Wallenberg och utvidgning

STOCKHOLM: Större delen av eftermiddagen i dag upptogs av möte med nationalkommittén för Raoul Wallenberg.

Och bortsett från genomgång av myriaden av olika aktiviteter var det ett sedvanligt spännande möte mer diskussion om olika aspekter på både Raoul Wallenbergs gärning och hans öde.

Den senare frågan har varit mindre betydelsefull än hans gärning i de olika aktiviteterna runt om i världen detta år, men för oss är den ständigt levande.

Och så länge det finns någon möjlighet att nå ytterligare klarhet i de olika öppna frågorna kring hans öde kommer vi alldeles självfallet att fortsätta dessa ansträngningar.

På dagens möte fick vi en uppdatering av en del av det arbete som pågår just nu i denna fråga. Det kommer knappast att ge några avgörande nya insikter, men är i alla fall betydelsefullt.

På onsdag publicerar EU-kommissionen i Bryssel sin årliga rapport med rekommendationer om utvidgningspolitiken, och för Sverige med vårt tydliga stöd för ett öppet Europa är detta ett mycket viktigt dokument.

Det kommer sedan att diskuteras innan det blir föremål gör formella slutsatser vi mötet med det s k allmänna rådet några dagar in i december.

Viktigt är att vi bibehåller momentum i utvidgningspolitiken.

Inte minst gäller detta på Balkan.

Skulle det skapas ett intryck av att den europeiska integrationsprocessen stannas upp, finns det en betydande risk för att detta öppnar för politiska krafter med en helt annan inriktning.

Och det gäller självfallet också för Turkiet.

Här har det europeiska perspektivet varit drivande i den viktiga reformprocessen vi sett inte minst under det senaste decenniet.

I en situation där läget i andra delar av det turkiska närområdet kommer att framstå som allt mer osäkert borde betydelsen av denna förankring för framtiden öka.

Till helgen hoppas jag kunna träffa Turkiets EU-minister Egemen Bagis och säkert kommer kommissionens observationer att bli föremål för våra diskussioner.

Närmare oss inte minst i geografiskt avseende ligger ju Island med dess pågående förhandlingar.

Vi hoppas att det intill nästa vår skall vara möjligt att öppna samtliga kapitel i dessa förhandlingar och därmed sända en viktig signal inte minst inför Islands kommande val.

9 Responses to Wallenberg och utvidgning

 1. kris08 skriver:

  De enda länder som ekonomiskt sett borde kunna komma ifråga för utvidgning är väl Norge och Schweiz! Tyvärr så är sannolikheten minimal.

  Annars borde man för länge sen börjat förbereda sig för att hantera en uppdelning/upplösning….

 2. stig2entreprenoren skriver:

  Kommer Island med i EU så kommer det att hända intressanta saker i Norge.

 3. kris08 skriver:

  Fast vad var det som behövdes för att få Island att söka medlemskap?
  En statsbankrutt!

 4. spanaren skriver:

  Varför utvidga det nuvarande EU till västra Balkan och även ett till
  största delen utomeuropeiskt land som Turkiet för att inte
  tala om fd sovjetrepubliker?
  Har vi inte problem nog idag?

  Är inte det största problemet idag att förhindra ett sammanbrott
  för EU och Euron pga de oövertänkta utvidgningarna på Balkan –
  Grekland, Bulgarien och Rumänien?

  Dessutom kan vi inom veckor i ett värsta fall scenario få mycket
  mera existentiella frågor att bekymra oss om än EU:s utvidgning…..

  Olika internationella källor skriver nu om ett krigsutbrott i
  västra Asien inom veckor kanske tom dagar……

  Länkar till dagens artikel på Debkafile(Mossad?)

  http://www.debka.com/article/22422/US-sources-US-Israel-plan-October-Surprise-Others-Israel-can-do-it-alone

  Dröm vidare ni som lever i Fukuyamas värld…..

 5. mrmhalland01 skriver:

  Hur lång är karenstiden för ansökande-länder som varit i väpnad konflikt innan en ansökan om medlemskap i fredsunionen EU behandlas ?

  I mitt tycke borde varje medlemsland i en fredsunion ha varit utanför sådana konflikter i minst 20 år.

  Pratar man för medlemskap för stater som inte varit det anser jag att man använder fredsbudskapet på ett för medborgarna ett bedrägligt vis.
  Då har man en helt annan agenda !

 6. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vaxande-eu-ar-vagen-till-framgang_7569094.svd

  Denna Brännpunkt Artikel intresseväckande och bör mana till debatt.

  Nu har ju också något överraskande Georgien visat intresse med en EU-anslutning

 7. spanaren skriver:

  Per Fredo,

  I anslutning till artikeln finns en möjlighet till kommentarer.
  Är inte inläggen tämligen entydiga vad gäller Svd.se läsekrets?
  Har denna bloggs läsare en från läsarna av SvD.se avvikande
  uppfattning?

  ——

  Vad gäller Georgien återstår att se vad Putin kommer att
  tillåta vad gäller fraternisering med väst…

  http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/georgian-dream-will-be-shattered/469516.html

  Makten sitter i spjutstångs ände!

 8. skanaren

  Jo, jag är medveden om att svd.se/opinion inbjuder till debatt.
  Det är emellertid knappast troligt att ens Svenskan läsekrets skulle vara så värst entydiga i en så kontroversiell fråga.

  Du nämner själv Georgien. Carl har ju också OPP-utvidgningen på sin agenda och den har mer eller mindre stått i stå för närvarande-och sannolikt även i ett längre tidsperspektiv.

  Det lär inte heller vi någon enighet om att bevilja Turkiet medlemskap.
  I det fallet är det många som är förvånade att Carl har lanserat det förslaget även om ambitionen att i Turkiet bidra till att den morna mixen mellan demokrati och militärstyre naturligtvis är eftersträvansvärd

  Turkiets medlemskap i Nato talar förvisso också för ett medlemskap, liksom att EU nu engagerar sig alltmer i internationella konflikter.

  Jag vet inte om Jon Reina fortfarande följer med vad som kommenteras annars kanske han kan förklara om hans Norge skulle kunna överväga ett medlemskap.

%d bloggare gillar detta: