Skön söndag

STOCKHOLM: Skön söndag hemma, om än självfallet med en hel del arbete.

På kvällen medverkade jag i Agenda om vårt arbete för att få Martin och Johan fria från Etiopien.

Och om våra framtida relationer med Etiopien.

Nu står en ny vecka för dörren.

I morgon blir det arbete med möten i mängder i Stockholm. Men också ett anförande om Sverige i Europa på Handelshögskolan på eftermiddagen.

Tisdag öppnas så riksdagen i Stockholm, och det är självklart att det kommer att dominera även min dag.

På onsdag och torsdag finns jag så i Bryssel och där främst i Europaparlamentet. Det kommer inte minst att handla om vårt arbete för ett europeiskt fredsinstitut.

Redan på fredag bär det sedan av till New York för vad som kommer att bli en hel vecka på och i anslutning till FN och dess generalförsamling där.

15 Responses to Skön söndag

 1. Det är mycket snack om att det tog lång tid att få ut Johan & Martin. Ingen säger något om det digra diplomatiska arbete som har resulterat i frisläppande 10 år INNAN de skulle friges.

  Tack.
  http://christianberghanel.blogspot.se/

 2. bartolomeusfilm skriver:

  Det är faktiskt anmärkningsvärt hur du flänger runt i världen på basis av en vecka… Jordklotet måste krympa i dina ögon… Jag åker bara mellan Malmö och Lund…

 3. Per Fredö skriver:

  AGENDA alltmer uselt
  Provokativa, personliga, frågor utan grund.
  Som bevis för AGENA-åsikten plockar man fram exstemistiska åsikter som de i går från Aftonbladet. vars sanningar om frigivningen ligger i gamla oljeaffärer.
  Också att prata i mun på den som intervjuas gång på gång och för att på så sätt vinna.
  Avskeda eller omskola dessa förhörsledare.

  Lär er av Hard Talk från BBc. Där är det ett nöje att lyssna på utfrågningarna.
  Det kanske inte skulle vara så dumt att flytta över Ramberg med sina lysande lördagsutfrågningar.

 4. Carl Bildt, kriget emot Iran börjar förmodligen. Lyssna till Dr. Steve Pieczenik f.d. State Department/CIA

  Vill du inte ta oss ur bojkotten? Du kommer att ha blod på dina händer… Kanske inte första gången?

 5. spanaren skriver:

  Åhörde intervjun med utrikesministern i söndagens AGENDA.

  Tydligen har svenska regeringen/UD/Utrikesministern gjort
  en stor insats för att de båda svenska journalister på yttersta
  vänsterkanten som olagligen, tillsammans med en terroristgrupp,
  tagit sig in i Etiopien släpptes tio år i förtid.
  Hade inte fru Clinton ett i Addis Abeba tungt vägande ord med
  i förhandlingarna?

  Noterade även att utrikesministern haft ”uppriktiga” samtal
  med sin ryske kollega Lavrov.

  Var Sverige och Ryssland bara oense om Syrien?
  Hade Lavrov inget att invända mot Sveriges inblandning
  i den ryska intressesfärens inre angelägenheter med stöd
  till verkliga ”demokrater” som Udaltsov och Limonov i
  Ryssland och den pågående svenska propagandakampanjen mot
  Vitryssland?

  Frågade Bildt Lavrov om den tidigare så omtalade ryska
  kartan som Lavrov officiellt förklarat vara gällande?

  ”Uppriktiga” samtal och ”meningsskiljaktigheter” betyder
  på diplomatsvenska att parterna stormskällde på varandra….

  På hemmaplan blir alltflera, även inom media, på det klara
  med det förändrade militärstrategiska läget i Östersjöområdet.
  SvD.se har nästan dagligen artiklar som påtalar det vansinne
  som pågår inom svensk utrikes/säkerhetspolitik utan att
  den verklige utrikes/försvarsministern Borg ändrar något i
  sin radikalpacifistiska uppfattning.
  Har Carl Bildt inget att säga om den för en nationalstat
  viktigaste frågan av alla?
  Den yngre Bildt står inte att känna igen idag……

  Länkar till en militär nätsida som ger en något humoristisk
  syn på svensk ”försvars”politik.
  Rekommenderar även de i inlägget länkade artiklarna till SvD.se

  http://tnsexton.wordpress.com/

 6. Per Fredö skriver:

  spanaren
  Det pågår nu en omvärldsanalys, som ska utgöra grund för vår kommande säkerhets-och försvarspolitik.
  Artikeln i SvD visar tydligt att försvarskostnaderna minskas.
  Det måste bero på nåt även om vår värld långtifrån saknar allvarliga konflikter, vilka kan eskalera.
  Den mellan Japan och Kina är en aktuell.
  Vi får som kraven på återhållsamhet får nån effekt.
  Svårbedömt, men jag skulle tro det.
  Konsekvenserna annars för allvarliga för båda dessa stormakter.

 7. lifenews24 skriver:

  Det pågår nu en omvärldsanalys, som ska utgöra grund för vår kommande säkerhets-och försvarspolitik.

 8. spanaren skriver:

  Per Fredö,

  Omvärldsanalysen skulle ha gjorts för tio år sedan när
  Putin startade en forcerad rysk militär upprustning

  Finska Hufvudstadsbladet skrev då :
  ”Det kalla kriget tog aldrig slut. Det gjorde en kort paus
  på grund av tillfällig rysk penningbrist”.

  Finlands krigsmakt avser fortfarande att ha en förmåga att
  försvara hela territoriet medelst en arme om 235.000 man,
  fortsatt full värnplikt och materiell upprustning av både armen,
  flottan och flygvapnet.

  I Norge höjs försvarsanslaget med 7% ”för att möta ryssen”.

  Baltstaterna och Polen rustar upp sina krigsmakter.

  I vårt närområde är det bara Sverige som fortfarande för
  en strutspolitik och vägrar se det i vårt närområde ändrade
  militärstrategiska läget.

  Vi är granne med den återuppståndna ”Stormakt Röd” och
  inte Australien….

  Vad gäller Fjärran Östern är det kanske troligare att
  Kina sätter ner foten i Sydkinesiska Sjön mot Filippinerna
  eller Vietnam som är militärt svagare än stormakten Japan.
  Vad som sedan händer där och annorstädes återstår att se.
  Vad blir tredje världskrigets skott i Sarajevo?

  Allt medan vi här i Sverige fortlever i ”den eviga freden”
  och tillsätter en ”försvarsutredning”….
  Är inte behovet lika klart idag som 1936?
  Vad finns där att utreda?

  Ref mina egna skriverier om Ryssland länkas till vad
  en erkänd expert skriver om vår mäktiga granne.
  Var finns ”västdemokraterna” bortsett från en obetydlig
  minoritet i Moskva?

  http://www.frivarld.se/magasin/anna-arutunyan-tsar-putin-myter-makt-och-despotism/

 9. Per Fredö skriver:

  spanararen
  Vi får väl se vad omvärldsanalysen kommer fram till,
  Alla riksdagspartier deltar i denna utredning, således också de partier, som närmast vill avrusta.
  Borg sitter visserligen på penningpåsen, men är alls inte allenarådande.
  Det läggs nu en budget på ökade anslag till en rad angelägna områden.
  Reformutrymmet vårt är i dagsläget isärklass.
  spanaren har intet idigare velat precisera hur mycket, som t ex Pellnäs och du vill öka våra förslagsanslag.
  Vågar jag gissa på minst 15-20 miljarder.
  Och vad ska i så fall denna summa läggas på?
  Allt som nu är försummat.
  Och hur ska Jas Gripen finansieras i det längre perspektivet?
  Kan vi eventuellt spara något via samverkan med andra oss närstående länder?
  Om om nu våra statsfinanser har sina begränsningar trots allt, vad ska i så fall tas bort?
  Även försvarsvänner har skyldighet svara på den typen av frågor.
  Sen kunde man ju se i SvD att försvarsanslagen kontinuerligt har minskat efter det kalla krigets slut.
  Vid den tidpunkten låg vår försvarsbudget på drygt 2,5 procent av BNP, nu på något under 1,5 om jag minns rätt.
  Men tillväxten har också betytt en del.
  Samtidigt har det mesta blivit dyrare och mer avancerat.
  Vi är också mer inrkitade på att lösa internationella konflikter, detta i samverkan med EU-länder och Nato.
  Men allt sånt vet spanaren mer än oss andra i denna blogg.
  Det erkännandet förtjänar han.
  Därutöver är kommentarerna alltid intressanta att ta del av även om rätt mycket är förutserbart tycker i varje fall jag.

 10. spanaren skriver:

  Per Fredö,

  En svensk försvarsbudget i nivå med NATO:s minimikrav
  2,5% av BNP kan åstadkommas med en omläggning av
  den svenska biståndspolitiken och ”utlänningspolitiken”
  (som de säger i Danmark) l till nivåerna i vår omvärld.
  FN har rekommenderat ett bistånd av 0,7% av BNI och en svensk
  ”utlänningspolitik” som den i Finland torde inte framkalla några
  internationella protester.

  Det behövs mycket mer för att återupprätta ett trovärdigt,
  som i Finland, existensförsvar men det är ett steg på vägen.

  Vad gäller de skenbart meningslösa ”vifta med flaggen”
  operationenerna med stridande förband av plutonstyrka under USA/NATO har jag ingen åsikt att framföra här då detta kan vara beroende av dagens ”livlina” om vilken VI nu som under det
  första kalla kriget inget får veta.

  Jag är väl medveten om att mina åsikter enligt ovan är
  synnerligen icke-PK men icke förty en dellösning av problemet
  vad gäller den svenska försvarsbudgeten.

  Den ryska stormanövern ”Kavkaz 2012” är nu igång med
  Putin personligen på plats i stabsledningen för ett krigsspel
  med stora förband ur alla vapenslag. Skarpskjutning med
  ”Iskander” missilerna som även finns i ”Oblasten” skall ske.
  ”Vi skall hålla vårt krut torrt för att möta alla hot mot Rysslands
  intressen” skriver man på ryska krigsmaktens nätsida.
  ”Krasnaya Zvezda”……

  Länken till Röda Stjärnan går inte genom censuren.
  Intresserade har möjlighet att GOOGLA och läsa en lång
  artikel om ”Kavkaz 2012”

 11. Per Fredö skriver:

  spanaren
  Jag delar uppfattningen att biståndsanslagen kan begränsas.
  De går nu till länder, som ofta kommit långt i sin utveckling, därtill är åtskilligt svår utsebart till sin verkkan.
  Jag skulle tro att också Gunilla Carlsson har betydande svårigheter på det kaos, som hon fick överta.
  Men en folkstorm är väl att vänta i vårt prestigeladdade land.

 12. spanaren skriver:

  Visade inte Georgien 2008 att kriget i vårt närområde kan
  komma över en natt i synnerhet om USA/NATO framhärdar
  med ABM-försvaret som Ryssland uttryckligen meddelat att
  landet inte kommer att acceptera.
  Vad hade hänt om inte ”Aljoshakrisen” i Estland avblåsts av
  Ryssland?

  Ett angrepp mot Iran från Israel/USA/NATO kan ävenså utlösa
  ryska motåtgärder som kan leda till en stormaktskonflikt.
  Vad är den tänkta verkligheten bakom den nu pågående
  övningen ”Kavkaz 2012” i sydligaste Ryssland?

  Fortare än vi hinner sjunga ”I natt jag drömde…” blir detta
  kanske verkligheten i Östersjön som den beskrivs på den
  läsvärda militärbloggen Cornucopia.

  http://cornucopia.cornubot.se/2012/07/ryska-obs-karta-gotland-stockholm-och.html

  Vad gör vår nuvarande regering inkl. Carl Bildt?
  Tillsätter en utredning istället för att som 1936 snabbupprusta
  det idag obefintliga svenska existensförsvaret.
  Varför skulle de större EU-NATOländerna som idag själv
  har stor brist på militär förmåga ingripa till hjälp för det
  allianslösa Sverige som haft förmåga men pga en fullständigt verklighetsfrämmande utrikes/säkerhetspolitik självförvållet
  satt sig i en ohållbar situation.

 13. spanaren skriver:

  I sydligaste Ryssland pågår nu militärmanövern ”Kavkaz 2012”
  samtidigt med en CSTO-manöver i Armenien.

  I Persiska Viken har en mycket stor militär styrka ledd av USA
  med stöd av NATO och Saudi Arabien samlats inför vad som
  kan vara ett angrepp mot Iran.

  Idag har Israel utan förvarning mobiliserat stora armestyrkor
  för en ”övning” på Golanhöjderna.

  Rapporteras av israeliska media mest detaljerat på Debkafile
  men även i internationella nyhetskällor tex Russia Today.

  http://rt.com/news/israel-golan-war-drills-480/

  Här i ”landet annorlunda” är största nyheten konkursen
  av en elektronikvaruskedja……

  Varför får vi inget veta om vad som händer i den verkliga
  världen….?

  Skulle det måhända störa regeringens propagandabild
  av att det råder fred i vår tid – för all framtid och att
  historien tog slut 1989/1991?

%d bloggare gillar detta: