Nytt och allvarligare skede

VID MEDELHAVET: Utvecklingen i och kring Syrien har gått in i ett nytt skede genom onsdagens bombattentat och torsdagens nya veto av Ryssland och Kina i FN:s säkerhetsråd, och diskussionen kring detta kommer säkert att dominera mötet med EU:s utrikesministrar i Bryssel på måndag.

Bombattentatet har med all säkerhet lett till en mycket betydande osäkerhet inom den syriska ledningen.

Att det kunde genomföras på det sätt som skedde – mitt inne i säkerhetshögkvarteret – visar ju på att det finns delar av den väpnade oppositionen som har förankring långt inne i regimens egna slutna strukturer.

Och de frågetecken detta måste leda till i dess ledning leder alldeles säkert till en ny osäkerhet och säkert också till starkt delade meningar. Det är mycket sannolikt att olika personer nu mer eller mindre aktivt börjar att se på olika möjligheter att ta sig ut ur en situation som ju från deras utgångspunkt ser ut att bli allt sämre.

Strider har nu ryckt in i Damaskus, men att av detta dra någon slutsats om hur långt från slutet regimen är torde knappast vara möjligt.

Det vi vi sett nu är en dramatisk ökning av antalet personer som försöker att ta sig ut ur landet. Rapporter talar om att ca 30.000 personer tagit sig över gränsen till Libanon under de senaste 48 timmarna.

Ryssland och Kina stod vid omröstningen i New York i går fast i sitt motstånd mot alla mer substantiella åtgärder mot regimen, och därmed föll den möjligheten till ett enat internationellt agerande som jag tror var själva förutsättningen för en politisk process och någon form av ordnad övergång i Damaskus.

Konsekvenserna av detta riskerar att bli mycket omfattande – och det på en rad olika plan.

Det allmänna klimatet när det gäller relationer till Ryssland kan inte undgå att påverkas, och det är ju långt ifrån omöjligt att den fortsatta utvecklingen i Syrien och regionen kommer att leda till att främst USA:s och Rysslands positioner glider allt längre från varandra med konsekvenser på en rad olika områden framöver.

Att regimen Assad förr eller senare kommer att falla är så gott som säkert, och rimligt är att allt mer av uppmärksamhet koncentreras kring frågan om vad som kommer därefter.

En politisk ordnad övergångsprocess med starkt och enat internationellt stöd hade utan tvekan varit att föredra, och hade gett bäst möjligheter inte minst att skydda minoriteter och landets sekulära karaktär.

Om allt nu glider mot ett allt mer militariserat scenario kan detta komma att bli allt mer besvärligt, även om det alldeles självklart måste vara vår fortsatta ambition.

Än är det för tidigt att till fullo värdera konsekvenserna av de senaste dygnens dramatiska utveckling. Vi vet t ex hur framtiden för FN-observatörerna i landet kommer att se ut. Ryssland har förklarar sig berett till en teknisk förlängning av dem, men om så kommer att bli fallet är ännu oklart.

Och med detta påverkas självfallet hela förutsättningen för Kofi Annans fortsatta ansträngningar.

De slutsatser han drar av utvecklingen i främst New York kommer att vara viktiga, och de är långt ifrån självklara.

Till det som på ett eller annat sätt kommer att beröras – åtminstone informellt – i Bryssel hör terrorattacken mot de israeliska turisterna i Burgas i Bulgarien i förgår.

Det är första gången sedan attackerna i London för åtskilliga år sedan som vi ser en självmordsattack inom EU – jag bortser från det misslyckade men utomordentligt allvarliga försöket i Stockholm.

Från israelisk sida har man pekat fingret mot Hezbollah i Libanon och indirekt mot Iran.

Att man ofta har mycket lätt att göra det innebär självfallet att alla fakta måste provas noggrant, men utesluter inte att det kan vara korrekt. En arrestering på Cypern av en person som också har svenskt medborgarskap kan i så fall möjligen också ses i detta sammanhang.

Attentat i Burgas har med all sannlikhet ingenting med situationen i Syrien att göra, men skapar nya risker i regionen i dess helhet.

Och visar att vi inte får släppa vår vaksamhet mot terrorism – oavsett i vilka former.

På söndag är det ju dessutom ett år sedan terrordåden i Oslo och på Utöya, och det har vi all anledning att minnas.

71 Responses to Nytt och allvarligare skede

 1. Jon Reina skriver:

  Hva med å starte med gi sikkerhetspolitiet og nærforsvaret mer penger Carl Bildt – så de kan få gjort jobben sin….:-)

 2. pimpe skriver:

  Det verkar bara vara en tidsfråga innan oppositionen i Syrien vinner och Assad blir avsatt – det tror även Carl Bildt ovan.
  Det man mot den bakgrunden undrar är hur Putin och Kina kan vara så korkade att de vägrar låta FN ingripa mot Assads regim. För hur går det med Rysslands möjlighet att samarbeta med rebellerna och ha kvar sin flottbas i Syrien – efter att de har sagt nej alla försök att stoppa massakerena och massmorden på samma rebeller?
  Ryssarna har gett Assad tanks och helikoptrar för att mörda oppositionen – hur tror de att de ska få tillstånd att få ha kvar sin flottbas efter att Assad har förlorat? Rysslands agerande verkar högst ointelligent.

 3. spanaren skriver:

  Den syriska regeringsarmen är sedan fredagen (20/7)
  på offensiv mot rebellerna som lördagsmorgonen uppges
  i grund besegrats i Damaskusområdet av de i allt helt
  överlägsna regeringsstyrkorna.

  Rebellernas stridsvärde torde framgå av vad även Al Jazeera
  visar – oorganiserade lätt beväpnade grupper utan synbar ledning.

  Stridsvärde jämförbart med en svensk ”folkstormssoldat” f’låt
  hemvärnsman med en AK-4 mot en rysk T-90 stridsvagn.

  Länken till Al Jazeera visar fredagens inledande strider i
  Damaskus.

  http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/07/2012720142235155363.html

 4. Kachina skriver:

  spanaren

  Stormaktspelet fortsätter. Troligt är att rebellerna snart får påfyllning i lagret av pansarvärnsrobotar. Vad gäller handeldvapen är det fortfarande inget fel på en Lee Enfield från första världskriget. I truppstrid, förutom vid stormning, gäller fortfarande att inte synas och träffa med första skottet.

 5. Per Fredö skriver:

  Carls summering av rådande läge utifrån en rad viktia aspekter vad gäller denna allt långvariga konflikt, som nu resulterat i ett inbördeskrig är enligt min mening synnerligen läsvärd.

  De så kallade rebellerna, splittrade som de har varit inledningsvis, får nu ökat stöd via en rad avhopp av inte minst ledande militärer och även några diplomater.
  Den utvecklingen kommer att fortskrida.

  Rebellerna erövrar också vapen, som regimen förfogat över. alltså ryska vapen.
  Likaså sker kontinuerligt införsel av vapen från främst Saudiarabien och sannolikt även från Turkiet.
  Nuvarande gerillakrigföring vinner alltmer terräng och kommer liksom fallet var i Libyen resultera i att rebellerna kommer att segra även om det kommer att ta lång tid.
  Redan nu börjar oppositionen politiskt formulera sin syn på ett framtida Syrien.
  Det ska bli en sekulär demokrati med flerpartisystem, något som naturligtvis tar sin tid.
  Vidare säger man att den muslimska tron har sin självklara roll att spela.
  Någon typ av shahira-lagstiftning torde emellertid vara helt utesluten.

  Israel bevakar läget i Syrien sorgfälligt.
  Betydande risker finns att avancerade vapen som luftvärnsrobotar och även kemiska vapen kan överföras till Hitzbollha, något som främst ligger i Irans intresse.
  Konsekvenserna nu inte förutsägbara, men de kan bli allvarliga.

 6. spanaren skriver:

  Även Spanaren anser att utrikesministerns senaste inlägg
  är välbalanserat och vad gäller striderna i Damaskus visat
  sig vara helt korrekt efter utvecklingen det senaste dygnet.

  Vad gäller mötet i Bryssel vore det tacknämligt om Carl Bildt
  lyckas avstyra verklighetsfrämmande förslag om att ”inspektera”
  ryska handelsfartyg destinerade till syriska hamnar oavsett
  vilken last de medför.

  MS Alaeds brittiska sjöförsäkring har nu bytts ut mot en
  mera handfast rysk försäkring utfärdad av Putin.

  http://rt.com/politics/eu-russia-syria-military-transport-693/

  Återstår att se om vulkanen i Damaskus slocknat för gott
  eller om den bara lugnat sig tillfälligt…..

  Idag råder lugn i Damaskus efter rebellerna tydligen
  slagits ut. Rebellernas framgångar igår var att med insats
  av som mest ett kompani och minst patrullstyrka ”storma”
  några civila gränspassager. Kom dessa ”styrkor” utifrån
  eller inifrån Syrien.

  Ryska lastfartygs nya sjöförsäkring ser ut så här:

  http://rt.com/politics/eu-russia-syria-military-transport-693/

 7. bildterberg skriver:

  Visserligen ett halvårsgammalt reportage från Syrien men ändå
  väldigt belysande för hur spelet bakom kulisserna bedrivs:

  http://www.rt.com/news/syria-opposition-weather-forecast-867/

  Propaganda? Det är upp till var och en att bedöma.
  I så fall bör man även noga fundera över trovärdigheten i den
  ofta extremt ensidiga rapporteringen som ”västmedia” ger.
  Motsägelserna mellan rapporter i ”västmedia” och ”alternativmedia”
  är så pass stora så att det enda man alldeles säkert kan uttala sig
  om är att någondera ljuger. Frågan är bara vem som ljuger mest
  och vem som tjänar mest på att ljuga….

 8. bildterberg skriver:

  Varning för kommande PSYOP i from av ”media-kapning” i Syrien:

  http://syria360.wordpress.com/2012/07/20/full-spectrum-defiance-of-imperialist-psyops-sana-headlines-for-july-20-2012/

  Trafiken till sana.sy termineras för närvarande i någon tysk router:
  lon-sb2-i.LON.GB.NET.DTAG.DE [62.154.5.134].

 9. Per Fredö skriver:

  Det anses självklart att vår utrikesminister dagligdags ska kommentera konflikten i Syrien samt agera å vårt land vägnar.

  Han röner då ofta kritik, vilket naturligtvis är rimligt när den är befogad samt att vederbörande, enskilda personer, ledarskribenter, partiföreträdare, har något reellt att tillföra.

  Tycka något kan ju var och en.

  Men nu till våra svenska politiker samt deras partier.

  Är det någon som v ad gäller Syrien hört ett ända ord från Stefan Löfven.
  Det vittnar i sig om att han inte har några kunskaper om internationell politik, i sig inte märkligt eftersom hans bakgrund ät facklig förtroendeman.
  .
  Var och en kan ta sig en funderare på hur Palme skulle ha handlat vad gäller Syrienkonflikten.

 10. Jag vet ingenting om hur läget inne i Syrien nu ser ut eller i alla fall mycket lite. Men det lilla som jag kunnat ta del av i det alternativa nyhetsflödet på nätet tycks mig i allt för stor utsträckning påminna om det i Libyen, som jag däremot vet desto mer om genom det stora antal rapporter, analyser och artiklar ute på nätet och TV-sändningar från alternativa TV-sändare i världen som numera finns att tillgå.

  Såväl som om hur de sanningar tillverkades som skulle ge legitimitet åt Västs bidrag till en massaker på landets infrastruktur och en stor del av dess svarta befolkning. Den förstörelse som alltså numera går under beteckningen ”demokrati”.
 Men vi är allt fler även här i landet som inte köper krigspropagandan. Det underliga är att så många tom i vänstern gör så, medan andra, som tex Ron Paul i USA däremot INTE gör det. Så det håller liksom inte att avfärda kritiker av Västs agerande i Libyen och tidigare i Irak och nu Syrien som som Khadaffi-el Assad -kramare, vänster eller knäppgökar i största allmänhet.

  Lyssna till Ron Paul. Ord och ing visor om USA:s vettlösa agerande i Syrien!

  
Floor Speech, Syria June 19 2012  Ron Paul: No Weapons for Terrorist Rebels! 11. spanaren skriver:

  NATOs hemsida uppger nu att en flyg och sjöfartsblockad
  mot Syrien skall beslutas i Bryssel på måndag på
  EU:s sjöterritorium och luftrum….

  Inga internationellt laglliga blockader är möjliga utan
  FN:s beslut – men USA/NATO/EU agerar här utanför FN.
  Skall även det alliansfria Sverige göra det för att få
  pluspoäng i Vita Huset / Pentagon och Bryssel?
  På vad sätt är en möjlig direkt militär konfrontation
  med Stormakten av intresse för ett försvarslöst Sverige?

  MV Alaed ligger nu vid kaj i St Petersburg och lastar
  för Vladivostok. Skall hon vid utpassage ur Östersjön
  via de danska sunden eller kanske redan vid passage
  av Gotland bordas och kontrolleras av vad som i praktiken
  blir USA/NATOs sjöstridskrafter för att förhindra fartyget komma
  ut i rum sjö i Nordatlanten?

  Har i ett tidigare inlägg skrivit om den ryska handelsflottans
  nya sjöförsäkring……

  MV Alaed är bara ett taget exempel eftersom vi inte ännu
  vet vilken last hon intar i St Petersburg för destination
  ryska Fjärran Östern.

  Nu vet vi kanske varför ryska eskadern avdelade jagaren
  Admiral Chabanenko i nordöstra Atlanten.

  Carl Bildt lägg in ditt VETO mot detta förslag som på ett farligt
  sätt kan beröra vårt närområde och även Sverige direkt…..

  http://www.acus.org/natosource/confrontation-med-eu-enforce-arms-embargo-against-syria

 12. Per Fredö ställer den mycket intressanta frågan hur Olof Palme skulle kunna tänkas ha tagit ställning i denna Syrienfråga

  Apropå min och andras stora undran över hur det kommer sig att vänsterrörelsen ( såväl som också socialdemokratin kanske) är så tyst om vad som nu är på gång i MÖ blev jag tipsad på Motvallsbloggen om denna artikel, som kanske skulle kunna intressera även dig. Den handlar om hur stora delar av både vänstern och islamisterna kommit att vilseledas att tro att Israel inte skulle ha något intresse av Assads fall, iom att de skulle betrakta honom som ett slags garant för säkerheten i området.


  Såväl som att vänstern kommit att hamna i någon slags begreppsförvirring / snedvriden sk ”berättelse” om en antiauktoritär kamp gentemot imperialism, som liksom skulle kunna uppnå sina mål per automatik, bara alla dessa diktatorer bringas på fall.

  Jag tycker denna artikel får begreppen att klarna en hel del åtminstone för mig själv som aldrig fattat nånting av all den där röran med hesbollah Libanon / Syrien / Israel /Iran etc etc såväl som varför vänstern idag reagerar som de gör.  http://syria360.wordpress.com/2012/07/20/how-leftist-anti-zionists-are-allied-with-israel-against-syria/
Syria

  360

  

HOW LEFTIST ANTI-ZIONISTS ARE ALLIED WITH ISRAEL AGAINST SYRIA

  av
  Mimi Al Laham (aka Syrian Girl) and Lizzie Phelan

  

I denna artikel framgår detsamma som från så många andra tidigare verksamma politiker och CIA-agenter i USA (Lyssna tex till fd CIA -agenten, Libyenförhandlaren och numera whistleblowern Susan Lindauers berättelse på på youtube, som fängslats och anklagats för brott mot The Patriotic Act, men aldrig erhållit ngn rättslig pröving – bara att skriva in hennes namn i sökrutan! ) som här också general Wesley Clarke, tidigare befälhavare över US Supreme Allied of Defenses Office mellan 1997 o 2000, påtalar: nämligen att han redan 2007 mottog ett meddelande från US Secretary of Defenses Office, i vilket det framgick att regimen i Syrien skulle komma att bli en av alla de sju, som US hade för avsikt att störta under de kommande fem åren.

 13. spanaren skriver:

  Per Fredö,

  Här är mina siffror vad gäller den ryska upprustningen
  hämtade från SIPRI, Janes – de trovärdigaste källorna i väst –
  och dessutom dagsaktuella
  Översätt siffrorna till köpkraftsdollar dvs minst tredubbla
  – se vad hittar vi där – halva USAs försvarsbudget för en
  global verksamhet.

  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/

  Rapporteringen från Syrien är svårtydbar just nu eftersom
  den beror på vilken tidning man väljer läsa…..

  Helt klart är att rebellerna för dagen nedkämpats i Damaskus
  och har lidit stora förluster i manskap och materiel och staden
  varit i huvudsak lugn under lördagen.

  Ser med viss oro fram emot vad som kan beslutas i Bryssel
  på måndag vad gäller den civila sjöfarten till syriska hamnar
  eftersom Östersjön, Öresund och Bälten är inom EU:s sjöterritorium.

  Kommer Ryssland underkasta sig en modern ”Öresundstull”
  eller kommer ryska örlogsflottan lyda Putins order att skydda
  ryska handelsfartyg mot just dessa västliga åtgärder?
  Vad händer då i höjd med Malmö/Helsingborg?

  Vad händer om MV Alaed stoppas för EU-inspektion i höjd
  med Gotland av den svenska patrullbåten Visby bestyckad
  med EN artilleripjäs?

 14. Kachina skriver:

  Spanaren

  Jag ser i media att rebellerna saknar disciplin, utbildning och organiserad ledning. De skjuter från höften, enskilda soldater avancerar utan eldunderstöd,, tydligen i tron att krig går till som i Rambo-filmerna.

  Får de inte slut på ammunition, får de slut på manskap, De får kanske så stora förluster att de räddar Assad kvar vid makten.

  Familjemakter, diktaturer som tagit sig makten utan att någon valt dem, skall inte finnas på den här planeten. De skall avsättas, med alla medel. Men, när jag ser ”virrhjärnor” i strid börjar jag tvivla på att de klarar det. De måste få hjälp av rådgivare utan identitet.

  Man skjuter inte i luften, man skjuter inte från höften, ett skott lämnar inte karbinen utan att ha ett mål i fokus. Det avsnitt jag såg visade ett virrvarr av hönor ”utan både huvud och vingar.” De måste få hjälp av rådgivare utifrån, naturligtvis utan ID-handlingar. Annars är de snart föda åt underjordens microorganismer.

 15. Den 12 juli i år rapporterades det i Mosaic News att 40 000 demonstranter hade deltagit i en demonstration i Saudiarabien i protest mot att en älskad mullah hölls fängslad och som ropade slagorden ”Vi vill att regeringen ska bort” Al Saud ska väck”! och blev därför brutalt nedslagna av regeringens styrkor.

  Blir Saudiarabien månne nästa diktatur som USA/NATO EU tvingas bestraffa med sanktioner och sist och slutligen intervenera i för att skapa demokrati åt det så oändligt förtryckta saudiska folket, vari det dessutom är vanligt att kvinnor piskas för att de har fel klädsel och stenas till döds om de blivit våldtagna osv osv. Behandlingen av gästarbetande hembiträden från Afrika och Asien ska vi bara inte tala om – så grym att man bara inte tror det är sant.

  Klistra in följande rubrik i sökrutan på youtube så kan ni själva bevittna denna demonstration, efter det inledande inslaget om Malis Tuareger.

  Mosaic News – 07/12/12: Mali’s Tuaregs Driven Out of Last Stronghold as Military Intervention Looms

  Såväl som hur falskt det också rapporteras om de al Qaidarövarband som påstår att de kapat tuaregernas uppror gentemot regimen i Mali, i avsikten att beskydda landets befolkning och deras egendomar gentemot dessa tuareger, tros att de inte är hemmahörande i området och inte har något där att göra öht. Mer än att påtvinga den stackars svältande befolkningen sharialagar som de aldrig någonsin själva praktiserat och hacka sönder deras högt älskade och ömt vårdade världskulturav i Timbuktu till en enda stor grushög.

  Så skulle aldrig någonsin dessa tuareger ha uppträtt gentemot den övriga befolkningen i landet – dessa stolta och värdiga män med en helt annan sorts moralisk resning, kultur och humanitet än dessa bärsärkar. Bla präglas de ju fortfarande av matrilinjära/ matriarkala traditioner, vari det är männen istället för kvinnorna som är beslöjade. ( Enligt Peter Moskins utsago i ett OBS-inslag nyligen om dessa så oerhört plågade tuaregers situation, liknande kurdernas iom att de aldrig tilldelats något eget land, i all synnerhet nu också sedan Khadaffis bortfälle) 

  Och för någon vecka sedan rapporterades det om på BBC att enkvinna i norra Mali piskats så hårt att hon och HENNES BARN som hon på traditionell afrikanskt vis BAR PÅ RYGGEN föll till marken. Hon hade nämligen också fel klädsel.

  Högst troligtvis är bärsärkarna understödda av Saudiernas ambitioner att utöka sin makt över allt större områden. Eventuellt i samverkan med Väst för att så småningom komma åt Nigers enorma uranfyndigheter.

  Klistra in denna rubrik i sökrutan på youtube ”Mali rebels speak to Al Jazeera”
  så kan ni i stället lyssna till vad tuaregernas MNLA- ledare Moussa al ag Sarid har att säga om dessa jihadisters sk ”beskydd” av staden Gao och själva göra er en föreställning utifrån det intryck som han ger.

 16. bildterberg skriver:

  Giovanni:
  Tack för tipset om den utmärkta artikeln från syria360!
  Jag ger länken igen här för det verkar som om ett extra ”/Syria”
  smugit sig in i slutet av din länkning:

  http://syria360.wordpress.com/2012/07/20/how-leftist-anti-zionists-are-allied-with-israel-against-syria/

  Det är inte bara ”palestinavänstern” som fullständigt duperats
  av detta manipulativa konststycke (att ge sken av att Assad
  skulle ha israeliskt stöd) utan stora delar av arabvärlden
  (tack vare sådana desinformations-pipelines som al-Jazeera
  och al-Arabiya). Man måste fullständigt ha kopplat bort centrum
  för elementärt logiskt resonemang i hjärnan för att inte se vem
  som vinner en oerhört stor strategisk fördel i sin närregion
  i det fall Assad-regimen skulle elimineras (Ledtråd: Att få bort
  Assad är absolut en fördel om man gärna vill bomba Iran men
  också om man vill göra sig av med Hizbollah).

  Bildt:
  Stödjer med kraft spanarens vädjan om inläggande av veto
  i Bryssel mot en EU-intervention av rysk sjöfart i vårt närområde,

 17. Rock Tzar skriver:

  Rebellerna, Syriens ”Fria” Arme, representerar inte majoriteten av Syriernas åsikter. Dessa s.k. rebeller är inget annat än Natos fotsoldater. Specialtrupper från åtminstone England, Frankrike och Qatar är i Syrien just nu och både tränar SFA och förser dem med vapen. Och rebellerna själva består till stor del av inhyrda legosoldater, avlönade av länderna ovan plus flera Natoländer, inklusive USA och Turkiet. Detta bryter mot flera av Natos egna stadgar.

  De som tidigare koloniserat regionen och har en blodig historia, inklusive Frankrike och USA, är nu så skenheligga och pratar om ”demokrati” och ”mänskliga rättigheter”. På senare tid har dessa ”förkämpar för demokrati” utfört ensidiga aggressioner runt världen mot bl.a. Libyen, Irak, Afghanistan, Jugoslavien bara för att nämna några få. Det syriska folket används som spelbrickor för att uppnå ”Västs” mål. ”Demokrati” och ”mänskliga rättigheter” har ingenting med saken att göra.

 18. bildterberg skriver:

  En del skulle väl kalla det för ”konspirationsteorier” att påstå att
  Syriens fall bara är nästa dominobricka i den sekvens
  som leder fram till den fullständiga omringningen av Ryssland.
  Detta är bara ett alltmer futilt försök att försöka förringa det
  som fler och fler börjar se mönstret av när det gäller geopolitik
  och fördelningen av konflikter runt om i världen. En läsvärd bok
  i sammanhanget är William Engdahls ”Full Spectrum Dominance”
  som på ett förtjänstfullt sätt införlivar många av världens konflikter
  i ett större sammanhang men som också belyser rollen hos s.k.
  ”demokratirörelser” för att destabilisera ”obekväma” regimer.

  Att vi håller på att drivas in i ett tredje
  världskrig börjar väl fler och fler inse vid det här laget.
  Att Zbigniew Brzezinskis värsta mardröm har besannats,
  nämligen närmandet mellan Ryssland och Kina i SCO
  (Shanghai Cooperation Organization), är också något
  som alltmer skymtar fram i det annars så hårt styrda mediaflödet.
  Bildandet av SCO är väsentligen en motreaktion mot det
  av PNAC (Project for a New American Century) planerade
  säkerställandet av USA:s fullständiga militära dominans i en
  vad Vladimir Putin i sitt Münchental 2007 kallade en
  ”unipolär värld”.

  Redan i september 2000 gav PNAC ut följande, vid det
  här laget klassiska, dokument: ”Rebuilding Americas Defences”:

  http://www.newamericancentury.org”/RebuildingAmericasDefenses.pdf

  Ett representativt citat från detta styrdokument är

  ”At present the United States faces no global rival.
  America’s grand strategy should aim to preserve and
  extend this advantageous position as far into the future
  as possible.”

  En del föredrar också att känna sig trygga i en utveckling
  med spridande av amerikanska militärbaser runtom i världen
  för att kunna agera ”världspolis” och garantera ”västdemokrati”
  i hela världen och på detta sätt utrota alla krig och konflikter.
  Afghanistan, Irak och Libyen utgör ju illustrativa exempel på detta.

 19. bildterberg skriver:

  Samma formatteringsfel igen (tidigare har pdf-länkar fungerat).
  Vi testar så här istället:

  newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf

  där URL-autoformatteringen får offras.

 20. spanaren skriver:

  Kachina,

  När vi som har fullständig utbildning på svenska armens gevär
  modell 1896, i mitt fall med Huskvarna Vapenfabrik graverat
  med gammalstavning, kan förstå detta varför är detta så
  obegripligt för ”main-stream” media?

  Undertecknad stod som nyinryckt rekryt i snön på Värmdö
  med detta gevär i hand, bajonett på, fullt magasin och en patron
  i loppet och väntade på ryssen under Kubakrisen 1962.
  Var inte blek om nosen då och är det inte heller idag…..

  Nu var jag ju ingalunda ensam. I min omdelbara närhet fanns
  10,5 cm rörlig KA-haubits och bakom ryggen armen efter
  A-mobb 800.000 man, i luften världens tredje slagkraftigaste
  flygvapen och ute på Östersjön jagarflottiljer ledda av kryssare
  med ett ubåtsvapen som kunde jämföras med vad Hitler hade
  vid andra världskrigets utbrott.
  Till svunna dar min tanke flyr……

  Utanför ämnet men kan kanske roa någon att läsa på
  söndagsmorgonen

  Vad gäller den sk ”fria syriska armen” har den välkända
  turkiska tidningen ”Huerriyet” ( jmf Sv.D/DN i Sverige )
  en artikel om ”fältslaget” vid gränsstationen på gränsen
  mellan Syrien och Turkiet.
  Må var och en analysera själv..

  http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-truck-drivers-accuse-rebels-of-looting.aspx?pageID=238&nID=26033&NewsCatID=352

  Tänk hur detta ”hjältedåd” kunde utspela sig i Sverige tex i
  Helsingborg….

  Beväpnade terrorister i styrka pluton besätter ”Sundsterminalen”
  och avrättar därstädes tjänstgörande personal och ”utvalda
  civilister”.

  Hur troligt är det att svenska statsmakten skulle svara med
  raketanfall med Gripenplan från Kallinge och omedelbart
  sätta Leopardstridsvagnar i Revinge på transportfordon för
  insats på egna larvfötter kring Sundstorget via E4 genom
  staden?
  Varför tvekade Syriens statsledning in i det längsta i Damaskus?

  Vad gäller de överlöpande syriska generalspersonerna.
  Vad är dagspriset för en landsförrädisk syrisk general?

  I Irak förrådde den högsta militära ledningen sina egna
  värnpliktiga soldater och lever nu under ”skyddad”
  identitet i ”Frihetens Stamort på Jorden”.
  Detta är verkligheten bakom Hollywoods version av de
  amerikanska storslagna framgångarna vid ockupationen
  av Irak.

  Ett mera kostnadseffektivt sätt att bereda vägen i mållandet,
  oavsett om det gäller Stormakt Blå, Röd eller Gul, är att
  förmå landets egen regering att avskaffa landets militära
  förmågor även om detta i DE FLESTA fall inte låter sig göras eftersom NÄSTAN ALLA vet att:

  ”Alla länder har en arme – sin egen eller någon annans.”
  och att
  ”Rätten sitter i spjutstångs ände”

  Ser med viss oro fram emot morgondagens möte i Bryssel
  och ett eventuellt beslut om vad som verkligheten är
  åtgärder riktade mot rysk handelssjöfart – blotta misstanken
  att ett ryskt fartyg är på väg mot Syrien med vad EU/USA/NATO
  anser vara otillåten last, skall föranleda inspektion och
  ”vidare åtgärd”. Jmf handelssjöfarten under VK1 och VK2.

 21. Kachina skriver:

  I Europa har vi demokrati. Även om denna demokrati ibland närmar sig kapitalistisk diktatur och ibland kommunistisk diktatur, är jag beredd att med mitt liv försvara de kärnvärden i vår demokrati som byggdes upp under mitten av 1700-talet.

  Jag förstår det ekonomiska falskspel som ligger bakom 2000-talets ofredsår. Jag förstår det mediala spelet där vi inte längre vet vad som är sant eller falskt, från någondera sida.

  En dålig demokrati går att förändra. Det låter sig inte göras med en fascistisk/etnisk/religiös diktatur, annat än att helt eliminera den. Därför måste Assad-regimen bort. Därför togs regimerna i Tunisien, Egypten och Libyen bort och fler av samma sort måste bort, även om de tillfälligt ersätts av barnsliga Rambo-typer, som är så tragiska att se men ändå måste stödjas i detta skede.

  Kennedys Cuba-blockad går inte att upprepa och nå samma resultat. Om NATO tror detta, kan vi konstatera att ”hönor utan huvud och vingar” besitter även de högsta posterna.

  Bättre är då att förse FSA med kunniga rådgivare, luftvärn och pansarvärn.

 22. Jag upptäckte just att Vatikanen verkar tagit ställning mot den syriska oppositionen: http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=31658&lan=eng Titta i högerkanten för nyheter från Asia/Syria. Tänker man efter är det inte så konstigt. Om oppositionen tar makten är risken stor att det innebär en katastrof för den kristna minoriteten i Syrien.

 23. Jag brukar i vanliga fall inte förespråka utländsk inblandning i andra länders problem. Men i Syrien tycker jag att läget är så allvarligt att omvärlden här borde ta sitt ansvar och förhindra oppositionen från att ta makten för att förhindra en katastrof för minoriteterna i Syrien.

 24. demiwotan skriver:

  Nu ser väl jag det som sker lite från en annan synvinkel. Syrien i all ära; visst är nyheten som klippt och skuren för TV-nyheterna men den stora bilden, det strategiska målet är Iran. Vad gäller den omedelbara utvecklingen så är det Ryssland medlemskap i WTO mycket mer av betydelse för Europa och Världen. Läser citat: ”Rysslands president Vladimir Putin skrev på lördagen under en lag med innebörden att landet blir medlem av Världshandelsorganisationen (WTO).” Slut citat. Det oändigt okända, som många kallar Ryssland, är nu en medlem i WTO. Fast från ett svenskt perpektiv kanske Syrien är mer intressant, beroende på att många boende i Sverige har utvandrat från områden i Mellersta Östern.

 25. Ursäkta om jag spammar kommentarerna. Men här är en artikel som är on-topic: http://www.theglobeandmail.com/news/world/islamic-fighters-flocking-to-syria/article4432160/ Den intressanta delen kommer mot slutet:

  Israel’s military intelligence chief, Major General Aviv Kochavi, told a parliamentary committee this week that Islamic militants have taken advantage of the chaos created by the Syrian civil war and moved into the southern part of Syria adjacent to the Golan Heights.

  Israel captured the heights in the 1967 Six-Day War and has occupied them ever since.

  The intelligence chief told Israeli lawmakers that a power vacuum may create an opportunity for staging anti-Israel operations, such as those recently carried out from Egypt’s Sinai desert.

  “The Golan area is liable to become an arena of operations against Israel in much the same way the Sinai is today, and that’s a result of the increasing entrenchment of global jihad in Syria,” Gen. Kochavi said.

  Konflikten i Syrien kan snabbt få allvarliga spridningseffekter som inte är uppenbara. Som den som omnämns i artikeln med islamister som intar områden gränsande mot Golanhöjderna.

  För övrigt är det även mycket intressant att Ryssland gått med i WTO, som demiwotan skriver. Men det är ett annat ämne.

 26. Jon Reina skriver:

  ʇɹǝql∀ (@albertveli) skriver:

  ”- För övrigt är det även mycket intressant att Ryssland gått med i WTO, som demiwotan skriver. Men det är ett annat ämne”.

  At Russland nå ”har” gått med i WTO er vel ikke ingen helt korrekt beskrivelse av denne saken. Det korrkete er heller at Russland nå etter mange års ventig, e n d e l i g har fått lov til å bli opptatt som fullverdig medlem….

  Og spør noen undertegnee, så var det jaggu på tide…

 27. spanaren skriver:

  Carl Bildt ”twittrar” Regime losing control….”

  Israeliska nätsidan för militär underrättelsetjänst ser en
  ”alternativ verklighet” där de syriska regeringsstyrkorna
  med hjälp av kurderna för in kriget på ”västfiendens” område.

  http://www.debka.com/article/22202/Assad-rebuilds-fighting-command-retaliates-against-Turkey

  Anmärkningsvärt är även hur den israeliska källan bedömer
  regeringsstyrkornas krigsduglighet.
  Lever minnet av Yom Kippur kriget kvar då syrierna i det
  inledande skedet hade stora framgångar mot den israeliska
  nordarmen?

  Framtiden får utvisa vilken tolkning som var den reella verkligheten.

  Kachina,

  Var i FN:s stadga står det att medlemsländerna skall styras
  enligt amerikansk eller västeuropeisk demokratimodell och
  att tredskande, som Syrien idag Iran i morgon och Ryssland
  i övermorgon, skall utsättas för ”svärdsmission” för att
  tvångsinföra vårt samhällsskick även mot befolkningsmajoitetens
  vilja?

  I Ryssland är högst 5% västdemokrater. Av de övriga 95%
  är Putin mest liberal följd av Kommunistpartiet.
  Vad politiker som Alexander Dugin, Eduard Limonov står för
  skall vi inte skrämma upp läsarna med på en semestersöndag.

 28. spanaren skriver:

  Mitt 22 juli 2012 kl. 10:11

  De läsare som inte är lättskrämda var god tag del eftersom
  innehållet gäller både den vinklade propagandabild vi får
  av ”demokratidemonstrationerna” i Ryssland där Limonov
  tillhör de ledande och att det program han förespråkar i
  Ryssland i en sunnimuslimsk varian troligen är vad som
  kommer atthända i Syrien om den nuvarande administrationen
  förlorar makten i landet…

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Eduard_Limonov

 29. Jon Reina skriver:

  Om noen undrer hvorfor undertegnede har har holdt seg borte fra å kommentere utviklingen i Syria i denne debatten. Så skyldes dette at situasjonen der nede i de siste dagene har tilspisset seg ytterligere og nå blitt så komplisert, urovekkende og lite oversiktelig, at jeg faktisk ikke klarer å tilføre noe konstruktivt i saken.

  La meg bare si at jeg nå mer frykter for hvilke følger og konsekvenser denne interne syriske konflikten blir for Israel, enn for folket i Syria…

  Det forundrer meg også STORT at vestmaktene enda ikke har forstått viktigheten av å la Israel beholde Golan og Vestbredden som de tok i krigsbytte etter 6-dagerskrigen.
  For uten disse grensene er nemlig landet Israel – så godt som forsvarsløt…

 30. Per Fredö skriver:

  Carl tar i denna kommentar lite vid sidan av upp frågan vad som kommer att hända sedan regimen Assad förr eller senare fallit.
  Ja, risken är uppenbar att det blir mycket sent.
  , Stridigheterna kan fortgå länge inte minst beroende på Assads strategi att med alla militära medel bekämpa vad han hela tiden kallat terrorister.
  Det är förstås den egna makten som det är fråga om-
  Likaså att han oaktat sin resonabilitet visat sig vara helt ovillig till en fredsuppgörelse.
  En sådan har det ju spekulerats om efter modellen att ge Assad en hedersam reträtt .
  Den torde emellertid först bli aktuell sedan han inre cirkel svikit honom och att det också blivit omöjligt att besegra rebellerna.

  Dilemmat blir då inte minst hur det vakuum som då uppstår ska kunna fyllas.
  Det är ingen tvekan om att USA tillsammans med Turkiet och Saudiarabien då försöker få ett nytt Syrien som en nära allierad.
  Det är nödvändigt inte minst mot bakgrund av att Iran nu vill bli den dominerande makten i regionen sedan USA lämnat Irak.
  Ett Irak som nu ter sig försvagat och som inte kan förhindra
  att Iran kan stärka sin ställning..
  Om nu detta lyckas, vilket ändå ter sig sannolikt, så försvagas naturligtvis Rysslands starka ställning i denna inkörsport till Mellersta Östern.
  Likaså tillgången till sin syriska flottbsas med sin geopolitiska betydelse..
  Hur detta nu ska kunna gå till utan fortsatta konfrontationer

 31. Per Fredö skriver:

  http://www.nytimes.com/2012/05/06/world/middleeast/from-abroad-trying-to-mold-a-post-assad-syria.html?pagewanted=all

  Det finns mycklet få kommentarer samt analyser om vad som kommer att hända efter Assad-regimens fall annat än inrikespolitiska.
  Nog så viktia förvisso.

 32. spanaren skriver:

  Syriska nyhetsbyrån SANA har tydligen lyckats komma förbi
  blockeringen och åter publicera sig på Internet – hur länge?

  Här är senaste ”alternativa” nyheterna direkt från Damaskus
  vilket inte innebär att DE är ”sanningen”…

  http://www.sana.sy/eng/21/2012/07/22/432738.htm

 33. spanaren skriver:

  mitt ovan:

  Fel länk:

  Detta är den rätta länken:

  http://www.sana.sy/index_eng.html

 34. Tack Bildterberg själv för tipset om intervjun med den journalisten Ankhara Kochneva som bor permanent i Syrien, i vilken hon ger en mycket detaljerad redogörelse för vad som verkligen var på gång i landet (då för ett halvår sedan när intervjun gjordes, vilka som finansierar oppositionen, hur internationella media som tex Aljazeera och Al Arabiya gör fejkade reportage med direkt arrangerade och iscensatta filmsnuttar av oro och uppror och varför det är så viktigt att kolla väderrapporterna.

  De är därvidlag så föga omsorgsfulla i sina falska iscensättningar att de tom missar sådana viktiga detaljer som att regeringsstyrkorna inte bär skägg, av den enkla anledningen att det är förbjudet i armen, och att en del av de män som används för ändamålet kan ha flipfloptofflor på sig till den uniform som de klätts ut med osv.

  Det är minst sagt en chockerande redogörelse och den är så lång och detaljerad att det förefaller svårt att tro att den skulle vara ihopdiktad. I alla fall helt och hållet så.

  http://www.rt.com/news/syria-opposition-weather-forecast-867/

  Ankhara Kochneva har tydligen också en en blogg som med bilder visar att hon är mitt uppe i smeten så man kan väl anta att hon vet vad det handlar om. Tyvärr skriver hon på sitt hemlands stora språk, dvs ryska, men med lite god vilja och Google Translate blir det begripligt:
http://goo.gl/j4dGz

  När man denna intervju, slår det ju en också att många av de videoavsnitt som man visat på TV-kanalerna inte verkat särskilt trovärdiga och att de ofta lämnat en frågande och undrande i många avseenden. Som tex varför Assadregimen skulle begå så många och grymma överträdelse gentemot civila i den egna befolkningen som tex att mörda 300 barn osv – det vore ju detsamma som att bara stå och ropa efter de där sanktionerna och interventionerna som de absolut inte vill ha.

  Och varför skulle disciplinerade arméstyrkor bete sig så kontraproduktivt att slösa tid o kraft på att jaga försvarlösa civila och kvinnor och barn öht? De har väl i så fall mer att vinna på att sätta in sina stötar där det verkliga hotet finns.

  Häri framkommer dessutom att de vapen som beslagtagits från de oppositionella rövarband, som går bärsärkargång på civilbefolkningen, ursprungligen kommer från Israel eller USA – och sådana vapen förekommer inte öht i Assads egen armé och att individerna i desamma kommer från Afghanistan, Irak eller Libyen eller är unga bondpojkar som inte själva förstår vad det är de dragits in utan tror att de faktiskt försvarar sitt land.

 35. bildterberg skriver:

  Giovanni:
  ”Som tex varför Assadregimen skulle begå så många och grymma överträdelser gentemot civila i den egna befolkningen som tex att mörda 300 barn osv – det vore ju detsamma som att bara stå och ropa efter de där sanktionerna och interventionerna som de absolut inte vill ha.
  Och varför skulle disciplinerade arméstyrkor bete sig så kontraproduktivt att slösa tid o kraft på att jaga försvarslösa civila och kvinnor och barn öht? De har väl i så fall mer att vinna på att sätta in sina stötar där det verkliga hotet finns.”

  Precis, visst är det absurt att någon kan svälja sådana
  konfabulationer som faller på sin egen orimlighet.
  Det har nog att göra med en dogmatisk auktoritetstro på
  etablerade media och avfärdande av allt som motsäger dessa
  som varande ”konspirationsteorier” (typisk försvarsmekanism).

  spanaren:
  Det verkar som om sana.sy har anlitat en tjänst som skyddar
  mot DDoS-attacker (Distributed Denial of Service), Den typen
  av skydd har tydligen hunnit utvecklas under de decennier som
  DDoS har förekommit. Vi får se om cyberterrorismen hittar
  nya sätt att sänka sana.sy.

  Bildt:
  Vad anser du om ”nätets frihet” när det gäller t.ex. sana.sy?

 36. florimond77 skriver:

  Skäms Sveriges migrationsdomstol! Om de syriska pojklaget dör då är det erat fel ni människor (för det är väl människor om än inte mänskliga?) i denna enfaldiga domstol. Skicka hela migrationsverket på utbildnning i verklighet och låt inget beslut längre passera utan folkomröstning!

 37. spanaren skriver:

  bildterberg,

  Det är säkert till stor förtrytelse för USA/NATO att de syriska
  telekrigsföringsstyrkorna lyckats återställa den lagliga
  regeringens röst mot världen – om någon nu lyssnar.

  Nästa steg uppges vara att kapa syriska satellit-TV kanaler
  för falska nyhetssändningar.
  Står det i syriska telefonkatalogen och de syriska värnpliktigas
  ”Soldaten i Fält” att ”varje meddelande om att motståndet skall
  upphöra är falskt” misslyckas troligen även denna cyberattack.
  Vi bör nog hålla ett öga på de videosnuttar som visas på
  västmedia. Samma gatustump i en kasbah där förvirrade
  rebeller springer omkring planlöst och skjuter i luften.
  Var står filmfotografen? Är det hela arrangerat för TV på
  en säker plats. Varför ser man inte tecken på moteld?
  Vad vi INTE får se är alla stupade upprorsmän och tillfångatagna
  som leds bort för – ja vad? i regeringssidans filmsnuttar annat
  som rena undantag när verkligheten inte kan döljas längre.

  Den återuppståndna syriska nyhetssidan har en del intressanta
  artiklar som kan vara lika sanna eller lögnaktiga som CNN,
  Al Jazeera och Al Arabiya tex den här:

  http://www.sana.sy/eng/337/2012/07/21/432713.htm

  ”Stormades” gränsposteringen från norr eller söder frågar
  sig undertecknad?

 38. @Jon Reina, ja de har inte gått med än, men blivit godkända. Rätt ska vara rätt.

  @spanaren, bildterberg, vad hände egentligen med sana.sy? Vilka tog ner den? Var det ”anonymous” eller rebellerna själva?

 39. spanaren skriver:

  Återstår att se hur den syriska civilbefolkningen reagerar
  om/när fiendens telekrigföring tar över syrisk TV och
  sänder falska nyheter upplästa av en tillfångatagen känd
  TV personlighet.

  Från fronten meddelar israeliska underrättelsekällan DEBKAfile
  att syriska regeringsarmen efter att för första gången satt in
  tungt artilleri fördrivit rebellerna från båda Aleppo och Damaskus.

  http://www.debka.com/newsupdatepopup/1766/

 40. Låter som en slags psykologisk krigföring (psyops). Att undergräva förtroendet för staten och dess ledare genom att sprida förvrängd information. http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykologisk_krigf%C3%B6ring

 41. Under tiden filar USA på Syriens nya grundlag… http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2012/07/20/inside_the_secret_effort_to_plan_for_a_post_assad_syria

  Den här artikeln är skriven av folk på insidan, för folk på insidan. Det är inte meningen att kreti och pleti som vi ska läsa den. Men här är den, håll till godo ;-)

 42. gruelse skriver:

  Propagandakriget som förs på rebellernas sida i det uppslitande syriska inbördeskriget håller på att förloras, och striderna på marken går uppenbarligen inte riktigt som man har tänkt sig, varför psy-op-konsulenterna har tagit till massförstörelsevapen. De har börjat beta av alfabetet bakifrin bland ABC-vapnen och slängt in de kemiska stridsmedlen till stöd för de syriska rebellerna:

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/syrien-redo-anvanda-kemiska-vapen

 43. bildterberg skriver:

  Propagandakriget har nu nått den patetiska nivå då man tar
  till DNS spoofing för att plocka ner sana.sy. Detta räknade
  jag med varför jag sparade det korrekta ip-numret innan detta
  inträffade. Här är ip-varianten:

  http://208.43.232.81/index_eng.html

  Det ligger alltså kvar på det DDoS-skyddade nätet.

  ”Nätets frihet” är viktig, eller hur Bildt?

 44. bildterberg skriver:

  Kan det finnas några som är så korkade att de tror att Assad
  skulle ta till kemiska vapen? Räkna däremot att ”rebellerna”
  (al-Qaida & Co) eller CIA/Mossad/MI6 kan tänkas iscensätta
  en ”false flag”-operation i någon by.

 45. Jon Reina skriver:

  bildterberg skriver: ” – Kan det finnas några som är så korkade att de tror att Assad skulle ta till kemiska vapen?”

  Joga, slike finnes faktisk, FN og EU, samt også såkalte ”nyhetsmedia” som Expressen, Aftonbladet og Se og Hor….

 46. spanaren skriver:

  bildterberg,

  Tack för ditt ovärderliga bidrag till vår privata SIGINT och
  möjligheten att som neutral svensk ha kvar synen på båda ögonen.

  Återstår att se hur länge denna länk fungerar innan NSA/GCHQ/?
  släcker ner även denna väg.
  Carl Bildts blogg läses av många……

  http://sv.wikipedia.org/wiki/National_Security_Agency

  Russia Today har nyheten om den eventuella kapningen
  av syriska TVn på RT hemsida.

  Ryska TV kanalen CH1 hade inget från Syrien i gårdagskvällens
  huvudsändning ”Vremja”.

  Hur skall vi tolka detta?

  ”Lugnet före stormen” – ryska Atlanteskadern beräknas anlända
  ”målområdet” i slutet av månaden eller att som det även har
  spekulerats om i ”alternativa” media en uppgörelse om respektive
  stormakters framtida intressesfärer i samband med den numera
  även hos oss välkände ryske ”ÖB” general Makarovs möten
  med kollegorna i Pentagon helt nyligen.

  Efter georgienkriget 2008 hemskickades kvarlevorna av
  stupade utländska ”rådgivare” i tysthet till hemländerna.
  I media konstaterades enbart att vissa stupade georgiska
  regeringssoldater hade en märkligt mörk hudfärg.

  I det syriska inbördeskriget publiceras tom namn och foto
  på ”legoknektarna” av regerinssidan vilket vi får vetskap
  om tack vare bildterberg.

  Naturligtvis kan dessa uppgifter liksom de våldsamma
  stridsscenerna från en obetydlig patrullstrid i en gränd
  i Damaskus kasbah på Al Jazeera vara arrangerade….

 47. flyktingar skriver:

  Spanaren, Bildterberg

  Lite reflexioner medan ni analyserar informationskriget.

  Det fanns uppenbarligen en gräns för hur stor roll en så pass svag regim som Assads skulle få ta i Mellanöstern.

  Rysslands strategiska behov av en militärbas i östra Medelhavet upplevdes ge Syrien ett ogenomträngligt militärt ”immunförsvar”, ett paraply under vilket axeln Hizballah, Al-Assad, mulla-Iran kunde utvecklas till en regional maktfaktor.

  När nu Assad-regimen så enkelt faller, i vilken allians kommer det nya Syrien då ingå? Hur kommer i det läget Hizballah förses med vapen och vilka lojalitetskrav kommer eventuella nya vapenleverantören sätta upp? Är marionettdockan Nasralla näst i tur att falla?

  Regimen Assads fall blir ytterst sett dödsstöten för Irans strategi att uppnå dominans i Mellanöstern. När denna strategi nu imploderar så återstår mullaregimens egen kamp för att behålla makten i Iran. Om denna makt inte genuint utgår från folket, så är även mullaregimens dagar räknade – med eller utan kärnvapen.

  Är det ”Spring time for Turkey” igen?

 48. @spanaren, angående Wikipedia och redigeringar från staten. För några år sen klagade privatpersoner på att deras redigeringar av vissa wikipediasidor, som rörde amerikanska intressen, hela tiden ändrades så att sidan blev mindre kritisk. En person började undersöka vem som skönmålade dessa sidor och han gjorde en häpnadsväckande upptäckt med hjälp av ev wikipedia scanner. Ett och samma wikipediakonto gjorde tusentals ändringar per dygn! Redigeringarna utfördes enbart på sidor som rör amerikanska intressen. Kontot jobbade 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan med att ändra wikipediasidor. IP-adressen spårades till ett spann av adresser som tilldelats … CIA. Alltså kan man misstänka att CIA än idag jobbar frenetiskt med att skönmåla alla wikipediasidor som rör amerikanska intressen. Numera jobbar man förmodligen lite smartare, via fler konton som inte sitter på samma spann av IP-adresser, så att det ska se ut som om privatpersoner gör ändringarna.

 49. spanaren skriver:

  Flyktingar,

  Den nuvarande syriska administrationens omedelbart
  förestående kollaps verkar vara mest propaganda och önsketänkande från USA/EU/NATOs sida att döma av
  de senaste dygnens krigshändelser särskilt i Damaskus.

  Israel har tydligen en mera verklighetsbaserad bild av
  den syriska regeringens överlevnadsförmåga och
  den syriska krigsmaktens styrka och sammanhållning.
  Källor: Haaretz, DEBKAfile

  http://www.debka.com/article/22202/Assad-rebuilds-fighting-command-retaliates-against-Turkey

  Vad gäller Ryssland så meddelas just nu från Al Jazeera
  att EU skall införa den sjöfartsblockad mot Syrien som
  Ryssland varnat för.
  Vad händer när det första ryska handelsfartyget kapas/kontrolleras och befinnes föra en enligt FN helt legitim vapenlast?
  Sker kapningen i sydöstra Medelhavet finns ryska flottan på
  ävenså i Nordatlanten och Östersjön.
  Ryssarna hade en ”flyguppvisning” i vårt närområde för
  några dagar sedan med tungt bombflyg och tillhörande jakteskort.
  Hur snabbt kan dessa plan nå Nordsjön/Engelska Kanalen?
  Vi får se om Putin viker ner sig och som britterna gjorde drar tillbaka
  de ryska handelsfartygens nuvarande sjöförsäkring.

  Vad gäller Turkiet är det kanske så att det inte blir något av
  Carl Bildts drömmar om EU i Turkiet om/när de neo-ottomanska
  krafterna bestämmer landets utrikes/säkerhetspolitik.

  Vi får se.

  PS

  SANA går (tillfälligt?) åter att koppla upp normalt på Internet
  men behåller naturligtvis bildterbergs länk i reserv av samma
  orsak som ryska krigsmakten (och israeliska) behåller
  radiokommunikation med morsetelegrafi som reserv för
  ett fall när satelliterna bekämpats och radiolänkarna störts ut….

  PS2

  Detta är väl sista dagen för denna tråden om inte Bloggägaren
  ser en anledning att förlänga tiden….

 50. spanaren skriver:

  Naturligtvis är WIKIPEDIA redigerat/censurerat från samma
  center som dirigerar vad som sänds på CNN/Foxnews och
  även icke-amerikanska main-stream media tex Al Jazeera.

  Hänvisar till WIKIPEDIA av bekvämlighetsskäl och förtutsätter
  att läsarna är medvetna om källans opålitlighet för enkla
  tekniska beskrivningar av vapensystem som läsarna kan
  kontrollera i alternativa mera seriösa källor.

  Pax Americana verkar även genom ståthållarna i sina
  nuvarande provinser och överlöpare i de planerade framtida…

 51. bildterberg skriver:

  ”Pax Americana” är en eufemistisk omskrivning av
  ”Full Spectrum Dominance” (tillika titel på denna läsvärda bok
  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=1615776540).

 52. ahmadho skriver:

  Jag är mer av åsikten att det bara är en tidsfråga innan rebellerna är utslagna. Syriska armen har lyckats hålla sig intakt. Armen utgörs av befolkningen o knappast som utmålas som Assads egen arme o den är inget som ett gäng bråkmakare bara sådär får på fall. Under större delen av året, innan striderna blivit fullskaliga, har riktiga demonstrationer med enormt antal personer hållits till fördel för Assads styre o reformarbete. Reformarbetet inkluderade inhemsk opposition o Assad var tidig ute o erbjöd dialog men den nobbades av oppositionen med direkt order från USA.

  FN med rysk/kinesisk veto har inte rubbats sedan konflikten startade. Inte heller har Bashaars egen utsago o väg till reform ändrats. Förutom lögnerna som sprids i Media.

  Jag är mer av åsikten att det lär krävas ett större krig i världen för att rubba koalitionen som finns mellan Iran/Syrien/Lebanon med stöd av ryska/kinesiska intressen. Självklart är USA/Israel direkta bovar i dramat dock förundras jag följaktligen varför EU tar USA sidan, nästan helt villkorslöst. Jag känner att ryssland pressas ständigt av USA sponsrade aktioner nära Ryska intressen o land. Följder i Form av större krig kommer att lämna mest förstörelse i MÖ o Europa.

  Morden på högt uppsatta i Bashaars närhet kan omöjligen ha utförts av rebeller, såsom Bildt beskriver. Det är starkare länders säkerhetstjänst som kan klara av sådant.
  Enligt lokal media, både syrisk och från gränsande länder, ser det bra ut för Assad. Värre kommer det att bli för USAs allierade diktaturer i gulfområdet som äntligen har avslöjat sitt direkta samröre med MÖ folkens fiende nr 1. Ryssland verkar ha bäst koll över utvecklingen i MÖ.

  Det är värt att notera, ingen älskar det syriska folket mer än Assad, varken FN, EU, USA med sina arabiska lakejer. Det vore helt ologiskt att tycka annorlunda såvida man inte har utsatts för en större mängd desinformation. Han har dessutom visat stark återhållsamhet för att lösa konflikten med icke fredliga metoder, men nu är Syrien i ett läge där armen går hårt fram för att rensa upp en gång för alla o jag tror att de kommer att lyckas.

 53. spanaren skriver:

  http://www.en.rian.ru/business/20120723/174737275.html

  Återstår att se huruvida stoppet för den ryska civila luftfarten på Damaskus beror på de åberopade ekonomiska villkoren eller en nu förutsedd mycket allvarlig försämring i ”luftläget” över Levanten i början av nästa månad då den ryska flotteskadern är på plats i det
  angivna operationsområdet sydöstra Medelhavet

  Vad gör USA/NATO om rebellerna liksomnu skett i Damaskus
  även nedkämpas/drivs ut ur Aleppo?

  Tänk om det blir som signaturen ”ahmado” skriver…….

 54. spanaren skriver:

  Debkafile är en privat israelisk verksamhet med inriktning på militär
  underrättelsetjänst jämförbar med amerikanska Jamestown inom
  området utrikes/säkerhetspolitik. Dessa nätsidor kan inte betraktas
  som neutrala till skillnad från tex Jane’s och IISS och även till
  viss del ”STRATFOR”.

  Länkar till en artikel i Jerusalem Post som visar att det syriska
  hotet haft verkan i Tel Aviv. Det är nu inte alls självklart att
  israelisk militär skall sättas in mot Syrien för att ”säkra” landets
  förråd av ”okonventionella” vapen.

  http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=278665

  Haarets har en liknande artikel – men bara för prenumeranter
  på tidningens nätsida.

  Märkligt tyst om striderna i Aleppo även i västmedia inkl. SVT.
  Ryska CH1 ”Vremja” hade ett kort inslag i gårdagens sändning
  – annars avvaktan även där. Är det lugnet före stormen eller
  uppgivandet av den syriska terrängen av Ryssland?

  En analogi med det syriska hotet om insats av kemiska vapen
  vid angrepp utifrån är det rysk/vitryska övade svaret på ett
  utländskt försök att ”befria/demokratisera” Vitryssland enligt
  övningsscenariot i manövern ”Union Shield 2006”.

  Bekämpning av NATOs uppmarscherande styrkor i Polen
  med taktiska kärnvapen och samtidig ”hemortsbekämpning”
  längre västerut.

  (Så fick vi med ”ryssen” här oxo!)

 55. spanaren skriver:

  Noterar att NATO gjort samma analys som undertecknad
  tidigare gjort vad gäller möjligheterna att störa rysk sjöfart
  på syriska hamnar.

  NATO påtalar att cypriotiska ”örlogsflottan” inte torde kunna
  ”kontrollera” ett lastfartyg på cypriotiskt territorialvatten.

  Om inte Cypern med stöd av den jämförelsevis stora grekiska
  flottan som en del av NATO kan ”stoppa ryssen” hur omöjligt
  är det då inte för det allianslösa Sverige utan i rum sjö krigsdugliga
  örlogsfartyg att verkställa EUs beslutade åtgärder om/när tex
  MS Alaed passerar Gotland på resa officiellt med destinationen
  Vladivostok. Rysk media skriver att helikoptrarna som enligt
  tidigare uppgift lossats ännu inte levererats till förråd i Baltijsk.

  Är det i själva verket nu i St Petersburg ombord MS Alaed?

  http://www.acus.org/natosource/eu-inspect-vessels-and-aircraft-heading-syria-suspicious-cargo

 56. bildterberg skriver:

  Spekulationer om ”ny last” på MS Alaed i St Petersburg:

  http://www.en.rian.ru/mlitary_news/20120724/174757466.html

 57. bildterberg skriver:

  Utfärdande av resevarning för Syrien från ryska utrikesministeriet:

  http://www.en.rian.ru/russia/20120724/174755473.html

 58. spanaren skriver:

  Länkar till STRATFOR som idag har en längre analys
  om läget i Syrien och hur stormakternas bevekelsegrunder
  för sitt agerande sett från STRATFORs horisont.

  http://www.stratfor.com/weekly/consequences-fall-syrian-regime

  Den förenade norra och baltiska flottan har nu passerat Gibraltar
  på östlig kurs för att bla på order av Putin beskydda rysk sjöfart
  mot kapningsförsök f’låt ”kontroller” från EU/NATO krigsfartyg.

  Vi får se vad som händer när MS Alaed med last som bör ”kontrolleras” passerar Gotland och Östersjöutloppen på väg mot Atlanten.

  Har PJÄSEN på svenska patrullbåten Visby laddats med skarp ammunition – OM nu sådan finns tillgänglig och inte stoppats
  av PRIO…..
  Inför ”hotet” från denna svenske örlogsman girar MS Alaed
  tvärt och återvänder till rysk hamn i Östersjön – eller?

  Raljerande men förvecklingar kan tyvärr inte uteslutas.

  Nyheterna på ryska CH1 är fortfarande förvånansvärt
  tystlåtna om utvecklingen i Syrien – varför?

 59. Per Fredö skriver:

  http://www.economist.com/node/21559367

  Ja, hur lång tid tar det innan regimen Assad faller?

 60. spanaren skriver:

  Regeringsidan har idag för första gången satt in attackflyg
  mot upprorsmännen i Aleppo……

  Per Fredö,

  Varför ”Yesterday’s News” för att ge en vinklad bild av
  verkligheten?

  Så här ser verkligheten ut enligt upprorsmännens allierade.
  Tom Al Jazeera verkar nu modfälld och enligt Debkafile har
  Israel inga som helst planer på att ingripa i Syrien..

  http://english.alarabiya.net/articles/2012/07/24/228157.html

 61. bildterberg skriver:

  Här är den officiella Syriska versionen av senaste nytt:

  http://208.43.232.81/eng/337/2012/07/24/432903.htm

  Lita aldrig till fullo på någon källa men att försöka förhindra
  att alla kommer till tals är ju ren och skär dumhet.

 62. bildterberg skriver:

  Den mer och mer desperata propagandakampanjen om
  syriska massförstörelsevapen fortsätter:

  http://landdestroyer.blogspot.se/2012/07/urgent-west-spreads-syrian-wmds-lies.html

  Känns i viss mån igen från förberedelserna till
  anfallet mot Irak 2003, eller hur?

  ”Fool me once shame on You, fool me twice shame on me”
  (eller hur var det nu G W Bush försökte återge det …:)

 63. bildterberg skriver:

  Debkafile (Mossad) kritiserar säkerhetscheferna Gantz och Gilead
  för att så tvivel inom den israeliska ledningen när det gäller den
  syriska kemiska arsenalen.

  http://www.debka.com/article/22207/Israel%E2%80%99s-security-chiefs-rally-to-disperse-war-clouds-with-Syria

  Hysterin måste till varje pris hållas igång i detta alltmer desperata
  propagandakrig.

 64. spanaren skriver:

  Den israeliska militären torde ha läget i Syrien helt klart oavsett
  vilka propagandaversioner som pumpas ut i media av olika
  aktörer.
  Ur israelisk militär synvinkel har Golanfronten med den nuvarande
  administrationen i Syrien varit helt lugn trots att krigstillstånd
  formellt råder mellan Israel och Syrien.
  Båda ländernas krigsmakter vill måhända inte se en repris på
  Yom Kippurkriget där både Israel och Syrien led stora förluster.
  Israel förlorade många stridsflygplan i strid med syriskt luftvärn
  av idag föråldrad sovjetisk modell.
  Säkert har IDF scenarion för F16/F15I möte med ryska S-300
  och Buk-2M/Pantsir som verkar avhållande.

  Vid de pågående striderna i Aleppo gjorde den syriska
  krigsmakten igår reella krigsinsatser utan hänsyn till kvarvarande
  civilbefolkning trots att upprorsmännen sökt sin tillflykt där.
  Tio minuters stormeld från tungt artilleri följt av attackflyg.
  Därefter kommer enligt rysk taktik motorskytte med pansar…..

  Det är nu på morgonen påfallande tyst i västmedia om strider
  i Aleppo.
  Svensk TV har ersatt frontrapporterna med snyfthistorier
  om flyktingar som har propagandavärde hos svenska ”fredsfår”.

  Den syriska regeringsarmen torde ha helt i enlighet med
  Genevekonventionen arkebuserat tillfångatagna ”franc tireur”
  och som i alla krigsmakter – utom dagens svenska – i krigstid
  överlöpare/vapenvägrare/desertörer och andra landsförrädare.
  Jmf Finlands senaste krig……

  Bilder har visats på enstaka syriska stridsvagnar av äldre
  modell (T-55) som framgångsrikt bekämpats på nära
  håll i Kasbans gränder med pansarskott.
  Modernt ryskt pansar (T-90/uppgraderade T-72) har aktivt
  skydd mot pansarvärn benämnt ”Arena” som omöjliggör
  denna typ av hot.
  Vad lastas ombord i MS Alaed i St Petersburg?

  Länkar till video från BBC som visar rebellernas mord på
  civilpersoner i Aleppo (Om det nu inte liksom en del ”strider”
  är arrangerat för TV journalisterna)

  Utvecklingen de senaste dagarna tyder kanske på att signaturen
  Ahmado visar sig ha helt rätt trots fru Clintons senaste hysterier
  när det inte blir som hon hoppats…..

  http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18977899

 65. flyktingar skriver:

  spanaren

  Källkritiken som vederfaras information från arabiskt håll, liksom förståelsen för militärt våld imponerar på en utomstående betraktare. Jämför med den godtrogenhet med vilken media accepterar motsvarande propaganda mot israeliska krigsmakten i södra Libanon såväl som i Gaza. Alltför sent gjorde Goldstone en pudel. När ska Carl Bildt göra detsamma?

  Ni andra kan fundera på alternativen till det lugn och den stabilitet som trots allt råder i Israel. Ni kanske hyllar Assad/Saddam regimerna och förordar att Bathpartiet ska exporteras till landet mellan floden och havet? Eller kanske ni tycker att Egyptens muslimska brödraskap (Hamas) ska styra? Eller ska området administreras av det utfattiga FN? Eller av EU?? Eller ni kanske tycker att de olika alternativen ska avgöras av allmänna val? Kan ni förstå varför ingen i Israel är intresserad av era rödvinsrosiga drömmar?

  -Ett Ship to Gaza kommer lastat!
  -Vadåmed?
  -70-talsvänsterns, förvirrade ”humanisters”- och dito ”teologers” livslögner!

 66. spanaren skriver:

  flyktingar,

  Ship to Gaza…..

  Ävenså en person som i dagens Syrien liksom hans kollegor
  i Finland 1939-1945 för att citera den kände finske författaren
  Väinö Linna hade fått ordern ”Upp till gropkanten bara…”

  Nu är inte Israel i krig men vilka lagar gäller under krigstillstånd
  i Israel vad gäller desertörer/överlöpare och andra landsförrädare?

  Är väl medveten om att min beskrivning av krigets verkliga
  ansikte kan verka hårt och chockerande i dagens Sverige.

  För svenska värnpliktiga som utbildades före ”hjärnsläppet”
  var denna verklighetssyn den gängse bland vapenföra män.

  I Israel med landets hotbild och krigserfarenheter är kanske
  än idag undertecknads bild av ”militärt våld” den förhärskande
  både bland vapenföra män och kvinnor.

  Utanför ämnet men Flyktingar förtjänar ett svar….

 67. ahmadho skriver:

  Flyktingar;
  Lugnet i Israel!!!!! Israel sen starten än idag livnär sig på konflikter för att konfiskera mark o utrota palestinier. Det är en väl studerad plan med syfte o mål.
  Israels intressen!!!!!! Vad gäller för de andra människor i regionen? Är inte de människor som bör bedömas utifrån samma kriterier som Israeler.
  Det är ingen som söker någon form av utvidgning till de politiska idealen som gäller för Baath partiet. Det är ett politiskt parti som vilket som helst i andra delar i världen. Det som gällde i Syrien inom konstitutionen var att Baath partiet är det enda parti som ska styra i landet, men alla var/är välkomna att träda in o påverka landets utveckling. Nu är den klausulen avskaffad i sen nya konstitutionen.
  I Irak har man byggt en model som påminner om den som finns i Lebanon där maktpositionerna fördelas mellan 3 etniska grupper, som förvisso är bra men den suddar ut minoriteter o befäster en splittring i landet. Mycket arbete pågår för att ändra detta i Lebanon. Konstitutionen i Lebanon sattes på plats iom den franska koloniseringen av landet o gav en kristen grupp kontroll som fortfarande hyser stora relationer till fransk politik i Lebanon.
  Gissa nu hur lätt det blir för externa resursägare att kunna skapa splittring i Irak. Jag vet att det är ganska lätt i Lebanon.

  Jag är inte med Hamas för deras politiska ideal eller religiösa model, den kan ändå inte fortleva i mer lugnare former. Dock, Hamas vann i demokratiskt val, av ett folk som är sargat med bortrövat land, frihet o rätt. Så, vem bryr sig om Israelsintressen!!!! De är bovarna. O trots att Hamas vann under demokratiska former, o har inget annat val än att bekämpa eld med eld, så har USA/EU mage att terrorist förklara den. O nu senast, går Sverige ut med ett NEJ i UNESCO, som i sig innebär ett erkännande för ett kulturellt folkslag. Fy skam…

  Muslimska brödraskapet berör mig inte alls o jag har ingen som helst aning om vad de kommer att åstadkomma, dock, hur illa de än är kan de inte bli värre än Mubarak.

%d bloggare gillar detta: