50 år sedan Cuba-krisen

STOCKHOLM: Arbetsdag hemma av den art som det förvisso finns behov av.

Dagens besökare hos mig var ordföranden i den ryska dumans utrikesutskott Alexei Pushkov, men i mer formell bemärkelse var han självfallet här som riksdagens gäst.

Det hindrade inte att vi hade ett trevligt och intressant samtal som spände över de bilaterala relationerna till olika internationella utmaningar.

Och sedan fortsatte han under dagen och kvällen med samtal framför allt med olika företrädare för riksdagen.

Förmiddagens partiledardebatt i riksdagen hade jag dessvärre inte möjlighet att övervara, men på eftermiddagen tog jag mig över den lilla bron till Helgeandsholmen för att orientera om olika utrikespolitiska frågor.

Annars handlar mycket nu om upptakten till det EU-toppmöte som inleds i Bryssel i morgon, och där man kommer att ha en viktig diskussion om de förslag om förstärkt finansiellt samarbete som det är tänkt att man skall fatta beslut om i december.

Fredrik Reinfeldt var ju i Berlin i går, och det handlade inte bara om fotboll.

Och efter partiledardebatt och EU-nämnd här i dag finns han i kväll i Bukarest för diskussioner med kollegor från de olika EPP-partierna.

Därefter bär det för hans del i morgon direkt till Bryssel och toppmötet där.

För min del innebär det att det blir jag som leder morgondagens regeringssammanträde, och man får se om nationen klarar av den saken ännu en gång.

Dessa dagar läser jag en hel del i internationell press om kulmen för 50 år sedan av den s k Cuba-kris som förde världen till randen av en nukleär konfrontation mellan USA och Sovjetunionen.

Många detaljer i skeendet då var påtagligt dramatiska, och senare år har ju inneburit att åtskilligt av intresse som då knappast var känt har kommit fram i ljuset.

En detalj som inte saknar sin betydelse från vår horisont är att de kärnvapenladdade robotar som Chrustjov beslutade att omgruppera till Cuba kom från en bas inte långt från Östersjöns kust i nuvarande Litauen.

Det var i september 1962 som det 179:e sovjetiska raketregementet i Šateikiai fick order att lämna sin bas, under största sekretess förflytta sig till Sevastopol vid Svarta Havet och där gömdes på handelsfartyg som satte kurs mot Cuba.

Och sedan blev krisen i all sin dramatik ett faktum.

Slutet blev i alla fall att Chrustjov drog tillbaka sina missiler från Cuba, men också att president Kennedy avvecklade de amerikanska kärnvapenmissiler inriktade mot Sovjetunionen som just hade satts upp på baser i Turkiet.

Därmed återgick raketregementet till Litauen, och kom med sina missiler riktade mot mål i Västeuropa att förbli där under ett antal decennier.

I dag är deras bas ett av många muséer över det kalla kriget.

19 Responses to 50 år sedan Cuba-krisen

 1. spanaren skriver:

  Vad händer vid en ”Kubakris” i Östersjön om/när USA trots
  skarpa ryska varningar om motåtgärder, även militära, framhärdar med att bygga ut en robotsköld mot Ryssland dold bakom en lätt
  genomskådad Potemkinkuliss av propaganda för de godtrogna?

  Var inte detta vad allas vår general Makarovs karta bla visade?
  Makarovs budskap var inte generalens utan från ”högsta ort”.

  I vårt närområde är USAs position lika svag som Sovjets var
  på Kuba särskilt när rest-NATO är/blir starkt försvagat och det
  fordom starka svenska existensförsvaret inte finns längre.
  Finland kanske godtar en ”nyfinlandisering” mot att landet får
  förbli en neutral stat med ett nära säkerhetspolitiskt samarbete
  med Ryssland (ny vänskap och biståndspakt).
  Sade inte Makarov något som kan tolkas i den riktningen?
  Vad Makarov sade till vår regering är forfarande fördolt för oss.
  Gotland kan tas av ryssarna på timmar varefter Östersjön är spärrad för Väst både vad gäller flyg och örlogsfartyg

  Detta är om/när/kanske framtida händelser….

  En verklig robotkris mellan USA/NATO och Syrien/Iran/Ryssland
  är redan idag under uppsegling i Levanten.
  Den syriska moffensiven mot kvarvarande rebellfästen är nog
  inte slutet på historien…….

  Någon invänder troligen att historien tog slut redan 1991 och
  att vi nu lever i det Bibliska tusenåriga Fredsriket men glömmer då
  att före Fredsriket kommer Harmageddon….

  http://www.debka.com/article/22446/Russian-S-400s-relocated-near-Turkey-Hizballah-shifts-units-rockets-into-Syria

 2. oppti skriver:

  Chrustjovs son berättade nyligen i SR om hur hans far våndades under krisen. Han insåg inte att det som han såg som ett invasionsförsvarsanläggning av USA sågs som ett hot.
  Kennedy hade ju varit där och grisat tidigare!

 3. Kachina skriver:

  Upprusta hemvärnet, och flyget Spanaren. Vi får då en krigsmakt i ständig beredskap som kan mobiliseras inom några få timmar.

  Vi får då kontroll över terrängen, medan angriparen får hålla sig till vägarna, där de blir som ”sitting ducks”, lätta att angripa med våra anti-pansarvapen,…..gömda bland vegetationen.

 4. spanaren skriver:

  Hellre cykelinfanteri med ”panzerfaust” modell ”Wehrmacht” modell våren 1945 än som idag inget alls framförallt på Nordeuropas militärstrategiskt viktigaste plats – Visby.

  Det bör även framhållas att ett isolerat ryskt angrepp på Sverige
  är mycket osannolikt de närmaste tio åren.

  Kriget kommer vid en ”Kuba-kris” i Östersjön framkallad av USA:s
  frambasering med sin robotsköld (teoretiskt förstaslagsförmåga)
  vilket Ryssland kommer att försvara sig mot även med militära
  medel om så krävs.

  Sverige hade före ”hjärnsläppet” och Finland har även imorgon
  ett trovärdigt eget existensförsvar.

  Varför trodde alla svenskar på Fukuyamas drömmerier och varför läste ingen vad Huntington skrev om den reella verkligheten?

 5. Kachina skriver:

  Off topic, vad heter vår moderna motsvarighet till Panzerfaust.

  Den moderna cykeln heter 4WD motorcykel och bandvagn. De ger en rörlighet som torde avskräcka de flesta mastodontarme’er

 6. Kachina skriver:

  Spanaren, här är länken till vad en garilla armè gömd i terrängen behöver för att slå ut en armè tvingad att hålla sig på vägarna.

 7. Kachina skriver:

  Länken

 8. spanaren skriver:

  Kachina

  Svar:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Pansarskott_m/86

  Verksamt mot de äldre ryska stridsvagnstyper tex T-55
  som kanske sätts in mot ett i land som i huvudsak inte
  har någon militär förmåga.
  (I Syrien är pansarskotten verksamma mot de äldsta
  ex-sovjetiska stridsvagnarna typ T-55 och T-62 som
  regeringsarmen hittills satt in med de modernare T-72
  i reserv inför huvudanfallet från USA/NATO)
  Har Syrien moderna ryska uppgraderade T-72 och T-90
  i reserv?
  Svar: Vet ej.

  Mot moderna ryska stridsvagnstyper som T-90 och dess efterföljare
  skyddade av ”Arena” torde pansarskott vara verkningslösa.
  Motmedlet heter egna stridsvagnar i tillräcklig mängd
  (Pansarbrigader).

 9. Kachina skriver:

  ”Motmedlet heter egna stridsvagnar i tillräcklig mängd
  (Pansarbrigader).”

  Motmedlet är uppgraderade 3GP monterade på bandvagnar och 20 mm automatkanon monterade på 6 WD motorcyklar. Detta ger en trupp möjlig till snabb förflyttning genom terrängen, i skydd av vegetationen.

 10. spanaren skriver:

  Censuren slog till mot denna artikel – varför?

  http://www.en.rian.ru/mlitary_news/20121018/176719647.html

 11. spanaren skriver:

  mitt 18 oktober 2012 kl. 09:06

  Länken gick igenom censuren varför det tydligen var Spanarens
  kommentar som var otillbörlig…..

  Nytt försök.

  Nästa ”Kubakris” kanske kommer i Sveriges omedelbara
  närområde och får ett annat slut än krisen för 50 år sedan….

  Vad menar Rogozin med technical – ”Iskander”?

 12. Kachina skriver:

  Jag menar att USA/EU/NATO skall släppa tanken på en robotskärm i Polen och något annat i österled.

  Det är inte på det sättet man skaffar sig vänner, utan bara ett sätt att visa hur man på ett nedvärderande sätt gör en potentiell vän till en verklig fiende.

  Hur skulle upproret i Syrien sett ut om väst byggt upp en vänskapspakt med Ryssland under de här under de här åren med en möjlighet till fredlig samvaro`?

 13. Kachina skriver:

  Vidare, …….3GP ger utökad styrka till hemvärnet och om man träffar den lilla springan mellan torn och vagnens kropp, är loppet kört även för en T90

 14. Bo W. Höglund skriver:

  Div. ännu ej inköpta pansarvärnsvapen i all ära, men vi bör kanske inte glömma bort att vi redan har ett hyfsat antal av en av världens bästa stridsvagnar förrådsställda, bl.a. på Gotland!
  Det kan väl inte vara SÅ svårt att få ett antal motiverade hemvärnsmän uppdaterade på detta vapen.
  EGENTLIGEN är det ju bara en pansarskyddad bandtraktor med en pansarvärnskanon – all sofistikerad elektonik är nog bra men för huvuduppgiftens lösande är resten närmast ”överkurs”.

 15. Bo W. Höglund skriver:

  P S.
  Arenasystemet gör ju de ryska stridsvagnarna ganska osårbara mot de flesta av en marktrupps vapen men mot stridsvagnars ”discarding sabot”- höghastighetsprojektiler är det ju helt verkningslöst!
  D S.

 16. spanaren skriver:

  Bo W. Höglund

  Inför en med tanke på omvärldsläget imorgon inte helt
  utesluten ”Kuba-kris” i Östersjön och det allianslösa
  militära tomrummet Sveriges ohållbara säkerhetspolitiska läge
  räcker inte en handfull förrådsställda svenska stridsvagnar
  på Gotland långt. Dessa kommer i dagens läge att på ryska
  transportfordon forslas till Slite fvb ”Oblasten” när Gotland
  ”mellan frukost och tiokaffet” vid en hotande konflikt i vårt
  närområde ockuperats av ”Stormakt Röd” innan ”Stormakt Blå”
  ens hunnit samlas till möte i Bryssel/Washington. Samma gäller
  för övrigt Baltikum. (Jmf faktaboken ”Till Bröders Hjälp”).

  Vad som behövs för att i någon mån avhjälpa dagens av våra
  politiskt ansvariga för Sveriges säkerhet skapade situation är
  att som i tex Danmark införa selektiv värnplikt och på sikt som i
  Finland allmän värnplikt med rep.övningar. För att åtgärda den
  akuta situationen kan före ”hjärnsläppet” utbildade vpl inkallas
  för att återuppbygga något av vad som var ”Gotlands trupper”
  – A7,KA3,LV2,P18 – efter A-mobb 50.000 man med materiel.

  Förhoppningsvis får Sverige efter valet en statsledning som
  agerar för svenska geopolitiska intressen och inte som en
  delstatsadministration inom EU och/eller ståthållare för USA
  i Pax Americana.

  Varför är inte en ”Kuba-kris” i Östersjön helt otänkbar?

  Tänk om Ryssland verkligen lägger kraft bakom orden när
  alla varningar visat sig förgäves…….

  http://rt.com/politics/us-missile-defense-russia-rogozin-nato-715/

 17. Kachina skriver:

  ”…….att som i tex Danmark införa selektiv värnplikt ,……”, eller att i Sverige införa allmän hemvärnsplikt för samtliga vapenföra män i deras närområde.

  I fredstid skall enbart befäl ha vapnen hemma, mmedan vapendepåer finns i sådan närhet att alla hemvärnsmän kan beväpnas inom några timmar.

  Jag ser att både BoW och Spanaren har en övertro på andra världskrigets Blitzkrieg och ingen tanke på att detta Blitzkrieg är mycket lätt att neutralisera.

  Släpp fram tanksen och skär av förbindelseleden mellan stridsvagn och trossen. Detta kan förverkligas av en hemvärnsarme.

 18. Torsten skriver:

  Den här tråden påminner om när vi lekte indianer och vita;)

%d bloggare gillar detta: