Djupare med Brasilien

STOCKHOLM: Med början med trevlig och informell middag ute på Fjäderholmarna i går fortsätter i dag besöket av Brasiliens utrikesminister Antonio Patriota.

Vi har ju ett strategiskt partnerskap med Brasilien på en rad områden, och det strövar vi nu efter att utvidga ytterligare.

Ekonomiskt och industriellt är relationerna starka. 

Svensk industri har varit etablerad i Brasilien sedan länge, och medan produktionen förr var bara för den lokala marknader sker den nu också för export till resten av världen.

Därtill kommer nu ett fördjupat samarbete kring innovation och olika former av högteknologi. Ett innovationscentrum har redan satts upp i Sao Bernardo en vit utanför Sao Paulo.

Och mer kommer att komma.

Nu på förmiddagen träffar Antonio Patriota först Gunilla Carlsson för att bl à underteckna ett nytt samarbetsavtal.

Och därefter fortsätter våra överläggningar i olika frågor. Redan nu är vi på det klara med att vi kommer att ha ett behov av ytterligare och regelbundna överläggningar i olika frågor. 

4 Responses to Djupare med Brasilien

 1. stig2entreprenoren skriver:

  Detta är skarpt!
  När svenska ”öar” i utlandet börjar exportera så betyder det att kvaliteten är worldclass och effektiviteten är god. Då har vi kommit en bit på väg i vårt biståndsarbete.

 2. metusalem skriver:

  Jag ansluter mig till Stig2…. Det är verkligen fint att vi kan få information om annat än krig och tragedier på vår världsarena. Ett litet land som vårt måste helt entydigt stå i ett fruktbärande samarbete med olika partners ute i vår värld. De som benämner detta för Långtbortistan har definitivt fel.

  Däremot är det givetvis värdefullt att Spanaren mfl. påpekar vissa realiteter om vår säkerhetspolitik. Men det ena utesluter inte det andra. En vettig balans mellan olika omständigheter som påverkar våra liv både nu och på sikt måste vi skaffa oss. Denna blogg är en utmärkt plattform för att sammanföra skilda aspekter angående våra relationer till vår omvärld.

 3. spanaren skriver:

  Metusalem,

  Tack för visat intresse vad gäller svensk säkerhetspolitik.

  ”Långtbortistan” avser bara militära och säkerhetspolitiska
  förhållanden och inte den globala handel och samfärdsel
  vårt land deltar i – i varje fall i Spanarens värld.

  Med Brasilien har som bekant vårt land sedan årtionden
  tillbaka nära handelsförbindelser. Allt viktigare nu när Brasilien
  tillhör BRIC-länderna.

  Beklagligtvis är det stor sannolikhet för att det brasilianska
  flygvapnet inte väljer JAS 39 Gripen NG som framtidens plan
  utan väljer Frankrikes generation 4+ stridsplan istället.
  Vi får se…..

  För övrigt instämmer jag i vad Metusalem skriver om denna
  bloggs innehåll.

 4. Per Fredö skriver:

  Våra vapenaffärer-och det gäller alls inte bara de som beror på utvecklande av Jas 39 Gripen NG-är givetvis mycket betydelsefulla för vårt land som ett exportland.
  Det ger också sysselsättning i ett läge när den också på sikt kommer att svikta för våra exportföretag.
  Många förefaller ha den uppfattningen att behövliga investeringar för att uppgradera vårt Jas-plan kommer att medföra att vår försvarskapacitet i övrigt undermineras.
  Dettga är i sig politiskt betingat och speglar i hög grad en försvarsnegativism.

  Logiken i det resonemanget är samtidigt svårtförstålig vad gäller den kritik mot detta projekt, som våra försvarvänner står för.

  Vi har redan ett avancerat stridsflygplan och om det inte utvecklas så får det samma konsekvens, för att ta en jämförelse, som att att vårt land av rent politiska skäl ser till att våra kärnkraftverk avvecklas successivt.

  Det mesta tyder på att ett nytt Jasen-plan kommer att bli en försäljningsframgång.
  Carls kontakt med den brasilianske utrikesministern är just ett aktuellt exempel på det.

  Dessa länder vet naturligtvis att vårt mer avancerade Jasen-plan inte hör till de mest avancerade, men dess prestanda täcker ändå länders behov att nödvändig militär kapacitet.
  Flera av dem är inte utsatta ens för något potentiellt hot.
  Det sker också i ett läge då flertalet länder minskar sina försvarskostnader, ibland till och med drastiskt.
  .
  Jas är dessutom billigare än andra alternativ och ger utrymme för en vidgad handel mellan oss och i detta fall länder som har stabil ekonomi som Schweiz eller Brasilien
  Brasilien hör till till de länder, som utvecklas mot demokrati samt också har hög och stabil tillväxt.
  Skuldsättning, som är förödande för åtskilla europeiska länder, är nästan obefintlig…

  Det är därtill en trolig prognos att vår vapenexport kommer att vidgas från nu 100 länder med bortåt 20-30 till inom ett par årtionden.
  Detta i sig ger bättre om nu inte de behövliga resurser, som flera förespråkare, till vårt territoriella förstar och till de internationella förpliktelser som vi har.det försvar
  V i får också räkna med kontinuerliga bedömningar av hotbilden och vad den kräver.

%d bloggare gillar detta: