Från Bodö till Vilnius

BODÖ: En bit efter midnatt landade jag här i nordliga Norge efter den långa flygningen från Etiopien, och dök självfallet omedelbart i säng. 

Då och få kan det ju behövas lite sömn också.

Men i dag har vi så haft fruktbärande och bra överläggningar i kretsen av nordiska utrikes- och försvarsministrar.

Inne i berget vid Reitan här ligger det norska försvarets operativa högkvarter, och härifrån koordineras också åtskilliga verksamhet av betydelse för det civila samhället.

Jag har varit här tidigare med min norske kollega och diskuterar inte minst räddningsverksamhet i nordområdena.

Flygbasen här hyser fortfarande Norges nordliga F16-flygplan, men vart det lider kommer de att flytta längre söderut med också med en möjlighet till framskjuten verksamhet längre norrut i närheten av Narvik.

Men under det senaste åren har flygförbandet här i Bodö övat allt mer tillsammans med våra svenska Gripen på F21 vid Luleå och Finlands F18 från deras bas i Rovaniemi i norra Finland.

Det är ett viktigt samarbete som vi har all anledning att ge vårt stöd. 

Kanske är det också i det ljuset vi skall se värdet för oss av den förfrågan vi fått från Island om att då och då kunna verka även där.

Ett fördjupat nordiskt försvarspolitiskt samarbete – utan att detta påverkar respektive alliansförpliktelser eller frånvaron av sådana – tror jag har ett brett stöd i alla våra länder.

Om detta har våra respektive försvarsministrar diskuterat under dagen. De har åtskilligt på sina agenda.

Och dessutom kommer försvarsminister Karin Enström och jag att under de närmaste veckorna åka till Helsingfors för ytterligare samtal kring detta.

Men strax bär det vidare härifrån norra Skandinavien.

I sällskap med min finske kollega Erkki Tuomioja flyger jag nu till Vilnius i Litauen för möte med inte bara de nordiska utan också de baltiska utrikesministrarna.

Där blir det nu middag i Vilnius vackra gamla stad för mer informella diskussioner i olika frågor. Alltid lika trevligt.

Naturligt är kanske att det blir en del av de östliga perspektiven som kommer att dominera de diskussionerna.

Från Vilnius är det faktiskt inte så långt till den vitryska huvudstaden Minsk. 

Och Ukrainas huvudstad Kiev ligger nog närmare Vilnius än vad Stockholm gör. Även där förestår ju viktigt val under hösten.

Det är alltid av stort värde att lyssna till de bedömningar som våra baltiska kollegor gör inte minst i frågor som dessa.

Och successivt håller ju det nordiska och det baltiska samarbetet på att smälta ihop till ett. Jag tror det är en styrka för oss alla.

2 Responses to Från Bodö till Vilnius

 1. mrmhalland01 skriver:

  Det känns bra att läsa att Norden diskuterar samarbete.
  Gemensamma övningar är ett stort steg i rätt riktning.
  För min del känns det naturligt att även Island inkluderas i detta.

  Hur är det med Danmark ?
  Kanske detta syftar till att just kunna försvara de nordligaste delarna ?
  Om så – Anser vi att vi klarar att försvara ex.vis Gotland själva ?
  Kanske ett samarbete med Baltstaterna kunde lösa den biten ?

 2. pointcircle skriver:

  Väldigt bra att Sveriges utrikesminister ställer sig positivt till ett ökat samarbete mellan de nordiska länderna. Ännu viktigare är kanske att denna sak kommer fram utpräglad avseende samarbetsbehovet i de nordliga delarna av Norden. Detta lär bero i alla fall delvis på att då de arktiska områdenas betydelse i världshandeln kommer att öka drastiskt inom de närmaste trettio åren, är det ytterst viktigt att man redan nu satsar hårt på planer att öka samarbetet t ex emellan Finland, Sverige och Norge avseende alla former av samarbete och därmed inklusive även mer satsningar på gemensamma försvarsåtgärder.

%d bloggare gillar detta: