Aleppo och ny dynamik

VID MEDELHAVET: Tyvärr har jag aldrig varit i Aleppo, men staden har alltid stått på min lista över dem som borde besökas.

Då var skälet framför allt historiskt och kulturellt. Kring det gamla citadellet har handelsvägar mellan Öst och Väst löpt samman under årtusenden.

Och staden har ju också en mycket gammal och genuin kristen tradition vi inte kan bortse från.

Att staden står på UNESCO:s lista över världens kulturarv är naturligt och riktigt.

Men nu handlar nyheterna från Aleppo inte om fredlig handel och en mosaik av kulturer, utan nu handlar det om artilleribeskjutning, gatustrider och stora flyktingströmmar.

Det förefaller som om delar av den väpnade syriska oppositionen nu tagit sig in i och satt sig fast i Aleppos förorter och delar av myllret av trånga gränder längre in mot staden.

Och tydligt är att den syriska regimen tvingats överge andra områden för att försöka återta kontrollen över Aleppo på samma sätt som man i alla fall kortsiktigt lyckades i Damaskus.

Om den syriska arméns taktiska principer är hämtade ur den gamla sovjetiska skolan – och det finns nog all anledning att frukta det – så kommer detta att ske också med massiv beskjutning med artilleri av berörda stadsdelar.

Vi har sett det förr.

Det innebär att lidandet kommer att bli massivt. 

FN tror att det redan nu kan handla om 200.000 människor som flyr striderna i staden och söker sig antingen utomlands eller till andra delar av landet de bedömer som säkrare just nu.

Totalt torde det i dag handla om omkring två miljoner s k internflyktingar i landet. 

Och jag såg att min jordanske kollega Naser Judah i går uppgav att det fanns över 100.000 syriska medborgare som kommit till hans land sökande skydd från våldet.

Vi står mitt uppe i början av en ny enorm flyktingtragedi.

Viktigt för oss är alldeles självklart att ge humanitär hjälp på alla de sätt vi kan.

Gunilla Carlsson arbetar just nu med just detta.

Men också att mobilisera politiskt för ett stopp på våldet och en politisk process i enlighet med vad man kom överens om på mötet i Geneve för ca en månad sedan. 

Jag utgår från att FN:s säkerhetsråd kommer att mötas för att diskutera situationen i och kring Aleppo och vilka möjligheter som i detta läge fortfarande kan finnas för en politisk process.

Annars kommer situationen att fortsätta att förvärras, och jag tror dessvärre att det är en farlig illusion att den kommer att gå till något snart slut och harmonisk upplösning.

Vi står – som jag ju skrivit om tidigare – inför risken av en blodig sekteristisk fragmentering som kan komma att dra in huvuddelen av den gamla Levanten i sin onda cirkel.

Till dem jag talat med i dag om detta hör också den iranske utrikesministern Ali Akbar Salieh. Det samtalet handlade inte minst om den alarmerande situationen i och kring Aleppo och de mycket allvarliga konsekvenser denna kan leda till.

Sedan jag besökte Erbil i norra Irak och samtalade med bl a president Barzani har utvecklingen i de kurdiska delarna av Irak tagit en ny vändning.

Då talade vi om hans roll för att ge ledning också åt kurderna i norra Irak. Ett parti lierat med terrororganisationen PKK hade ju ditintills snarast ställt upp som stödtrupp till regimen i Damaskus.

Nu har i stället president Barzani träffat en överenskommelse med detta parti, och det i kombination med en syrisk koncentration i riktning Aleppo har lett till att denna konstellation tagit över betydande kontroll över dessa områden.

Och formeln tycks vara att man därmed håller både regimens och oppositionens styrkor borta från dessa områden.

Det går att se kortsiktiga fördelar i detta, men också betydande faror för Syriens såväl territoriella integritet som politiska stabilitet. 

Turkiets utrikesminister Ahmet Davutoglu, som jag också talade med tidigare i dag, åker på onsdag till Erbil för samtal inte minst om detta. 

Och vi har all anledning att vara uppmärksamma på den nya dynamik som ligger i denna utveckling. Att den sammanfaller med en tilltagande politisk kris i Irak är dessutom värt att notera.

22 Responses to Aleppo och ny dynamik

 1. demiwotan skriver:

  Det är väl två saker att hålla reda på här; den så kallade Arabiska våren och den Nystart som delar av Europa genomlever. Framförallt södra Europa upplever den just nu, med allt vad det innebär av brutna och söndertrasade sociala band. Det hör till, så att säga. Rent geografiskt är de inte så långt ifrån varandra. Jag påstår inte att dessa två händelser är kopplade till varandra – jag noterar bara att de sker simultant. Vad man glömmer bort att tala om är tidsperspektiven. Det finns en del som på allvar hävdar att den Arabiska våren kommer att pågå i minst 20 år. Först då kommer krutröken att skingras; kanske längre tid. Men hur länge kommer den så kallade Nystarten att pågå? 10 år, eller kanske 15 år?

 2. […] Vis av erfarenhet vet His Royal Highness of Reddit att de svåraste kriserna kräver mer än 140 tecken, och erbjöd därför snabbt episk vägledning till FN:s säkerhetsråd via sin blogg, en digital road map for peace in Syria: […]

 3. spanaren skriver:

  Avstår från att kommentera krigsutvecklingen i Syrien
  eftersom enträgen spaning endast resulterar i helt
  olika versioner av ”sanningen” som inte kan vidimeras.

  BBC hade tex igår ett inslag från striderna i Aleppo som
  undertecknad uppfattade som ”arrangerad” med en journalist
  från BBC i ”eldlinjen”. ”Striden” slutade med att rebellerna
  av halvplutons styrka tvingades till reträtt vilket skedde i en
  oordnad hop som vid en verklig strid troligen nedkämpats med
  ”rensning medelst mejning” från en ksp.

  Syriska nyhetsbyrån skriver om att ”terroristerna” framgångsrikt
  bekämpats på olika håll i landet och att infiltrationsförsök över
  gränserna stoppats.

  Vi får se hur det blir när ”horisonten klarnar”…..

  En detalj från ovan refererade ”strid” var när en ”sårad” rebell
  skulle bortföras att transportfordonet (civil lastbil) var försett
  med två flaggor -rebellflaggan och Al Qaida(?) svarta flagg….

  Länkar till en brittisk tidningsartikel som dels ger en bild av
  rebellsidans stridsduglihet som överenstämmer med mina
  observationer men mest av allt AlQaida/jihadistenas inflytande.

  http://www.guardian.co.uk/world/2012/jul/30/al-qaida-rebels-battle-syria?CMP=twt_gu

  PS.

  Ryska lastfartyget Alaed passerade under natten Helsingborg
  och har nu kurs mot Skagen. Återstår att se om hon går norr
  om Skottland (genom Pentland sundet) eller genom Engelska
  Kanalen mot Gibraltar och (Tartous/Latakia eller Port Said)

 4. spanaren skriver:

  För intresserade som saknar all militär utbildning länkas
  till en artikel i SvD. skriven av fd yrkesofficeren och idag
  säkerhetspolitiske experten Bo Pellnäs som beskriver vad
  som i svenska armen, när Sverige organiserade en arme, kallades ”strid i ort”.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/stadsmiljo-till-fordel-for-rebeller_7382842.svd

 5. spanaren skriver:

  länkar till BBC rapportering från en strid i Aleppo.

  Var är FI?

  http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19052238

 6. bildterberg skriver:

  I slutet av BBC-kortfilmen står en rebell och skjuter på måfå
  från höften.
  1. Hur kan han träffa ”något”?
  2. Hur kan ”något” inte träffa honom?

  Regissören får underkänt.

 7. Kachina skriver:

  Ja, nog funderar man på hur deet skall gå för dessa rebeller, utbildade av Hollywood och dess Rambo-ideal.

  Jag tror att FI fanns i närheten, dolda i en park omgiven av en mur. Rebellerna sprang ned hukande längs muren och avlossade skott in i parken i en vinkel som tydde på att de jagade toppfågel.

  Den döde i gathörnet var troligen en Rambo som avslöjat sin position, i skydd av en lyktstolpe i gathörnet (jag har sett det förut, ett lodrätt rör på 12 cm ger inget skydd).

  Om vi i väst skall hjälpa dessa rebeller måste det omedelbart sändas stridserfarna rådgivare till deras hjälp.

 8. Kachina skriver:

  Jag stöder det arabiska folkets revolution. Ni som är rädda att Sharia-maffian skall ta makten, kan ha rätt en kort tid. Sedan de väl tagit makten upptäcker folket att allt är som förut, att det de facto är Sharia som skapar diktaturen, och då kommer en ny, definitiv, revolution.

 9. Kachina skriver:

  Spanaren

  Undertecknad är sedan ca. två veckor stadig läsare av Interfax. Jag tror att Putin gör ett stort misstag när han satsar så stort på marinen.

  Storbritanniens stolta flotta fick sig en rejäl tankeställare vid Falklandskriget. Kanske är inte marina enheter av vikt, utan mer av skada i 2000-talets århundrade. Att komprimera manskap på en ”sitting duck” är kanske inte så lämpligt i dagens teknik.

  Tänk dig själv, vilka gjorde störst nytta under invasionen på Normandie, marinens artilleri eller fallskärmsjägarna som bröt förbindelsen mellan tyska ”homebase” och Atlantkusten. Artilleriet gjorde en massa väsen, rev sönder ytan, medan tyskarna satt skyddade djupt i underjorden.

  Italien gjorde inte mycket under ww2. Men,….två attackdykare på en propellerdriven torped gjorde mer skada än hela italienska armén.

 10. bildterberg skriver:

  Fortfarande råder en något spänd osäkerhet gällande det
  påstådda attentatet mot prins Bandar i Riyadh:

  http://www.debka.com/article/22225/Saudi-silence-on-intelligence-chief-Bandar%E2%80%99s-fate-denotes-panic

 11. Kachina skriver:

  Ja, det må jag säga. Som tidigare uttalat om sommaren 2012 och dess spegelbild sommaren 1914, den aningslösa omvärlden, den glättiga stämningen bland semesterfirande,…..där det kan visa sig att prins Bandar spelar rollen av Franz Ferdinand, i den nya uppsättningen av världskriget med uddatalet, 3:e världskriget.

  Jag hoppas att jag ser fel signaler, men om de stämmer kan den som har avsides belägna åkerarealer vara anfadern till en ny civilisation.

 12. Kachina skriver:

  Det finns anledning att kalla mig katastrofteoretiker, men faktum är att Prins Bandars (Franz Ferdinands) eventuella död kan utlösa generalstabsplanerna hos de olika militärpakterna,……..och då är politiken ställd offside. Sedan de väl är inledda, går de inte att hejda.

  Låt oss hoppas att de världsledande politikerna i öst och väst har tillräcklig kunskap för att hindra detta förlopp.

 13. spanaren skriver:

  Kachina,

  Det skymmer……

  http://www.debka.com/newsupdatepopup/1846/

  Syrien har idag bara satt in mindre delar av landets
  totalförsvar mot de utlandstödda upprorsmännen.
  Moderna pansardivisioner och hela flygvapnet samt
  robotstyrkorna väntar på ”Turken” tillsammans med
  Hisbollah och Irans krigsmakt med Ryssland bakom ryggen.

  DE ryska återupprustningsplanerna för örlogsflottan är
  onekligen imponerande.
  Återstår hur mycket av det planerade som blir verklighet….

  Sovjetiska ”Röda Flottan” planerade upprätta en spärrlinje
  från Island i norr till Gibraltar i söder för att förhindra att
  amerikanska förstärkningar framfördes till ett radioaktivt
  Västeuropa efter 3:e världskrigets utbrott.

  Efter utbrottet av den ”eviga freden” finns naturligtvis inga
  slika planer kvar i Kreml eller hos ”Stavkan” i Moskva……

 14. Kachina skriver:

  ”Det skymmer……”

  Det orsakar ett ”sug” i solarplexus.

  Låt oss hoppas att politikerna har kontroll, för när Generalerna tar över är det kört.

  Aldrig har den här civilisationen varit så illa ute som nu, inte ens i närheten av Kennedys blockad mot Kuba.

  Och,…….sommaren 2012 flyter friktionsfritt bland det aningslösa folket. Levanten är redan passé i nyhetsflödet.

  Låt oss hoppas att stämningsläget förblir sådant.

  Det är bara politiker i öst och väst som har kontroll över generalstaberna. Om de viker sig i den kontrollen, är den förlorad. Då tar Generalerna över, och därefter får se vad som går att bygga upp ur askan.

 15. gruelse skriver:

  Twitter:
  ”Aleppo is part of the cultural heritage of the world. All have a duty to protect and preserve it.”

  I agree. Therefore, we all want a quick ending of the armed fights in Aleppo.

  But is this sudden cultural and/or historical interest an honest one, or is it part of the war propaganda in favour of the armed rebels?

  In hindsight, the warmongers at RAND, favouring the invasion of Iraq 2003, apparently failed to protect and preserve our ”Cradle of civilisation” – Mesopotamia, when they didn’t enough emphasise the importance of protecting the historical museums in Bagdad and the archaeological excavations.

  The invasion forces in “Operation Iraqi Freedom”, due to the apparent historical ignorance of the military/political leadership, made it possible for thieves to steal priceless artefacts from the Iraqi museums and subsequently sell the stolen artefacts to scrupulous buyers.

 16. Jag försökte just posta en kommentar – men den bara försvann. När jag då ånyo försökte göra detsamma kom det bara upp ett meddelande att jag redan hade sagt det där en gång.

 17. Allt det du inte visste om EU och dess EURAFRIKA-projekt:
  Alla dessa nutida förvecklingar på den afrikanska kontinenten och dess närliggande områden i MÖ bör ses i förhållande till de europeiska staternas  konsolidering kring det sk ”EURAFRIKA”-projekt som EU grundades på. Särskilt med avseende på den förljuget hycklande propaganda som man därvidlag begagnade sig av.

  Rent skrämmande läsning om vårt verkliga europeiska historiska förflutna kan ni ta del av i denna artikel av forskaren och lektorn Peo Hansen och gästforskaren vid Linköpings universitet  Stefan Johansson i Tidskriften IM= invandrare och minoriteter nr 3, 2010 som visar bakgrunden till EU genom det konsoliderande projektet  EURAFRIKA: 

  Läs vidare på min blogg:

  http://sangamar.tumblr.com/post/28405658589/allt-det-du-inte-visste-om-eu-och-eurafrika

 18. gruelse:

  Exactly the same happened in Libya and right now also with the fascinating worldheritage in Timbuktu. Sponsored by Khadaffi with large amounts to be restored from sand and forgetnes the last three decades.

  But nobody cares about that in times of OS and syriacrisis and all.

 19. Åtminstone för mig själv kom dessa avslöjanden om hur den verkliga grunden till EU:s bildande faktiskt såg ut som en veritabel chock. Särskilt med avseende på dess oskrymtat hycklande propaganda och ogenerade cynism och dubbelstandard.

  Alla de där miljonerna tvångskommenderade soldater från kolonierna som tvingades utkämpa våra världskrig åt oss ( mestadels också som kanonmat) – de hade ju dessutom verkligen inte bett om att vare sig få komma till vår kontinent eller tex som min sambos pappa till Burma för att där utkämpa britternas strider mot japanerna när han bara var 16 år.

  Al Jazeera Correspondent – Burma Boy: David Killingray

  Eller för att bli slaktade som oskäliga djur efter att de hade blivit tillfångatagna av nazisterna i Frankrike – 3000 på en dag – redan totalt förbi av utmattning, hunger och yttersta förnedring, de flesta av dem unga pojkar inte äldre än min sambos pappa. Samma öde väntade förresten också de afroamerikanska soldater o stridspiloter som blev tillfångatagna av nassarna. De erbjöds inte ens gravplatser.

  1940 African POWs of the French Army Filmed by the Nazis

  Lyssna till hur dessa bestialiska afrikanska vildar låter när de så käckt och kavat tågar i march för den brittiska kolonialmakten:

  The King’s African Soldiers

  Vad är det de sjunger???

 20. Ursäkta: länken blev fel.

  Här kommer den rätta! Lyssna till hur de bestialiska afrikanska vildarna låter när de så plikttroget kavat tågar i march för den brittiska kolonialmakten:

  The King’s African Soldiers

 21. metusalem skriver:

  Krig innebär alltid brutalisering. Detta visste vi långt före Wicki Leak.
  Att åratal av härskarfasoner efterhand utmynnar i att den förtryckte uppvisar samma typ av brutalitet som den mångårige härskaren är nog en del av mänsklig natur.

  Härskarpartiet i Syrien hade naturligtvis sin möjlighet att gå demonstranterna till mötes med att avskaffa sitt maktmonopol och utlysa fria val. Detta skede är passerat för länge sedan. Nu återstår troligen en rätt lång tid av brutala sammandrabbningar, materiell förstörelse, och allt mänskligt lidande som är det normala för krig.

  Många här på bloggen har uppenbart uppfattningen att landets legala regim har rätt att kväsa alla försök att ändra på maktbalansen. Jag kan inte förstå denna inställning. Tiga och lida vållar givetvis inte materiella skador och dödsoffer och lemlästning på samma sätt som väpnad konflikt.

  Men en stor del av landets befolkning önskar uppenbart ha ett samhälle med en rimlig maktfördelning. Vi som står och tittar på kan omöjligen sätta oss till doms över dem som önskar ett annat samhälle än det nuvarande.

 22. bildterberg skriver:

  Här är uttalanden om Iran från de 3 senaste Mossad-cheferna:

  Efraim Halevy:
  haaretz.com/news/diplomacy-defense/former-mossad-chief-iran-should-be-very-fearful-over-next-12-weeks-1.455533

  Meir Dagan:
  haaretz.com/news/diplomacy-defense/former-mossad-chief-israeli-strike-on-iran-will-lead-to-regional-war-1.398537

  Tamir Pardo (nuvarande):
  haaretz.com/print-edition/news/mossad-chief-nuclear-iran-not-necessarily-existential-threat-to-israel-1.404227

%d bloggare gillar detta: