Grovt brott mot normer

VID MEDELHAVET: Lukasjenko-regimen har så beslutat att utvisa Sveriges ambassadör i Vitryssland Stefan Eriksson. 

Det är självfallet ett grovt brott mot normerna för relationerna mellan stater.

Att våra relationer med regimen i Minsk är ansträngda är ingen större nyhet. 

Och situationen har ju blivit mer spänd efter det gravt förfuskade presidentvalet i december 2010 och de politiska fångar som vi sedan dess sett i landet.

I inget annat land i Europe är friheten så förtryckt, och regimen så auktoritär, som i Vitryssland. 

I nära samarbete med övriga EU-länder, liksom med politiska partier och frivilligorganisationer i Sverige, har vi ju ett relativt omfattande program för stöd inte minst till organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i Vitryssland.

Att detta inte är populärt hos regimen i Minsk är knappast ägnat att förvåna.

I samband med mötet i Bryssel den 23 juli mellan EU och det Östliga Partnerskapets utrikesministrar ville Vitrysslands utrikesminister att jag skulle lova att ambassadör Eriksson skulle förflyttas från Vitryssland inom den allra närmaste tiden.

Endast då kunde man tolerera att han kunde återvända till Minsk efter sin semester i Sverige.

Han förklarade att hans president var allt mer irriterad, och refererade både till att ambassadör Eriksson hade varit på möten som oppositionen ordnat, att vi på ambassaden hade gett stöd till frivilligorganisation och att en bil med böcker hade stoppats på gränsen mellan Litauen och Vitryssland. Något annat konkret hade han inte att anföra.

Jag avvisade självfallet varje överenskommelse av detta slag. 

Vad gäller de konkreta anklagelserna sade att jag utgår från att också den vitryska ambassaden i Stockholm har kontakter på bredden av vårt samhälle. 

Och vad gäller böckerna var det en helt legitim införsel inom ramen för ett offentligt och godkänt biståndsprogram till universitet i Minsk.

Det man nu försöker att anklaga ambassadör Eriksson för är i grunden ingenting annat än att han varit en lojal och effektiv företrädare för den politik som är såväl Sveriges som EU:s.

Vi har självfallet informerat övriga EU-länder om det inträffade, och när jag talade med Catherine Ashton i frågan tidigare i dag var vi överens om att EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetsfrågor bör sammankallas för att diskutera situationen och de konsekvenser den får.

Nyckfullheten hos diktatorn Lukasjenko har ju tidigare lett till akuta kriser i relationerna till EU, och det var med viss tvekan som hans utrikesminister trots allt fick delta i mötet i Bryssel i juli. Mot bakgrund av vad som nu skett kommer det att dröja innan det upprepas.

Förutom att utnyttja det mötet till försök till mörk köpslagan med Sverige utnyttjade han det till att försöka få tillstånd för president Lukasjenko att komma till olympiaden i London. Självfallet lyckades inte detta heller.

Det inträffade kommer självfallet att få konsekvenser i olika avseenden.

I dag har vi informerat den vitryska ambassaden om att tillstånd för två av deras utsända medarbetare kommer att dras in. Det ter sig heller inte helt naturligt att hälsa deras nya ambassadör välkommen.

Sverige kommer nu att stå utan ambassadör i Minsk, men Stefan Eriksson kommer självfallet att fortsätta som ambassadör, men nu med ett tydligt fokus på just demokrati- och frihetsfrågorna i Vitryssland. 

Och vi skall nu se över våra möjligheter att ytterligare förstärka detta stöd, även om den tilltagande repressionen i Vitryssland, som ju denna utvisning är ytterligare ett exempel på, i vissa avseenden gjort det svårare.

56 Responses to Grovt brott mot normer

 1. mrmhalland01 skriver:

  Jag hoppas att EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetsfrågor kommer fram till att alla EU-länder skickar hem ”sina” Vitryska ambassadörer.
  Ett gyllene tillfälle att visa att EU är en union som stöttar sina medlemmar.

 2. peacecreek skriver:

  Ett bra exempel på samfällt agerande inom EU.
  Ryssland borde också ”nysa” . Prosit!

 3. i’am belarusian citizen and hearing those news was really sad. just because Mr. Stefan Eriksson was not only ambassador of Sweden in Belarus, i am sure that many people perceived him as support and great inspiration. The way he treated belarusian culture was something that i would probably expect from belarusians themselves, but somehow he is the one who did it and in a very encouraging way. So i do hope he is coming back to Minsk.

 4. flyktingar skriver:

  Reflektion kring utvisningen av den svenske diplomaten ur Vitrysland

  För 100 år sedan föddes Raul Wallenberg. Okonvensionella metoder i ett kritiskt skede ledde till att han räddande 1000-tals ungerska judar från gaskamrarna. Bland Sveriges 20 000 judar finns flera ättlingar till dessa. I världen är de mångdubbelt fler som minns Raul Wallenberg, eftersom han är en outplånlig del av deras familjers historia. Speciellt är det så i Israel.

  De överlevande judiska flyktingarnas kamp för överlevnad ledde i förlängningen till grundandet och försvaret av staten Israel, vars konsekvens blev 700 000 palestinska flyktingar. I arabernas historiebok blev ett folks räddning ett annat folks katastrof.

  Nyligen fördömde exempelvis historieförnekande Hamas en av palestinska administrationens representanter, då han besökte utrotningslägret i Auschwitz.

  Nu vill somliga att Raul Wallenbergs födelsedag ska bli till svensk minnesdag. Detta är inte helt oproblematiskt. Det är sant att Raul Wallenberg är en hjälte överallt där judar lever. Därmed är inte sagt att han är det bland majoriteten svenskar.

  Jag är inte heller främmande för att man idag, liksom då, i diplomatkretsar ser mer av ett problem i personen Raul Wallenberg än en tillgång.

 5. Per Fredö skriver:

  Folkrättsexperten Owe Brinks kritik mot att den svenska regeringen te bara i ord utan också i handling har gett Vitryssland besked om att deras ambassadören inte kan vara välkommen och likaså att det kan få diplomatiska konsekvenser är minst sagt märklig..
  Det visar på undfallenhet.

 6. Kachina skriver:

  flyktingar

  Jag har precis läst boken om Raul Wallenberg, en person vi som folkslag skall vara stolta över. Raul Wallenbergs minnesdag borde vara en självklarhet i det här landet.

  Per Fredö

  När Carl Bildt visar samma ståndfasthet som Raul Wallenberg, kan vi bara ställa upp bakom. Vi som lever trygga i ett demokratiskt samhälle, skall alltid ställa upp för de som inte har den förmånen.

  Bra gjort, Carl Bildt. Du visar förtryckarna demokratins karaktär. Fortsätt så, även om Vitryssland hotar min person här i Buskösundet. (Då har de gett sig på fel person.)

  Utmärkt Carl, håll den utstakade linjen.

 7. Victor Falkteg skriver:

  Fast sanningen är den, eller hur Carl Bildt, att Vitryssland inte utvisade Sverige ambassadör utan valde att inte förlänga hans ackreditering. Som utrikesminister bör du känna till att det är två helt olika ting, och inte förfara vårdlöst med sanningen. Det är beklagligt att vi svenskar måste gå till utländska media och utländska källor för att få reda på sanninge. Jag kanske är lite petig, men i diplomatiska sammanhang är de små hyanserna av största vikt, eller hur? Är ditt agerande med sanningen ett steg på vägen mot förhållandena i Vitryssland, d v s att regimen bestämmer vad som är sant?

 8. Per Fredö skriver:

  Det har bara skett vid ett tillfälle att en svensk ambassadör blivit utvisad.
  Detta är mycket sällsynt också när det är det är fråga om diktaturer av värsta slag.
  Att mer eller mindre godkänna Lakostenkos handlande i detta fall som något av en formalitet är naturligtvis asurdt.
  Det vittnar därtill om bristande kunskaper vad gäller diplomatiska relationer länder emellan
  Sådana relationer är alltif nödvändiga..

  Ackreditering har en rad betydelser men vad gäller förordnande av ambassadörer så ankommer förbehållslöst på den svenska regeringen.
  Men därutöver sker det ofta i samråd med de politiska partier, som man lita på i dessa sammanhang.

 9. Kachina skriver:

  Lukasjenko behöver en yttre fiende att rikta uppmärksamheten mot, för att dölja den terror han själv utövar inrikes.

  Om han nöjer sig med mig och Carl Bildt som fiender, är det bara att tacka och ta emot. Den här ”mustaschen” går samma öde till mötes som sin spegebild 1933-1945, i Tyskland.

  Jag är trött på dessa ”mustascher”. En dag tröttnar även folket i Vitryssland.

 10. gruelse skriver:

  Man bör i detta sammanhang vara medveten om att Sverige har luftlandsatt en styrka bestående av ca 1000 nallebjörnar över Minsk.

  http://www.dagensopinion.se/vitryssland-utvisar-ambassad%C3%B6r-studio-totals-nallebj%C3%B6rnsbombning

 11. AlNabone skriver:

  Tycker detta är ett ypperligt tillfälle att testa om EU verkligen är den union man skulle kunna tycka att den borde vara.

  Här är ett omedelbart ställningstagande mot Lukasjenko ett absoult måste!

  Europa måste agera mot förtrycket eller så kan vi lätt hamna i den storm som kom att forma den sista halva av 1900-talet, kalla kriget.

  Allt förtryck bör precis som med nazismen, bekämpas med alla tillgängliga medel!

 12. spanaren skriver:

  Det försvarlösa Sverige bör kanske betänka vådorna av att
  bedriva, vad som Kreml uppfattar som subversiv verksamhet,
  i länderna inom den ryska intressesfären (fd Sovjetunionens europeiska delar) framförallt i Vitryssland och Ukraina som har
  en militärstrategisk betydelse för Ryssland som inte kan
  överskattas.

  Vem hjälper ett Sverige som självmant avhänt sig alla möjligheter
  till att hävda sitt eget territorium och som till yttermera visso
  provocerar den dominerande Stormakten i vår del av världen?

  Historiskt var anledningen till både den brittisk/franska och
  tyska planeringen före den den 9/4 grundade på Norges
  oförmåga att hävda landets egna territorium militärtt.
  Tyskarna kom två dagar för briiterna och fransmännen…

  Måhända kan samma argument användas mot dagens Sverige
  med hänvisning till vårt lands obefintliga marina resurser
  i Östersjön till försvar av den rysk/tyska gasledningen strax
  öster om Gotland……

  Alla länder har en arme – sin egen eller någon annans!

  När skall Sverige få en verklighetsförankrad säkerhetspolitik?

  Varningen?

  http://www.en.rian.ru/mlitary_news/20120805/174993035.html

 13. gruelse skriver:

  Det är principiellt inget fel att ett land för en aggressiv utrikespolitik, men då ska den backas upp av en stark försvarsförmåga.

  Svensk utrikespolitik, som i mina ögon ter sig aningen aggressiv på före detta sovjetiskt territorium med tanke på att vi varken har en egen försvarsförmåga eller bindande formella säkerhetspolitiska löften från något försvarsförbund.

  Det fattas pengar i försvaret för att öva, införskaffa försvarsmateriel samt betala personalen i Insatsorganisation 2014, som inte optimerad till försvar för fäderneslandet Sverige. Tillförordnade försvarminister Anders Borg vill heller inte skjuta till mer pengar för att rätta till bristerna i försvaret.

  Jag kan inte heller tänka mig att fru Clinton i något svagt ögonblick på tu man hand har lämnat några formellt bindande säkerhetspolitiska löften till den svenske utrikesministern.

  Däremot kan jag tänka mig att han har övertolkat några för svenskt säkerhetspolitiskt vidkommande gynnsamma ord. Det gäller ju att spela på de rätta strängarna!

  Vad händer med svensk säkerhetspolitik när EU krackelerar då euron rasar ihop, och vi får en ekonomisk tillbakagång, imploderad bostadsbubbla, hög arbetslöshet och hög invandring, samtidigt som USA brottas med inrikesproblem och fokuserar militärt på Ostasien?

 14. Kachina skriver:

  Grovt brott mot demokratin!

  Vem som är ond och vem är god i den här världen, får var och en avgöra själv.

  http://bloggar.aftonbladet.se/proffstyckarna/2012/08/06/obama-stammer-ohio-for-nya-vallagar/

 15. spanaren skriver:

  Medan Carl Bildt grämer sig över att tillsammans med
  fru Clinton misslyckats med att genomföra subversiv verksamhet
  i Vitryssland och även i Ryssland, vilket Putin troligen är väl
  underkunnig om, är det kanske läge att länka till en artikel
  som berör Konungariket Sveriges utrikes/säkerhetspolitik….

  På vad sätt skulle inre oroligheter inom den ryska intressesfären
  gynna SVERIGES säkerhetspolitiska läge även om det naturligtvis
  är av intresse för fru Clinton och Neocons i USA?

  Till svunna tider vår tanke flyr….

  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/

 16. Per Fredö skriver:

  spanaren
  Vad menar du egentligen med att vårt land bedriver en misslyckad subversiv verksamhet i Vitryssland?
  Och dessutom i Putins Rysland?

  Du har en benägenhet att känna åtminstone viss förståelse för att försvara diktatorer mot bakgrund av en som du alltid framhäver destruktiv svensk försvarspolitik
  Vi kan ju inte ens försvara vårt territorium.

  Det vore bra tycker jag att du åtminstone i detta fall har någon kommentar att komma med till det som är ”subversivt”, utvisningen av den svenske ambassadören från Vitryssland.

 17. spanaren skriver:

  Per Fredö,

  För att förstå verkligheten bakom och syftet med alla dessa
  av USA finansierade NGO:s mm osv bör man läsa boken

  ”Full Spectrum DOMINANCE – Totalitarian Democracy
  In The New World Order” av F. William Engdahl.

  Boken handlar om fru Clintons verkliga avsikter bakom
  allt tal om demokrati.
  Även den svenske fd ambassadören i Minsk torde vara helt
  införstådd med de verkliga och bakomliggande syftena med
  ”demokratistödet”. Detta gäller givetvis även vitryska KGB.

  Ett kort utdrag:

  ”Methods included control of propaganda, Use of NGOs for
  regime change, Color revolutions to advance NATO eastwards,
  and a vast array of psycological and economic warfare techniques”

  Vad jag vänder mig mot är att Carl Bildt som fru Clintons handgångne man deltar i dessa verksamheter väl medveten om att
  detta är USAs intressen och inte Sveriges – eller anser Per Fredö
  att ”Stormakt Blå” och den alliansfria nationalstaten Sverige
  alltid och överallt har samma geopolitiska intressen?

  Vad gäller min förståelse för diktaturer……

  Så länge som kanske 2/3 av befolkningen i Ryssland och
  Vitryssland stödjer Putin och Lukasjenko ser Spanaren ingen
  anledning att försöka påtvinga ryssarna en av DEM oönskad
  förändring av statsskicket.

  Fru Clinton ser en anledning – av helt andra skäl…..

  Är det inte så att oppositionen i Vitryssland till stor del består
  av ”twittrande” överklassungdomar i Minsk av baltiskt och
  polskt ursprung som inte kan förlika sig med att de ÄR ryssar
  och lever i (Vit)ryssland och inte i Riga eller Warszawa?

  PS

  MS Alaeda närmar sig Gibraltar västerifrån. Blir intressant att se
  vilken kurs hon tar efter passage av Cap Bon (Tunisien)

 18. metusalem skriver:

  Med ett visst nöje kan man ta del av Spanarens utläggningar om hur den konspiratoriska fru Clinton agerar för att lura ”twittrande överklassungdomar” från den rätta vägen. Argumentet att 75% av valmanskåren stöder Putin och Lukasjenko är naturligtvis rätt. Som jämförelse; Stödet för ledningen i gamla Sovjet var väl ca 98%, i Nordkorea är den lyckliga delen av valmanskåren troligen ännu större.

  Vi är tämligen många som känner på oss att belåtenheten med statsledningen har ett samband med att man inte får vara dum och låta apparaten få en susning om att man är illojal. Men trots detta; Historien har lärt oss att den som härskar med starkt beskuren frihet inte kan räkna med respekt från sin omvärld, eller av sina medborgare.

  Spanaren som ofta upplyser oss fåkunniga om försvarspolitiska realiteter tenderar tyvärr att ha väl stor tilltro till det beståendes fördelar i förhållande till en rimlig frihetskamp. Putin och Lukasjenko är tyvärr garantin för att Stalinismen ännu inte har förvisats till det förflutna.

 19. Amund Lie skriver:

  Man trenger ikke å være utenrikspolitisk analytiker for gjenkjenne den vonde neo-Stalinistiske stanken fra KGBs primitive propagandister . Spanaren som har opphøyet seg selv til diktatur -regimenes anonyme talsmann og mobber av Bildt er særlig
  patetisk .

  På Litteraturhuset sammenlignet Jagland Lukasjenko med Stalin.

  – Stalin sa til sin utenriksminister Molotov at han ville ha frie valg. Da sa Molotov at det var risikabelt, fordi han kunne risikere å tape valget. Men da sa Stalin: «Ta det med ro, jeg teller stemmene», fortalte Jagland.

  http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8045812

 20. spanaren skriver:

  Metusalem,

  Försök fatta, hur svårt det än kan vara, att hela mänskligheten inte
  längtar efter att få bli en del av Pax Americana och styras
  ”västdemokratiskt”.

  I Ryssland, fråga vilken Rysslandsexpert som helst, är idag
  efter Jeltsins tid vid makten ordet demokrati på ryska närmast
  att betrakta som en svordom i folkmun. Vitryssland ungick
  Rysslands förnedring – där har hela tiden rått sovjetisk ordning.

  Ryssland naturligtvis inkl. Vitryssland och Ukraina ÄR ett annat
  Europa med delvis en från Västeuropa skild historia, religion
  och kultur. Undantag västligaste Ukraina är polskt och inte ryskt

  Rekommenderar Utbildningsradions studiebok om Ryssland
  dess folk och historia som har titeln ”Ryssland ett annat Europa”
  som en första introduktion till vår Stormaktsgranne dess folk och kultur.

  Varför skulle Ivan och Olga vilja bli amerikaner eller tyskar
  eller ens ”reservtyskar” (svenskar) när de har ett eget land
  – en av världens Stormakter med ett styre som rått sedan
  Mongolväldets dagar?

  Summa Summarum. Majoriteten i Ryssland och Vitryssland
  stödjer den rådande ordningen inkl. ”styrd demokrati”.

  Dissidenter i form av ”västbeundrare” fanns redan på 1800-talet
  (Zapadnik) bland den mångkulturella överklassen och senare
  hade vi dissidenterna under Sovjetväldet och idag den försvinnande
  lilla demokratiska kretsen kring Nemtsov som knappt inte syns
  i demonstrationerna från helt andra krafter tex Nazbol.

  Naturligtvis har det funnits och finns troligen även idag verkliga
  överlöpare som general Vlasov under VK2 som säkert är
  lyhörda för de rätta signalerna utifrån och löfte om generöst
  vederlag för allt obehag.

 21. metusalem skriver:

  Jovisst Spanaren, du har säkert en del goda poänger i dina uppfattningar. Du verkar ha försökt tränga in i de bakomliggande sammanhangen vilket alltid är värdefullt. Även jag har snappat att tämligen många ryssar ser med saknad tillbaka på Stalins dagar när ordning rådde, och även småfolket klarade vardagen.

  Den Jeltsinska oredan har troligen, som du påpekar, gjort många skeptiska till demokrati. En diktatur är förvisso enklare att hantera för den som vill leda sin nation. Även jag har tex. en viss skepsis till hur en väldig nation som Kina skulle klara av att gå från enpartistat till demokrati. Troligen finns samma bekymmer i Syrien, där det nog inte saknas åsikter hur landet skall styras som demokrati – men åsikterna divergerar högst påtagligt.

  Enklast är kanske då att konstatera att det är lugnast att partiet får styra vilket förhindrar blodbad. Uppenbart vill inte folk fatta denna synpunkt fullt ut, utan har blivit besmittade med demokratibacillen. Vi enkla människor i Västvärlden kan kanske bara hoppas att dropparna kan urholka stenen så att man kan få en rimlig delaktighet i hur deras land styrs.

 22. spanaren skriver:

  Metusalem,

  Vad gäller styrelseskicket i vår del av världen – till vilken
  Ryssland inte tillhör (Jmf Huntington) – är vi självklart helt
  överens.

  Många förhoppningar knöts till den ”arabiska våren” som
  nu håller på att förvandlas till en jihadistisk/wahabitisk ”vinter”
  alternativt ett krig av en omfattning världen inte skådat
  efter 1945. Stämmer det inte till eftertanke…?

  Som Metusalem själv skriver om Kina. Vad händer där efter
  en ”kinesisk vår”. Svaret finns kanske om vi ser bara på tiden
  från Kejsardömets störtande till Maos maktövertagande i
  den kinesiska historien

  Allt är inte så svart/vitt enkelt som de enögda typ Amund Lie
  ser på världen…….

  Mig veterligen har Bloggägaren aldrig påbjudit läsekretsen
  att vara en harmonisk doadoa-kör till vad Carl Bildt skriver
  i sina inlägg utan att utrikesministern välkomnar kritik som
  är saklig och om möjligt vidimerad med trovärdigt källmaterial.

  Har vid något tillfälle fått ett inlägg granskat på grund av
  länkning till av någon anledning inte tillåten källa men aldrig
  har ett av mina inlägg refuserats pga sitt kritska innehåll….

 23. Victor Falkteg skriver:

  Intressant, men sanningen bakom den svenska regeringens strategi är istället att man är tvungen att visa USA och NATO att man är att lita på. Liksom en wannabee som vill åtnjuta motorcykelgängets beskydd. Under det kalla krigets dagar var den svenska strategin att visa neutralitet och hoppas på hjälp från väst, men samtidigt ha ett avskräckande försvar, som det skulle kosta för mycket att bekämpa. I det nya läge som uppkom efter det kalla kriget rustade Sverige ner och har idag ett mycket diskutabelt försvar (bla inget förvar mot höghöjdsbombare) men däremot rätt bra angreppsvapen. Man kan alltså svårligen försvara Sverige från en invasion men däremot kan man göra punktinsatser inom ett större geografikt område, vilket lett till att Sverige tagit del i angreppskrig framför allt i Libyien och Afghanistan. För Sverige är det viktigt att visa NATO att man kan och vill, därför de många manifestationerna och utfallen mot bland annat Ryssland. Det är inte så många år sedan Sveriges borgerliga regering lovade de Baltiska staterna att ge dem miltär undsättning om de angrepps av Ryssland. Med andra ord är Sverige berett att gå i krig med Ryssland om Ryssland hotar de Baltiska staterna. Skrattretande, visst. Men samtidigt en nödvändig solidaritetsförklaring gentemot NATO. Vad den borgerliga regeringen självklart vill visa är att Sverige är berett in i döden att försvara andra NATO-länder. Med andra ord en svensk solidaritetsförklaring och bön att få hjälp från NATO om något hotar Sverige. Kan det fungera? Kanske, men lika gärna kan det vara ett falskt hopp. Historien visar att t ex Storbritannien knappast är att lita på. Trots heliga löften gjorde man inte ett dugg när tyskarna invaderade Polen, och vad säger att engelsmännen skulle vara mer intresserade av att hjälpa Sverige om Ryssarna skulle vilja ta över makten? Förmodligen skulle England hjälpa till att bomba de svenska flygfälten sönder och samman för att minska vårt lands värde för ryssarna, men knappast mer. Under senare tid har Sveriges situation skärpts ytterligare genom att ryssarna beslutat att rusta kanske mer än någonsin i motsats till den svenska regeringens antagandet efter det kalla kriget att ett framtida Ryssland knappast skulle bli ett hot. Men låt oss inte överdriva hotet från Ryssland. Faktum är att de allra flesta krig efter murens fall initierats av USA och NATO, inte av Ryssland. Så situationen är komplex, mycket mer komplex än någonsin under det kalla kriget.

 24. Per Fredö skriver:

  spanaren
  Mina farhågor har dessvärre ha besannats vad gäller din uppfattning att vårt land bedriver skulle bedriva en subversiv verksamhet för att störta diktaturerna Vitryssland samt Ryssland.
  Våra möjligheter är i det fallet begränsade.
  Du får nog lära dig vad som subversiv är.
  Vi måste tillsammand med andra demokratier använda oss av andra metoder.
  Jag har svårt komma med några vare sig konkreta eller principiella invändningar mot dem.
  Om det inte gäller dig så skulle det vara värdefullt med att ta del av dina åsikter i det fallet.

  Dina argument att regimerna i Ryssland och Vitryssland-samt deras diktatorer- måste accepteras. De skulle enligt dig ha folkliga förtroenden.
  Men Spanaren, det är som du säkert vet via kränknin gar av mänskliga fri-och rättigheter och därtill en i alla avseenden repressiv politik, som de kan hålla sig kvar vid makten.
  Ett Ryssland, som ändå successivt kan demokratiseras och öppnar sig mot omvärlden kommer inte heller att utgöra det militära hot mot vårt land, som i alla avseenden är ditt huvudtema.

 25. spanaren skriver:

  Per Fredö,

  Sveriges roll i de amerikanska planerna på en samhällsomstörtning
  i Ryssland följt av installation av en USA-vänlig lydregering är
  naturligtvis av föga intresse jämfört med de ansträngningar som
  görs av CIA, Soros, div NGOs mm osv men kan ävenså allvarligt
  skada vårt hjälplösa lands relationer med Östersjöområdets
  återuppståndna militära Stormakt.

  Varför skall Sverige som alliansfri nationalstat överhuvudtaget
  vara involverat i dessa verksamheter som inte är ett svenskt
  geopolitiskt intresse.

  Putin och Lukasjenko sitter kvar vid makten pga de har den stora
  majoriteten av befolkningens stöd för sin politik.
  Få ryssar vill ha tillbaka den förödmjukelse som Jeltsins svek
  mot Serbien var för Ryssland vid USA/NATOs angreppskrig.
  Det finns en anledning till att ordet demokrati på ryska idag
  är en svordom i folkmun.

  I Syrien går det möjligen till sist att åter bomba fram demokrati
  men i Ryssland/Vitryssland och nu även Ukraina går det inte.
  Ett försök kommer att slås tillbaka med kärnvapeninsats enligt
  scenario i manövern ”Union Shield 2006”

  Varför kan inte ”ryssen” få styra sig själv som de alltid gjort
  utan pekpinnar från utlänningar som inte har med saken att göra?

  Per Fredö,

  Fukuyamas tankar var just drömmerier medan Huntington
  i stort haft rätt.
  Varför är dert så svårt att förstå?

 26. spanaren skriver:

  För att vidimera mina påståenden om Putins stöd bland
  den ryska befolkningen länkas till en källa -Forbes- som
  väl måste anses trovärdig.

  Putins stöd i den ryska väljarkåren var i juli 2012 – 67%.

  http://www.forbes.com/sites/markadomanis/2012/07/28/vladimir-putins-approval-rating-increased-marginally-in-july-2012/

 27. Kachina skriver:

  “Summa Summarum. Majoriteten i Ryssland och Vitryssland
  stödjer den rådande ordningen inkl. “styrd demokrati”.”.

  Spanaren, de törs inte annat. Jag har inget emot att bedriva subversiv verksamhet mot Putins och Lukasjenkos “rättsordning”.

  Det jag pekar på är att republikanerna i USA, mycket aktivt sedan år 2000, håller på att införa samma “rättsordning” i den moderna demokratins kärna.

  De bekräftar min tes att kommunism och kapitalism är två aspekter ur samma egensinne, ondskan. De passar i varandra som not och spont och är de som sluter djurmänniskans livscykel. De är början och slutet, livet och döden.

  Däremellan finns demokrati, harmoni och medmänsklighet. Det är , för tillfället, sparsamt med den varan på den här planeten just nu.

  Kanske är det dags för den här civilisationen, liksom för Lemurien och Atlantis, att ersättas av en ny civilisation byggd på en högre medvetenhet än vår.

 28. Amund Lie skriver:

  När stormen klarnar sikten. : Enøyede diktatur -propagandister som den anonyme spanaren er notoriske gjengangere på alle blogger hvor de neo-Stalinistiske kvasi -demokrater forsvarere opptrer .

  Precis därför är dess lärdomar så klara, så tydliga. Begrunda Torgny Segerstedts ord från oktober 1940:

  “De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria.

  De likna icke de där som sträcka hals och kackla vid sitt mattråg och beskärma sig över ‘galningarna’. I sinom tid skola dessa sansade gröpätare slaktas och förtäras.

  Det går så med de tama djuren. De taga inga risker, och de förlora alla chanser.”

  Kan det mest väsentliga sägas bättre?

 29. gruelse skriver:

  Eftersom svensk utrikespolitik är en enmansshow, skulle jag vilja säga att showartisten de facto även ha bedrivit och bedriver subversiv verksamhet gentemot nationalstaten Sverige. Kan tyckas magstarkt, men rätta mig, med konkreta exempel, om jag har fel!

  För det är genom att ideologiskt åsidosätta och pungslå det svenska nationalstatsbygget (värnpliktens avskaffande, ratificeringen av Lissabonfördraget och 2010 års grundlagsändring), som han tror att han kan beträda det överstatliga EU:s högre tiljor och nå en bredare publik. Men hans lojalitet till EU verkar än så länge inte riktigt ha betalat sig, trots sin trofasthet i ett östligt partnerskap.

  EU, med svikande follkligt stöd, tappar energi och är inte längre den starka makt som han hade föreställt sig.

  Därför verkar det som att hans nära samarbete med världsscenens nyckfulla, lätt hysteriska primadonna Mrs. Clinton fördjupas, som kompensation för hans uteblivna EU-scenframträdande.

  Då Mrs. Clinton har en framtoning som ger henne många fiender, framstår också Sverige i en mer fientlig dager i mångas ögon och sätter det försvarslösa, alliansfria Sverige i ett brydsamt geopolitiskt läge. Men detta är konsekvenser showartisten uppenbarligen blundar för. Lojaliteten till nationalstaten Sverige är ju som sagt inte vidare hög hos honom.

 30. pigeon skriver:

  Jag hoppas att EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetsfrågor kommer fram till att alla EU-länder skickar hem “sina” Vitryska ambassadörer.

 31. spanaren skriver:

  Före det säkerhetspolitiska ”hjärnsläppet” hade Sveriges
  statsledning lyckats hålla vårt lands fred och Sverige utanför
  de europeiska inbördeskrigen (Krimkriget, VK1 och VK2).
  Var detta en felaktig utrikes/säkerhetspolitik?

  I Norge anses i vissa aktivistkretsar att Sverige skulle ingripit
  på norsk sida och framförallt inte fallit undan för tyskarnas
  krav på ”permittenttrafik” för tysk trupp EFTER den norska
  kapitulationen i juni 1940.

  Om tyskarna lagt ”Weserübung” två dagar senare hade
  Sverige och Norge troligen hamnat på Tysklands sida
  när Frankrike/Storbritannien invaderade Norge för vidare
  framryckning österut för att enligt Churchills planer ockupera
  de svenska järnmalmsgruvorna i Kirunaområdet.

  Amund Lie bör kanske se dagens värld i historiens ljus och
  betänka följderna av oöverlagda säkerhetspolitiska utspel
  även om det innebär att vi svenskar kan beskrivas som en
  svensk nationalskald en gång kvad:
  ”Ömkligt bräka fredsfåren i Odins lundar”.
  Det är för Lie att beklaga att han inte hade möjligheten att
  ”flyga fritt som Örnen” i Kompani Linge alternativt ”Skidbataljon Norge” i 2:a världskrigets Norge.

  Upplysningsvis Spanaren har i sin krafts dagar sett krig i
  verkligheten när de indiska (sovjetiska) OSA-robotbåtarna
  avfyrade sina Styx-robotar mot handelsfartygen på Karachi
  redd och de indiska MIG-planen raketbesköt hamnområdet.

  Vilka erfarenheter av en krigsverklighet har herr Lie?
  Det är lätt att sitta i soffan och ryta morskt – verkligheten
  är något helt annat….

  Ytterligare insinuationer om politisk inställning undanbedes,
  särskilt från utomstående utlänningar, dä Spanaren under
  tjänstgöring i en svensk statlig verksamhet regelbundet
  kontrollerats (Granskningsnämnden) och befunnits vara i
  alla avseenden en pålitlig och lojal svensk medborgare.

  För att återgå till vad som här behandlas så har allas vår
  general Makarov gjort ett uttalande om vad som händer om
  Ryssland provoceras säkerhetspolitiskt av NATO eller delar av NATO.

  http://en.rian.ru/mlitary_news/20120215/171329091.html

  ”Björnen sover i sitt lugna bo. Han är inte farlig bara man är
  varlig….”
  Har inte utrikesministern hört den visan?
  Varför då reta Björnen?

 32. Per Fredö skriver:

  http://www.kniivila.net/2012/putin-satter-stopp-for-allt/

  Bara en del av Putins subversiva agerande mot sitt eget folk.
  Vi vet vad rysk demokrati är, ni ska inte undervisa oss ä beskedet, som vissa även på denna blogg tycks anamma.

 33. Per Fredö skriver:

  http://www.nytimes.com/2012/02/24/world/europe/a-resolute-putin-faces-a-changing-russia.html?_r=1&pagewanted=all

  Det finns inget alternativ hävdar de som stödjer Putin.

  Deras alternativ har de blivit inskolade De har tvingats ansluta sig till Putins organisationer, likaså att infinna sig till massmöten där Putin hyllas.

  Några debatter deltar Putin inte i.
  Han nöjer sig med den statliga tvn, som dagligen hyllar honom.
  Hans motståndare fängslas.
  Domarna väntar på hans besked.

 34. metusalem skriver:

  Gruelse är en återkommande klassiks krypskytt. Ett smakprov:
  ”Därför verkar det som att hans nära samarbete med världsscenens nyckfulla, lätt hysteriska primadonna Mrs. Clinton fördjupas, som kompensation för hans uteblivna EU-scenframträdande. ”

  Vad menas med dessa luddiga men negativa rader. När jag läser dylika drapor frågar jag mig: SD eller V? Vi har faktiskt här på CB blogg möjlighet att framföra såväl instämmande som starkt bestridande. Men nog vore det klargörande om Gruelse beskrev vilka uteblivna framträdande för CB som han har tänkt på?

 35. Amund Lie skriver:

  Churchills planer ockupera
  de svenska järnmalmsgruvorna i Kirunaområdet. -Den fascistiske Russiske krigsmakts anonyme propagandist Spanaren tror det Russiske folk støtter Putin-regimets eventyrpolitikk i Syria . Putin regimets gangstere vet at deres privilegiere er like sårbare som Assad regimets spyttslikkere , Om Assad regimet faller er det startskuddet for Lukasjenko og Putin-regimets undergang . Gammle Kommunister som er fastlåst i Molotov–Ribbentrop-paktens logikk har små problemer med Putin og Hitlers propaganda og kontrollerte demokrati . https://www.facebook.com/photo.php?fbid=336730566399589&set=a.168093769929937.44064.100001879452895&type=1&theater

 36. spanaren skriver:

  Amund Lie,

  Jag TROR ingenting…..

  Vad gäller stödet till Putin bland den ryska befolkningen idag
  hänvisas till en länkad artikel i amerikanska tidskriften ”Forbes”
  -mycket välkänd och trovärdig- där stödet i juli i år var 67%
  och prognostiserat oförändrat för den närmaste framtiden.
  På längre sikt beror stödet naturligtvis på den allmänpolitiska
  utvecklingen men förutspås försvagas något men förbli starkt.

  Krigshistorien är ju en känslig punkt, särskilt i Norge med dess
  krigshistoria, som ju inte i alla stycken var hedervärd även
  om det idag tystas ner att många norrmänn lät sig enrolleras
  i tex SS-Skijegerbataljon Norge – ”till vakt ved Nordens grense
  mot öst”.
  Alla norrmän var inte hedervärda frihetskämpar i Kompani Linge.
  Dåtidens extrema antikommunister med russofobi sökte sig
  troligen till ”Skidlöparbataljonen” för att bekämpa bolsjevikerna.
  Finns liknande extrema russofober kvar än idag i Norge?

  Mina uppgifter om en förestående brittisk/fransk invasion av
  Norge/Sverige slutmål Kiruna/Luleå är hämtade från en
  fackbok som nyligen kommit ut på marknaden. För intresserade:

  http://libris.kb.se/bib/9885252

  Föreslår att den utländske gästen iakttar ett för denna mycket
  lästa och seriösa bloggsida ett lämpligt språkbruk och inte
  far ut i rena förolämpningar mot främmande länders statsmän
  som Carl Bildt har att möta i den verkliga världen.

  Tänk dig noga för Ola Norman – Carl Bildt har stoppat bloggare
  här tidigare för mindre….

  Klart slut!

  Åter till ämnet om det finns något att berätta…

  Jo, förresten. MS ”Alaed” har stoppat strax väster om Gibraltar
  av okänd anledning. Vi får se vad det beror på. I rysk media
  skrivs inte ett ord om flotteskadern i sydöstra Medelhavet –
  märkligt tyst även på ”Röda Stjärnan”.
  Turkiska flottans hemsida kommer att rapportera om eskadern
  inlöper i Svarta Havet för slutmanövern ”Kavkaz 2012”.
  Saakasjvilij har tydligen fått ett ”återfall” och hotar nu ”återta”
  de förlorade provinserna Sydossetien och Abchazien – enligt
  Interfax. Vi får se vad som händer och sker.

 37. Amund Lie skriver:

  Alle Svensker var ikke hederlige demokratiforkjempere i mellom 1939 og 1941 heller . Deres fobi for demokrati og fobi for England og USA gjorde det naturlig å samarbeide med Hitler og Stalin . Den feige og anonyme propagandist for Europas siste ensrettede diktatustater er en typisk Svensk anti-demokrat – Takk for meg Anonyme KGB -SPANER –

  Man diskuterer ikke dyrevern med kobraslanger

  http://www.dagbladet.no/2010/09/03/kultur/debatt/debattinnlegg/13234321/

 38. Kachina skriver:

  Betänk Per Fredö, att Putins lagliga ”tumskruvar” har sin motsvarighet bland republikansk lagstiftning i av dem styrda delstater delstater.

  De använder olika vokabulär, men metoden att krossa den demokratiska ordningen och införa diktatur, är densamma.

 39. bildterberg skriver:

  Behovet av att sätta etiketter på sina meningsmotståndare tycks
  vara proportionellt mot bristen på kvalitet i den egna
  argumentationen, vilket nyligen har exemplifierats i detta forum.

  Det är ofta nyttigt att kunna betrakta en problemställning även från
  ”andra hållet”. När det gäller diskussionen om subversion och
  inblandning i andra nationers angelägenheter kan detta illustreras
  med följande tankeväckande frågeställning:

  ”What would Americans say if they found their polling stations and certain political parties entirely infiltrated by Chinese money, Chinese observers, and Chinese-backed candidates promoting China’s interests in an AMERICAN election?”

  Läs hela artikeln, varifrån detta citat är hämtat:

  http://landdestroyer.blogspot.se/2011/12/bombshell-us-caught-meddling-in-russian.html

 40. metusalem skriver:

  Vem av Sverige och Norge som betedde sig sämst på 1940-talet kan naturligtvis diskuteras. Men till vilken nytta? Däremot kan vi konstatera att 1905 hanterade den tidens statsmän sin uppgift på ett ansvarsfullt och för Norge-Sverige positivt sätt.

  Som en följd av att man stoppade undan bössorna kan vi något senare tiders barn umgås som goda grannar. Visserligen med en aning avundsjuka inom tex. idrott och ekonomi . Men totalt sett har vi det numera gott på vår gemensamma halvö.

 41. spanaren skriver:

  Metusalem,

  Naturligtvis är det så som Du skriver. Unionsupplösningen
  kan användas som exempel på fredlig konfliktlösning i
  andra delar av världen.

  Bortse från mitt meningsutbyte med en viss herr Lie som
  var mycket högljudd men som saknade kunskaper om det mesta
  tom Norgehistorien.
  ”Tomma tunnor skramla mest”

  En bloggkollega har nu ett inlägg om ett bråk med Ryssland
  om en fastighet i Sverige där utrikesministern sett sig föranledd
  att ingripa för att inte reta Björnen (störa de mellanstatliga
  förbindelserna med Ryska Federationen heter det på diplomatspråk)

  Stämmer det verkligen att Putin hotar med att konfiskera
  svenska ambassaden i Moskva ?
  Det låter tom för Spanaren som fullständigt osannolikt – eller?

  Är vi inte snart i behov av ett nytt ämne att diskutera här på
  CB Blogg?

  Vore intressant att höra utrikesministerns version av denna
  historia…

  .http://cornucopia.cornubot.se/2012/08/carl-bildt-drabbas-av-rysskrack.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FxnFd+%28Cornucopia%3F%29

 42. Per Fredö skriver:

  Kachina
  Min som du anser egen beskrivning av Putins Ryssland är inget annat än hänvisningar till olika källor, som du kan ta del av och som väger vår västerländska demokrati mot putanismen.

  Dessa tolkningar delar jag, eftersom jag är för en pluralistisk demokrati med personlig frihet och marknadsekonomi.
  Inget av detta finns i dagens Ryssland.
  Det finns också betydande skillnader mellan partier och ideologier i dessa avseenden

  Det finns inga samhällssystem, som är perfekta. De delstater som du hänvisar till i USA vet jag inget om men att de skulle ha sin motsvarighet till det ryska politiska systemet under Putin är orimligt.

 43. bildterberg skriver:

  Testar om jag är helt blockerad eller inte

 44. bildterberg skriver:

  Dystra framtidsvisioner återfinns i rapporten
  ”Scenarios for the Future of Technology and International Development” från Rockefeller Foundation, speciellt på s. 34….

  (ingen direktlänk pga censur)

 45. Amund Lie skriver:

  Whatabout investment in Russia and Belarus ? Kul med Putin-mafians logrende puddler som skriver Svensk . Har de investeringer i Russland og Hviterussland ? ” Demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene. ” Winston Churchill. Diktaturstatenes villige medløpere slutter aldri å overraske meg . whataboutism is mildly successful with parts of the Western audience, including the corporate one. Take the Kremlin’s argument regarding fines and prison terms for those who break the law during public gatherings. It is true that some Western countries have similar laws. The difference between them and Russia is that in the EU or the U.S. the police and the courts are independent of the executive authority. They apprehend and try those who they think are guilty rather than those who are designated as culprits by the government. However, this reasoning frequently gets lost on those in Europe and America who have only a superficial knowledge of Russian realities or are prepared to look the other way – as foreign investors frequently are. http://en.rian.ru/columnists/20120725/174777687.html

 46. gruelse skriver:

  @ metusalem 09:15
  Det är tydligt att för oss som lägger stor vikt vid att se världen an med två vidöppna ögon drabbas av denna kommentatorstråds etiketteringskrig.

  Som svar på din fråga så knep Lady Catherine Ashton mitt framför ögonen den svenske utrikespolitiske showartisten huvudrollen på EU:s utrikespolitiska scen (EEAS) 2009.

  Det slås mycket för bröstet här när det gäller svensk demokrati. Men detta är ett svunnet kapitel i svensk förvaltningshistoria. Läs
  debattartikeln i SvD ”Säg nej till grundlagsändringen”:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sag-nej-till-grundlagsandringen_5709491.svd

  Nationalstatens demokratiska styrelseform måste hela tiden försvaras, även när landets ledning ägnar sig åt försmädlig subversiv verksamhet inifrån.

 47. Amund Lie skriver:

  Diktatorenes skyttslikkere har stor sans for den gamle leder for Putin-mafians / KGBs finansierte agenter for nedrustning i vest Fobien for vestlig og Amerikansk innfytelse er fortsatt sterk hos diktatorenes nyttige idioter .. Baroness Catherine Ashton was the treasurer for the Campaign for Nuclear Disarmament from 1980 to 1982. The CND was notoriously secretive about its sources of funding and refused to submit its accounts to independent audit; when it was finally forced to do so under immense pressure, the auditors discovered that 38 percent of their annual income could not be traced back to the original donors. Will Howard, a member of the Communist Party of Great Britain, was responsible for this part of the fund-raising.

  Baroness Ashton is now the E.U. foreign policy chief, leading negotiations between the P5+1 and Iran.

  Whatever the outcome, we may surely thank the Kremlin for that, too.

  http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/103576/the-cold-wars-arab-spring?all=1

 48. mrmhalland01 skriver:

  Det läggs mycket kraft bland kommentatorer här på att se faran med Ryssland.
  Kan vi inte börja med att förena EU och se till att alla ambassadörer lämnar landet med en gång ?
  Vi kan självfallet inte acceptera vad de har gjort, eller deras synsätt på mänskliga rättigheter.

  Det kan verka imponerande med konstiga ord, men, det som imponerar på mig är kraft i politiken !

 49. pigeon skriver:

  http://lifenews.rozblog.com/
  Baroness Ashton is now the E.U. foreign policy chief, leading negotiations between the P5+1 and Iran.

 50. metusalem skriver:

  Gruelse anser sig veta att Carl Bildt hett eftertraktade uppgiften som EU:s talesperson i utrikespolitiska frågor. CB insåg troligen alldeles av sig själv att denna roll måste besättas av en person med tämligen utslätad politisk profil. Att vara drivande i en sådan position går inte
  så bra. Samma har gällt i UN sedan Hammarskjöld. CB är förvisso en person med klara uppfattningar om sitt fögderi.
  Parat med en god förmåga till kompromiss är han en minister som ett litet land behöver.

  Subversiv verksamhet betyder ju ungefär omstörtande verksamhet. Även här skulle det vara värdefullt att veta vad gruelse menar. När vi nu har anslutit oss till EU är det omöjligt att tänka sig att varje land kan ha sitt lagsystem helt intakt. Här behövs naturligtvis anpassningar till balanspunkter för bästa nytta för hela EU. Mina synpunkter här baseras ingalunda på studier i statskunskap, utan är enbart en enkel medborgares tyckande.

 51. Per Fredö skriver:

  Vitryssland avser ny tydligen stänga sin ambassad i Stockholm.
  Det samma blir fallet i Bryssel och i Warschawa.

  Lakastenjo visar att han inte tål någon kritik mot hans regim vad gäller mänskliga rättigheter
  Det fövånar naturligtvis inte även om de metoer han nu använder sig av strider mot gällande normer länder emellan.
  .
  Kritik mot regimer av deta slag kan naturligtvis ske i ett flertal olika former och det gäler även via kontakter länder mellan.

  Vitryssland blir en alltmer isolerad stat.
  Det finns ett starkt internt motstånd mot denna diktatur.
  Den bör vi stödja.

 52. Kachina skriver:

  Carl Bildt på Twitter; ”His fear of human rights reaching new heights.”

  Mycket träffande, hans medvetande torde ligga i omloppsbana runt Pluto vid det här laget, där atmosfären är ännu tätare än i Vitryssland.

  Jag förärar Lukashenko årets surströmmingpris, av första graden, (alltså med ben och ryggrad). Putin får (för de tre sångerskorna) surströmmingspris av andra graden. (Filé)

 53. Victor Falkteg skriver:

  Om Carl Bildt drömmer om att förklara Vitryssland krig så vill jag erinra honom om att Vitryssland inte står ensamt, utan stöds av både Ryssland och Kina. Kanske dags för Carl Bild att lugna ner sig lite och inte lägga sig i andra länders inre angelägenheter och därmed riskera den svenska freden. Behöver Carl Bild stärka sitt ego bör han försöka finna andra sätt än att äventyra den svenska säkerheten.

 54. peacecreek skriver:

  Kanske en upplösning av Vitryssland och /eller någon statsallians med Ryssland blir en utväg. Då räcker det med en gemensam ambassad i Stockholm.Vad är unikt med Vitryssland? Är det som om Övre Norrland skulle skiljas från Sverige och övegå till Finland och senare Ryssland? (Fria,spontana fantasier). Hur var det under Sovjettiden. Ingick Ryssland då i Sovjetunionens ambassad?

 55. Victor Falkteg skriver:

  Snälla, kom ner på jorden. Vitryssland ingick för det första i Sovjetunionen och därmed representeras den Vitrysska republiken genom Sovjetunionen. För det andra lär inte Vitryssland upplösas i första taget och inte heller ingå union i med Ryssland. Varför inte i stället fundera på hur Sverige ska ordna sin säkerhetspolitik och reda ut de demokratiproblem men har i Sverige innan man börjar lägga näsan i blöt i Vitryssland. Det är viss risk att man får näsan i kläm och att det kommer att göra ont, väldigt ont. Notera också att Vityssland inklusive landets regering och härskare mig veterligen aldrig lagt sig i Sverige angelägenheter eller sagt ett ont ord om Sverige eller på annat sätt hotat Sverige. Det tillhör också god ton att ett lands ambassadör inte lägger sig i inrikespolitiken i det land där han representerar Sverige. Vad skulle vi säga om någon utländsk ambassad i Stockholm började ha hemliga möten med t.ex. Sverigedemokraterna och kanske till och med ge dem kampanjpengar? Kanske vi borde sluta bete oss som en aggresiv kamphund och sköta vårt och sträva efter en värld i fred och att vi i Sverige får leva i fred. Jag skäms för den utrikespolitik Sverige fört under det senaste årtiondet, omgogen, skrikig, okunnig och farlig.

%d bloggare gillar detta: