Seger för friheten på nätet!

PARIS: Regeringssammanträde i Visby, och sedan efter några timmar flygplan till Paris inför morgondagens stora möte om Syrien här.

Men dagens stora händelse var utan tvekan resolutionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter om friheten på nätet.

Att åstadkomma en sådan var det andra stora steg i vår internationella strategi för friheten på nätet. Och det har ju kommit att bli en av våra viktigare utrikespolitiska frågor under de senaste åren.

Det första steget var arbetet med Frank La Rue och den rapport i dessa frågor som han presenterade i egenskap av FN-rapportör i dessa frågor.

Det arbetet kulminerade i samband med den s k paneldebatten i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna i Geneve tidigare i år.

Reaktionerna på den diskussionen gjorde att vi ansåg det värt att försöka att gå vidare med en formell resolution.

Motståndet fanns förvisso – det kom tydligt till uttryck i den debatten – men samtidigt hade vi etablerat ett visst momentum i frågan.

I diskussioner inte minst med USA beslöt vi oss för att gå vidare längs denna väg. Men viktigt var också vårt samarbete med en kärngrupp av andra länder. 

Inte minst finns det anledning att nämna Indonesien och Brasilien vars utrikesministrar jag höll nära kontakt med under arbetet.

Av avgörande betydelse var dock självklart de intensiva ansträngningarna av UD:s representanter i Geneve. Deras dialog med land efter land har varit av största betydelse för att föra frågan framåt.

Mot slutet fick vi mer än 80 länder som medförslagsställare, och det var uppenbarligen i detta läge som de länder som försökt rida spärr mot våra ansträngningar beslöt sig för att försöka undvika en omröstning med det nederlag för dem det skulle innebära.

Och därmed kunde den banbrytande resolutionen antas vid lunchtid i dag.

De positiva reaktionerna har varit många, och i en debattartikel i International Herald Tribune/New York Times beskiver jag resolutionens betydelse.

Länk till den finns i twitter-kolumnen här till höger.

Det var en viktig framgång inte minst mot bakgrund av att den i början av året inte alls var självklar. Men målmedvetet och gediget arbete på bred front har nu gett ett mycket bra resultatet.

Åt detta har vi all anledning att glädjas, samtidigt som vi måste diskutera hur vi skall föra dessa allt viktigare frågor vidare.

4 Responses to Seger för friheten på nätet!

 1. AquaVera skriver:

  Bäste Carl. Med Ditt jidder om Friheten på nätet har Du sedan länge gjort bort Dig!! KNIP.
  Hur blev Det med ACTA i EU ?? Fjellner o Company?
  Finns väl inga länder i hela världen som försöker mer och mer med alla sorters censur, övervakning på nätet över sina medborgare som Sverige och USA.
  Hycklare!!

 2. Sedan har vi ett högst aktuellt problem i Sverige rörande nätneutralitet. Jag noterar att det är väldigt tyst om det.

 3. […] hur Carl Bildt ser på resolutionen och dess betydelse kan du läsa om i denna debattartikel samt i Carl Bildts blogg. Här finner du även bilder från när resolutionen antas. Missa inte heller intervjun med Irina […]

 4. Torsten skriver:

  AquaVera
  Det luktar lika illa om Din kommentar som det rakvattnet som Du representerar luktade på den tiden. Du är rätt gammal va??

%d bloggare gillar detta: