Viktigt steg framåt

BRYSSEL: Vår idé med ett europeiskt fredsinstitut tog med all sannolikhet ett viktigt steg framåt genom de olika möten och diskussioner vi hade med och i Europaparlamentet i dag.

Viktigt var att så gott som alla som på ett eller annat sätt deltog med stor tydlighet vittnade om behovet.

Och de sträckte sig från företrädare för den gemensamma utrikestjänsten EAS till de olika oberoende organisationer som i dag bedriver viktig verksamhet på dessa områden.

Intressant var också att höra erfarenheter från såväl nuvarande som f d EU Special Representatives i olika besvärliga delar av världen om det stöd som de anser att en organisation som denna skulle kunna ge deras möjligheter.

Det var bred enighet om att ett EIP skulle ha en viss oberoende ställning i förhållande till EU med samtidigt ett visst förhållande till såväl EAS som Europaparlamentet.

Och det fanns olika idéer om hur denna skvader skulle kunna konstrueras.

Det var också enighet om att vi borde ta tillvara på erfarenheter och engagemang i Europa i dess helhet.

Inte minst Norge och Schweiz – med sina erfarenheter -borde alldeles självklart vara med.

Om några veckor kommer en konsultstudie som beställts av EAS att bli klar, och då kommer vi att ha anledning att ta nytt tag i frågan.

Men dagen innebar utan tvekan ett viktigt steg framåt.

13 Responses to Viktigt steg framåt

 1. spanaren skriver:

  Det planerade fredsinstitutet torde i dagens omvärldsläge
  vara lika relevant som Nationernas Förbund i augusti 1939….

  I västra Asien är ett större krigsutbrott troligen förestående
  med inblandning av stormakterna som övar och uppmarscherar.

  I Ryssland pågår nu manövern ”Kavkaz 2012” till vilken länkas
  en rysk video där förutom Putin även allas vår general Makarov
  uppträder under ”fältmässiga förhållanden”.

  Vad som övades 2009 under manövrerna ”Ladoga” och ”Zapad”
  är det väl bara här i Sverige man inte inser…..

  Vad som är det tänkta scenariot bakom ”Kavkaz 2012” lär även
  vi bli varse när storkonflikten i västra Asien bryter ut på allvar.

  http://gyllenhaals.blogspot.se/2012/09/ny-actionrulle-med-putin-och-makarov.html

 2. Kachina skriver:

  Imponerande. Dessutom skrämmande, beroende på skicklig regi eller verklig effektivitet, återstår att se.

  Såg jag rätt, när jag upptäckte pansar av typ Stridsvagn S med i vagnskroppen inbyggt eldrör, svåra att slå ut med en ”Panzerfaust”.

  (Ett stort misstag att skrota Stridsvagn S)

 3. spanaren skriver:

  Det finns kanske mera verklighetsnära planer inom EU
  att ta ställning till än drömmerier om ett ”Fredsinstitut”…

  http://krigskonster.blogspot.se/2012/09/strategisk-utveckling-kring.html

  Läs särskilt vad Norge har att anföra och betydelsen av
  de rysk-tyska relationerna idag som tidigare i historien.

  Mitt 21 september 2012 kl. 04:22

  Västmakternas militära övningar och krig genom ombud
  kan beskådas i internationella medier.

  Inslag om rysk militär verksamhet är helt bannlyst i svenska
  media varför ”det sovande folket” kan fås att tro att det
  råder fred i vår tid och att historien tog slut 1989/1991.

  Avsikten är alltså att vara en väckarklocka och inte att sprida prorysk propaganda som ”Spanaren” tidigare beskyllts för att göra….

 4. metusalem skriver:

  Spanaren…. Nej man kan inte påstå att du är ute i proryska ärenden. Även jag läste denna kommentators inlägg, och han måste kollat CB blogg för första gången. Du har verkligen intensivt påmint om att det inte är bekymmersfritt med närheten till en stormakt, som verkar samla kapacitet för konsolidering av sin storhet.

  Spanaren brukar ofta tipsa om information i ämnet. Jag vill för första gången bidra. Jag läser nämligen just nu ”mannen utan ansikte” av Masha Gessen. En initierad skildring av Putins era i Ryssland. Hur hon kunnat skriva denna bok och fortfarande vara verksam och bosatt i Moskva är svårt att ta till sig. Kanske skall hon vara exemplet på att fri press är för handen.

 5. spanaren skriver:

  Metusalem,

  Har läst och rekommenderar denna bok för läsare intresserade
  av Ryssland.

  Kachina,

  Undertecknad identifierade efter fattig förmåga de tunga
  ryska stridsvagnarna (Main Battle Tanks) som T-90
  -i absolut toppklass i världen och näst intill osårbara för
  pansarvärn. Ryska armen har idag enligt rysk källa
  ca 1000 tanks av denna klass – mer än den sammanlagda
  stridsvagnspark som UK/Frankrike/Tyskland förfogar över.
  Dessutom har ryska armen många tusen stridsvagnar av
  äldre typ som T-72 och T-62 som var Stridsvagn S tänkta
  motståndare under det första kalla kriget.
  Naturligtvis kunde Sverige, om vi inte drabbats av den eviga
  freden och historiens slut med åty följande nedläggning
  av den svenska armen, i likhet med dagens ryska krigsmakt
  behållit stridsvagnar som inte längre fyller de högsta kraven idag.
  Kvantitet är också en kvalitet även om Stridsvagn S hade sina brister
  framförallt eldgivning under framryckning.

  http://en.wikipedia.org/wiki/T-90

  Intresserade uppmanas GOOGLA och jämföra T-90 prestanda
  med svenska Stridsvagn 122 (strv 122) och de modernaste
  amerikanska M1A1 Abrams och bedöma vilken vagn som
  har störst chans att överleva en duell.

  Finns det inget att säga om Carl Bildts ”Fredsinstitut”?

 6. Kachina skriver:

  ”Fredsinstitut?” Att använda ett sådant uttryck i detta läge, är nog att göra en Chamberlain.Nu gäller att rusta. För Sveriges del gäller det att rusta med bundsförvanter som redan är rustade.

 7. spanaren skriver:

  Kachina,

  Vem skall komma till svenska bröders hjälp om vid ett förändrat
  omvärldsläge?

  Är det inte så att hela den svenska utrikes/säkerhetspolitiken
  grundar sig på drömmar och önsketänkande?

  Fredsinstitut…….

  Som man bäddar får man ligga – återstår bara Glistruptaktiken…

  Flera länder inom EU har utnyttjat ”fredsdividenden” till att
  minska sina militära styrkor ehuru ingen så radikalt som
  Sverige som i praktiken avskaffat landets militära försvar.

  Då hjälp vid en kris i Östersjöområdet nu inte kan påräknas
  kommer vårt allianslösa/försvarslösa land försättas i ett
  ohållbart läge pga en ansvarslös utrikes/säkerhetspolitik.

  http://www.reuters.com/article/2012/09/19/eu-defence-idUSL5E8KJJSL20120919

  Ryska och kinesiska militärutgifter måste räknas om i
  köpkraftsdollar vid jämförelse med USA/NATO.
  Då får vi helt andra siffror…..

  ——

  Ryska manövern ”Kavkaz 2012″ fortsätter med stora
  landstigningsövningar i nordöstra Svarta Havet.
  Vilket tänkt skarpt läge är det man övar inför?

  Röda Stjärnan rapporterar om någon är intresserad.

  ” r e d s t a r . r u”

 8. metusalem skriver:

  Här har diskuterats vem som ”skall komma till svenska bröders hjälp”
  Är det helt uteslutet att skriva någonting syftande till ett svenskt Natomedlemsskap. Vad jag vet är det bara FP som i klartext använder det förhatliga ordet. Har Sverige egentligen någon pågående säkerhets- och omvärldsanalys? Om så är fallet pratar man inte i klartext om hur man ser på framtiden.

  Visst, en vecka på vårvintern samlas man under trevliga former och konstaterar troligen att läget är så bra man kan tänka sig. Finns där överhuvudtaget någon som likt Spanaren för fram lite obehagliga synpunkter om hur vi skulle klara en aggresionssituation. Jag anser faktiskt att eftersom vi glatt accepterar att tämligen frekvent samöva med Nato vore det rimligt att sondera hur man kunde tänka sig ett legaliserande. Räknas man som fosterlandsförädare om man vågar skriva på detta vis?

 9. mrmhalland01 skriver:

  Jag tror ärligt talat inte att ett sådant beslut ligger i Sveriges händer längre.
  I sin strävan att göra EU till en federation var första steget att centralisera utrikesfrågorna till Bryssel.
  I och med detta förvandlades vårt UD till en ambassad och vår utrikesminister till Ashtons ambassadör.

  Nu talas det om en ”finans-pakt” men alla förstår naturligtvis att syftet är att skapa ett finansdepartement centralt i Bryssel.

  När detta är klart och alla medlemmar ingår i EMU är det säkert dags att centralisera EU’s försvar.

  Detta kan säkert vara en av anledningarna till att Sverige nedrustat i stort sett totalt.

 10. Kachina skriver:

  Jag har ”alltid” ansett att ett NATO-medlemskap är enda utvägen, trots att jag egentligen inte gillar USA:s dominans. Vi måste, när nu USA börjar glida över till andra farvatten, bygga ett EU-försvar utan att för den skull skrota Nato.

  Ett starkt EU-försvar kan i mångt och mycket förhindra krigsscener i Europa.

 11. spanaren skriver:

  Sveriges befolkning har hjärn… f´låt informerats om att i vårt
  närområde råder fred och nedrustning ehuru Ryssland moderniserar
  sina militära styrkor från en låg nivå men ändå inte utgör något
  militärt hot inom överskådlig framtid då ”det demokratiska Ryssland
  alltmer integreras i de västliga samarbetena – citat fd ÖB”.

  Varför skulle i ett historiskt synbart mycket gynnsamt och säkert
  säkerhetspolitisk läge en folkmajoritet rösta för att det
  om att det ej längre neutrala men åtminstone alliansfria Sverige
  skulle ansluta sig till ”Västmakternas av USA ledda krigsallians NATO”?

  Länkar till ett inlägg om den sk ”försvars”beredningen som skall
  lägga fram sitt resultat i juni 2013.

  http://rolfknilssonmyblog.wordpress.com/2012/09/21/forsvarsberedning-i-vems-intresse/

  Från Kaukasus rapporteras nu om ryska militära rörelser på
  gränsen mellan Sydossetien och rest-Georgien samtidigt med
  den pågående ryska stormanövern ”Kavkaz 2012”.
  Hur kommer det förestående valet i rest-Georgien att förlöpa?
  Ryssland har kanske lärt sig något om CIA:s ”färgrevolutioner”
  inom den ryska intressesfären…..

  I västra Asien tilltar inbördeskriget i Syrien och krigsförberedelserna
  annorstädes i området…..

  Kanske är resultatet av den tillsatta ”försvars”beredningen i juni
  nästa år då lika relevant för det geopolitiska läget i vårt närområde
  och relativt närliggande ”långtbortistan” som Carl Bildts fredsinstitut
  och ”Östliga partnerskap”…..

 12. Kachina skriver:

  ”På Västfronten intet nytt,……”.

 13. spanaren skriver:

  Länkar till ett inlägg från den säkerhetspolitiska
  nätsidan WW som behandlar svenska ”Försvarets”
  förestående sammanbrott med ett avsnitt ur den tyska
  spelfilmen ”Der Untergang” som fått nya svenska undertexter.

  Är dagens svenska ”försvar” i samma läge som tyska Wehrmacht
  i april 1945?
  Om kriget kommer torde Sveriges läge bli som Hitlertysklands
  i slutet av maj 1945 innan vi ens hunnit sjunga ”I natt jag drömde…”

  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/

%d bloggare gillar detta: