Att hjälpa Syrien

NYNÄSHAMN: Lång dag går mot sitt slut på den moderata riksdagsgruppens konferens med vacker utsikt ut mot skärgården här i Nynäshamn.

Innan mörkret sänkte sig över bygden såg vi hur färjan från Gotland letade sig in mellan skären.

En betydande del av dagen tillbringade jag med att tala med våra ambassadörer i vissa viktigare länder eller på vissa krävande positioner.

Det är viktigt för mig att kunna höra deras observationer direkt, och det är viktigt att vi på detta sätt kan diskutera olika uppgifter framöver.

På eftermiddagen träffade så Gunilla Carlsson och jag Abdulbaset Sieda och en rad andra företrädare för Syrian National Council för en inträngande och öppen diskussion om de olika utmaningar vi står inför i Syrien.

Åtskilliga av oss har ju träffats förut, och vi har ju också på en rad olika sätt också stött deras arbete.

SNC representar förvisso inte hela den mångfasetterade demokratiska oppositionen i Syrien, men jag är övertygad om att de har en viktig roll genom den bredd som organisationen faktiskt representerar.

Syrien är ett land av kulturell och religiös mosaik, och dess framtid är beroende av att denna rika mosaik också kan bevaras. Och vi ägnade en hel del tid åt att diskutera de olika utmaningar som detta innebär.

Självfallet upptogs också en betydande tid av olika aspekter på vårt stöd till deras verksamhet, och de diskussionerna kommer att fortsätta i morgon med Gunilla Carlsson.

Den humanitära situationen såväl för de hundratusentals som flytt Syrien som för de miljoner som är flyktingar i sitt eget land är alarmerande, och vi söker nya vägar för att kunna ge bättre hjälp och stöd.

På den mer politiska sidan hade vi intressanta diskussioner om vad som möjligen kan göras, och vi kommer alla att noga följa de signaler i detta avseende som kan komma ut ut mötet med FN:s säkerhetsråd i New York i dag.

I morgon randas en ny dag, och i allt väsentligt blir det för mig en dag i Stockholm.

Att fånga upp signaler från diskussionerna i New York blir viktigt, men sedan hoppas jag få tid att med både Gunilla Carlsson och Ewa Björling diskutera olika uppgifter som ligger framför oss under de kommande månaderna.

 

24 Responses to Att hjälpa Syrien

 1. flyktingar skriver:

  Det finns de som tror att människors syn på hur ett samhälle ska fungera är olika världen över. Det är en falsk och i många avseenden rasistisk åsikt.

  Dessa virrpannor gör gällande att ”västerländsk” demokrati inte passar de arabiska, afrikanska, persiska, kurdiska etc kynnena; att dessa folk är genetiskt predestinerade till att leva i korrupta diktaturer.

  Det är, ursäkta språkbruket: Skitprat!

  De nämnda vet precis i vad slags samhällen de skulle vilja leva om de fick välja och dessa samhällen är INTE uttryck för rasistiska romantiska drömmar drömda av förvirrade svenskar, lika gruelse, spanaren, bildterberg, Giovanni Karlsson och alla andra som ställer sig på de totalitära och korrupta diktaturernas sida av ”kultur”/rasistiska skäl.

  För det kan väl inte vara så att nämnda medborgare menar att en korrupt polisstat är det bästa styrelseskicket för alla folk?

  Jag har hört att demokratin är på tillbakagång bland svenska skolbarn. Att en stor andel av ungdomarna föredrar en stark ledare. Är barnens åsikter symptomatiska för svenska samhället? Är också den svenska demokratin ifrågasatt? Föredrar gruelse. bildterberg, spanaren, Giovanni etc en polisstat lik Bashars, även i Sverige? Det skulle inte förvåna någon av de som läser deras inlägg.

 2. spanaren skriver:

  flyktingar,

  Fukuyamas drömmerier har visat sig vara önsketänkande
  även om det finns anhängare till ett Pax Americana även om
  det måste påtvingas de motsträviga folken med militärt våld
  och köpta överlöpare.
  Hur blev det med västdemokratin i Afghanistan, Irak, Libyen
  efter ”befrielsen”?
  Varför skulle det bli annorlunda i Syrien?

  Huntingtons tankar om civilisationernas kamp torde väl vara
  mer i överensstämmelse med den reella verkligheten oavsett
  vad Flyktingar tycker och tror – eller hur?

  Vad gäller ämnet för dagen så har även SNC sina avhoppare
  som ger en annan syn på exilorganisationen än den vi i vår propaganda matas med.

  http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2012/0803/1224321366040.html

  PS

  Läs reglerna för denna blogg vad gäller respekt för meddebattörer
  och ovidkommande personangrepp.

 3. bildterberg skriver:

  Men du, flyktingar, hade inte haft något emot att leva i det
  numera så föredömligt västdemokratiserade Libyen, förmodar jag?
  Och sen när den för USA/NATO/israel obekväme ”diktatorn” Assad
  eliminerats, liksom Qaddafi före honom, så vore det väl inte så
  dumt med ett söndertrasat salafistiskt Syrien att ha som bekvämt
  semestermål när du känner för det. Räkna dock inte med att
  fundamentalisterna sparat så värst många kulturskatter, men
  det finns ju så mycket annat att titta på, eller hur?

  En annan sak, flyktingar: Vänj dig av med att försöka framställa
  alla som inte tycker precis som du, som virrpannor.
  Speciellt dumt är det att kasta skit på folk i kraftig motvind.

 4. flyktingar skriver:

  Bildterberg
  Det aer assadregimen som destabiliserar landet, genom att hoeja insatserna och polarisera istaellet for att visa pa en trovaerdig vaeg framaat. Ingen vaeg till status quo ante gives. Oansvarigt styre, aer ett understatement. Detta aer en oedesmaettad tid foer Syriens folk.

 5. Per Fredö skriver:

  http://www.realclearpolitics.com/video/2012/08/30/mitt_romneys_acceptance_speech_at_the_republican_national_convention.html

  Mitt Romneys linjetal.
  Kanske den nya presidententen ..
  Ett utrikespolitiskt blåbär är omdömet nu, inte minst från svenskt håll.
  Obamas strategi i Mellersta Östern var diplomatins främst visavi Iran
  Vad gäller Syrien så har agerandet i säkerhetsrådet varit skiftande.
  Ropen på el-Assads avgång har skallat.
  Obama har också satt ned foten. Om el-Assad skulle använda sig av kemiska vapen mot sitt eget folk så kommer USA att ingripa militärt.
  Den strategin var förkastlig vad gäller Irak och när Saddam använde sig av kemiska vapen mot kurderna.
  Det finns ett ordsträv som gäller i den internationella politiken.
  Försvenskat, att uttrycka sin vilja, sin beredskap, att handla efter varje predikament.
  Det kommer också att gälla Mit Romney om han nu skulle vinna presidentvalet om två månader.
  Nu talas det om buffertzoner i Syrien.
  Vällovligt i högsta grad, inte minst därför att en plågd befolkning där kan söka skydd i stället för att gå i landsflykt.
  Men som så ofta.
  Hur nå dit.
  .

 6. Kachina skriver:

  Utmärkt inlägg, flyktingar. Jag håller helt med. Demokrati kommer inte över en natt. Även den har sina födslovåndor.

  Syrien folk har, liksom Libyens och Egyptens, att välja mellan demokrati eller diktatur. Det tar sin tid. Europas demokratier kom inte direkt, utan 1789 var ett avstamp för demokratin. Därefter tog den mer än hundra år att utvecklas.

 7. Göran Karlsson skriver:

  Flyktingar ha rätt i att vi kan inte trycka på andra våra västerländska ideal på alla länder då det är en djup skillnad mellan oss de arabiska länderna.
  Vi ska inte göra bort oss som vi har gjort i Afghanistan, Irak för USA mfl måste inse att vi kan inte styra över alla vanor och sätt på ett fåtal år.
  Men att en stark ledare kan styra upp allt för tankarna farligt nära fascismens ideologier och detta har de arabiska folken haft tillräckligt av.

 8. bildterberg skriver:

  Ja, det lär nog ta ca 100 år för den frambombade västdemokratin
  att utvecklas i de länder som har välsignats och kommer att
  välsignas med dess införande (av välmenande västliga vänner).

 9. Kachina skriver:

  Ja, det lär nog ta ca 100 år för den frambombade västdemokratin
  att utvecklas i de länder som har välsignats,…….”

  Just det, Mexico är precis nu inne i processen att gå från kriminell diktatur till demokratri. Samma process som USA var inne i på 30-talet. Samma process pågår i Afghanistan och den kan olyckligtvis hejdas när när de fredsbevarande styrkorna dras tillbaka,

  Vilket dj-a svek, att dra sig ur och lämna de som samarbetat i sticket.

  Vi skall inte lämna Afghanistan förränn alla har lika rätt till utbildning och kvinnor kan gå på gator utan att vara insvepta i en filt.

 10. gruelse skriver:

  @ flyktingar 05:46:

  ”Dessa virrpannor gör gällande att “västerländsk” demokrati inte passar de arabiska, afrikanska, persiska, kurdiska etc kynnena; att dessa folk är genetiskt predestinerade till att leva i korrupta diktaturer.”

  Att insinuera att jag skulle ha gjort gällande att vissa folkslag är genetiskt predisponerade att leva i korrupta diktaturer, utan källhänvisning, är skitprat.

  Däremot anser jag att västerländsk demokrati alla gånger inte passar i multireligiösa och multietniska samhällen i Arabvärlden där vissa majoritetsgrupper betraktar andra minoritetsgrupper som otrogna eller lägre stående, och bör därför trakasseras respektive förslavas. Dessutom anser jag att det inte är optimalt att snabbt och med vapenhjälp införa västerländsk demokrati i kulturer som inte har någon demokratisk tradition.

  ”Demokratiseringen” av Irak, med ca 200000 civila dödsoffer och kristendomsutrotning, samt av Afghanistan, där den korrupte president Hamid Karzai sitter på ett mandat från ett presidentval där valfusk har förekommit, är inte klockrena ”försäljningsframgångar” utan ger istället demokratin dålig reklam. Också ”demokratiseringen” av Libyen, Egypten och det nu aktuella Syrien, med inbördeskrig och flyktingströmmar som följd, lämnar en fadd eftersmak.

  Som ett resultat av ”demokratiseringen” har vi också tvingats bevittna förstörelse av premuslimska fornminnen i ”civilisationen vagga” eller Tvåflodslandet.

  Det kan vara på sin plats att något diskutera olika styrelseformer, såsom man uppfattade dem i demokratins vagga – Grekland – med bäring på Syrien, genom att citera mig själv från kommentar daterad 25 februari 2012 kl.12:30.

  ”I det politiska livet i antikens Grekland talade man dåliga och goda styrelseformer.

  De goda styrelseformerna var monarki (envälde), aristokrati (det bästas herradöme) och demokrati (folkvälde), som kunde, om man inte såg upp, övergå i sina dåliga motsvarigheter – tyranni (oinskränkt herravälde), oligarki (fåtalsvälde) och oklokrati (pöbelvälde). Avgörande för om en styrelseform skulle betraktas som god eller dålig, var om man styrde med hela samhällets bästa framför ögonen eller om man styrde endast till förmån för vissa intressegrupper eller individer i konflikt med lagen.

  I en oklokrati (=den dåliga motsvarigheten till demokrati) hade demagogen en framträdande roll för att egga upp pöbeln.

  I Syrien har den enväldige Assad att stå emot det demagogiska Arabförbundet, som underblåser oklokratin och vill att Syrien ska underkasta sig Sharialagstiftning, samt stå emot oligarkiska utländska intressen som vill avreglera och privatisera Syriens energitillgångar och naturresurser.”

  Tillägg: Bland demagogerna i det syriska inbördeskriget, som obönhörligen driver Syrien mot en oklokrati, räknar jag även in fru Clinton, Carl Bildt (som nu ska förse al-Qaidamilisen med krigsmateriel i form av mobila kök) samt flyktingar.

  Säkerligen är Bashar al-Assad hårdför mot sin befolkning, men han gör det i syfte att bevara den syriska enheten. Som västerlänning, dit jag räknar mig, kan man tycka det är förkastligt att döda sitt eget folk vid demonstrationer medan många icke-västerlänningar tycker det är ett nödvändigt ont i stundens allvar. Man bör också ha klart för sig att, demonstrationerna, som mycket snabbt kapades av ”andra intressenter” hade sin grogrund, inte i vurmen för den västerländska demokratin, utan i de ökande livsmedelspriserna.

  flyktingar gör på mig ett förvirrat intryck när han hyllar den ”västerländska demokratiseringsprocessen” i Syrien samtidigt som han i tidigare bloggkommentarer underminerar det demokratiskt valda Hamas i Gazaremsan. flyktingar vill att den Hamasstyrda Gazaremsan ska upphöra för att istället införlivas i Egypten.
  https://carlbildt.wordpress.com/2010/07/14/intensiv-utrikespolitik/

  Till yttermera visso utsätts det demokratiskt valda Hamas för handelsembargo och stämplas som en terroristorganisation av Israel, USA och EU, av vilka de två senare är och har varit pådrivande bakom den västerländska demokratiseringsprocessen i såväl Palestina som övriga Arabvärlden.

  Jag vill inte att Sverige ska vara en vasallstat och kassako till EU, med en yrkesarmé vars maktutövning kan vändas inåt mot den egna befolkningen, utan en suverän, demokratisk nationalstat med ett starkt värnpliktsförsvar.

 11. flyktingar skriver:

  Gruelse

  Somliga tycker att Israels behandling aer kollektiv bestraffning av en befolkning pga Hamasregimens uttalade ambitioner att foerinta Israel. Sa aer dock inte fallet eftersom en oevervaeldigande majoritet av Gazas befolkning i demokratiska val oevervakade av bla Carl Bildt valt Hamas till att representera dem. Man valde krig och krig blev det, eftersom det israeliaka folket inyer aer oeverens med palestinaarabernas maal med Israel.

 12. flyktingar skriver:

  Gruelse (forts)
  Om det syriska folket staeller sig bakom Hamas kamp efter demokratins intaag i Syrien, saa fortsaetter Israels konflikt med dem. Jag kaenner flera syrier och staeller mig bakom deras kamp foer demokrati trots detta och oenskar att maktoevertagandet skedde saa smidigt som moejligt.

 13. spanaren skriver:

  gruelse,

  Ditt inlägg 01 sptember 2012 kl. 00:55

  Instämmer till fullo i vad gruelse skriver.
  Detta är även undertecknads åsikt i frågan

  flyktingar,

  Har det blivit byte av ansvarig ”operative” för Carl Bildts
  blogg på Strandvägen 58?

  För att återgå till ämnet – Syrien.

  Den välkända och trovärdiga turkiska nätsidan Hurriyet Daily
  har en artikel om SNC.
  Med tanke på Turkiets ställningstagande i det syriska
  inbördeskriget är kanske artikeln en spegling av de
  verkliga förhållanden som råder i Syrien.

  Nämnde SNC dessa förhållanden vid mötet i Stockholm?
  Varför har vi svenskar i så fall inte fått veta något om till
  vilka krafter våra skattepengar går i bistånd?

  http://www.hurriyetdailynews.com/syrian-rebels-too-fragmented-unruly.aspx?pageID=238&nID=29158&NewsCatID=352

 14. flyktingar skriver:

  gruelse

  Slutligen:

  Kullerbyttorna i till ditt anförande är intressanta (och stödet från spanaren symptomatiskt). Speciellt stinker det om ditt västerländska överlägsna tyckande i

  ”…västerländsk demokrati alla gånger inte passar i multireligiösa och multietniska samhällen i Arabvärlden där vissa majoritetsgrupper betraktar andra minoritetsgrupper som otrogna eller lägre stående, och bör därför trakasseras respektive förslavas” – gruelse

  Vidare är det sätt du står upp för den korrupta Assadregimen och ”landsfadern” Bashar gripande när du skriver:

  ”Säkerligen är Bashar al-Assad hårdför mot sin befolkning, men han gör det i syfte att bevara den syriska enheten” – gruelse

  Slutligen kronan på verket, när gruelse tvår sina händer genom att vara ömhudat nedlåtande ”som västerlänning”, samtidigt som denne sanktionerar Bashars dödande av sitt eget folk. Läs igen:

  ”Som västerlänning, dit jag räknar mig, kan man tycka det är förkastligt att döda sitt eget folk vid demonstrationer medan många icke-västerlänningar tycker det är ett nödvändigt ont i stundens allvar.” – gruelse

  Min respekt för debattreglerna hindrar mig från att starkt nog uttrycka den avsky jag känner inför den slags dubbelmoral gruelses text avspeglar; en dubbelmoral så genuin att den blivit till en blind fläck – en död vinkel – som hindrar en annars helt frisk hjärna att se klart. Associationerna går osökt till en sjuk period i Europas historia 1933-45. Även då skrevs det i offentliga medier i Sverige långa texter som ursäktade en ”stark ledares” hänsyhnslösa framfart, som varande något nödvändigt ont. Jag fruktar att de åsikter gruelse (och spanaren) skriver under på är mindre typiska för västerlandet i stort men mer så för ankdammen Östersjöns västra strand.

 15. Kachina skriver:

  Religionernas, kristendom och islam, är bara en parentes i revolutionen. De kommer inte att spela någon roll i den slutliga statsbildningen. Varken Khaddafi eller Assad representerar den goda hierarkin. De är/var representanter för den mörka hierarkin.

 16. gruelse skriver:

  @ flyktingar:

  När debattkontrahenten sätter på sig offerkoftan och omotiverat slänger ut förintelsekortet, kan man på goda grunder anta att hens argument tryter.

  Min dubbelmoral består tydligen i att jag ifrågasätter den västerländska demokratins allmängiltiga förträfflighet i alla länder och oberoende av ländernas historia, samt att västerländsk demokrati kommer före alla andra behov på människan behovstrappa.

  Eftersom jag inser västerlandets begränsningar kan jag inte heller lastas för att vara en överlägsen och nedlåtande västerlänning.

  flyktingar tycks mena att den västerländska demokratin ska införas i Syrien, även om det är till priset av ett förödande inbördeskrig med:
  * många civila dödsoffer
  * förstörelse av fornminnen
  * stöd till al-Qaidamilisen
  * kristendomsförföljelse
  * pådyvlad sharialagstiftning
  * flyktingströmmar, som drabbar Sverige till glädje för flyktinggeschäftet
  * psyops-inblandning för att ge USA/Nato skäl (kemiska vapen!) att angripa ett suveränt land och kontrollera landets naturtillgångar.

  Vad är det för garantier att ett land förött av inbördeskrig i en västerländsk demokratiseringsprocess skulle få lägre livsmedelspriser och mindre korruption, när man har Afghanistan och dess korrupte president med sin favoriserade bekantskapskrets i blickfånget?

 17. spanaren skriver:

  För att återgå till ämnet efter dessa allmänfilosofiska utläggningar…

  Debkafile skriver nu om en uppgörelse vad gäller västra Asien
  mellan de två som bestämmer här i världen – Obama och Putin.

  USA upphör med sitt stöd för ett militärt Israelisk/amerikanskt
  angrepp mot Iran och lämnar Israel att leva med en iransk
  atombomb.
  Kan Indien och Pakistan så varför inte Israel och Iran?

  Det syriska inbördeskriget kommer att avgöras av utvecklingen
  på slagfältet utan inblandning från vare sig USA eller Ryssland.
  NATO utan USA är oförmöget att göra något överhuvudtaget
  tom i Europa efter avrustningen pga ekonomiska skäl.
  Sverige är ett militärt tomrum som väntar på en ”skyddsmakt”.

  Frågan är nu vilket pris Obama tvingats betala till Putin på andra
  för Ryssland viktigare områden än västra Asien….
  – tex Kaukasus och Östersjöområdet

  Redan under Bush regeringstid ryktades det om planer mellan
  USA och Ryssland som gick ut på att Putin skulle förklara
  Ryssland neutralt vid en konflikt i västra Asien om Ryssland
  i gengäld fick möjlighet att återskapa en rysk överhöghet på
  fd Sovjets territorium i Europa.

  Nu vet vi ju inte hur trovärdig Debkafile är men många tecken
  i tiden tex de ryska flottmanövrerna tyder på att det kan stämma.

  Det finns ingen ”Stormakt God”. USA och Ryssland agerar
  som alla militära stormakter gjort sedan pyramiderna byggdes.

  Makten sitter i spjutspets ände och militära tomrum kommer
  alltid att utfyllas av den Stormakt som så önskar för egna behov…
  Varje land har en arme. Sin egen eller någon annans.

  Det är vad som gäller i verkligheten oavsett filosofiska
  debatter om demokrati, mänskliga rättigheter mm osv.

  http://www.debka.com/article/22324/US-disowns-Israel-over-Iran-strike-No-weapons-or-military-backup

 18. bildterberg skriver:

  Här är en israelisk jazzmusikers funderingar kring detta:

  http://www.gilad.co.uk/writings/did-america-say-no-to-israel.html

 19. bildterberg skriver:

  Terrorism riktad mot civila flygplatser i Syrien:

  http://landdestroyer.blogspot.se/2012/09/nato-terrorists-to-target-syrias.html

  På vilket sätt gynnar det den demokratiska utvecklingen i Syrien?

 20. Flyktingar:
  Även jag undanber mig å det bestämdaste att få mina ståndpunkter och resonemang förvridna till oigenkännlighet på detta sätt och det dessutom i dessa allmänt svepande ordalag utan ngn som helst relevans i förhållande till ngt specifikt uttalande eller källhänvisning från mig själv.

  Din oerhört statiska syn på sk ”västerländsk demokrati” sviktar högst betänkligt iom att det tycks vara i totala avsaknad av hur denna successivt kommit att odlas fram ur det antika grekiska demokratidealet, vilket långt ifrån var ngt idealiskt sådan eller liktydigt med den form av demokrati som vi har idag. Dessutom tycks du totalt omedveten om att detta västerländska ideal är nära förbundet med och växelvis avhängigt av kunskap och BILDNING
  enligt vårt eget västerländska kunskapsideal, vilket långtifrån är ngt universellt sådant.

  Bildning är dock ngt som alltmer fallit bort i den nyliberala agendan till skillnad från den tidigare socialliberala. Så det förvånar inte ett dugg att de nutida skolungdomarna resonerar som de gör. Folk nuförtiden är så bortkollrade i pallet när det gäller mer komplext humanistiska frågeställningar att man bara baxnar. Tom en del lärare resonerar ungefär på samma sätt som SD-are eller tom nynazister helt öppet på olika forum på nätet utan att ha vett att skämmas. Dom kallar det för ”tolerans”.

  Att under hot påtvinga andra nationer att installera en sådan västerländsk form av demokrati på nolltid är ju så totalt upp i det blå vanvettigt att man saknar ord. Hur ska folk som knappt är läskunniga en gång kunna vara delaktiga i ett sådant system?

  Utöver detta har spanaren, gruelse och bildterberg redan formulerat mina övriga invändningar mot ditt synnerligen respektlösa förfarande såväl mot oss övriga debattörer som de befolkningar i världen som påtvingas alla dessa fasor som du och dina gelikar anser att de är i behov av enligt samma gamla ”white men´s burden”-koncept som alltid om än utstyrt i ny orwellsk fjäderdräkt.

 21. flyktingar skriver:

  Kära nån då, Giovanni,

  Det var många ord för att ursäkta Bashars dödande av sin egen opposition. Din retorik är inte olik Jan Myrdahls stöd till Pol Pot.

  Att vara beläst, som exempelvis Jan Myrdal, innebär ofta inget annat än selektiv läsning för att hitta källor till stöd för den egna tesen. Med detta vill jag på intet sätt jämföra din retorik med Myrdals. Långt därifrån.

  Slutligen, nej, jag har ingen sambo från Afrika som källa.

 22. spanaren skriver:

  Cyberkriget har nu sett ett syriskt motanfall som svar på
  blockeringen av SANA.

  Det är att hoppas att inte detta sprider sig på nätet till
  att likna Östblockets störsändare mot västliga rundradiosändningar
  under första Kalla Kriget.

  http://www.aljazeera.com/

 23. Flyktingar

  Wow! Nu tröt visst argumenten alldeles totalt, så att du istället tvingas ta till storsläggan att behäfta mig med Pol Pot-sympatier genom nån slags oerhört kryptiskt långsökt guilt by association- koppling till Jan Myrdal.

  Du pratar om selektiv läsning av källor men har ju själv aldrig hänvisat till andra källor än din syriska kompisar. Och ändå låter du här nu antyda att min sambo från Afrika skulle vara MIN källa.

  Nåja, om så vore – vari skulle i så fall skillnaden vara i det avseendet gentemot dina egna?

  Jag kan inte erinra mig att jag skulle ha gjort så mer än en vid ett tillfälle och det dessutom genom att komplettera med relevanta källhänvisningar. Det tycktes alltså inte ha fallit dig riktigt i smaken. Har du något emot afrikaner? Eller kan de kanske inte antas vara lika trovärdiga som syrier? Eller oss svenskar?

  Det skulle vara önskvärt om du fortsättningsvis förhöll dig adekvat till de uttalande jag gjort istället för att lägga ord i min mun som jag aldrig uttalat och försöka diskreditera mig på totalt falska grunder.

  Det var inte beläsenhet jag talade om utan BILDNING! Viss skillnad!

  Men av allt att döma du tycks aldrig varit i närheten av ngn sådan ens i teorin.

 24. flyktingar skriver:

  Giovanni
  Var i dina kaellor staar att du noedvaendigt maaste staa bakom totalitaert foertryck bara foer att det utspelar sig i Syrien? Foer inte stoedde du vael ocksaa Francos fascism i Spanien av samma skael som nu Bashar? En saadan ”bildning” som du representerar betackar aatminstaanne jag mig foer. Att din retorik inte biter paa flyktingar ska du inte ta saa haart. Denne aer obildbar. Koncentrera dina krafter paa att oevertyga de miljoner flyktingar och motstaandsmaenen om det riktiga i Bashars regim och metoder. Kanske aer du effektivare aen Bashars egen informationsbyraa. Maa de redan doeda vila i frid. De aer liksom fltktingar immuna foer den slags bildning som Giovanni och Bashar representerar.

%d bloggare gillar detta: