Riksdagen i centrum

STOCKHOLM: Detta var riksdagsöppnandets högtidliga dag, och ty följande har jag tillbringat huvuddelen av min tid på Helgeandsholmen i samband med detta.

Utrikespolitiken fick i allt väsentligt stå åt sidan denna dag.

Men minglet och mötena i riksdagen gav anledning till åtskilliga värdefulla samtal med dess ledamöter om frågor av gemensamt intresse.

Det är inte många av ”mina” frågor som kräver riksdagens formella ställningstagande under de närmaste månaderna, men några finns det dock.

Mot slutet av hösten hoppas vi att riksdagen skall förnya mandatet för det svenska deltagandet i ISAF-styrkan i Afghanistan, och inför det att vi lägger fram det formella förslaget kommer vi självfallet att ha informellt samråd med socialdemokraterna och miljöpartiet.

Tillsammans med försvarsminister Karin Enström har jag under de senaste dagarna diskuterat hur vi skall ligga upp arbetet med ställningstagandena i olika frågor kring de internationella militära insatserna.

Och i det sammanhanget intar självfallet det nordiska samarbetet en särställning.

Men även om riksdagen formellt inte har så många frågor på utrikespolitikens område att ta ställning till under de närmaste månaderna har vi normalt ett nära samråd i dessa frågor.

Utrikesnämnden under Kungens ordförandeskap kommer att sammankallas under hösten, och till detta kommer ju samråd såväl med EU-nämnd som med utrikesutskott inför de olika utrikesministermötena inom EU.

Kvällen avslutades så med en storstilad musikalisk afton på Konserthuset. 

I morgon blir det arbetsdag i Stockholm, men under eftermiddagen beger jag mig ner till Bryssel för middag och för torsdagens möten med främst Europaparlamentets utrikesutskott.

One Response to Riksdagen i centrum

 1. Peter Sörensen skriver:

  Hej Carl!

  Har du tagit del av rapporteringen av de vidriga övergrepp som begåtts i fängelsena i Tblisi i Georgien under tiden som ni drog er regeringsförklaring och ägnade er åt festligheter. Det är tortyr och våldtäkter som knappast lämnar ens den mest hårdhudade oberörd. I ett Georgisk nyhetsprogram återges dessa vidriga övergrepp – http://youtu.be/1vzpPF3un4k – och jag vill verkligen varna känsliga tittare (börjar en minut in i reportaget och pågår till 03.23). Hur tänker du agera å Sveriges vägnar för att se till att detta omedelbart stoppas och för att tala om vad vi i Sverige anser om det som skett och sannolikt sker i detta nu?

  Tacksam för ditt svar. Och för ett skyndsamt och kraftfullt agerande.

  Mvh,

  Peter Sörensen, Karlstad

%d bloggare gillar detta: