Att titta lite framåt

STOCKHOLM: Regnig lördagsmorgon, och framför mig ligger nu dygn av ett intensivt resande i vitt skilda ärenden.

Gårdagen gav i alla fall välkommen möjlighet att sitta ner med Gunilla Carlsson och Ewa Björling och våra närmaste medarbetare och titta framåt på de närmaste månadernas olika utmaningar och uppgifter.

Vi svarar ju för lite olika områden av våra förbindelser med omvärlden, men beröringspunkterna är många, och det är självfallet viktigt att politiken utför en sammanhållen helhet.

Att visa Sveriges möjligheter på olika tillväxtmarknader blir allt viktigare. Att vi öppnar upp ett generalkonsulat i Mumbai i Indien är ett tydligt exempel på den ambitionen, men vi diskuterade också en rad andra möjliga nya steg.

Att de stora belopp som anslås till biståndet i dess olika former används på ett riktigt och rationellt sett är inte mindre viktigt. Och den uppgiften blir allt mer krävande ju fler dessa miljarder blir.

Mer rationellt vore att koncentrera insatserna till färre områden och ämnen i syfte att klara detta, men samtidigt finns på sina håll en politisk önskan om att vi skall vara aktiva i än fler frågor och än fler områden.

Att medverka till att bygga ett bättre såväl nordiskt som europeiskt samarbete förblir viktigt.

Vi kommer att överta ordförandeskapet i såväl det nordiska som det nordisk-baltiska samarbetet, och vi står ju mitt uppe i det viktiga ordförandeskapet i Arktiska Rådet.

Och på den europeiska scenen finns betydande och viktiga utmaningar, från nya ansatser när det gäller en gemensam säkerhetspolitik till diskussionen att bygga upp också gemensamma kontrollmöjligheter för avgörande delar av finanssektorn.

I bägge avseenden rådet det ingen oklarhet vad gäller behovet, men de detaljerade vägarna framåt kräver avvägningar, förhandlingar och kontakter.

Och till detta skall alldeles självklart läggas de utomordentligt svåra utmaningar som utvecklingen i framför allt Syrien men också den vidare regionen kommer att innebära framöver.

4 Responses to Att titta lite framåt

 1. florimond77 skriver:

  Vad hjälper alla fina ord när vi inte ens kan ta hand om vårt fina lands natur. Gotland är en ö som alla vet och tillhör Sverige, men det verkar närmast som om man inte bryr sig om dess fina natur och vad det betyder för framtiden. Just nu är man i färd med att hugga ner Ojnanskogen för att på ett kortsiktigt sätt utvinna kalk. Detta område var på väg att bli skyddat men miljöministern, den klanten, tog och hastigt ändrade lagen. Vilken miljöminister denne Carlgren! Det sista han värnar om eller förstår sig på är miljön. Ytterligare en sak man får skämmas för inom Sveriges gränser. Just nu pågår en strid om detta. Vem vinner? Stöd protesten mot denna galenskap!

 2. Detta är helt otroligt!!!

  Carl Bildt och alla ni som läser hans, kolla upp Lawrence King, ”The Franlin cover up” .
  King bedrev barntrafficking där barn även användes som narkotika transportörer.
  Kongressen förbjöd denna dokumentären.

  Paul Bonacci var ett av barnen, som var med och hjälpte till med kidnappningen av Johnny Gosch.
  Goschs mamma tror att vita-huset-reportern Gannon är Gosh.

  Advokaten John de Camp återger en passage ur Bonaccis dagbok, där våldtäckt och mord av ett barn bevittnats av Bonacci på en plats som verkar vara Bohemian Groove.

  Lawrence King har inte blivit fälld för barntrafficking eller pedofili, men har gått med på att kompensera Bonacci med summan $1 miljon.

 3. Glömde pasta in intervjun med John de Camp

 4. Urban Eriksson, Dalarna skriver:

  Lasse K vad tar du för att bli så påtänd?

%d bloggare gillar detta: