Nu inbördeskrig…

VID MEDELHAVET: I dag förklarade ICRC i Geneve – internationella Röda Korset – att de nu anser att det råder ett inbördeskrig i Syrien i dess helhet.

Och det innebär att den internationella humanitära rättens bestämmelser i lägen som dessa måste respekteras och följas av alla och envar i Syrien.

Det som började som massiva fredliga protester som sedan möttes av brutalt våld från regimens sida har därmed nu nått fram till vad ICRC betraktar som ett fullödigt inbördeskrig.

Det var detta vi hade hoppats att det skulle vara möjligt att förhindra.

Kofi Annan har under veckan besökt såväl Damaskus som Teheran för samtal, och på måndag är det Moskva som står på hans agenda. Också olika oppositionsgrupper har ju varit inbjudna till den ryska huvudstaden för samtal.

I de inledandena skedena av situationen i Syrien sades inte sällan från rysk sida att vi i Väst var lite naiva när vi inte såg riskerna i den situation som höll på att utvecklas.

Från Moskvas perspektiv ligger utvecklingen i den islsmska världen inte bara nära – den sträcker sig in i Ryssland självt.

Vårt svar var ofta att vi förvisso såg riskerna, men att just dessa borde göra det viktigt för Ryssland att vara med och forma en politisk process som kunde säkra en fredlig förändring i Syrien.

Att regimen Assad förr eller senare kommer att tillhöra historien rådde det redan nu ingen tvekan om. I dag framstår det som än tydligare.

Och utan en sådan politisk process kommer de risker som inte minst Ryssland pekat på att successivt te sig allt större och allt värre.

Nu är inbördeskriget där, och även om vi inte i detalj vet vad som hände vid den senaste massakern vid Tremseh – FN-observatörerna håller på att skaffa sig en bättre bild av det – finns inslag i rapporteringen som visar på farorna.

Det talas om att milis från kringliggande alawitiska byar skulle deltagit i attackerna. Och då är vi nära ett scenario där olika sekteristiska grupperingar slåss för vad de betraktar som sin överlevnad.

Detta är förvisso inte det enda prisma genom vilken vi måste se utvecklingen, men det indikerar en situation där möjligheterna för diplomatin successivt riskerar att bli allt mindre, och där en våldets logik riskerar att ta över allt mer.

Att förhindra och stoppa krig mellan stater har sina sidor, men när vi talar om inbördeskrig är det oftast mycket svårare situationer.

I grannstaten Libanon tog inbördeskriget 15 år, och det trots att det inte saknades utländska militära ingripanden.

Även om en så bestämd man som president Reagan beslöt till sist att dra bort de amerikanska trupperna från Beirut. Dånet från kanonerna på slagskeppet utanför var säkert enormt, men betydde til syvende og sidst föga när det gällde vad som faktiskt hände.

Det finns föga anledning att avundas Kofi Annan i detta läge, men desto större anledning att ge honom stöd.

Hans fokus måste vara att försöka få till stånd en politisk dialog siktande till den övergångsregering som den s k kärngruppen stöder.

Men i den situation som nu uppkommit handlar det om en dialog inte minst med den väpnade oppositionen, och om förutsättningar finns för den saken är svårt för den som inte sitter mitt i processen att i detalj bedöma.

Det går inte heller att bortse från att det i denna finns olika grupperingar, och bland dessa sådana med en helt annan agenda.

Fokus nu kommer att ligga dels på UNSMIS-observatörernas rapport om vad som hände i Tremseh, och dels på Kofi Annans samtal i Moskva de kommande dagarna.

Från den ryska huvudstaden är ju annars bulletinerna något blandade.

Positivt och viktigt beslut i duman om att nu äntligen ta steget in i världshandelsorganisationen WTO med alla de möjligheter detta innebär, men samtidigt beslut i samma duma om nya lagar för frivilligorganisationer som innebär nya restriktioner och begränsningar.

Att de tvingas att registrera sig som ”främmande agenter” om de tar emot stöd utifrån är t ex klart oroväckande.

I Kairo har president Mursi nu fått besök av utrikesminister Clinton dagarna efter det att han självt besökt Saudiarabien.

Men det var självfallet viktigt att hon kom dit tidigt och markerade att även USA är berett till öppen dialog med företrädare för politiska riktningar man tidigare närmast lyst i bann.

Egyptens framtida väg är viktig för oss alla.

Längre söderut försöker Afrikanska Unionen på toppmöte i Addis Ababa att söka lösning både vad gäller sin egen ledning och på de konflikter i främst Mali och de bägge Sudan som annars kommer att få allt allvarligare också regionala effekter.

Och hemma i vår egen del av världen handlar det mest om de ekonomiska utmaningarna främst inom eurozonen och de slutsatser som dessa måste leda till för det framtida europeiska samarbetet.

Den frågan berör oss självfallet på ett mycket handgripligt sätt – det handlar ju om var Sverige skall finnas i framtidens Europa – så den kommer jag att ha många anledningar att återkomma till.

Men nu är det nog närmast ett litet bad som står på programmet…

16 Responses to Nu inbördeskrig…

 1. bildterberg skriver:

  ”Nu är inbördeskriget där, och även om vi inte i detalj vet vad som hände vid den senaste massakern vid Tremseh – FN-observatörerna håller på att skaffa sig en bättre bild av det – finns inslag i rapporteringen som visar på farorna.”

  ”Massakern vid Tremseh” var i själva verket ett slag där
  den syriska regimens styrkor slog till mot ett rebellfäste:

  http://www.rt.com/news/tremseh-massacre-un-rebels-215/

  FN-observatörernas uppgifter stämmer betydligt bättre överens
  med den syriska regimens version än med ”rebellernas” version.

 2. gruelse skriver:

  ”It takes two to a tango” brukar det väl heta i engelsk text, och är, enligt mitt förmenande, ett talande uttryck för den eskalerande våldsutvecklingen som har resulterat i det syriska inbördeskriget.

  Även om ansträngningar måste göras för att begränsa inbördeskrigets skadliga verkningar, är det viktigt att det ges utrymme för självkritik hos allschöns aktörer involverade i våldsutvecklingen och inbördeskriget! Annars är risken att man låser sig vid att allting är den andre partens fel, och då blir situationen än värre.

  Man frågar sig uppgivet i detta läge, hur ska man hitta en godtagbar lösning på kriget? Såvida man inte ska, föga verklighetsförankrat, kraftsamla och fullständigt utplåna endera parten…?

  Ansatsmässigt särskiljande utifrån numerus i titlarnas näst intill identiska inledningsfras, föreligger två amerikanska böcker*, vilka Under strecket i SvD 120624 har tagit avstamp i för att ge läsarna bakgrunden till och olika förklaringsmodeller för den ”arabiska våren”.
  http://www.svd.se/kultur/understrecket/komplex-vag-fram-till-den-arabiska-varen_7295511.svd

  *) ”The Arab Uprisings: What Everyone Needs to Know” av James Gelvin
  ”The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East” av Marc Lynch

 3. admin skriver:

  Reblogged this on Zokster Something.

 4. Jon Reina skriver:

  Akkurat gruelse. Det må være to for å danse tango. Likeledes må en konflikt ha to parter for at den skal ende i en borgerkrig.

  Bare så synd at EU, USA og FN tilsynelatene ikke synes å vite der….

 5. spanaren skriver:

  Intresset för utvecklingen i det syriska inbördeskriget och
  stormakternas agerande verkar nästan obefintligt trots att
  Bloggägaren inbjudit läsekretsen med sitt senaste ”Ämne för dagen”.

  Kanske den länkade artikeln och videon från ”Husb..” f’låt RT
  kan föranleda förnyad aktivitet härstädes….

  http://www.rt.com/news/un-syria-resolution-blackmail-338/

  Idag får vi veta om samtalet mellan Putin och Annan i Moskva
  leder till att Putin liksom Jeltsin vad gällde Kosovo viker ner sig
  inför en västlig övermakt.
  Storbritannien har problem med att säkra London mot terrorister
  men USA har erkannerligen hangafartygstridsgrupper som
  ställer den samlade ryska eskadern i ett hopplöst underläge
  i farvattnen utanför Levanten.
  Inom 48 timmar vet vi hur det blev…..

  Lastfartyget Alaed, nu under rysk flagg, som i rysk media uppgavs vara destinerad till St Petersburg ligger nu utanför den ryska
  örlogsbasen Baltijsk i ”Enklaven”.

  Vi har åter fått se att allt som står i tidningen är inte sant’
  – även om den kallas Pravda.

 6. spanaren skriver:

  Ett möte i Nordatlanten
  Genom Nikolai Voronin
  16.07.2012 1636

  Avdelningar för krigsfartyg enligt de nordiska och baltiska flottorna, efter en kampanj i Medelhavsområdet möttes i Nordatlanten, rapporterade 16 juli Office of Press och information till försvarsdepartementet. Efter påfyllning av vatten och bränsle i fartyg mötet kommer att fortsätta att utföra uppgifter havet vandring. På kvällen den 17 juli som planerat, kommer de två fartygen i flottan bildas mezhflotskaya kombinerade gruppering av marinen, som kommer att ”genomföra utbildning och stridsuppdrag i havet och de havsområden under ett enda kommando.”
  Senare, i de sydligare breddgraderna i den gemensamma kraften kommer träda i kraft Svarta havet Fleet örlogsfartyg i patrullbåt ”Smetliviy” stora landning fartyget ”Caesar Kunikov” och ”Nicholas Fil’chenkov” och två fartyg stöd, sade Office of Press och information till försvarsdepartementet. Svarta havet Fleet fartyg genomför nu långsiktig plan för kampanjen i den sydöstra Medelhavet.

  JM

  Maskinöversättning från ryskan av artikel på ryska krigsmaktens
  nätsida ”Röda Stjärnan”.

  Återstår att se om ”stridsuppdrag” och ”plan för kampanjen”
  är misstolkningar i maskinöversättningen….
  Läsare med kunskaper i ryska hänvisas till den ryska
  originaltexten. Länk på engelska ”RödStjärna.ru”

  Denna information för den skull någon läsare undrar var
  ryska flottan tagit vägen enär inget nämns om detta i
  våra media.

 7. Per Fredö skriver:

  Professor Peter Wallensten, som är freds-och konfliktforskare, intervjuades i tv-soffan i morse.
  Det gällde Syrienkriget förstås och hur den väpnande kampen, som alltmer liknar ett inbördeskrig, ska kunna lösas.
  En del av hans åsikter förbryllade verkligen och var direkt naiva.

  Alla rapporter har ju sedan länge visat att Kofi Annans fredsplan har misslyckats totalt.
  Skälen är väl kända.
  Men, menade ändå Wallensten, Annan är ju känd för att vara en god samtalspartner med förmåga att övertyga.
  Vi får väl se hur det blir med den saken.

  Och vad gällde de båda stormakterna Ryssland och Kina, som i alla lägen stöttat president Bashar Assad och varit hans allierade så skulle ändå Kina nu ha tröttnat på det.,
  Kina skulle nu ha insett att tidvattnat börjar vända och därför börjat utöva så skarpa påtryckningar på ryssarna så att de gav med sig.

  Det kanske inte skulle vara så dumt att Kosi Annan tar flyget till Peking.

  Vad gäller emirerna i Mellersta Östern, även nu kallat Arabförbundet, så är ju deras strategi att hålla sig vän med alla.
  Det är inte bara västländer och diktaturer som Ryssland och Kina utan också grannstater som Iran, Irak, Syrien, Libanon och förstås även terroriströrelser som Hitzbolla och Hamas.

  Därifrån kan man nog inte räkna med ngot annat än att stötta rader av fredsplaner så där lite vid sidan av.

 8. feminix skriver:

  Överallt i konflikter är muslimer och islam inblandade.
  Islam är vidskepelse upphöjd till totalitär ideologi.
  Dödsstraff för att lämna islam.
  Islamofobi är en sund reaktion på en sjuk religion.
  Jag är en stolt islamofob – annars skulle jag skämmas.

 9. feminix skriver:

  Reblogged this on Feminixs Verkstad and commented:
  Överallt i konflikter är muslimer och islam inblandade.
  Islam är vidskepelse upphöjd till totalitär ideologi.
  Dödsstraff för att lämna islam.
  Islamofobi är en sund reaktion på en sjuk religion.
  Jag är en stolt islamofob – annars skulle jag skämmas.

 10. spanaren skriver:

  Per Fredö,

  Instämmer i din kommentar vad gäller den världsfrånvände
  professorn framträdande i Morgon TV.

  Måhända ligger den ryske kommentator som nyligen rapporterade
  för Al Jazeera från Moskva närmare sanningen vad gäller den
  reella verkligheten när han sade:
  ”Konflikten gäller inte Syrien utan den globala maktbalansen”

  Dvs som Spanaren uppfattar det om USA/NATO skall få
  fortsätta korståget för ”Västdemokrati” där ovilliga utsätts
  för ”svärdsmission” med slutmålet Fukuyamas världsordnng
  eller om Ryssland/Kinas uppfattning om nationalstaternas
  suveränitet och att inblandning i självständiga staters inre
  angelägenheter inte kommer att tillåtas skall råda med andra
  ord Huntingtons världsordning om olika kulturer (länder/makter)

  Efter Syrien varför inte gå vidare och med rest-Georgien som
  bas ”befria” det idag ryska Nordkaukasus och installera en
  med USA/NATO samarbetsvillig regim i tex Groznyj?

  Vi får se hur det går. Enligt uppgifter idag skall USA förstärka
  med två hangarfartyg. Där blir den, visserligen uppgraderade,
  Kashin-klass jagaren bara en snubbeltråd i vad ”Röda Stjärnan”
  ”kampanjen i sydöstra Medelhavet”.(maskinöversatt från ryska!)

 11. flyktingar skriver:

  Spanaren

  Maktspel inför öppen ridå. Framtida skolbökker kommer att ha Syrienkrisen som övningsexempel.

  Så här kunde dialogen låta (maskinöversatt)

  USA: Vi är starkare.

  Ryssland: Vi har kärnvapenkunskaper som vi kan fortsätta läcka in in Iran.

  USA: I så fall angriper vi Iran

  Ryssland: Det blir dyrt för er.

  USA: Alternativet är dyrare.

  Ryssland: Om ni låter oss behålla våra flottbaser i allawitkontrollerade delar av Syrien, så låter vi oss nöjas.

  USA: Vi har en överenskommelse.

 12. bildterberg skriver:

  Ryssland inser att eftergifter när det gäller Assad-regimens
  störtande och därpå följande installation av en USA/NATO/israel-
  kontrollerad marionettregim utgör den första dominobrickan
  i en sekvens som snabbt leder till ett krig mot Ryssland/Kina.
  Därför är sannolikheten liten för en kompromiss av det slag som
  flyktingar antyder.

  Däremot ökar sannolikheten stadigt för en ”false flag”-op som
  kan föranleda en militär intervention utanför något FN-mandat.

 13. Urban Medin skriver:

  Jag är lika trött på detta krig som alla andra, som Sveriges media och Israelstrogna regering med USA´s dunkar i ryggen framhävandes att allt är kaos tills vi får kontroll över all olja?

  Det har kostat många liv redan, men återbetalningen kommer nog fortare än väntat. När inget längre finns att vinna, så skiter man i dessa länder precis som Afrikas fattigaste redan har sett.

  S Sverige eller S Shell? Lika äckliga i sina strävanden mot makt. Kosta vad det kosta vill!

 14. gruelse skriver:

  @Carl Bildt

  I blogginlägg ”Avgörande dygn om Syrien” 120528 skrev du:

  ”De ansvariga för massakern i Houla måste identifieras och hållas ansvariga, och våldet måste upphöra alldeles oavsett varifrån detta kommer.”

  Och i tidningen Dagens PS (120527) http://www.dagensps.se/artiklar/sn/2012/05/27/283361/index.xml finns du citerad:

  ”Utrikesminister Carl Bildt (M) fördömer massakern i Hula i Syrien. Vid attacken dödade regimens granateld 92 människor, varav 32 barn, enligt FN:s fredsobservatörer som räknat offren.

  ”Omedelbart måste vi ställa krav på att de skyldiga för massakern identifieras och ställs till svars. Det är fundamentalt. Och hur regimen reagerar på det kraven blir sedan av stor betydelse för fortsättningen”, skriver Carl Bildt (M) på sin blogg.”

  Har ni funnit de skyldiga till massakern i Hula, i synnerhet de som dödade barnen? Om inte, görs det ansträngningar för att finna de skyldiga och ställa dem till svars?

%d bloggare gillar detta: