European Institute of Peace

BRYSSEL: I går lanserade vi arbetet med en European Global Strategy, och i dag var det vårt initiativ tillsammans med Finland för ett European Institute of Peace som stod i fokus för mina samtal.

Initiativet har några år på nacken, och gradvis växer stödet för tanken.

Det som inträffat sedan dess är att ett parallellt initiativ tagits i Europarlamentet, och beslut fattats om en summa pengar för att studera frågan närmare.

Vad vi diskuterade i dag var ett möte med Europarlamentets utikeskommitté i mitten av september för att diskutera saken närmare, och sedan möjligen en konferens lite senare för att föra frågan vidare.

Tanken är att skapa en europeisk institution som kan bedriva informell diplomati och medling med större frihet än vad som är möjligt med de normala och diplomatiska instrument vi har till vårt förfogande.

I USA har man en motsvarighet genom US Institute of Peace, och på olika håll i Europa finns också vissa organisationer som arbetar på ett imponerande sätt med dessa frågor.

Jag noterar att US Institute of Peace nu är engagerad i ett omfattande och informellt arbete för att förbereda Syrien efter Assad, och det säger sig självt att den typen av insatser är viktiga.

Finland har tillsammans med Turkiet arbetat med ett initiativ för medlingsverksamhet, Norge och Schweiz har gjort och gör viktiga insatser i det tysta och vi har inte minst finansiellt stött en del andra organisationer.

Men att få en mer etablerad organisation för detta i Bryssel skulle vara en styrka.

Det innebär inte att vi med nödvändighet vill sätta upp en ny EU-institution. Nackdelarna med det överväger sannolikt fördelarna.

Sannolikt skulle en friare form men med viss koppling till både den europeiska utrikestjänsten, Europaparlamentet och engagerade nationer vara en fördel.

På sina håll har man trott att det handlat om att sätta upp en ny tankesmedja, men här handlar det om någonting annat. 

Och vi har ju dessutom EU Institute of Security Studies i Paris liksom en växande skara av spännande tankesmedjor i Bryssel.

Här talar vi om en mer operativt inriktad institution. Men självfallet med ett nätverk som omfattar också konventionella tankesmedjor och de andra organisationer som mer eller mindre diskret är verksamma inom samma fält.

Till allt detta finns det all anledning att återkomma efter sommaren.

Men mina dagar här i Bryssel har i alla fall gett mig anledning både att lansera vårt initiativ för European Global Strategy och för att föra initiativet om European Institute for Peace ett steg framåt.

Och så bör det i rättvisans namn noteras att solen lyser över Bryssel också denna dag. 

110 Responses to European Institute of Peace

 1. ahmadho skriver:

  Carl! Hur kan du vara så säker på att Assad kommer att falla? I enlighet med reformarbetet utfört i Syrien med den nya framröstade konstitutionen, kan President sitta på sin post i Max 2 mandat, 8 år är perioden per mandat. Assad själv kan sitta max ett mandat till om han blir vald o han är tveklöst favorit. Det arbetet löper på i Syrien o har ett starkt inhemskt stöd. Militarisering av terrorismen i Syrien löper på med Amerikansk/Europeisk hjälp, med saudisk stöd till terrorister, men kommer mot störst förmodan att haverera, såsom det gjorde i Libanon 2006.
  Arbetet för fred behöver ni nog omformulera. Syrien behöver inte er och ännu mindre behövs ytterligare en institution som ska lägga sig i andra nationers interna angelägenheter. Det är Europa/USA som är problemet i Syrien. Med direkt inblandning i det som händer på marken. Terroristerna i Syrien kommer aldrig att kunna stå emot den syriska armen, de har förfalskat fakta efter instruktioner om att de kommer att få NATO stöd, vilket vi vet idag att det inte kommer att inträffa. Även om det inträffar, kommer den syriska armen att kunna stå emot invasionen, med eller utan Assad.
  Varför är det så svårt att ni ska kunna ta in den här verkligheten?!!!

 2. gruelse skriver:

  Med stöd av Lissabonfördraget inrättades det 2010 en utrikespolitisk tjänst EEAS med syfte att konsolidera och stärka den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU för att få en större roll på den globala arenan.

  Med tanke på Lissabonfördragets intentioner är det uppseendeväckande att Bildt vill fragmentisera EU:s utrikes- och säkerhetspolitik genom att införa en ny utrikespolitisk institution/diskussionsklubb inom EU, som ska betalas med skattemedel.

  Inom EEAS arbetar 1551 personer i Bryssel och 2060 personer på utländska ambassader. I denna månghövdade skara borde man kunna avdela folk till att sköta de bitar som Bildt förfäktar, eller ska man låta EU:s byråkrati få svälla ännu mer, där 6 % av EU:s gemensamma budget går till byråkratin.

  (Vi ska också komma ihåg att Sveriges årliga EU-medlemsavgift ska höjas från dagens ca 30 miljarder kronor till det föreslagna ca 40 miljarder kronor i EU:s kommmande långtidsbudget 2014 – 2020.)
  http://euobserver.com/24/114783

  Den av Bildt nämnda United States Institute of Peace (USIP) har varit på plats i Irak sedan 2003. I samband med Libyenkriget förmedlade Sean Kane, Program Officer för Irak vid USIP, 27 april 2011 åtminstone tre dyrköpta erfarenheter från Irakkriget med bäring på framtida militära interventioner i andra länder:

  ”First, avoid over-personalizing the conflict and focusing only on the removal of Qaddafi.”

  ”Second, don’t underestimate the long-term impact of deep societal devastation.”

  ”Third, don’t be in a rush to fail.”

  Jag tycker att den alltmer desperata krigspropagandan, inklusive Bildt, bryter åtminstone mot de två första ”Irakerfarenheterna” när det gäller att störta Bashar al-Assad.

  http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/04/27/don_t_repeat_the_mistakes_of_iraq_in_libya

 3. gruelse skriver:

  Med stöd av Lissabonfördraget inrättades det 2010 en utrikespolitisk tjänst EEAS med syfte att konsolidera och stärka den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU för att få en större roll på den globala arenan.

  Med tanke på Lissabonfördragets intentioner är det uppseendeväckande att Bildt vill fragmentisera EU:s utrikes- och säkerhetspolitik genom att införa en ny utrikespolitisk institution/diskussionsklubb inom EU, som ska betalas med skattemedel.

  Inom EEAS arbetar 1551 personer i Bryssel och 2060 personer på utländska ambassader. I denna månghövdade skara borde man kunna avdela folk till att sköta de bitar som Bildt förfäktar, eller ska man låta EU:s byråkrati få svälla ännu mer, där 6 % av EU:s gemensamma budget går till byråkratin.

  (Vi ska också komma ihåg att Sveriges årliga EU-medlemsavgift ska höjas från dagens ca 30 miljarder kronor till det föreslagna ca 40 miljarder kronor i EU:s kommmande långtidsbudget 2014 – 2020.)

  Den av Bildt nämnda United States Institute of Peace (USIP) har varit på plats i Irak sedan 2003. I samband med Libyenkriget publicerade Sean Kane, Program Officer för Irak vid USIP, 27 april 2011 i i artikeln ”Don’t repeat the mistakes of Iraq in Libya” i ”Foreign Policy” tre dyrköpta erfarenheter från Irakkriget med bäring på framtida militära interventioner i andra länder:

  ”First, avoid over-personalizing the conflict and focusing only on the removal of Qaddafi. Americans tend to personalize our conflict with foreign despots. Think Saddam Hussein, Kim Jong-Il (”loathed” by George W. Bush) and Muammar Qaddafi (Reagan’s ”mad dog of the Middle East”). To some extent, this is an outgrowth of the concentration of power around these leaders making it impossible to separate the state from the regime, like Saddam in Iraq or Qaddafi in Libya.

  But this personalization can create dangerous blindspots in planning for what happens after they go.”

  ”Second, don’t underestimate the long-term impact of deep societal devastation.”

  ”Third, don’t be in a rush to fail.”

  Jag tycker att de alltmer desperata psyopskonsulenterna, inklusive Bildt, bryter åtminstone mot de två första ”Irakerfarenheterna” när det gäller att störta Bashar al-Assad i Syrien.

 4. stig2entreprenoren skriver:

  Institut i all ära. Om det kan bidraga till att man får en vettig författning och ett legalt nätverk så att människor kan börja planera och investera så är det bra. Att möjliggöra att få till affärsavtal mellan personer och företag är viktigt för att börja skapa verkliga ömsesidiga beroenden som så småningom kan utvecklas och växa.
  Det måste finnas kommersiella drivkrafter för att få saker att hända.

 5. metusalem skriver:

  Syrien är förvisso en komplex ekvation. ahmadho frågar varför Carl Bildt, Hillary Clinton m.fl. kan vara så säkra på att Assad-regimen kommer att falla. Troligen av den anledningen att man inte längre kan gjuta någon olja som lugnar ner stämningarna.

  En folkgrupp på 10% kan inte längre få ha monopol på makten, utan ett inflytande från de övriga 90%-en måste skapas. Givetvis är det tragiskt att så många måste offras för att nå detta mål. Assadregimen vet naturligtvis att fria val betyder bort från makt och köttgrytor. Därför låter man sitt folk genomlida denna förfärliga tid innan man kan komma fram till en rimlig maktdelning.

  Att befrielsearmén fått extern hjälp är helt klart, men hur kan man klandra detta? Att terroristgrupper gör en insats är logiskt när världssamfundet är tandlöst. Vi har ytterligare fått bekräftat att Ryssland och Kina ännu en gång väljer sin egen väg för att stärka egna positioner. Märk väl att även merparten Arabiska länder står på samma ståndpunkt som UN, EU, m.fl.

 6. ahmadho skriver:

  Metusalem;
  Dina siffror gällande stödet för Asad (10/90%) är ren fiktion! Verkligheten ser snarare ut som det motsatta. Asad har inga problem med att få röster. Arabländerna som stödjer, sponsrar terrorismen i Syrien lyder under USA. märk att det är främst länderna inom gulfområdet. Samma länder som stödde USA/UK inför invasionen i Irak. Irak invasionen ger snarare än mer stöd till Asads reformarbete o popularitet än du ens kan föreställa dig. USA/EU är skapare till konflikten i Syrien o tack vare Ryssland/Kina förhindras dödandet av än mer människor. Siffror från Irak för döda överstiger 1 miljon o den var illegal. Vem i världen vågar döma Bush/Blair? Såvida vi inte ska fortsätta se på dessa människor som mindre värda o försumbara. Notera att USA/EU agerar på det sättet men MÖ folken kräver än idag rättvisa. Hur kan du i dina fantasier tro ens för en sekund att 90% av den syriska befolkningen vill ha det såsom Irak? Hur kan du tro att den syriska befolkningen ser sig själva som religiöst anknutna grupper snarare än nationalister o att den syriska armen inte tillhör regimen, snarare består av syriska fäder/mödrar/systrar o bröder? Hur kan du tro att NATO missiler i dödandet av syriska befolkningen inte betraktas som ren invasion? Hur kan du tro att NATOs mördande av människor accepteras mer i Irak o Syrien än mördandet som sker internt som i mångt o mycket är beklagligt men i verkligheten är begränsat i jämförelse med extern militär intervention. Hur kan du tro att Amerikansk/Europeisk media är accepterad i Syrien före den egna syriska median som är mer sanningsenlig än någon annan media i MÖ? Åtminstone såsom Syrierna själva ser det. Vad ger de andra arabiska länderna för rätt att samla in pengar, skicka in militanta grupper o vapen in i Syrien o kommer undan med det om inte det får ett politiskt stöd av USA/EU? Hur kan du i din enfald tro att den Syriska befolkningen inte ställer sig själv ovanstående frågor när de gör en bedömning om vem är ”vän” o vem är ”fiende”.

  Den nya konstitutionen är redan på plats i Syrien. Val kommer att hållas, oavsett storlek o sätt påtryckningar från EU/USA utförs.

  Din uppfattning om läget i MÖ är helt byggd på Västerländsk, kolonialistisk propagandistisk för det väst önskar att se i regionen. Syriena vet detta mycket väl o kommer att stå emot det med bedömning i första hand ”Syrien enat, suveränt i fri” i andra hand grannländernas enighet, suveränitet o frihet”. Det motverkas tyvärr av USA/EU o Carl Bildts Middagspartner ”Liebermann”.

 7. spanaren skriver:

  amadho,

  Din sida i det syriska inbördeskriget saknar inte starka vänner….

  http://www.rt.com/news/syria-aggression-opinion-engdahl-989/

  Vad gäller dagens ämne…..

  ”We shall overcome”/”I natt jag drömde….”

 8. ahmadho skriver:

  Tack Spanaren för artikeln.
  De använder alla medel för att komma åt o splittra Syrien.
  Som känt, Turkiet har redan försökt få med NATO i konflikten genom att bryta sig in i Syrisk luftrum.

  Som information. Damaskus är så gott som länsat från terrorister! Aleppo är på väg att länsas från terrorister. Mördade regeringsmännen i Syrien är redan ersatta med lika kompetenta personer. Valet till folkets kommission är redan på plats o är verksam. Regeringen har nyligen annonserat återuppbyggnadsarbete i de förstörda kvarteren. Folkgardet har samlat ihop volontärer som går o rensar igenom gatorna i damaskus o lnackar dörr för att se över behoven för människorna. President val kommer att hållas i Syrien så småningom. Jag har ingen tidplan för det men i enlighet med rapporterna jag har lyckats läsa från både lokal media o den lokala oppositionen löper de på enligt plan som sattes för ca ett

 9. ahmadho skriver:

  År sen.

 10. metusalem skriver:

  ahmadho ..
  Jomänvisst. Jag vet att det finns åtskilliga medlemmar i Assad fan club. Ni ser det så att landsfadern Assad plitat ihop en författning som kanske slår oss i den aningslösa västvärlden. De 10% jag nämnde lär i alla fall vara antalet medlemmar i den Alawitiska folkgruppen. Naturligtvis finns många i andra befolkningsgrupper som helst ser att det nuvarande styret består.

  Problemet är nog att vid ett helt fritt, väl övervakat val, kommer Assad att falla. Inom rätt kort tid kommer nog sanningens minut. Spännande
  är det förvisso, men mest av allt tragiskt.

 11. spanaren skriver:

  Länkar till bloggaren Cornucopias syn på Carl Bildts senaste
  projekt.
  Spanaren ber att få instämma i vad Cornucopia skriver
  om ”dagens ämne”.

  http://cornucopia.cornubot.se/2012/07/runda-bordet.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FxnFd+%28Cornucopia%3F%29

 12. spanaren skriver:

  Allt medan Carl Bildt med flera är försjunkna i sina världsfrånvända drömmerier händer detta.

  Ryssarna har i dag gjort hårda uttalanden……

  Verkligheten knackar på dörren……

  http://www.debka.com/article/22209/Big-Russian-fleet-nears-Syria-Iran-to-fight-regime-change-as-foreign-forces-pile-up

 13. flyktingar skriver:

  ahmadho

  Replik på din kommentar till mig i ”nytt-och-allvarligare-skede”

  Du är inte för det ena och du gillar inte det andra. Så hur vill du ha det? Kom inte dragande med att du vill att Israel ska bli som Egypten, Syrien, Irak, Libanon eller Saudiarabien. Man har prövat ”panarabism” och ”Fred under Islam” men båda har misslyckats. När du formulerat din nya ahmadho-ism och i demokratisk ordning förankrat den hos Hamas, Fattah, sunniter, shiiter, wahabiter, alawiter etc, så återstår att övertyga israeliterna. Då måste du putsa på din hatfulla retorik eller så kommer du inte förbi ruta ett. Lycka till.

 14. ahmadho skriver:

  Vi ser ut att närma oss ett större regionalt krig!!!

 15. ahmadho skriver:

  Flyktingar.
  Jag har inget hat inom mig, bara kärlek o respekt för de människor som bor o tillhör MÖ.
  Jag sätter främst, folkrätt, frihet att välja för människor i regionen utan att klossa in dem med egen värdering på det som jag tycker är rätt eller fel.
  Vad gäller israeliter… De ska fråga sig och dömas för brotten de har utfört sedan erövringen o annullering av Palestina. O det säger jag helt utan hatkänslor. Så mycket blir de aldrig värda för mig.
  Vad gäller Judar, (vilket du inte har nämnt än men jag nämner det för att minska missförståendes med det jag uttrycker), så är de som alla andra religioner som ska ha lika mycket värde som vilken annan i regionen.
  Vad gäller staten Israel! Den existerar inte i min horisont. Marken som staten finns på, är Palestina och så kommer det att förbli… Ingen kan stoppa tiden….
  De har aldrig frågat Palestinierna om någon åsikt om att bli fördrivna från sitt land, varken då som NU.

 16. ahmadho skriver:

  I ett mer globalt perspektiv;
  Vad sägs om avskaffning av Veto rätt i FN. Så andra samhällen o kulturer kan växa o bidra till världen utan att be endera av de 5 länder om lov?
  Vad sägs om att alla arméer sticker hem till sina länder?
  Vad sägs om nedrustning an kärnvapen?

 17. bildterberg skriver:

  Hur vill du själv ha det, flyktingar?

  Om du inte vill ha kvar Assad-regimen så förmodar jag att
  du har ett slagkraftigt alternativ. Passar det bättre med en
  regim i mer Wahabbistisk-Salafistisk anda eller skulle det vara
  bättre med muslimska brödraskapet i ledningen kanske?

  Stödjer du de s.k. ”rebellerna” med inslag av samma
  al-Qaida-rövarband som under ledning av Abdel Hakim Belhaj
  fick hjälp av ”humanitära” NATO-bombningar att ta över
  makten i Libyen?

  Gillar du kaos i ”din” (israels) närregion?

 18. flyktingar skriver:

  bildterberg

  Självklart har jag visioner om fred i Mellanöstern men just nu är jag mer nyfiken på ahmadho:s förslag till fredlig samexistens med Israel. Hittills har jag inte hört något acceptabelt i den vägen. Har du?

 19. spanaren skriver:

  I väntan på inläggen om det kommande tusenårsriket föreslaget
  av Carl Bildt finns kanske tid att ägna sig åt verkligheten…..

  Experterna på Kungliga Krigsvetenskapsakademien har idag
  en längre analys om läget i Levanten, stormakternas agerande
  ävenså ryska strategiska bombflygets beredskapskontroll över
  Östersjön (som vi fortfarande hålls i ovisshet om av bla Carl Bildt –
  förståeligt med tanke på hans nya projekt ”Fred i vår tid”).

  Det var alltså inte någon övning över Östersjön och Svarta Havet
  utan en beredskapskontroll inför eventuell insats av kärnvapen
  om utvecklingen i Levanten helt spårar ur.

  http://krigskonster.blogspot.se/2012/07/syrien-pa-troskeln-till-regionalt-krig.html

  Vi får kanske snart något mera handfast att bekymra oss om
  än ett europeiskt fredsinstitut….

 20. ahmadho skriver:

  Flyktingar; du har inget hört för du vill inte lyssna. Problemet med samexistens med Israel är Israel självt.
  Lösning för fred i området innebär att Israel ska bort i nuvarande skick o ersättas av en stat som kan ta in alla med lika rätt. Israel är en rasistisk regim i regionen som inte hör dit o kommer aldrig att göra i nuvarande form. Det gäller oavsett vilket styrelseskick som styr i länderna kring. Bästa vägen från EU är att börja döma samhällen i området lika.

 21. flyktingar skriver:

  ahmadho

  Bra klargörande. Tyvärr är ”Israel bort” inte acceptabelt som utgångsbud.

  Börja istället med att tillåta judar och palestinaaraber bli medborgare i Jordanien. Tillåt sen regionens ekonomier sammansmälta naturligt.

  http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/world-bank-palestinian-economy-unsustainable-due-to-foreign-aid-reliance-1.453610

 22. ahmadho skriver:

  :)) Det är inget bud, snarare en naturlig utveckling.

  Palestinier behöver inte söka sig till Jordanien, de bor redan i sitt land.
  Judar fanns o finns i flera utav arabiska länder. Judendomen är inte förbjuden i länderna kring, det är Israel som annekterande regim som man har Problem med.

  Palestinska ekonomin är helt kontrollerad av Israeler o begränsas därefter. Under 90 talet, iom Oslo avtalet, hade palestinierna en större ekonomisk utveckling i jämförelse med Israel. Vilket påtalades av Ariel Sharon o han såg till annullera Osloavtalet.
  Det kan omöjligen vara främmande för dig den typen av fakta.

 23. ahmadho skriver:

  Spanaren; intressant artikel. Den känns ganska träffande i mycket. Jag har en notering; sjömilsrobotar finns redan i Lebanon, de användes för att slå ut 2 Israeliska örlogsfartyg år 2006.

 24. flyktingar skriver:

  ahmadho

  Ingen flyttar. Västbankens judar och araber blir jordanska medborgare. Resten kommer av sig självt. Tyvärr löser detta inte de sekteristiska problemen i resterande arabvärlden, tex den mellan Sunni och Shia, men det är den enda hållbara lösningen på Israel-Palestinakonflikten.

 25. ahmadho skriver:

  Det kan vara trevligt att fortsätta diskussionen med dig. Kag tycker din syn på det hela saknar all möjlig logik. Vi kanske kan ta det i annat forum.
  Sekteriskriska problemen Sunni/shiya saknar grund. Därmed anser jag det inte att vara ett problem. Problemen med dessa är rent politiska.
  Judar o palestinier behöver inte slåss ihop med Jordanien. Israelerna har marknadsfört den iden för att bli av med en större del palestinier inom Israel som utgör ett hot för ett demokratiskt Israel. Hotet är antalet palestinier som finns på Västbanken o som man gladeligen vill bli av med för att kunna erövra hela Jerusalem under Israelisk stat med judisk majoritet. Det är också anledningen till att man har eskalerat annektering på Västbanken o bosättarbyggandet. Till det finns också problemet med judiska emigrationen till Israel som har tappat fart ganska rejält de senaste åren. Särskilt efter 2006 års krig med Lebanon som visat på att den Israeliska armen inte längre kan skydda sina ockupanter…

 26. spanaren skriver:

  ahmadho

  De sjömålsmissiler som skadade en israelisk Zaar kustkorvett
  var av kinesiskt ursprung och är verksamma mot de örlogsfartyg
  som finns i Israels flotta. Kustkorvetter av fullskalemodell
  bestyckade med bla sjömålsmissiler, luftvärnsmissiler, torpeder
  och helikopterplatta. Det var här fartyget träffades och var nära
  att sänkas.
  Jmf svenska ”kustkorvetten” Visby……

  För bekämpning av större oceangående örlogsfartyg tex
  amerikanska hangarfartyg/kryssare finns i Syrien ryska
  kustförsvarssystemet ”Bastion”. Vid ett större krigsutbrott
  kan detta system frambaseras till libanesiska kusten och
  Irans kust mot Persiska Viken/Arabiska Sjön.

  Hur effektivt detta system är får vi kanske snart veta……

  http://rusnavy.com/news/navy/index.php?ELEMENT_ID=10315

  Det omskrivna attackplanet över Aleppo har av flygexperter
  identifierats som ett omodernt bestyckat skolflygplan av
  tjeckiska typen L-39 Albatros – använt som skolflygplan i WP.
  Jmf svenska Saab SK-60.

  Har ahmado någon analys av den militära utvecklingen i
  stort just nu utanför den rent lokala i Levanten?

  Jag vet att ämnet för dagen är ”fred i vår tid” men eftersom
  vi i Sverige redan proklamerat fred för överskådlig framtid
  och avskaffat försvaret finns kanske inte mycket att säga
  om detta….

 27. ahmadho skriver:

  Vapen är lite utanför min sak kunskap, jag har mer att lära av dig i frågan

 28. flyktingar skriver:

  ahmadho

  Jag tycker också det vore trevligt att utbyta åsikter. Jag kunde förklarar hur en för Israel acceptabel fred i Mellanöstern skulle kunna se ut. Du hur motsvarande fred skulle kunna se ut ur arabiskt perspektiv. Förhoppningsvis är dessa visioner inte alltför olika. Annars upphör dialogen här. Sen kunde vi diskutera möjliga vägar att uppnå målet. Återigen kan vi kanske komma överens om principerna för modus operandi. Om denna vår dialog inte leder någon vart, så är den ändå inte helt meningslös, eftersom den belyser hur långt ifrån varandra parterna står.

 29. ahmadho skriver:

  Flyktingar; Låter trevligt…

 30. flyktingar skriver:

  105 palestinska familjer har flytt från Syrien till ”världens största utomhusfängelse” Gaza. Bara nu inte Ship to Gaza ”befriar” dem och återför dem till Syrien igen…

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4260610,00.html

 31. bildterberg skriver:

  Innehållsrik och intressant analys från Webster Tarpley:

 32. bildterberg skriver:

  Drygt halvårsgammal intervju med den brittiske journalisten
  Jonathan Steele men ändå intressant:

 33. un2here skriver:

  flyktingar, din länk stödjar inte din hypotes …

 34. ahmadho skriver:

  Youtube snutten med Amerikanen är nog den mest korrekta skildringen jag har sett hittills, uttalat av en person som inte tillhör MÖ.

 35. ahmadho skriver:

  Rapporten med Jonathan Steele kan jag känna igen med viss förbehåll.
  Det märks att media förvanskning i början av oroligheterna i Syrien lämnade spår. Assad reagerade ganska snabbt genom att återhålla våldsamheter under demonstrationer. Det i sig utnyttjades av USA/NATO med MÖ lakejer för att mobilisera militanta altiviteter i landet som vi började se mer av lite senare. Också, det var under den perioden som Syriska säkerhetsmän/ lokala polisen led mest i form av antalet döda o massakrerade av rebellerna. Under tidig sommar period 2011 drev jag runt i regionen o registrerade aktiviteterna på den turkiska sidan om gränsen o förfalskningarna som pågick i främst Al-jazeera o BBC regi. Med tusentals slaktade o tusentals flyktingar som inte fanns i verkligheten.
  Assad erbjöd oppositionen till reformarbete vilket accepterades av inhemsk opposition men slogs undan av marionetterna som Turkiet/USA ledde i början av konflikten. Den yemenitiska lösningen föreslogs av Qatar då de var o kanske fortfarande är ordförande i arabförbundet. Kurderna kom ut i demonstrationer tidigt för att det fanns tusentals som bott i landet under många år men saknade Syriskt medborgarskap o därmed även sociala försäkringar som gäller i landet. För dessa tillsatte Assad en kommitté som snabbt utredde ärendena o tilldelade tusentals medborgarerättigheter. Notera att Syrien är det enda landet i MÖ som har ett Socialt system som påminner om den svenska med fri skolor, fri sjukvård, och ekonomiskt stöd. Dock absolut inte i den goda standarden som vi har i Sverige. Syrien är dessutom ett gas o oljeproducerande land o har/är listade i vissa sanktionslistor av främst USA o nu även EU för de senare kan inget annat än underlyda sin herre USA.

  Assad har inga som helst problem med att lämna makten, som han flera gånger upprepade om folket vill så men att han lämnar över makten till mindre populära personer och försätter Syrien i makt tomrum var och är inget alternativ. I Yemen har det fungerat med att Ex-presidenten fick garantier om säkerhet men landet är söndertrasad med olika fraktioner som söker att skapa sig en makt position o det kommer att fortsätta lång tid framöver. Al-Qaida med sin allierade USA kör på som vanligt med sina attacker o dödandet.

 36. spanaren skriver:

  Carl Bildt ”twittrar”.
  ongoing fighting in Aleppo shows that the regime is gradually loosing ability to fully control even key centers. Downhill by the day.

  En alternativ verklighet speglas i den långa intervju med en
  amerikansk analytiker som Bildterberg delgivit oss – Tack!

  Återstår att se om striderna i Aleppo blir en repris på
  regeringsstyrkornas upprensningsaktioner i Damaskus där
  upprorsmännen i grund besegrats och fördrivits från huvudstaden.

  Interfax uppger all MS Alaed lastar rysk krigsmateriel
  destinerad Vladivostok i St Petersburg. (utrustning för flottan).
  Kommer EU/NATO att kapa/kontrollera nu ryskflaggade MS Alaed?

  Ryssland förnekar uppgifter om att en rysk flottbas kommer att
  upprättas på Cypern som har mycket goda förbindelser med
  Ryssland.
  Ingen rök utan eld?

  Ryska CH1 hade i morgonnyheterna ett längre inslag om Syrien….

  Skriv gärna något om ”Fredsinstitutet”…….

 37. flyktingar skriver:

  un2here
  Ja, visst är det lite förvirrande att samtidigt som Al Assad är en huvudsponsor för den palestinska väpnade kampen mot Israel via Hamas och Islamiska Jihad, så sägs han han fängslat 10 000-tals palestiner, dödat 300 och skadat 900. Många av flyktingarna som flyr från Syrien till Gaza sägs fly från Assadregimen. Källkritik? Någon? I vilket fall, så hoppas jag att Ship to Gaza inte missförstår läget och återför dessa flyktingar till kaoset i Syrien.

 38. un2here skriver:

  Nyckelord: ”Sägs” …

 39. ahmadho skriver:

  Hej
  Jag vet inte riktigt var Carl får sin underrättelse från men jag kan skriva ner det jag har läst under dagen från Syriska lokala medier o vissa oberoende inne i Syrien o Libanon.

  Läget i Aleppo påstås bli repris på Damaskus, utöver nämns att lokalbefolkningen deltar i upprensningsarbete i att stödet för Armens arbete med upprensningen är större nu än tidigare. Tidigare fanns det ett missnöje för den avhållsamhet militären visade gentemot rebellerna.
  Rebellerna påstår att Syriska Armen har satt in flygangrepp. Det förnekas av lokala medier.
  Gränsövergångar med Turkiet är säkrade förutom 2 mindre i som påstås är av mindre betydelse för tillförseln av vapen o terrorister från den turkiska sidan till just Aleppo.
  Takten på tillförsel av vapen o terrorister är fortfarande hög från Turkiet, men man har märkt tydligare att den har begränsats från den libanesiska sidan, då Libanesiska armen deltar mer aktivt i att säkra gränsen, dock är flödet inte stoppat. USA/Saudi har vissa allierade i norra/östra gränsen o de mobiliseras med vapen o pengar för att säkra tillhåll för terrorister som behöver reträtt väg o som man säger börjar förlora säkra tillhåll i Syrien, däribland Homs o Aleppo

 40. Kachina skriver:

  När det gäller den mänskliga rätten till fritt val.

  Vem/Vilka har valt Assad? Vid vilket val och när?

 41. ahmadho skriver:

  Människorna i Syrien har valt Assad i alla tidigare hållna val! Dock i enlighet med Syriens konstitution o med all säkerhet inte din egen, Sveriges eller annat lands konstitution. Självklart är det Syrien vi talar om nu!!
  Som jag tidigare nämnt, Problemet i Syriens konstitution utifrån demokratiska värdeingar, har varit att man var tvungen att vara del i det socialistiska Baath partiet för att kunna medmedverka i valen. Problemet har inte varit Assad i egen person, dock att landet inte tillåter flera partier i maktskicket o Presidenten kan sitta kvar på livstid. Dessa klausuler är ändrade idag till Max 2 mandat för presidenten o att enparty styret är bortplockat.

 42. metusalem skriver:

  ahmadho..
  Uppenbart är du väl orienterad om läget i Syrien. Din uppgift om att medlemmar i Baathpartiet har valt president Assad på livstid är ju helt i linje med vad man förmodat. Intressant att få detta bekräftat från säker källa. Samtidigt är detta givetvis pudelns kärna. De demonstrationer som påbörjades för 16 månader sedan hade väl delvis sin grund i en maktlöshet mot det styrande partiet.

  Att man nu ändrat till max 2 perioder (hur många år?), och valdeltagande för alla är ju bra. En omvändelse under galgen brukar man ju kalla sådant. De flesta regimer och enskilda människor i världen anser nog trots detta att situationen utvecklats förbi ”point of no return”. Undantag givetvis Ryssland, Kina, och de Syrier som gynnats av nuvarande styre.

 43. ahmadho skriver:

  Metusalem; instämmer i det mesta du skriver. Mandat perioden är 8 år. För Assad Max ett mandat till.
  Oberoende källor kan säkert finnas, men med tanke på att bara Baath partiet kan finnas, o att Assad vart vald inom partiet! Vad behöver bekräftas med oberoende källor?
  Missnöjet fanns för detta ja, i de tidigare demonstrationer som hölls i landet…

 44. Kachina skriver:

  Jag försöker fråga ahmadho om ”behandlingen” av dessa tidiga demonstranter kan vara orsak till det väpnade upproret, men tydligen har den demokratiska censuren valt att låta den frågan hänga i cyberspace.

 45. ahmadho skriver:

  Ursäkta, det var inte medvetet, utan dina inslag av sarkasm…

  Assad själv erkände att de tidiga demonstrationer kunde ha skötts på mer konstruktivt sätt.

  Jag personligen tror inte det, särskilt med tanke på alla resurser som redan fanns i landet o den snabba aggressionen som uppkom på marken. Redan de första 2 veckorna kom rapporter in om dödandet på civila demonstrationer och förfalskningar som man anklagade Assads så kallade ”shabbiha” står för, o redan då gick Assad ut o gav tydliga instruktioner i inhemsk media om att det inte är accepterat i satte igån utredningar om det och uteslöt säkerhetsansvariga i de områden.

  Dessutom, samma taktik kördes i Lenanon med start 2005, av exakt samma politiska krafter som kulminerade i kriget med Israel 2006.

 46. Kachina skriver:

  ahmadho

  Befolkningen från dessa länder har sedan 80-talet kommit till oss, som flyktingar. Vad är det de flyr från? Jag vill ge svaret själv, de fly från en korrupt och diktatorisk regim, en regim som försatt dem i ekonomisk misär på grund av av enbart vissa grupper premieras.

  Jag har tre av dessa flyktingar i släkten, så jag vet ganska väl hur de känner.

  Jag har levt i snart 65 år i Sverige, rest över alla kontinenter utom Amerika, och har aldrig känt behov av att fly från något, varken borgare eller sossar.

  Socialdemokratin var, fram till 2006, en spegelbild av Baath-partiet.

  Jag blev på 60-talet tillfrågad varför jag, som uttalad socialist, inte gick med i socialdemokraterna. Jag svarade att: ”De går ut den 1 Maj och demonstrerar,……. mot sig själva, eftersom de sitter på regeringsmakten”. Bättre vore att de satt kvar vid skrivborden och beslutade det de skrivit på plakaten.

  Det var ett skådespel utan dess like, yttringen av vänskaps/ideologisk/mental korruption. Det fick sitt naturliga slut.

  För detta hyllar jag inte Alliansen. De gick fram som en ” väghyvel” över människor, hänsynslöst. Men,…….det finns en skillnad. Jag upplever att de LYSSNAR till folkets röst, vilket socialdemokratin aldrig gjorde.

  Därför är Assads och Bath-partiets nederlag en förutsättning för det Syriska folkets framtid. De måste LYSSNA, förstå att syriska medborgare inte är fångar i sitt eget land, utan de som skapar framtiden.

 47. bildterberg skriver:

  ”Jag noterar att US Institute of Peace nu är engagerad i ett omfattande och informellt arbete för att förbereda Syrien efter Assad, och det säger sig självt att den typen av insatser är viktiga.”

  Förmodar att det är så många regimer i världen som kommer
  att behöva ”hjälp” efter att de störtats så att det är påkallat
  med en europeisk filial för att avlasta det amerikanska
  moderinstitutet i detta hårda men ack så viktiga arbete.
  Vad kommer härnäst på listan över sådana regimer, Bildt?
  Om du inte vet så fråga ”ditt hjärtas dam”:

  http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2012/07/11/hillary-clinton-queen-of-hearts

 48. ahmadho skriver:

  Respekterar dina ideal o lägger ingen värdering i de olika blocken inom svensk politik. Jag lägger ingen värdering i vilket styr sätt som bör/kan fungera bäst i Syrien. Till trots, en förändring ska komma inifrån samhället o inte utifrån med diverse destruktiv agenda för landet o samhället i Syrien, inklusive relationer till grannar i regionen. Jag kom själv till Sverige på 80-talet o anledningen är inte misäret o standarden utan är en direkt konsekvens av Israelisk krig o terror direkt sponsrad av USA o med stående ovationer o stöd av nuvarande EU länder.
  Jag påstår dessutom inte att det inte fanns en del i det syriska politiska systemet som behöver förändras, däremot talar jag om att man ska respektera ett lands suveränitet o att man ska sträva efter konstruktiva förändringar. Inte sitta i Sverige o tycka att mitt ursprungsland är dåligt. För då får man vara dålig själv för man bidrar inget till förbättring av sitt land, snarare tvärtom.
  Sedan, vad dina släktingar har för motiv för flytt till Sverige o de levnadsförhållanden de önskar sig hoppas jag att de har hittat det o att de fortsätter leva med god anda…
  Din åsikt om hur ett samhälle ska se på sin befolkning gillar jag.
  Jag har själv varit i regionen o åker ständigt dit, min familj bor där fortfarande o jag har aldrig haft annan anledning till att fly heller, förutom det jag nämnt ovan!!!!!!

 49. Kachina skriver:

  Mina släktingar är numera svenska medborgare, och trivs utmärkt.

  Ett folk i ett sekulariserat samhälle, kommunism eller kapitalism, vilket är de två ytterligheter som passar i varandra likt not och spont, behöver ibland hjälp att lyfta av sig oket.

 50. Kachina skriver:

  Ett folk i ett sekulariserat samhälle, kommunism eller kapitalism, vilket är de två ytterligheter som passar i varandra likt not och spont, behöver ibland hjälp utifrån, för att lyfta av sig oket.

  Så skall det vara.

 51. Kachina skriver:

  Hjälp utifrån, eller hjälp utifrån. USA har nu President Obama, som långsamt kan förändra det kapitalistiska USA till ett mänskligare samhälle. Det första steget är sjukvårdsreformen.

  Låt oss hoppas att han lyckas.

 52. spanaren skriver:

  I väntan på regeringsstyrkornas förväntade upprensningsaktion
  mot Aleppo…

  Ryska media meddelar nu att den ryska flotteskadern inte skall
  gå till kaj i Tartous.
  Huruvida detta är en ”Maskirovka” eller del av en överenskommelse
  mellan Obama och Putin (Makarov var nyligen på besök i Pentagon)
  återstår att se. Det uppges att i varje fall USA/Ryssland var överens
  om att Ryssland inte nu skulle leverera de syriska helikoptrarna
  och att USA inte skulle leverera vapen till rebellerna.

  Från Norge meddelas om en starkt ökad aktivitet av det ryska
  Flygvapnet i Norges närområde och nordöstra Atlanten.

  Vad händer över Östersjön som förtigs i våra media för att
  inte störa propagandan om ”Inga hot – fred i vår tid”?

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10051863

 53. spanaren skriver:

  Morgonnyheterna meddelar att miljardbesparingar skall göras
  på de patetiska kvarvarande resterna av vad som en gång var
  den svenska försvarsmakten redan nästa år.

  Detta oavsett den verklighet utanför ”bubblan” våra styrande,
  inkl. Bloggägaren lever i. Hur länge skall Carl Bildt, med tanke
  på hans tidigare agerande som politiker, fortsätta att underkasta
  sig order från herr Borg, svikare/vapenvägrare, som tydligen
  fyller positionerna (Stats?)/Finans/Utrikes/”försvars”minister.

  ——

  Efter de nu pågående marina övningarna i östra Medelhavet
  skall den ryska eskadern förflyttas till Svarta Havet för fortsatta
  övningar i samband med mark/flygstyrkornas stormanöver
  ”Kavkaz 2012” samtidigt som val hålles i rest-Georgien.

  Det finns nu i Georgien ett ryskvänligt ”oppositionsparti” som
  trakasseras av Saakasjvilijs anhängare.

  Moscow Times har idag en artikel som kanske är ett strå
  i vinden……

  Ordningen är då, ur rysk synpunkt, troligen återställd i Syrien
  och vapenleveranserna och verksamheten vid flottbasen i
  Tartous kan återgå till läget före ”oroligheterna” för att använda
  dagens svenska medievokabulkär. (Krig är alltför chockerande
  fredsfåren kunna bli oroliga och kräva att herden skaffar sig
  en stav även om det innebär en utgift).

  Vi väntar fortfarande på ”upprensningaktionerna” i Aleppo.

  http://www.themoscowtimes.com/news/article/saakashvili-accused-of-terror-attacks-in-russia/462724.html

  PS

  Är det ”massaker” när fienden tillfogas förluster i döda och
  sårade i ett fältslag? Stupar inga regeringssoldater?
  Är de beväpnade desertörerna/franc tireur/Al Qaida civila?

 54. spanaren skriver:

  För att förtydliga mina skriverier om Franc Tireur bifogas här
  gällande Genevekonvention vad gäller behandling av krigsfångar.

  För den idag medelålders och äldre delen av Sveriges manliga
  befolkning är detta självklarheter sedan värnplikten och utbildning
  i det ”Fria kriget”.

  The Geneva Conventions established new protocols, namely, according to Article 4 of the Third Geneva Convention of 1949, francs-tireurs are entitled to prisoner of war status provided that they are commanded by a person responsible for his subordinates, have a fixed distinctive sign recognizable at a distance, carry arms openly, and conduct their operations in accordance with the laws and customs of war.
  Källa: WIKI

  Fångar som inte uppträtt i uniform (armbindel räcker) med sina
  vapen synliga och under ansvarigt befäl kan ”skjutas på fläcken”
  – vilket också sker i Syrien.

 55. spanaren skriver:

  Mitt 2 juli 2012 kl. 05:15

  De på Press-TV bild visade upprorsmännen visar sina
  vapen men uppfyller i övrigt inte Genevekonventionens krav
  vad gäller behandlingen av krigsfångar.
  Bilden kan naturligtvis, med tanke på källan, vara arrangerad

  När vi kanske redan idag får höra talas om ”massakrer” bör
  man kanske som neutral svensk med syn på båda ögonen
  inte uppfatta västpropagandan helt okritiskt utan tänka ett
  varv till…

  http://www.presstv.ir/detail/2012/07/27/252979/syria-defeats-natos-terrorists/

 56. flyktingar skriver:

  spanaren

  Al Assad och regimens övriga priviligerade, som ärvt sina positioner i det ”socialistiska” Bathpartiet, har missbedömt situationens allvar. Det är de som är förrädarna mot de syriska folken och de har därmed, med eller utan armbindlar, grävt sina egna gravar.

 57. spanaren skriver:

  flyktingar,

  Spanaren lever i det förgångna som neutral och alliansfri
  svensk.

  Vem som begraver vem återstår att se…….

  Beroende på vilken sida som segrar i det syriska inbördeskriget
  torde resultatet bli med tanke på Levantens konstlade
  statsbildningar att antingen de nuvarande härskarna eller
  att någon ny gruppering ”får tillgång till köttgrytorna” utan att
  Syrien blir ”västdemokratiskt” i vår mening.

  Israel är naturligtvis det enda i vår mening demokratiska
  landet i Levanten.

  För att ta ett överskådligt exempel som de flesta känner till:

  Ryssland har under 1900-talet växlat mellan Ryska Imperiet /
  Sovjetunionen och dagens ”styrda demokrati” Ryssland.

  Har maktskiftena inneburit något annat än , oavsett om Tsaren var
  vit röd eller ”folkvald”,.vilken grupp som har en plats vid det
  dukade bordet?

  Varför skulle länder i Levanten med traditioner långt mer
  auktoritära än det delvis europeiska Ryssland omvandlas
  till en ”västdemokrati”?

  Har undertecknad fel vad gäller Genevekonventionen mm osv?

 58. ahmadho skriver:

  Instämmer fullt med spanaren o tillägger att förvanskas media bild ger upphov till tro om att Styrande makten i Syrien med Assad som president försvagas. Läget i landet är allvarligt, dock har Syriska armen ett klart övertag på marken. Än mer stöd bland befolkningen. Det väst gör nu är att måla upp bilden om att han sitter löst för att lura sina egna medborgare om att det är fritt fram att förvandla med ny Syrisk regim, den egna marionetten som de själva har valt ut. Syriens befolkning kommer enligt min bedömning att stå över dessa angrepp o köra ett eget race. O som det ser ut idag helst med Assad på makten.
  Vad gäller västerländsk syn på demokrati sätter vi gärna Israel som den enda modellen i MÖ. Tillåt mig att ha en åsikt om saken;
  -Att Israel har ett domkratiskt styr sätt håller jag med om, dock inte den enda i regionen.
  -Att Israel har rasistisk uppbyggd konstitution är en sanning vilket icke uppfyller ens västerländska demokrati grund krav.
  -Att Israel är en kolonialmakt i ockupant är den enda logiska sanningen

 59. bildterberg skriver:

  flyktingar:
  Ange vilket alternativ till syrisk regim som blir mest optimalt för
  fredlig israelisk samexistens:

  1. Assad-regimen
  2. Wahabbistiskt-Salafistiskt dominerad regim
  3. Muslimska brödraskapet

  Har jag missat något?
  Komplettera då gärna med egna alternativ.

 60. flyktingar skriver:

  spanaren

  Du har helt säkert inte fel i sak men frågan är alltid hur relevat det är.

  Al Assads förräderi mot sitt ämbete bevisas av att landet drabbats av inbördeskrig under hans ledning. 100 000-tals flyktingar och tio tusentals döda och skadade syriska medborgare samt av syriska armén sönderskjutna syriska statsdelar.

  Vad Levanten anbelangar, så kan man läsa om dess historia här

  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Palestine_(region)

  Ägna lite tid, säg en timme, till att läsa igenom och du kommer att inse att Levanten alltid befunnit sig i ett korsdrag. Assyrier, kananeer, israeliter, hetiter, filisteer, perser, babylonier, greker, rommare, muslimer och kristnas har omväxlande kontrollerat hela eller delar av området. Det har skett genom återkommande erövringar, massakrer och etnska rensningar. Att dagens folk som bor i Levanten för det inte skulle vara minst lika väl lämpade för västerländsk demokrati kan jag inte acceptera. Även om jag inser att misstrons uppförsbacken är stor, så kan den inte vara värre en Europas.

 61. spanaren skriver:

  flyktingar,

  Jag kan skriva, men besparar läsekretsen. en uppsats omLevantens historia de senaste 5000 åren

  Vad gäller dagens Syrien så är den nuvarande administrationen
  erkänd av FN och folksrättsligt den lagliga regeringen i landet.

  Den kan ersättas genom:

  Att frivilligt avgå och lämna plats för andra grupperingar.

  Att regeringsarmen besegras i grund av de utlandstödda,
  inkl. AlQaida/Jihadister/legoknektar från bla Libyen, beväpnade
  grupperna som om de kan enas tillsätter en av USA utsedd
  ”president”. Jmf Afghanistan/Irak

  Att om upprorsmännen inte förmår av egen kraft störta Assads
  administration USA/EU/NATO tillgriper ett angreppskrig utanför
  FN som skedde i Serbien och ockuperar landet på obestämd tid.

  Vad gäller det västockuperade Kosovo kräver förresten den
  nya serbiska regeringen med stöd från Ryssland att gällande
  FN resolution skall tillämpas dvs Kosovo är enligt rysk/serbisk
  uppfattning ett ockuperat område och inte en suverän stat.
  Ryssarna kan ställa till problem inom den västliga intressesfären
  – det är inte bara USA/EU som har förmåga i det avseendet inom
  den ryska intressesfären.

  Alla länder har en arme. Sin egen eller någon annans.
  Syriens president föredrar sin egen och bekämpar någon annans..
  Vad är fel i att hävda landets självständighet och oberoende?

  Det är att beklaga att det från USA/NATO/GCC dirigerade
  kuppförsöket i Syrien lett till ett fullskaligt inbördeskrig.

  Vi får se hur det utvecklas. Vi kanske har ett svar inom kort.

 62. Kachina: Vem / vilka ska hjälpa amerikanarna att återställa den demokrati som just rustats ned av sittande Obama- regim?

  I går kväll tittade vi på nyhetssändningarna från Press-TV och i dessa framgick en helt annan bild av läget i Syrien än den som kablas ut av våra västliga media – en bild som faktiskt stämmer bättre överens med den som ahmadho vittnar om.

  Dessutom visades videos tagna över hur amerikanska demonstranter numera bemöts av de inhemska väpnade styrkorna som var präglade av så mycket och kraftigt övervåld att man undrade över om DE i sin tur kunde vara fejkade. Såväl protesterande invandrare från Sydamerika och Veterans for Peace besköts med elpistoler. En scen visar hur en flyende försvarslös obeväpnad kvinna förföljs av en polis och skjuts ner knall och fall på en ensam gata utan minsta kravaller eller upplopp.

  Och när jag idag läser Motvallsbloggen den 26 / 7 ”Vart är USA på väg” handlar den om just detsamma – hur USA med alla de nya lagar som Obama instiftat håller på att förvandlas till en regelrätt polisstat i samma godtyckligt fascistiska anda som vilken annan sådan polisstat som helst. Inte ett dugg mer demokratisk än vad i så fall Assads eller Putins skulle vara.

  Och utöver alla dem som redan instiftats ( Patriotic Act m fl. se Motvallsbloggen!) håller alltså även demonstrationsrätten på att begränsas enligt följande lagförslag: (Översättning finns på Motvallsbloggen!)

  ”A new bill, HR 347, the Federal Restricted Buildings and Grounds Improvement Act of 2011, also known as the “Trespassing Bill,” is soon to be signed into law by President Obama. This bill effectively criminalizes protest and will hurt protest groups and movements such as Occupy quite hard.
The bill as states that anyone who knowingly “enters or remains in any restricted building or grounds without lawful authority to do so” with the “intent to impede or disrupt the orderly conduct of Government business or official functions, engages in disorderly or disruptive conduct in or [in] proximity to, any restricted building or grounds” or “impedes or disrupts the orderly conduct of Government business or official functions” will be punished with a fine or “or imprisonment for not more than 10 years, or both.” (5)”

 63. flyktingar skriver:

  spanaren

  ”Alla länder har en arme. Sin egen eller någon annans.
  Syriens president föredrar sin egen och bekämpar någon annans..
  Vad är fel i att hävda landets självständighet och oberoende?”

  Du överdriver medvetet och kraftigt Al assads självständighet. Varför? Bara under senaste månaden du själv levererat ett stort antal rapporter om ryska marina manövrer och övervägningar rörande eventuella ryska aktioner i och kring Syrien (med eventuella konsekvenser för Sverige).

  Under Bashars svaga ledning har Syrien blivit en passiv ”vägrarstat” bevakande iranska och ryska intressen. Al Assads oförmåga till inrikespolitiska reformer och ögonläkarens visionslösa ledarskap i genomdrivandet av regional fred med Israel blir också Bathpartiets fall. Kanske hade han sådana ambitioner en gång men det korrupta bathpartiet blev för starkt för Bashar och därmed gick han miste om Nobels Fredspris. Nedflyttningsteckent segrade: Ett Syrien som inrikespolitiskt styrs som under pappas tid säkerställs av utrikespolitisk alians med Iran och under ett ryskt säkerhetsparaply, så styr en svag ledare.

  Syrien hotas av sönderfall. Kan Syrierns situation liknas vid Sverige år 1808-1809? Landet sönderföll under Gustav IV:s svaga ledning och katastrofen var ett faktum när Sveriges östliga del, det kära Finland, hamnade i ryska händer.

 64. Även jag skulle kunna skriva en hel uppsats, inte bara om Levantens, utan hela MÖ:s historia de senaste 5-6000 åren, såväl som Gamla Europas (Ukraina, Moldavien, Rumänien) Indiens med omnejd (också Assams, Burmas och Thailands osv!) och Irans med omnejd, som ju fått sitt namn av de arier- aryians, de dåtida krigsgudsdyrkande och kulturlösa rövarband, som runt denna tid och efterkommande årtusenden invaderade dessa tidigare i stort sett fredliga områden med en högtstående jordbrukskultur såväl som teknologi, stadsbebyggelse och övr. konst / kultur / religion/ filosofiska system, präglade av animism och eller gudinnedyrkan.

  Precis på samma sätt, som de nutida al Qaidarövarbanden, gick de loss på dessa kulturers heliga monument och hackade ner dem till grus och aska, och påtvingade dess invånare sina sexual-o människofientliga sharialagar, vari kvinnorna fråntogs sin tidigare starka ställning av ekonomiskt oberoende i form av driftiga jordbrukare / boskapsskötare / hantverkare /affärskvinnor och religiös /ceremoniell ledning såväl som för den medicinska o övriga kunskapsutvecklingen ( vilken alltid tidigare gått hand i hand!)

  Allt som pågick i denna sk ”patriarkala polväxling” ( enligt antropologisk terminologi ) gestaltas och stadfästs sedan hur tydligt som helst i GT vilket ju är gemensam med Koranen.

  Så att denna imperialistiska och kvinnofientliga plundrings-o rövarbandskultur skulle vara förbehållen Levanten och / eller muslimerna allena är ju inte alls med sanningen överensstämmande. Inte det minsta dugg!

  Det är ju inte för inte som vi här i Väst förestått en kristen ”civilisation” i vars namn vi de senaste århundradena tagit kål på c:a 300 miljoner i The Rest och gjort oss skyldiga till så fasansfulla övergrepp på oskyldiga och fredligt sinnade individer, inklusive kvinnor och barn, att det övergår ens vildaste fantasi att fatta. Inte minst i också form av häxprocesser mot sin egna kvinnor.

  Det är faktiskt mer och betydligt mycket värre än vad någon annan kultur / civilisation varit i närheten av.

  Historien upprepar sig sålunda. Denna gång i form av en regelrätt återgång till det en gång varit under den patriarkala polväxlingen för c:a 6000 år sedan plus minus 2-3000 år sedan, vari de tidigare så högtstående och mer eller mindre kvinnodominerade välfärdssamhällena maldes ner till grus o aska, för att istället ersättas av manliga envåldshärskare i en ständigt pågående inbördes maktkamp/ imperialistisk krigföring grundad på utsugning av de egendomslösa, kvinnor, barn o slavar såväl som på naturresurserna / de ekologiska kretsloppen.

  Men att berätta denna historia har aldrig varit särskilt populärt i våra egna historieskrivande kretsar. Trots att det inte finns minsta rent vetenskapligt grundad anledning att förtiga den.

 65. spanaren skriver:

  flyktingar,

  Mina skriverier om ”ryska faran” är med tanke på Sveriges
  oansvariga utrikes/säkerhetspolitik……

  Varför skulle inte Syrien stödja sig på starka allierade som
  Iran/Ryssland och Kina och på vilket sätt är det ”vägran”
  att inte falla till föga för USAs planer på ett ”Pax Americana”.
  USA med allierade (lyd)stater idag nu inkl. Sverige är INTE
  världssamfundet även om de själva utnämt sig till det.

  Om någon händelse i den gemensamma finsk/svenska
  historien skall jämföras med Syrien är kanske Anjala och
  Sveaborg som exempel på landsförräderi mera relevanta än
  Gustav IV:s svaga krigsledning.

  Undertecknad har inga som helst fobier om Ryssland utan
  konstaterar nyktert att Putin liksom föregångarna Peter den Store,
  Katarina den Stora och Stalin för en utrikes/säkerhetspolitik som
  gynnar Stormakten – idag som under svunna tider –
  vilket vi här i Sverige har att förhålla oss till vare sig vi vill eller ej

  I dagens ryska media skrivs om att Ryssland åter skall ha
  flottbaser i Vietnam och på Kuba ävenså att ett nytt
  hangarfartyg skall byggas och att en atomdriven robotkryssare
  skall tas ut ur malpåsen.

  Undertecknad besökte Irak när landet styrdes av Saddam Hussein.
  Välfungerande nationalstat med en förhållandevis hög
  levnadsstandard och fredlig samlevnad mellan de olika
  folkgrupperna – men statsskick militär diktatur med förtryck
  av politiskt aktiva.

  Är det bättre idag efter krig och ockupation?
  Finns dert anledning att tro att ”det nya Syrien” inte blir som
  dagens Libyen eller Irak om nu inte USA/NATO permanent
  stationerar en ockupationsarme i landet?

 66. ahmadho skriver:

  Flyktingar; du ignorerar rapporterna om direkt extern inblandning i konflikten. Om Assads ledning är så svagt som du påstår då hade regeringen/armen fallit sönder i bitar för länge sen. Ledningen o armen står fortfarande intakt o segrar trots alla resurser som sätts in emot Syrien i det här läget.
  Dessutom, du ignorerar världsordningen som styrs av Vetoländerna. Det är tyvärr djungelnslag som gäller sedan ww2.

  Syrien under Bashars 12 åriga styre har genomgått de hel del reformer o utveckling som inte nämns.
  – landet är ett av få länder i världen som saknar statsskuld. Jämför gärna med Sverige…
  – landets industriella utveckling o tillverkning ökat kraftigt
  – arbetslösheten minskat från ca 25% till 12%, o det trots ökad folkmängd som får ett land i storlek med Sverige att framstå som småputtarnasland.
  – Landet export ökat kraftigt
  – flera samarbetsavtal med bl.a. Turkiet som självklart nu havererat pga att Erdogan hittade tillbaka till sina rötter ”muslimska brödraskapet” o USA såklart. Samarbetsavtal om energiproduktion o försörjning med Lebanon, Iran, Irak.
  – Enorma satsningar inom infrastruktur
  – Säkrat rätten för minoriteter i landet, som ”Väst/Al-Qaeda” ämnar trasa sönder
  – Analfabetismen beräknas till 1% I Syrien
  Listan kan bli än längre….

 67. spanaren skriver:

  Giovanni Karlsson,

  Mycket intressant och tankeväckande – TACK!

  Medan vi väntar på frontrapporterna från Aleppo kanske
  intresserade kan läsa om dagens ”försvars”politiska nyhet
  i vårt eget ”Dårarnas paradis” om det framtida försvaret –
  en handfull ”Super-JAS”.
  Blir det för övrigt mer än ”Folkstorm” utan tyngre vapen
  och en ”främlingslegion” av kompanistyrka att skicka ut i
  kommande ”korståg” f’låt ”demokratiseringskrig” aka ”svärdsmission”
  tillsammans med NATO?

  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/

 68. flyktingar skriver:

  spanaren:
  Rörande Saddam är kanske det klassiska citatet från Havamal särskilt på sin plats:

  ”Fänad dör, fränder dör, själv dör du även; ett vet jag som aldrig dör; dom över död man”

  Giovanni Karlsson:
  Även jag vill tacka för din slagfärdiga genomlysning av historien, som vi all, ja även Bashar, obönhörligen blir en del av en dag (se åter citatet ur Havamal ovan).

  ahmadho:
  För egen del ser jag fram emot den dag då Israels infrastruktur åter knyts samman med Syriens.

 69. ahmadho skriver:

  Flyktingar; jag ser fram emot detsamma, men med all säkerhet kommer det inte att heta Israel…

 70. Spanaren: tack för visad uppskattning och all den upplysning som du själv bidrar med om tillståndet i det svenska försvaret / utrustningen etc. Jag är liksom ahmadho dessvärre nödgad att erkänna att mina kunskaper om vapen är absolut noll, så det blir kanske lite väl övermäktigt att ta del av dina länkar om detsamma just för tillfället.

  Det vore kanske lättare att förstå ngt om dessa Jas-relaterade problem om du gjorde en inledande sammanfattning av det hela. ( ursäkta om jag ev. missat om du bidragit med en sådan tidigare!)

  Håller fö på med att lära mig så mycket som möjligt om tillståndet i de västafrikanska staterna pgra det krisartade läge som uppstått i Mali- eftersom medierna (om möjligt) tiger och eller desinformerar än mer om det, än om det nuvarande i Syrien och dessförinnan Libyen / Irak etc.

  Hela Afrika är mer eller mindre destabiliserat, brutaliserat och dehumaniserat och utplundrat enligt samma söndra -o härska mönster som nu återigen genomförs gentemot staterna i MÖ.

  Varenda en av afrikanernas egna kompetenta och dugliga ledare undanröjda av Västmakterna medelst mer eller mindre brutala metoder, för att istället ersättas med totalt odugliga, korrumperade och brutaliserade lakejer till dem själva, varav Idi Amin bara var EN.

  I all synnerhet gäller det de fd franska kolonierna i Västafrika som dessvärre aldrig givits någon réell chans att frigöra sig från sitt kolonialt betingade beroende av den fd kolonialmakten pgra ett synnerligen märkligt undantag från gällande postkolonialt reglemente som Frankrike beviljades genom FN.

  (Kan länka till info om detta senare!)

 71. Vad betyder nu detta att det över min min ovanstående kommentar från den 27 juli 2012 kl. 12:07 står att ”Din kommentar inväntar granskning”?

  Står det något i den som strider mot reglerna för kommenterig och i så fall varför då, hur då?

  Någon av er övriga som förstår något av det som jag inte gör?

 72. spanaren skriver:

  Giovanni Karlsson,

  Att censuren slagit till kan bero på en här förbjuden länk
  tex i min erfarenhet Ryska Krigsmaktens nätsida Krasnaya Zvezda
  vars innehåll liksom ryska krigsmaktens verksamhet i vårt
  närområde är ”förbjuden frukt” för oss svenskar.

  Många läser Carl Bildts blogg, diplomater, journalister,
  militärera experter och personal i underrättelsetjänsten
  och inte minst politiker.

  Det är kanske dessa kategorier jag riktar mina uppräkningar
  till och inte den stora majoritet av den svenska vapenföra
  manliga befolkningen som före hjärnsläppet var helt nöjda
  vad gäller krig och militär med värnplikten + plus beredskap
  till det 47:e levnadsåret..

  Även utländska ambassader torde följa vad Carl Bildt skriver
  och kanske även understundom våra försök till analys och debatt.

  Låt oss testa en förbjuden källa – så förbjuden att den släckts
  ner av Syriens fiender men som den här bloggens privata telekrigare
  lyckats kringgå.

  http://208.43.232.81/eng/337/2012/07/27/433561.htm

 73. bildterberg skriver:

  Giovanni:
  När man blir utsatt för denna typ av censur blir man först
  rejält förbannad men sen upptäcker man hur lätt det är att
  kringgå den. Det blir till och med ett visst nöje att exponera
  den fåfänga och fåniga censuren på dessa olika sätt.
  Här är några sätt:

  1. Publicera alla refuserade kommentarer på din egen
  WordPress/Facbook-sida. Var noga med att ange
  inläggets titel och tidpunkt.
  2. Ta bort inledande prefix (”http://” och ”www.”) från
  länksträngen. Därmed förloras URL-autoformatteringen men
  det innebär ju inget större hinder.
  3. I värsta fall kan man improvisera fram andra tricks som t.ex

  landdestroyer . blogspot . se

  istället för

  landdestroyer.blogspot.se

  Dessa tips gäller för enskilda bloggägares censur.

  Det fall som spanaren återger gäller censur ”ute på nätet”.
  I just det fallet handlar det om s.k. DNS-spoofing vilket innebär
  att man försöker förstöra information i olika DNS-servrar så
  att (som i exemplet) sana.sy associerar till ett felaktigt ip-nr.
  För att kringgå detta måste man vara kvick med att spara undan
  det korrekta ip-numret innan DNS-spoofingen hunnit verka.

 74. bildterberg skriver:

  Förra OS-invigningen (2008-08-08 i Beijing) synkroniserades
  med ett georgiskt anfall mot Syd-ossetien med snabbt svar
  från Ryssland som därvid (bl.a, av denna bloggs ägare)
  anklagades för att gå till attack mot Georgien.

  Med tanke på detta och alla andra false-flag-rykten tillförs
  onekligen kvällens OS-invigning ett visst mått av extra spänning.

 75. Åh, STORT tack för era välunderättade tips!

  Ska verkställas så fort jag får tillfälle!

  (Måste passa på att njuta lite av sommarvärmen innan den försvinner igen!)

  Har redan fått just detta inlägg censurerat på Studio Etts och Nyhetsekots webbsidor å nåt verkligt lurt är på gång i denna censurverksamhet – inte fråga om annat. Jag har dessutom ett otal exempel på liknande konstiga censuringrepp, som jag hade tänkt ta i tu med på något sätt, men inte vetat hur. Att klaga på SR-ledningen av dessa hemsidor (en viss otroligt ignorant och arroganrt Nils Lindström) inklusive det där bolaget som alla anställt numera för att handha modereringen av sina siter: Interaktiv Säkerhet leder aldrig nån vart – det har jag däremot nogsamt kunnat notera.

  Lika lite som att erhålla klart besked om vilka kommenteringsregler man kan antas ha förbrutit sig gentemot när ens inlägg raderas.

 76. Kachina skriver:

  Giovanni, även jag sällar mig till de som vill tacka för dina välskrivna historielektioner.

  Ja, vi kanske befinner oss i en “patriarkal polväxling”, när det börjar visa sig att regeringar inte klarar sin uppgift och istället använder sig av övervåld och terror mot sina egna medborgare.

  Ryssland, Kina, USA (CIA), ……..har länge använt terrorn för att kontrollera och laborera med undersåtarna. Det säger sig självt att det inte kan pågå hur länge som helst. Det kommer alltid till den punkten att folket hellre dör i strid, än lever i ett fängelse styrt av psykopater.

  Detta kan bli en “patriarkal polväxling”. Det sorgliga är att vi måste börja om från grottstadiet, när striden är över.

 77. Tack Kachina för erkännandet!

  Och ja det ser inte bättre ut – än att när denna förnyade patriarkala polväxling som nu återigen slår till sina käftar om våra blomstrande välfärdskulturer har drivit sig självt till undergångens brant – då får vi börja om – om inte på grottstadiet – så åtminstone på självhushållnings- småbrukarnivå. En utveckling som allt fler numera förbereder sig för. Och som professor i socialantropologi Alf Hornborg länge varnat för – inte minst i hans ” Myten om maskinen”. Lyssna också till fjolårets avsnitt av Filosofiska rummet: ”Det går förmodligen åt skogen” där han och två filosofer diskuterar behovet av en förhöjd etisk / moralisk medvetenhet i vår egen civilisation.

  Jag lärde en gång på 80-talet sedan känna en intellektuell polack som lyckats fly fältet bakom järnridån till Sverige, som berättade att han då med stor entusiasm hade begett sig till USA, men blivit enormt besviken, då han där endast hade kommit att bli varse att amerikanarna levde i en minst lika stor bubbla som de bakom järnridån, i sin stora okunskap om omvärlden.

  Ett faktum som slog mig helt osökt när jag igårkväll hittade det här tel.samtalet på youtube som George Galloway har med en Rose Allen från USA!

  American caller wants war with Syria – George Galloway

  Och hur står det då till med oss svenskar i det avseendet nuförtiden? Vi som tidigare hade gjort oss kända för att vara världens mest tidningsläsande folk

 78. bildterberg skriver:

  Intervju med Bashar al Assad på tysk TV:

 79. ahmadho skriver:

  Bra intervju. Till skillnad från de flesta västledare som använder hot, piska, krav på att skaffa sig underställda,… Jag tycker de bör ta lektioner i diplomati hos Bashar

 80. bildterberg skriver:

  Håller med om det, ahmado. Brasilien ger också sitt stöd till en
  diplomatisk lösning via Annans fredsplan:

  http://208.43.232.81/eng/22/2012/07/27/433598.htm

 81. bildterberg skriver:

  Här är senaste rapporten om läget i Syrien:

  http://208.43.232.81/eng/337/2012/07/28/433561.htm

 82. spanaren skriver:

  bildterberg,

  Tack för dina bidrag från ”alternativa” källor som motvikt
  till den massiva västpropaganda vi matas med även i
  svenska media.

  De båda ryska landstigningsfartygen ur Svarta Havsflottan
  har nu återvänt till Sevastopol.
  MS Alaed ligger fortfarande i St Petersburg.

  DEBKAfile har nu en frontrapport som troligen visar den
  reella verkligheten i Aleppo. IDF/Mossad kan väl inte
  misstänkas för att sprida Assadvänlig propaganda…?

  http://www.debka.com/newsupdatepopup/1819/

 83. metusalem skriver:

  Många kommentatorer har oavbrutet påpekat hur missledda vi i Västvärlden är ifråga om Syrien. Inte bara vi faktiskt, utan grannlandet Turkiet, och merparten Arabstater kan inräknas i de missledda. Många verkar glömma att oroligheterna började med fredliga demonstrationer för 16 månader sedan.

  Regimen bemötte dessa demonstrationer med ofta massivt våld. Och detta har eskalerat så att vi nu ser ett fullskaligt inbördeskrig. Många påpekar att frihetskampen dragit till sig medverkande från grupperingar som vi eljest benämner terrorister. Detta är säkert helt korrekt, men hur lösa problemen?

  En regim från ett enda parti som försummat att föra dialog om maktdelning, fria val osv. har försuttit sin chans att medverka till en bättre framtid för sina medborgare. När inte Världssamfundet lyckas göra en meningsfull insats får man dessvärre räkna med att diverse professionella krigare dras till skådeplatsen.

  UN har tyvärr ånyo bevisat att man inte har medel för att medverka till en normalisering i ett land som råkat i klorna på ett parti som mest av allt agerar för att de egna grupperna skall må bra. Vår vän ahmadho kommer givetvis att informera om att jag har fel på alla punkter, men det bjuder jag på.

 84. ahmadho skriver:

  Tack metusalem; du sa det själv så att jag slipper…
  Märkligt nog är det lokala medier som är närmast sanningen som blockeras på nätet o satellit sändningar.
  Inte undra på att människor i västvärlden får privilegiet att först o ständigt bli hjärntvättade!!

 85. spanaren skriver:

  ”Världssamfundet” aka USA med allierade (lyd)stater försöker
  utnyttja UNSC för USAs geopolitiska intressen dvs genomföra
  vad som i dagligt tal kallas ”Pax Americana”.

  ”Sanningen” blir då vad som trumpetas ut av propagandabasuner
  i Väst som CNN/Foxnews, Al Jazeera och i Sverige SVT/TV4..

  Det finns emellertid en ”alternativ” sanning och ett verkligt världssamfund som omfattar ALLA FNs medlemsstater varav en
  majoritet inte till fru Clintons förtrytelse låter sig ledas i Washingtons ledband.
  Ledbandet kallas av Carl Bildt ”den transatlantiska länken” –
  vill VI låtas oss ledas av fru Clinton eller för den delen Herr Lavrov?

  En neutral betraktare utan egna intressen vad gäller Syrien bör’
  kanske försöka se med båda ögonen.
  Vilka geostrategiska intressen har det allianslösa Sverige i Levanten?

  RIA meddelar nu att ryssarna vid ett angrepp mot flottbasen
  i Tartous kommer att evakuera densamma vilket ju är naturligt
  då den inte kan försvaras med militära medel mot USA/NATO
  med baser i Turkiet/Jordanien och Israel.

  Till hösten blir det omvända förhållande i Kaukasus/Svarta Havet….

  http://www.en.rian.ru/mlitary_news/20120728/174823215.html

 86. spanaren skriver:

  EU:s sjöfartsblockad mot Syrien, i varje fall vad gäller ryskflaggade
  fartyg, blir ett slag i luften om Väst inte vill riskera en militär
  konflikt med Ryssland.

  http://www.interfax.com/newsinf.asp?id=350748

  Det självutnämnda ”världssamfundet” har åter visat sig vara
  maktlöst utan USA och Obama aktar sig noga för att idag
  reta Björnen utan kanske istället ”sträcker fram korgen med bär”

  Vad sade Makarov till kollegorna i Pentagon? Varför stoppade
  ryssarna för nu helikoptrarna till Syrien och varför stödjer inte
  USA rebellerna i Syrien med annat än ”civil” materiel?

  Om detta får världen veta lika lite som vi svenskar får veta om
  ryska flygets beredskapskontroller med tungt bombflyg över
  Östersjön….

 87. flyktingar skriver:

  bildterberg

  Du frågar vilken som är den optimala regimen för fredlig samexistens med Israel och räknar upp Assadregimen, wahabister och

 88. flyktingar skriver:

  salafister eller muslimska brödraskapet. Svaret har du delvis fått av ahmadho och även direkt från Hizballah-Assad-mulla axeln, som klart deklarerat att det erbjuds ingen fredlig samexistens med Israel. Tvärtom strävar de till Israels förintande.

 89. spanaren skriver:

  Förslag till läsning för utrikesministern om en alternativ
  verklighet till ”Fredsinstitut osv”

  http://krigskonster.blogspot.se/

 90. ahmadho skriver:

  Israel är sin egen fiende, var det jag sa.
  – Israel är en ockupations o kolonisations – makt, rasistisk o erkänner ingen annan, varken folkslag eller andra religioner, direkt o indirekt med mål att uppfylla egna profetior o skyr inga medel för att komma tid.

 91. bildterberg skriver:

  Var inte blyg, flyktingar. Våga säg det själv:
  En fundamentalistisk Salafist-Wahabbist-regim eller ett
  muslimskt brödraskap är att föredra därför att detta är
  den klassiska söndra-härska-tekniken som USA/NATO (israel)
  använder för att skapa kaos i mellanöstern. Steg 1 är
  att få bort det första ”hindret” för att uppnå detta: Assad-regimen.
  Steg 2 är antingen bomba Iran eller försöka ta hand om Hizbollah.

  Oroväckande rapport om att ”rebeller” iförda gasmask nu
  läcker in från Turkiet. Månne detta vara den av undertecknad
  förvarnade false-flag-attacken som givetvis i västmedia kommer
  att tillskrivas Assad-regimens trupper?

  http://landdestroyer.blogspot.se/2012/07/syrians-nato-backed-militants-seen.html

  Hur f-n kan folk vara så korkade att de går på detta?

 92. flyktingar skriver:

  ahmadho
  bildterberg

  Bashar löper stor risk att bli ställd offside och bli en ”Riddaren av den sorgliga skepnaden”. Jag bedömer att han redan blivit en anakronistisk Don Quijote – och att han snart vänligt men bestämt kommer att skiljas från sin position i ledningen av bathpartiet.

 93. bildterberg skriver:

  Verkar som om det helt plötsligt blev lite svårare att logga in
  här för att kommentera. Alla alternativ till inloggning verkar vara
  puts väck! Kanske bara en tillfällig driftsstörning, för det kan väl
  inte vara nån akut påkallad censur väl?

 94. Kachina skriver:

  Ja, hur kan folk vara så korkade att de tror att FSA håller på att föra in kemiska vapen. Det är ju naturligtvis ett sätt att förbereda opinionen på regimens gasattack och skylla den på FSA.

  Eller,……hur kan folk vara så korkade att de tror på någonting av det som rapporteras, i detta läge.

  I alla fall, helskägg under gasmasken är detsamma som självmord. Jihadisterna bör raka sig innan de eller regimen släpper ut gas.

 95. ahmadho skriver:

  Haha, god synpunkt om gasmask o skägg:)

 96. flyktingar skriver:

  Är det någon, mer än jag, som inte känner igen den tidigare så knivskarpe bildterberg? Den nye(?) bildterberg upplevs mer godtrogen och slöare på något sätt… Har dennes alias blivit stulet av Bashars propagandaapparat?

 97. flyktingar2 skriver:

  Det verkar stämma att vår vän bildterberg inte är något annat
  än en agent för Bashar al Assad. Trots att vi fixat så att han är
  blockerad från denna blogg så envisas han att publicera sin
  sjuka propaganda på hans eget WordPress-konto under
  rubriken ”Censur?”.

 98. spanaren skriver:

  http://rt.com/politics/russia-vessels-search-sanctions-syria-302/

  MS Alaed har nu förhalat inom hamnen i St Petersburg och
  uppges vara destinerad till den ryska hamnen De-Kastri i
  ryska Fjärran Östern.

  Lasten har tidigare uppgetts vara militär materiel

  Återstår att se om ett bordningsförsök kommer att göras av
  EU (NATO) örlogsfartyg och vad som händer då….

  Hur skall Sverige utan krigsdugliga örlogsfartyg kunna
  efterkomma en begäran från Bryssel om insats för att hävda
  de av EU beslutade åtgärderna när MS Alaed passerar
  svenskt territorialvatten? På resan från Murmansk till Baltijsk
  passerade fartyget genom Öresund och kommer troligen att
  använda samma rutt på utresan från Östersjön.

  Överlevnadstiden för HMS Visby utan luftvärn och bestyckad
  med enbart en artilleripjäs torde räknas i minuter vid ett
  försök att stoppa MS Alaed……

  Inga pålitliga frontrapporter har uppspanats under dagen.
  En nyhet är att samtliga fartyg från ryska Svarta Havsflottan nu återvänt till Sevastopol

  Utrikesministern han tror på fred i vår tid och planerar ”Fredsinstitut”.

 99. spanaren skriver:

  Om någon är intresserad så löper MS Alaed nu ut från
  St Petersburgs hamn

  Återstår att se hur det blir med ”kontroll/inspektion” av
  lasten som tidigare uppgivits vara militär materiel (för flottan).

  http://www.marinetraffic.com/ais/se/default.aspx?zoom=10&mmsi=273355170&centerx=30.17142&centery=59.88685

  flyktingar2

  Vem är VI?

 100. Kachina skriver:

  Den ”nye” Bilderberg tycks ha blivit mer enkelprårig. (lyssnar på sitt eget eko i en återvänsgränd)

  Det kan ibland löna sig och backa en bit, söka ej ny infallsvinkel för att se nya perspektiv.

  Ingen av de inblandade parterna är Snövit personifierad. Just nu ”äter vi” propagandalögner i övermått, matade från alla sidor och fraktioner.

  Jag tror ingenting annat än att demokrati och fria val, hur dåligt den än uttrycker sig, är bättre än envälde och diktatur. Hur demokratin uttrycker sig går nämligen att ändra vid de politiska valen. Diktaturen ändrar sig bara när den stirrar in i en gevärsmynning.

 101. bildterberg skriver:

  Verkar som om blockeringen hävts nu.

  Kachina och flyktingar:
  Ni får gärna sätta etiketter på mig om ni tror att det gynnar er egen
  argumentation. Jag försöker ge den alternativa bilden av vad som
  händer i Syrien. Att bara se ena sidan (”västversionen”) och
  samtidigt kalla den ”alternativa sidans version” för propaganda
  kan inte identifieras som något annat än dubbelmoral.

  Flyktingars främsta vapen verkar vara ironi. Jag tycker
  att den ”nye flyktingar” inte heller är så ”knivskarp” när man börjar
  konfrontera honom med valet mellan en sekulär ”diktatur” och
  ett islamskt fundamentalistiskt styre. Naturligtvis tvingas han
  motvilligt erkänna att Assad-regimen är det värsta alternativet.
  Annars kan man ju tycka att islamsk fundamentalism inte är något
  bra att ha som granne. Jag förmodar att du fortfarande stöder
  en kommande attack mot Iran, flyktingar. Det är väl detta faktum
  som förklarar ”paradoxen”.

 102. spanaren skriver:

  Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla andra.
  Winston Churchill.

  All politisk makt växer fram ur en gevärspipa.
  Mao tse Tung.

  Vi i Västerlandet omfattar Churchills åsikt vilket inte innebär att
  resten av mänskligheten delar vår åsikt även om vi så gärna
  vill tro att så är fallet……

  Rebellerna har kraftsamlat i Aleppo vilket tydligen medfört
  att regeringsstyrkornas framryckning fördröjts vilket inte på
  något sätt var oväntat då regeringsarmens övermakt vad gäller
  pansar och artilleri samt flygunderstöd inte kan utnyttjasfullt
  ut i kasbahns trånga gränder.
  Jmf Vietnamkrigets djungelstrider och strid i ort i tex Hue.

  Carl Bildt har visioner om fred i vår tid och ett ”fredsinstitut”
  En annan dröm är ”det östliga samarbetet” med syfte att
  på sikt ansluta Ukraina till EU (och NATO?).
  I den verkliga världen närmar sig nu Ukraina istället alltmer
  Ryssland på olika områden – även militärt.

  http://en.for-ua.com/news/2012/07/27/154330.html

  Tips!

  De som vill höra olika versioner av ”sanningen” vad gäller
  händelseutvecklingen i västra Asien har möjlighet att
  ta del av Irans TV Irinn nyhetssändning på engelska
  kl. 21:30 svensk tid.
  Fynns på ComHem till priset 29:-/mån.

  Naturligtvis är även dessa sändningar mycket propaganda
  men det är kanske skönt med omväxling till propagandan
  vi bjuds på särskilt i TV4 News. Al Jazeera och CNN/Foxnews.

  MS Alaed stävar vidare västerut i Finska Viken och kommer
  snart gira sydväst mot Gotland…….

 103. spanaren skriver:

  Mitt 29 juli 2012 kl. 09:41

  Ett mera analogt exempel på vad som nu händer i Aleppa
  är kanske slaget om Falluja mellan US Army och den
  irakiska motståndsrörelsen.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_om_Falluja

  Bildterberg,

  Även detta försök till utestängning misslyckades.
  Efter att ha tagit del av de senaste nyheterna från
  Al Jazeera om ”krigsfångarna” och Al Arabiya om den
  ”avhoppade” nyhetsuppläsaren i syrisk TV är undertecknad
  benägen att tro att ”nyhetsförfalskningsoperationen” nu
  startat – eller ÄR det sanning?

  Om krigsutvecklingen sägs inte mycket utan samma bild på
  en erövrad rysk T-60 stridsvagn och en ännu äldre utbränd BMP-1
  visas oupphörligen.

  Syriska armen sätter in den mest föråldrade materielen
  i strid med ”rebellerna” och sparar de moderna ryska T-72 stridsvagnarna för insats om/när västinvasionen kommer….

 104. bildterberg skriver:

  spanaren:
  Den avhoppade syriska nyhetsupläserskan nämner bl.a. att
  Assad försöker ”awaken monster of sectarianism”. Att Ola Abbas
  hoppat av är troligt men hennes uttalande verkar vara uttalat
  västpropagandistiskt. Varför? Därför att just ”awaken monster of
  sectarianism” skulle ju i betydligt högre utsträckning gynna de
  utländska intressena av att ”söndra och härska” för att inte bara
  få bort Assad-regimen utan även (som med Libyen) försvaga
  och marginalisera Syrien som den regionala maktfaktor en
  sådan stark nationalstat utgör. Hellre splittrade lättkonstrollerade
  islamistiska stater än starka sekulära nationalstater vilka
  motsätter sig PNAC/”Pax Americana”-konceptet.

 105. bildterberg skriver:

  ”Det kan ibland löna sig och backa en bit, söka ej ny infallsvinkel för att se nya perspektiv.”

  Tack detsamma, Kachina.

%d bloggare gillar detta: