Problem och potential

NEW YORK: Under dagen hann jag faktiskt med att promenera ett betydande antal kvarter på Manhattan upp till Social Good Summit och dess nätverksdiskussion med aktivister på ett 100-tal platser runt om i världen.

Här var det verkligen världens nya möjligheter inte minst genom ny teknologi som var i fokus, och det var roligt att se hur Ericsson med VD Hans Vestberg i spetsen var djupt engagerade i arbetet.

Annars har det varit diskussioner här mitt på Manhattan på FN-sekretariatet i dess provisoriska lokaler eller på andra platser i dess närhet som dominerat min dag.

Om dessa är väl för dagen föga att säga – senare blir det möjlighet att sammanfatta mina intryck från denna vecka.

Syrien har av lätt insedda skäl varit i fokus, men också den allt mer alarmerande situationen på de pslestinska områdena under israelisk ockupation.

Det retorisks mullret i Israel handlar i allt väsentligt om Iran, men i områden under israelisk ockupation håller nu på atts utvecklas en mycket allvarlig situation.

Konsekvenserna kan komma att bli betydande.

Till områdena som flackat förbi i dagens diskussioner hör självfallet också Cypern. Det är oerhört viktigt att vi inte ger upp ansträngningarna att övervinna landets delning.

Men också Afghanistan, som kommit att bekymra mig allt mer, men som verkar engagera allt färre.

Jag hoppas få anledning till mer diskussioner i den frågan längre fram i denna vecka.

Nu blir det natt – och i morgon accelererar tempot ytterligare.

10 Responses to Problem och potential

 1. The Golani Snowman skriver:

  Eftersom FN och EU är en ren flumverkstad när det gäller de sakerna som Bildt nämner är det inte dags att börja tänka?

  Palestinaaraberna har förvandlats till världens socialbidragstagare och det är faktiskt aldrig nyttigt – deras ekonomi gick upp senaste året mycket mer än något EU-land och Bildt etc. tror att det löses genom att ge dem än mer pengar utan några som helst krav! Där är nu demonstrationer där folk tydligen säger till ledningen ”alla problem beror INTE på Israel!” som Bildt och Abbas säger!

  Och vad använder Abbas pengarna till? Varje terrorist som dödat en jude och sitter i israeliskt fängelse får 20000 kronor i månaden som present av dessa pengar! Abbas reser jorden runt från lyxhotell till lyxhotell för att tuta i världens politiker hur mogen hans regim är. De har fortfarande inte uppfyllt Oslovillkoren om totalt stopp för terror och hatpropaganda – vilket gav dem kontroll över area A, B och Israel har väntat i snart 20 år! De har helt bundit sina journalister så de får i stort sett endast rapportera om de helt legala israeliska nybyggena i area C, som Arafat fick Nobelpris för att godkänna.

  Men visst är det Israels fel…….

  Syrien: Obama och Erdogan samarbetar för att pressa fram terrorgruppen Muslimska Brödraskapet i Syrien, vilket vore mycket sämre för många grupper där än Assad, sämre för kurder, för kristna, för sekulära. Berätta för Bildt.

  Egyptens ekonomi är vid bråddjupet tack vare det Muslimska Brödraskapet OCH militären innan, Valutareserven har sen Mubarak sjunkit från $35 miljarder till $15 miljarder där $7 miljarder är likvida medel, där är bensinbrist, landet måste importera halva sin kaloriförbrukning trots att 60% av folket arbetar med jordbruk men har alltså ingen hårdvaluta kvar att handla för. Men Bildt ser inget problem där, bara bland palestinaaraberna…….. De får inte utlovade lån från arabvärlden, snart börjar 40 miljoner hungriga egypter vandra mot Europa, men Bildt ser inget problem. Inte första gången i världshistorien problem löses genom att inte prata om dom.

 2. spanaren skriver:

  Det finns en allvarligare aspekt på det pågående syriska
  inbördeskriget – det kommande tredje världskriget……

  Länkar till Russia Today som skriver om vad som händer
  om Iran angrips eller pga krigsutvecklingen i Syrien tvingas
  gå till angrepp mot Väst/Israel i området från Afghanistan i
  öster till Turkiet i väster.
  Ryssland har varnat för att ett större krig i västra Asien
  kommer att får oförutsägbara följder långt utanför området….

  Denna nyhet kommenteras internationellt i bla FoxNews,
  Haaretz, Press-TV mfl

  Har ens en notis om detta synts till i svensk media?
  Naturligtvis inte – det skulle störa bilden av att historien
  tagit slut och att den bibliska tusenåriga freden råder…

  I Sverige är det största problemet en familjeåterförening
  i FRANKRIKE…..

  Mullret i Israel är ingalunda retoriskt utan består av handfasta
  åtgärder som snabbmobilisering av minst 2 fördelningar ur IDF.
  Israel har full värnplikt och ett mobiliseringssystem som liknar
  det vårt land hade före det svenska försvarets omvandling till
  en expeditionsstyrka i kompanistorlek för insatser under NATO
  i diverse ”långbortistan”.

  Vi får vänta på vad den iranske presidenten säger vid det
  pågående mötet vid FN i New York.

  Ur israelisk militärstragisk synpunkt är den israeliska politiken
  helt förståelig. Det gäller även den iranska inkl. kärnvapen.

  När Sverige organiserade ett existensförsvar planerade vårt
  land med tanke på det överhängande hotet från Sovjet med
  dåtida lydländer en svensk atombomb.
  Dessa planer skrinlades när det amerikanska kärnvapenparaplyet utvidgades till att täcka även östra Skandinavien.

  Varför skulle Iran, Israel, Nordkorea, Pakistan, Indien göra
  en annorlunda analys av ländernas militärstrategiska läge
  idag än den vi gjorde för 50 år sedan?

  Det finns större problem i vår värld än det delade Cypern…..

  http://rt.com/news/iran-strike-israel-world-war-803/

 3. Per Fredö skriver:

  Det israeliska så kallade mullret mot Iran är i högsta grad motiverat.

  Hitbollaha, som i likhet med Hamas inte villekänna staten Israel något existensberättigande måste naturligtvis Israel skydda sig emot.
  Att Israel måste värna sig mot det är naturligtvis begripligt.
  Hitzbollha är helt enkel Irans revolutionsgarde och får ett mycket omfattande stöd från Iran.

  Mullret gäller nog i nuläget också vad som pågår i Iran där ju inte bara Israel utan omvärlden fruktar att Iran avser att skaffa sig kärnvapen.
  Iran för sin del har nu hotat med att attackera Israel och detta även om det skulle medföra ett tredje världskrig.
  Vilken reaktion kan vi nu vänta?

 4. Kachina skriver:

  ”Men också Afghanistan, som kommit att bekymra mig allt mer, men som verkar engagera allt färre.”

  Min förståelse för att lämna Afghanistan 2014, är obefintlig.

  Vad kommer att hända de som samarbetat med ockupationsarmen?

  Jag ser framför mig en masslakt.

  Detta land kan inte lämnas åt sitt öde förrän fundamentalisterna lärt sig leva i den tidsålder vi nu befinner oss.

 5. spanaren skriver:

  Alltsedan Alexander den Stores försök att lära afghanerna leva
  i den tidsålder vi nu lever till våra dagars USA/NATO arbete med
  att få en motsträvig befolkning att anta en judeo/kristen ideologi
  har tidens stormakter utan framgång försökt få afghanerna att
  acceptera främlingarnas omvandlingsförsök av samhället.
  Enda lyckade förändringen är islamiseringen av befolkningen.
  De senaste tvåhundra åren Storbritannien 3 försök och före
  USA/NATO Sovjet som införde ”folkdemokrati” med rättigheter
  för kvinnorna, skolor mm osv. Hur bestående blev det?

  Varför skulle den nu pågående ockupationen av landet sluta
  annorlunda än alla tidigare de senaste tvåtusen åren?
  Det troliga slutet blir utdragning av USA/NATO följt av att
  talibanerna eventuellt med stöd från Pakistan återtar makten
  med ett nytt inbördeskrig mellan Kabul och ”krigsherrarna”.

  Anledningen till att Sverige överhuvudtaget blandat sig i
  USA/NATOs angreppskrig mot landet har kanske liksom
  under det första ”kalla kriget” samband med Sveriges
  ”livlina” till USA.
  Resten är bara en Potemkinkuliss för att få svenska
  väljarkårens acceptans för insatsen i ”långtbortistan”.

  De två svenska plutonerna av stridande förband hade gjort
  större nytta för Sverige i Slite för att bevaka ryssarnas
  nya ro/ro-hamn därstädes.

  Vad gäller överlöparna så kommer de att röna samma öde
  som alla andra av den sorten de senaste tvåtusen åren…..

 6. Kachina skriver:

  Därför skall man inte ge upp. Stanna kvar tills fundamentalisterna lämnat den här tillvaron.

 7. Yngve Sunesson skriver:

  Mycket bra att Cyperns delning inte glöms bort.

%d bloggare gillar detta: