I Bryssel igen

BRYSSEL: Jag har nu anlänt till denna stad gör första gången efter sommaren, men framöver blir det i sedvanlig ordning många resor hit för olika möten.

Tvåtimmarsturen från Bromma har dock den lilla fördelen att man i lunch ro hinner gå igenom papper och annat som annars inte alls så lätt hinns med.

Efter middag här i kväll kommer det att bli Europaparlamentet som dominerar min dag i morgon.

Och då handlar det främst om ett seminarium med dess utrikesutskott kring det förslag om ett s k europeiskt fredsinstitut som vi tillsammans med Finland lanserade för två år sedan.

För det finns det en betydande nyfikenhet i parlamentet, och i den s k Brok-rapporten om EU:s utrikespolitik beskrivs det som ”a very promising idea”. 

Parlamentet har också anslagit medel till en förstudie i frågan. 

Det är viktigt.

Men innan det seminariet på eftermiddagen har jag en frågestund med bredare agenda med utskottet på förmiddagen. Och det brukar bli spännande diskussioner om de olika ämnen som står på den gemensamma europeiska dagordningen.

Europaparlamentet är ju – som sig bör – ett fora där vitt skilda uppfattningar finns företrädda. Och – skall nog läggas till – också olika nationella perspektiv.

I Istanbul har Catherine Ashton nu avslutat sina samtal med den iranske chefsförhandlaren i den nukleära frågan, och de signaler som kommit därifrån tyder i alla fall på att det finns anledning att föra dessa samtal vidare.

Och det är det som just nu är avgörande.

Det är lätt att få intrycket att det finns de som i denna fråga inte vill nöja sig med mindre än ett krig. 

Och det trots de enorma risker som ju ett sådant i denna redan problematiska del av världen skulle innebära. 

Att en rad mycket ansedda militära och diplomatiska bedömare i Washington nu entydigt kommit ut mot dem som förespråkar den linjen är viktigt och värt att uppmärksamma.

Om denna fråga kommer att komma upp i morgondagens diskussioner vet jag inte, men alldeles säkert kommer den att göra det under den kommande veckan i och kring FN i New York.

Men det kommer inte att saknas samtalsämnen i parlamentet i morgon.

18 Responses to I Bryssel igen

 1. spanaren skriver:

  Är det slutpratat nu och kommer utrikespolitiken att
  fortsätta med andra medel oavsett vad Bildt tycker och
  tänker?

  http://www.debka.com/article/22366/Tens-of-thousands-of-Israeli-troops-in-surprise-Golan-drill-Khamenei-No-bending-to-the-West

  Samtidigt just nu i Ryssland pågår stormanövern ”Kavkaz 2012”
  och en separat CSTO manöver i Armenien.

  I Persiska Viken har stora västmaktstyrkor med bla flera
  amerikanska hangarfartygsstridsgrupper dragits samman
  för vad som kan vara ett anfallskrig mot Iran.

  I svenska media är den största nyheten ”Expert-konkursen”.
  Vår regering lever i en sedan 1998 oförändrad värld med ett
  starkt USA och svagt Ryssland ”som allt mer integreras i
  de västliga samarbetena”.

  Uppvaknandet kan bli chockartat…..

  Vad EU/NATO utan med USA och Ryssland jämförbar
  militär förmåga tycker torde vara fullständigt likgiltigt i
  den nuvarande möjliga utvecklingen.

  Prata på och byt papperslappar som i Muenchen före det
  senaste världskriget…..

 2. Urban Eriksson, Dalarna skriver:

  Hoppsan! Skrev nyss en kommentar med länkar till ledarartiklar i DN och Expressen – men den fastnar i ett filter ”Din kommentar inväntar granskning”. Förvånad – trodde CB var största förkämpen för det fria ordet men jag måste tydligen ompröva denna omogna inställning. Ytterligt förvånad och, faktiskt, skrämd… Misstänker att det kan finnas ett filter som stoppar ord som ”invandring” etc för stoppet kom väldigt snabbt och var förmodligen inte pga mänsklig granskning. Ruggigt… Ordet var inte mitt, det var från ledarartiklar i DN och Expressen. Unket Carl Bildt, du bör förklara detta…

 3. Urban Eriksson, Dalarna skriver:

  Kl 23:30 – testade igen att länka ledaratiklarna från DN och Expressen och de fastnar igen i ett filter!!! Jag är ett (medium sized) världscoop på spåren Mr Bildt – explain yourself…

 4. Urban Eriksson, Dalarna skriver:

  Kl 24:00 – ingen reaktion på mina kommentarer som passerat CBs filter. Kanske de också fastnat i filtret. Did you get the filter from CIA or what dear CB? Will they track my IP-address? Will contact DN and Expressen, maybe they can do a story on this. Herregud…

 5. spanaren skriver:

  Vidare mitt 19 september 2012 kl. 18:11

  http://www.hurriyetdailynews.com/israel-holds-surprise-drill.aspx?pageID=238&nID=30545&NewsCatID=352

  I våra media råder som vanligt total tystnad om den
  militära utvecklingen i vår omvärld – VARFÖR?

  Nåja, det som av alla och envar kan läsas om i internationella
  media skall ju nu bli föremål för en utredning i Sverige…

  Utbröt evig fred och tog historien slut 1989/1991 eller är
  detta bara drömmar och önsketänkande hos våra styrande?

 6. Kachina skriver:

  Vad skall bliva av Europa? En Federation? En Konfederation? Eller en konspiration mellan finansmän som tror att en entreprenör kan skapas utan att den stora massan har medel att betala, för en vara eller en tjänst?

  Jag tror att du bör stanna kvar i Bryssel för att bygga federationen.

 7. mrmhalland01 skriver:

  En federation i dagens Europa är som att sälja 25 länder till Tyskland & Frankrike !

 8. mrmhalland01 skriver:

  Eller snarare GE bort 25 länder.

 9. spanaren skriver:

  Vad vi svenskar tyvärr röstade JA till före inträdet i EU
  var ett utökat frihandelsavtal mellan suveräna nationalstater.

  I propagandan före valet försäkrades vi svenskar om att den
  framtida utvecklingen INTE skulle bli som den nu visat sig vara.
  Det är inte bara vad gäller den fullständigt verklighetsfrämmande
  och helt ansvarslösa utrikes/säkerhetspolitiken vi svenskar
  har anledning att tala om ett bedrägeri för att inte ta till det ännu
  starkare ordet lands….

  En möjlighet att lämna det nu sönderfallande EU ges kanske när
  Storbritannien vägrar att bli en EU-provins styrd från Berlin även
  om den formella huvudstaden är Bryssel.

  Napoleon och Hitler hade även de tankar på ett ”enat” Europa
  styrt från Paris och Berlin. Hur slutade det?
  Inget nytt under solen……

  I EurAsien har vi dessutom Sovjetunionen som sönderföll
  pga inre motsättningar mellan de ingående delrepublikerna.

  Varför skulle det nu pågående unionsbygget i väst/centraleuropa
  sluta annorlunda?

  Det torde bara vara en tidsfråga innan de fd sovjetrepublikerna
  på ett eller annat sätt åter kontrolleras från Moskva varför
  Carl Bildt snarast bör ge upp det polsk/svenska initiativet
  med ett sk ”Östligt partnerskap”. Väck ej den Björn som sover…

  Om det hölls en ny folkomröstning -nu om utträde ur EU-
  skulle svenskarna rösta JA till att vårt land blir en utkants-
  provins i EU underkastad beslut i Bryssel (Berlin/Paris)?

 10. Andrea Back skriver:

  Hej, Du verkar ha en busy men spännande dag framför dig. Jag kan inte låta bli och utrycka min bedrövelse över det som händer barnen i Syrien. Vad säger/gör de stora människor om det som händer de små? Vad kan vi göra? Hälsningar, Andrea Back

 11. mrmhalland01 skriver:

  Ja spanaren,

  Det måste var korrekt att kalla detta bedrägeri.
  Så här står det i regeringen Bildts proposition inför folkomröstningen om medlemskap :

  ”Grunden för samarbetet är alltså strikt mellanstatlig och medlemsländerna har härvidlag inte i något avseende givit upp sina anspråk på att utgöra i folkrättslig mening suveräna stater. Medlemsstaterna är således fördragens herrar och kommer att så förbli så länge någon enda medlemsstat önskar detta.

 12. Kachina skriver:

  Ovanstående herrar förverkligar i sak federationens födslovåndor. Ingen federation har tillkommit utan födslovåndor, vad jag känner till.

  Unioner har blivit konfederationer och därefter federationer. Det är dags nu för Europa att förverkliga federationen. Jag hoppas att födelsen inte blir alltför plågsam.

 13. spanaren skriver:

  Kachina,

  Jämfört med upplösningen av konstlade unioner, konfederationer
  och federationer – särskilt de som saknar folkligt stöd och påtvingats
  befolkningarna – är bildandet ingen plågsam process.

  Under 1800-talet hade vi amerikanska inbördeskriget som
  påverkade USA ända in i våra dagar.

  På 1900-talet hade vi Sovjetunionen som bildades med militärt
  våld men upplöstes med förhållandevis ringa blodspillan.
  Återstår att se under vilka former Ryska Imperiet 2.o återskapas
  på fd Sovjetunionens europeiska territorier och hur detta kommer
  påverka väst och centraleuropa med ett USA som kanske återgår till
  politiken före VK2 utan större intresse för vår del av världen.

  Det värsta exemplet på en misslyckad federation som
  påtvingades befolkningen är kanske fd Jugoslavien.

  Varför skulle EU i detta historiens ljus vara något undantag?

  Redan idag är splittringstendenserna uppenbara samtidigt
  som det nya återförenade Tyskland och Frankrike återtar
  sina positioner som Kontinentens ledande makter även om
  de jämfört med USA och Ryssland inte längre är stormakter.
  Storbritannien är på väg västerut bort från EU mot USA.

  Drömmerierna om en europeisk union från Kaukasus till Atlanten
  är vad gäller naivitet i nivå med svensk utrikes/säkerhetspolitik.

  I värsta fall kan det bli en helt annan union från Vladivostok
  till Atlanten…….

 14. mrmhalland01 skriver:

  Kachina,

  Om du läser utdraget ur den proposition ovan, som i praktiken var det vi folkomröstade om, så anser jag att staten har slutit ett avtal med Svenska folket, som naturligtvis inte kan brytas.

  Vill man nu bryta detta avtal måste naturligtvis avtalet omförhandlas, d.v.s man måste återigen fråga folket vilken väg vi ska följa.

  Frågan till folket måste bli om vi vill ge staten ett mandat att fullfölja den inslagna vägen.

  Vi har ju också röstat nej till att ingå i EMU.
  Även detta avtal kommer att brytas om nationalstatens självbestämmande minskar.

 15. Carl Bildt, jag tycker att du bör försöka skaka av dig fegheten och protestera emot att Obama-administrationen, ytterliggare en gång lyckats stadfästa NDAA (National Defence Authorization Act). Denna ger USA regering rätten att fängsla dess medborgare på obestämd tid, utan rättslig prövning.

  Om du inte törs höja din stämma nu, borde du genast avgå.
  http://www.infowars.com/obama-wins-right-to-indefinitely-detain-americans-under-ndaa/

  Vidare kära kommenterare, så har eliten i över 60 år nu, jobbat för att åstadkomma en världsregering.
  Se följnade:

 16. The Golani Snowman skriver:

  Bildt och Ashton säger inte ett dyft om att Irans soldater fyller Syrien och direkt hotar Israel. Googla på ”Iran öser nya trupper in i Syrien.”

 17. Kachina skriver:

  mrmhalland

  Jag minns mycket väl debatten om Sveriges inträde i EU och politikernas svårigheter att förklara att vi skulle gå med utan att egentligen vara med. Federationen var redan då lika oundviklig som den är idag. Der är politisk feghet och rädslan att tappa röster som gör att de inget törs säga direkt, utan ”fåren kall vallas in i hagen. Omständigheterna nu gör att en federation måste till blixtsnabbt, med tanke på det kommande kriget.i Mellanöstern,Syrien och de gränsstater som dras in i detta krig.

  Om,…..jag har fel och världen står inför en plötslg fred, skall vi då plötsligt återgå till den lilla nationsstaten,kan den bli mindre än ni tror. Se bara på Kosovo och här i Norrland finns starka krafter som vill återgå till det tidiga 1600-talet, då Dalälven var gräns mellan Sverige och Kvaenernas land.

  Detta folkslag bodde helt säkert långt före 1000-talet, men hur den kulturen såg ut, är svårt att sia om, men de hade nordkalotten som sitt handelsområde och när birkarlarna från Sverige började ta boplats här (bla Bureätten som skapade boplats i Skön, Sundsvall och i Bureå, Skellefteå kommun) blandadesfolken. Jag har grenar både från kvaenerna och Bureätten. (enl. Bureus)

  Gustav Wasa raderade ut kvaenernas historia och stod därmed för den smartaste koloniseringen någonsin, där folket inte ens förstod att de blev koloniserade. Villl ni har de små nationalstaterna, kräver jag att en gräns dras längs Dalälven.

  Men,…….det är så att federationen är ounviklig, om vi till viss del vill råda oss själva. Det andra alternativet leder bara till att Afrikas statsskick växer till att omfatta Europa.

 18. mrmhalland01 skriver:

  Kachina,

  Du har naturligtvis din fulla rätt att anse att en Europeisk federation är det bästa och helt nödvändigt.

  Detta ändrar dock inte det faktum att Svenska staten innan folkomröstningen lovade att så inte skulle ske om vi röstade för ett medlemskap.

  Ett land som predikar demokrati över hela världen kan naturligtvis inte med öppna ögon utge löften för att få önskat resultat i en folkomröstning och sedan bryta detta när folket sagt ja under dessa premisser.
  Det är helt enkelt inte moraliskt försvarbart.

%d bloggare gillar detta: