Så arbetade vi

STOCKHOLM: De bägge journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson är nu fria.

Under hela denna process har jag – som bekant – varit relativt återhållsam med olika typer av offentliga kommentarer i ämnet.

Men när nu ärendet förts till en lycklig utgång finns det skäl att redovisa något av de överväganden som vi gjort.

I samband med att de bägge greps i Etiopien den 1 juli 2011 hade vi möjlighet till snabbt ingripande genom att vår ambassadör Jens Odlander råkade befinna sig i samma region. 

Det innebar att UD omedelbart kunde etablera direkt kontakt med ansvariga etiopiska myndigheter. 

Vår inriktning var självfallet redan från början att försöka få dem frisläppta utan en rättsprocess så snabbt som möjligt, men de etiopiska myndigheterna insisterade på att driva en juridisk process i enlighet med sina terroristlagar.

Denna rättegång inleddes i Addis Ababa tisdagen den 18 oktober.

I det läget var det viktigt att genom ambassaden och utsänd speciell personal ge Martin och Johan så bra stöd som möjligt under rättegången. 

Vi var också angelägna om att andra länder genom diplomatisk närvaro under processen skulle markera sitt engagemang. 

Domen föll sedan onsdagen 21 december och vi valde att omedelbart reagera genom ett uttalande av statsminister Fredrik Reinfeldt. 

Det var viktigt att tidigt och tydligt lägga grunden för den nya diplomatiska fas som då måste följa. 

Statsministern förklarade att vi såg ”med stort allvar på domen”, att ”vår utgångspunkt är och förblir att de varit i landet på ett journalistiskt uppdrag” samt att ”de bör så snart som möjligt försättas på fri fot för att också kunna återförenas med sina familjer i Sverige.”

Statsministerns uttalande låg till grund för den presskonferens jag hade senare samma dag. 

Då kunde jag också tydligt deklarera att Sverige eftersträvade goda relationer med Etiopien trots de skilda meningar som fanns i olika frågor. Det var en viktig signal.

Dagen efter skrev statsministern direkt till Etiopiens premiärminister Meles Zenawi. Vi ville på detta sätt försäkra oss om att budskapet i alla dess delar nådde fram.

Ambassadör Odlander fick företräde för premiärministern måndagen den 2 januari för att överlämna statsministerns brev och förde ett längre samtal i ärendet. 

Det gavs inga öppningar, men vi bedömde att det inte heller fanns några absoluta låsningar.

Tisdagen den 27 december meddelades straffets längd – elva års fängelse. Domen var hård, men dessvärre inte alldeles oväntad.

I samband med detta gjorde bl a Europeiska Unionen och USA i samråd med oss viktiga uttalanden. Vi hade också kontakt på hög nivå med en rad andra länder som vi bedömde hade goda förbindelser med regeringen i Addis Ababa.

En avgörande förutsättning för att lyckas få till stånd en frigivning var att vi kunde etablera en direkt dialog med premiärminister Meles, och en möjlighet till detta erbjöds i samband med den stora internationella konferensen om Somalia i London i februari. 

Redan tidigt inriktades våra ansträngningar på att få till stånd ett direkt möte där.

I samband med den Afrikanska Unionens möte i Addis Ababa hade kabinettssekreterare Frank Belfrage den 29 januari möjligheten till ett samtal med premiärminister Meles Zenawi där vårt önskemål om ett möte också framfördes.

Det var under detta skede också viktigt att i olika kontakter klara upp olika missförstånd som fanns och som försvårade frågan.

Viktigt var att det också fanns ett intresse från etiopisk sida för en högnivådialog i frågan.

På kvällen onsdagen den 22 februari träffade Fredrik Reinfeldt och jag premiärministern och hans närmaste medarbetare på ett hotell i London.

Det underlättade samtalen att Fredrik Reinfeldt och Meles Zenawi samarbetat nära tidigare. Det hade då gällt klimatfrågorna inför konferensen i Köpenhamn.

Under detta möte förbättrades tydligt atmosfären i frågan, men fortfarande saknades konkreta öppningar. 

Premiärministern sade att han hade förståelse för vår ståndpunkt, vilket knappast varit fallet tidigare, men att han inte kunde agera i en situation där det kunde uppfattas som att han gav vika för påtryckningar.

Utan att det sades direkt framkom dock att han var öppen för en framställan om nåd.

Till bilden av förloppet hör självfallet också att vi upprätthöll en nära kontakt med föräldrar och anhöriga och att ambassadör Odlander vid regelbundna besök i fängelset informerade om vad vi gjorde och samrådde om agerandet.

Torsdagen den 10 maj sammanträffade så jag själv med premiärminister Meles Zenawi i Addis Ababa. Vi bedömde att det nu fanns förutsättningar för en avgörande kontakt på denna nivå, och jag hade möjlighet att åka till Etiopien på en annan inbjudan.

Ett timslångt möte gav till resultat att premiärministern var tydlig med att benådning nu skulle ske, men de skulle släppas fria vid en tidpunkt då det kunde ses i ett större sammanhang. 

Han respekterade våra starka synpunkter, och jag sade att vi respekterade hans syn på hur och i vilket sammanhang ett frisläppande skulle ske.

Den tidpunkt som nämndes var de första dagarna i september. 

Självfallet försökte vi få det tidigarelagt, men premiärministern var tämligen bestämd på att ett frisläppande knappast kunde ske tidigare. 

I denna bestämdhet om datumet låg dock också ett tydligt åtagande, och det förmedlade jag också när jag besökte de två i fängelset senare samma dag.

Under det besöket förde jag även samtal med den dåvarande utrikesministern och den nuvarande premiärministern Hailemariam Desalegn.

Beskedet den 21 augusti om premiärminister Meles Zenawis bortgång var självfallet oroande. Man kunde inte bortse från risken att frigivningen skulle skjutas upp.

Det var mot denna bakgrund jag beslöt att åka till Addis Ababa för att närvara vid statsbegravningen söndagen den 2 september. 

Vid denna hade jag möjlighet till ett kort samtal med då tillförordnade premiärministern Hailemariam Desalegn, som alldeles uppenbart satte värde på min närvaro.

Jag förde också samtal med andra internationella företrädare med goda kontakter med Etiopien bl a USA:s FN-ambassadör Susan Rice.

Åtskilliga positiva signaler följde, men det var inte förrän lördagen den 8 september som ambassadör Odlander officiellt informerades om att man stod fast vid vad som hade sagts. 

Det hör också till bilden att vi sedan en tid tillbaka hade fått information om att nåd hade beviljats. Men avgörande var självfallet frigivande och att Martin och Johan snabbt och smidigt fick lov att lämna landet.

Efter ambassadör Odlanders samtal hade Fredrik Reinfeldt i söndags ett samtal med premiärminister Hailemariam Desalegn som bekräftade att de skulle komma att frisläppas under de allra närmaste dagarna.

Under samtalet berördes också den ömsesidiga strävan efter bättre relationer mellan våra bägge länder.

Under måndagen den 10 september skedde så frigivandet.

Från etiopisk sida var man angelägen om att vi inte skulle gå ut med kommentarer för tidigt, och vi hade dessutom en överenskommelse med Martin och Johan om att vi inte skulle säga någonting förrän de officiellt meddelat att de lämnade Etiopien.

På sina håll ledde detta kanske till viss irritation i media, men vi har under hela denna process prioriterat resultat framför rubriker, och det fick gälla ända in i de sista minuterna.

Många har arbetar för att vi skulle nå detta resultat.

Ett successivt etablerat förtroendefullt samarbete med Etiopien har varit viktigt. De avgörande besluten om nåd och frigivning fattades av dåvarande premiärministern Meles Zenawi, men har förts vidare och verkställts av premiärminister Hailemariam Desalegn.

Vår ambassad i Etiopien under ledning av Jens Odlander har gjort ett fantastiskt och krävande arbete som under det gångna året konsumerat huvuddelen av ambassadens tid och resurser.

Och till detta har kommit stora insatser av den konsulära enheten på UD i Stockholm.

Till alla dem finns det anledning att framföra ett stort tack.

Det finns också anledning att framföra erkänsla till föräldrar och anhöriga. Deras tålamod och förståelse har varit en viktig del i det resultat som nu uppnåddes.

Andra länder har också varit till stor hjälp, men den fullständiga historien om detta bör kanske skrivas först senare. 

I ärenden som dessa är det nationella intresset avgörande, och det är självklart att vi löpande har informerat ledningen för den parlamentariska oppositionen om utvecklingen. 

Dess förståelse och stöd har också bidragit till slutresultatet. 

Snart är Martin och Johan hemma i Sverige för att förenas med sina anhöriga och berätta sin historia. Det har vi all anledning att vara tacksamma för.

Men för alla mina medarbetare och mig själv fortsätter det dagliga arbetet för att hjälpa andra svenska medborgare runt om i världen som inte är lika lyckligt lottade. 

Ofta kan vi inte i detalj redovisa vad vi gör för dem alla.

Det kunde vi heller inte i detta fall, men jag tror att de flesta i dag inser att det varit klokt och riktigt.

85 Responses to Så arbetade vi

 1. pernillabredolt skriver:

  Bra jobbat, jag förstår att ni värnar om svenska medborgare även utomlands men vad som framkommit i media här så har både Martin och Johan handlat fel när de begett sig till Ethiopien utan tillstånd samt haft samröre med den terrorstämplade gruppen så varför ska de inte få sitt straff i förhållande till landets lagar?

 2. Maximilian Fall skriver:

  Struntprat. Ni fick dem inte frigivna alls. Hade inte Etiopien bestämt sig för att frige dem hade de fortfarande ruttnat bort i ett fängelse nånstans. Hela rättegången var riggad för att få dem fällda, och att de plötsligt frigavs var inte resultatet av svensk diplomati utan av ett despotiskt styrt land. Om svensk diplomati hade funkat hade man även lyckats få ut Dawit Isaak ur Eritrea, men eftersom han fortfarande sitter fängslad så är det ju ett bevis på att det inte funkar.

  Precis som med det mesta försöker Carl Bildt ta åt sig äran för saker som han inte är ansvarig för eller som är ren slump. Saker som han är ansvarig för (Lundin Oil) försöker han förneka.

 3. Vi svenska medborgare kan känna oss trygga med en sådan uppbackning. Bra jobbat, som sagt.

 4. hur gåre med dawit isaak då? bra jobbat mr bildt.

 5. […] läser vi Carl Bildt om turerna i fallet Johan och […]

 6. Maximilian Fall, du kan ju lika gärna vända det där argumentet och hävda att det är Eritrea som är en despotiskt styrd stat och att frigivningen av svenskarna i Etiopien är bevis för att diplomatin fungerar.

  I vilket fall som helst är det ju inte en exakt vetenskap, som med så mycket annat – Messi gör inte mål varje match, Grekland vann fotbolls-EM, och de bästa diplomaterna/förhandlarna kirrar heller inte biffen i en handvändning.

  Den viktigaste konklusionen här är bara att våra diplomater måste få arbetsro utan att vi och pressen ska döma dem som om vi hade (eller skulle haft) full insikt i vad som pågick. Det är som i vilken förhandling som helst, visar du dina kort är du antingen rökt eller stekt.

 7. Bra jobbat. Fortsätt hjälpa andra svenska medborgare som har det svårt utomlands!

 8. Anders Vänerbo skriver:

  Relativt återhållsan _vilktet på Svenska betyder att du inte gjort ett förbannat skit för att hjälpa dom :(

 9. Bra jobbat,slutet gott.;-)

 10. Tack för en fantastiskt intressant inblick i hur diplomatin fungerar.

 11. Morgan Johansson skriver:

  du snackar bara skit etiopens regering skiter i dig , du är bara usas lilla hund,

 12. Bra jobbat! Hoppas bara att alla svenska medborgare får samma insatser i liknande situationer. Det ska inte finnas en gräddfil för journalister.
  Sen undrar man ju va´fan hade de där att göra överhuvudtaget?

 13. oppti skriver:

  Bra jobbat.
  Även Africa oil har jobbat under tiden och funnit olja tillsammans med sina kollegor i fält. De är där med regimens tillstånd. Kanske kan en granskning av dem göras av en opartisk journalist utan kopplingar till vänsterrörelsen.

 14. Jag läser din blogg lite då och då. Tack för fina inblickar om hur det egentligen fungerar och grattis för att ditt, och dina kollegors, hårda arbete lönat sig. Trägen vinner!

 15. kjelle11 skriver:

  Intressant att se hur man agerar från en massa håll – tack till alla inblandande som påskyndat processen, bra gjort.

 16. Loai Joseph skriver:

  Men snälla herr Bildt, du tror inte på allvar att Etiopiska ledare lyssnar på vad du har att säga? Din arbetsinsats att få hem dessa människor är beräknat till ungefär 0 %! Kom inte hit och åta dig äran, det var lite fräckt! Undrar vad du skulle säga om de fick sitta inne 11 år istället? Dessa länder fungerar inte som i Sverige genom ”grupptryck”. Detta var en maktdemonstration från etiopien, och det visste du mycket väl från allra första början – att de skulle få sitta inne ett tag, och sedan friges.

 17. Tack för ett välutfört arbete, herr Bildt.

  Och till alla som inte tror på vad Carl Bildt skriver ovan- Hur fasiken vet ni hur det gick till? Eller sitter ni på information som vi inte känner till? I så fall så kan ni lika grna spotta fram det i stället för att solka ner denna glädjedag för oss andra.

 18. Jacob Winter skriver:

  Otroligt viktigt arbete vår utrikesminister utfört i denna fråga. Jag ser i kommentarfältet att det finns fortfarande många naiva individer på moraliskt höga hästar som fortfarande inbillar sig att detta är något som löst sig ändå.

  Jag förutsätter att journalisterna uttrycker sitt tack till Bildt och UD för det oerhörda jobb de gjort för att befria dom.

 19. Hugo Ullberger skriver:

  Det ända vi vet med säkerhet är att Carl Bildt har varit delansvarig för Lundin Oil. Företaget som vars verksamhet Martin och Johan var nere i Etiopien för att undersöka.

  Om det stämmer att Carl och hans team har fått de båda Svenskarna frisläppta så är det oerhört tragiskt att de inte har kunnat göra något för att få Dawit Isak frisläppt?

 20. Rulle skriver:

  Här har UD under ledning av Carl Bildt utfört ett bra diplomatiskt arbete. Att ambassaden i Etiopien under ledning av Jens Odlander har nog dragit det tyngsta lasset. Heder också till vår stadsminister som verkligen betytt att frågan kommit upp på högsta nivå.

  Samtidigt är det viktigt att ärendet avslutas mer en detaljerad faktura på alla kostnaden till Johan och Martins uppdragsgivare. Det är inte vi skattebetalare som skall stå för kostnaden för lymlarnas vänsterstyrda tilltag. Medel kan också tas av intäkterna från försäljning av den bok som kommer.

 21. kjelle11 skriver:

  Håller med Jacob Winter, fullständigt.
  Att de finns folk som tror att UD inte har haft någon inverkan i frigivandet av Johan och Martin, är för mig en gåta.
  Låt oss glädjas med Johan, Martin och deras familjer.

 22. […] SvD, SvD, SvD, DN, DN, AB, Bloggar: Röda Berget, DHE, Bildt, Tweet !function(d,s,id){var […]

 23. metusalem skriver:

  Spännvidden i kommentarer är naturligtvis den förväntade. Låt oss i alla fall just nu glädjas över att två svenska journalister får återförenas med sina nära och kära. Beträffande anledningen till att de befann sig på fel plats vill man föreslå att de beviljas en pratstund med Carl Bildt och får tillfälle att publicera denna version av dramat.

  Vem som får tillfälle utvinna naturtillgångar är en het potatis lite varstans. Kalkbrott på Gotland, järnmalm i Lappland är näraliggande problem. Konflikt med lokalbefolkning är det normala. Naturligtvis önskar vi samhällssystem som kan göra bedömningar som gagnar landets invånare. I fallet Etiopien har övertoner och upprördhet varit av gängse slag vilket återspeglar sig i kommentarerna ovan.

 24. Loai Joseph skriver:

  Herregud…ni människor tror att alltså att Sveriges påfrestningar är anledningen till att de har frisläppts? Nej, nej, och åter nej. Detta är bara någon regeringen försöker roffa åt sig som en egen förtjänst. Beslutet hade ingenting med Bildt eller någon annans inflytande att göra. Är man lite skärpt så fattar man snabbt att Etiopien ville statuera ett exempel för andra journalister – och därmed fängsla dem under en viss period, sedan frige dem. Ni i regeringen samarbetar gärna med stater där ni själva blir gynnade. Herr utrikesminister medger bl.a. att Etiopien, t.om Saudiarabien är en demokrati (!?). Men Iran däremot, det är ju en ”ond” diktatur…men just det – jag glömde: Ni tjänar ju ingenting på Iran – det går alldeles bra att kalla landet för en diktatur. Dubbelmoral av högsta rank.

  Till Martin och Johan, välkomna hem! Ni har ingen att tacka förutom det svenska folket för deras stöd – icke regeringen eller herr Bildt!

 25. Viktor Alm skriver:

  Men snälla, alla haters. Förstår ni inte att Eritrea och Etiopien inte är samma land utan nationer med olika intressen och att det är två helt olika fall?
  Om statsministern och utrikesministern engagerar sig så här i ett enskilt fall har det betydligt större betydelse för Etiopien än om Aftonbladet skriver några snyfthistorier. Jag är mycket tveksam till att de hade benådats fort om inte hela diplomatimaskineriet gått igång. DÅ hade de fått ruttnat i fängelset i 11 år.

  Välkommen hem!

 26. Vem var det som i inledningsskedet gick ut och menade att de hade sig själva att skylla då de gick in utan tillåtelse? Som alla förstod så gjorde Bildt detta då de faktiskt gick in för att rapportera om de övergrepp som flyktingar vittnat om pågår där och kopplingarna det har till oljeföretaget Lundin Petroleums verksamhet i regionen. Efter massiv kritik belades Bildt med munkavle och det var andra från UD som uttalade sig fortsättningsvis.

 27. cuben skriver:

  Instämmer med alla som skriver ”Bra Jobbat”. Utan samband ingen ledning.

 28. Intressant att få tal del av händelserna bakom kulisserna. Ser fram emot en ännu mer komplett bild, t ex om stödet från andra länder.
  Jag är glad över att Sverige har så skickliga diplomater. Ni har gjort ett snyggt och proffsigt jobb och vi ska alla vara glada.

 29. Micael Grenholm skriver:

  Alltså, Martin och Johan åkte väl till Etiopien för att granska Lundin Oils smutsiga affärer där, som Bildt varit inblandad i?

 30. Urban Eriksson, Dalarna skriver:

  Självklart gläds vi med Johan och Martin samt deras anhöriga. Följande ord från vår utrikesminister ” men den fullständiga historien om detta bör kanske skrivas först senare” lämnar dock en ganska unken lukt efter sig. Vad är det vi inte får veta och varför? Vad har vi betalat, gjort för åtaganden eller eftergifter som det svenska folket inte anses mogna att känna till? Unket var ordet mr Bildt!

 31. Intressant att läsa, det var så här de flesta av oss insåg att det gick till. Så här fungerar diplomati. Sedan att diverse vänsterfjantar (ni vet vilka ni är!) tror något annat visar väl egentligen bara hur naiva, okunniga eller obildade dessa är. Eller bara dumdryga, vad vet jag. Det ger bara ytterligare en anledning till varför vänstern ska hållas så långt borta från inflytande som möjligt.

  Personligen tycker jag dock att de satt bra där de satt, att detta hände två företrädare för extremvänstern är gudomlig rättvisa. Tänk på att om tex Schibbye och hans ideologiska fränder styrde Sverige hade det som hände dem varit vardagsmat men det hade hänt alla oss andra. Ingen av oss som kommenterar hade kunnat göra det. Vi hade inte fått rösta fritt, inte säga, läsa eller skriva vad vi ville. Tänk Nordkorea med Jantelagen.

 32. […] den så kallade tysta diplomatin (dn.se). Utrikesminister Carl Bildt berättar tämligen detaljerat i sin blogg hur processen fördes och jag behöver inte gå in närmare på att beskriva […]

 33. Carl Bildt, när kommer bojkotterna emot USA och Saudiarabien?

  Du vet väl om vad som händer i Bahrein?
  Kolla in detta!
  CNN undertrycker Bahrein-rapportering.

  Är det någon som har koll på i vilken omfattning Bonnier-media rapporterar om Bahrein?.

 34. Uttalandet utrikesminister Bildt var att de trots UDs rekommendationer gick in i Ogadenprovinsen. Trots att Carl Bildt avsade sig styrelseuppdraget i Lundin Petroleum då han tackade ja till att bli utrikesminister. Han menade att han inte hade någon kännedom om Lundins verksamhet i Ogaden, trots att han satt i styrelsen då koncessionen diskuterades. Och några övergrepp mot lokalbefolkningen kände han heller inte till. Det gäller att både ha kort minne och skygglappar. Som utrikesminister har man ett antal tjänstemän att tillgå, så om viljan finns är det fullt möjligt att vara informerad om läget i olika delar av världen. När svenska medborgare råkar illa ut är det relevant att informera sig om deras uppdrag och så väl läget i området. Inte bara kolla listan över områden UD har avrått resa till som vore de vilka turister som helst. När publicistklubben och Reportrar utan gränser påtalade att så inte var fallet så blev det tyst…

  Någon som varit medlare i ex-Jugoslavien borde ha viss koll på reportrars betydelse. Fast jag träffade visserligen inhemska fristående medieredaktioner som var starkt kritiska mot denne medlare…

 35. Undrar om de svensk media kommer att rapportera att presidenten för Italiens högsta domstol, kommer att anmäla USA:s regering till Internationella rättstribunalen i Haag, 11:e september 2001.
  http://www.infowars.com/president-of-italys-supreme-court-to-refer-911-crimes-to-international-criminal-court/

 36. Undrar om de svensk media kommer att rapportera att presidenten för Italiens högsta domstol, kommer att anmäla USA:s regering till Internationella rättstribunalen i Haag, 11:e september 2001.

  http://www.infowars.com/president-of-italys-supreme-court-to-refer-911-crimes-to-international-criminal-court/

 37. pimpe skriver:

  Om Shibbye och Persson hade cojones som räckte till, skulle de packa väskorna och ta vändande plan tillbaka till Etiopien. De skulle inte låta sig hunsas av Etiopiens kriminella, bevisförfalskande regim, utan med ett rungande Arriba! Caramba! We´re back! ta sig in i Ogadenprovinsen igen och göra klart reportaget om Lundin Oil!
  Mot bakgrund av att Etiopien har fabricerat bevisfilmen mot Shibbye och Persson med skådespelare som skrattade mellan tagningarna, ter sig värdet av den tysta diplomatin löjligt. När motparten utan att blinka fängslar oskyldiga med hjälp av ”bevis” som de själva har konstruerat, är de inte mottagliga för något sweet-talk från Bildt . Journalisterna släpptes för att de hade fyllt sitt syfte, nämligen att skrämma andra journalister från att granska Etiopien i sömmarna, och att ge den kriminella etiopiska regimen sken av goodwill, resonlighet och välvilja eftersom den gick med på att benåda dessa ”dömda brottslingar”. Det hela har varit en konstruerad bluff rakt igenom för att skapa en win-situation för gangsterregimen i Etiopien.

 38. Urban Eriksson, Dalarna skriver:

  @pimpe. Skulle tro att du närmar dig sanningen…

 39. […] Utrikesminister Carl Bildt skriver den 11 september 2012 under rubriken Så arbetade vi: Från etiopisk sida var man angelägen om att vi inte skulle gå ut med kommentarer för tidigt, […]

 40. Historien bakom historien släpper Bildt på sin populära blogg. Där fick redaktionerna allt de älskar: berättelsen om de hemliga möten, de hemliga samtalen. Mycket detaljer och många datum. Och Carl Bildt slapp det han inte önskade sig – kritiska frågor.

  Och medan Bildt firar triumfer vilar Schibbye och Persson ut på hemlig ort, omhändertagna av UD. Samma utrikesförvaltning som de för 14 månader sedan undvek att kontakta när de reste till Ogaden.

  Pr-branschen är full av beundran inför detta. Till Aftonbladet säger Robbin Grönstedt, vd för Progress PR:

  – Hatten av för Bildt. Nu har de pr-fest på UD.

  Han tillägger dock:

  – Efter fest kommer vardag. DÅ återstår frågan: Vad gjorde Lundin i Ogaden?

 41. Bo W. Höglund skriver:

  Gamla förbindelser med Etiopien – jag tänker då inte bara på mina mostrars syjunta som tillverkade ändlösa handarbeten för att sälja till förmån för Abessiniens barn utan även på dem som efter ”kriget” byggde upp Etiopiens flygvapen (delvis med svenska överskottsplan – t.ex. B 17 fån SAAB) – http://www.svd.se/kultur/fem-svenska-flygpionjarer_5168519.svd – efter detta kan man kanske inse att dessa historiska förbindelser inte RIKTIGT går att jämföra med våra nuvarande förbindelser till andra, iofs närliggande, regimer i denna del av Afrika!

 42. […] sig lite cred när Johan Persson och Martin Shibbye äntligen fått lämna Etiopien. I sin blogg Alla dessa dagar skriver han om arbetet med frigivningen av Johan och Martin. Det poängteras om hur viktigt det […]

 43. Hur går det med att få ut Dawit Isaak från Eritrea fängelset? Du vet om Carl Bildt att det du gör att strunta i Dawit Isaak är brott mot männskligarättigheterna och Yttrandefrihetslagarna. Man till låter inte som Utrikesminister att låta Dawit Isaak sitta mer en 4000 dagar och 11 år utan rättegång. För Dawit Isaak är lika viktig som att frige Martin och Johan. Nu ser du till Carl Bildt att få hem Dawit Isaak också i från fängelset så han får återförenas med sina nära och kära.

 44. mrmhalland01 skriver:

  Självklart har inte Etiopien på något vis spelat ett spel med dessa båda herrar.
  Märkligt nog är det samma personer som har den teorin, som samtidigt anklagar Carl Bildt för allsköns brottslighet !
  Det är ynkligt att man inte kan ge ett erkännande till en storartad insats bara för att man inte delar hans politiska åsikter.

 45. Kachina skriver:

  ”Instämmer med alla som skriver “Bra Jobbat”.”

  Så säger även jag.

 46. Per Fredö skriver:

  Åtskillia skribenter visar som väntat att de inte vill acceptera att Carl -och för den delen också svenska diplomater och Reinfeldt-har gjort ett beundransvärt jobb att få Martin och Johan frigivna.
  De tar i stället upp sådant som att UD och han inte lyckats med att få David Isaak fri, underförstått att inget har pågått där.
  Så är det förstås inte, men svårigheterna är desto större i Eritrea
  Vad denna historia visar är att det krävs kontakter på allra högsta politiska nivå för att få svenska journalister frigivna oaktat att de blivit på fabricerade lögner.
  Och via en politiskt styrd rättsprocess.
  Detta kommer förstås nu att avslöjas i minsta detalj.
  Då får Etiopiens makthavare i varje fall i vårt land bära skammen.
  Det kommer knappast att förbättra relationerna mellan våra länder rent opinionsmäsigt.
  Men återigen politiken och diplomatin kommer att ha sin roll-och där deltar Carl, UD samt vår ambassad i allra högsta grad.
  Vi har också nära handelspolitiska förbindelser med Etiopien och det gäller även biståndspolitiken.
  Det verkar som om vänstern nu vill straffa Etiopien genom strafa detta land på såna områden. .
  Det är då ren politisk populism.

 47. Kachina skriver:

  ”Det kommer knappast att förbättra relationerna mellan våra länder rent opinionsmäsigt.”

  Jag tror tvärtom.Detta kommer att binda tätare band mellan Sverige och Etiopien. Lägg märke till att Etiopiens politiker har utfört en extraordinär åtgärd, med tanke på hemmaopinionen och oppositionens möjligheter att utnyttja detta.

  Jag vill ge all heder åt Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt och de Etiopiska politiker som tordes utföra själva frigivningen. Vi har, som Per Fredö sagt, nästan hundraåriga förbindelser med Etiopien, och låt oss hoppas att de förbindelserna blir starkare efter denna händelse.

 48. Kachina skriver:

  Under mina sex år i den här bloggen, är denna tråd det äckligaste jag läst. HerreGud! Erkänn ett med utmärkt beröm godkänt arbete, istället för att ge er på personangrepp.

  Jag gillar inte högermoderaternas politik. Det säger jag rakt ut till Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt, ……..men i det här fallet gäller politik på personlig nivå, mellan två länder..

  Kan ni ”gapkäftar” förstå vilket mod som krävdes av de Etiopiska politikerna för att utföra denna åtgärd,……..en åtgärd som vuxit fram ur samtalen mellan dem och vår utrikes- och statsminister?

 49. Per Fredö skriver:

  Kachina
  Du har säkert rätt vad gäller våra relationerna mellan vårt land och Etiopien via de specifika områden, som jag försökte peka på.
  Men inte minst de kommentarer från ”gapkäftarna”, som du rättvist kallar dem, visar på att vi om denna frigivning fått en starkt polariserad debatt.

  Bakom den finns såväl journalister som vänsterpolitiker och genuina Carl-hatare.

  Detta med högermoderaternas politik hör nog hemma bra långt tillbaks i tiden.

  Vi får väl se på vad budgeten snart kommer att innehålla.
  I övrigt ligger vi bättre till än nästan alla länder.
  Många har förtjänsten därav, men faktiskt också regeringen.

 50. Kachina skriver:

  ”Detta med högermoderaternas politik hör nog hemma bra långt tillbaks i tiden.”

  Tja, inte längre tillbaks än till den tid då GW Bush satte agendan för svensk politik. moderaterna har ändrat sin samhällssyn sedan 2008, men inte tillräckligt för att vi skall driva en nation i symbios mellan det allmänna och det privata.

  Privatiseringen har på många sätt skapat en komedi av det våra förfäder skapat med blod, svett och tårar över de skatter som byggde upp den gemensamma sektorn.

  Jag är säker på att min far, och numera min mor, roterar i sina kistor när de ser hur ni handskas med de värden som deras skattepengar byggde upp.

 51. Kachina skriver:

  Per Fredö

  Om jag skall precisera, säger jag att privatiseringen av sjuk- och äldrevård blev en tragedi. Privatiseringen av Apoteken blev för oss kunder en kostsam komedi.

  Privatiseringen av Bilprovningen kan troligtvis komma att bli den enda åtgärden som blir lyckosam.

  Sedan vill jag påtala att fram till 1985 hade jag aldrig hört talas om att ett tåg satt fast i några snödrivor. Detta gör att privatiseringen av tågtrafiken kan komma att klassas som en tragedi. Ytterst handlar det om symbios. De olika aktörerna måste arbeta i symbios, annars fortsätter rubrikerna med frusna resenärer stående på en blötmyr i Norrland.

 52. lifenews24 skriver:

  Otroligt viktigt arbete vår utrikesminister utfört i denna fråga. Jag ser i kommentarfältet att det finns fortfarande många naiva individer på moraliskt höga hästar som fortfarande inbillar sig att detta är något som löst sig ändå.

 53. […] utrikesministern har jobbat. Vilket han i veckan meddelade omvärlden i ett långt inlägg på sin […]

 54. kris08 skriver:

  ”Lägg märke till att Etiopiens politiker har utfört en extraordinär åtgärd, med tanke på hemmaopinionen och oppositionens möjligheter att utnyttja detta.”

  Det extraordinära är att attackera journalister, utsätta dem för psykisk tortyr, en skenrättegång med fejkade bevis och fängslande under inhumana förhållanden, (som för övrigt delas av många från oppositionen)!
  Om Bildt eller UD faktiskt gjort några extraordinära ansträngningar eller dolda eftergifter vet vi däremot alldeles för lite om.

 55. Vivianna Love skriver:

  DU Carl Bildt har varit styrelsemedlem i lundins och jag antar att ditt uttalande om att vad hade dom där att göra hör ihop med att du säkerligen komma att figurera i martin och johans redogörelse när den kommer till fullo..DU har inte gjort ett dugg för att hjälpa dom men du kan försöka inbilla folk det med att det är en tyst diplomati där vanligt folk inte har nån inblick alls vad som händer..du sitter här och bloggar för fullt..har du någonsin tänkt tanken att alla inte kan ta tillvara information du går ut med här som utrikesminister?? i tv är du så osynlig så jag är osäker på om folk vet att du överhuvudtaget lever…är det också tyst diplomati du kör med då tro??? det är en hund begraven med dig i det stora hela och om du hade nån stolthet kvar i kroppen så skulle du tacka för dig och avgå omedelbart..du är för mig en arrogant, nonchalant översittare och såna har inget i regeringen att göra i sverige..tack för ordet ..

 56. blogfia skriver:

  Intressant att läsa informationen med fakta om hur diplomatin gick till. Ser också fram emot dina memoarer ngn gång.

  Samtidigt förfärande att läsa dessa hatfyllda kommentatorer här och se hur de visar upp bilden av sig själva.

  Är det skattebetalarna som står helt för kostnaderna eller? Trots att UD avrått från inresa. Lite nyfiken i denna del är jag nu när frågan väcktes.

 57. […] Martin Schibbye och Johan Persson gav få svar om anledningen till deras benådning. På sin blogg tar Carl Bildt åt sig äran och berättar mer än gärna historien om hur han lyckades få de […]

 58. Per Fredö skriver:

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-borde-ha-agerat-snabbare

  Nu kommer kritiken från pappa Persson, ´som alltid utåt sagt att han varit väl informerad, därtill haft förtroende för den tysta diplomatin roll samt likaså Carl Bildts och den svenska ambassadens insatser.
  Persson har också tidigare förstått att det var ett tidskrävande arbete samt att samtal måste föras på högsta politiska nivå för att ge resultat.
  Därtill har Johan och Martin själva agerat så att det dragit ut på tiden genom att låtsas att de begått lagbrott, tagit sig in i landet utan tillåtelse och likaså använt sig av nåd som metod för att bli frisläppta.
  Denna skette för övrigt i samarbete med den svenske ambassadören.

  Nu vill han ge sken av att allt skulle ha gått fortare om regeringen
  bara anlitat Jan Eliasson.
  Denna har för övrigt själv uttalat att utan honom så skulle det nog inte ha gått så bra.
  Men trots allt han ville på nåt sätt förringa andra insatser.

  Urban Ahlin har också gjort en liten markering Nu skulle vårt land se till att de som satt Johan och Martin i klistret skulle straffas.

  Ynkligt alltihop tycker jag.

 59. Per Fredö skriver:

  Kachina
  Jag bor själv på ett kommunalt äldreboende p g a diverse handikapp.
  Du tycks ha uppfattningen att alt offentligt är det bästa och allt privat det sämsta.
  Ingen i personalen har här heltidstjänster oaktat att flera har undersköter-skeutbildning, likaså att äldevårdpersonal redan nu krävs.
  Deras löner ligger på cirka 21 000. Den har ökat med nästan en månadslön sedan jobbskatteavdragen införts. Ändå tycker nästan alla att de inte har råd vara med i Kommunal.
  Jag har inte hört nån dessutom som tycker att detta fack gör nåt för
  dem. Kontakterna från Kommunals sida med personalen är obefintliga.
  Flera säger öppet att på socialdemokraterna skulle de aldrig rösta. Samtidigt är de yngre nästan alltid poitiskt okunniga eller säger att sånt bryr dom sig inte om.
  Vad gäller det privata på detta äldreboende så är det omfattande. Vi ha privat firma, som har hand om maten och erbjuder två rätter dagligen till middag.
  All städning sköts daglien av en privat firma i hela huset. De äldre får städat var tredje vecka och det går på en timma och åtskilligt utesluts.
  Dusch får man en gång per vecka. De äldre får trots löften nästan aldrig komma ut, Det gäller också handlat.
  Däremot ställer privata företagare upp med fotvård och hårvård. Och läkare från en privat vårdcentral kommer varje vecka och sjuksköterskor därifrån finns nästan alltid tillgänglig. De sköter också allt som har med recept och mediciner att göra.
  ´Själv var jag i går på lasarettet och behövde då sjuktransport, Det sköter nu ett privat bolag, bildat av några bröder, som får ta hand om kommun efter kommun oaktat att vi har socialdemokratiskt styre.
  Chauffören, som tidigare jobbat åt landstinget, trivs nu bättre, har en högre lön och tyckte det var bra kunna välja mellan olika arbetsgivare,
  Själv klagar jag inte. Personalen gör ett bra jobb.
  Men det går inte att bara hylla det offentliga.
  Då får vi en sociallistisk vänsterpolitik för att använda din termonologi Kachina.
  Ursäkta ovan det saknades ett par mellanord i nån mening för begriplighet.

 60. […] När det gäller att lyfta fram sin egen betydelse och sin egen oumbärliga roll i den positiva händelseutvecklingen när denna äger rum i en massmedialt stort uppmärksammad fråga, som t.ex den om dom två svenska journalisterna Martin Schibbye & Johan Persson. […]

 61. bestofmankind skriver:

  ”Under hela denna process har jag – som bekant – varit relativt återhållsam med olika typer av offentliga kommentarer i ämnet.”

  Carl Bildt uteslöt att hans första reaktion var att beskylla Martin och Johan för att ””gett sig in i ett konfliktområde som vi har avrått mycket starkt ifrån”.

  Hans engagemang med frigivande av Martin och Johan berodde på påtryckning från media och det svenska folket. Och inte för att det var det enda rätta att göra.

  Som du ser Carl Bildt, trots sex år av att vara utrikesminister är din EQ (Emotional Intelligence), trots en liten förbättring, fortfarande underkänd.

  Därför kan inte du och kommer inte du att göra någon skillnad för världen.

 62. Per Fredö skriver:

  bestofmankind
  Det första som du säger om att undvika att ge sig in i konfliktområden är knappast nån beskyllning.
  Sådant kommer UD ofta med och detta i syfte att svenska medborgaren inte ska råda ut för der som nu hände Martin och Johan eller ännu värre.
  Exempelvis att nu ta sig in i Syrien. Där kan ju inte ens FN-soldater vara.

  Detta med påtryckningar från massmedia som enda anledning är en typisk grinighet från dig bestofmankind.
  Nu beskylls Carl trots det goda resultat att han inte gjort tillräckligt,
  Det är inte sant.
  Hans engagemang har varit stort.
  Samtidigt har en svensk utrikesmycket att göra.
  Nu är Ukraina på tur.
  Och vem vill träffa Carl där.
  Säger det inte dig nåt bestofmankind.
  Emotionerna är verklien tudelade.
  Dina vad gälller Carl vet vi sedan länge om.
  .

 63. bestofmankind skriver:

  Carl Bildts sätt att uttrycka sig var inte på något sätt statsmannamässigt.

  Carl Bildt är, och kommer förbli selektiv med sitt engagemang pga sitt låga EQ. Hans ”goda” gärningar kommer inte att kunna kompensera, ens balansera de gamla dåliga.

  Och Carl Bildts namn kommer för evigt vara befläckad av olja.

 64. mrmhalland01 skriver:

  Det är självklart inte så att journalister är immuna mot lagar.
  Dessa båda herrar har brutit mot Etiopisk lag och döms därefter.
  Naturligtvis finns det synpunkter på rättegången och rättssystemet, men, så fungerar det där.

  Trots detta har Sverige ställt upp med allt vi har kunnat !
  Dessutom lyckats !

  När man nu hör vänsterpatrasket skrika om att det tog för lång tid och dessutom ser att anhöriga anser att Sverige gjort för lite och för sent mår man ju fullkomligt illa.

  De borde bestraffas för “brott i annat land” om det fanns en sådan lag.
  De har skamfilat Sverige i ett land vi hade goda relationer med.
  De har dessutom kostat Svenska skattebetalare astronomiska summor.

 65. Per Fredö skriver:

  Du bestofmankind

  Vänstern och Carl-hatarna återkommer ständigt oavsett vad sakerna gäller till att Carl som styrelseledamot i Lundin Petroleum skulle ha ägnat sig åt nåt brottsligt och skambefläckat därför att detta bolag en tid letade efter olja i Sudan.
  Detta har utretts av svensk åklagare och vederbörande har inte funnit grund för dessa anklagelser.
  Nu är det emellertid så att olja finns i mängder av diktaturländer, vilka ofta ägnar sig av olika typer av förtryck av mänsklia rättigheter.
  Ett exempel är Libyen när Khadaffi hade makten där.
  En av de många ledande politiker, som hade personlig kontakt med Khaffafi i syfte att värna om BPs intressen i detta land var Tony Blair.
  Nu fredsmäklare.
  Rikta er kritik mot honom i stället, kverulanter!

 66. mrmhalland01 skriver:

  Olja finns dessutom i Norge, som en ledande socialdemokrat kallade ”den sista sovjet-staten”.
  VAR ska vi köpa olja ??
  Vi är trots allt fortfarande beroende av olja…

 67. Per Fredö skriver:

  https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=226628

  För att avsluta detta om Lundin Petroleum, ett svenskt företag vi har allt anledning känna oss stolta över, så kan ni här se var LP nu ägnar sig åt prospektering och utvinning.
  Andelen diktaturer är nästan obefintlig.
  Det kommunistiska Kina struntar i sånt. De gör sina affärer överallt.
  Inte minst i vårt land.
  Det kanske behövs maktväxling för att förhindra det.

 68. Per Fredö skriver:

  https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=228266

  Så är det med de politiska riskerna som ett svensk oljebolag verksamt i i dessa länder ser det.
  Dom är verkligen glada över att Johan och Martin lyckades
  komma därifrån.

 69. Rulle skriver:

  Är det någon på denna tråd som läst domen från Etiopien? Hade den virriga videon som åklagaren visade någon inverkan? Bevisen var väl, den förutan, tillräckliga.
  Man smög sig illegalt in över gränsen ”inbäddade” med terrorister. De bar med sig bilder som visade deras provskjutning av dödliga vapen. Detta var bevis nog för att varje rättsstat skulle gripa och satta förövarna i fängelse. 11 år var väl mer än vad en svensk domstol skulle ha utdömt, men då hade man väl i åtanke att benådning skulle kunna komma att medges.
  Om två skäggiga figurer smög sig in i Sverige tillsammans med ett 30-tal beväpnade ryssar eller al-Qaeda krigare på väg mot ett kärnkraftverk, hur skulle en svensk domstol döma? Har vi något skydd mot terrorister?

 70. Rulle skriver:

  När en svensk myndighet (UD) avrått från att gå in in Ogaden regionen i Etiopien så skall ALLA (även Journalister) avstå från att beträda området.
  När naiva individer ändå skickas in och råkar i problem skall
  naturligtvis den svenska utlandsbeskickningen göra allt, inom lagens råmärken, som man förmår för att hjälpa personerna ut ur knipan. Detta okloka äventyr har här fått ett lyckligt slut!
  Då skall vi skattebetalare inte betala för att rädda de som brutit mot rådet från UD och Etiopiens lag. De som gett grabbarna uppdraget skall betala alla kostnader.
  Att Martin Schibbye som själv uttalat att han är kommunist-sympatisör säger att deras avsikt inte var att hitta stoff för att skriva
  skit om Carl Bildt så skorrar det otroligt falskt.
  Bildt och hela den svenska regeringen är så långt ifrån kommunist-kramare man kan tänka sig. Martin framhåller att hans ideal om frihet och mänskliga rättigheter ligger nära Nordkoreas.
  Därav kan man med bara en liten gnutta fantasi förstå hans syftet med lagöverträdelserna i Etiopien.

 71. Härligt att även anhöriga tar bladet från munnen! Kan bara instämma!

  Härligt att även anhöriga tar bladet från munnen! Kan väl bara hålla med, UD i Sverige skulle agerat betydligt snabbare! Någon som däremot agerat från första stund och till och med enda fram till presskonferensen var ju faktiskt Jens Odlinder och alltså inte du, ta bannemej inte åt dig äran från vad andra utfört!

  Från DN:

  ”Regeringen borde ha agerat snabbare” Publicerad i dag 06:26

  ”För första gången riktar anhöriga kritik mot regeringens hantering av Martin Schibbye och Johan Persson. Utrikesminister Carl Bildt gjorde ett ”klantigt uttalande” och statsminister Fredrik Reinfeldt borde inte ha beskrivit Etiopien som en diktatur. ”Dessutom borde de ha tagit hjälp av Jan Eliasson”, säger Kjell Persson, pappa till Johan Persson, till DN.

  I en lång redogörelse på sin blogg berättar utrikesminister Carl Bildt om sitt och utrikesdepartementets arbete tillsammans med svenska ambassaden i Addis Abeba för att få svenskarna fria. Han skriver om arbetet som ledde fram till att han den 10 maj besökte svenskarna i fängelset och meddelade att premiärminister Meles Zenawi lovat honom att de skulle släppas fria, troligen i början av september.

  Men Bildts beskrivning delas inte helt av Kjell Persson, pappa till Johan Persson. När han för första gången ger sin syn på regeringens agerande riktar han hård kritik på flera punkter.

  Carl Bildts första uttalande. Kort efter att svenskarna gripits beskylldes frilansjournalisterna av utrikesministern för att ha ”gett sig in i ett konfliktområde som vi har avrått mycket starkt ifrån”.

  –Det är jävligt klumpigt sagt. Men alla har väl dåliga dagar, säger Kjell Persson som inte fått någon ursäkt från Bildt trots att han haft många samtal med honom i egenskap av de anhörigas främste talesman.

  Regeringens senfärdighet. Under de första veckorna hände ingenting, anser Kjell Persson.

  –Regeringen borde vara den som skulle kunna agera snabbast. Man borde ha värderat det här mycket bättre från början, tycker jag.

  Statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande i riksdagen. Från talarstolen beskrev han Etiopien som en diktatur.

  –Reinfeldts uttalande är ännu värre. Han säger att Etiopien är en diktatur just när man försöker skapa kontakter nere i Addis. Hur tänkte han? undrar Kjell Persson som hoppas att få svar i en framtida eventuell utvärdering av regeringens arbete. Regeringens val att inte tacka ja till erbjudandet från förre utrikesminister Jan Eliasson (S) att hjälpa till.

  –Det tycker jag var synd. Vill man någonting så tar man chansen till alla goda kontakter. Eliasson hade kontakter i Etiopien. Men vi har aldrig fått någon motivering från regeringen. Det blev tyvärr aldrig någon diskussion eller dialog, säger Kjell Persson.

  Tror du verkligen att svenskarna hade blivit fria tidigare om han hjälpt till?

  –Det vet man inte och det får vi aldrig veta. Men ju fler goda krafter som är med desto bättre är det.

  Såväl Carl Bildt som Fredrik Reinfeldt har avböjt att kommentera kritiken från de anhöriga.

  Några som Martin Schibbye och John Persson själva vill lyfta fram som viktiga personer under arbetet för att få dem fria är Sveriges Etiopienambassadör Jens Odlander och den tidigare konsuläre chefen i Addis Abeba, Fredrik Spik.

  –Jens Odlander, Fredrik Spik och alla lokalanställda på ambassaden där har ställt upp otroligt för oss. Att få prata med någon fritt under den här perioden har varit otroligt viktigt, säger Martin Schibbye till DN.

  Jens Odlander var först på plats sedan svenskarna gripits och såg till att de fick vård för sina skottskador. Han och Fredrik Spik har funnits vid svenskarnas sida under rättsprocessen och gjort ett stort antal besök i Kalityfängelset. Dessutom hade Odlander ett flertal möten i Addis Abeba, både med den förre premiärministern Meles Zenawi, som avled den 20 augusti, och med hans efterträdare Hailemariam Desalegn.

  Det var också han som hämtade svenskarna med en av ambassadens diplomatregistrerade bilar vid den slitna grinden till det ökända Kalityfängelset i måndags klockan 15.30 svensk tid. Han fanns med på planet som landade klockan 11.21 på Arlanda i går efter att svenskarna fått tre dagars vila i Istanbul.

  Själv vill Jens Odlander inte kommentera sin insats. Han sms:ar till DN: ”Uppdraget slutfört.” ”

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-borde-ha-agerat-snabbare.

 72. Härligt att även anhöriga tar bladet från munnen! Kan väl bara hålla med, UD i Sverige skulle agerat betydligt snabbare! Någon som däremot agerat från första stund och till och med enda fram till presskonferensen var ju faktiskt Jens Odlinder och alltså inte du, ta bannemej inte åt dig äran från vad andra utfört!

  Från DN:

  ”Regeringen borde ha agerat snabbare” Publicerad i dag 06:26

  ”För första gången riktar anhöriga kritik mot regeringens hantering av Martin Schibbye och Johan Persson. Utrikesminister Carl Bildt gjorde ett ”klantigt uttalande” och statsminister Fredrik Reinfeldt borde inte ha beskrivit Etiopien som en diktatur. ”Dessutom borde de ha tagit hjälp av Jan Eliasson”, säger Kjell Persson, pappa till Johan Persson, till DN.

  I en lång redogörelse på sin blogg berättar utrikesminister Carl Bildt om sitt och utrikesdepartementets arbete tillsammans med svenska ambassaden i Addis Abeba för att få svenskarna fria. Han skriver om arbetet som ledde fram till att han den 10 maj besökte svenskarna i fängelset och meddelade att premiärminister Meles Zenawi lovat honom att de skulle släppas fria, troligen i början av september.

  Men Bildts beskrivning delas inte helt av Kjell Persson, pappa till Johan Persson. När han för första gången ger sin syn på regeringens agerande riktar han hård kritik på flera punkter.

  Carl Bildts första uttalande. Kort efter att svenskarna gripits beskylldes frilansjournalisterna av utrikesministern för att ha ”gett sig in i ett konfliktområde som vi har avrått mycket starkt ifrån”.

  –Det är jävligt klumpigt sagt. Men alla har väl dåliga dagar, säger Kjell Persson som inte fått någon ursäkt från Bildt trots att han haft många samtal med honom i egenskap av de anhörigas främste talesman.

  Regeringens senfärdighet. Under de första veckorna hände ingenting, anser Kjell Persson.

  –Regeringen borde vara den som skulle kunna agera snabbast. Man borde ha värderat det här mycket bättre från början, tycker jag.

  Statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande i riksdagen. Från talarstolen beskrev han Etiopien som en diktatur.

  –Reinfeldts uttalande är ännu värre. Han säger att Etiopien är en diktatur just när man försöker skapa kontakter nere i Addis. Hur tänkte han? undrar Kjell Persson som hoppas att få svar i en framtida eventuell utvärdering av regeringens arbete. Regeringens val att inte tacka ja till erbjudandet från förre utrikesminister Jan Eliasson (S) att hjälpa till.

  –Det tycker jag var synd. Vill man någonting så tar man chansen till alla goda kontakter. Eliasson hade kontakter i Etiopien. Men vi har aldrig fått någon motivering från regeringen. Det blev tyvärr aldrig någon diskussion eller dialog, säger Kjell Persson.

  Tror du verkligen att svenskarna hade blivit fria tidigare om han hjälpt till?

  –Det vet man inte och det får vi aldrig veta. Men ju fler goda krafter som är med desto bättre är det.

  Såväl Carl Bildt som Fredrik Reinfeldt har avböjt att kommentera kritiken från de anhöriga.

  Några som Martin Schibbye och John Persson själva vill lyfta fram som viktiga personer under arbetet för att få dem fria är Sveriges Etiopienambassadör Jens Odlander och den tidigare konsuläre chefen i Addis Abeba, Fredrik Spik.

  –Jens Odlander, Fredrik Spik och alla lokalanställda på ambassaden där har ställt upp otroligt för oss. Att få prata med någon fritt under den här perioden har varit otroligt viktigt, säger Martin Schibbye till DN.

  Jens Odlander var först på plats sedan svenskarna gripits och såg till att de fick vård för sina skottskador. Han och Fredrik Spik har funnits vid svenskarnas sida under rättsprocessen och gjort ett stort antal besök i Kalityfängelset. Dessutom hade Odlander ett flertal möten i Addis Abeba, både med den förre premiärministern Meles Zenawi, som avled den 20 augusti, och med hans efterträdare Hailemariam Desalegn.

  Det var också han som hämtade svenskarna med en av ambassadens diplomatregistrerade bilar vid den slitna grinden till det ökända Kalityfängelset i måndags klockan 15.30 svensk tid. Han fanns med på planet som landade klockan 11.21 på Arlanda i går efter att svenskarna fått tre dagars vila i Istanbul.

  Själv vill Jens Odlander inte kommentera sin insats. Han sms:ar till DN: ”Uppdraget slutfört.” ”

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-borde-ha-agerat-snabbare.

 73. mrmhalland01 skriver:

  Med all respekt för Eliasson,
  Nu gjorde vår regering det som kostade allt för mycket.

  Glöm inte att brott har begåtts !

 74. Rulle skriver:

  Som chef för UD skall Carl Bildt ta ansvar för alla underställdas (Inklusive ambassadör Jens Odlander) insatser i denna fråga.
  När odågorna Johan och Martin mitt under Almedalsveckan och när Sverige på allvar sjunkit in i semesterlunken, och Carl Bildt ”omlokaliserat till sydligare och varmare nejder” tog sig olovandes in i Ogaden regionen i Etiopien kan man inte förvänta sig att CB personligen skall hålla i alla trådar. Med lite känsla för rättvisa så bör även han få ta några välförtjänta semesterdagar.

  Vi bör också beakta att Etiopierna är ~ 8 gånger så många som vi svenskar. Martin och Johans tilltag är avskyvärt och till stor skada för Sveriges anseende i världen. Att avslöja korruption är behjärtansvärt, men inte genom att så flagrant bryta mot lagar.

 75. Jan Elshult skriver:

  Hur man kan tolka Carl Bildts uttalande som att man försöker ta åt sig äran är en gåta, han säger ju bara att man via kontakter försökt att förmå den etiopiska ledningen att frige journalisterna och att man fått besked om att de skall frigivas, men när de skulle friges fick man inget exakt besked om förrän efter ett tag. Utan svenska utrikesministern och andra inblandades intresse för fråga kan man vara ganska säker på att ingenting hade hänt eller att åtminstone hade dragit ut på tiden i en okänd tidsrymd.
  Med personer som rådgivare som har erfarenhet av hur man kan agera i dylika situationer så finns ingen anledning att kritisera den svenska diplomatin, de behärskar frågor av denna art mycket bättre än högljudda vänsterelement som bara är ute efter att klanka ner på alliansregeringen oavsett vilket resultat som uppnås!

 76. Känner förstås inte till alla detaljer men i sådana här fall är det av yttersta vikt att man trycker på rätt knappar vid rätt tidpunkt. Ofta tyst. Trots allt så lierade journaliserna sig med en islamistisk terroriststämplad organisation som begår övergrepp på befolkningen. Precis som regimen själva.

  Det handlar om att subtilt försöka få regimen att förstå att de inte har något att vinna på att göra det till en alltför uttdragen process.
  Trycker man på fel knapp kan resultatet bli det motsatta och regimen förlorar intresset för att visa god vilja. Sverige visade god vilja genom att delta på begravningen. En del i pusslet.

 77. Per Fredö skriver:

  Detta med att ta sig åt äran av att de båda svenska journalisterna Martin och Johan nu blivit frigivna har blivit ett inrikespolitiskt politiskt slagträ.
  Och massmedia hakar förstås på med olika konspirationer och beskyllningar främst då mot Carl.
  Från vänsterhåll försöker man hitta rader av omständigheter, vilka för dem säkert är obekanta , vilka borde ha påskyndat frigivningen.
  Snabbheten har blivit argumentet nummer ett för åtskilliga

  Att det nu tog drygt ett år i stället för domen på 11 år var inte tillräcklig.
  En i sig märklig argumention. Realismen i den saknas totalt.

  Nu tycks kritikerna också vara omedvetna om att regeringen fick besked om att en frigivning skulle ske inom loppet av några månader.
  Även den etiopiske premiärministern , som bestämmer om all frigivning av det otale politiska fångar, som finns i Etiopien. måste tänka om att deras rättsväsende inte kommer i dålig dager.
  Därvid skedde frigivningen i samband med ”nådedagen”.
  Men kontakterna med vår regering och vår ambassad var helt unika.

  Johan och Martin har dessutom under sin tid i fängelse kunnat leva ett synnerligen drägligt liv jämfört med alla andra fångar,
  De har blivit privilegierade
  Likaså fick det ett stöd under rättegången, som inga andra anklagade kunnat räkna med.
  Bakom allt detta stod den svenska ambassaden i Etiopien, Den arbetar naturligtvis i enlighet med de direktiv, som kommer från det svenska utrikesdepartementet och ytterst från utrikesminister Carl Bildt.

  Att dessa nu avstår från kommentarer och inte ger sig in i nån politisk polemik hedrar dem.
  De struntar i genmälen dessutom hur grova anklagelserna än är.

  Detta kan man dock inte säga om de som blivit hjälpta ock det gäller nu i första hand pappa Persson.
  Ingen tycks heller bry sig om vilka kostnader, som lagts ned på detta fall.

  Johan och Martin har nu blivit nationalhjältar, vilket de knappast förtjänar.
  En bok lär komma och ge dem en nätt förmögenhet dessutom.
  Och vad gäller sanningen om oljeprospekterings i dessa områden med alla dess politiska komplikationer så hänvisar jag till webben ovan.
  Det svenska oljebolaget African Oil, ägt av Lundin Petroleum är nu verksamt i flera länder i dessa länder där de politiska konflikterna är betydande.
  Dessa är svårt hanera för detta oljebolag.
  Men det är inte ovanligt.
  Vi har många svenska företag i liknandesituationer

%d bloggare gillar detta: