Europa och Mongoliet

STOCKHOLM: Medan Anders Borg satt med EU:s finansministrar i Bryssel och diskuterade möjliga nya arrangemang för gemensam finansiell tillsyn i Europa satt jag med moderaternas Europa-grupp i Stockholm och diskuterade politiken i stort.

2014 går vi till val till Europaparlamentet igen, och då måste vi ju redovisa vår uppfattning om hur samarbetet skall utvecklas i alla fall fram till valet fem år senare.

Men det är ju inte orimligt att vi tänker i termer av det kommande decenniet och alla de utmaningar detta kommer att innebära.

Jag tillhör dem som är övertygade om att vi kommer att behöva ett starkare samarbete på en rad olika områden.

En fördjupning och breddning av den inre marknaden är ett uppenbart behov, och av detta följer åtskilligt annat, också på det finansiella område som just nu sår i centrum för debatten.

Men därtill kommer alldeles självklart den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Och också när det gäller rätts- och migrationsfrågor är behovet av ett bättre och starkare samarbete mycket tydligt.

När vi kommer fram till 2014 är vi hundra år efter den stora katastrof för Europa som första världskrigets utbrott innebar.

Det började som det tredje i serien av krig på Balkan, men rivalitet mellan Europas makter drog snabbt in hela kontinenten i katastrofen, och sedan följde större delen av världen i övrigt.

Av detta finns det läxor att lära ännu ett sekel senare.

I morgon fortsätter det besök här av Mongoliets president Tsakhiagiin Elbegdorj som inleddes i dag med bl a överläggningar med Fredrik Reinfeldt och middag med riksdagens talman Per Westerberg.

På programmet onsdag står bl.a. en lunch jag ger på UD med också företrädare för olika delar av vårt näringsliv.

Mongoliet har ju inte bara en viktig demokratisk utveckling, utan också en stark ekonomisk sådan driven inte minst av gruvindustrin och den kinesiska marknadens starka efterfrågan.

Och vi har all anledning att ge vårt stöd till landets utveckling i bägge dessa avseenden.

6 Responses to Europa och Mongoliet

 1. spanaren skriver:

  Naturligtvis är Mongoliet av stor geopolitisk betydelse för den
  alliansfria nationalstaten Konungariket Sverige…….

  Om det inte vore så att ämnet tydligen är en blind fläck
  hos Carl Bildt eller kanske ett av allminister Borg påbjudet
  TABU kanske utvecklingen i Ukraina, rest-Georgien och
  även Baltikum, framförallt i Lettland, där Putins Ryssland
  har rönt stora framgångar i de senaste/sista(?) valen…….

  Svenska Dagbladets nätsida har nu en artikel med Carl Bildt
  delförfattare om EU.
  Läs gärna ”Folkets Röst” i anslutning till denna artikel som
  skiljer sig från tystnaden på CB Blogg…

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vaxande-eu-ar-vagen-till-framgang_7569094.svd

 2. Kachina skriver:

  ”Vi vet att utvidgningen bidrar till ekonomisk och finansiell stabilitet, underlättar handel och investeringar, och i förlängningen bidrar till ökad tillväxt och nya jobb.”

  Vet ni detta efter att ha värderat Greklands, Portugals, Spaniens,……inträde i EU?

  Nej Carl, när man utvidgar måste man efter en tid stanna upp och konsolidera ställningarna. Detta visste General Rommel mycket väl och ”Blitzkrieg” kan mycket väl anpassas till EU:s utvidgning. Ni måste stanna upp och låta det nya ta fäste i varje medlemsland.

  Detta innebär att Euron måste bli en naturlig del i ALLA medlemsländer.

  Det måste finnas något som håller ihop, annars slutar det i inbördeskrig.

 3. spanaren skriver:

  Vad SvD.se skriver är kanske för oss svenskar viktigare än
  utvecklingen i Mongoliet – eller?

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/naivt-att-inte-se-det-ryska-militara-hotet_7567576.svd

 4. pointcircle skriver:

  Tack spanaren för välvärda länkar; det var synnerligen intressant att snabbt komma på, hur olika man kan se på dessa spörsmål även inom Sverige. Jag har på sistone mer och mer börjat fundera om det ändå vore möjligt att EU kunde utveckla sig olikt avseende dess olika medlemmar dvs. att integrationens grad kunde variera enligt en enskild medlemstats behov och passlighet i gänget. Åt denna utvecklingen lutar även några brittiska uttalanden som beskrevs t ex i gårdagens IHT och FT där man tog upp möjligheten att UK skulle stå mer på EUs yttre kant.

  Samtidigt anser jag att EU borde även nu försöka utvidga sig. Dock inte så att vi accepterar som nya medlemmar sådana länder som inte håller kriterierna för medlemskapet. EUs framtid beror på, hur den klarar sig att leva i tiden och förädla olika tiders utmaningar till mervärde på hållbart sätt.

 5. spanaren skriver:

  När vi kommer fram till 2014……

  http://www.debka.com/article/22428/Turkey-s-army-on-high-state-of-readiness-first-step-for-Syria-no-fly-zone

  LÄSTIPS!

  Som förberedelse för vad som komma kan rekommenderas
  läsning av boken ”Till Bröders hjälp”.
  Redaktör: Bo Hugemark
  Utgivare: Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

  Kap.9 Militärstrategiska möjligheter
  Kap.11 Med folkets samtycke
  Kap.12 Förmår vi fatta beslut

 6. Kachina skriver:

  Turkiet och Jordanien har aviserat att de har för avsikt att skapa buffertzoner mot Syrien. Dessa kan inte upprätthållas utan flygförbud i dessa zoner. Reaktionerna från Syrien och Ryssland är bara att vänta på. Hur de uttrycker sig kan vi bara gissa.

%d bloggare gillar detta: