Middagsdiskussion i Paris

PARIS: Det har förvisso runnit mycket vatten under Paris broar sedan den dag 1887 då man beslutade att här starta vad som sedan dess utvecklats till dagens globala tidning International Herald Tribune.

Det stora landet i väster tog sin journalistik till Europa, och under de decennier som följt har IHT blivit en allt viktigare röst i det globala samtalet och ett allt viktigare fönster mot världen.

Och den är ju en i genuin mening global tidning med mycket få rivaler till den titeln.

Numera är det New York Times som är ensam ägare, men de upplagor av IHT som trycks i olika delar av världen är alls icke identiska.

Den europeiska editionen med bas här i Paris kan t ex på opnionssidorna skilja sig från den asiatiska editionen med bas i Hong Kong.

Och i New York kan världen stundtals också se annorlunda ut.

Nu firar tidningen sina många år, och det skedde bl.a. med den stora konferens i Paris där jag inbjudits att vara en av diskussionsdeltagarna.

Huvudtalare var Greklands premiärminister Samaras, och vi har ett visst gemensamt förflutet några decennier tillbaka i tiden som det var trevligt för oss bägge att kunna återknyta till.

Och efter hans anförande var vi några som skulle diskutera Europas konkurrenskraft i den globala ekonomin.

Jag påpekade att vi dock inte är så dåliga som det ibland sägs.

I senaste World Competitiveness Report är sex av tio av världens mest konkurrenskraftiga ekonomier europeiska. Och i Net Readiness Index – kanske t o m intressantare – är sju av tio europeiska.

Och ser vi på dagens handelssiffror har Europa inga underskott att tala om med omvärlden. Detta i viss kontrast mot andra.

Så det blev en afton med diskussion kring detta, följt av en middag med tidningens förnämliga redaktion och dess inbjudna gäster.

I morgon bitti blir det så samtal här i Paris i lite andra ämnen.

Utrikesminister Fabius har då lämnat för möte på Malta, men vi talades vid i telefon på min väg från flygplatsen Le Bourget till konferensen tidigare i dag.

One Response to Middagsdiskussion i Paris

  1. stig2entreprenoren skriver:

    Europas konkurrenskraft i den globala ekonomin kommer förmodligen att vara ett viktigt ämne under överskådlig tid. Just därför gäller det att hitta en bra modell som balanserar olika intressen men som i grunden har de inbyggda drivkrafter som leder framåt. Dessa måste ge möjligheter och motivation åt fler nya aktörer samtidigt som de driver befintliga verksamheter till en högre förnyelsetakt. Troligen behövs helt nya mötesplatser och nya vägar till ”ignition”. Troligen behövs även en utbildningsboom för kvalificerade ingenjörer inom elektroteknik, mekanik, datateknik och fysik. Det behövs även ett framtidscenter för utveckling av framtidens statstjänstemän.

%d bloggare gillar detta: