Gratulerar 500 miljoner européer!

STOCKHOLM: Jag gratulerar varmt 500 miljoner européer till att vår gemensamma union nu fått Nobels fredspris.

Den Europeisks Unionen är vår tids viktigaste och starkaste fredsprojekt i vår del av världen, och arbetet med att bygga detta vidare förblir en av våra allra viktigaste politiska uppgifter.

I sin motivering pekade Nobelkommittén speciellt på betydelsen för freden av EU:s utvidgningspolitiken med Balkan och Turkiet.

Jag tycker att det var mycket bra att EU fick priset just nu.

I en tid när andra frågor dominerar den dagliga agendan också inom EU-samarbetet är det viktigt att vi påminns om den viktiga grunden för vårt samarbete.

Få frågor är viktigare än fred, frihet och försoning, och få krafter så viktiga för att åstadkomna detta som den europeiska integrationen och EU.

Och det är därför jag så varmt gratulerar oss alla européer till detta viktiga pris.

39 Responses to Gratulerar 500 miljoner européer!

 1. Sune Ervanius skriver:

  Priset bör gå till en enskild person. Det här innebär att vi ger priset till oss själva.

 2. Kachina skriver:

  Jadu Carl, det är nog bara jag och du som gläds idag bland alla skribenter på den här bloggen. Jag är medveten om att Unionsbygget kan kollapsa ekonomiskt och socialt, med inre strider som följd. Det gjorde även USA i ett våldsamt inbördeskrig, men efter 1865 har det fredsbygget fungerat väl fram till dess Bush-klanen rev sönder fundamentet.

  Ni som är oroliga att EUS skall komma under nyliberalismens NWO, skall betänka att vi redan idag är nästan dubbelt så stora som USA. Om allt går väl blir det EUS som skriver agendan. Sedan är det upp till oss väljare vem vi låter skriva den agendan.

 3. Tony Granbäck skriver:

  500 Miljoner delat på 10 Miljoner Kronor, orkar någon räkna ut hur mycket det blir per person

 4. Kachina skriver:

  Sune

  Norge är inte med i EU.

 5. Kachina skriver:

  Jag ser att jag nog bör ändra förkortningen EUS,…..till USE.

  United States of Europe, är nog en rättare beteckning.

 6. Tony Granbäck skriver:

  Kachina

  Nej men Sverige är med i EU och Fredspriset är ett svenskt pris som delas ut i Svenska Kronor av en norsk kommitté. Nobel ville bara att priset skulle delas ut av norska stortinget, inte att det skulle vara ett norskt pris.

 7. Jipii, jag får kommentera. Vi valde en handelsunion, men har fått ett EU:s förenta stater, som politikerna har bestämt åt oss, utan att tillfråga oss.
  Våra barn har förlorat makten över Sverige, och vi är tvungna att gå i Eu:s ledband när det gäller utrikespolitik, med resultatet smärtande sanktioner emot Irans folk som förmodligen drabbas dödligt. Se artikeln.
  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/oct/07/iran-santions-suffering?newsfeed=true

  Israel bryter emot FN:s resolutioner. USA:s veta förhindrar FN:s aktioner emot Israel. Brott emot mänskligheten skall bestraffas med sanktioner.

 8. Det finns all anledning instämma i Carls graturalationer även om de är väl översvallande.

  Ändå är det paradoxalt att Norge, som blev ockuperat under andra världskriget av nazi-Tyskland av inte m inst den anlednngen också bidra till fredsprojektet EU via medlemskap valt att avstå.

  Norge tryggar i stället sitt oberoende på andra vägar.
  Dit hör medlemskapet i Nato-en väg, som också en rad tidigare sovjetockuperade länder valt.

 9. spanaren skriver:

  Tillåt lite smolk i glädjebägaren…..

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/eu-har-blivit-ett-hot-mot-freden-i-europa_7578198.svd

  Har artikelförfattarna helt fel?
  Skall bli intressant att läsa vad som skrivs i kommentarsfältet
  i anslutning till artikeln i SvD.se

 10. mrmhalland01 skriver:

  Ett av de stora argumenten var utvidningssträvan mot Turkiet och Balkan.
  Det råkar vara just de punkterna som allra flest medborgare inom EU är mest kritiska mot.
  Det känns som att man nu utnyttjar Nobels fredspris för att tvinga fram en acceptans hos medborgarna för att det inte ska bli uppror med krav på sina länders utträde ur unionen.

  Det finns mängder av personer som ägnar sina liv åt att få fred, bibehålla fred, införande av demokrati, skapa arbeten etc.

  Den person som startade experimenten med mikro-lån till kvinnor i Afrika har verkligen varit med att skapa arbeten, fred och ett betydligt drägligare liv för mängder av människor, familjer och byar.

  Jag tror verkligen att detta övergrepp på Nobels fredspris kommer att göra att Nobelpris i allmänhet tappar i status världen över.
  All form av missbruk får den effekten.

 11. Det är 60 år sedan den s k kol- och stålunionen trädde i kraft sommaren 1952 och vi gläds i kropp och hjärta åt en lång period utan krig mellan Europas stormakter. Den riktiga feststämningen efter Nobelprisutnämningen har jag dock svårt att känna trots goda försök. Lite grand som att ”vi är på rätt väg, men åt fel håll” för tillfället. Efter goda tips från mera pålästa personer här drar jag mig tillbaka med Fukuyama och Huntington för att skåda in i framtiden.

 12. Göran Tegnér skriver:

  Javisst!
  Grattis till hela Europas folk! Bra sammanfattning, Carl Bildt!

  Bortsett från den i det närmaste hundraåriga freden mellan Wienkongressen 1815 efter Napoleonkrigen och det första världskriget 1914 (med undantag av det tysk-franska kriget 1870-71) har väl Europa knappast haft fred så långe alltsedan Karl den Stores regenttid på 800-talet, dvs för ca 1200 år sedan!

  Redan Axel Oxenstierna postulerade att varje kollegium – de första ämbetsverken – skulle sköta sitt, men ”de skola räcka varandra handen” för att lösa sådana uppgifter som ett enskilt verk inte klarade på egen hand. Detta fanns även med i vår föregående författning från 1809. Och denna levnadsregel borde äöven gälla dagens EU-politiker och även Europas vanliga medborgare.

  Till alla EUs gnällspikar och olyckskorpar: Försök att se en smula positivt på Europas framgångsrika samarbete under de senaste drygt 60 åren sedan Kol- och stålunionen bildades på basis av Schumanplanen år 1950. Alla andra problem och Europas tillkortakommande förbleknar jämfört med efterkrigstidens freds, frihets- och välståndsutveckling.

 13. mrmhalland01 skriver:

  Visst har EU bidragit till stabilitet i centrala Europa.
  Dock har EU inte imponerat genom att med sin styrka försöka bidra till fred i andra oroshärdar.

  Det kan helt enkelt inte vara tanken att fredspriset som delas ut av Européer ska gå till en hel världsdel, i synnerhet inte när den är sin egen.

  Vi kan hylla EU:s fredsbevarande effekter genom att gemensamt i unionen skapa en ”fredens dag” eller liknande som firas samtidigt i hela EU, sådant verkar säkert enande.

  Att däremot ge EU fredspriset kan nog bara verka splittrande.

  Nobels fredspris borde gå till en eller flera eldsjälar som offrar mycket personligen för att verka för fred och minskad fattigdom.

 14. spanaren skriver:

  Inte ens här på utrikesministerns blogg verkar jubelropen
  vara överväldigande över det enligt många helt obegripliga
  beslutet att tilldela EU Nobels fredspris.

  På SvD.se råder just nu rena folkstormen på artikelns
  kommentarsfunktion med ett starkt stöd för de åsikter
  som framförts från två SD-politiker i en artikel om dagens
  händelse.

  Är detta ”folkets röst” – eller?

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/eu-har-blivit-ett-hot-mot-freden-i-europa_7578198.svd

 15. Lasse Hagelskytt skriver:

  Fantastiskt hahahaha Eu fick fredspriset – lika fantastiskt som en snöboll i helvetet!! Eu har varit med i beväpnade konflikter som Libyen, Irak, Afghanistan osv, även om det är i förkläddnad av FN eller Nato!!! När i Helvete blev KRIG konverterat till FRED undrar man då!!!! Hhhaaaa Amazing ♥ Lasse Hagelskytt

 16. gruelse skriver:

  Och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, 2012, går till Eurozonen ?

 17. stig2entreprenoren skriver:

  Det är ett storslaget beslut att ge Nobels fredspris till EU.
  Även om många skall känna delaktighet så är det naturligtvis vissa personer som gjort mer än andra. CB du har personligen en absolut stor del i denna utmärkelse!
  Samtidigt är det en stark signal till EUs institutioner att effektivisera sig. Detta pris kan förhoppningsvis ge mer näring och energi åt denna utvecklingsprocess.
  Medborgarna i Europa kanske nu även blir lite mer eftertänksamma och ödmjuka inför uppgiften. Det finns faktiskt inget pris som står mer fritt från påverkan av olika yttre subtila krafter. Ofta kommer konstiga förklaringar och undanflykter från regimer med grumliga motiv. När detta händer så skjuter dessa sig själv i foten.
  Alla nobelprisen har naturligvis den högsta aktning bland i stort alla i hela världen. Fredspriset är dock det mest mångfacetterade av prisen och är därför alltid mer kontroversiellt men också det mest betydelsefulla.

 18. pointcircle skriver:

  Grattis alla EU-medborgare! Vi alla gjorde detta, tillsammans.

  Jag hoppas verkligen att vi även framöver ska jobba för att hålla alla möjliga vapenkriser utanför EU, inklusive t ex Grekland, Portugal, Spanien och Italien, vilket vore bra för oss alla och skulle göra världen en litet bättre plats att leva för de kommande generationerna också.

  Det är väldigt nyttigt för oss att förstå att genom att göra EU större kan vi samtidigt göra fredens område större, om vi så vill.

 19. Göran Tegnér skriver:

  Lasse Hagelskytt har nog bommat målet rejält!
  Hagelsvärmar träffar sällan rätt. Lasse, Lasse liten, Du bör nog lära Dig att skilja mellan EU, FN och NATO. Har Du hört talas om att EU ingrep i Bosnien mot Serbiens terror krig och med Carl Bildt som EUs Höge Representant som en drivande kraft inför fredsavtalet i Dayton? Hur blev det i Libyen? Försvann inte super-diktatorn Khadaffi efter EUs fredsframtvingande flyginsatser? Du verkar ha svårt att skilja på krig och fred…

  Fast Du kanske diggar Milosovic och Khadaffi? Och hur många EU-medlemsländer har varit i krig med varandra sedan 1950? Nej, just det: noll stater, noll gånger. Och hur ofta har Erupas länder varit i luven på varandra sedan Karl den Store på 800-talet:Gå hem och räkna på kulramen och skratta bäst som sist.

 20. Torsten skriver:

  Jag instämmer i ett stort GRATTIS till unionen!
  Kommer så väl ihåg Carl Bildts entusiasm för EU på 1990-talet, där han beskrev EU som den största fredsrörelsen i världen.
  Han fick rätt.
  Jag observerar dock att det finns olyckskorpar som kraxar. Det finns det alltid.
  Nu skall vi glädjas över fredpriset och fredsrörelsen EU kommer att växa sig allt starkare.

 21. mrmhalland01 skriver:

  Torsten,

  Att man har en annan åsikt är inte att var olyckskorp.
  Du har dessutom fel i sak.
  På 90-talet hette det EG, vilket väsentligt skiljer sig från EU.

  Jag anser att det finns en massa människor som dagligen sliter för fred och minskad fattigdom, som borde belönas av ett hittills respekterat pris.

  Att ge sin egen världsdel ett fredspris kan nog sticka i ögonen hos många världsmedborgare.

  Det går ju dessutom inte så bra för EU i sina försök att hålla fred.

  Just idag läste jag om Brittiska soldater som gripits för mord i Afghanistan.

 22. bildterberg skriver:

  Ska man ändå tänja på gränserna så ….

 23. Att utlysa en ”Fredens dag” är väl en alldeles lysande idé. Kanske den 23:e juli skulle vara en lämplig dag.

 24. Jan Andersson skriver:

  Det som skapar fred är självständiga demokratiska stater. Att Europas länder inte går i krig med varandra beror på att de är demokratier inte att de är med i EU..

 25. The Golani Snowman skriver:

  EU har den mest antisemitiska ”utrikesministern” någonsin, Ashton, vars jobb Bildt gärna hade velat ha haft. Minns förre spanske premiärministern Jose Aznars ord (Googla på Jose Aznar Israel) om att vad som börjar i Israel kommer till Europa, att Israel fungerar som Europas kanariefågel. , kolla gärna YouTube och sök efter ‘muslims Paris’ så vet du vad jag menar. Många av dessa kommer via Turkiet.
  Bildt vill ha in Erdogan, den nya paschan för NyOttomanska Riket, så han sen kan få in en stor del av den islamska världen med dess värden. Erdogan och Obama gör sitt bästa för att få det Muslimska Brödraskapet i kontroll i Syrien. Bildt gläds.

  Jag minns de sköna billiga semestrarna man kunde ha i Grekland innan de gick med i EU 1982. Lägga sovsäcken på ett platt tak i Plaka i Aten för några dollars och njuta av retsinavinet.

 26. spanaren skriver:

  I Norge har motståndet mot EU ökat efter att EU tilldelats
  Nobels fredspris. Internationellt är många helt oförstående.

  ———

  Om/när det nu pågående alliansbygget bryter samman till
  följd av en kollaps för Eurovalutan eller inre motsättningar vore det kanske lämpligt att bygga ett nytt samarbete av den typ vi svenskar röstade om.

  Utökat frihandelssamarbete mellan suveräna nationalstater
  med nationella valutor – och inget annat.

  Lämpliga medlemmar i detta nya samarbete är förslagsvis
  länder markerade i mörkt grönt på länkad graf (AAA).

  Här har vi en stark grund utan “alltför mycket grus i cementen”.
  Man kan inte bygga ett hus där halva väggen består av lersten..

  Det nya ”nordeuropeiska huset” består då av suveräna nationalstater med likartad kultur/historia som även kan ha ett gott
  förhållande till det nya ”ryska huset” under byggnad i likhet med
  Tyskland och Finland idag.

  Övriga EUROPEISKA länder kan anslutas om/när de når
  AAA nivån alternativt skapa ett eget samarbete eller gå
  med i den östliga euroasiatiska unionen. Detta gäller särskilt de
  ortodoxa länderna Serbien och Grekland/Cypern med en
  ekonomi som mer liknar Ryssland/Ukraina/Vitryssland än
  Tyskland/Sverige/Finland.

  http://www.en.rian.ru/infographics/20121011/176555237.html

  ——-
  Den ”nyottomanska” regimens intresse för EU beror kanske
  mest på att Ankara då får fotfäste i det tidigare ottomanska
  Balkan inte för att närma sig ”Kristenheten”.
  Även i öster har Turkiet intressen vad gäller fd sovjetrepubliker
  med turkisk befolkning men i den riktningen kanske Putin
  sätter stopp.
  Måhända redan efter en ny flygkapning av ett plan med
  rysk last till Syrien…….

 27. spanaren skriver:

  Som omväxling till allt tal om fred i vår tid och EU kan det
  kanske vara av intresse att ta del av den reella verkligheten
  som kommer att påverka EU, inkl. Sverige oavsett vad VI vill,
  när storkriget bryter ut kanske inom dagar (före 20/10).

  Den ny-ottomanska regimen i Ankara blir en huvudaktör.
  Vad är deras geopolitiska/strategiska planer för framtiden?
  EU-inträde och samarbete eller….?

  http://krigskonster.blogspot.se/2012/10/mellanostern-allt-djupare-spiral.html

 28. neyri skriver:

  Nejdå Kachina, vi är fortfarande många som tror på EU. Jag tackar Carl Bildt för den gratulationen. EU kommer att överleva trots alla olyckskorpar i den svenska mediavärlden. Man har tydligen glömt att EU är det största fredsprojekt som hänt vår del av världen. Minnet är kort i dagens journalistkår. De krig som ödelade stora delar av Europa för knappt en generation sedan t. ex.
  Man snappar upp ALLT som talar för problem och unionens snara kollaps och förbiser allt som motsäger densamma. Om man tjatar in en lögn tillräckligt många gånger så blir det till slut en sanning, en metod som tillämpades redan urminnes tider.

 29. metusalem skriver:

  Nobels fredspris har regelmässigt haft många kritiker till de val man träffat. Eftersom EU haft en väsentlig målsättning att förhindra ytterligare krig i vår världsdel, och lyckats väl, tycker jag att valet denna gång var berättigat. Gamla Jugoslavien faller ju ur det lyckade, men ingen delstat var medlem när den stora oredan drabbade Balkan.

  Sen ser jag att Tony Granbäck undrar hur mycket varje EU-medborgare har belönats med. Man delar givetvis 10 milj. med 500 do, och får fram 2 öre vilket inte räcker så långt.

 30. spanaren skriver:

  Det är lätt att avfärda alla varningssignaler hur klara de än är
  och som strutsen stoppa huvudet i sanden som vi gör i Sverige
  särskilt vad gäller utrikes/säkerhetspolitiken.
  Vad gäller Eu/Euron så talar ju nu allminister Borg om att i varje
  fall Grekland troligen kommer att tvingas lämna valutasamarbetet.
  Vad händer då?

  I Schwiez lever man tydligen, om nu vi kan tro på vad RT skriver,
  i en helt annan verklighet vad gäller EU och framtiden.

  http://rt.com/news/switzerland-prepares-europe-unrest-263/

  Krig har förts i Europa sedan Hedenhös tid. Varför skulle
  historien tagit slut för att MAD verkade avskräckande under
  det första kalla kriget?

 31. Kanske hade det varit mer riktigt att tilldela EU fredspriset
  postumt.
  Man får ju priserna för tidigare insatser.

  Nästa gång kanske det blir Carls tur när nu EU ska uppmärksammas.

 32. Kachina skriver:

  Schweiz lever för att det är där miljardärer gömmer sina svarta pengar. Landet överlever dock inte om EU bryts sönder inifrån, ty då kommer ”jeep-kommandon” att härja över hela kontinenten.

 33. neyri skriver:

  De allierades invasion av Europa vid andra världskriget är väl de flesta ganska tacksamma för till exempel. Ibland behövs vapenmakt för att befria världen från egenmäktiga despoter och blir därmed fredsbefrämjande.

 34. neyri skriver:

  Tack för en vettig replik!

 35. Jan Andersson

  Visst är det rätt att demokratier inte går i krig med varandra.
  Men samtidigt skulle vi inte haft en demokratisk utveckling i vår världsdel utan EU.

  EU godtar inte heller nya medlemstater utan att de har fyllt viktia demokratiska kriterier.

  Vi ser också i dag en utveckling mot mer av politisk extremism.
  Sånt kan inte varje land klara av sig.

  Också därför är EU nödvändigt.

 36. bestofmankind skriver:

  For the record:
  (eftersom det är svårt för Carl Bildt att informera om det)

  ”Socialdemokraterna och Olof Palmes Internationella Centrum gratulerar EU till Nobels fredspris
  Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin och Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback nominerade tillsammans EU för att få Nobels fredspris. ”Vi socialdemokrater har alltid värnat EU-samarbetet som ett fredsprojekt och samtidigt krävt att EU ska vara en aktiv aktör i världen”, säger Urban Ahlin och Jens Orback i en gemensam kommentar.

  – Sverige har deltagit i praktiskt taget alla fredsfrämjande insatser som EU har utfört. Vi vill att Sverige och EU ska fortsätta det aktiva fredsarbetet – inte minst i ljuset av att EU är världens största biståndsgivare. Priset ställer höga krav och förhoppningar på att EU framöver levererar en stabil och hållbar union samt att EUs utvidgning fortsätter, avslutar Urban Ahlin och Jens Orback.

  Läs brevet här:

  Stockholm, the 27th of January, 2011

  Nomination to the Nobel Peace Prize

  We would like to nominate the European Union to the Nobel Peace Prize 2011.
  The predecessor of the European Union, the European Coal and Steel Community, was founded after the Second World War in order to preserve the European peace. Since then the cooperation has grown, deepened and improved.

  Today 27 states are members, containing 500 million Europeans. The union has successfully increased the interdependence between European states, peoples and persons, thereby contributed to form the most peaceful and democratic era in Europe’s modern history.

  The enlargement of the European Union has strengthened democracy on the continent. Especially the enlargement with ten new member states 2004 was historic. The previous artificial divide between East and West Europe was finally overcome. Europe was united through the peaceful and democratic means of the European Union.
  The European Union has over the years shown, and is still showing, how it does the most for fraternity between nations, for the reduction of standing armies and for the holding and promotion of a European political framework that really must be called a permanent peace congress.

  There are still many difficulties and challenges in Europe. Nevertheless, the union has transformed Europe from a mine field constantly with the risk of exploding into a full-on war scene, to a political arena of mutual, democratic and peaceful problem solving.
  Europe is now standing on the threshold to the world, ready to contribute to peace also in other regions. With Europe being one of the world’s greatest donors of international aid as well as an important partner in international trade, the potential of using the European Union’s so called soft power in favor of global peace is great.

  Therefore we hereby nominate the European Union to the Nobel Peace Prize 2011.

  With humble regards,

  Jens Orback Urban Ahlin”

  http://www.palmecenter.se/Vad-tycker-vi/Nyheter/121012-Nominering-till-Nobels-fredspris1/

  Och för mrmhalland som undrar om fattigdomsbekämpning vill jag informera att EU är världens största biståndsgivare. Fact.

%d bloggare gillar detta: