Glädjande – och besvärligt

VID MEDELHAVET: Dagarna i solen här handlar till inte oväsentlig del om kontakter i de olika ärenden som – mitt i sommaren – kräver olika former av insatser från utrikesförvaltningen.

Det är självfallet mycket tillfredsställande att Aron Modig nu befinner sig säker och fri på svensk mark efter de dramatiska och traumatiska händerlserna på Cuba.

Under den senaste veckan är det kanske inte så mycket vi sagt utåt från UD:s sida i ärendet. Det fanns alltid en risk för att olika uttalanden skulle leda till att det hela gick fel.

Att vi lyckades beror självfallet till del på insatser vi gjorde, men det finns också skäl att understryka betydelsen av det vidare sammanhanget.

Redan i måndags i förra veckan talade jag såväl med EU:s Catherine Ashton som min spanske kollega Garcia-Margallos i frågan och drog upp riktlinjerna för vårt gemensamma agerande.

Sveriges kontakter med Cuba är kanske inte i alla avseende de mest intima, och också därför var denna koordinering av insatser och agerande av stor betydelse.

Och vi har all anledning att tacka såväl Spanien som EU för stöd och samarbete.

Men frågan är alls icke avslutad så länge Modigs spanske kollega och vän Carromero fortfarande befinner sig kvar på Cuba.

Och jag hoppas att även media förstår att hänsynen till detta lägger vissa begränsningar på vad som nu bör sägas i denna fråga.

Vi har all anledning att på alla sätt nu ge Spanien stöd i arbetet att få ut sin medborgare på samma sätt som de gett oss stöd i vårt arbete.

Till dagens ärenden – åtminstone vad gäller förfrågningar från media till UD – hörde också de svenska medborgare som är strandsatta i Damaskus efter EU-beslutet om sanktioner mot Syrian Airways.

Det skall medges att vi tillhörde dem som inledningsvis var skeptiska när förslaget mycket sent inför EU:s utrikesministermöte i måndags i förra veckan kom upp om just denna sanktion.

Motiven som angavs var att flygbolaget levererade stora vinster till regimen. Vi frågade om det verkligen kunde vara sant att just detta flygbolag i dessa tider gick med strålande vinster, och frågade om man hade studerat andra möjliga effekter.

Men vi sade att om det finns en uttrycklig och motiverad begäran från det syriska nationella rådet SNC har vi beredda att tillstyrka dessa sanktioner.

En sådan begäran kom, och EU:s beslut blev ett faktum.

Det inträffade kan dock tjäna som ännu en illustration till att en del av dessa förslag till sanktioner förtjänar att studeras och analyseras noggrant.

Sverige är lite avvikande i Europa i och med att vi har ett mycket stort antal medborgare som på ett eller annat sätt har sina rötter i Syrien, och därmed ett inte minst i en situation som denna högst legitimt intresse att hålla kontakter med familj, släktingar och vänner i Syrien.

Men nu är det dessvärre som det är i denna situation. UD har ju dessutom avrått från alla resor till Syrien.

Och jag kan bara hoppas att de drabbade skall ha förståelse för de motiv som ledde SNC till att brådskande begära dessa sanktioner.

10 Responses to Glädjande – och besvärligt

 1. Jon Reina skriver:

  Undertegnede synes det er meget svakt, ja på grensen til kriminellt dumhet av Bildt og Sverige å stemmer for en begjæring fremsatt av en så til grader sprikende og uaturisert gruppe som SNC – å nekte Syrian Airways å fly til/fra Europa.

  Og dumme meg som trodde at svensker kunne tenke selv…..

 2. spanaren skriver:

  All flygtrafik i västra Asien kommer troligen om israeliska (Mossad?)
  DEBKAfiles uppgifter stämmer att stoppas inom veckor.

  http://www.debka.com/article/22229/Khamenei-Warns-Iran’s-Top-Leaders-WAR-IN-WEEKS

  MV Alaed gjorde 31/7 kl. 06:32 ett tvåminuters hamnbesök
  i Helsingborg enligt den internationella rapporteringen.
  Var det en normal anmälan eller något som VI,
  liksom vad gäller den ryska ”flyguppvisningen” över Östersjön,
  inte skall bli underkunniga om?
  Senaste position 1/8 oo10Z väst Jylland på sydvästlig kurs
  mot Engelska Kanalen.

  Utrikesministern är hårt uppknuten med sin ”transatlantiska
  länk” till fru Clinton i Washington och åtlyder utan minsta
  tanke på svenska och svenskars intressen ryckningarna
  i densamma…..

  Varför skall den alliansfria nationalstaten Sverige föra
  en ensidig politik till förmån för upprorsmännen och mot
  Syriens av FN erkända lagliga regering?

  Än är vi inte en provins i ”Pax Americana” – eller?

 3. Jon Reina skriver:

  Nei, nei nei, spanaren. Det meste av Sverige eies i dag av Norge og norske intteresser, ikke av USA. og amerikanske…
  Og husk at i denne sammenhengen betyr det INTET at Norge av USA oppfattes som en lydstat som de (USA) også oppfatter som det dyktigste og mest disiplinerte landet i hele Nato-sammarbeidet – og i tillegg er et land som kan betale for seg…

  Men spøk vekk.
  Undertegnede synes det er tragisk og dertil sterkt bekymringsfullt at Sverige og EU her gir uttrykk for at de ikke kjenner konsekvensene av hva de beslutter – før de avgir sine stemmer…

 4. bildterberg skriver:

  Om man tar order från ”hjärter dam” (Hillary Clinton),
  vad är man då? Hjärter knekt?
  Garanterar det en bra post i den kommande världsregeringen?

 5. metusalem skriver:

  Man skall förvisso inte tro på allt skrivet. Jon Reina har för sig att det mesta i Sverige ägs idag av norska intresser.

  Nutek redovisar dessa uppgifter ”Några få länder står för det mesta av det utländska ägandet. I topp ligger USA med drygt 61 000 anställda i Sverige. Därefter följer Finland (45 000 anställda), Schweiz (35 000), Holland (34 000) och Storbritannien (34 000). Finland är det land som ökat antalet anställda mest i Sverige de senaste åren. Orsaken är i första hand de två stora företagsfusionerna Merita Nordbanken och Stora Enso.

  Om Reina menar ägande av fritidshus kan han nog ha rätt, men vi stackars fattiga svenskar måste i första hand ha hjälp med att skapa jobb. Men dessutom skapar faktiskt svenska satsningar utanför landets gränser en hel del jobb, som i viss utsträckning besätts med svenskar.

  Vem vet: Jon Reina kanske behagade skämta, och det är högst tillåtet. Kammen växer givetvis på våra kära grannar i takt med att havet avslöjar ännu mer av det svarta guldet

 6. Jon Reina skriver:

  metusalem:
  Det var et skämt, noe jeg også avsluttet med å skrive…:-)

  Også lot jeg vel Norge også få på kamelpukkelen sin – med referansene til USA….

 7. spanaren skriver:

  Jon Reina,

  På ren svenska heter det skämt åsido.
  Spök vekk kan få vissa svenskar att tänka på något helt annat….

  ———–

  En nyhet av intresse för utvecklingen kring Syrien är kanske
  att en kinesisk flotteskader passerat Suezkanalen och till
  del passerat Bosporen för flottbesök i hamnar i Svarta Havet.
  Var är resten av eskadern som passerade Port Said?

  http://turkishnavy.net/2012/07/31/the-activity-of-the-plan-ships-in-the-black-sea/

 8. bildterberg skriver:

  Svaret på Erdoğans inblandning i den ”arabiska våren” –
  Den kurdiska våren:

  http://www.voltairenet.org/Welcome-to-the-Kurdish-Spring

 9. gruelse skriver:

  Det finns anledning att ägna litet tankeverksamhet åt den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan, om eller när en eventuell storskalig konflikt i området kring Syrien och Iran bryter ut.

  Förmodligen kommer USA – den stat som har det verkliga kommandot i ISAF i Afghanistan – att inta en offensiv hållning mot regeringen i Iran. Afghanistan gränsar till Iran. I ISAF ingår bl.a. Sverige och många Natoländer däribland Turkiet.

  Kommer USA övertala vissa Natoländer och Sverige att göra förberedelser för att gå in Iran? Vad blir i så fall Rysslands svar? Vad händer om Ryssland sätter sig på tvären gentemot USA? Kan Ryssland skära av en eventuell svensk reträttväg, som går genom Kaukasus och Ryssland? Eller kan svenskarna ta sig ur Afghanistan på annat sätt? Eller ska den svenska ISAF-styrkan stanna kvar i Afghanistan om Mellanöstern börjar brinna?

  Man bör också fråga sig, enligt nedanstående resonemang, vilken nytta den svenska truppen, som är stationerad i norra Afghanistan, gör och är den kostnadseffektiv? Jag vill poängtera att jag på inget sätt vill förringa de enskilda ISAF-soldaternas prestationer i Afghanistan.

  I svenska tidningar kan man läsa att de tolkar, som försvaret har enrollerat för sin Afghanistaninsats, kollektivt söker politisk asyl i Sverige. Om man ska lita på att de verkligen söker sig till Sverige, inte för att få ett ekonomiskt bättre liv och komma i besittning av våra svenska välfärdsförmåner, utan för att talibanerna kommer göra processen kort med dem, är detta häpnadsväckande uppgifter.

  Av detta drar jag slutsatsen att syftet med den svenska Afghanistanstrategin – att bringa säkerhet till regionen – har förfelats. Trots drygt 10 års militär närvaro, har vår huvudfiende – talibanerna – inte besegrats. Tvärtom, så har de en stark maktställning i Afghanistan, om man ska tro på tolkarnas farhågor.

  Den svenska ISAF-styrkan kanske kommer att sättas i rörelse med eller utan Natos ledning just på grund av den synbarligen uteblivna nyttoaspekten i Afghanistan, oberoende av vad som händer i Syrien eller i Iran?

 10. spanaren skriver:

  Tolkarna och även annan afghansk personal som tjänstgjort
  vid den svenska ISAF-styrkan betraktas självklart av den
  afghanska motståndsrörelsen som överlöpare till de ”otrogna”
  västerländska ockupanterna och möter troligen samma öde
  som drabbade överlöparna historiskt alltsedan de brittisk-afghanska krigen på 1800-talet…..

  Vad hände i Europa med Quislingarna när Nazityskland
  kapitulerade 1945 eller medlemmarna i ungerska KGB vid
  revolutionen 1956?

  Att som nu sker i Sverige tala om asylansökningar i civilsamhället
  är som det mesta vad gäller vårt lands säkerhetspolitik helt
  världsfrånvänt och verklighetsfrämmande.
  Om denna personal inte evakueras tillsammans med den
  svenska ISAF-styrkan torde de möta samma öde som de
  ”regeringstrogna” syrier vi alla såg på TV igår (1/8).

  Carl Bildt – VAD GÖRA?

  Ryska krigsmaktens nätsida har nu en ”alternativ” skildring
  av krigshandlingarna i Syrien. Intressant men naturligtvis
  kriget ur rysk synvinkel.

  Censuren stoppar länk. Googla ”Krasnaya Zvezda”.

  gruelse,

  Vad som kan hända med den svenska truppen kan bli en
  repris på vad som skedde vid urdragningen av en sovjetisk
  fallskärmsjägarstyrka av samma storlek och i samma område
  som den svenska ISAF-styrkan som i filmatiserad form visas
  i den ryska filmen ”The ninth Legion”.
  Om Pakistan även officiellt, tex efter en militärkupp, byter sida
  och spärrar Kyberpasset blir ISAF/US Army helt beroende av
  Rysslands välvilja – OM man når broarna över Amur-Darja….

  Iran kan i ett större krigsskeende i västra Asien gå till offensiv
  in i Afghanistan för att återta fd persiskt område i Herat…..

%d bloggare gillar detta: