Diskussioner i Vilnius

VILNIUS: I samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna ingår att vi utrikesministrar har ett årligt lite längre möte för olika diskussioner.

Och eftersom det är Litauen som haft ordförandeskapet nu samlades vi i år är i vackra Vilnius för en middag och en dag av olika diskussioner.

Man kan sannerligen ha sämre för sig än en middag i den speciella och kanske mer centraleuropeiska miljö som den gamla staden i Vilnius erbjuder.

Liksom övriga baltiska länder har Litauen tagit sig igenom den ekonomiska krisen och ekonomin visade redan förra året tydlig tillväxt. 

Att det var tufft några år är uppenbart, men att ansträngningarna lyckades är lika uppenbart.

I år räknar man med en tillväxt en bit över 2%, och det är ju i dagens Europa en påtagligt imponerande siffra.

Vår svenska ambassad här gjorde nyligen en undersökning om hur de svenska företagen här uppfattar affärsklimatet, och det resultatet är värt att återge.

”De svenska företagen bedömer företagsklimatet i Litauen som mycket gynnsamt. Bland de positiva faktorer som framhålls ingår kostnadsläget, tillgången på kompetent arbetskraft och den allmänt goda utvecklingen av Litauens ekonomi.”

Den 14 oktober går Litauen till val, och om den regering under Andrius Kubilius som med framgång tagit landet genom de svåra åren då kommer att klara sig förefaller i skrivande stund att vara mycket oklart.

Till de viktiga punkterna på samarbetet med såväl Litauen som de tre baltiska staterna generellt hör energipolitiken och mer specifikt att koppla samman de nordiska och baltiska kraftnäten.

Centralt i det sammanhanget är den kraftkabel Nordbalt som från 2015 går från södra Sverige mot Klaipeda i Litauen,och där ansluter till ett då integrerat baltiskt kraftsystem.

Det arbetet är ett led i den bredare strävan inom EU att se till att det inte finns några ”öar” som är isolerade från de samlade europeiska kraftsystemen.

Och betydelsen av detta för just de baltiska staterna är ju rätt uppenbar. 

Så blev det middag i kväll med diskussion om olika aktuella utmaningar.

Den nya spänningen mellan Armenien och Azerbaijan oroar oss påtagligt, och vi ägnade en del av middagen åt en diskussion om vad som kan göras.

EU har en viktig roll, och Catherine Ashton har gjort ett utlandet i kväll, men detta är också en fråga där såväl Moskva som Washington, för sig själva eller tillsammans, borde ha ett tydligt intresse av att dämpa.

Men utöver detta spände middagsdiskussionen över spännvidden av utmaningar i främst det Östliga Partnerskapets olika länder.

Ukraina viktigast bland dessa. Vi hade åtskilligt att säga.

Och självfallet Vitryssland. Naturligt ämne här i Vilnius. 

I morgon återupptar vi diskussionerna.

Och få börjar vi utrikesministrar med att träffa president Dalia Grybausksite för ett samtal.

Sedan fortsätter vi i kretsen av utrikesministrar och medarbetare med de olika frågorna på vår föredragningslista.

Efter lunch är det för min del dags för avfärd igen.

Middag kommer att ätas i Tbilisi.

Men dessförinnan skall jag också till Warszawa.

18 Responses to Diskussioner i Vilnius

 1. Vore ett fint initiativ att ta upp frågan om den illegala fornfyndshandeln mellan Litauen och Sverige. Kontinuerligt dyker det upp Litauiska artifakter här i Sverige. Trots att detta varit illegalt under en lång tid. Speciellt från kända gravfält.

 2. spanaren skriver:

  http://www.dn.se/debatt/rysk-upprustning-skarper-hotet-mot-vart-naromrade

  Kanske vore det av större intresse för oss svenskar om landets
  utrikesminister började intressera sig för VÅRT lands geopolitiska intressen och slutade gå i USAs ledband. Fru Clinton kommer
  ju i vilket fall som helst kapa ”den transatlantiska länken” och
  ägna sig åt det för USA viktigare Stilla Havsområdet och USAs
  inrikespolitiska problem. Inte ens stödet till Israel är redan nu
  inte villkorslöst. Varför skall USA beskydda ett Sverige och rest-NATO som lever i en värld av drömmar och illusioner och kan
  – om tillsträckliga medel avsattes för ändamålet- försvara sig själv?
  Mest extremt är Sverige – ”Dårarnas paradis”…..

  Dessutom är det direkt kontraproduktivt ur svensk säkerhetspolitisk
  synvinkel att Sverige i det rådande och framförallt det inom en nära
  framtid rådande militärstrategiska läget i vår del av världen fortsätter
  med inblandningen i den ryska intressesfärens inre angelägenheter
  ävenså fraterniseringen med Saakasjvilij i Tblisi.
  Vilka intressen har Sverige i den splittrade fd sovjetrepubliken?

  Måhända Carl Bildt istället skulle lägga sitt flygande och farande
  med inblandning i allehanda konflikter som inte på något sätt
  berör svenska intressen på samma nivå som kollegorna i de
  likaledes alliansfria EU-länderna Österrike och Irland och överlåta
  EUs utrikespolitik – i den mån en sådan finns – till den härför
  av Bryssel utsedda Ms Ashton och istället lägga sin kraft på
  att bla försöka övertyga Stats/Försvars/Utrikes/Finans- minister
  Borg om att den reella verkligheten INTE är Fukuyamas drömmerier.

  Lästips:

  ”Till bröders hjälp. – Med sikte på en solidarisk strategi.”
  Särskilt kapitel 5 ”Rysk utrikes-,försvars- och säkerhetspolitik”

  En bok från Kungl. Krigsvetenskapsakademien.
  Redaktör: Bo Hugemark

 3. Tänkvärda citat från de utvalda…

 4. Aktsamhet bevarar freden och erfordras därför i uppehällets väsen.

 5. Torsten skriver:

  Du Spanaren,
  Är Du avlönad från Moskva???

 6. spanaren skriver:

  Torsten,

  Man kan rikta kritik mot Sveriges nuvarande ansvarslösa och
  verklighetsfrämmande utrikes/säkerhetspolitik utan att bli
  beskylld för att gå Moskvas ärenden.

  Anser Torsten att andra kända kritiker av den nu förda
  politiken som Bo Pellnäs, ”Wiseman’s Wisedoms” och
  ävenså Kungl. Krigsvetenskapsakademien är misstänkta
  för att gå ”främmande makts” ärenden när de framför
  sin kritik?

  Är Torsten anhängare till den nu förda politiken
  – i så fall varför?

  USA lämnar Västeuropa för västra Stilla Havet samtidigt
  som Ryssland kraftigt upprustar sina väpnade styrkor
  till att inom kort bli den helt dominerande militärmakten
  i vårt närområde.

  Läs boken ”Till Bröders Hjälp” eller är måhända kanske
  även Bo Hugemark (vårt lands kanske mest framträdande
  militärexpert) även han opålitlig i Torstens värld?

 7. Torsten skriver:

  Nej Spanaren,
  Det verkar mer som om Spanaren är hemsökt av onda andar och märkliga konspirationer.
  Det är bara Moskva som drar nytta av det.

 8. spanaren skriver:

  Torsten,

  Spanarens ”märkliga konspirationer” överensstämmer med
  Kap.5 Rysk utrikes-,försvars- och säkerhetspolitik i boken
  ”Till Bröders Hjälp”.

  Författare till avsnittet är Jan Leijonhielm

  https://www.fhs.se/Documents/Externwebben/forskning/centrumbildningar/CATS/2009/portratt-jan-leijonhielm.pdf

  Trovärdig analytiker vad gäller Rysslands militära förmågor
  och säkerhetspolitik?

  Spanaren och Leijonhielm lever i en värld hemsökta av onda
  andar och märkliga konspirationer….

  Vilken värld lever Torsten i – Pax Americana eller Bibelns
  1000-åriga fredsrike?

 9. Torsten skriver:

  I verkligheten Spanaren, i verktligheten utan onda andar ;-))

 10. gruelse skriver:

  Torsten,
  oavsett hur vi tangentbordsduttare i kommentatorsbåset tjänar ihop till knölfödan, så har Sverige bl.a. genom utrikesministerns försorg eller snarare uraktlåtenhet, en i mitt tycke urusel säkerhetspolitik.

  För statusen på den svenska säkerhetspolitiken och sveket mot fosterlandet, bör även den politiska ledningen och ett flertal höga militärer vanhedras. De senare för att antingen genom att nicka samstämmande till eller av olika skäl varit för rädda för att protestera mot den vanvettiga nedrustningen av det en gång så imponerande och kostnadseffektiva svenska försvaret. Sedan har man kallat denna nedrustning för ”modernisering”.

  Heder till Bo Pellnäs, de fåtal militärer och andra säkerhetsanalytiker samt Finlands president, som mer eller mindre högljutt har kritiserat den vanvettiga svenska nedrustningen!
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=376483

  Det tycks mig som om att svensk aktuell säkerhetspolitik, resultatmässigt sett, har utformats av hjärnor för tillfället bedövade av uppåttjack eller lyckopiller, i det rogivande lägerbålets sken och till ljudet av det gitarrackompanjerade ”I natt jag drömde…”, i vilken hotbilden har skönmålats med ett för evigt militärt svagt Ryssland med en alkoholiserad president som dansar och klappar flickor på stjärten, ett ekonomiskt och politiskt starkt EU samt med ett militärt och väl finansierat Nato.

  Delar av denna skönmålning förmedlade den nuvarande försvarsministern i SVT:s Gomorron Sverige så sent som i våras, genom att säga att vårt närområde nedrustar.

 11. spanaren skriver:

  gruelse,

  Även om vi är ropande röster i öknen här på Carl Bildts blogg där
  bloggägaren och de flesta debattörerna lever i Fukuyamas
  värld där historien tagit slut och evig fred råder har nu även
  Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet upptäckt att
  ”Stormakten” återuppstått och kan bli ett hot mot Sverige
  – imorgon som på Birger Jarls och Alexander Nevskijs dagar och alla sekler därimellan.

  Även landsortspressen har vaknat till den nygamla verkligheten….

  http://www.matsjohansson.net/2012/09/gensvar-pa-rysslandsartikel-dn.html

  Är inte relationerna till Moskva viktigare för Sverige än en
  fd sovjetrepublik på gränsen till Asien som tydligen Bildt av
  någon anledning ser som ett svenskt intresse?

  Varför är intresset att kommentera Bildts senaste inlägg
  totalt obefintligt?

  SvD.se har haft långa debatter om det svenska ”Försvaret”
  på sin insändarsida efter artiklarna i ämnet. Hundratals svar….
  Men här på CB Blogg är det tyst som i graven…

  Kanske hög tid att förhala…..

 12. metusalem skriver:

  Spanaren försöker informera oss fåkunniga om de brister som vidlåder vår säkerhetspolitik. Troligen har han delvis rätt, men hur mycket får försvaret kosta? Jag anser mig ha reda på att vår försvarskostnad är storleksordningen ca 2% av vår BNP.

  Denna kostnadsnivå delar vi med ett flertal stater i vår del av världen, medan tex USA använder 4%. Som bekant finns det ett antal av våra politiska partier som anser att våra 40 miljarder innebär ett upprörande slöseri med allmänna medel. Merparten av våra partier anser dock att vi bör ha ett försvar som får kosta ungefär som länderna i vårt närområde.

  Troligen anser Spanaren att vi har fel inriktning på vår försvarssatsning. Givetvis kan detta diskuteras, men vi bör rimligen kostnadsmässigt ligga på en nivå som folkflertalet anser rimligt.
  Spanaren är uppenbart både intresserad och kunnig, men berätta lite mer konkret vad som bör göras för att få en bättre försvarsförmåga.

 13. spanaren skriver:

  Metusalem,

  Normerande för den allianslösa nationalstaten Sverige bör
  den ryska militära förmågan i ryska västra milo och
  Vitryssland vara.

  Av intresse för Sverige är framförallt luftlandsättningsdivisionen
  i Pskov och marininfanteriet i ”Oblasten” som utan förvarning
  och direkt från fredsgrupperingen kan göra ett strategiskt överfall
  mot Baltikum och Sverige innan NATO ens hinner samlas till ett
  krismöte i Bryssel.

  Förmågan är det viktiga inte dagens ryska politik……

  Dagens ”inga hot” kan bli överhängande fara om politiken
  i Kreml ändras – vilket som de senaste årtiondenas historia
  visat kan ske över en natt. (jmf kuppen mot Gorbasjov)

  NATO-länder som Holland, Danmark, Belgien är inte
  jämförbara med Sverige vad gäller nödvändiga försvarsutgifter.
  Idag är vårt lands militärutgifter 1,2% av BNP minst i
  närområdet.
  Norge ökade nyligen sin försvarsbudget med 7%.

  Rysslands militärutgifter är räknat i köpkraftsdollar inte
  så mycket mindre än USA som propagandan uppger.

  En upplysningskampanj i media för att få svenska väljarkåren
  att förstå att den eviga freden efter murens fall bara var en
  parantes i kalla kriget är nödvändig samtidigt som vi får
  kännedom om att den ryska övningsverksamheten åter
  nästan är på sovjetisk nivå med landstigningsövningar i
  Östersjön och skenanfall mot norska kusten av ryskt flyg.
  Ryska flygverksamheten i Östersjön får vi inte veta något om.
  Tänk om Carl Bildt skulle berätta varför svensk beredskapsjakt
  med full EBK flög över Visby på östlig kurs i somras.

  Nu väntar vi på ”Kavkaz 2012” samtidigt som rest-Georgien
  har någon form av val som Bildt av någon anledning (Fru Clinton?)
  visar stort intresse.

  Vad göra?

  På lång sikt återupprätta det forna Totalförsvaret med
  som i Finland allmän värnplikt och där meningslösa
  ”viftamedflaggen”-operationer som den pågående i Afghanistan
  liksom i Finland tillåts endast om de inte inkräktar på
  den nationella förmågan.
  För dagen finns inget att göra mer än att hoppas på ytterligare
  nådatid utan konflikt i vårt närområde.

  Vid det förra världskrigshotet var det få protester mot de
  ökade försvarsutgifterna. Varför skulle det bli annorlunda
  om ett nytt storkrig hotar mellan USA/NATO och Ryssland/Kina
  med början i dagens konflikter i västra Asien som sprider sig
  när allianserna låser.

  Det var undertecknads funderingar i ämnet ”Om kriget kommer”.

 14. gruelse skriver:

  Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, uppgick till 3 492 miljarder kronor under 2011.

  De senaste femton åren har försvarsbudgeten legat stabilt kring 40 miljarder kronor och därmed sjunkit från 2,6 procent av BNP 1990 till 1,2 procent. (Nato kräver av sina medlemsländer minst 2 % av BNP.)

  Ca 40 miljarder kronor per år kommer EU-medlemskapet kosta i den kommande långtidsbudgeten. EU-medlemskapet är sedan 2010 grundlagsskyddat.

  Invandringen kostar enligt ESO-rapport ”Invandringen och de offentliga finanserna” 52 – 70 miljarder kronor per år (1,5 – 2,0 % av BNP). 2006 -2011 kom ca 600 000 invandrare till Sverige.

  Siffrorna visar att det finns krafter högt upp i det politiska etablissemanget som vill döda nationalstaten Sverige, till förmån för något annat… ?.

 15. spanaren skriver:

  Metusalem,

  Så här skriver Sveriges mest kända militärblogg om ämnet
  i mitt svar till Metusalem

  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2012/07/engangsforeteelse-eller-normalbild.html

  gruelse,

  något annat…..

  Pax Americana aka NWO (New World Order)

 16. Bo W. Höglund skriver:

  Instämmer i stort i klagovisorna om Sveriges (obefintliga) försvar här ovan, men vill iaf.
  påpeka två positiva synpunkter i allt eländet.

  1. vi har nu för första gången på jagvetinte hur länge en yrkesman (kvinna!) som försvarsminister.

  2. vissa andra positiva resultat kan komma fram, jag såg i dag att förvarsmakten hindrat utbyggnaden sv några av de förskräckliga (och meningslösa) vindsnurror som skulle ”blåst” en oherrans massa pengar i Sydsverige!

  Vi får väl vara tacksamma för det lilla?!

 17. metusalem skriver:

  Tydligen var min tumregel om staters satsning på försvar en aning gammal. Eftersom gruelse troligen har rätt i att vår satsning numera har krymt till 1,2% kan jag förstå dem som uttrycker bekymmer. Dock måste denna kostnadsandel ha ältats i vår behandling av försvarsbudgetarna genom åren.

  Det förefaller inte helt betryggande att alliansfria Sverige satsar mindre på sitt försvar än skyldigheten till försvarssatsning inom Nato, som väl fortfarande är 2%? Som jag ser saken är inte ensam stark, i detta sammanhang liksom i diverse annat. Därför hoppas jag att legalisering av förhållandet till Nato skall kunna diskuteras utan alltför stor belastning av en tveksam svensk attityd.

  För övrigt vill jag puffa för min käpphäst om en rimlig svensk militär kapacitet på Gotland. Om tex en terrorgrupp skulle få för sig att sabotera gasledningen i Östersjön kan man lätt tänka sig att ”någon” anser sig behöva fylla ett tomrum.

 18. spanaren skriver:

  Vidare mina inlägg om det svenska ”Försvaret”.

  Så här skriver nu en ledande borgerlig tidning.

  http://www.corren.se/asikter/ledare/bjornen-sover—inte-6146732-artikel.aspx

  Har någon här hört detta förr?

%d bloggare gillar detta: