Också Arktis i dag

STOCKHOLM: EU-kommissionens årliga rapport om utvidgningspolitiken kom i dag, och dess olika skrivningar och rekommendationer kommer vi att ha anledning att studera och diskutera under de närmaste dagarna.

Om Serbien för ett år sedan stod nära ett beslut om en snar öppning av förhandlingar om medlemskap har president- och parlamentsvalet och de förändringar de ledde till saktat ner processen.

Att så är fallet är ett faktum, men ett faktum vi har all anledning att beklaga för landets, regionens och Europas skull.

Det är min förhoppning att man skall ge Serbiens politik en sådan inriktning att processen kan skjuta fart igen. Landet behöver det.

Rapportens analyser vad gäller Turkiet kommer det också att finnas anledning att diskutera närmare. Det är av avgörande betydelse att reformpolitiken, inte minst när det gäller en ny författning, fortsätter framåt.

Om detta finns mycket att säga, och under helgen kommer jag att träffa landets EU-minister.

Sedan är det en annan sak att EU skjuter sig själv kraftfullt i foten genom att vissa länder blockerar möjligheten att öppna förhandlingar med Turkiet, och därmed påverka landets utveckling, på viktiga områden.

Lunch och givande samtal blev det i dag med Mongoliets president och hans delegation, och det är alldeles uppenbart att hans besök innebär att vår bilaterala relation tar ett rejält och viktigt steg framåt.

På eftermiddagen hade jag också möjlighet att tala i telefon med Canadas socialminister som nu fått ett sammanhållande ansvar för landets arbete med de arktiska frågorna.

För det är hon eminent kvalificerad, och vi har tidigare träffats och haft möjlighet att tala om dessa frågor såväl i Nuuk som i Ottawa.

Och till eftermiddagens besökare hörde också personer med vilka vi har ett givande och viktigt samarbete när det gäller den svåra situationen i Vitryssland.

Nu väntar middag, ytterligare lite arbete, och i morgon förmiddag regeringssammanträde och beredning.

19 Responses to Också Arktis i dag

 1. mrmhalland01 skriver:

  >Sedan är det en annan sak att EU skjuter sig själv kraftfullt i foten genom att vissa länder blockerar möjligheten att öppna förhandlingar med Turkiet, och därmed påverka landets utveckling, på viktiga områden.

  Just för tillfället befinner sig Turkiet i krig mot Syrien.
  Hur kan man i det läget ens fundera över deras medlemskap i vår fredsunion ?

  Vad hade denna situation inneburit för EU-medlemmarna om Turkiet vore medlem ?

 2. Tycker att vår utrikesminister skulle lugna ner sig ganska rejält i ambitionerna att utvidga EU. Det vore absolut bättre att försöka bidraga till att få det sjunkande skeppet på rätt köl igen, att konsolidera ställningarna, att övertyga medborgarna i det land som utsett utrikesministern till vårt språkrör om att vi är på rätt väg… Det kräver sin man… Jag håller även med om att vårt närområde verkar få ytterst sporadisk uppmärksamhet. Jag tror inte att någon är blind om vare sig det ena eller det andra, därför kan enda rimliga slutsatsen bara bli att – någonstans finns en hemlig agenda… känns obehagligt

 3. mrmhalland01 skriver:

  Ja, det känns faktiskt väldigt fel att ”vår” utrikesminister inte framför allt har Sveriges intressen på sin agenda.

  Visst är det bra att Sverige hamnar på världskartan, men, det blir mer och mer uppenbart att Sveriges diplomatiska beslut inte är fattade i Sverige.
  Kanske inte alltid heller inom EU ?

 4. mrmhalland01 skriver:

  >Det är min förhoppning att man skall ge Serbiens politik en sådan inriktning att processen kan skjuta fart igen.

  Det är sällan man kan läsa ut så mycket ur en enda mening.

  Vem ska ge Serbien denna inriktning och varför ?
  Vad vinner EU på Serbiens ev. medlemskap ?
  – Ett närmande till Nato ?
  – Ett frånsteg från Ryssland ?
  – Ett framtvingande av erkännande av Kosovo som en stat ?
  – Ett sätt att skydda delar av centrala Europa mot Ryskt anfall ?

  >Det är min förhoppning att man ….
  Ok…men, har du väljarna bakom dig ?

  Det verkar inte så om man läser i tidningars kommentarer och på många sociala medier som inte tillhör extremister.

  Demokrati är inte bara att medborgarna ska få yttra sig, det är även att de ska bli hörda av makthavarna !

 5. spanaren skriver:

  EU kandidatlandet Turkiet kapade igår ett civilt syriskt
  passagerarplan under flygning från Moskva till Damaskus.

  http://rt.com/news/plane-passenger-reaction-140/

  Syrien är en suverän stat och är i sin fulla rätt att importera
  krigsmateriel varsomhelst ifrån. USA/NATOs påbjudna
  förbud har ingen internationell giltighet så länge UNSC
  inte utfärdat något förbud.

  När kommer ”vår” utrikesminister att uttrycka sitt stöd för
  den turkiska flygkapningen?
  Nästa flygning sker kanske med ett Aeroflotplan eller ett
  transportplan från ryska flygvapnet med ryskt jaktflyg över
  Svarta Havet som skydd.
  Vad gör turkarna då och om de gör något vad blir följderna?

  I Serbien vill knappt 50% av medborgarna att landet ansluter
  sig till EU.
  Naturligtvis beklagar Bildt att USA:s handgångne man liksom
  i Georgien röstades bort i demokratiska val och ersattes av
  politiker med det EGNA landets intressen för ögonen.

  Kan VI hoppas på nogåt liknande 2014?

 6. spanaren skriver:

  Tillägg mitt 11 oktober 2012 kl. 04:38

  Det kapade syriska civiloa passagerarplanet medförde ingen
  vapenlast.
  Den av turkarna konfiskerade lasten består av militär
  kommunikationsutrustning.

  När förbjöd FN suveräna stater som Syrien att importera
  kommunikationsutrustning och när tillät FN kapningar
  av civila trafikflygplan som passerar ländernas luftrum?

  http://www.hurriyetdailynews.com/syrian-plane-carried-military-communication-devices-report.aspx?PageID=238&NID=32169&NewsCatID=359

  Väntar på en kommentar från ”vår” utrikesminister om den
  turkiska flygkapningen…..

 7. spanaren skriver:

  Så här skriver israeliska Debkafile i sin analys om den
  turkiska flygplanskapningen och stopp för trafik med
  turkiskt trafikflyg över Syrien.

  http://www.debka.com/article/22427/Turkish-F16s-force-Syrian-flight-from-Moscow-to-land-Ankara-Syrian-air-space-no-longer-safe

  Kommer kriget och om så sker vad händer då i västra
  Asien och kommer en stormaktskonflikt på något sätt
  påverka Östersjöområdet eller kan vi avmilitariserade
  svenskar kunna drömma vidare under ”bubblan evig fred”
  som våra politiker blåst upp över oss och som får många
  att tro att himlen är evigt blå….

  Har utrikesministern något att anföra om världsläget
  INKLUDERAT vårt närområde i nuvarande situation?

 8. Kachina skriver:

  Detta inlägg har inget med Arktis eller EU att göra, men det berör OSS, svenska folket och får inte försvinna som en vindpust i Cyberrymden. Därför anser jag att hela texten i ett inlägg ur mrmhalland01’s blogg bör nå en större läsekrets. Jag tror att Carl Bildt håller med när han läser det.

  Citat ur memhalland01’s Blogg;

  ”Nu får det vara slut på “hedersmord” i Sverige !
  Så har vi då återigen tvingats läsa om ett sk. ”hederdsmord” i Sverige.

  Varje gång jag ser det blir jag naturligtvis bedrövad, men, undrar samtidigt hur livet sett ut för denna unga kvinna under hennes uppväxt.

  Så vad kan vi göra ?

  ”släng ut dem” säger några..

  Ja, det kan man ju göra när det redan är för sent.

  Jag vill minnas att det blev någon manifestation när Fadime brutalt mördades av sin familj.

  Kanske skulle vi gå man ur huse för att riktigt klargöra att detta inte hör hemma i Sverige ?

  Riksdagen kan stifta hur många lagar de vill, men, det kommer knappast att hjälpa.

  Jag tror att det är vi, grannar och medmänniskor som måste visa att detta verkligen inte är OK !!

  I min värld finns det ingen heder som står högre än mitt barns välbefinnande.

  Vi kan och bör visa vårt avsky genom olika manifestationer, men vi bör också uppmärksamma signaler på att något håller på att hända och uppmärksamma myndigheter på detta.

  Om jag inte minns fel har lagen ändrats så att hedersrelaterade brott alltid ska beömas som extra grova, men, det hjälper ju inte när det redan har hänt….

  Det är nog bara vi…vanliga mäniskor, som kan göra skillnad.”

 9. mrmhalland01 skriver:

  Kachina,

  Tack för att du uppmärksammade detta.
  Jag tycker att det är en skrämmande och avskyvärd attityd som verkar få fäste i vårt land.
  Agerar vi inte med alla medel mot detta nu, så kommer vi förmodligen bli ”avtrubbade” snart och bara konstaterar att det har hänt igen.

 10. Det är inte vilka länder som helst som själva skjuter sig i foten när det gäller att blockera att Turkiet får medlemskap i EU.

  Det är tungviktarna Tyskland och Frankrike och då lär det inte bli av inom överskådlig tid.

  Läget i Syrien är för närvarande sådant att ett medlemskap verkar avlägset.
  Det rör sig inte bara om att erkänna Kosovo, vilket för övrigt lär dröja.

  spanaren kan ju trösta sig med att våra insatser i Afghanistan kommer att reduceras snart och helt vara avslutad inom ett par år exklusive en rad civila insatser.

  För att vara lite provokativ.
  Ryssland har sina kärnvapen.

  I övrigt är åtskilligt skrot och långt underlägset vad NATO förfogar över.

 11. http://www.svt.se/2.53304/1.303510/turkiets_vag_till_eu_-_motstandet_vaxer

  Detta är en relativt objekt beskrivning av uppfattningarna om turkist medlemskap i EU.

  Som synes måste Carl ge sig i kast med åtskilla partivänner.
  Eller det går måhända bättre med Gunnar Hökmark.

 12. Kachina skriver:

  Det har hänt igen, i Pakistan. Den nära anknytningen till Afghhanistan gör att jag ser pesten sprida sig i alla riktningar. Jag är därför mycket upprörd över USA’s och Sveriges avsikt att lämna dem i sticket inom en snar framtid.

  Ockupatiionen av Afghanistan måste troligtvis pågå en mansålder, tills de talibaner som inte dött av kulor dör ut av ålder. Talibanerna är en cancerböld i den här civilisationen och den måste bekämpas med alla medel.

 13. gruelse skriver:

  Man bör komma ihåg att det finns en viss typ av globalister (dit räknar jag Carl Bildt) som vill att EU drivs som ett pilotprojekt, där målet är något som ibland brukar benämnas The New World Order” (NWO). Den är tänkt att bestå av ett stort antal före detta nationalstater, som är sammanknutna genom en global finansmarknad, en valuta och en fri inre marknad (som vi ser i EU). Nato är embryot till en ”världspolis”. NWO hamnar självfallet under överstatlig ledning och förmodligen långt från demokratisk kontroll.

  Det utåt förmedlade syftet med NWO torde vara ”fred på jorden” men i verkligheten att kontrollera fossila energitillgångar, i dessa peakoil-tider, samt övriga naturresurser.

  Det är i ljuset av detta mål som vi nog ska se Bildts faiblesse för EU:s utvidgning och hans höga tilltro till euro.

  Kan nämna att uranmalm, som är en energitillgång och som finns i den svenska berggrunden på diverse platser, inte tillhör Sverige utan EU sedan 1995 enligt artikel 52, 57 och 86 i EUROATOM-avtalet:

  EU har optionsrätt på allt ”svenskt” uran (art 57).
  Allt ”svenskt” uran är EU:s egendom (art 86).
  Detta gäller även malmer och råmaterial (art 52).

  Bortskänkandet av svensk uranmalm till EU blev det svenska folket inte upplyst om i samband med EU-omröstningen 1994. Jag har sparat beslutsunderlaget som gavs till folket 1994. Någon uranmalm nämns inte i underlaget! Detta ”fosterlandsförräderi” borde ogiltigförklara omröstningsresultatet 1994.

  http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12006A/12006A.htm#Note_E0016_ref.

 14. mrmhalland01 skriver:

  Gruelse,

  >Det utåt förmedlade syftet med NWO torde vara “fred på jorden”

  Det är också det Sverige talar om för medborgarna att EU handlar om, men, man verkar ha glömt att Svenska medborgare har tillgång till internet.

  Man gick ut och sa att folket skulle bestämma om Sverige skulle vara med i EU eller inte.

  Ett löfte var att EU aldrig skulle bli ”ett Europas förenta stater”.
  Ett annat var att EU var en ”fredsunion”.

  Visst var frihandel och fri rörlighet självklara ingridenser, men ingen pekade då på att fri rörlighet även skulle gälla ”gangster-stater” som det redan nu gör och som dessutom ska utvidgas till länder delvis utanför Europa och länder med enorma problem, såväl ekonomiskt som med omfattande kriminalitet (som vi ju redan har fått ta del av i vårt land).

  Nu vill Sverige av någon anledning att vi förhandlar om medlemskap
  med krigsförande länder.

  Jag börjar känna mig osäker på om Sverige har en regering, eller om vi redan är uppköpta.

 15. spanaren skriver:

  NWO har en teoretisk förebild som framförts av Fukuyama
  där historien tagit slut och evig fred råder i ett globalt
  samhälle styrt av ”västdemokrati”.

  En annan helt annorlunda teori är framlagd av Huntington
  där det råder konflikt mellan världens ”civilisationer” pga
  regionernas olika religion/kultur/historia vilket leder till
  konflikter – även militära.

  Globalisterna, inkl. Carl Bildt, ansluter sig tydligen till Fukuyama
  Vilken teori anser läsarna råder i dagens och den förutsägbara
  framtidens värld….?

  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Clash_of_Civilizations#Huntington.27s_thesis_of_civilizational_clash

  —–

  Vad gäller flygkapningen över Turkiet kräver nu Ryssland
  garantier mot ett upprepande av denna händelse.
  Nästa flygning blir kanske inte med trafikflygplan utan med
  en rysk il-76 bestyckad med 23 mm akan mot jaktflyg….
  VARFÖR skulle Ryssland sända obetydliga mängder ammunition med ett civilt trafikflygplan när den, om detta vore önskvärt, i obegränsade mängder kan skeppas med last eller örlogsfartyg via Latakia hamn eller den ryska flottbasen i Tartous?

  Något stämmer inte…..

 16. Kachina skriver:

  ”Den är tänkt att bestå av ett stort antal före detta nationalstater, som är sammanknutna genom en global finansmarknad, en valuta och en fri inre marknad (som vi ser i EU). ”

  Ovanstående ord är vad som ligger till grund för min tro på EU, men som gammal snickare vet jag att om man bygger ”huset” som ett hastverk, slutar det i kaos. Så har skett med EU.

  Gör man inte grunden i våg, rak och stabil, blir stommen skev och krokigt.Så har skett med EU.

  Politikernas rädsla för väljarna har formulerat svaga ”grundstenar” som måste justeras om och om igen. Ingen politiker tordes säga att EU skulle bli Europas Förenta Stater, något som är högst nödvändigt om ”bygget” skall hålla ihop.

  Jag säger inte att ni har fel i alla de nackdelar ni räknar upp, men de är ”obstacles” under byggets gång. Jag tror fortfarande på Europas Förenta Stater, med eller utan Turkiet och Georgien.

 17. spanaren skriver:

  Om/när det nu pågående alliansbygget bryter samman till
  följd av en kollaps för Eurovalutan eller inre motsättningar vore det kanske lämpligt att bygga ett nytt samarbete av den typ vi svenskar röstade om.

  Utökat frihandelssamarbete mellan suveräna nationalstater
  med nationella valutor – och inget annat.

  Lämpliga medlemmar i detta nya samarbete är förslagsvis
  länder markerade i mörkt grönt på länkad graf (AAA).

  Här har vi en stark grund utan ”alltför mycket grus i cementen”.
  Man kan inte bygga ett hus där halva väggen består av ”lertegel”.

  Övriga EUROPEISKA länder kan anslutas om/när de når
  AAA nivån alternativt skapa ett eget samarbete.

  http://www.en.rian.ru/infographics/20121011/176555237.html

 18. spanaren skriver:

  Mitt 12 oktober 2012 kl. 08:56

  RÄTTELSE:

  Läs:
  Man kan inte bygga ett hus där halva väggen består av
  murtegel och halva väggen av lersten

 19. The Golani Snowman skriver:

  Alltid roligt att se hur snabbt ens kommentarer försvinner här.
  Man må vara blind på alla ögonen för att inte se att Turkiet inte är ett dugg intresserat av EU längre utan att bli en ny pascha i det nya Ottomanska Imperiet, där Erdogan skulle få verklig makt, inte bli en infekterad blindtarm. Turkiet är skyldig IMF, vad är det, 5 miljarder och talar ändå om att låna ut några miljarder till ett Egypten som enbart kan tillverka mat för halva sin befolkning och har slut på hårdvalutan att köpa mer för. De går 2 miljarder back per månad.

%d bloggare gillar detta: