Ljusning i Mogadishu?

VID MEDELHAVET: Så går då också denna sommar mot sitt slut, och i morgon omlokaliserar jag min arbetsplats härifrån till Stockholm.

I går höll Fredrik Reinfeldt sitt traditionella sommaranförande i Gustavsberg och satte inriktningen för mycket av regeringens arbete under de kommande månader.

Satsningar på infrastruktur, forskning och en mer konkurrenskraftig bolagsbeskattning är viktiga för att klara morgondagens välfärd i en global ekonomi i snabb omvandling.

Och det är frågor som dessa som kommer att vara i fokus i regeringens budgetarbete under de närmaste veckorna.

Men fullt naturligt var det med situationen i Syrien som Fredrik inledde sitt tal i går.

Och bland det han sade var att det Syriska Nationella Rådet nu kommer att hålla sitt nästa möte på vår inbjudan i Sverige. Vi kommer att ha anledning att återkomma till den saken.

Vi ser ju SNC som en legitim representant för det syriska folket, även om det inte minst inne i landet också finns andra organisationer och grupperingar av betydelse.

Men SNC förtjänar stöd inte minst för dess ambition att överbrygga de sekteristiska och andra spänningar som ju annars riskerar att snabbt vidgas när den syriska konflikten nu ser ut att vara allt längre.

Och till bilden hör ju den betydande grupp av människor vi har i vårt land med rötter i Syrien eller dess olika samfund.

I våras samlade jag fem riksdagsledamöter från olika partier som förenades av just detta.

Dessa dagar riktas vår uppmärksamhet också mot Somalia.

Mandatet för den övergångsregering som funnits de senaste åtta åren löper ut i morgon, och förhoppningen är att den process som fick starkt stöd av mötena i London och Istanbul tidigare i år då skall ha producerat överenskommelse om en ny ledning för landet.

Processen är förvisso inte perfekt – det handlar inte om demokratiska val, utan överenskommelser mellan olika s k traditionella ledare – men det finns trots allt fler ljuspunkter i den somaliska utvecklingen i dag än kanske någon gång tidigare under de senaste två decennierna.

Tanken är ett en överenskommelse om 275 parlamentsledamöter skall göra det möjligt för dem att utse en president för de kommande åren.

Säkerhetssituationen i huvudstaden Mogadishu har förbättrats avsevärt, och det är nu bara de allra sydligaste delen av landet som de fundamentalistiska rörelsen håller sig kvar.

Men med alla de reservationer som tänkas kan finns det nu vissa ljuspunkter i den komplicerade situationen i detta hårt drabbade land.

29 Responses to Ljusning i Mogadishu?

 1. AlNabone skriver:

  Förstår att det kanske inte är det rätta forumet för en dylik fråga men man kan ju alltid testa.

  Reinfeldts anförande i Gustavsberg var intressant och kan ni i Alliansen enas om en fortsatt vettig politik för Sverige kan ni sannolikt tillräkna er en fortsatt röst av mig.

  Vad Reinfeldt dock undvek att ta upp är den vidlyftiga representation som skett och uppdagats de senaste veckorna.

  Hur anser du att detta har skadat förtroendet för Alliansen eller är det kort och gott som så att väljarna har ett kort minne?

  Är det inte magstarkt att de ansvariga för detta felaktiga utnyttjande av skattemedel får sitta kvar och/eller blir omplacerade med bibehållen lön trots de konkreta tjänstefel som begåtts?

  Hade dessa ”felbokningar” begåtts inom den privata sektorn så hade det sannolikt varit åtalbart.

  Varför omfattas generaldirektörer eller ministrar av samma lag som gäller oss alla andra?

  Har du möjlighet får du gärna svara, det vore intressant att se din syn på det hela?

 2. gruelse skriver:

  Genom att Sverige genom sin utrikesminister stödjer SNC i det syriska inbördeskriget, vilket jag är motståndare till, bäddar Sverige för en ökar instabilitet i Levanten och kristendomsförföljelse. Men det är förmodligen vad Carl Bildt vill?

  Det är ävenledes i Israels intresse att det multietniska och multireligiösa Syrien har en stark centralmakt, som Bashar al-Assad har varit garanten för. Nationsgränsen dem emellan har på senare år varit relativt lugn.

  Detta har diasporajudarna i maktkorridorernas Washington uppenbarligen inte fattat.

  Jag ser en brytning mellan israeljudarna och diasporajudarna, i denna fråga.

 3. spanaren skriver:

  Israeliska källor anger att angreppskriget mot Iran
  kommer att inledas våren 2013 av USA/Israel.

  Det planerade maktövertagandet i Syrien av USA/NATO
  i juli månad blev ett misslyckande med upprorsmännen på
  reträtt över hela fronten utan att USA/NATO, med tanke
  på förväntade stora förluster i materiel och personal, inte
  ens förmår samla sig till en flygförbudszon som av Ryssland
  i verkligt klarspråk kallas brott mot FN-stadgan och Syriens
  suveränitet.

  Efter den planerade ockupationen av Syrien och Iran
  är troligen ryska Kaukasus på tur att ”demokratiseras”
  med utgång från rest-Georgien. Terroristerna har redan
  börjat med sina nålstick mot de lagliga ryska myndigheterna.

  Om det alliansfria Sveriges nuvarande ledning är så
  intresserade av att vårt land skall delta i angreppet på
  Syrien varför inte avdela en av de få fungerande militära
  tillgångar Sverige förfogar över – signalspaningen som
  i den eviga fredens Östersjöområde saknar arbetsuppgifter
  – enligt stats/militärledningens hotbildsanalys.

  Varför inte skicka HMS Orion till östra Medelhavet och
  FRA till Turkiet att delta i även detta USA/NATO-krig som
  har alla möjligheter att bli mycket blodigare än de obetydliga
  skärmytslingarna i Afghanistan.

  Vi kan ju samordna den svenska krigföringen med Tyskland…

  http://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/deutsches-spionageschiff-kreuzt-vor-syrien-25723240.bild.html

 4. Kachina skriver:

  Det finns demokratier som har odemokratiska regeringar. Trots detta hävdar jag bestämt att fria demokratiska Val, ÄR ENDA VÄGEN UR ETT FÖRTRYCK..

  Detta Val kan vara värt att offra sig för.

 5. Hur många människoliv, föräldralösa barn, flyktingströmmar nerbombade infrastrukturer, förgiftade marker /vattendrag sargade kroppar och kroppar då menar du Kachina?

  Och vad har du för garanti för att det någonsin kommer att införas demokrati öht i dessa områden behärskade av salafistiska mördarmaskiner och torterare rustade till tänderna med vapen och pengar från Saudierna och Väst såväl som genom kidnapping och stöld av gamla antikviteter.

  Vet du något öht om hur läget numera ser ut i Libyen?

  En sak som inte många tänker på är hur många nyrekryteringar sådana mördarband vanligtvis lyckas skaffa sig bland alla de föräldralösa barnen.

  Såväl som hur få det är av dem som deltagit i krigsverksamhet av detta slags som förmår återanpassa sig till ett normalt liv. Hells Angels bildades ju tex av sådana fd soldater.

  Och i Somalia uppges c:a 70 % av befolkningen lida av svår PTSD utan att erbjudas någon som helst vård därför. Folk ligger apatiskt utslagna med tom blick stirrandes framför sig utspridda lite varstans .

 6. Ursäkta: sargade kroppar och själar

  skulle det naturligtvis stå.

 7. mrmhalland01 skriver:

  Giovanni Karlsson :

  Vad är ditt förslag ?
  Uppenbarligen inte vår västliga demokrati.
  Berätta mer !

 8. Varför inte tillåta andra staters medborgare att utveckla den demokrati de eftertraktar över tid i lugn och ro och på sina egna villkor genom att tillämpa samma ömsesidiga respekt även för deras staters integritet och suveränitet som vi förbehållit våra egna genom överenskommelsen i Westafaliska Freden 1648.

  Inte hade vi här i Väst lyckats uppnå ett sådant mål enbart på 50 års tid och under det ständiga hotet att om så inte sker kommer en stormakt och bombar våra länder sönder o samman.

  Jag är alldeles övertygad om att de unga och kvinnorna i MÖ hade klarat den processen mycket bättre på egen hand om inte utländska militanta grupper utrustade till tänderna med vapen hade tillåtits infiltrera deras revolution.

  Khadaffis son Sai al Islam var inställd på ett demokratiskt reformarbete och hade redan 2006 inlett ett sådant men Khadaffi ansåg tydligen inte att tiden ännu var riktigt mogen för det.

  Att statsledare som han, som inte springer Västs ärenden, blir tämligen så paranoida med tiden är ju inte det minsta konstigt med tanke på hur många av dem som sist och slutligen blir avrättade av västmakterna på ett eller annat sätt. Själv blev han ju dessutom mordhotad tre gånger av islamisten Belhadj som numera är ÖB över militärmakten i Tripoli och som säkerligen kommer att göra politisk karriär förr eller senare – tro mig!

  Ikväll rapporterades det förresten på Al Jazeera om att rebellerna i Benghazi hade bombat ministeriet där.

  Hela Libyen är besatt av olika lokala milisgrupper som krigar mot varandra, kidnappar fångar för att ha att utväxla med varandra etc etc. I förra veckan rapporterades det om att rebeller i Benghazi hade kidnappat 7 hjälparbetare från Röda Halvmånen för att istället få fångar i Irak utväxlade som var släktingar till dem själva.

  Och fortfarande sitter 8000 svarta internerade på livstid enbart av rent rasistiska skäl i olika privata fängelsehålor, varav ett stort antal torteras, många av dem gästarbetare från omkringliggande västafrikanska stater, fråntagna sina pass, pengar och mobiltelefoner och utan att erbjudas rättslig prövning och c:a 50 000 svarta har blivit tvångsförflyttade från sina hemorter för att leva som flyktingar i sitt eget land.

  Så så ser alltså den form av västlig demokrati ut som vi vanligtvis brukar ha att erbjuda The Rest.

  Samma mönster har upprepats i nära nog alla de forna afrikanska kolonierna och i all synnerhet de franska eftersom de aldrig släppt det kolonialistiska greppet över dem på allvar.

  De svagaste regimerna på kontinenten utgörs därför av lakejer åt fransmännen allihop efter att de lyckats ta kål på varendaste en av de ledare som verkligen hade rätta potentialerna att leda landet mot en självständig utveckling.

 9. Varför The Rest inte vill ha den ”demokrati” som Väst erbjuder:

  Dr. John Henrik Clarke – The African World Under Seige

 10. Kachina skriver:

  Menar du Giovanni att Diktatur är bättre?

  I så fall, var finns den alltigenom gode Patriarken. Var det Kadaffi? Eller är det Kim Jung Un, Kastro eller Putin?

 11. Jag menar, det jag skrivit att det återstår åt folk själva att bedöma hur ”goda” deras resp. statsledare är.

  Alltigenom goda patriarker har det aldrig funnits lika lite som alltigenom goda människor öht. Eller demokratier.

  Menar du att det som nu återstår av Libyen skulle vara bättre än Khadaffis styre?

  Och att den svarta befolkningen där ska känna sig tacksamma över vad vår västerländska demokrati har lyckats ordna åt dem?

  Eller alla de utfattiga västafrikaner som är svinnade på sitt lands tillgångar ska känna sig tacksamma över att Fransmännen tagit kål på alla deras bästa ledare och istället ersatt dem med korrupta lakejer åt dem själva som lever i lyx utan att se till resten av landets befolkningsgruppers behov.

  Att jämställa Castro, Khadaffi och Putin med Kim Jung Un tycker jag sedan visar på en total avsaknad av förmåga till omdömesgill differentiering / nyansering enbart värdig den som är totalt hjärntvättad av den västerländska propagandan.

 12. kris08 skriver:

  ”Jag menar, det jag skrivit att det återstår åt folk själva att bedöma hur “goda” deras resp. statsledare är.”

  Jaha, men vad tycker du de ska göra om bedömer att de inte gillar statsledaren?
  Om eventuella val fuskas bort, demonstranter blir skjutna, regimkritiker spärras in, kritiska journalister mördas eller avskedas, endast släktingar eller affärskumpaner får höga poster?

 13. Jon Reina skriver:

  Jeg klarert ikke å være 100% enig med Giovanni Karlsson, men jeg synes han understreker noe vesentli….
  Nemlig at det å påtvinge et suveren stat ellerland vesterlig demokrati og standard, aldri har vært vellykker. Det, har vært prøvet i både Korea og Viet Nam, men uten synnerlig hell. Nordkorea er enda et hårdt diktatur, mens Viet Nam har klart å utvikle sitt eget og særegne østerlige demokrati og må vel i dag sieså være på full fart inn i den industrialiserte verden…

 14. mrmhalland01 skriver:

  Jag tycker att det finns många kloka synpunkter här.
  Det är naturligtvis omöjligt för utomstående att tala om hur ett suveränt land ska styras.

  Kultur och traditioner tillsammans med folkets med folkets vilja måste troligen vara det som styr hur just det landets ”demokrati” ska se ut.

  Däremot anser jag att diktatur som statskick alltid är förkastligt och ska bekämpas.

 15. kris08 skriver:

  Kultur och traditioner?
  Hur stor skillnad var det mellan Nord- och Sydkoreas historia och traditioner? Öst- och Västtysklands?
  Eller var det kanske folkets vilja som skiljde?

 16. Kachina skriver:

  ”Kultur och traditioner tillsammans med folkets med folkets vilja,….”

  Då måste folket ges möjlighet att fritt uttrycka sin vilja.

 17. gruelse skriver:

  @ spanaren 18:09,
  Har du specifika källor som anger tidplanen för det planerade krigsangreppet och det misslyckade maktövertagandet av Syrien?

  Kommentar till uppgiften om det tyska signalspaningsfartyget:
  Engelsmännen har sänt in rådgivare till de al-Qaidainfiltrerade rebellerna, enligt http://libya360.wordpress.com/2012/02/08/libya-scenario-sas-in-syria/ , i syfte att bl.a. inleda den västerländska demokratiseringsprocessen i Syrien.

  Tänk att så hög är demokratins ideal, att engelsmännen, för att uppnå idealet, befryndar sig med och hjälper den organisation som iscensatte rivningen av World Trade Center i New York, samt med vapenmakt undervisar syrierna demokratins välsignelser. Och det råder ju ingen tvekan om att engelsmännen i denna fråga har den svenska utrikesministerns gillande. (Tidigare i denna blogg har han beskrivit Syrien som en sekulär diktatur.)

 18. spanaren skriver:

  gruelse,

  Min källa för det uppskjutna israelisk/amerikanska angreppet
  mot Iran är Debkafile (Mossad?).

  http://www.debka.com/article/22287/US-Israeli-deal-on-Iran-No-Israeli-strike-now-if-Obama-pledged-a-spring-attack

  Kommentaren till rebellernas misslyckade offensiv i juli kan nu inte verifieras men källan var västlig och välkänd tex The Guardian.

  Igår släppte regeringssidan ner flygblad över Aleppo om ett
  sista erbjudande till kvarvarande rebeller att kapitulera varefter
  det enligt olika västliga nyhetsbyråer inträdde ett lugn över
  den muslimska helgdagen.

  Vi får se hur det utvecklas men tydligt är att regeringssidan
  har ett militärt övertag och att de splittrade rebellerna inte
  förmår ta och HÅLLA några större områden.
  Att man lyckas hålla vissa mindre områden i städerna beror
  på att regeringssidan ännu inte helt tillämpar rysk taktik
  för att skona den egna befolkningen i vars mitt upprorsmännen
  förskansar sig.

  En regeringsdelegation är nu i Moskva. Kanske vore den
  ryska taktiken i Putins Tjetjenienkrig något som skulle leda
  till samma framgångar i Syrien som det gjorde i Tjetjenien
  – jihadisterna/wahabiterna nedkämpades till siste man
  även om det ledde till stora civila förluster och att Groznyj
  förvandlades till en (nu helt återuppbyggd) ruinstad.

 19. Anders Ljungberg skriver:

  Oppositionella säger en nedstigning i våld och kaos blir oundvikligt om omvärlden gör ingenting för att stoppa det.

  ”Mitt budskap till det internationella samfundet är att ju längre du ignorerar oss snabbare du skapar extremister i Syrien”, säger Sheikh Tawfiq, befälhavare för Nuraldin Zinky brigaden från Qobtan al-Jebel nära Aleppo.

  ”Det våld och förtryck vi ser på grund av detta krig gör unga syrier arg och deprimerad, och driver dem till extremism även terrorism. Världen behöver komma till vår hjälp nu innan det är helt för sent”, sade han.

  http://www.reuters.com/article/2012/08/20/syria-crisis-violence-idUSL6E8JJ2UJ20120820

 20. Jag tror att den arabiska våren som uppkom spontant ur folkens djup, men att den uppenbarligen har blivit kapad av västs säkerhetstjänster. Jag tror att Assad är en förtryckare, men de syrier som tror att de kommer nå friheten tillsammans med USA och Al-Qaida misstar sig grovt. Det bästa för landet och för dom själva är att utverka amnesti från Assad och hoppas på en demokratisering av Syrien.
  Vidare kompliceras frågan av att folk inte vill ha västs demokrati modell, eftersom de lever i klansamhällen.
  USA vill sönderdela Syrien, för att bättre kunna härska.
  Om någon verklig känsla för rättvisa fanns hos väst, varför inte stödja palestinierna emot Israel som bryter emot Geneve-konventionen.

 21. Enligt the ”Rule of law” som Sverige givit miljarder till, har dessa poliser gått med den islamska sharia gerillan eller blivit pirater som kapar svenska och andra fartyg! Blåögda Sida, Sveriges statliga Frälsninsarmé, tar våra dyrt betalade skatter och häller pengarna i de kriminellas fickor. Eftrsom alla politiska partier deltagit i Sverige med detta så tystas det ned för det svenska folket! Hurra Sida, igen!

 22. gruelse skriver:

  @ Jac Łoziński 19:36, 20 Aug 2012 at “Ännu en dag”:

  ”You have all the state power and corrupted media behind so why not to be a little more “pro-citizen” or humanitarian instead of totally destroying the image of beautiful country.”

  Well put!

  There are well-mannered ways of putting this, which I, due to lack in English phraseology, am incapable to express. So, in the wake of this revelation, I will simply put it:

  The beautiful country you are referring to doesn’t exist any more. Due to neo-liberal government, the assimilation to the policies of EU and the internal destruction of the territorial defence during the last decades, the alliance-free Sweden is no longer a sovereign national state, but the ”bitch” of Nato/USA and mere an economic zone in the EU ready for exploitation.

  USA, especially its warfare in Asia, is badly hurt by Wikileaks. Even our Foreign Minister, which is obviously a marionette puppet in the hands of Mrs. Clinton in the US administration, has been described in somewhat less glamorous words in some of the leaked cables.

  Therefore, it is very unlikely that Sweden, by the fact that ”Swedish foreign politics” is a “One man show”, will give Julian Assange (JA) assurances that he will not be extradited to USA.

  In fact, there are legal grounds for extraditing JA to USA, if UK and Sweden agree upon so, and if there is a request from USA to prosecute him for a crime, which not leads to death penalty, but render to more than two years in prison in both USA and Sweden.

  As you probably already know, our judicial systems have had lots of opportunities to thoroughly question JA, while he still was in Sweden, but they didn’t. Why?

  My assumption is that they were afraid of further disclosures from Wikileaks. At that time, JA threatened to reveal some irregularities from inside of a big American bank. Add to this a fare amount of incompetence, bad routines and an awkwardness to handle the situation. So he went free, and subsequently went to UK.

  Obviously there will be no disclosures, at least by JA, from any American bank.

  I don’t know why the Swedish prosecutor can’t question JA at the Ecuadorian embassy in London. Maybe the prosecutor relies on the assumption that the English police will eventually send him to Sweden.

  This case must have a closure in the very near future.

 23. spanaren skriver:

  Aftonbladets reportrar rapporterade från Vitryssland att
  ”demokratirörelsens” stöd i stort var lokaliserat till Minsk
  och att Lukasjenko hade ett stort stöd bland gemene man
  utanför huvudstaden.

  Al Jazeera erkänner nu att stödet bland befolkningen i
  Aleppo är av ringa omfattning och att rebellerna fått
  förstärkning från Al Qaida och andra muslimska extremister.

  http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/08/201282345719523948.html

  Bekämpningen av rebellerna fortsätter utan avbrott och
  SANA uppger att upprorsmännen och deras utländska
  allierade lider stora förluster i personal och materiel
  De tidigare så bradskande segerrapporterna på Al Jazeera
  och Al Arabiya lyser nu med sin frånvaro- VARFÖR?

  USA/NATO förbereder tydligen en ”false flag”-operation
  för att få en anledning att militärt angripa Syrien med
  landets BC-stridsmedel som förevändning.

  Den ryska torrdockan i Tartous har tydligen bogserats
  till Sevastopol för ”reparation”. Samma källa (rysk) uppger
  att förberedelser görs för att överlämna flottbasen till
  de syriska myndigheterna (vilka?).

  Förnekas från officiellt ryskt håll….

  Ryssland har naturligtvis inga möjligheter att med militära
  medel hålla flottbasen i Tartous mot ett verkligt angrepp
  vid en västmaktsockupation av Syrien.

  De ryska stora landstigningsfartygen ur norra flottan har
  passerat Gibraltar och befinner sig nu i Nordatlanten.
  MS ”Alaed” har passerat Suezkanalen på sin resa till
  ryska Fjärran Östern.

 24. spanaren skriver:

  Mitt 23 augusti 2012 kl 08:43

  RÄTTELSE:

  Torrdockan i Tartous är fortfarande kvar i den syriska
  hamnen.

  Länkar till orginalartikeln. Må var och en göra sin egen analys
  om intresse finns….

  http://rusnavy.com/news/navy/index.php?ELEMENT_ID=15723

 25. kris08 skriver:

  Jovisst, att den obeväpnade lokalbefolkningen inte tågar ut mot stridsvagnarna och artilleriet bevisar ju att de stöder diktaturen…
  Med bestörtning noteras att det väpnade motståndet inte lockat frimärkssamlare och vapenvägrare utan extremister!

 26. spanaren skriver:

  Varför är det så obegripligt svårt att förstå att kanske en
  majoritet av Syriens medborgare inte ser fram emot
  irakiska förhållanden – USA/NATO ockupation och klanstrider
  mellan olika inhemska grupper som hållits nere under ”Diktaturen”.

  Är det inte så att det enda som ”befrielserörelserna” från
  ”västdemokraterna” till Al Qaida har gemensamt är att
  genomföra en av utländska intressen organiserad statskupp?

  Nu löser det sig kanske med en USA/NATO ockupation och
  påföljande uppmarsch för kriget mot huvudmålet Iran….

  http://www.debka.com/article/22296/US-UK-French-elite-units-on-standby-for-seizing-Syrian-chemical-weapons

 27. bildterberg skriver:

  Den typen av false-flag har det varnats upprepade gånger för.

  Här är ett annat exempel på en PsyOP bestående av ”läckta”
  uppgifter om hur en israelisk attack mot Iran skulle kunna gå till:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=32380

 28. bildterberg skriver:

  Det är inte bara Syrien som utsätts för en destabiliseringskampanj:

  http://landdestroyer.blogspot.se/2012/08/bombshell-us-neo-cons-state-department.html

%d bloggare gillar detta: