Globalisering och Europa

STOCKHOLM: Denna dag dominerades av de fortsatta överläggningarna med Brasiliens utrikesminister Antonio Patriota innan han gav sig iväg i riktning först Dakar och därefter Centralamerika.

Och mycket konkret var vi eniga om att fortsätta våra samtal i olika ämnen när vi om några veckor bägge kommer att vara i New York i samband med öppnandet av FN:s generalförsamling.

Under dagen avslutades den mer organiserade delen av det stora mötet med våra sändebud från världens olika delar här i Stockholm.

Det skedde med en diskussion om vad globaliseringen verkligen innebär i praktiken med bl a Ericssons VD Hans Vestberg och IKEA:s dito Mikael Ohlsson .

Utan att sätta andra i skuggan handlar det ju om två av våra globalt mest kända och framgångsrika företag med varumärken som också kommit att förknippas med svenskt innovativt tänkande, öppenhet och tydliga värderingar.

Bägge företagen expanderar ju nu starkt i olika delar av världen.

IKEA finns nu i ett 40-tal länder, medan de länder där Ericsson inte finns med lokal verksamhet och affärer är relativt lätt räknade.

Och i bägge fallen är expansionen lätt att förstå.

Allt fler människor i vår värld får det bättre och har då möjlighet att också välja hur man skall kunna inreda sitt hem.

I år besöks IKEA:s varuhus av ca 700 miljoner människor och ca en miljard människor passar på att se på katalogen – en av världens största trycksaker – på nätet.

Ericsson levererar de nätverk som knyter ihop inte minst världens mobila nät, och här går utvecklingen rasande fort.

Under de närmaste fem åren räknar man med att den mobila datatrafiken kommer att växa med en faktor 15.

Och just i dag är Ericssons världens ledande leverantör av dessa nätverk.

Men viktigt är att ha klart för sig att i detta ligger ingen som helst garanti för hur det ser ut i morgon.

Min dag avslutades med arbetsmiddag för att diskutera lite vad som ligger framför oss inom EU under de närmaste månaderna.

Sakta börjar ju Europa i dess helhet nu komma tillbaka efter sommaren.

Birgitta Ohlsson är nere på Cypern på informellt möte med fokus inte minst på budgetfrågorna med det s k allmänna rådet.

Men trevligt var inte minst att träffa vår kommissionär Cecilia Malmström och diskutera lite vad som ligger framför oss på de viktiga delar av det europeiska samarbetet som hon har ansvar för.

One Response to Globalisering och Europa

  1. kalletyckare skriver:

    Har du glömt Carl att IKEA alls inte är svenskt?

%d bloggare gillar detta: