Lite lugnare dag

VID MEDELHAVET: I dag har – hitintills! – varit den första dagen på mycket länge som inte dominerats av serier av telefonsamtal och överläggningar i olika mer eller mindre överhängande ärenden.

Det har varit en osedvanligt aktiv sommar, inte bara när det gäller ärenden av mer direkt betydelse för oss, utan självfallet också i vidare bemärkelse.

I går var det extra sammanträde i Bryssel med EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetsfrågor. Krisen med Vitryssland bröt av semestrarna för åtskilliga. Vår egen ambassadör Anna Karin Eneström skyndade sig från Gällivare till Bryssel för att delta i överläggningarna.

Och utfallet blev bra med ett klart stöd för Sverige och ett klart ställningstagande mot den vitryska regimen i olika avseenden. Något annat var inte heller att vänta.

Hur den fråga kommer att utvecklas återstår att se.

Tonläget från den vitryska regimen och dess olika organ mot Sverige är just nu mycket högt, och vi har haft anledning att be de svenskar som kan finnas i landet att iaktta viss försiktighet.

Samtidigt pågår mycket praktiskt arbete med att avveckla den direkta diplomatiska verksamheten i Minsk – vi är ju utkastade – och samtidigt se till att vissa viktiga funktioner kan upprätthållas. Vi talar med olika grannländer som generöst erbjudit sig att hjälpa till.

Inte minst omfattar detta den viktiga viseringsverksamheten – vi vill fortfarande ha en öppen dörr för inte minst unga människor som vill komma till Sverige för att t ex studera.

Och jag hoppas att vi snart kommer att kunna ge mer konkreta besked på den punkten.

När det gäller vår biståndsverksamhet – och inte minst den som vill hjälpa ett nytt och bättre Vitryssland – kommer vi självfallet att med de modifieringar som behövs fortsätta denna. Vi ser just nu över olika aspekter av detta.

Ett viktigt resultat av gårdagens möte i Bryssel var ju att medlemsländerna gav kommissionen i uppdrag att lägga fram förslag för hur vårt gemensamma stöd i detta avseende kan utökas och förstärkas.

Och alldeles säkert kommer vi att ha anledning att närmare samordna våra ansträngningar i dessa avseenden.

I Minsk försöker man hävda att vi på något sätt skulle ha varit inblandade i det jippo som en svensk PR-byrå ägnade sig åtr under sommaren.

Så var självklart inte fallet.

Aktiviteter som denna äventyrar individers både liv och säkerhet. Man undgick det öde som drabbade ballongflygare som farit fel för några år sedan som sköts ner och dog. Men två personer sitter nu i fängelse i Vitryssland för påstått samröra med det hela och riskerar långvariga fängelsestraff.

Medan denna kris har upptagit Sveriges uppmärksamhet har tragedin i Syrien fortsatt att fördjupas. Varje dag strömmar tusentals nya flyktingar ut ur landet.

Mycket har sagts om det avgörande som skulle ske i striderna i och kring Aleppo, men situationen just nu tyder knappast på något omedelbart genombrott för oppositionsstyrkorna.

Att regimen och dess stridskrafter sakta nöts ner är ovedersägligt, men samtidigt ökar ju det mänskliga lidandet, och förutsättningarna för en fredlig övergång till en bättre och demokratisk regimen blir sannolikt allt svårare.

Den politiska processen ligger ju i allt väsentligt nere.

I Turkiet överlägger Hillary Clinton och Ahmet Davutoglu i frågan, och i Iran samlar regimen där en rad mer eller mindre välvilligt inställda stater till diskussion i frågan.

Konturerna av två block i tilltagande konfrontation i regionen är inte svåra att se. Det kan föra långt.

25 Responses to Lite lugnare dag

 1. pointcircle skriver:

  Bäste Carl Bildt,

  tack för de kloka orden avseende läget i Syrien samt dess möjliga påverkningar runtom i världen. Som Martti Ahtisaari poängterade tidigare här i Finland är läget svårt med hänsyn till den rätt så moderata viljan av partierna att sitta vid förhandlingsbordet just nu. Å andra sidan gäller det i dag i högsta grad att tänka på världsfreden också, därför behövs det gemensamma insatser av de fem ständiga medlemmarna i FNs säkerhetsråd. Varken de ryska, amerikanska eller kinesiska ledarna behöver sitta under Damascus eller Aleppos dystra sky, men om de ingenting gör kan det bli betydligt värre även för dem.

  Mvh
  Jouni Pulli i Helsingfors

 2. Kachina skriver:

  ”Konturerna av två block i tilltagande konfrontation i regionen är inte svåra att se. Det kan föra långt.”

  Ja, men för tillfället kan man se att politiken lyckats kyla ner de mest överhettade militärpakterna. Om det håller i sig återstår att se, men ju längre ni lyckats förskjuta krigsutbrottet, desto närmare kommer en fredlig lösning.

 3. Thomas Nyström skriver:

  Tack! Carl. det är tråkigt att se den pajasen agera mot mitt vackra och stolta folk. Totto//

 4. spanaren skriver:

  ”Det kan föra långt……”

  Spanaren gör med tillgång enbart OSI-källor samma bedömning
  av läget i Syrien som utrikesministern som självklart har tillgång
  till helt andra källor.

  Tecken i tiden…..

  Fru Clinton har vid överläggningarna i Turkiet åter fört fram
  tanken på flygförbudszoner i Syrien.

  En större brittisk/fransk flottstyrka med bla hangarfartyg
  förväntas till östra Medelhavet inom kort.

  De ryska örlogsfartygen har genomfört övningar med skarp
  ammunition i Medelhavet.
  I samband med den kommande stora militärmanövern i
  Ryssland ”Kavkaz 2012” skall kraftsamling ske med de
  kombinerade flottstyrkorna i Novorossijsk och inte i fredsbasen
  Sevastopol. (Val i rest-Georgien sker vid samma tid)

  Det nu ryskflaggade lastfartyget Alaed lämnade 11/8 Malta
  efter bunkring med kurs 110 grader. Därefter ingen rapportering.
  Nås Port Said med kursen 110 grader från Malta?
  Fartyget för officiellt en last av militär materiel från St Petersburg till
  en i stort okänd liten hamn i ryska Fjärran Östern

  I markstriderna i Syrien som nu mera antagit formen av
  upprensningsoperationer efter rebellernas nederlag i
  Damaskus och Aleppo har, som visades på BBC idag 12/8,
  regeringssidan satt in thermobariska bomber mot stadsdelar
  i Aleppo (?). På så sätt undviks förlustbringande gatustrider
  för regeringssidan. Man bränner helt enkelt ned allt……
  Vapnet i detta fall är ryskt men finns även i en amerikansk
  version (MOAB) som är svagare än den ryska (FOAB).

  Vidoen på BBC KAN vara ett fotmontage vilket framtiden
  får utvisa.

  Iran har låtiet meddela att landet inte kommer att tillåta en
  ”Regime change” i Syrien vilket även Putin gjort tidigare.

  Som augusti 1914 och augusti 1939 sker en uppmarsch
  samtidigt som militärallianserna låser och alla agerar som
  om ”tiden för prat och byte av papperslappar är över” och
  att det nu är politikens fortsättning med andra medel som gäller….

  http://en.wikipedia.org/wiki/Father_of_All_Bombs

 5. spanaren skriver:

  Mitt 12 augusti 2012 kl. 05:56

  RÄTTELSE.

  MS Alaed styrde vid senaste rapportering kurs 101 grader
  INTE 110 grader som jag skrev – väsentlig skillnad…

  http://www.marinetraffic.com/ais/se/default.aspx?zoom=9&olddate=lastknown&oldmmsi=273355170

 6. Per Fredö skriver:

  http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.1029326-diktatorn-visar-sitt-ratta-ansikte

  Läsvärd ledare

  Vårt agerande vad gäller den diplomatiska krisen mellan vårt land och Vitryssland kommer att stärka oppositionen mot den alltmer isolerade och brutala diktatorn Lukasjenko.
  Men hur vår ambassadör handlat kommer också i finnas i vanligt folks minne.
  De vill nu bli av med denna pajas.

 7. bestofmankind skriver:

  ”Samtidigt pågår mycket praktiskt arbete med att avveckla den direkta diplomatiska verksamheten i Minsk – vi är ju utkastade – och samtidigt se till att vissa viktiga funktioner kan upprätthållas. Vi talar med olika grannländer som generöst erbjudit sig att hjälpa till.”

  Och du Carl Bildt som verkar inte ha lärt sig av Diplomatiskt ABC, skrev ett ultimatum direkt utan att först försöka med en démarche, borde ha fattat att Vitryssland skulle kontra med en upptrappning. För att vara en utrikesminister var du inte alls diplomatisk och taktisk i denna fråga. Öga mot öga borde användas när alla möjligheter är uttömda. Men i ditt uttalande nedan tillämpade du metoden med detsamma. Är det karma som förföljer dig?

  ”Uttalande av utrikesminister Carl Bildt:

  – Lukasjenko-regimens utvisning av Sveriges ambassadör till Vitryssland är ett grovt brott mot normerna för relationerna mellan stater.

  De anklagelser som regimen riktat mot ambassadören saknar grund. Att Sverige är brett engagerat för demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland är ingen hemlighet, och ambassadör Eriksson har på ett förtjänstfullt och viktigt sätt företrätt denna Sveriges politik.

  Vi har informerat övriga EU-länder i frågan. Jag har under dagen också talat med Catherine Ashton om situationen.

  Ambassadör Eriksson kommer att fortsätta sitt arbete med ett än tydligare fokus på arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland.

  Vi kommer också i samråd med övriga EU-stater att pröva möjligheter att ytterligare stärka dessa insatser.

  Under dagen kommer Vitrysslands ambassad i Stockholm att informeras om att den tilltänkte nye vitryske ambassadören inte är välkommen hit och att uppehållstillstånd i Sverige för två av deras utsända representanter dras in.”

  http://www.regeringen.se/sb/d/16383/a/197156

 8. Efterlysning. Vad säger Carl Bildt om händelserna i Egypten idag? President Morsi (från muslimska brödraskapet) har avskedat försvarsministern, massa generaler med mera. Enligt Debka ska det handla om att rensa ut västlig kontroll över Egyptiska militären. Kommentar?

 9. Så när de vitryska bomberna börjar falla ska vi ”iaktta viss försiktighet”? Känns tryggt: Du förklarar krig mot ett land och försvinner sen ner till medelhavet

 10. bildterberg skriver:

  Kommentarer från ”alternativmedia” om konferensen i Teheran:

 11. spanaren skriver:

  Har det inte blivit märkligt tyst från Syrien i västmedia?

  Länkar till ”alternativmedia”. Varför sägs inte ett ord om
  detta i svensk media?
  Tystnaden är lika kompakt som rapporteringen om den
  pågående ryska militära återupprustningen.

  VARFÖR?

  http://www.rt.com/news/syria-aleppo-post-video-476/

 12. bildterberg skriver:

  Fler och fler avslöjanden dyker upp om spelet bakom kulisserna:

  http://www.rt.com/news/syria-ambassador-qatar-defection-421/

  Börjar det månne bli för många sådana pinsamheter för att det
  ska vara intressant för ”västmedia” att rapportera något från
  Syrien?

 13. Kachina skriver:

  Ja, sannerligen pinsamt med så enkla lögner. Rent av på sandlådenivå. Jag vill först se kontoutdragen, vidimerade av den bank som transfererat pengarna.,

  rt.com skrönan tror jag inte för ett ögonblick på.

 14. Per Fredö skriver:

  http://www.nytimes.com/2012/08/13/world/middleeast/Syrian-Jets-Fire-on-Rebels-in-Aleppo.html?_r=1&ref=global-home

  spanaren

  Du påstår att det är märkligt tyst om Syrien i västmedia.
  Vad menar du med det, som i sig inte är sant?
  Det kan väl inte tolkas så att alla de länder, inklusive FN, som arbetar på att nå en lösning av denna konflikt, innebärande att Assad för lämna m akten ifrån sig nu har gett upp.
  För det kan väl inte vara så att du tycker att Assads strategi, att forsätta pågående blodbad därför att rebellerna är dem militärt underlägsna är den i alla avseenden rätta.

  Så kallade alternativmedia förefaller sitta inne med hela sanningen.
  Den in ställningen förefaller också bedstofmankind ha, men det börjar man vänja sig vid.
  Alternativmedi dvs statskontrollerade sådana finns också i länder som Ryssland och Iran.
  De skulle säkert också vara läsvärda.

 15. spanaren skriver:

  Per Fredö,

  Nog har väl en märklig tystnad om Syrien brett ut sig över
  västmedias propagandabasuner som CNN/FoxNews,
  Al Jazeera, Al Arabiya, BBCWorld News och även SVT/TV4.

  Beror detta på att den syriska administrationen framgångsrikt
  nedkämpat de utlandstödda upprorsmännen och att striderna
  övergått i rensningsoperationer mot kvarvarande motståndsfickor?

  Varför trodde så många att den splittrade upprors”armen” i längden
  skulle kunna hålla stånd mot regeringens flyg/pansar och
  välövade infanteri UTAN militärt stöd från USA/NATO-trupp?
  Var detta inte ett rent önsketänkande från västmakternas
  sida?

  Som alliansfri och neutral svensk utan några som helst intressen
  i Levanten har jag inga synpunkter på huruvida den lagliga
  regeringen nedkämpar ett utifrån organiserat uppror i landet.
  Vad som är att beklaga är de uppenbara brott mot krigets lagar
  som sker från BÅDA sidor i konflikten mot civila (tex att avrätta
  hela den civila personalen på ett av rebellerna intaget postkontor)

  Jag påstår inte att de ”alternativa” medias rapportering är en
  oomkullrunkelig sanning och västmedia ”lögn och förbannad dikt”.
  Vad gäller styrning torde CNN/FoxNews och AlJazeera vara lika
  styrda som SANA, Russia Today, PRESS TV, RIA Novosti
  fast med mera dolda medel.
  För läsaren gäller det att se med bägge ögonen, jämföra och
  göra en egen analys.

  Även om ett kanske tillfälligt lugn nu lägrat sig över Syrien
  så är det kanske bara lugnet före den stora stormen med
  inblandning av världens militära stormakter på motsatta sidor.

  Ryssarna marscherar upp i Kaukasus/Svarta Havet under sken
  av militärmanövrer och stora brittisk/franska örlogsfartygsstyrkor
  är på väg mot östra Medelhavet.

  http://www.debka.com/article/22271/Iran-can-build-an-N-bomb-by-Oct-1-Cairo-coup-hampers-Israeli-action

  Kommer kriget…..?

 16. Kachina skriver:

  Det är tillfälligt lugnt i Levanten just nu. Vad som nu återstår att se, är om det kommer en politisk eller militär lösning.

  Jag ser händelserna som att vår civilisation står vid en brännpunkt, där det antingen byggs en järnridå mellan religion, kultur, och global civilisation, beroende på vem som ”vinner”, eller att det sker en global integration i civilisationen. Det är bara att vänta och se. I alla fall börjar jag förbereda mig på en hård och kall vinter.

 17. Kachina skriver:

  Spanaren mfl.

  Den kultur bägge sidor uppvisar i Levanten, hör inte till den här civilisationen och det här århundradet.

  Jag skall inte skriva mer, med tanke på vilka som har möjlighet att läsa och få översatt Carl Bildts blogg.

  Jag skall bara säga att integration handlar om att smälta in i omgivningen, inte att kollidera med den.

 18. spanaren skriver:

  Kachina,

  Vad du skriver om denna bloggs läsekrets är vid
  närmare eftertanke mycket klokt.

  PATRON UR!

 19. humflum skriver:

  Vitryska KGB har beordrat svenska medborgare i Sverige att vid straffansvar infinna sig i Minsk. Detta är en diplomatisk förolämpning endast värdig en Idi Amin och strider mot all diplomatisk kutym. Varför markerar inte regeringen skarpare genom officiella uttalanden?

 20. mrmhalland01 skriver:

  Jag har missat en sak.
  Vem har beställt ”nalle-bombningen” i Minsk ?
  Jag vägrar att tro att en PR-byrå kan lura ett lands radar och genomföra en dylik kupp.

 21. metusalem skriver:

  Jag skrollade igenom denna bloggtråd, och läste följande:

  ”Så när de vitryska bomberna börjar falla ska vi “iaktta viss försiktighet”? Känns tryggt: Du förklarar krig mot ett land och
  försvinner sen ner till medelhavet”

  Men snälla Jan Urban. Nu har du allt fått saken om bakfoten. Vem har förklarat krig? Krigsförklaringar är rätt så ur modet, senast hände det 1939. Och nog kan man tilltro Lukasjenko om rätt galna saker, men att bomba Sverige kan man nog stryka från vår hotlista.

  Nog anser jag att de sk. nallebomberna inte var så klyftigt. Reklambyråer kan som bekant vad som helst för att verka duktiga, men nog borde någon tala om för vederbörande att detta troligen förfelar sin verkan.

 22. mrmhalland01 skriver:

  metusalem,

  Tror du verkligen att nallebombningen var på reklambyråns egna initiativ ?

 23. spanaren skriver:

  Varför skall den alliansfria nationalstaten Sverige gå längre i
  medverkan att genomföra USA:s planer vad gäller ”regime change”
  i Vitryssland och Ryssland än NATO:s medlemsländer?

  Vore det ur SVENSK synvinkel inte klokare att föra samma
  politik som övriga alliansfria EU-länder för visavi Vitryssland
  och Ryssland?

  Lukasjenko har en stor hand att hålla i?

  Vem håller Carl Bildt i handen om det blir en verkligt
  hotande konflikt pga vårt lands inblandning i den
  ryska intressesfärens inre angelägenheter?
  Fru Clintons intresse för Östersjön torde vara minimalt.
  Nu är det Sydkinesiska Sjön som gäller för USA.

  Hur intresserade är i verkligheten EU:s utrikespolitiskt
  ansvariga för Carl Bildts konfliktskapande agerande
  inom den ryska intressesfären för USA:s räkning?

  Bildts gode vän Saakasjvilij stod ensam efter det för
  rest-Georgien dåraktiga beslutet att gå i krig med
  stormakten Ryssland……..

  Var i FN:s stadga står det skrivet att alla medlemsländer måste
  ha samma statsskick som USA och dagens EU länder?

  http://rt.com/politics/russia-belarus-lukashenko-lavrov-elections-731/

  mrmhalland

  Den svenska godtrogenheten och naiviteten är helt obegriplig.
  Gäller även Telia-Sonera. Vill man göra affärer med Tadjikistan
  måste man följa det landets lagar eller dra sig ur landet.
  Det finns säkert många konkurrerande telebolag som gärna
  övertar Telia-Soneras marknadsandel…..

  Det är möjligt att flyga under radarns räckvidd OM man har
  tillräckliga kunskaper om landets luftförsvar…….

 24. metusalem skriver:

  mrmhalland01..

  Nej, nallebombningen var inte reklambyråns eget påhitt från början.
  Men när någon uttryckte önskemål om en kampanj som stack ut lite extra så kom man med denna snilleblixt. Jag tycker som de flesta (i västeuropa) att demokratirörelsen i Vitryssland är värd allt stöd. Men i detta fall förhåller jag mig tveksam. Flygvapnet i VR kunde ju visat sig vara duktigare än som var fallet. Ett nedskjutet fredligt flygplan hade varit en onödigt stor belastning på en kamp som bör föras med rimliga medel.

%d bloggare gillar detta: