjälp till Finland, delvis mot bakgrund av att det då talades mycket om ett ”nordiskt block”. Sverige avböjde, ty man ville inte frångå neutralitetslinjen som syftade till att undvika krig. Då ska man komma ihåg att det då inte fanns något land som stod Sverige närmare än broderlandet Finland, och omvänt.

  Det är föga sannolikt att Sverige blir angripet. Men sannolikheten för angrepp ökar, om Sverige nedrustar och omvärlden upprustar. Upprustning tar också tid och kan bli obsolet vid ett snabbt angrepp.

  Således bör ett alliansfritt land som Sverige ha ett starkt eget försvar för att kunna lösa sin säkerhetspolitik. ”Krieg ist Krieg!”

  Först med ett starkt försvar bör det kunna bli tal om något fruktbart” nordiskt försvarssamarbete” och att ”patrullera” det isländska luftrummet. Ska man kunna agera med auktoritet på det internationella planet är det också en fördel med ett starkt försvar.

 32. spanaren skriver:

  Den förda politiken gäller inte bara smyganslutningen till NATO utan även Sveriges omvandling till ett utkantslän i ”Europas Förenade
  Stater” som är testmodellen för USAs neocons tankar om ett
  ”Pax Americana” där Fukuyamas tankar blivit verklighet.

  Vad gäller den nuvarande försvarspolitiken utgår den från
  att USA:s president fortfarande är Bill Clinton och Ryssland
  styrs av Boris Jeltsin och att USA är den enda supermakten
  och att Ryssland är militärt svagt utan förmåga att verka utanför
  det egna landet om ens där som det FÖRSTA Tjetjenienkriget
  visade.
  Det andra Tjetjenienkriget och Georgienkrigets verklighet
  blundar man för liksom den starkt ökade ryska militära
  förmågan i vårt närområde bla vad gäller landstigningsförmågor
  och luftlandsättningstrupper.

  På fullt allvar tror man att Baltikum skulle utgöra en spärr mot
  en rysk frambasering västerut vid ett annorlunda omvärldsläge
  än dagens kopplat till drömmerier om att ”Tsaren” i Kreml skall
  bli en ”västdemokrat” och inte fortsätta i samma anda som
  de stora förgångarna Peter den Store, Alexander I och Stalin
  som slog tillbaka angreppen från ”Västfienden” – idag enligt RYSK
  uppfattning USA/NATO som Putin framgångsrikt avvärjer.

  Trots alla rapporter från trovärdiga källor som FOI fortsätter
  man att indoktrinera de svenska medborgarna om att det
  råder ”Fred i vår tid. Inga hot inom överskådlig framtid –
  50 år eller längre”.

  Det senaste debaklet var då försvarsministern i en radiointervju
  helt bortsåg från det för oss väsentliga – försvaret av Sverige –
  utan ägnade hela tiden åt i sammanhanget oväsentligheter
  som statsskicket i Saudiarabien.
  Hela världen är inte demokratier i vår mening och hyser ingen åstundan att bli det – inte ens Ryssland i vårt närområde.
  Kanske skall vi acceptera att större delen av mänskligheten inte
  är ”västdemokratisk” – eller skall vi gå ut i korståg mot de
  ovilliga?
  Hur slutade de senaste ”korstågen” i Afghanistan, Irak och Libyen?

 33. gruelse skriver:

  Ekots lördagsintervju med försvarsminister Karin Enström http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3071
  var rätt dålig tycker jag, delvis pga. för mycket fokus på Saudiarabiens styrelseskick. Kan vi inte enas om att där råder matriarkal direktdemokrati, så att vi kan gå tillbaka och diskutera väsentligheter såsom svensk säkerhetspolitik?

  I intervjun framkom det i alla fall att Alliansregeringen 2009 har tagit bort meningen ”Hela Sverige skall kunna försvaras.” i vår säkerhetspolitiska deklaration.

  I finländsk säkerhetspolitik sägs det att hela Finland ska försvaras.

  Hur kan Sverige och Finland ha så olika inställningar till fosterlandet?

  Jag känner lukten av fosterlandsförräderi hos Alliansregeringen, eller spelar mitt väderkorn mig ett spratt?

 34. Det verkar som om Putin har prioriterat försvaret av sin egen maktställning

  Nya lagar, som inskränker de redan starkt begränsade mänsklia fri-och rättigheterna kommer ständigt. De bidrar också till att Putin blir alltmer ifrågasatt internationellt.

  spaanaren kanske tycker att Putin kan få stöd av en bred rysk allmänhet genom att hota med krig, kanske också starta nya sådana.

  Vad gäller vår försvarsminister så kunde hon mycket väl ha medgivit på Rambergs ideliga frågor i det avseendet att Saudiarabien är en diktatur, men även dessa skiljer sig som bekant åt.

 35. spanaren skriver:

  Ett vanligt misstag vid säkerhetspolitiska analyser är det
  sk ”Spegelfenomenet” som innebär i debatten om dagens
  Ryssland man hela tiden förutsätter att ryska folket och
  statsledningen tänker eller kan förmås tänka i våra egna
  västdemokratiska banor.

  Så är kanske inte alls fallet utan nuvarande ”Tsaren” tänker
  kanske som föregångarna och förebilderna Peter den Store,
  Alexander I och den ”Röde Tsaren” Stalin.
  Putin påstås ha en monumentalmålning av Peter I på sitt
  tjänsterum – nåja allt som står i tidningen är inte sant….
  Ett krig med endast obetydliga förluster på rysk sida för
  att återta de baltiska utbrytarprovinserna eller Rest-Georgien
  skulle måhända stärka ”Tsarens” popularitet i Ryssland oavsett
  vad ”det internationella samfundet – dvs USA med allierade” tycker.

  Nyligen höll dissidenterna ett sk val på nätet där 80.000
  ställde upp ur en valmanskår om 100.000.000 = 0,0008%
  Dissidenternas organisationer är dessutom under upprullning
  av de ryska myndigheterna och ledarna kan se fram emot
  ”lång tid i Sibirien”. Inget nytt under solen vad gäller Sibirien…..

  Nästan alla experter på Ryssland är ense om att nationalismen
  är mycket stark och att statsledningen har stöd av en överväldigande
  majoritet av den ryska befolkningen.

  Varför kan vi inte sluta drömma och inse att Ryssland ligger där
  det ligger och är vad det alltid varit i förhållande till Sverige…..?

  Sverige en stormakt skriver Bildt i dagens inlägg.

  En nation som inte militärt kan hävda sitt territorium med
  militära medel anses knappast ens vara en suverän stat.

  Världsledande är vi endast på områden som är till förfång
  för ursprungsbefolkningen med dagens ”Utlännings” och
  ”Gåvopolitik”.

  Det är val 2014 – ser någon idag skriften på väggen?

 36. spanaren skriver:

  LÄSTIPS!

  ”DECEPTION, Spies, Lies and how Russia dupes the West”
  Författare: Edward Lucas (Kan beställas på Biblioteket)

  Med tanke på att det svenska totalförsvarets inte kunnat
  raseras fortare och grundligare av GRU och att de patetiska
  rester som fortfarande finns på olika sätt saboteras och motarbetas
  kan man inte undgå att fråga sig om det i Sverige finns en
  motsvarighet till Herman Simm i Estland.

  Redan det inledande kapitlet ”Introduction” borde väcka även
  den mest naive och godtrogne……

  Ryssland är vad det alltid varit och ligger där det ligger och
  dagens styrande fortsätter i sedan århundraden tillbaka väl
  inkörda hjulspår inkl. deportationer till Sibirien för ”oliktänkande”.

  Putin har vid flera tillfällen under senare tid klargjort att Ryssland
  inte kommer att tillåta och än mindre ta hänsyn till ”pekpinnar”
  från Väst om landets styrelse. Per Fredos länk är ett exempel….

  —–

  Försöka hävda Islands luftrum mot intrång från ryskt stridsflyg
  med obeväpnade halvmoderna JAS 39 Gripen C/D är ännu
  ett helt meningslöst och av ”Stavkan” i Moskva nog betraktat som
  skrattretande ”viftamedflaggen”uppdrag från vad som en gång
  för inte sååå länge sedan var en regional Stormakt i norra Europa.

 37. pointcircle skriver:

  Ett nordiskt samarbete avseende medverkan i övervakningen av det isländska luftrummet kan om vi så gemensamt beslutar innebära ett viktigt praktiskt exempel på vår gemensamma förmåga att bistå i den globala arktiska politiken för att nå en säkrare framtid för alla länder som har intresse i Arktika.

  Om vi vill aktivt påverka på denna utveckling måste vi då vara beredda att deltaga t ex i denna övervakning för att kunna definieras som trovärdiga och som nordiska deltagare/samarbetspartners som satsar på utvecklingens praktiska åtgärder bland alla arktiska länder och sk stormakter. Då vi nu erbjuds chansen att vara med vore det konstigt om vi skulle försöka sätta huvudet i busken och låtsas att ingenting händer runtom. Därmed ville jag att ni kära svenskar tänkte mycket noga på många positiva utvecklingstrender som kunde följa denna utveckling, gärna tänk inte enbart på Nato eller Ryssland utan kom ihåg att vi sitter i samma båt t ex avseende kyberkrigsmedel.

  Deltagande i medverkan av det isländska luftrummets övervakning skulle avsevärt öka vår samnordiska trovärdighet att samarbeta inom försvarets område och skulle samtidigt agera som ett nyttigt exempel på samarbetet inom EUs blivande gemensamma försvar. Ensam kan det bli tråkigt.

  Mvh
  Jouni Pulli
  Helsingfors

 38. http://www.spiegel.de/schulspiegel/abi/adventure-camp-bundeswehr-geht-auf-nachwuchssuche-a-862927.html

  Spiegelaffären firar nu sitt 50-årsminne.
  Den visade på betydande brister i det västtyska försvaret, något som de politiska makthavarna ville dölja.

  När jag ville läsa lite om hur der Spiegel i dag ser på det rättsövergrepp, sm tidskriften utsattes för så stötte jag på länken ovan.

  Denna artikel visar på de försvars-och- säkerhetspolitiska förändringar, som de allra flesta tidigare väl rustade demokratier genomgår.

  Vad som särskilt har sitt intresse är måhända med vilka metoder, som man säker värva nutida ungdom till militär utbildning och en framtida yrkeskarriär inom försvarsmakten.

  Jag skulle tro att det finns betydande likheter i vårt land-eller har spanaren något förslag på hur vår svenska ungdom ska förstå att de ska värna vår territoriella integritet.

 39. spanaren skriver:

  I Sverige som i dagens Tyskland är folkmajoriteten ”fredsskadad”
  pga den nu långa mellankrigsperioden.
  I Sverige har den pacifistiska propagandan om ”Fred i vår tid”
  inte bemötts varken av våra militärer, politiker eller media hur
  verklighetsfrämmande den än är om man betraktar den reella
  verkligheten.

  Stormakten Tyskland kan troligen värva en krigsmakt som kan
  verka som snubbeltråd vid försvaret av Tyskland i synnerhet som
  man närmar sig politiskt/ekonomiskt den framtida helt
  dominerande militära Stormakten i vårt närområde – Ryssland.

  Den allianslösa småstaten Sverige måste för att få en trovärdig
  numerär för en motsvarande snubbeltråd i Sverige återinföra
  åtminstone selektiv värnplikt förenad med värvade elitförband
  typ ”kustjägare”.
  Sverige anses dessutom i Kreml vara ett av de mest till
  Ryssland ”avogt” inställda länderna inom EU.

  Vid värvningen skall användbart soldatmateriel utväljas
  eller som Spiegel skriver:
  Wichtig sei, dass der erste Wunsch nicht Pilot laute, sondern Soldat

  När Sverige för inte såå länge sedan var en homogen alliansfri
  nationalstat – lokal militär Stormakt – var det inga problem med
  allmän värnplikt som ansågs vara en obligatorisk plikttjänstgöring
  för bevarandet av Fosterlandet. Värva sig till yrkesmilitär kunde
  man göra från 16 års ålder. När slutar barndomen idag – 25?

  Efter befolkningsbytet är kanske inte gamla sanningar om
  lojaliteten med Sverige längre än självklarhet i all synnerhet
  som detta till skillnad från i USA inte krävs av dem som på
  dagens PK-svenska kallas ”utrikes födda/nyanlända”
  – på gammelsvenska ”Utlänningar”

  Vad göra?

  Om den svenska befolkningen både ursprungsbefolkning och
  utifrån kommande blir varse vad som händer i vårt närområde
  kanske stämningarna skiftar till en mera verklighetsanpassad
  syn på omvärlden.

  En snubbeltråd är i bästa fall krigsavhållande men hindrar inte
  att kriget kommer om tex USA framhärdar med sin robotsköld eller
  NATO försöker frambasera ännu längre österut in i den
  ryska intressesfären samt att den nuvarande regimen i Ryssland
  inte ersätts av något helt annat – Dugin/Limonov/Udaltsov mfl.

 40. http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/11/sverige-f-rblir-f-rsvarsl-st-minst-tio-r-fram-t-i-tiden

  Sverigedemokraterna forna försvarspolitiska talesman hävdar i denna artiikel att det skulle ta tio år att bygga upp det svenska försvaret till önsvärd nivå.

  Förmodligem menar han att det nu krävs ett försvar, starkt som under det kalla krigets dagar.

  Detta nu alltmer populära parti, som får ett ökat stöd via sin främlingsfientlighet med betoning på vår svenshet, måste då visa på för sin trovärdighet hur vårt försvar ska kunna få nödvändiga resurser.

  Sverigedemokraterna är ju annars kända för att det ska vara möjligt spara tiotals miljarder via en kraftigtt beskuren invandringspolituik.

  Dessa medel vill emellertid detta parti i likhet med vänsterpartiet dela ut till vi svenskar via en synnerligen generös bidragspolitik, även öveträffad den socaldemokratiska.

  Frågan är nu hur detta ska gå ihop med överstelöjnaden Stellan Bojeruds prioriteringar.

  Kanske en del kan hämtas hem genom att vi avstår från våra internationella åtaganden.
  spanarern kanske vet nåt om det.

  I övrigt så säger han många kloka saker om exempelvis dagens ungdomar med sina intressen för populärkultur..

  Mellankrigsperioden ska vi dock hoppas inte infinner sig.
  Vi har ju trots allt ett EU-måhända i sig nåt i stil med Fred i vår tid- och likaså ett Nato, som alltfler länder har anslutit sig till.

  Så snubbeltrådar finns ändå i åtminstone någon begrändad utsträckning.

  Vi är också i vår världsdel forskonade från otäcka ideologier som kommunismen nazismen och fasciskmen-likaså Warschawapakten.

  Och i vårt eget närområde så är USA trots allt fortfarande något av vår skydddsmakt.

  Dessutom har vi flera typer av säkerhets-och försvarspolitikt samarbete inom våra närområden.

  Så lite bättre är det trots allt när denn forne pascifisten, sedermera landsfadern Per-Ahbin Hanssson försökte lura Hitler med att vårt försvar är gott.

  .

 41. spanaren skriver:

  Det kalla kriget tog aldrig slut. Det gjorde en kort paus
  på grund av tillfällig rysk penningbrist skrev finska tidningen
  Hufvudstadsbladet för tio år sedan.

  Det andra kalla kriget började med Cheneys tal i Vilnius
  och Putins svar i Muenchen för nu omkring fem år sedan.

  Dessutom har vi haft ett hett krig i Kaukasus och en nu
  pågående konflikt i västra Asien som har möjligheter att
  utvecklas till en stormaktskonfrontation mellan USA och
  Ryssland. EU-NATOs militära förmåga är försumbar i
  dessa sammanhang och Sverige saknar militär förmåga.

  Den nuvarande mellankrigstiden i Europa är från 1945
  till…….

  Samtidigt gör vissa världsfrånvända kretsar i Sverige allt
  för att skada de rysk-svenska förbindelserna med sitt
  stöd till en samhällsomstörtande verksamhet i Ryssland som
  nu är under upprullning av de ryska ”säkerhetsorganen”.
  Att en ”västdemokrat” skulle flytta in i Kreml är lika
  troligt som att Gudrun Schyman blir svenskt statsminister
  med ett FI som har egen majoritet i Riksdagen.

  Är det klok politik från en försvars/allianslös nation i
  en upprustande militär Stormakts skugga och när det
  kan ifrågasättas om några ”Bröder kommer Sverige till hjälp”
  att provocera majoriteten av det ryska folket och framförallt
  ”Tsaren” i Kreml med sina säkerhepspolitiska rådgivare
  ur ”Siloviki”-kretsarna?

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fel-att-sverige-har-strypt-ryskt-bistand_7617394.svd

%d bloggare gillar detta: