Besök från Nato

STOCKHOLM: När detta skrivs sitter Fredrik Reinfeldt tillsammans med Angela Merkel och ser på fotboll i Berlin, medan borta på andra sidan Atlanten i New York Barack Obama och Mitt Romney förbereder sig för sin andra TV-debatt.

Själv försöker jag hålla ställningarna här hemma.

Tidigare i dag hade jag besök av SACEUR – överbefälhavaren för Nato i Europa – amiral James Stavridis, som ju dessutom för befälet över USA:s samtliga stridskrafter i Europa.

Vi talade huvudsakligen om vårt samarbete inom ramen för olika fredsoperationer, och då först och främst Afghanistan. Vi har ju ett nära, bra och viktigt samarbete med Nato också i detta avseende.

Men ofrånkomligt var att det också blev en del diskussion om situationen på Balkan. Vi har ju tidigare deltagit i viktiga Nato-ledda fredsoperationer i såväl Bosnien som Kosovo.

Liksom om hur vi nu bygger ut det nordiska samarbetet också på försvarsområdet.

Sverige är ju inte medlem av Nato, men även för vår säkerhet är det åtagande som Atlantfördragets artikel 5 innebär för våra nordiska och baltiska grannländer av stor betydelse.

Vi diskuterade också samarbetet med Ryssland i olika avseenden, och jag hade anledning att betona det konstruktiva samarbete vi har inte minst inom ramen för Arktiska Rådet.

Vi har ett starkt gemensamt intresse av att undvika nya spänningar i Arktis, och vi var alldeles överens om önskvärdheten av att också USA skall ratificera FN:s havsrättskonvention. Kanske kan läget i det avseende vara bättre efter valet.

Men utöver detta blev det faktiskt en diskussion också om olika böcker värda att läsa om olika delar av Europa. Det är viktigt att kunna sin historia.

Nu får vi se hur det går med kvällens och nattens något olika drabbningar i Berlin och New York, och sedan börja en ny dag i morgon.

Och till mina besökare då hör ordföranden i den ryska dumans utrikesutskott Alexei Pushkov.

19 Responses to Besök från Nato

 1. Aslan Tokatoglu skriver:

  Hej Carl

  Är det inte så att sanktioner mot Irans kärnenergiprogram inte skall drabba civila? Hur kommer det då sig att EU valt att sanktionera Iranska TV kanaler? På vilket sätt bidrar IRIB1 och Irnna till på något sätt stöjda Irans kärnenergi program? Är det kanske nyheterna/propagandan på kanalerna som man vill stoppa? Dvs, tycker man inte om vad som sägs på kanalerna så sanktionerar man dom och stänger ner dom istället?
  Är det så vi representerar demokrati och yttrandefrihet?

  Ärligt talat, du har ju en blogg. Ibland kan du väl ta och ge oss vanliga människor ett svar. Speciellt när det kommer till att vi svenska medborgare blir drabbade/hindrade från att ta del av något som borde vara en självklarhet.

 2. blombladivinden skriver:

  Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.
  – Groucho Marx

 3. mrmhalland01 skriver:

  Den i Berlin kan vi ju inte klaga över :-)

 4. mrmhalland01 skriver:

  Aslan Tokatoglu,

  Jag har sett någon annan säga detta idag.
  Är det som Ni säger är det ju fruktansvärt !

  Jag har själv inte de kanalerna, men, självklart måste alla som kan/vill se dem ha möjlighet till det !

  Det verkar inte som att Sveriges predikan om ett fritt internet (för, det är ju så många ser på TV idag) har slagit igenom inom EU.

  Jag vet inte hur det förhåller sig, men, jag hoppas att det inte är EU som blockerar. Det kan ju vara Iran som inte vill sända ut ?

 5. spanaren skriver:

  mrmhalland01

  Detta är vad som meddelas från ComHem på kanal 202 som
  sände den inranska nyhetskanalen IRINN.

  ”On 2012-10-15 the EU improsed further sanctions against Iran
  because of concerns about Iran’s nuclear program.
  The European satellite TV company Eutelsat has immediately
  terminated broadcasts of several Iranian TV channels.
  Comhem can therefore no longer offer IRINN and IRIB1”

  Sanktioner mot och blockader av suveräna stater som inte sker
  efter beslut i FN är illegala och ogiltiga.
  Varför deltar det alliansfria Sverige i västmakternas pågående
  telekrigföring mot Iran (och Syrien)?

  Har inte Iran som till skillnad från Israel skrivit under avtalet
  om kärnvapen inte rätt till nationell kärnforskning?
  Om Iran försöker skaffa kärnvapen handlar landet exakt som
  Sverige gjorde före 1960 då Sverige hotades militärt av en
  aggresiv militär stormakt med lydstater.
  Sverige: Sovjet/Warszawapakten. Iran: USA/NATO/Israel.

  Har vårt land några egna geostrategiska intressen i Levanten?
  Kanske borde statsledningen istället bekymra sig om läget
  i vårt omedelbara närområde…..

 6. spanaren skriver:

  Vidare mitt 17 oktober 2012 kl 04:14

  https://www.comhem.se/comhem/kundservice/nyheter/nyhetsartikel/iranska-tv-kanalerna-irinn-och-irib-1-utg-r/-/728440/858622/-/index.html

  Bestämmer USA/EU/NATO vilka TV-kanaler medborgarna i
  den suveräna alliansfria nationalstaten Sverige skall tillåtas
  att ta del av?

  Vi röstade för ett utökat frihandelssamarbete inte för att bli
  en lydstat till USA genom EU!

 7. oppti skriver:

  På plan gick det ju långt över förväntan.

 8. spanaren skriver:

  http://www.debka.com/article/22444/All-of-Iran’s-advanced-enrichment-centrifuges-now-removed-to-Fordo-

  Är Irans eventuella framtida innehav av kärnladdningar ett
  större hot mot Sverige än de atombomber Nordkorea/Pakistan har?

  Hur troligt är det att den iranska statsledningen om landet inte
  angrips sätter in kärnstridsmedel mot Israel som skulle vara
  ett nationellt självmord med tiotals miljoner iranska döda vid motanfallet från Israel/USA?

  Vilka planer hade Sverige under 1950-talet på att oprovocerat
  bomba Riga/Reval/Leningrad med svenska atombomber?

  Vad som händer är att Västmakternas brohuvud i Levanten, Israel, inte längre blir den lokalt dominerande militära stormakten med allt vad hör där till…..

  Vi är tillbaka till antiken då Xerxes I styrde Persien…..

 9. mrmhalland01 skriver:

  Jag måste säga att jag är chockad !
  EU stänger alltså möjligheten för allmänheten att höra ”båda sidor” vad gäller utveckling av kärnkraft / kärnvapen och även hur Iran ser på Israel, Syrien och EU/USA.

  Visst må det vara så att Iransk TV är lite ”friserad”, men deras syn på olika saker är självklart av vikt.

  Nu har ju Sverige inte velat genomföra så många sanktioner, så mina synpunkter riktar sig helt mot EU centralt.

  Detta är ett väldigt tydligt exempel på hur den federation som har bildats i smyg, utan medborgarnas vetskap eller godkännande, kan ställa till det för enskilda nationalstater som inte är så röststarka.

 10. Kachina skriver:

  ”Vi talade huvudsakligen om vårt samarbete inom ramen för olika fredsoperationer, och då först och främst Afghanistan.”

  Att lämna Afghaistan 2014 innebär inte en taktisk reträtt. Det innebär i praktiken att ”krypa hemåt med svansen mellan benen.”

  Skäms tammef-n. Detta är en feg reträtt med tanke på de mål som var uppsatta. Den internationella fegstyrkan lämnar efter sig en unken likstank när ”medlöparna” avrättas efter att Sharia tagit makten.

 11. Rulle skriver:

  Israel ber om FN-stöd mot ”Estelle”.
  Frågan är, (som det brukar heta i radions Eko-redaktion), vad gör Svenska UD för att stoppa de illegala smugglarna?
  Israel tycker att svenska Ship to Gazas ”Estelle” borde gå mot Syrien i stället. Inför aktivistskeppets ankomst vid palestinska vatten i helgen ber Israel FN om hjälp.
  ”Jag ber generalsekreteraren, säkerhetsrådet och alla ansvarstagande medlemmar i det internationella samfundet att vidta omedelbara åtgärder för att stoppa denna provokation”, heter det i ett brev från Israels FN-sändebud Ron Prosor.

 12. Till yttermera visso.

  Det tarvas ett påpekande i den mening att regn inte faller uppåt på samma vis som att B förutsätter A där bokstavens förhållande råder. B blir till handling A lagd.

 13. Jag vet inte om jag är felunderrättad, men tillkom inte Atlantfördraget mellan USA och Storbritannien under andra världskriget

  USA har ju i realiteten varit vår skyddsmakt på olika sätt beroende på det hot, som vi har varit utsatt från Sovjetunionen och nu i minskad grad från Ryssland.

  Mikael Holmström har ju beskrivit allt detta insiktfullt.

  Att vi inte har valt medlemskap med NATO beror i huvudsak på att det skulle ha stött på inrikespolitiskt motstånd och den risken vill inte alliansen nu ta.

  Folkpartiet är isolerat och ett medlemskap är närmast en markering.

 14. mrmhalland01 skriver:

  Det slår mig när jag lyssnar på presidentvalskampanjen att detta val faktiskt är viktigare för oss än vad våra egna riksdagsval är.

  Hela världen borde få rösta i det Amerikanska valet eftersom USA styr i princip hela världen, om än indirekt.

 15. Vad gäller Afghanistan kan naturligtvis västvärlden och demokratierna inte lämna landet helt åt sitt öde redan 2014.

  Afghanistan stöter nu kraftigt internt motstånd från talibaner, al-Quadia och islamister.

  Dessa kan nu också tämligen fritt ha tillgång till till skyddszoner i Pakistan.
  Att bekämpa dem där, mycket nödvändigt, stöter naturligtvis på en rad hinder.

  Det viktigaste är att få Pakistan med på en politisk uppgörelse
  Även detta land drabbas ju av terrorn.

 16. spanaren skriver:

  USA drar sig ur Afghanistan då stormakten förlorat det
  moderna ”Great Game” om kontrollen över Centralasien.
  Det VI trodde var en plan för att omvandla Afghanistan
  till en västerländsk demokrati var bara en Potemkinkuliss
  för det verkliga målet – kontroll över Centralasien och i förlängningen
  energitillgångarna i Sibirien.
  Vi svenskar är kanske mest naiva av alla i vår tro att det finns en militär Stormakt ”God” med altruistiska krigsmål.

  Nu tar segrarmakterna över och ”president” Karzai byter sida
  tillsammans med de olika ”krigsherrarna” som styr sina
  områden med egna militära styrkor.

  Detta är vad som KAN hända efter 2014 – Karzai blir ingalunda lottlös – ej heller talibaner och ”krigsherrar”.
  US Army/ISAF torde överge stora mängder materiel inkl. vapen och ammunition särskilt om Pakistan spärrar Khyberpasset och
  vägen till Karachi. Vem ställer då villkoren för reträtten?

  http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?newsId=282795

  Många ISAF-styrkor har redan lämnat eller står i begrepp att
  lämna Afghanistan förbittrade och besvikna i den mån någon
  nu trott att krigsmålet var att införa ”västdemokrati” i Talibanlandet.

  Pakistan där stödet för USA och väst är begränsat till en ytterst
  marginell elit kommer troligen under islamistiskt militärstyre
  och ansluta till SCO (Ryssland/Kina med allierade länder).

  Efter det att USA lämnat Europa faller troligen rest-NATO samman
  i brist på ekonomi och väljarnas ovilja att upprätthålla militär styrka
  även om inte i så hög grad som extrema Sverige – avrusta totalt.
  Brittiska armen minskas till 86.000 man med några hundra tanks.
  Frankrikes och tyska krigsmakterna blir på samma nivå eller lägre. Ryska stående krigsmakten får 125 brigader med tusentals stridsvagnar och en miljon man. Miljoner vpl utbildade under Putins
  styre finns i mob.reserv tillsammans med äldre materiel som
  ej skrotats ner.

  Om/när Euron kollapsar och EU faller samman närmar sig Tyskland
  och Frankrike Ryssland och skapar en axel Moskva/Berlin/Paris
  som delar Europa i intressesfärer. Historien tog inte slut……

  NATOs paragraf V har idag ingen som helst betydelse mer än
  som snubbeltråd för medlemmar som Baltstaterna och ingen
  alls för det allianslösa militära tomrummet Sverige.

  PS

  Vad händer i Kosovo när USA inte längre behöver militärbasen
  ”Bondsteel” om Serbien med stöd av Ryssland kräver tillbaka
  sin sydprovins?

  Skriv gärna om hur fel Spanaren och den turkiska tidningen
  (som även Bildt citerar) har…..

 17. @mrmhalland01
  ordet ”chockad” i kommentaren 07:33 ovan kan kanske bytas ut mot ”naiv”… det fria ordet gäller kanske bara de som har ”rätt” åsikter. Jag känner inte alls för ledarskapet i Syrien eller Iran men jag tycker illa om de som inte kan förklara och stå för sina beslut som undertrycker det fria ordet – oavsett vad det innehåller. Det fungerar inte med bokbål, det har vi haft nog av och lämnat bakom oss. Eller hur? Tintin?

  PS
  Försöker få iväg min kommentar för 3:e-4:e gången men verkar fastna i filtret hela tiden. Förstår inte varför. Kanske moderatorn är iväg och får något i sig…

  PPS
  Klockan är nu 21:13 och jag lyckas inte kommentera. Kanske en ny EU-sanktion trätt i kraft…

 18. mrmhalland01 skriver:

  Urban Eriksson,

  Ja, naiv är nog rätt.
  Jag är inte heller så positivt inställd till makthavarna i ovan nämnda länder, men, precis som du antyder är det hyckleri att predika det fria ordet för andra och sedan beröva sina egna folk detsamma.

  Åter igen, Sverige är ett av de länder i EU som vill ha frihet att uttrycka sig fritt, men i vår nya federation (som aldrig blivit godkänd av medborgarna inom EU) finns det uppenbarligen röststarka ”delstater” som är av annan uppfattning.

  Det är första gången jag ser så tydligt att Sverige blivit fullständigt överkört av federationen.

 19. Kachina skriver:

  Urban Eriksson

  Kom ihåg att Carl Bildt ensamt är juridiskt ansvarig för det vi skriver i den här bloggen. Därför krävs det en viss moderering bland inläggen.

  Vår yttrandefrihet på nätet är på intet sätt hotad, eftersom vi kan skapa en egen blogg och tycka precis vad f-n vi vill.

  Lägg märke till att Bildts Blogg snart närmar sig tio miljoner besökare. Det gör den till en STOR blogg, som måste ställa krav på skribenterna.

%d bloggare gillar detta: