Bra med KU

VID MEDELHAVET: Det är utomordentligt bra att riksdagens konstitutionsutskott nu ges möjlighet att se på tillämpningen av den trettonde paragrafen i regeringsformens tionde kapitel.

Det välkomnar jag starkt, eftersom det kan leda till att kunskapen i dessa viktiga frågor blir lite bättre.

Regeringsformen säger, att ”chefen för det departement till vilket utrikesärendena hör skall hållas underrättad när fråga som är av betydelse för förhållandet till annan stat eller till mellanfolklig organisation uppkommer hos annan myndighet.”

Syftet med denna bestämmelse, som alls icke är ny, är att ge utrikesministern en möjlighet att orientera myndigheten ifråga om sakens utrikespolitiska sida för att främja en enhetlig och konsekvent utrikespolitik.

I det fall som nu blivit föremål för diskussion har kronofogdemyndigheten tagit kontakt med utrikesdepartementet i enlighet med denna regeringsformens paragraf.

Och jag har med åberopande av samma paragraf i regeringsformen informerat om den tolkning som med stor noggrannhet gjorts av regeringskansliets juridiska expertis av de förpliktelser för Sverige som följer av internationell rätt och internationella avtal.

I grunden handlar det här om den s k Wien-konventionen från 1961 och den svenska lag om immunitet och privilegier som i denna form tillkom 1976.

Och vi pekar på att frågan om den aktuella åtgärden från Kronofogdemyndighetens sida måste prövas med beaktande även av Sveriges åtaganden vad gäller diplomatisk immunitet i enlighet med Wien-konventionen, som ju i enlighet med lagen från 1976 har företrädare framför annan lag.

Diplomatisk immunitet är viktig för alla länder, men inte minst för ett lite mindre land som Sverige.

Det är genom att förlita oss på Wien-konventionens bestämmelser som våra representanter kan uppträda i olika situationer i andra länder och som vi på olika sätt kan tillvarata Sveriges och dess medborgares intressen.

Så långt tror jag att de flesta hänger med.

Men då är det också viktigt att vi visar att vi själva helt och fullt kan leva upp till dessa åtaganden.

Gör vi inte det, finns det ju en mycket påtaglig risk att detta i förlängningen kommer att påverka oss och våra intressen negativt.

Det är om detta diskussionen i det aktuella fallet handlar.

En affärsmän vill driva in en fordran på den ryska staten.

Det har han självfallet all rätt i världen att göra.

Och det är i grunden svårt att förstå att rika Ryssland inte betalar en skuld som med deras mått mätt är högst obetydlig.

Det är en sak.

Men en annan är att detta inte bör ske på ett sätt som strider mot Sveriges internationella åtaganden.

Och som chef för det departement som handlägger utrikes ärenden har jag, när en myndighet åberopade regeringsformen tar kontakt med oss i ett konkret ärende, självfallet en rätt att informera om den saken.

Att miljöpartiet anmält saken till riksdagens konstitutionsutskott har med största sannolikhet inte sin bakgrund i några konkreta överväganden i den frågan.

Behov av publicitet mitt i sommaren förefaller vara en viktigare drivkraft.

Det är ju så det ofta är…

Men det hindrar alls inte att jag välkomnar att konstitutionsutskottet nu får göra en ordentlig genomgång av frågan.

Och jag ser med entusiasm fram mot de bidrag jag kan ge till den genomgången.

17 Responses to Bra med KU

 1. Tony Granbäck skriver:

  Carl Bildts fåfänga hindrade honom från att INTE gå i polemik med
  Lukasjenko, med avsevärt värre konsekvenser till följd. Bildt visade här upp en sandlådediplomati som bara roar Bildt själv. Men vad kan man förvänta sig när med Bildts egenkära attityd som förlöjligar all kritik från periferin. Detta måste vara en av Bildts sämsta insatser.

 2. Bra med kunniga och pålästa personer,

 3. svenike skriver:

  Carl Bildt, Din karskhet för lille Lukasjenko förefaller vara lika stor som Din rädsla och underdånighet för Kreml & Putin.

 4. Marie Kaiding skriver:

  Håller på att avsluta Masha Gessens bok ”Mannen utan ansikte”‘,som handlar om Putin och hans maffiametoder. Jag förutsätter att du läst boken. Som du nu agerar ger du honom stöd

 5. swedepoint skriver:

  På dom bara Calle!
  Ser fram emot ett underhållande KU-förhör så småningom;)
  (ännu festligare iofs om kronofogden säljer kåken på Lidingö och ryssarna svarar med att konfiskera svenska ambassaden i Moskva…)

 6. Per Fredö skriver:

  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ett-brev-for-mycket

  DN och miljöpartiet är på samma linje.
  Svensk rättsäkerhet är hotad när Carl ingriper i bästa putin-stil.
  Det är bra att vi har en påläst utrikesminister.

  Märk väl att Carl förstås menar att det bästa är om ryssarnaa betalar för denna fastighet.
  Det lär det förstås inte göra.
  De sruntar dessutom i svenska kronofogdar.

 7. 019orebro skriver:

  I detta läge jag rekommenderar Svenska staten går in och betalar denna skuld. Senare när situationen lugnar ner sig kan frågan tas upp i mera neutral forum i kontakterna mellan Ryska Ambassaden och UD. Ryssland är en viktig partner för oss och vi ska undvika mera tumulter kring detta. I samband med vidare kontakter med Ryska Ambassaden vi kan motivera vår agerande med att i Sverige vi måste följa gällande nationell lagstiftning och vi uppskattar goda relationer med Ryska Ambassaden i den grad vi inte vill orsaka onödig negativ publicitet för vår samarbetspartner.

 8. Bo W. Höglund skriver:

  De första kommentatorerna här har nog lite skev uppfattning om omvärlden och de olika ländernas relativa betydelese – ”med avsevärt värre konsekvenser till följd” – skriver en ”kunnig och påläst” person – Ryssland är som handelspartner för Sverige i paritet med Italien och Spanien,(platssiffra 12) Vitryssland döljer sig i statistiken bland ”övriga” (platssiffror under 50)

  Konsekvenserna av ett bortfall av utbytet här blir nog försumbara!

 9. Excuse me: Your conduct and your consequential statement show that you have lost your basic ability to differentiate between right and wrong in the simplest of terms. So either you don’t know that difference anymore or you think you are above the law. Either way, you have actually not ”just asked for information”, when you contacted the Kronofogde, but instead you were openly trying to stop execution proceedings based on a judgment of your very own Supreme Court. If you do not know Swedish rules, how can you possibly lecture other countries on human rights, when at the same you violate Sweden’s constitution that clearly prescribes the division of power between the legislative, executive and judicial organs. Have you latey reviewed the European Charter of Human Rights that stipulates that judgments have to have effect and that property rights must be observed? May be, you should do what my old German chancellor Gerhard Schröder has done and ask Putin for a new job which pays better and contains no more ethical and legal burden. I am sure you’d be in much better company, and no other law abiding citizens would ever bother you again by questioning your integrity which you seem to have lost somewhere along the way! The best of luck to you for your future career out of politics.

 10. JR (@esamawuta) skriver:

  Ja det är till att ha blivit en riktig rysskramare. Först teddybjörnskuppen och nu en gemensam konspiration med Kreml mot KFM. Kör hårt, Carl!

 11. storanorrland skriver:

  Angående Ryssland som handelspartner. Vi importer ca 40% av våran olja i från dom. Ett stopp av deras olja export torde vara mer än försumbart för Sveriges del.

 12. foxbill skriver:

  Det borde vara utrikesministerns förbannade skyldighet att se till att strunt-saker som indrivning av en skuld inte försämrar våra relationer till främmande makt. Dessutom inget litet skitland, utan busen Ryssland, med en irrationell president.

  Svenskar i allmänhet och Romson i synnerhet borde lära sig lite pragmatism. Men efter ett sekels indoktrinering har hjärnorna blivit väldigt fyrkantiga. Så länge vi umgås med varandra kan det kanske fungera, men de flesta människor på den här planeten har lite mer dynamik i hjärnan.
  ”Rätt skall vara rätt!” ”Var sak på sin plats!” Det klingar som musik i svenskens öron, men resten av mänskligheten förstår ingenting.

  Miljöpartister skulle kunna vara charmiga små oskuldsfulla trädkramare, men deras dogmatiska inställning till omvärlden kan vara osunt och t.o.m. farligt.

  Lösningen torde vara att staten går in och betalar skulden och på så sätt visar att man inte låter bagateller störa förbindelserna.

 13. Karl Sundl skriver:

  Jag citerar Carl Lidbom ”TRAMS”

 14. Tony Granbäck skriver:

  Bo W. Höglund

  Nu var det nog inte viktigheten i handelsutbytet mellan länderna som jag inte menade att kritisera, utan det som Reinfeldt uttalat sig om speciellt när vapenaffären med Saudiarabien var på tapeten, att det är viktigare för demokratiseringen att förbindelser till diktaturer inte bryts. Bildts polemik med Lukasjenko drar åt andra hållet.

 15. Bo W. Höglund skriver:

  ” avsevärt värre konsekvenser till följd ” vilka konsekvenser då??
  Vitryssland är ett totalt betydelselöst område för Sverige, handelsmässigt och även i övrigt – och detta gäller troligen för de flesta andra västeuropeiska stater ochså.
  Men visst är det viktigt att bibehålla möjligheterna till informationsutbyte även med helt betydelselösa diktatorer – till den verkan det hava kan!

 16. Johan Tjäder skriver:

  Den här artikeln hade varit mycket bättre om du hade varit tydlig med vad Högsta domstolen gjorde fel när den tillät att fastigheten fick mätas ut.

  Ni andra kan läsa beslutet här

  Högsta domstolen slår fast att fastigheten inte till någon betydande del användes för Ryska federationens officiella verksamhet (punkt 23 i domen). I stället menar HD att det i fastigheten huvudsakligen förekommit kommersiell verksamhet som inte är skyddad av Wienkonventionen och att de hyror som ryska diplomater betalar för att bo där kan mätas ut.

%d bloggare gillar detta: