Hem från Halmstad

STOCKHOLM: Det blev en både trevlig och nyttig avstickare till diskussionerna om Europa på SNS-konferensen i Tylösand.

Och det kändes skönt att känna de friska vindarna från Västerhavet. Sensommarfärgerna hade redan börjat komma till Hallands-kusten.

Diskussionerna som denna sjunker lätt ned i allmänna spekulationerna om de mer näraliggande utmaningarna inom euro-området. Och det saknas inte tvärsäkra prognoser – om olika sådana från olika personer-

Min uppgift var att anlägga ett lite bredare och längre perspektiv på såväl de ekonomiska som de mer politiska utmaningarna för Europa just nu. Och peka på de fenomenala framgångar vi ju faktiskt haft med samarbetet under de senaste två decennierna.

Att det betytt mycket också för Sveriges goda utveckling kan det inte råda någon tvekan om.

Och det är ju också mot den bakgrunden som vi har ett så starkt nationellt intresse av det fortsatta europeiska samarbetet.

Hemkommen från Halmstad var det diskussioner kring tankarna på ett European Institute of Peace liksom mer detaljerade genomgångar av situationen i och kring Syrien som stod på dagordningen.

Därtill lite av förberedande planering inför veckan i New York i samband med öppnandet av FN:s generalförsamling mot slutet av september.

Det brukar bli hektiskt värre, och det är alltid klokt att försöka att planera lite i förväg.

Och i morgon är det en ny dag.

One Response to Hem från Halmstad

  1. Miklos Halasz skriver:

    Ha seet en discution på BBC doha talks
    en del iranska stdenter o olika delar av samhelet sa rakty ut de håler på med att bygha nuklear weapon för a vilselede ägna befolkningen . de fick de mäst5a aplåder..

%d bloggare gillar detta: