Dialog om Arktis

STAVANGER: Jag landade här i går eftermiddag för att deltaga tillsammans med bl a min norske kollega Jonas Gahr Störe och Nederländernas vice premiärminister Maxim Verhagen – men också många andra – i diskussionerna på det s k ONS Summit 2012.

I fokus stod utvecklingen i det Arktiska området, och då inte minst när det gäller klimat-, resurs- och energiutmaningarna.

Och för mig var det både viktigt och intressant att höra hur man i Norge hanterar dessa frågor inom sina delar av detta område.

Jag säger ofta att jag har stor respekt för det sätt på vilket Norges regering och Storting diskuterar och hanterar de både känsliga och viktiga avvägningar som det ju handlar om.

Och det intrycket har bekräftats av mina diskussioner här.

Skulle alla andra länder inom det arktiska området ha samma förhållningssätt till dessa frågor skulle det finnas väsentligt mindre anledningar till oro än det vi ibland ser uttryck för i den offentliga debatten.

En del av vår diskussion kom att handla om de folkrättsliga ramarna för arbeten i dessa känsliga områden.

Och vi var överens om att FN:s havsrättskonvention UNCLOS måste vara den bas som alla accepterar.

På den basen kan vi sedan bygga ett praktiskt och fungerande samarbete, och det är ju det som är fokus för det vi nu försöker att göra inom Arktiska Rådet.

I dag kommer jag att hinna med en kort del av diskussionerna om de s k BRIC-ländernas betydelse innan jag hastar tillbaka till Stockholm för att ta emot Brasiliens utrikesminister Antonio Patriota för middag i kväll och samtal i morgon.

Därmed missar jag när kung Harald inviger den stora energimässan ONS2012 här som jag ser att man räknar med att det skall komma ca 50.000 gäster från hela världen till.

På mötet redan i går noterade jag ministrar och olika regeringsföreträdare från i stort sett alla världens hörn. 

Och mer blir det säkert i dag.

Sverige och Norge har intima och snabbt växande förbindelser.

Det var tydligt när jag flög hit i går. Inte så få svenskar arbetar i dag i Norge och trivs mycket bra med det.

Jag mellanlandade på Flesland-flygplatsen i Bergen, och noterade att man ropade ut inrikesflyget därifrån till Stavanger på svenska.

Ingen föreföll att uppleva det som särskilt märkvärdigt.

Det norska vestlandet har genomgått av remarkabel och imponerande utveckling under de senaste decennierna, och potentialen för att ytterligare utveckla samarbetet med olika delar av Sverige är betydande.

Nu bär det tillbaka till Stockholm, men inom en vecka är jag tillbaka här i Norge.

Då kommer jag till Bodö en bra bit längre norrut, och med en delvis annorlunda agenda.

Men i kväll och i morgon är det Brasilien som gäller för mig.

One Response to Dialog om Arktis

 1. pointcircle skriver:

  Det är och har länge varit klart att Arktis har en stor och global säkerhetspolitisk betydelse. Därmed är det också helt klart att länderna i Arktiska Rådet kan inte sinsemellan bestämma om de arktiska områden ensamma utan det behövs en bredare synvinkel på saken för att Arktis ska bli en säkerhetsökande faktor i stället för att åstadkomma en grej som ökar osäkerheten i världen.

  Det är alltså ytterst viktigt att även BRIC-länderna är med då man ska förhandla om hur världen ska agera avseende Arktis. Om vi är kloka, har vi framför oss ett verktyg där Norden, som är höga respekterad i världen för sina fredsökande insatser i många fronter, kunde spela en mycket viktig roll i den globala säkerhetspolitiska utvecklingen, som har som bas allas välmående och de förmåner som tex den Nordöstra Passagen kan tillföra den globala handeln.

  Mvh
  Jouni Pulli
  Helsingfors

%d bloggare gillar detta: