Medling och bilaterala möten

NEW YORK: Denna torsdag blir knappast så mycket lugnare än vad veckan hitintills har varit.

Tidig start med en frukost som organiseras av Finland och Turkiet för att diskutera vad vi kan göra för att stödja möjligheten till medling i olika konflikter.

Det är ett initiativ dessa två länder drivit sedan ett par år tillbaka, och som vi alldeles självklart är angelägna att ge vårt stöd.

Vårt förslag om ett European Institute of Peace handlar ju till betydande delar om samma sak.

Därefter leder jag ett ministermöte om arbetet med att få fördraget om totalt förbud mot kärnvapenprov – det s k CTBT-fördraget – att träda i kraft.

Det skulle jag egentligen gjort tillsammans med min mexikanske kollega Espinosa, men eftersom det blir regeringsskifte där efter presidentvalet får jag göra det själv.

Frågan är viktig.

Den genererar knappast några rubriker, men det handlar om ett mödosamt arbete att försöka övertyga det ena landet efter det andra att ratificera.

Att Indonesien nu gjort det är viktigt. Avgörande är att förmå USA att också göra det.

Resten av min dag kommer – med undantag för en lunch med generalförsamlingens ordförande Vuk Jeremic – att upptas av en lång rad av bilaterala möten.

På min lista just nu står Nigeria, Mongoliet, Etiopien, Korea, Palestina och Indonesien. Och till den listan skall läggas företrädare för olika internationella organisationer som det är viktigt att tala med.

Och sedan blir det en lite mer privat middag med några europeiska och amerikanska företrädare för att mer informellt diskutera gemensamma frågeställningar.

Mitt i allt detta är det självfallet viktigt att hålla kontakt med Stockholm – flödet av ärendet upphör inte – och att hålla i alla fall ett halvt öga på världen utanför New York.

En sådan finns ju faktiskt.

På TV-kanalerna här rapporterar man t ex om den politiska utvecklingen i Ohio…

14 Responses to Medling och bilaterala möten

 1. spanaren skriver:

  Nigeria,Mongoliet….
  Politiska utvecklingen i Ohio…..
  European Institute of Peace…..

  När skall den för vårt lands utrikes/säkerhetspolitik ansvarige,
  utrikesminister Carl Bildt, börja intressera sig mer för SVERIGES
  intressen och mindre för USA/EU/FN

  Läget i västra Asien förvärras för varje dag som går och det
  talas nu öppet om en förestående tredje världskrig….
  Tror någon att Sverige vid ett dramatiskt försämrat omvärldsläge,
  som nu kan ske över en natt genom tex ett USA/NATO angrepp mot
  Iran eller en rysk frambasering till rysk/iranska gränsen via
  rest-Georgien som förberedelse för ingripande i Iran/Syrien
  förblir en fredlig ”Lycksalighetens ö” i östra Skandinavien?

  Vad gör våra styrande inkl. Carl Bildt i detta läge?

  Organiserar ett miniflygvapen operativt om några år med
  40-60 JAS 39 Gripen NG som förväntas hålla ut någon
  TIMME mot ett 20-tal ryska i allt överlägsna SU-35.
  Sätter ryssarna in nya PAKFA torde överlevnadstiden kunna
  räknas i minuter….

  Svenska armen och örlogsflottan existerar inte längre i den
  verkliga världen förutom några mindre enheter tex ubåtarna.

  Varför höjer Norge, Polen Baltstaterna sina försvarsbudgetar?
  Norge skaffar 5:e generationens F-35 JSF likvärdiga med de
  nya ryska stridsplanen och höjer försvarsbudgeten med 7%.
  Finland moderniserar sitt redan starka existensförsvar med
  mer moderns krigsmateriel på bekostnad av en reducering
  av armen efter A-mob till 230.000 man från dagens 350.000.

  I vårt närområde är det bara det militära tomrummet Sverige
  som väljer att leva kvar i sin egen värld av drömmar och illusioner.

  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/

  SI VIS PACEM PARA BELLUM sade redan romarna….

 2. spanaren skriver:

  Mitt 27 september 2012 kl. 06:51

  Länkar till vad en mycket trovärdig svensk källa skriver i ämnet.

  Läs och begrunda särskilt stycket som börjar
  ”Nu är det kanske någon….”
  Vem skall komma till svenska bröders hjälp med
  USA i Stilla Havet?

  Vad sade Lavrov till Bildt vid deras ”rättframma och uppriktiga”
  samtal nyligen?

  Vi väntar fortfarande på besked om vad ryske ÖB Makarov
  sade till vår regering i samband med ”kartan”-incidenten.
  Varför får vi inget veta om detta?

  Det finns för vårt land viktigare problem än Sahel i Afrika….

  http://krigskonster.blogspot.se/

  Rekommenderar läsning av även äldre inlägg som kan länkas.

 3. Rulle skriver:

  Till din långa rad av bilaterala möten listar Du just nu Nigeria, Mongoliet, Etiopien, Korea, Palestina och Indonesien. Men borde inte Israel komma flera dagar före terroristerna som Palestinier.

  Varför är Du så feg att Du inte vågar tala med den enda demokratin i mellanöstern? Inget av de områden Du nämner är demokratier! Är detta vad som blev över när andra länder tagit sina pick att ha bilaterala möten med?

  Du Carl, framstår som fånarnas samtalspartner.

 4. spanaren skriver:

  Israel kommer troligen att oavsett vad Carl Bildt tycker och
  tänker föra en säkerhetspolitik som gynnar landets intressen
  i samarbete med USA när ”prat och byte av papperslappar”
  kommit till vägs ände och politiken fortsätter med andra medel.
  Bildts samtal med diverse politiker i västra Asien och andra
  ännu längre bort belägna ”långtbortistan” är helt meningslösa.

  När detta sker kommer kanske fortare än vi i Sverige hinner
  sjunga ”I natt jag drömde / We shall overcome” Ryssland
  åter ha upprättat den sovjetisk/iranska gränsen och de
  kaukasiska utbrytarprovinserna åter vara ”Heim ins Reich”.
  Frågan blir då vad händer med Baltikum och framförallt
  ”hangarfartyget” Gotland – Östersjöns militärt viktigaste plats.

  Vad Sveriges regering och utrikesministern i synnerhet bör
  rikta sitt intresse mot är utvecklingen i vårt närområde som
  är av största betydelse för vårt land vilket inte är fallet med
  Mongoliet. Sahel mm osv.

  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/

  Läs även dagens Svenska Dagbladet och finska Hufvudstadsbladet.
  Ref. artikel i dagens Hufvudstadsblad som har artiklar om det
  svenska ”Försvaret”.
  OCH – ref. artiklar i Hufvudstadsbladet bespara oss lovtal till
  Georgiens defacto envåldshärskare och USAs handgångne man
  Saakasjviilij i samband med det förestående valet i rest-Georgien.

 5. spanaren skriver:

  Mitt 27 september 2012 kl. 08:58

  http://moskva.blogg.hbl.fi/

 6. spanaren skriver:

  Ytterligare mitt 27 september 2012 kl. 08:58

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-hotbilder-i-hemlig-rapport_7504282.svd

  Vore tacksam om någon kunde lära undertecknad att på
  ett enkelt sätt bifoga flera länkar till ett inlägg….

 7. un2here skriver:

  Lasse, du glömde Malmö? …

 8. Kachina skriver:

  ”Tidig start med en frukost som organiseras av Finland och Turkiet för att diskutera vad vi kan göra för att stödja möjligheten till medling i olika konflikter.”

  Turkiet och Finland är ”närmast sörjande” om det tredje världskriget utbryter. Något EU – fred och frihet forum torde knappast skapas utanför EU. Därmed överger jag inte EU som fredsprojekt, utan konstateraar bara att de två nämnda är de första att ta stöten om Eurasiakartellen beslutar sig för krig.

 9. Kachina skriver:

  Stycket om Hillary Clinton ”vi kommer att sakna henne”, har försvunnit ur Bildts Twitter. Menade Carl Bildt att hon tänkte avgå före valet?

  Är du Carl Bildt medveten om att Ryssland och Kina nu är less på USA/EU:s aggressiva monetära och militära agerande i deras närområde. De har ”satt ner foten”. Detta kan leda till världskrig.

  Så,…….vad har Nigeria i samtalen att göra, då de viktigaste samtalspartnerna är Kina, Ryssland och USA?

 10. mrmhalland01 skriver:

  Ja Kachina,
  Det brinner lite just nu. (bokstavligt talat)
  Nigeria vet jag inte, men Somalia borde utrikesministern ha ett samtal med, likaså Kosovo.

 11. Kachina skriver:

  Somalia är högaktuell, men Kosovo är en kriminell lydstat åt USA och är inte lönt att tala med. Bättre att fråga Obama och Hillary varför de samarbetar med en kriminell regim.

 12. Kachina skriver:

  Jag tror att det demokratiska USA är delat i två läger.

  Demokrater, FBI och rannsakning och lydnad under lagarna.

  Republikaner, CIA och ”cover operations”, total ignorans av författning och lagar. (För er information, CIA grundades på resterna av Gestapos spionorganisation i det som sedermera blev Sovjetunionen. Richard Gehlen var högste chef för den spionorganisationen och värvades som No:1 till CIA. Den tortyrmetod som sedan lärdes ut till Chile, Argentina,….mfl militärdiktaturer i Sydamerika, var metoder utarbetade av Gestapo.)

  Forgive me Carl Bildt, but this is the true truth, regarding your republikan friends.

 13. florimond77 skriver:

  ”Den enda demokratin i MÖ”, Israel, är inte längre den enda demokratin. Den har fått en hel del nyfödda demokratier i sin närhet och en som under mycket lidande och inget stöd från omvärlden är på väg,Syrien. Vad gör den sk ”enda demokratin” åt det? Gläder sig? Oh nej. Stöder dem? Oh nej.Snarare gör allt man kan för att förstöra dem. Vad gör man då? Jo man låter sin PM stå i generalförsamlingen med en löjlig teckning och rita med en tushpenna. Många israeliska invånare skäms, men i ”den enda demokratin” vill man inte skrika för högt. Man kan ju förlora jobbet eller medborgarskapet…

 14. Rulle skriver:

  Vad menar Du florimond, är Syrien en demokrati? Det har jag missat.
  EU. FN & US gör allt för att odla och utöka inbördeskriget.
  Skulle den nuvarande diktatur-regeringen falla kommer de ”demokratiska” krafterna att fördriva eller utplåna stora delar av befolkningen. Vi ser nu hur syrier flyr sitt land inför hotet om att oppositionen skall få förstärkning i sin strävan att döda så många som möjligt. Israel gör helt rätt i att hålla sig utanför konflikten. Detta är hedrande och det vore önskvärt att andra länder också avstod från att intervenera.

%d bloggare gillar detta: