Myller och meningar i mängder

VISBY: Dagar vid Almedalen är alltid intensiva, och denna var sannerligen inte varit ett undantag.

Men viktigast i myllret av möten, intervjuer och framträdande var seminariet som Gunilla Carlsson, Ewa Björling och jag hade om de ekonomiska utmaningarna i den stora omvandlingen av den arabiska världen.

Fullsatt var det mitt i värmen. Intresset och engagemanget var det inte att ta fel på.

Och det var bra att på detta sätt kunna diskutera och redovisa bredden av de insatser som vi gör i dessa frågor. 

Här fanns också en del av de kvinnliga aktivister från olika delar av arabvärlden som finns här på inbjudan från vårt fina institut i Alexandria.

Och trots de svårigheter vi diskuterade var det skönt att höra deras grundläggande förtröstan inför framtiden. 

Främst gällde detta Egypten, som ju kom att dominera vår diskussion inte minst mot bakgrund av valet och installationen av president Mursi.

Men och i en situation där det ju annars mest är den djupt tragiska situationen i Syrien som upptar vår  uppmärksamhet var detta viktigt att höra.

Och sedan fortsatte allt på det sätt det brukar göra under dagar här.

Möten. Myller. Människor. Meningar. Mat.

Och nu är det snart dags för en ny dag.

Jag börjar torsdagen med morgon-TV i bägge de stora kanalerna. Någon gång skall det inträffa.

Sedan blir det regeringssammanträde med sedvanligt visa beslut för landet.

Och i morgon kväll är jag i Paris.

Med Syrien i fokus.
 

60 kommentarer till Myller och meningar i mängder

 1. spanaren skriver:

  När vår nuvarande utrikesminister besöker Paris som bisittare
  vid de större makternas överläggningar om nästa ”Korståg” i
  Levanten vore det som alliansfri och neutral svensk hugnesamt
  att höra Sveriges utrikesminister föra fram, såtillvida dylika finnes,
  egna tankar och inte bara uppträda som USA:s förlängda arm och
  fru Clintons ekoröst…

  Den välkända amerikanska OSI-källan ”STRATFOR” skriver
  sålunda i ämnet….
  Några egna tankar i ämnet efter en eventuell läsning?

  http://www.stratfor.com/analysis/halting-syrian-chaos-robert-d-kaplan-and-kamran-bokhari

  Den nuvarande familjedynastin har bevarat Syriens fred intill
  dess USA beslutade att efter de misslyckade ”färgrevolutionerna”
  i EurAsien (undantag ännu rest-Georgien) det var läge att
  försöka genomdriva GW Bush och amerikanska neocons politik
  i ”The Greater Middle East”.

  Är ”västdemokrati” alltid och överallt i hela världen att föredra
  även om majoriteten av den lokala befolkningen tycker
  annorlunda och ”reformerna” måste påtvingas de motsträviga
  med militärt våld?

  Vilka förhållanden rådde i den av Sykes-Picot avtalet skapade konstlade statsbildningen Syrien före Assad-familjens styre
  och vad händer om/när USA lyckats ”västdemokratisera” landet?

  Ryssland kanske uppger denna terräng för att kraftsamla inför
  nästa ”befrielsevåg” – Nordkaukasus med utgång från rest-Georgien.
  ”Befrielsearmen av jihadister&wahhabiter” med utländskt stöd finns redan på plats,

  Är törhända det så att USA nöjer sig med kontroll över
  oljeterminalen i Banias med tillhörande rörledning till
  oljekällorna längre österut för sina egna geostrategiska
  intressen och som I Kosovo ett område för en större militärbas
  och som uppmarschområde för det kommande kriget
  mot Iran (Ryssland)?

 2. spanaren skriver:

  Carl Bildt lät i morgonens TV1 (5/7) påskina att det fanns en
  underförstådd överenskommelse om att Syriens president
  skulle tvingas avgå mellan USA och Ryssland.

  Länkar till ett uttalande från rysk sida vad gäller detta….

  http://rt.com/politics/russia-us-syria-geneva-talks-282/

  I dag skriver ryska källor även om förberedelser för
  undsättning av ryska medborgare i Syrien, om så kommer
  att visa sig nödvändigt, i ordalag direkt hämtade från
  gällande Medvedev/Putin deklaration vad gäller insats
  av rysk militär förmåga utomlands…..

 3. Plikt! Mot sig själv och i kongruens med de val man gjort! Du har nått en position och verkar nöjd. Jag vill förstå hur man blir nöjd och hur du uppfattar dig själv, dina plikter och pliktuppfyllande? Genom fina möten och fina skrivna ord? Eller följer du fina ord, redan skrivna, och repeterar dem… Verkligheten ser helt annorlunda ut! Då kanske dina ord inte är så starka, eller starka nog för att fullfölja ditt uttalade plikt! Och ingen av dina likar klarar av det heller! SÅ det ligger i folkets händer? Har man hört alla fantastiska solutions av folk? Det finns lösningar, men har man gjort fel ochrättar till felen, så hamnar man efter evolution av civilisation ALLTID!
  Tillbaka till Sverige efter långa vistelser i fjärran länder och har allt det där man konkurrerar om på arbetsmarknaden, och Sverige är det enda landet som inte respekterar eller värdesätter det jag besitter!

  Dig respekterar man? Folket har en annan syn på dig. Så vem är det som respekterar dig, har du köpt ditt rykte? VIlken marknad är det?

  Om du är den du är, så vill jag av respekt för dig som en drivkraftig svensk möta dig och ha ett samtal med dig! Du kanske har lösningar till vissa saker jag är engagerad i?

  Behöver inte name-droppa om vem jag är etc.

  Jag heter Taban! Och jag är 30 år, snygg, singel och bright!

  Antar att du svarar på dina inlägg, eller har du en sida bara för att skriva! Feedback tack!

 4. gruelse skriver:

  Det var något förvånande att höra ”USA:s vice utrikesminister” i SVT:s Gomorron Sverige i Almedalen kommentera avtalet om hur Syrien ska styras i fortsättningen. Refererande till det nyligen ingångna avtalet och dess lydelse pratade han om att explicit sett så krävs inte Assads avgång, men implicit sett så ska Assad avgå.

  Ryssland höll sig till det explicita avtalet och fru Clinton höll sig till den implicita tolkningen av avtalet. Detta gör uppenbarligen också ”USA:s vice utrikeminister”.

  Jag får intrycket att de senare två har börjat tillämpa arabisk retorik och hemfalla till det muslimska sanningsbegreppet.

 5. spanaren skriver:

  gruelse,

  USAs syn på Carl Bildt har framkommit i WIKIleaks avslöjanden
  av amerikanska Stockholmsambassadens telegramtrafik….

  Snarare är det väl så att ”vår” utrikesminister i likhet med
  Saakasjvilij i Tblisi och tidigare Jusjenko i Kiev är mycket
  följsamma på fru Clintons ryck i ”den transatlantiska länken”.

  Den trovärdiga amerikanska tankesmedjan ”Jamestown”
  skriver vad som kanske är den reella verkligheten i Syrien
  och Rysslands politik och de bakomliggande skälen därför.

  Turkiet krävde ”flygförbudszoner” och ”skyddade zoner”
  på syriskt område men Fogh-Rasmussen totalvägrade.
  Varför? – Det ryska stålet biter..

  Kanske något även vi svenskar borde uppmärksamma.
  Uppvaknandet ur ”Fred i vår tid” drömmen kan bli brutalare
  i morgon än det var i augusti 1939.

  http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=39580&tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=13c93e131dc13c782818fc09ea830576

 6. spanaren skriver:

  När nu ”den arabiska vårens” euforiska drömmar övergått i
  den reella verklighetens kranka blekhet är det måhända läge
  att tänka på vilka som OM det verkligen blir ett regimeskifte
  i Ryssland OM/när Putin tvingats bort från makten.

  http://www.themoscowtimes.com/news/article/ultranationalists-on-the-rise/461672.html

  Hur skulle Sveriges säkerhetspolitiska läge vara med en
  ultranationalistisk/fascistisk Tsar i Kreml med imorgon
  tillgång till den, i vår del av världen, slagkraftigaste krigsmakten?

  Dröm vidare alla ”fredsfår”….

 7. spanaren skriver:

  Rättelse mitt 06 juli 2012 kl.06:56

  att tänka på vilka som OM det verkligen blir ett regimeskifte
  i Ryssland OM/när Putin tvingats bort från makten.

  Läs:

  …att tänka på vilka som blir Rysslands härskare OM det verkligen
  blir ett regimskifte i Ryssland….

 8. bildterberg skriver:

  Dags att damma av en gammal karta:

  Lite uppdateringar kanske behövs, t.ex. genom att ta Makarovs karta i beaktande.

 9. bildterberg skriver:

  Här är ett mer PNAC-anpassat alternativ:

 10. metusalem skriver:

  Bildterberg
  Och vad menar du att dessa kartor kan användas till?

 11. spanaren skriver:

  Undertecknad tolkar kartorna enligt följande:

  Post-war New World Map:

  Global uppdelning av världen i huvudsakligen sovjetiska
  och amerikanska intressesfärer efter överenskommelse
  mellan president Rooseveldt och hans nära vän ”Uncle Joe”
  a.k.a Stalin där imperialisten Churchills intressen åsidosätts.

  Den andra kartan visar ”The American Dream” där USA
  behärskar hela världen i ett ”Pax Amerikana” uppdelad i
  amerikanska militärområden.
  I EUROCOM ingår Sverige (med Carl Bildt som ståthållare?)

  Ser fram emot hur Bildterberg och andra tolkar dessa två kartor…

  ……….

  I Paris vart det mycket prat och lite verkstad……..

  Den viktigaste nyheten är tydligen den om överlöparen
  general Tlas som i ickeväst källor anges redan varit misstänkt
  som landsförrädare och stod i begrepp att gripas av
  syriska SÄPO.

 12. bildterberg skriver:

  Det finns inte så mycket att tillägga för mig eftersom
  spanaren redan har gjort en utmärkt tolkning av vilken
  relevans dessa kartor har i dessa instabila tidevarv.

  Antingen lyckas ”väst” (USA/NATO/Israel) förverkliga
  sin dröm om en allsmäkrig (unipolär) ”New World Order”
  där alla kontinenter behärskas utan något motstånd.
  Då kan den andra kartan tjäna som världskarta (USA*COM).

  Det andra alternativet är att SCO (Ryssland, Kina m.fl.)
  inte går att eliminera vilket leder till en ”multipolär värld”
  i vilken den maktbalans som i viss mån återspeglas i den
  första (ganska gamla) kartan.

  Något mer idylliskt alternativ än dessa två förefaller
  lite väl utopiskt (men dock inte helt uteslutet)
  med tanke på den rådande situationen i världen.

 13. spanaren skriver:

  Bildterberg,

  Med vissa ändringar kan karta 1 åtminstone vad gäller
  Europa visa Rysslands och rest-NATOs intressesfärer
  – när USA i huvudsak utrymt den europeiska terrängen och
  ombaserat till västra Stilla Havet.
  Vad gäller Sverige med närområde har vi ju en purfärsk
  uppdatering från högsta ryska ort.

  När det talas om den hårda bekämpningen av de syriska
  upprorsmännen och deras utländska ”rådgivare” bortser
  man av någon anledning från Genevekonventionens
  regler vad gäller sk ”Franc tireur”. Uppträder rebellerna
  i uniform med väl synliga vapen och under ansvarigt befäl?
  Om inte kan tillfånga tagna rebeller skjutas på fläcken
  av den lagliga regeringens militära styrkor helt enligt
  Genevekonventionens regler.

  För de värnpliktiga i den svenska armen ad var detta en
  noga inpräglad kunskap för den skull striden i av
  Fienden (ryssen) tillfälligt ockuperade områden skulle
  föras inom ramen för ”Det fria kriget”.

  Hur förfor man i Finland under landets senaste krig
  med desertörer, överlöpare, ”desanter” och andra
  landsförrädare?
  För att citera Väinö Linna – ”Upp till gropkanten bara…”

  Varför denna ensidiga svartmålning av Syriens av FN
  erkända lagliga regerings militära förmågor och
  en överdriven heroisering av upprorsmännens ”soldater”?

  Vad gäller den sunnitiske generalen Tlas har DEbkafile
  en mera nyanserad skildring.

  http://www.debka.com/article/22159/After-8-763-soldiers-killed-and-a-stream-of-defectors-Assad-believes-he-can-win

  Om han bosätter sig som pensionär i Paris, flyttar till sina
  nära vänner i Moskva eller deserterar till rebellerna
  får framtiden utvisa.

  Ser fram emot Carl Bildt redogörelse från Paris –
  blir det åter ett eko av fru Clintons hysterier när
  hon inte får som hon vill?

  Inte underligt att Bill fann tröst hos Monika….

 14. Vad ska man kalla en stat en stat med en sådan lagstiftning?

  Kan en sådan verkligen kallas för en demokrati.

  Utmärker inte en sådan sig för att upprätthålla ett fungerande rättssystem
  såväl som yttrandefrihet åtminstone för sina egna medborgare såväl som transparens?

  Lyssna till fd CIA-agenten och Libyenförhandlaren Susan Lindauers högst
  komprometterande redogörelse för vad hon drabbats av sedan hon agerat whistleblower om sina överordnades egentliga förehavanden i Irak och Libyen

  Extreme Prejudice – CIA Whistle Blower Susan Lindauer

  PDX 911Truthhttp://www.youtube.com/watch?v=G43zl4fzDQg

  Såväl som vad Ron Paul anser om denna nya rättsordning:

  Ron Paul NDAA Shut Up.You Don’t Get a Lawyer ”

  Obama’s U.S. Citizen Assasination Hit List

 15. Kachina skriver:

  Spanaren

  Man får inte låta sig provoceras till att döda civilbefolkningen genom stridsvagnseldgivning direkt mot civila bostäder, oavsett utländsk politisk infiltration. Gör man det, är det kört.

  Det är kört för Assad, precis som det var för Khadaffi och Saakasjvili, helt enkelt för att deras inledande försvar var att mörda civila, män, kvinnor och barn.

  Idag är det väl ingen som vill ta i Assad eller Saakasjvili, ens med tång.

 16. metusalem skriver:

  Kachina jämställer härovan Assad med Saakasjvili.
  Om du avser den nuvarande presidenten i Georgien tycker jag liknelsen haltar å det grövsta. S har givetvis varit obstinat mot den mäktige grannen, men några grova militära satsningar mot egen befolkning har inte skett i den skala som Assad initierat.

 17. Kachina skriver:

  Visst var Saakasjvili president vid krigsutbrottet? Visst räknade han Sydossetien som en del av Georgien?

  Jag såg filmen när Georgien gick in i Sydossetien. Det första de stötte på var vanliga hyreshus i fem våningar. De sköt in i varje lägenhet och ropade Ya-hoo vid varje träff.

  Saakasjvili kan vara en trevlig person, men han har tydligen ett svagt psyke. Dels är det så att man får inte ge efter för uppenbara provoceringar, dessutom måste man ha sådan disciplin bland manskapet att man VET att de kan skilja på civila och militära mål.

  Vad han borde ha gjort var att kalla dit världspressen för att dokumentera provokationerna. Då hade Ryssland blivit ”the bad guy”

  Vi vet hur WW2″ startade. Tyska soldater i polska uniformer anföll en tysk postering. Tyskland kunde visa upp döda ”polacker” att visa världspressen, på bekostnad av några enstaka soldater, men det var ju försumbart i det stora hela.

  Då 1939, kommunicerade man via telegram och brev. Det tog dagar innan väl analyserade nyheter nådde allmänheten.

  Saakasjvilis män hade tydligen kul när de mördade civila, män kvinnor och barn, i en tid då kriget sker i realtid över Internet.

  Nej, Saakasjvili gjorde en rejäl fadäs, kanske i tron att Nato skulle komma till omedelbar undsättning.

  Disciplin måste ersätta droger, i alla krigsmakter.

 18. Kachina skriver:

  På tal om droger i det militära. Både KGB och CIA har lång erfarenhet av att manipulera psyket genom att ”krydda” maten med olika substanser som stänger av vissa fält och stimulerar andra fält i hjärnan, utan att objektet själv känner sig drogad. (Jag har själv blivit utsatt för CIA:s experiment)

  Denna kunskap har tydligen spridit sig. Idag dödas fler civila, helt omotiverat, än det dödas soldater. Jag är dessutom själv övertygad om att de islamska självmordsbombare som utbildas, får ”kryddad mat”.

  Ät bara den mat du själv eller din mamma lagat. Det kan vara en tillfällighet, men tidigt i sommar beställde min dotter (hon talar extremt bra arabiska) två hamburgare på ett ställe inom norra Stockholm, samtidigt som hon pratade arabiska med en person i telefon. Dessutom betalade hon både för mig och sig själv. Detta gillades synbarligt inte av ”bartendern”. (Ung tjej betalar för gammal gubbe)

  Nåväl, vi åt våra hamburgare. Sedan åkte vi vidare. Jag körde. Efter en halvtimme började jag pendla mellan filer och vajerräcken. Jag stannade på första rastplats och sade till min dotter att; ”Det här går inte ” Du måste ta över.

  Sedan sov jag, från Stockholm till Byske och ytterligare 48 timmar, då min yngre dotter körde mig till akuten. Läkaren ställde diagnosen allergisk reaktion. Det lät logiskt.

  Men jag, som alltid ätit allt som kommer i min väg, utan något som helst tecken på allergi, som har varit utsatt för CIA:s experiment, kanske låter som en hypokondriker när jag undrar vad hamburgaren var ”kryddad” med.

  Numera köper jag mina hamburgare på Supermarket och steker själv.

 19. Till Kachina 7 juli 2012 07:32

  Tom Amnesty deltog i den falska ryktesspridning, om Khadaffis svarta mercenaries och deras användande av viagra för våldtäkt på Libyens kvinnor, som avsiktligt regisserades i uppsåtet att degradera den svarta ursprungsbefolkningen till sin ursprungliga slavkasttillvaro – den som Khadaffi hade räddat dem undan och som ledde NATO-stryrkorna att bomba massor med civila svarta i Misrata – såväl som till deras fördrivning från deras hem av rebellmiliserna, förutom alla de övriga övergrepp som det rapporterats om och som varit i samma anda som Ku Klux Klan:s.

  Myten om den svarte vilden med sina omättliga sexuella begär och våldtäktsbenägenhet användes återigen för att legitimera den egna bestialiska bärsärkargången gentemot densamma.

  Det medger de tom själva iom att de sedan öppet deklarerade att allt detta enbart byggde på lögner.

  The Gaddafi Mercenaries and the Division of Africa

  Så varifrån har du fått dina faktauppgifter om Khadaffis påstådda övergrepp mot sin egen befolkning?

  Såväl som Assads?

 20. Detta är vad vi bombat fram av ”demokrati” i Libyen!

  LIBYA Benghazi: Hospital Doctors At Al-Jalaa Use Swords In Lynching Of Black Man

  Och den enda som krävs utlämnad för rättslig prövning av ICC är Khadaffis son.

 21. Kachina skriver:

  Första dagarna använde både Khadaffi och Assad stridsvagnar till att skjuta sönder bostadsområden. Då hade Nato ingripit. Det var först efter ihållande mord på civila som flygförbudet kom och Nato-flyg började eliminera stridsvaganar. Assad använder dem ännu, till och från.

 22. Mer om det ohyggliga lögnande och hyckleri som legat bakom NATO / USA:s attack på statsledaren Khadaffi och dess följder för den inhemska svarta befolkning såväl som alla de gästarbetare som slentrianmässigt slaktas och / eller utsätts för andra bestialiska övergrepp eller fängslats på obestämd tid och utan rättslig prövning som folkfördrivningar från deras hemorter i Misrata och Twarga till en flyktingtillvaro i sitt eget land. Var är de i dag när alla andra röstar? Ser ni några svarta nånstans? Eller hör ni några rapporter från andra ställen i landet än Benghazi och Tripoli där araberna vistas? De som tom tycker att den fd korrupte västmaktslierade Idris styre är att föredra framför Khadaffis, trots att han sålde ut Libyens olja nästan gratis till Väst. Khadaffi nationaliserade oljan och hade vett att ta betalt för den såväl som att fördela rikedomarna rättvist till landets alla medborgare, medan Idris enbart stödde en mycket liten och övergödd överklass medan resten levde kvar i samma fattigdom som alltid och den svarta ursprungsbefolkningen diskriminerades av araberna och kvinnorna förtrycktes på samma sätt som i övriga patriarkaliskt religiösa områden i Väst o arabvärlden.

  NATO Aggression Against Once Most Prosperous African Country Ruined Lives Of Black People

 23. Kachina skriver: ”Första dagarna använde både Khadaffi och Assad stridsvagnar till att skjuta sönder bostadsområden”

  Kan du leverara faktaunderlag till dessa uppgifter?

  Och har du någon lösning på hur statsledarna bör agera om välutrustade och vältränade terrorister verkar i vissa bostadsområden för att destabilisera landet – hur ska de då kunna fullgöra sina skyldigheter att försvara detsamma gentemot deras angrepp utan att omkringliggande byggnationer skadas.

 24. Dessutom Kachina påstod du ju dessförinnan att:

  ”Det är kört för Assad, precis som det var för Khadaffi och Saakasjvili, helt enkelt för att deras inledande försvar var att mörda civila, män, kvinnor och barn.”

  Vad gäller Assad och Saakasjvili vet jag inte så mycket i det avseendet, men var, när, hur gjorde sig Khadaffi skyldig till dessa påstådda mord på civila, män barn och kvinnor?

  Och vad gäller Assad, varför skulle han vara så het på gröten att begå precis ALLA de övergrepp, som bara ropar efter ett ingripande från Väst?

  Verkar ju inte särskilt logiskt – eller hur?

  Bör man inte precis som i en vanlig civil juridisk rättegång fråga sig vad de anklagade kan tänkas ha för MOTIV till sina handlingar – så vitt de inte förlorat allt vett och sans och är helt ifrån sina sinnen?

 25. Kachina skriver:

  Säg mig du Giovanni en enda person på denna planet som är vid sina sinnens fulla bruk. Hittar du honom/henne är världsproblemen lösta på nolltid.

  Libyen var en diktatur, med allt vad det innebär. Att höja en person som Khadaffi till skyarna när han är död, varken förklarar eller raderar ut hans gärningar.

  Möjligen hade svarta en bra tillvaro i Libyien, men jämfört med vad?

  De svartas tillvaro i USA har förbättrats avsevärt sedan tidigt 60-tal.

  Sedan, den som här talar om olika raser skall veta att på den här planeten finns bara en ras. Det är den mänskliga rasen. Dit hör alla, oavsett hudfärg, ögonfärg, storlek på öron och näsa, religion och kultur.

 26. Jag har vare sig höjt Khadaffi till skyarna, eller förnekat att han var en diktator. Bara efterfrågat faktabelägg till de uppgifter som du själv levererat om hans påstådda attacker på civilbefolkningen.

  Dessutom vad vet du om de svartas tillvaro under hans styre – om du tom tycks ha uppfattningen att den skulle vara bättre i dag under NTC:s och rebellmilisernas ledning?

  Och att de svartas tillvaro I USA skulle ha förbättrats avsevärt sedan tidigt 60-tal är väl ändå en sanning med modifikation. Men den diskussionen lämnar jag helst tills vidare, eftersom deras situation inte är riktigt jämförbar med denna!

  Inte heller är det jag som påstått att det skulle finnas olika raser.
  Men du tycks alltså förutsätta att rasismen gentemot de svarta skulle ha upphört pgra att vi numera känner till att det inte existerar ngt sådant som skilda människoraser?

  Rätta mig annars om jag har fel.

  Vad är i så fall anledningen till att araberna i Libyen numera utsätter den svarta inhemska befolkningen såväl som gästarbetarna för de fruktansvärt bestialiska brott som du alltså kunnat bevittna ovan?

 27. bildterberg skriver:

  Kachina sväljer okritiskt alla lögner i västpropagandan.
  Både Qaddafi och Assad har anklagats för att ”mörda sin
  egen civilbefolkning” men det har aldrig någonsin presenterats
  bevis för detta, förutom att det dessutom är extremt svårt att
  hitta några rationella motiv bakom sådana handlingar.
  Det är därför Kachina glider undan dina förfrågningar, Giovanni,
  om underlag för dessa anklagelser. För att blicka tillbaka
  på fallet Libyen finns följande artikel om en tvivelaktig
  figur vid namn Soliman Bouchuiguir som var en av
  nyckelpersonerna bakom spridandet av lögner om situationen
  i Libyen som därmed försedde ”västmedia” med det
  propagandamaterial som behövdes för att degradera
  Libyen till en anarkistisk, fundamentalistisk och splittrad
  region, numera utnyttjad av USA-NATO-alQaida som en bas för
  vapenleveranser att användas i kampanjen mot Syrien.

  http://www.voltairenet.org/Lybia-Human-rights-impostors-used

  Fram med källhänvisningar till dina ”sanningar” om Libyen
  och Syrien, Kachina.

 28. bildterberg skriver:

  En ”alternativmedia”-version av situationen i Syrien återfinns
  i följande intervju med Webster Tarpley:

 29. Så Kachina, även om det lär finnas gott om statsledare som inte är vid sina sinnens fulla bruk – man kan ju tex med fullt fog fråga sig vad krigshetsaren Hilary Clinton tror sig ha att vinna för USA:s räkning genom ytterligare ett lika grandiost misstag som det i Irak och Libyen – så är jag nog beredd att sätta mer tilltro till vissa rapportörers och analytikers uppgifter än andras.

  Och själv anser jag mig nog fortfarande vara så mycket vid mina sinnens fulla bruk att jag har en någorlunda god bedömningsförmåga att tänka logiskt rationellt och skilja mellan vad som är lösa spekulationer och falsk ryktesspridning och faktabaserade och logiskt konsistenta analyser.

  Ju mer den propagandistiska krigshetsen tilltar, desto viktigare borde det ju vara att inte köpa grisen i säcken sas. Det första som får stryka på foten i krig är ju som vi alla vet sanningen.

  Finns det någon som helst anledning att anta att USA/ Väst inte skulle bygga sitt handlande på lika skakigt lögnaktig grund i denna högst troligtvis medvetet framprovocerade Syrienkris än i de tidigare egentillverkade kriserna i Irak o Libyen?

  Eller menar du att USA / Västmakterna istället är ute i det humanitära ärendet att rädda dessa länders befolkningar från deras diktatoriska statsledare, genom att spendera allt större delar av sin statskassa och de egna unga amerikanska männens liv på att istället försöka bomba fram demokrati åt dem?

  Hur trovärdigt verkar det?

 30. STORT tack Bildterberg för länken till artikeln om
  ”The Secret Relationship between the LLHR and the Transitional Council”.

  Jag har nu under stigande indignation och fasa hunnit med att ta mig igenom hälften av den ( den var lång och det kostar sannerligen på krafterna att hålla kvar koncentration pgra all den ilska som den genererar i mig).

  Hoppas nu att alla sådana som Kachina och resten av dem som håller sig ovetande med huvudet under armen vaknar till liv och LÄSER alla de rapporter som duggar tätt av detta slag – och framförallt just denna!

  Att hoppas på att Bildt skulle göra detsamma vore väl antagligen för mycket begärt.

  Eller vad tror du Bildterberg. Är han medveten om allt detta men spelar ändå med i lögnerna och hyckleriet?

  Eller är det verkligen möjligt att man kan vara så från vettet och från alla sina sinnens bruk att man verkligen TROR att det går att rädda världen till demokrati, fred och välfärd rättvist för alla, tex afrikanerna själva, på detta sätt?

  Får mest av allt lust att skrika rätt ut och gråta. Den här sommaren är helt förstörd för mig.

  Det var inte så länge sedan jag vaknade upp till medvetande om vad som faktiskt är på gång här i världen och sen dess har det känts som om det inte längre finns något hopp för mänskligheten och för att det ska kunna finnas någon framtid för kommande generationer. För våra egna barn.

  Det minsta man kunde begära av oss i den situationen är väl ändå att ta vårt ansvar och slå på alarmklockan att nu får det saqnnerligen vara nog!

  Inte ett till Libyen och Irak i Syrien!!!!!!!!!

  Inte ytterligare ett Afghanistan i MÖ av samma illsvrslande karaktär som det som nu utbrutit i Norra Mali där al Qaidamiliser som inte ens är hemmahörande i landet påtvingar befolkningen sharialagar och massakrerar det rika världskulturarvet i Timbuktu, detta som under oändligt tålamod och slit restaurerats under 30 års tid undan glömskan. Finansierade med Khadaffis generösa bidrag därtill för den delen – liksom så många andra av de matnyttiga projekt varmed han till skillnadf från västmakterna varit de afrikanska staterna behjälplig.

  Klart att falska människorättsföreträdare som denne Bouchuguir, med starka kopplingar både till NTC och NEOCON-hökarna inte har annat i kikarsiktet än Västs totala dominans över The Rest och att även afrikanerna erbjuds en rimlig chans att konkurrera med Väst på lika villkor. Och vad skulle han bry sig om att afrikanerna ytterligare en gång berövas sitt eget stolta kulturarv och därmed återigen förhindras att bygga upp en egen kulturell identitet och stolthet?

  Detta är allt så att man bara vill spy!!!

 31. bildterberg skriver:

  Om lögnen är tillräckligt omfattande är det lättare att lansera
  den som sanning. Här är en motsvarande sammanfattning av
  kampanjen mot Syrien där motsvarande ”enmansshow” av
  betald desinformation, lögn och propaganda skyltar med det lite
  varstans refererade namnet ”Syrian Observatory for Human Rights”
  (slå gärna upp denna ”organisation” på wikipedia):

  http://colorrevolutionsandgeopolitics.blogspot.se/2012/05/crusade-for-syria-big-lie.html

  Lägg också märke till den ansamling med ”demokratirörelser” och
  ”människorättsorganisationer” som finns listade i den nedre delen
  av vänsterspalten som i olika grad används i alla dessa
  ”färgrevolutioner” (till proteströrelser kamouflerade
  externt finansierade statskupper). Hela den ”arabiska våren”
  är i själva verket ett konglomerat av sådana färgrevolutioner.
  Meningen är inte att ena arabvärlden utan tvärtom, att splittra den
  och spela ut den mot de för ”New World Order” kvarvarande
  hindren Iran, Syrien och Hizbollah därmed banande väg för
  ett ”End Game” mot SCO (Shanghai Corporation Organization
  viket framför allt består av Ryssland och Kina).

  ”Eller vad tror du Bildterberg. Är han medveten om allt detta men spelar ändå med i lögnerna och hyckleriet?”

  Han är för intelligent för att själv tro på lögnerna men dock inte
  tillräckligt intelligent för att inse att alltför mycket motsägelser
  är exponerade för att kunna forstsätta spela med i detta komplex
  av lögner och hycklerier. Genom sin ensidga följsamhet gentemot
  USA har han försatt Sverige i en ytterst prekär situation i en
  (alltför snart) kommande konflikt mellan ”väst” och ”öst”.

 32. bildterberg skriver:

  Här är ytterligare en ”alternativ beskrivning” av situationen
  i Syrien:

  http://landdestroyer.blogspot.se/2012/07/kofi-annan-international-community-has.html

 33. Tack Bildtberger för ytterligare värdefull info! Jag gör allt vad jag kan för att gå igenom den, översätta och sprida den vidare.
  Har just lyssnat på Webster Tarpley´s analys och det var minsann ord och inga visor:

  Som jag refererar till i korthet på engelska sålunda:

  ”Listen to the excellent analyst Tarpley Webster in Washington, telling us the real truth about what is the underlying goal with this war from The West against The Rest – nothing less than to turn us back to the time before the treaty of Westfalia 1648 wich established the regim of modern independant soverain states, to get the same effect that´s now is established in Libya of smashed ministates ruled by, as he sais, ”peddy scwabbling impotent little entities of warlords”, that could never make any real resistance against the oveall rule of the Monetary Fund and Nato.”

  Har du någon svensk översättning av Webster Tarpleys analyser, som tex denna?

  Herregud! Det här blir ju bara värre o värre, ju mer man verkligen synar det i sömmarna. Och precis som du skriver: ju större och mer omfattande lögnerna är – desto lättare att dilla i sina undersåtar desamma – helt enkelt av den anledning att gemene man som vanligt inte kan eller vill inse att verkligheten ofta överträffar fantasin.

  Och så alla SD-are och övriga nyfascister som gör sitt bästa för att bidra till den falska ryktesspridningen genom att utmåla orsakerna till att det helvete som nu drabbar The Rest, värre än nånsin tillförne, skulle ligga i islam och det gamla stamsamhället / kontra kristendomen / och den modernt civiliserade demokratin och nationen.

  Detta är ju ingenting annat, än precis just det som någon uttryckte det hela i en SVT/debatt med Gunilla Karlsson om biståndens nuvarande nyliberala utformning – nämligen ett veritabelt krig gentemot jordens alla fattiga!

 34. Vet du Bildtberger möjligtvis något om, vad man inom dessa ytterst suspekta kretsar haft för målsättning vad gäller Algeriets president Boutifika och hur det kommer sig att det ännu inte utbrutit någon sk ”arabisk vår” för hans/ algeriernas vidkommande?

 35. Kachina skriver:

  Giovanni pangar på vilt och klipper till de som vid Irak-kriget stod bland publiken, Hillary Clinton och demokraterna.

  Jag ids inte söka rätt på käller utan undrar om ni minns längre bakåt än till de senaste rubrikerna. Kan ni säga mig om jag har fel i min återblick, annat än att jag kanske använder veckor som inte exakt följer kalendern.

  Tunisien första veckan, demonstrationer, andra veckan, soldater på gatorna med blommor instuckna i gevärsmynningarna, trdeje veckan, presidenten flyr.

  Egypten första veckan demonstrationer, demonstrationer, andra veckan, soldater på gatorna, skott i luften, några skadade, tredje veckan avgår Mubarak.

  Libyen första veckan demonstrationer, andra veckan militär på gatorna som dödar demonstranter, tredje veckan, bombardemang från tank och artilleri mot bostadsområden, Vid den tidpunkten hade oppositionen varken tanks eller artilleri. FN inför ett flygförbud som upprätthålls av europeiska Nato-styrkor och Sverige. USA förhöll sig tämligen passiv.

  Syrien, första veckan demonstrationer, andra veckan militär på gatorna som dödar demonstranter, tredje veckan, bombardemang från tank och artilleri mot bostadsområden. Vid den tidpunkten hade oppositionen varken tanks eller artilleri,……….

  Om nu Giovvanni och bilterberg gör en analys av ovanstående, vad ser ni då? Att Hillary haft sura uppstötningar vid de två sista händelserna, eller två ledare inte var/är vid sina sinnen?

  Det går att tolka hur vansinnigt som helst, särskilt om man som er två inte kan genomskåde ren och sipel propaganda som bilterberg börjat erbjuda sista tiden.

  ”Meningen är inte att ena arabvärlden utan tvärtom, att splittra den
  och spela ut den mot de för “New World Order” kvarvarande
  hindren Iran, Syrien och Hizbollah därmed banande väg för
  ett “End Game” mot SCO (Shanghai Corporation Organization
  viket framför allt består av Ryssland och Kina).”

  Det har jag varit medveten om länge, att vi i västvärlden är aktiva för att splittra oljeländerna och säkra våra oljeveranser, för ingen av oss vill ta cykeln till jobbet. Om det sedan dör några hundratusen irakier för vår välfärd, låtsas vi varken se eller inse.

  SCO har jag också varit medveten om mycket länge och ”The End Game” kommer en dag, kanske redan i höst när gränsen mellan Syrien och Turkiet ”börjar brinna”.

  Vill du bilderberg och Giovanni hellre ha SCO som worldruler?

 36. bildterberg skriver:

  Ja det handlar om den ”omvända Robin Hood”-principen.

  Webster Tarpley (som jag anser mycket trovärdig) har en
  egen web-plats:

  http://tarpley.net/

  Där finns de flesta av hans intervjuer inklusive transkriptioner.

 37. Valet i Libyen framställs i medierna i rosenskimrande dager som en seger för det nya modernt demokratiska Libyen, vari Khadaffi påstås ha ruinerat sin egen befolkning och hemvändande unga kvinnor, som bekostats dyra utbildningar av Khadaffi utomlands, står där med slöjorna på och ler och inbillar sig att de nu kan återvända hem till ett land som skulle infria deras förväntningar på en modernt demokratisk tillvaro med likaberättigande för kvinnor. Efter att det från flera håll hörts krav på återinförandet av månggifte.

  Men inga reportrar nämner ett endaste ord om på vad sätt valet genomförts i förhållande till den svarta ursprungsbefolkning såväl som judar, som fördrivits från sina hemorter i Twarga och Misrata, Benghazi osv.

  Förutom en BBC-reporter på plats i Tripoli som triumferande talar om att mängder av fd Khadaffianhängre nu även varit med och röstat, varvid den enda han tydligen lyckats få tag på för att förevisa som exempel på detta, är en stapplande urgammal snart hundraårig svart man, troligtvis blind på ena ögat, som leds fram till valurnorna av tjänstvilliga valarbetare för att få hjälp med att stoppa ner sin röst på rätt ställe i boxen.

  Dessa tuagener ursprungligen hemmahöriga i Twarga, varifrån de har fördrivits av NTC -ledningens miliser, beklagar sig över att de i egenskap av sådana fördrivna flyktingar i sitt eget hemland inte tillåts vara med och rösta i denna nya förnämliga demokrati. Vem vill eller kan rösta på sina egna torterare och bödlar i dagens apartheid – Libyen?

  Tawerghans Cast Doubt Over Libya Election

 38. bildterberg skriver:

  Kachina:
  ”Vill du bilderberg och Giovanni hellre ha SCO som worldruler”

  Ja, hellre än den sidan som startar krig baserade på lögner.
  Helst vill jag slippa någon som helst ”One World Order” men
  SCO är en motreaktion till den värsta typen av ”One World Order”
  som det nu görs försök att implementera. Att nationalstater
  ska bort anser jag vara nys.

  Som sagt, du bara upprepar den version av händelseförloppet
  som delgivits dig från BBC/CNN/al-Jazeera, som en i sten
  huggen sanning, Kachina. Andra versioner väljer du helt
  enkelt att bortse ifrån. Allt annat är för dig propaganda.
  Du ser inte att det du själv tror på är propaganda med
  (som lögner brukar ha) ett antal motsägelser.

  Låt oss ta ett enkelt (och envist återkommande) exempel:
  Det som benämns al-Qaida är bra i Libyen och i Syrien
  men samtidigt dåligt i Gaza, Irak och Afghanistan. Ser du ingen
  motsägelse i att al-Qaida i Syrien är ok att förses med vapen
  medan de samtidigt bekämpas i Afghanistan?

 39. Just precis Bildterberg!

  Obegripligt hur Kachina tänker – finns ju ingen logisk konsekvens i nånting alls. Lika lite som respekt för förevaranda faktaredovisning ovan! Allt tycks istället följa den totala godtycklighetens principer, nämligen enligt inga principer alls, vare sig moraliskt / etiska eller rent logiskt intellektuella.

  Å ena sidan framför han moraliskt etiska förevändningar att ingripa gentemot Assad och Khadaffi grundat enbart på ryktesspridning – men å den andra tycks han ha sådana moraliskt / etiska betänkligheter gentemot något i Irak – om än synnerligen oklart riktigt vad och varför. I alla fall för mig – om ingen i så fall kan förklara det lite bättre.

  Tex finns det ju dessutom alla anledning att fundera över logiken i att först proklamera ” a war at terrorism” och därefter se till att störta just de diktatorer i Arabvärlden som varit dem behjälpliga i kampen mot denna terrorism, nämligen Saddam Hussein och Khadaffi som båda avskydde den islamistiska terrorn och gjorde precis allt de kunde för att stödja USA:s påstådda intentioner i det avseendet.

  Med den följden att al Qaida-miliser och fd al Qaida-ledaren Belhadj nära lierad med NTC-ledningen och militär befälhavare över Tripoli, styr den fortsatta utvecklingen inte bara i Libyen utan även norra Mali.

  Och nu alltså står beredda att genomdriva samma osäkra förhållanden i Syrien med omnejd, dit dessa al Qaida -miliser från fd Afghanistan, Irak och senast Libyen / Mali inklusive Belhadj sett styra sin kosa för att fortsätta att sprida sitt ödesdigra våld i form av avskurna halsar på oskyldiga civila etc etc, så specifikt för just dem.

  Har vi inte haft nog med ETT Afghanistan, för att nu istället skapa sådana lite varstans i de områden, där det tidigare rått relativt fredliga förhållanden under hundratals år som tex i Mali, i stort sett ända sedan 11-1200-talet sedan Songhaiimperiet grundades, vari det odlats en sofistikerat intellektuell, vidsynt tolerant och fredligt inriktad variant av islam ( sufism bla).

 40. bildterberg skriver:

  ”Att Hillary haft sura uppstötningar vid de två sista händelserna, eller två ledare inte var/är vid sina sinnen?”

  Det handlar om så pass sura uppstötningar som
  i diplomatiska sammanhang direkt hotfulla uttalanden:

 41. bildterberg skriver:

  Och Kachina, du har väl inget emot att man initierar krigshärdar
  lite varstans i världen med utgångspunkt från direkta lögner.
  Ändamålet helgar tydligen medlen.

  Viljan att starta krig är direkt proportionell mot graden
  av upplösning, såväl moraliskt som ekonomiskt, hos det
  imperium som håller på att braka ihop under sina egna
  lögners tyngd.

 42. Kachina skriver:

  Påstår ni att det är lögner, att Khadaffis och Assads tanks bombarderat bostadsområden????????

  Jag har tidigare talat om hur man rensar ut motståndsmän som gömt sig i civila hem, utan att det blir blodbad.

  Vad gäller den mänskliga rasen är det oundviklingt, genom de komminukationer vi har tillgång, att befolkningen på den här planeten blandas till en ras.

  Ytterligare är det oundvikligt att den demokrati som föddes ur de amerikanska och franska revolutionen en dag kommer att ställas mot diktaturen. Dessutom, genom blandäktenskapen, kommer kultur att ställas mot kultur, religion mot religion.

  SCO är diktaturer. Även om demokratin har sina upp- och nedgångar, så föredrar jag demokratin.

  De måste till slut göra upp. Det kanske blir redan i höst.

  Det kan bli vårt Harmageddon, men jag föredrar det istället för att vara fånge i ett system där den fria tanken dödas systematiskt.

  Jag blir rent av förskräckt. Vill någon av er leva i Ryssland, Kina eller Iran? (Jag är för Ryssland som en del av Europa där våra kulturer kan blandas. Men i det sällskapet borde även Ryssland känna ångest inför samvaron och framtiden.)

 43. Kachina skriver:

  Här blir inte oliktänkande mördade, men det blir de i Ryssland, Kina och Iran.

 44. Jasså – blir inte oliktänkande mördade i den världsordning som implementeras av Väst för The Rest???

  Vaddå ”HÄR”?

  Man behöver inte mörda åsiktsmotståndare och whistleblowers som man lyckas tysta medelst en effektivt propagandamaskineri som tex det som medierna i Väst numera förvandlats till att bli, genom att helt enkelt gentemot dessa använda sig av gängse härskartekniker och falsk ryktesspridning, eller internera dem på livstid utan rättslig prövning på det sätt som skett genom införandet av ”The Patriotic Act” i USA, vari tex fd CIA-agenten / FN-förhandlaren o Libyenkännaren och numera whistleblowern Susan Lindauer som internerats pgra sina avslöjanden om USA-hökarnas egentliga förehavanden i Irak såväl som Libyen, fortfarande förvägras rättslig prövning av de brott som hon anklagas för.

  Har du inte lyssnat på hennes berättelse i den länk jag bifogat ovan???

  Vägrar du att ta del av all den info som inte stämmer med den propaganda du sväljer – eller vad är det som felas dig?

  Så vad har du då att tillägga om hur den svarta inhemska befolkning i Libyen behandlas i denna Västimplementerade nyordning som påtvingas The Rest av mördande genom att få sina halsar avskurna, bröst bortskurna, lynchade, kastererade och torterade och fördrivna från sina hem med hjälp av fabricerade lögner om sk ” African mercenaries” i Khadaffis armé som påstås knaprat viagra för att våldta de libyiska kvinnorna?

  Eller internerade i NTC-milisernas privata fängelsehålor på obestämd framtid, fråntagna sina pass, pengar och mobiltelefoner utan möjlighet till rättslig prövning. ( Runt 8000 enligt Amnesty´s och FN:s egna beräkningar!)

  Menar du att även detta mördande, torterande och folkfördrivande ska betraktas som försumbara bagatelliteter som VI här i Väst får tolerera så länge det inte drabbar oss själva – för att få vår olja levererad – eller förnekar du öht dess existens?

  Verkligen mycket svårt att förstå hur du tänker Kachina.

  För trots allt ditt tal om statsledare som man inte kan förvänta sig att de ska vara vid sina sinnens fulla bruk, tycks du ju ändå anse att den galenskap som Hilary Clinton nu hänger sig åt är fullt logiskt konsekvent och moraliskt försvarbar i avsikten att vara mer ”human” och / eller ”demokratisk” än den i Ryssland och Kina.

 45. Ursäkta Kachina att jag inte upptäckte ditt första inlägg från 17:06 innan jag kommenterade det efterföljande 18:06.där du till mig o bildterbeg ställer frågan:

  ”Påstår ni att det är lögner, att Khadaffis och Assads tanks bombarderat bostadsområden????????”

  Nej- som sagt var- jag påstår INGENTING om den saken tills någon lägger fram bevis om densamma.

  Dessa som du alltså fortfarande inte levererat, trots att du anklagar OSS för att okritiskt köpa vilseledande propaganda.

  På samma gång som du tillskriver mig ett okritiskt hyllande av Khadaffi, när jag redogör för helt och hållet verifierbara fakta om att Khadaffi, i alla fall i förhållande till fd korrupte Idris, hade vett att ta skäligt betalt för oljan och fördela vinsterna därav någorlunda rättvist till landets befolkning genom att bygga upp en modern välfärdsstat, med utbildning, sjukvård och bostäder åt alla oavsett kön eller ”ras”/etnicitet också i förhållande till landets inhemska och tidigare mycket diskriminerade svarta urbefolkningar.

  De ”sanningar” som du själv anammar som sådana utan att leverera ngn som helst faktagrund därför antas alltså helt oreflekterat vara ”objektiva” bedömningar av diktatorsskap av Khadaffis märke, medan de korrekta faktaredovisningar av hans förehavanden som jag redogör för antas vara liktydigt med att ”höja honom till skyarna”.

  Sanningen om hans diktatorsskap tycks alltså när allt kommer omkring vara att det inte alls var så illa som det framställs enligt din egen värdering.

  Men Neocon-hökarna i USA har försökt att framställa det såsom i varande i samma klass som Nordkoreas, där befolkningen ständigt svälter, sätts i arbetsläger och förs bakom ljuset å det grövsta medan ledningen vältrar sig i den mest otroliga lyx och självförgudning. Inte har den såsom Khadaffi gjort, skickat sina unga till några dyrbara utbildningar uromlands.

 46. bildterberg skriver:

  ”Påstår ni att det är lögner, att Khadaffis och Assads tanks bombarderat bostadsområden????????”

  Men Kachina då, inte nog med att du inte orkar ge några källor till att det skulle vara sant, du vägrar kategoriskt att ta del av
  information som verkligen pekar på att det är fråga om lögner.
  Du (och många med dig) tar för givet att allt som dyker upp på
  BBC och al-Jazeera är ”the Truth and nothing but the Truth”.
  Har du överhuvudtaget orkat läsa någonting av den artikel
  som tidigare refererats till?

  http://www.voltairenet.org/Lybia-Human-rights-impostors-used

  I den finns klara indikationer på att anklagelserna mot Qaddafi
  inte har någon grund. Läs artikeln och ge kritik på det du anser
  vara fel eller strunta helt i artikeln och allt annat som hotar
  att rasera den världsbild som du så krampaktigt håller fast vid.

 47. bildterberg skriver:

  Är det rätt att anse sig vara så demokratisk att man kan få
  sprida sin demokrati till andra länder med såväl subversiv
  verksamhet och infiltration genom s.k. människorättsorganisationer,
  som att med militära insatser under ”Responsibility to Protect”-flagg
  störta suveräna staters regimer (diktaturer eller inte) och
  sen splittra dessa stater samt installera en marionettregim?

  Är denna demokrati så fantastisk att man kan ta sig rätten
  att påtvinga den andra länder vilka man anser ha fel styrelsesätt
  och dessutom i många fall installera militärbaser i dessa länder
  för att på så sätt kunna garantera upprätthållandet av denna
  föreskrivna form av demokrati?

  Är det rätt att göra det när den egna ekonomin håller
  på att kollapsa samtidigt som rättssäkerheten för medborgarna
  aktivt undermineras via t.ex.Patriot Act och liknande lagar?

  Är det rätt att driva in världen i ett världskrig för att
  förverkliga sin vision om en ny världsordning (PNAC)?

 48. Ja, bildterberg, sannerligen man ställer sig undrande inför reaktioner av det slag som Kachina här uppvisar.

  Det får mig osökt att tänka på Bildts egna hänvisningar till det han kallar ”kvalitét” när han sist blev utfrågad av Cecilia Uddén i hennes sk ”Skäggradio” i Almedalen på SR P1. (Se Studio etts hemsida!)

  Vad är ”kvalitét” i sammanhang som dessa om inte just det tänkande som är byggt på kritiskt ifrågasättande i form av faktagranskning och rationellt förnuft / logik istället för lösa spekulationer och religiös vidskepelse – dessa honnörsord för den modernt västerländska individens civiliserade förhållningssätt till skillnad från den där ”primitive vildens” i klorna på sina krigsherrar, präster o prelater i sina så ociviliserade klansamhällen?

  Alla dem som vi alltså utsett oss till räddare av, i egenskap av civilisationens (dvs Guds?) gåva till mänskligheten?

  Vad skulle i så fall ett sådant ”kvalitétstänkande” vara uttryck för om inte samma illusoriska självförgudning i ”White Mans Burdon” -konceptet som alltid?

  Och är inte det i grunden en religiöst istället för vetenskapligt grundad hållning?

 49. Kachina:

  Nå hur skulle det då gå med denna sk ”demokrati” om den agenda som vi i den tillämpar genom att förbehålla oss rätten att exportera till The Rest, verkligen också skulle börja tillämpas av densamma gentemot mot oss själva och genom att bygga upp vapenarsenaler och vältränade miliser här hos oss som ställer oss inför gevärsmynningarnas nakna maktspråk att bedriva sk ”demokrati” eller annan sådan Enda Sann o Rätt Lära om Verkligheten enligt deras uppfattning om vad en sådan innebär – religiöst grundad eller inte?

  Nåja – vi skulle ju ändå aldrig hamna i samma situation som alla de världens fattiga som dessutom driver omkring i miljontals på flykt undan hungersnöd pgra klimatförstörelsen, så det kanske inte föreligger samma anledning till oro för vår egen del som för deras.

  Men ändå – det skulle ju onekligen ställa till en hel del trubbel i form av mankelmang i det egna väloljade maskineriet – eller hur?

 50. Kachina:

  Läs också denna rapport av Human Rights Investigations
  om de lynchningar av svarta som förevarit i Libyen såväl som 

om den av ICC:S Di Campos så kärt omhuldade myten om all den viagra som de Afrikans legoknektarna i Khadaffis armé påstods vara utrustade med på order ifrån honom, att våldta så många kvinnor som möjligt i den Libyiska civilbefolkningen:

  ”


According to Amnesty, allegations of African mercenaries have led to the lynchings and The Viagra Myth”

  ” 

On the viagra myth, beloved of the ICC Prosecutor Luis Moreno Ocampo, Donatella Rovera had this to say:

  


No one really took that seriously did they? On the 21 March, after the first air strikes on Gadaffis troops outside Benghazi, a young man who worked in the media centre presented us with many boxes of the potency drug. He claimed to have found them in the destroyed tanks. The vehicles had been completely burnt out, but the packaging looked brand new. I can not believe that anyone took him seriously.

”

  
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25622

  Och vid ett flertal tillfällen har man ju sedan också kunnat notera att
  NTC-ledningens medlemmar ljuger som en häst travar. 
  Återkommer med länkar till det senare.

 51. Kachina skriver:

  metusalem och Giovanni.

  I ett har ni rätt. Jag svänger hit och dit i enskilda frågor, när det gäller den globala politiska maffian. Jag håller ingen rak linje. Jag stöder inte konsekvent någon enskild part i någon enskild fråga,men jag drar en distinkt gräns mellan demokrati och diktatur.

  Var hördes ni 2000 – 2008 när jag tämligen aggressivt angrep George W Bush för hans försök att förvandla USA till ett militärjuntans Argentina/Chile och hans kampanj för kriget mot Irak?
  Jag är fortfarande mycket kritisk till hans ”patriot act”.

  Jag kan gå vidare med otaliga exempel på där jag kritiserar republikanernas våldtäkt på demokratin, men det finns en viktig kärna i demokratin, dels att jag fortfarande lever trots att jag kritiserat USA, Alliansen och socialdemokratin i skilda frågor, dels för att inte bara väljarna utan även den tredje statsmakten kan avsätta presidenter (nixon), regeringar och ministrar, utan att bli mördade under processen.

  Bilderberg kallar en artiklar skrivna av en betald skribent för ”bevis”!!!

  Giovanni sov tydligen när bilderna på bombardemanget mot Benghazi och Homs kablades ut över världen. Det var tveklöst regimernas tanks och artilleri som var verksamt.

  Ni ni så ensidigt stöder diktaturen, SCO och andra enmansdiktaturer, håller så stenhård rak linje till fördel för dem, börjar jag misstänka att ni inte är annat än betalda skribenter, avlönade av diktaturen.

 52. spanaren skriver:

  Kachina,

  Att man, som undertecknad, efter fattig förmåga försöker
  beskriva det geopolitiska omvärldsläget behöver inte
  nödvändigtvis innebära att man sympatiserar med någon
  av dagens militära Stormakter som alla agerar på samma sätt
  som militära Stormakter gjort sedan pyramiderna byggdes.

  En annan sanning som gällt lika länge är att militära tomrum
  mellan stormakterna kommer att fyllas av den som ser behov därav.

  http://www.dn.se/debatt/moderaterna-blundar-for-det-nya-hotet-fran-ost

  Andra oomkullrunkeliga sanningar är:

  ”Rätten sitter i spjutstångs ände” (Havamal)

  ”Alla länder har en arme – sin egen eller någon annans”

  ”Allt som står i tidningen är inte sant – även när den heter Pravda”

  Det senaste kanske något att åminnas när vi citerar olika källor….

 53. Kachina skriver:

  Du har så rätt, men tyvärr kan det vara försent. Världen är precis nu i ett mycket kritiskt läge, geopolitiskt och ekonomiskt.

  Vi får se hur det går. Klarar vi oss den här hösten kan den oundvikliga explosionen flyttas framåt några år. Då kan finnas tid att samordna det Skandinaviska försvaret.

 54. bildterberg skriver:

  Kachina:
  Inte ens om en skribent försöker framstå som icke-sponsrad
  av någon skulle jag lita på dem. Jag har varken talat om ”bevis”
  eller att jag till 100% litar på någon källa överhuvudtaget.
  Det är snarast att jag efterhand försöker detektera vilka
  källor som tydligast ljuger och vem som tjänar mest på
  dessa lögner. Det enda jag har att gå på då är att titta på alla
  alternativa källor och bedöma dessas trovärdighet.
  Även om dessa motsäger det som jag misstänker vara lögn
  betyder det naturligtvis inte att dessa källor helt går att lita på.

  Sanningen lär ingen av oss någonsin få reda på, men om
  man åtminstone någon gång kan få se glimten av den
  bakom alla dessa berg av lögner så får det duga.
  Det viktigaste är, Kachina, att aldrig lita på någon källa
  till 100%.

 55. Kachina skriver:

  ”Det viktigaste är, Kachina, att aldrig lita på någon källa
  till 100%.”

  Där håller jag med till 100%.

 56. spanaren!

  Nu har jag mycket lite tid att skriva iom att jag just står beredd att resa bort några dar, så jag måste fatta mig kort.

  Jag förstår inte vad det ligger för konsekvens i att först misstänkliggöra mig för att stödja diktatorer och strax därpå upplysa Kachina om just det faktum att bara för att man kritiserar ena sidan därmed per automatik skulle stödja den andra i stormaktsspelet mellan Väst /SCO.

  Jag har ännu inte uttalat mig om det det öht, eftersom jag är väldigt okunnig på området.

  Vad jag istället fokuserat är ju den nyliberalt / neokonservativa agenda, på det sluttande planet ut mot korporativism / fascism, som faktiskt inte ägnar sig åt något mindre ödesdigert och inhumant än ett veritabelt krig på alla fronter ( också i det ekonomiska upplägget såväl som i miljöhänseende!) gentemot jordens alla fattiga och därvidlag helt uppenbarligen använder sig av samma odemokratiska metoder som vilka skumma diktatorer som helst.

  Menar du alltså att det inte finns någon annan utväg än ett sådant krig, om vi inte SJÄLVA här i Väst ska mördas av diktatorer om vi opponerar oss mot deras förehavanden?

  Men skit samma. Om du föredrar att lita på konspirationsteorier om att dina åsiktsmotståndare skulle vara betalda skribenter åt sådana diktatorer, än att föra logiskt grundade och faktabaserade argumentativa resonemang enligt normal västligt demokratisk debattstandard – så vad ska jag göra då?

  Det är ju helt omöjligt att bevisa min oskuld i det avseendet.

  Och så åter till Khadaffis / Assads eventuella skuld till de krigsförbrytelser som de anklagas för. Jag har inte uttalat mig om den öht utan bara hänvidsat till den faktiska ryktesspridning som förevarit och förts fram av tex Amnesty, Human Right och FN osv.

  Om nu tex Khadaffi klart och entydigt hade gjort sig skyldig till de överträdelser som han anklagats för, varför räckte det då inte med dessa, utan sas behövde kompletteras och eller ersättas med falsk ryktesspridning? Och varför tilläts han bli mördad istället för att ställas inför en rätta i Haag /ICC?

  Det finns inget klart och entydiga svar på dessa frågor innan de undersökts ordentligt också i förhållande till den ytterst knepiga frågan hur mycket och hur grovt våld en statsledare kan tänkas vara tillåten att använda sig av i den fullt giltiga uppgiften att försvara sitt folk gentemot yttre eller inre angrepp – ÄVEN om han råkar vara diktator.

  För även sådana har ju, på Carl egen Bildts uppgift i förhållande till tex Saudiarabien apropå våra egna ytterst betänkliga förehavanden med dem, rätt att försvara sitt land.

  Varför respekterar vi sådana diktatorers suveränitet som den Saudiarabiska liksom i Bahrein, men inte Khadaffis och Assads?

 57. spanaren skriver:

  Giovanni Karlsson,

  Jag beskyller varken dig eller någon annan för någonting…..

  Vad gäller källor som citeras försöker jag bara framhålla
  att man skall vara uppmärksam och inte ta vad källan
  skriver som en sanning huggen i sten även om budskapet
  överenstämmer med den egna privata uppfattningen.

  Har med stor behållning läst de ”alternativa nyheter” som
  Bildterberg delgivit oss utan att för den skull tro att dessa
  källor var ”den eviga sanningen”.

  Allt vad som CNN, Foxnews och Al Jazeera trumpetar ut
  är inte lögn men vinklat och påverkat av att källorna verkar
  från en krigförande sida i Syrienkonflikten

  Sanningen om de militära striderna ligger kanske någonstans
  mellan de ”fältslag modell slutstriden om Berlin 1945” som
  västmedia visar och de obetydliga skärmytslingar som
  rapporteras av SANA (syriska nyhetsbyrån)….

  Snart sista chansen att skriva i denna tråd – ta den….

 58. Varför kan USA/FN/ NATO inte ställa press på NTC-ledningen att se till att få Khadaffis son Saif al-Islam Gaddafi utlämnad till rättslig prövning av de krigsförbrytelser som han anklagas för genom Haag/ ICC?

Och hur kunde det vara möjligt att advokaten Melinda Taylor och hennes libanesiska tolk som skickades från ICC för att förhöra sig om hans situation i Zintambergen, där någon av alla dessa olika självständiga milisgrupper håller honom fången också därför själv, på NTC-ledningens ordergivning tillsammans med ytterligare tre personer ur sin stab, hölls fången i tre veckor omringad av tanks och anklagad för spioneri – utan att någon kunde ingripa för hennes frisläppande?

De 6:e juli publicerades denna videolänk om hennes vittnesbörd om sin fångenskap och intryck av Saif al- Islam.

Melinda Taylor addresses the Hague
Melinda Taylor has made her first public address since her detention.

  Om det var någon som verkligen hade kunnat inneha de rätta förutsättnigarna att leda över Libyens statsskick i en mer modernt demokratisk inriktning så var det ju verkligen HAN, om någon och han har ju också gjort försök i den vägen.

  Libyerna hade alltså högst troligtvis banat sig väg mot en modern demokrati helt på egen hand. Den unga generationen såväl som Saif al-Islam var tillräckligt trötta på situationen för det. De har inte haft minsta nytta av Västs ingripande. Istället har ju det enbart verkat för att sabotera och massakrera landet i grunden och att komma alla dessa unga till mötes i deras behov, tillsätta en liten kleptomanisk och aotukratisk gubbmaffia som enbart är intresserade av att tillskansa sig egna rikedomar och bereda vägen för islamister att återinföra sharia. Inte heller är de ju helt uppenbarligen intresserade av att införa en normalt västlig rättsordning iom att de tex införde rättslig immunitet för alla de libyer som gjort sig skyldiga till de bestialiska övergreppen på inhemska svarta civila såväl som gästarbetare..

http://www.youtube.com/watch?v=7m8NUzphz6E

 59. Och spanaren!

  Är du verkligen så säker på att vi här i Väst kan kritisera övermakten utan att bli mördade eller oskadliggjorda på annat sätt?

  Kolla i så fall vasd som hände med elitsoldaten John Needham när han försökte rapportera om vad han tvingades utstå och bevittna
  av regelrätta övergrepp som hans förband av veritabla rövare gjorde sig skyldiga till

  Sök på youtube efter den video där hans pappa, tidigare själv anställd på samma kompani som sonen, redogör för detta!

  Skriv in sökorden

  ”On he dark side of Al Doura John Needham”,
  så hittar du den

 60. gruelse skriver:

  Förra våren och sommmaren valsade det runt historier i västmedia, som gick ut på att de libýska regeringstrupperna bedrev ”skändningar av kvinnokroppen” i stor skala. Jag försökte publicera förra sommaren i denna blogg en länk från Der Spiegel, som ifrågasatte riktigheten i uppgifterna . Men det gick inte. Så friheten på nätet har en helt annan innebörd än den som jag har trott.

%d bloggare gillar detta: